Clicky

สภาจำลอง วุฒิสภา

สภาจำลอง วุฒิสภา สภาจำลองสัญจร เพื่อการเรียนรู้การเ

เปิดเหมือนปกติ

25/02/2022
เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย

รายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยประจำวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พบกับทีมรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
กับโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนที่น้องๆทำด้วยใจ ปัญหาโควิดกระทบการทำงานแต่ก็ไม่ย่อท้อร่วมกันทำงานจนสำเร็จได้

***ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา***เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห...
23/02/2022

***ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา***

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดูรายชื่อและรายละเอียดได้ที่…

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/NEWS/post17022565-1.pdf

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา*** หลายคนอาจสงสัยคำว่า “กรรมาธิการ” คือใคร และทำหน้าที่อะไรในสภา ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับในวงงานรัฐส...
22/02/2022

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***

หลายคนอาจสงสัยคำว่า “กรรมาธิการ” คือใคร และทำหน้าที่อะไรในสภา ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับในวงงานรัฐสภาในวันนี้ จึงขอเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ “กรรมาธิการ” ซึ่งในวงงานสภาจะมีกรรมาธิการหลายประเภท แต่ละประเภทมีหน้าที่และอำนาจ ดังภาพ

***ประชาสัมพันธ์***วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ขอเชิญผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยทุกคนร่วมรณรงค์ “...
21/02/2022

***ประชาสัมพันธ์***
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ขอเชิญผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยทุกคนร่วมรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย”
#ความดีที่คุณทำได้
#หมอกระต่ายต้องไม่ตายฟรี
#ถนนประเทศไทยต้องปลอดภัย
👌พร้อมรับสติ้กเกอร์ ณ ประตูทางเข้าวุฒิสภา ด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนสามเสนแขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(pink cellphone)สามารถโหลดสื่อและคลิปวีดีโอรณรงค์ตาม QrCode ด้านล่าง
(megaphone)ติดตามชมกิจกรรมสดๆ ณ รัฐสภาที่ https://fb.me/e/27ADhduob

18/02/2022
เปิดอภิปรายทั่วไป #วันที่2 เพื่อ #ซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี"

🚩 เปิดอภิปรายทั่วไป #วันที่2 เพื่อ #ซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี" ในการ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 65

"กรุงเทพ​มหานคร" ใช้ได้ทั้ง Krung Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภ...
17/02/2022

"กรุงเทพ​มหานคร" ใช้ได้ทั้ง Krung Thep​ Maha​ Nakhon​ และ​ Bangkok

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แล้ว จะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการต่อไป

15/02/2022
การ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 15ก.พ.65

🚩 การ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิก จากนั้นจะเป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อาทิ "ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์" และเรื่องที่เสนอใหม่อีก 2 เรื่อง

14/02/2022
ทันข่าววุฒิสภา

รายการทันข่าววุฒิสภา

“หลักสูตรการเรียน ในโลกยุคปัจจุบัน”

คุยกับ สว. ออน กาจกระโทก
เลขานุการ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ

11/02/2022

การเลือกตั้งระดับถิ่นมีความสำคัญต่อประชาชนอย่างไร

ติดตามรับฟังได้ทาง Senate Podcast ในรายการ Law Talk กับ สว. ตอน ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น

โดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา

#วุฒิสภา

10/02/2022
ทันข่าววุฒิสภา

รายการทันข่าววุฒิสภา

"ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ใครได้ ใครเสีย”

คุยกับ ส.ว.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคมทางบกและทางราง วุฒิสภา

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***ปัญหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงสร้างความเดือดร้อน และความทุกข์ให้แก่ลูกหนี้เป็นอย...
09/02/2022

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***

ปัญหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงสร้างความเดือดร้อน และความทุกข์ให้แก่ลูกหนี้เป็นอย่างมาก แต่ทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา นั่นคือ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งห้ามมิให้มีการปล่อยเงินกู้ยืมหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน หรือทั้งจำและปรับ

08/02/2022
LIVE รับชมการประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 8ก.พ.65

🔶🔶LIVE รับชมการประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะมีการพิจารณา 2 เรื่องด่วน ได้แก่ "ร่าง พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ...." และ "ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …."🔸🔸

07/02/2022
รับชมการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 7ก.พ.65

🚩🚩 รับชมการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยจะมีการรับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 4 เรื่อง, กระทู้ถาม 3 เรื่อง, เรื่องด่วน 2 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." และเรื่องอื่น ๆ 1 เรื่อง🚩🚩

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***การให้ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว จะขอคืนได้ หรือไม่ ? ใครจะยกทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์ หรือ...
07/02/2022

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***

การให้ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว จะขอคืนได้ หรือไม่ ?
ใครจะยกทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ให้กับใครนั้น เมื่อให้ไปแล้ว เหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ปัญหาจะเกิดขึ้น เมื่อผู้ให้ให้ไปแล้ว และจะขอคืนในภายหลัง ซึ่งการจะขอคืนทรัพย์สินได้หรือไม่ได้นั้น สามารถทำได้หรือไม่ได้ และขึ้นอยู่กับเหตุผลใดบ้าง ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ติดตามได้ใน “การให้ทรัพย์สิน แก่ผู้อื่นไปแล้ว จะขอคืนได้ หรือไม่”

04/02/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
รวม 9,909 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 9,721 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 188 ราย
ผู้ป่วยสะสม 252,197 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 7,827 ราย
หายป่วยสะสม 198,415 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 86,473 ราย
---------------------
เสียชีวิต 22 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

03/02/2022
วันนี้ที่สภาไทย

รายการวันนี้ที่สภาไทย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
-ติดตามกระทู้ถาม การลดกำลังคนภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในระยะยาว
พร้อมประเด็นภารกิจวุฒิสภาหลายกิจกรรม เชิญรับชมค่ะ

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***การกดไลค์ กดแชร์ ทำไมถึงติดคุกได้ และโพสต์ข้อมูลแบบไหนเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการก...
02/02/2022

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***

การกดไลค์ กดแชร์ ทำไมถึงติดคุกได้ และโพสต์ข้อมูลแบบไหนเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น หากไม่อยากเสี่ยงกระทำความผิด ก่อนจะกดไลค์ กดแชร์ หรือโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นใด ๆ บนสื่อออนไลน์ ควรตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่ เพราะอาจเสี่ยงติดคุกและจ่ายค่าปรับ โดยไม่รู้ตัว

ติดตามสาระน่ารู้เพิ่มเติมได้ ใน " กดไลค์ กดแชร์ ทำไมถึงติดคุกได้"

01/02/2022
LIVE> ติดตามการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 1 ม.ค. 65

🔹🔹 ติดตามการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม : เรื่องที่ค้างพิจารณา 2 เรื่อง และเรื่องที่เสนอใหม่ 2 เรื่อง อาทิ "รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า"🔹🔹

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***“พื้นที่สร้างเสร็จไม่ตรงตามสัญญา” ผู้ซื้อปฏิเสธไม่ซื้อได้ปัจจุบันคนนิยมซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม...
31/01/2022

***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***
“พื้นที่สร้างเสร็จไม่ตรงตามสัญญา” ผู้ซื้อปฏิเสธไม่ซื้อได้
ปัจจุบันคนนิยมซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมตั้งแต่โครงการยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้หลายครั้งที่อาจมีจำนวนพื้นที่ห้องชุดจริงไม่ตรงกับจำนวนพื้นที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากการก่อสร้างหรือการวัดพื้นที่จริงย่อมมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนไปจากแบบก่อสร้าง
ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดว่าถ้าจำนวนพื้นที่ที่วัดได้จริงกับพื้นที่ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย แตกต่างกันมากเกินกว่า ๕% ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม ผู้จะซื้อจึงจะมีสิทธิปฏิเสธไม่ซื้อห้องชุดดังกล่าวอีกต่อไปเลยก็ได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๖๖ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

28/01/2022
เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย

รายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย ประจำวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
พูดคุยกับทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ลุยงานสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชน ทำงานในทีมแบบครอบครัวทำให้กิจกรรมที่ทำประสบความสำเร็จ เชิญรับชมค่ะ

27/01/2022
[Live] รายการ "มองรัฐสภา" วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

[Live] รายการ "มองรัฐสภา" ร่วมพูดคุยกับ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
กับประเด็น : วุฒิฯ ห่วงนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแนะศึกษาข้อมูลก่อน

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

25/01/2022
ติดตามการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 25มค65

🔸🔹 ติดตามการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม : เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 2 เรื่อง อาทิ "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ", เรื่องที่ค้างพิจารณา 1 เรื่อง และเรื่องที่เสนอใหม่ 1 เรื่อง🔸🔹

24/01/2022
รับชมการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 24ม.ค.65

🔹🔹 รับชมการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยจะมีการรับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง, กระทู้ถาม 3 เรื่อง, พิจารณา 2 เรื่องด่วน อาทิ "พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564" และเรื่องอื่น ๆ อีก 1 เรื่อง

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 และครั...
24/01/2022

*** การประชุมวุฒิสภา ***

มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 และครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565รวม 8,640 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 รายผู้ป่วยมาจากต่างป...
21/01/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
รวม 8,640 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย
ผู้ป่วยสะสม 138,267 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 8,641 ราย
หายป่วยสะสม 88,488 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,720 ราย
---------------------
เสียชีวิต 13 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

20/01/2022
20/01/2022
วันนี้ที่สภาไทย

รายการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
-ติดตามประเด็นสว.ถามรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมตอบ เรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากประกอบกิจการเกมและการจัดเรตติ้งเกม
พร้อมกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 และครั...
20/01/2022

*** การประชุมวุฒิสภา ***

มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 และครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่ 24 มกราคม 2565 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 นาฬิกา
https://bit.ly/3KikpvK

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 18
https://bit.ly/3fyT7TD

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 19
https://bit.ly/3fyqd5U

***สาระน่ารู้คู่วุฒิสภา***โรค African Swine Fever (ASF) หรือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นไวรัสที่ระบาดในสุกร ยังไม่มีวัค...
19/01/2022

***สาระน่ารู้คู่วุฒิสภา***

โรค African Swine Fever (ASF) หรือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นไวรัสที่ระบาดในสุกร ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาจำเพาะ แม้ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

วุฒิสภา ขอนำเสนออินโฟกราฟิก เกี่ยวกับอาการของสุกรที่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) รวมถึงการแพร่ระบาด และการป้องกันโรค

แหล่งข้อมูล : กรมปศุสัตว์

18/01/2022
[Live]การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 อังคารที่ 18 ม.ค. 65 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

[Live]การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 อังคารที่ 18 ม.ค. 65 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 4 เรื่อง "แนวทางป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" และเรื่องที่เสนอใหม่ 3 เรื่อง
🔊ถ่ายทอดสด เวลา 09.00 น. ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org

17/01/2022
รับชมการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 17มค 65

📌📌 รับชมการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ตามระเบียบวาระการประชุมจะมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 6 เรื่อง, กระทู้ถาม 3 เรื่อง, เรื่องด่วน 6 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."📌📌

https://fb.watch/aAA4--jhwX/

17/01/2022
รับชมการสัมมนา 2 ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไรhttps://youtu.be/mFggARJBhwA
29/09/2021
การสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 2 ปี สว. พบประชาชน ประชาชนได้อะไร

รับชมการสัมมนา 2 ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร

https://youtu.be/mFggARJBhwA

LIVE#LIVE การสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 2 ปี สว. พบประชาชน ประชาชนได้อะไร

ที่อยู่

1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาจำลอง วุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้เห็นความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำของน้องๆ เยาวชนที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมว่ามากมายจริงๆ ทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างยิ่ง...เห็นความใจดีและความทุ่มเทขอทีมงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่านว่า ทุ่มสุด เต็มที่ทุกครั้งและทุกปี(ที่ผมเห็นจากการเข้าร่วม)...ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากครับ🙏🙏
มาธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานีหน่อยครับ
เป็นโครงการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่ไหมครับ
เราเรียนไปเพื่อหาความรู้ แล้วนำความรู้นั้นไปใช้ในอนาคต เพื่อหาอาชีพ และนำความรู้ไปต่อยอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรียนสะสมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อพร้อมในการเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศในเจริญยิ่งขึ้นไป
เรียนไปเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต😅😅😅
เรียนไปเพื่อ ได้ความรู้ ได้เรียนสูงๆ มีประสบการณ์ในชีวิต. สู้เว้ยยยยย
เรียนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
เป้าหมายในการเรียน​ มีงานทำ
เพื่อเงินเดือน 20000up
เรียนไปเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน 🤪
เรียนเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภายในบ้าน เพราะเงินเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 😊😊
เราเรียนไปเพื่อให้นักเรียนทุกคนนัานเข้าใจความหมายของสภา
ผู้บรรยาพูดจาดีสุภาพเรียบร้อย💓
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน โครงการประกวดนวัตกรรมประชา กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม สถานีตำรวจนครบาลสามเสน กองพันราชสีห์ กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา กรมชลประทาน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เ Royal Irrigation Department ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ