ประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรว

ประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรว ประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเหมือนปกติ

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งแรก โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา ...
31/07/2019

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งแรก โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ

https://moe360.blog/2019/07/31/ผลการประชุมผู้บริหารอง/

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 25...
25/06/2018
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2560
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=51602&Key=news19

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)เข้าสู่เว็บไซต์

เขิญชมรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน ตอน"น้ำยาซักฟอกจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง" ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น...
20/05/2018

เขิญชมรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน ตอน"น้ำยาซักฟอกจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง" ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.

กดติดตามเพจ ศธ.360 องศา กันได้นะคะ เราตั้งใจจะทำให้เป็นแหล่งรวมความรอบรู้เรื่องราวการศึกษาตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับพื้นที...
01/05/2018
ศธ.360 องศา

กดติดตามเพจ ศธ.360 องศา กันได้นะคะ เราตั้งใจจะทำให้เป็นแหล่งรวมความรอบรู้เรื่องราวการศึกษาตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับพื้นที่ค่ะ
https://www.facebook.com/MOE360degree/videos/1611215148961000/

กด​ Like​ เพจ​ ​'ศธ.360​ องศา'​ เพื่อติดตามข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร​ และการศึกษา

ศธ.จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันท...
28/04/2018

ศธ.จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย

"ขอให้ประเมินผลการทำงานเป็นห้วง ๆ ในแต่ละรอบ
ต้องการให้ครู กศน.ตำบล ได้รับทราบ
เทคนิคการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
เพื่อนำเข้าสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
เพราะการทำงานของรัฐบาล
ได้เน้น "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" มาโดยตลอด"

http://www.moe.go.th/websm/2018/2/119.html

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเร...
27/04/2018

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439

โดยกำหนดให้มี 8 สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน ท่องจำ 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 4) ความสามารถในการสื่อสาร 5) ทักษะในการอยู่ร่วมกัน

เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561

http://www.moe.go.th/websm/2018/2/117.html

รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ " ติดตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้วยนวัตกรรม "KKU Smart Learning" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่...
24/04/2018

รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ " ติดตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้วยนวัตกรรม "KKU Smart Learning" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งนำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้จริงในพื้นที่ ช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยม ในวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะนวัตกรรม เทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ย้ำเป็นโมเดลที่ดีของการปฏิรูปการศึกษา เตรียมขยายไปสู่โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

http://www.moe.go.th/websm/2018/2/113.html

ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมhttp:/...
19/04/2018

ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

http://www.moe.go.th/websm/2018/2/109.html

สร้างรากฐานแห่งการอ่าน สู่การพัฒนาการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์...
04/04/2018

สร้างรากฐานแห่งการอ่าน สู่การพัฒนาการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ แถลงข่าวเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ร่วมกับคุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ จากอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี จากไทยเบฟเวอเรจ

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นความร่วมมือของไทยเบฟเวอเรจและเหล่าพันธมิตร จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการอ่านวันละ 15 นาที เพื่อกระตุ้นให้สมองพัฒนา ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจาก 50 โรงเรียนเป้าหมาย เพื่อขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศใน 3 ปี

โดยจะมอบหนังสือ 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวางมูลค่า 200,000 บาทต่อโรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรม “อ่านวันละ 15 นาที” และจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน”

http://www.moe.go.th/websm/2018/2/094.html

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเฟส 3 “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to ...
04/04/2018

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเฟส 3 “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment : Vocational Boot Camp (E2E)" ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

โดยมี 47 หลักสูตร มีวิทยาลัยเข้าร่วม 253 แห่ง และสถานประกอบการเข้าร่วม 656 แห่ง

- ตย.หลักสูตรกลุ่ม First S-Curve เช่น เรือเจ็ตสกี สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม จัดแสดงสินค้าการปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม

- ตย. หลักสูตรกลุ่ม New S-Curve เช่น ควบคุมหุ่นยนต์การผลิต บริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล เขียนแบบด้วย BMI งานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาล ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

More Info: http://www.moe.go.th/websm/2018/2/093.html

ศธ.กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ" กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามก...
02/04/2018

ศธ.กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ" กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เผย 7 เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ ที่ผ่านมาเป็นปีที่ ศธ.จับทุจริตได้มากที่สุด กล้ายืนยันว่าไม่มีการโกง มีแต่การจับโกง พร้อมขอความร่วมมือข้าราชการร่วมมือกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่

http://www.moe.go.th/websm/2018/2/091.html

ผลประชุม ก.ค.ศ. ล่าสุดวันนี้ เห็นชอบใช้หลักการเดิมในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561 ให้มีการสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ขึ้...
30/03/2018

ผลประชุม ก.ค.ศ. ล่าสุดวันนี้ เห็นชอบใช้หลักการเดิมในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561 ให้มีการสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 2 ปี ซึ่ง สพฐ.อยากให้บรรจุครูผู้ช่วยได้ภายในเดือน ก.ค.นี้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2561

● กำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
● เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การขอใช้บัญชีสอบตำแหน่งศึกษานิเทศก์
● เห็นชอบให้เสนอขออัตราว่างจากการเกษียณคืน
● เห็นชอบกรอบแนวคิดการให้ข้าราชการครูบางตำแหน่ง เป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี
● เห็นชอบใช้หลักการเดิมในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/088.html

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานครบรอบ 126 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.2561 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุ...
28/03/2018

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานครบรอบ 126 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.2561 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/086.html

มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.-  เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ- แต่งตั้ง ศาสตราจารย...
28/03/2018

มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
- เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ
- แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น ผอ.สสวท.

"ไม่ใช่รัฐบาลนี้ที่ทุจริตมาก แต่เป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้มีการขุดคุ้ยตรวจสอบเอาจริงเอาจัง ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับว่า ขอให้คุ้มครองพยาน หรือประชาชนที่มาให้ข่าว จนทำให้สามารถตรวจสอบกรณีทุจริตจนสำเร็จทุกเรื่องด้วย จึงขอให้มั่นใจว่ากระทรวงศึกษาธิการทำงานอย่างโปร่งใส ไม่มีมวยล้มแน่นอน"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/085.html

27/03/2018
ศธ.360 องศา

ฝาก VDO เพจใหม่ "ศธ.360 องศา" สังคมออนไลน์แห่งใหม่ของประชาชน โดย กระทรวงศึกษาธิการ
เริ่มต้น 1 เม.ย.นี้ ในโอกาสครบรอบ 126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

https://www.facebook.com/MOE360degree/videos/vb.1611166045632577/1611215148961000/?type=2&theater

สังคมออนไลน์แห่งใหม่ของประชาชน โดย กระทรวงศึกษาธิการ

#ศธ360องศา

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นท...
27/03/2018

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน

● มอบหมายงานคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน
● เห็นชอบการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ ภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC วันที่ 8-9 เม.ย.นี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/082.html

ศธ.ลงโทษไล่ออก ข้าราชการซี 8  กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต มีผลทันทีhttp://www.moe.go.th/websm/2018/1/083.html
26/03/2018

ศธ.ลงโทษไล่ออก ข้าราชการซี 8 กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต มีผลทันที

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/083.html

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2561● ศธ.เตรียมประสาน สสส. ดูแลกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอม● นายกฯ ส...
14/03/2018

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2561

● ศธ.เตรียมประสาน สสส. ดูแลกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอม
● นายกฯ สั่ง ป.ป.ท. ร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบทุกกระทรวง
● ศธ.รายงานความคืบหน้าการใช้ยางพารา
● กศน.เดินหน้า "ไทยนิยม ยั่งยืน"
● แนะเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เป็น “โรงเรียนสานพลังประชารัฐ” เพื่อลดปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้"
● OIC เยือนไทย ชื่นชมรัฐบาลในความพยายามแก้ไขปัญหา เปิดกว้าง โปร่งใส จริงใจ และก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชน

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/074.html

ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2561 เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ จำนวน 28 คน โดย ...
13/03/2018

ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2561 เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ จำนวน 28 คน โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริหาร

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/073.html

กระทรวงศึกษาธิการ อบรมเข้มผู้บริหาร-ครู "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ" "เริ่มดำเนินการในปีนี...
12/03/2018

กระทรวงศึกษาธิการ อบรมเข้มผู้บริหาร-ครู "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ"

"เริ่มดำเนินการในปีนี้ 77 แห่ง ให้มีความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อมุ่งหวังช่วยนักเรียนครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กว่า 6,000 คน ได้มีโอกาสเข้าเรียนฟรีในลักษณะโรงเรียนประจำ"

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/072.html

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบั...
08/03/2018

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

http://www.moe.go.th/websm/2018/1/071.html

ศธ. จัดพิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ”http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50796&Key=news...
28/02/2018
ศธ. จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ” ::::::กระทรวงศึกษาธิการ:::;:::

ศธ. จัดพิธีพุทธาภิเษก
“พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ”
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50796&Key=news2

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)เข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25/12/2017

ประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560เชิญชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น "Hi-SpeedInternet ของขวัญปีใหม่นักเรียนไทย" โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลา 18.00 -18.20 น. ทุกช่องทุกระบบ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560เชิญชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น "Hi-SpeedInternet ของขวัญปีใหม่นักเรียนไทย" โดย นพ.ธ...
25/12/2017

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560เชิญชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น "Hi-SpeedInternet ของขวัญปีใหม่นักเรียนไทย" โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลา 18.00 -18.20 น. ทุกช่องทุกระบบ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256122 ธันวาคม 2560 : นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงคำขวัญของ พล.อ...
22/12/2017

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

22 ธันวาคม 2560 : นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงคำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากคำขวัญดังกล่าวในปีนี้ เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

นายการุณ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงานวันเด็กในปี 2561 ส่วนกลางจะจัดที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว

http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/654.html

ชาว ศธ.บริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75  บาทเช้ามืดวันนี้ (6 ธ.ค.2560) เวลา 4.00 น.  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกร...
06/12/2017

ชาว ศธ.บริจาคโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 177,777.75 บาท

เช้ามืดวันนี้ (6 ธ.ค.2560) เวลา 4.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ลูกเสือ ร่วมให้กำลังใจ "ตูน บอดี้สแลม" ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (ฝั่งทำเนียบรัฐบาล) พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 177,777.75 บาท ให้แก่ "ตูน บอดี้สแลม" เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/631.html

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย .. ขอแสดงความชื่นชมยิ...
01/12/2017

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย .. ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ

http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/625.html

รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" เข้าหารือการทำงานกับ รมว.ศธ. ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมน...
01/12/2017

รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" เข้าหารือการทำงานกับ รมว.ศธ. ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้

http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/624.html

เชิญชมรายเดินหน้าประเทศไทย ตอน"ปฎิรูปการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย" วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 เวลา 18.00 - 18.30...
27/11/2017

เชิญชมรายเดินหน้าประเทศไทย ตอน"ปฎิรูปการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย" วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 เวลา 18.00 - 18.30 น.

ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึ...
22/11/2017
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ ::::::กระทรวงศึกษา

ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็น “คนดี”ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50236&Key=news2

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)เข้าสู่เว็บไซต์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบอุปกรณ์การฝึกสร้างร่างกาย ตามโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้า...
20/11/2017
รับมอบอุปกรณ์การฝึกร่างกายส่งต่อให้กับโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบอุปกรณ์การฝึกสร้างร่างกาย ตามโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย” เพื่อใช้ในการออกกำลังกายและการส่งเสริมกิจกรรม ให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50222&Key=news_boontee

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดกา...
15/11/2017
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ ของกระทรวงศึกษาธิการ ::::::กระทร

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกว่า 300 คน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50181&Key=news_Surachet

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)เข้าสู่เว็บไซต์

08/11/2017
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

"การปฏิรูปการศึกษา"

💢 LIVE 💢รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ข่าวดีเด็กไทยสอบ o-net แค่ 4 วิชา ข่าวดีครู เรื่องหนี้สินและฝึกอบรม กระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 13.35 ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 👍🏻👍🏻👍🏻

เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น "การปฏิรูปการศึกษา" โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา...
08/11/2017

เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ประเด็น "การปฏิรูปการศึกษา" โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี หรือทาง Facebook แฟนเพจ บ่ายนี้มีคำตอบ เวลา 13.00 - 13.25 น. วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ที่อยู่

Ministry Of Education
Bangkok
10300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ม.มหิดล ทําคุณไสยใส่คน ไม่ทราบว่ามีหลักสูตรนี้อยู่ด้วยก่อ
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2202 9634 E-mail : [email protected] http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-14-16-1-3079.html
สิบปีที่ผ่านมา...ผมเคยมารับใช้ราชการที่นี่ครับ.... มีความประทับใจไม่เคยลืม