สภาจำลอง วุฒิสภา

สภาจำลอง วุฒิสภา สภาจำลองสัญจร เพื่อการเรียนรู้การเมืองการปกครองและการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
(17)

เปิดเหมือนปกติ

10/11/2020
วุฒิสภา

📌📌 เชิญชม Live #การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา จากนั้นจะพิจารณาเรื่องด่วน "ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด" เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 1 เรื่อง และ เรื่องที่ค้างพิจารณาอีก 1 เรื่อง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=410409853312250&id=192140090861754

📌📌 #การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา จากนั้นจะพิจารณาเรื่องด่วน "ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด" เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 1 เรื่อง และ เรื่องที่ค้างพิจารณาอีก 1 เรื่อง

03/11/2020
วุฒิสภา

วันอังคารที่ 3 พ.ย.63
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา จากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคือ เรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว 2 เรื่อง และ เรื่องที่ค้างพิจารณา 2 เรื่อง อาทิ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ

ถ่ายทอดสดทาง
- Application SenateChannel
- Facebook : #วุฒิสภา

#การประชุมวุฒิสภา #วุฒิสภา #SenateChannel

https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/395401741776046/

วันอังคารที่ 3 พ.ย.63
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา จากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคือ เรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว 2 เรื่อง และ เรื่องที่ค้างพิจารณา 2 เรื่อง อาทิ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ถ่ายทอดสดทาง
- Application SenateChannel
- Facebook : #วุฒิสภา

#การประชุมวุฒิสภา #วุฒิสภา #SenateChannel

#วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประเพณีนี...
31/10/2020

#วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื...
23/10/2020
วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ ๑๗ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ ณ บริเวณสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ได้จัดกิจกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ ๑๗ ในวันพฤหัสบดีที่ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน https://youtu.be/WBNAsfiX_uY

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินงาน....

23/10/2020
วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
13/10/2020

วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองบนวิถีแห่งความพอเพียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

25/09/2020

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาและการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ และ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร

24/09/2020

บรรยากาศการจัดโครงการสภาจำลองสัญจร
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

24/09/2020

💖สภาจำลองสัญจร 💖
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

24/09/2020

💥พิธีลงนาม MOU 💥
ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ ครั้งที่ 15/2563
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

24/09/2020

💥พิธีเปิด โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2563
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

วุฒิสภา จะจัดโครงการ "สภาจำลองสัญจร" โครงการที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาให้แก่เยาวชนในครั้งนี้...
23/09/2020

วุฒิสภา จะจัดโครงการ "สภาจำลองสัญจร" โครงการที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาให้แก่เยาวชน

ในครั้งนี้ จะไปให้ความรู้กับน้องๆ ที่
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สามารถรับชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมฯ
ผ่านทาง FB Live : "สภาจำลอง วุฒิสภา"

20/09/2020

บรรยากาศการจัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 กันยายน 2563

มาชมกันจ้า 😀

วุฒิสภา จัดการสัมมนาและการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอ...
19/09/2020

วุฒิสภา จัดการสัมมนาและการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ และรัฐสภา กรุงเทพฯ
ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 – วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

18/09/2020

โครงการ(สภาจำลองสัญจร )
✨พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา✨
💕ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 💞
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

18/09/2020

✨พิธีเปิด✨
โครงการ(สภาจำลองสัญจร )
💕ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 💞
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กล่าวตัอนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อดิศร. เนาวนนท์.

18/09/2020

✨พิธีเปิด✨
โครงการ(สภาจำลองสัญจร )
💕ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 💞
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
กล่าวตัอนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อดิศร. เนาวนนท์.

09/09/2020
วุฒิสภา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=366083454553720&id=192140090861754

การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ ๔

28/08/2020

พิธีลงนาม MOUในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองฯ (สภาจำลองสัญจร) ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28/08/2020

พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองฯ (สภาจำลองสัญจร) ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์่

28/08/2020

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองฯ (สภาจำลองสัญจร) ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

26/08/2020

วุฒิสภา จะจัดโครงการ "สภาจำลองสัญจร" โครงการที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาให้แก่เยาวชน

ในครั้งนี้ จะไปให้ความรู้กับน้องๆ ที่
📌โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

📌สามารถรับชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมฯ
ผ่านทาง FB Live : "สภาจำลอง วุฒิสภา"

19/08/2020

การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ ๓
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

17/08/2020

วุฒิสภา จัดโครงการ "สภาจำลองสัญจร" โครงการที่จะเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาให้แก่เยาวชน โดยในครั้งนี้ จะไปให้ความรู้กับน้องๆที่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยสามารถรับชมบรรยากาศการจัดกิจกรรม
ผ่านทาง FB Live : สภาจำลอง วุฒิสภา

วุฒิสภา จัดโครงการ "สภาจำลองสัญจร" โครงการที่จะเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาให้แก่เยาวชน โดยในครั้งนี้ จะไปให...
17/08/2020

วุฒิสภา จัดโครงการ "สภาจำลองสัญจร" โครงการที่จะเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภาให้แก่เยาวชน โดยในครั้งนี้ จะไปให้ความรู้กับน้องๆที่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยสามารถรับชมบรรยากาศการจัดกิจกรรม
ผ่านทาง FB Live : สภาจำลอง วุฒิสภา

12​ สิงหาคม​ 2563​เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​  พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
12/08/2020

12​ สิงหาคม​ 2563​
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​
ข้าพระพุทธเจ้า​ สมาชิกวุฒิสภา​
คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และบุคลากร​ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

10/08/2020

💕✨บรรยากาศโครงการสภาจำลองสัญจรฯ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

10/08/2020

💕✨บรรยากาศโครงการสภาจำลองสัญจรฯณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

10/08/2020

💕✨พิธีเปิดโครงการฯ สภาจำลองสัญจร✨✨
กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU)​ ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ 10 สิงหาคม 2563

วุฒิสภากับการมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมหลากหบายhttps://youtu.be/K-Fx7cJ-lmE
06/08/2020

วุฒิสภากับการมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมหลากหบาย
https://youtu.be/K-Fx7cJ-lmE

01/08/2020
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองปร...
29/07/2020

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และนางเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กล่าวต้อนรับ และมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในพิธี

สำหรับการแข่งขันโต้วาทีฯ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขัน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ทั้งนี้ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

29/07/2020

(Live)การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

4 ถนนอู่ทองใน ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาจำลอง วุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้เห็นความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำของน้องๆ เยาวชนที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมว่ามากมายจริงๆ ทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างยิ่ง...เห็นความใจดีและความทุ่มเทขอทีมงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่านว่า ทุ่มสุด เต็มที่ทุกครั้งและทุกปี(ที่ผมเห็นจากการเข้าร่วม)...ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากครับ🙏🙏
มาธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานีหน่อยครับ
เป็นโครงการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่ไหมครับ
เราเรียนไปเพื่อหาความรู้ แล้วนำความรู้นั้นไปใช้ในอนาคต เพื่อหาอาชีพ และนำความรู้ไปต่อยอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรียนสะสมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อพร้อมในการเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศในเจริญยิ่งขึ้นไป
เรียนไปเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต😅😅😅
เรียนไปเพื่อ ได้ความรู้ ได้เรียนสูงๆ มีประสบการณ์ในชีวิต. สู้เว้ยยยยย
เรียนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เป้าหมายในการเรียน​ มีงานทำ
เพื่อเงินเดือน 20000up
เรียนไปเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน 🤪
เรียนเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภายในบ้าน เพราะเงินเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 😊😊
เราเรียนไปเพื่อให้นักเรียนทุกคนนัานเข้าใจความหมายของสภา ผู้บรรยาพูดจาดีสุภาพเรียบร้อย💓