ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน. "รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต"

เปิดเหมือนปกติ

UNMISS กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน
21/03/2019

UNMISS กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน

จาก จูบา สู่ รุมเบค การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี ที่ไกลที่สุดของกองกำลังทหารไทย
...บนเส้นทางสายยาวไกล กว่า 400 กม.ในการเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ของ ร้อย.ช.ฉก.(ส่วนแยก รุมเบค ) จากที่ตั้งปกติ UN Tomping Compound เมืองจูบา เพื่อเข้าวางกำลังยัง Rumbek Compound เมืองรุมเบค ซึ่งต้องเคลื่อนย้ายด้วยขบวนยานยนต์ บนถนนตามสภาพภูมิประเทศ ผ่านพื้นที่ที่ยังปรากฎสถานการณ์ความขัดแย้งของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆ ในซูดานใต้ ทำให้ Convoy MLO ประมาณการใช้เวลาการเคลื่อนย้าย มากกว่า 3 วัน นับเป็นการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี ที่เป็นประสบการณ์สำคัญยิ่งของทหารไทยในครั้งนี้ “ระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ประมาท” #ThaiHMEC #UNMISS

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
22/02/2019

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
--------------------------------------------------------
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลเรือเอก ฟิลิป เอส เดวิดสัน (Philip S. Davidson) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ ๓ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) และชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมวีดิทัศน์ประมวลภาพการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิตรประเทศ และผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมในพิธีด้วย
การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ประกอบด้วย กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพอินโดนีเซีย กองทัพมาเลเซีย และกองทัพสิงคโปร์ ยอดผู้เข้าร่วมการฝึกกว่า ๗๒๕ นาย กิจกรรมการฝึกฯ ประกอบด้วย การโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูง การซุ่มยิง การบินขัดขวางทางอากาศ การยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ การเจาะช่องเปิดเส้นทางของทหารช่าง การเคลื่อนที่ประกอบการยิง การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ และการเข้ายึดที่หมาย โดยมียุทโธปกรณ์สำคัญที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย รถถัง Stingray รถยานเกราะล้อยาง BTR ปืนใหญ่ M198 เครื่องบินขับไล่ F-16 เครื่องบินขับไล่ Alpha Jet เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk และเฮลิคอปเตอร์ AS550 จากกองทัพไทย รถถังแบบ M1A1 Abrams รถหุ้มเกราะล้อยาง Stryker จรวดหลายลำกล้อง HIMARS ปืนใหญ่ M777 เครื่องบินขับไล่ F-16 เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk เฮลิคอปเตอร์ HH-60 Pave Hawk และ ปืนใหญ่ M777 จากกองทัพสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี การฝึกคอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หลักนิยม และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในปฏิบัติการร่วม/ผสม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคโดยรวม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย
--------------------------------------------------------
ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
20/02/2019

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
--------------------------------------------------------
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย
การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ นายฌัก ลาปูฌ ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ที่ใกล้ชิดกันมานาน โดยทั้งสองกองทัพได้มีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา การส่งกำลังบำรุง การประชุมความร่วมมือทางทหาร การแวะเยือนของเรือรบ
(Port Visit) การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย และการฝึกต่างๆ ซึ่งในปีนี้กองทัพฝรั่งเศสส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2019 โดยเข้าร่วมในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นลึกซึ้งและเป็นมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ นายฌัก ลาปูฌ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยท่านใหม่ และกล่าวขอบคุณกองทัพฝรั่งเศสที่ให้ความร่วมมือกับกองทัพไทยในหลาย ๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ และเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

--------------------------------------------------------

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
16/02/2019

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

ยุทโธปกรณ์ใหม่ล่าสุดในคอบร้าโกลด์ มาแล้วครับบบบ...ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในปีนี้กองทัพสหรัฐอเมริกา ทำการฝึกยิงจรวดหลายลำกล้อง M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ซึ่งถือเป็นยุทโธปกรณ์ใหม่ครั้งแรกที่ได้นำมาเข้าร่วม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของไทย ได้รู้จักและศึกษา เพื่อจะนำมาพัฒนากองทัพในอนาคต ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
HIMARS เป็นจรวดหลายลำกล้องขนาดเบาติดตั้งบนรถบรรทุก
ข้อมูลจำเพาะ
น้ำหนักรถ: 24,000 ปอนด์ (10,900 กก. )
ความยาว: 7 ม. (23.0 ฟุต)
กว้าง: 2.4 เมตร (7.87 ฟุต)
ความสูง: 3.2 ​​เมตร (10.5 ฟุต)
พลประจำ: 3 คน (หัวหน้าชุด, พลยิง, พลขับ)
รัศมีปฏิบัติการของรถ: 480 กม. (298 ไมล์)
ความเร็วเดินทางของรถ: 85 กม. / ชม. (52.8 mph)
จำนวนลำกล้อง: 6
ระบบอาวุธ: จรวด 6 x 227mm M270 series หรือ 1 MGM-140 ATACMS หรือจรวดอื่นๆ ที่ยิงด้วยแท่นยิง M270 Multiple Launch Rocket System ได้
ระยะยิง: 45 km (จรวด ER-MLRS), 70 km (จรวดนำวิถี GMLRS ที่เพิ่มระยะยิง)
รถบรรทุก: รถบรรทุกขนาดห้าตัน 6x6 ใช้เป็นยานพาหนะทางยุทธวิธีขนาดกลาง (FMTV)

16/02/2019
กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

ยุทโธปกรณ์ใหม่ล่าสุดในคอบร้าโกลด์ มาแล้วครับบบบ...ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในปีนี้กองทัพสหรัฐอเมริกา ทำการฝึกยิงจรวดหลายลำกล้อง M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ซึ่งถือเป็นยุทโธปกรณ์ใหม่ครั้งแรกที่ได้นำมาเข้าร่วม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของไทย ได้รู้จักและศึกษา เพื่อจะนำมาพัฒนากองทัพในอนาคต ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
HIMARS เป็นจรวดหลายลำกล้องขนาดเบาติดตั้งบนรถบรรทุก
ข้อมูลจำเพาะ
น้ำหนักรถ: 24,000 ปอนด์ (10,900 กก. )
ความยาว: 7 ม. (23.0 ฟุต)
กว้าง: 2.4 เมตร (7.87 ฟุต)
ความสูง: 3.2 ​​เมตร (10.5 ฟุต)
พลประจำ: 3 คน (หัวหน้าชุด, พลยิง, พลขับ)
รัศมีปฏิบัติการของรถ: 480 กม. (298 ไมล์)
ความเร็วเดินทางของรถ: 85 กม. / ชม. (52.8 mph)
จำนวนลำกล้อง: 6
ระบบอาวุธ: จรวด 6 x 227mm M270 series หรือ 1 MGM-140 ATACMS หรือจรวดอื่นๆ ที่ยิงด้วยแท่นยิง M270 Multiple Launch Rocket System ได้
ระยะยิง: 45 km (จรวด ER-MLRS), 70 km (จรวดนำวิถี GMLRS ที่เพิ่มระยะยิง)
รถบรรทุก: รถบรรทุกขนาดห้าตัน 6x6 ใช้เป็นยานพาหนะทางยุทธวิธีขนาดกลาง (FMTV)

Bcommander
16/02/2019

Bcommander

“อยู่ใต้ฟ้า อย่ากลัวฝน”

พี่-น้อง มองตาก็รู้ใจ...

นายกฯ ให้โอวาท และขอบคุณ ทักทาย กำลังพล เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ในการฝึกสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก โดย มี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ตากฝน เดินตาม อย่างใกล้ชิด

photo credit: Thai News

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
13/02/2019

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

การฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ (Cyber Field Training Exercise : CFTX) ครั้งแรกของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙

กำลังพลจากกองทัพอากาศไทย กองทัพบกไทย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา กองทัพบกสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินโดนีเซีย ซึ่งเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนโดยรอบพื้นที่การฝึก ณ โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ในส่วนที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการร่วมเล่นกีฬาและสันทนาการระหว่างนักเรียนและกำลังพลจากทั้ง ๓ ชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดชุดแพทย์จากมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ทำการตรวจรักษา ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอีกด้วย

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลตรี ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี รองผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และ Colonel Kenneth Borchers, Commander of the ‪252d Cyberspace Operations Group, Washington‬ Air National Guard ร่วมในพิธี ณ ห้องฝึกอบรม กองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

สำหรับปีนี้ นับเป็นปีแรกที่มีการบรรจุหัวข้อการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนด้านเทคนิค ยุทธวิธี และกระบวนการด้านไซเบอร์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อการปฏิบัติการป้องกันภัยในมิติด้านไซเบอร์ร่วมกันต่อไปในอนาคต มีผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วยกำลังพลด้านไซเบอร์จากทุกเหล่าทัพของไทย ร่วมกับ US Marines จาก 7th COMM Battalion, 3 MEF และ กำลังพลจาก Washington Air National Guard

โดยมีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การจำแนกระบบเครือข่ายและยุทโธปกรณ์ด้านไซเบอร์ที่มีความความสำคัญ ขอบเขต และระบบที่ต้องได้รับการป้องกัน การประเมินค่าความมั่นคงปลอดภัยและตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน การรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น มัลแวร์ แฮกเกอร์ และอีเมล์หลอกลวง กระบวนการเก็บรวบรวมและพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ตลอดจนการฟื้นฟูระบบจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

The first-ever cyberspace field training exercise (CFTX) as part of the 38th annual Thai, U.S. co-sponsored Exercise COBRA GOLD commenced with an opening ceremony at RTAF Headquarters, Thailand on Feb 12, 2019: . Exercise participants include joint cyber operators from the Royal Thai Armed Forces (RTArF), US Marines from the 7th COMM Battalion, 3 MEF, and Airmen from the Washington Air National Guard. The event is hosted by RTArF Major General Chartchai Chaigasam, Director of the Royal Thai Armed Forces Cyber Center, Group Captain Visut Sompugdee, Deputy Director of the Office of Command and Control, Directorate of Information and Communication Technology, Royal Thai Air Force in collaboration with Colonel Kenneth Borchers, Commander of the 252d Cyberspace Operations Group, Washington Air National Guard. The purpose of this CFTX is not only to exchange the techniques, tactics, and procedures, but also to forge our alliance and relationship between nations in order to enhance our mutual defensive cyberspace operations.

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
13/02/2019

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กองทัพไทยและกองทัพ สหรัฐอเมริกา ได้จัดกำลังพลทั้งสองประเทศเข้าร่วมฝึกการดำรงชีพในป่า เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำรงชีพในป่าหรือพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยได้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับเสบียงอาหารเพิ่มเติมจากส่วนหลัง หรือจากการถูกปิดล้อมจากข้าศึก เพื่อให้กำลังพลมีทักษะขั้นพื้นฐานสามารถหาอาหารจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว จำพวกพืชเขตร้อน การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การสังเกตุสัตว์ที่มีพิษ และไม่มีพิษ การจับสัตว์ ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในการปะทังชีวิต ในการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2019 ณ ค่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จว.พิษณุโลก

13/02/2019
กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
--------------------------------------------------------
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลโท แกรี่ เจ. โวเลสกี (LTG Gary J. Volesky) แม่ทัพน้อยที่ ๑ (First Corps) กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย
การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
ในปีนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น ๒๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน ๗ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๒ ประเทศ ประกอบด้วย จีน และอินเดีย ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning Augmentation Team : MPAT) จำนวน ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ บังกลาเทศ มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ฟิจิ และ นิวซีแลนด์ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก (Combined Observer Liaison Team : C**T) จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว เวียดนาม เยอรมนี อิสราเอล ปากีสถาน สวิตเซอร์แลนด์ ศรีลังกา เมียนมา และสวีเดน จำนวนผู้เข้ารับการฝึกรวม ๙,๙๘๑ นาย โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ และบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAEFF Exercise : STAFFEX) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) และโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA)
สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ แบ่งเป็นสามระดับ ประกอบด้วย ระดับประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ส่วนในระดับกองทัพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และในระดับพื้นที่ที่เข้าทำการฝึกฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย
--------------------------------------------------------
ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
27/01/2019

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2562

"...ผลการดำเนินงานของรัฐบาล ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
(1) การสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขสำหรับคนทุกกลุ่ม อาทิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กองทุนสวัสดิการชุมชนและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
และ (2) การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่มีการแก้ไข เพื่อเพิ่มเติมสวัสดิการให้พี่น้องแรงงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น..."

Smart Man Smart Soldier
20/01/2019

Smart Man Smart Soldier

โอวาทของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒

"เพื่อนทหารที่รักทั้งหลาย วันกองทัพบก ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษทหารกล้า ที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตกอบกู้เอกราชและปกป้องผืนแผ่นดินไทย ซึ่งย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการรักษาทำนุบำรุงชาติบ้านเมือง และพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงตลอดไป

สำหรับทหารใหม่ทุกนาย นับเป็นโอกาสสำคัญที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการทำหน้าที่ทหารของชาติ ที่จะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนอุทิศกำลังกาย กำลังใจ เพื่อปกป้องประเทศชาติ ค้ำจุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และดูแลช่วยเหลือประชาชน จึงขอให้ทุกท่านได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยเคร่งครัดและมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ มีความเสียสละ กล้าหาญ อดทน ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยและการมีจิตอาสาในการทำความดี พร้อมกับพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกองทัพให้บรรลุความสำเร็จ และสร้างเสริมประเทศชาติให้มีความผาสุก ร่มเย็น สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สืบไป

[๑๘ มกราคม ๒๕๖๒]

#SmartmanSmartsoldier #SmartSoldiersStrongArmy

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
18/01/2019

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ พล.ต. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.จ.Khin Zaw ผชท.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานของ นทพ. โดยได้รับฟังการบรรยายสรุุป รวมถึงภารกิจในการปฏิบัติงาน และตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการในการตอบสนองภารกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของหน่วย ณ บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.

18/01/2019
กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

สารคดีเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมที่สำคัญของ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562

18 มกราคม วันกองทัพไทย

ที่อยู่

กอ.รมน. สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

0-2668-7104

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด