MARCS CILS NokHook BabyLab นกฮูกเบบี้แล็บ

MARCS CILS NokHook BabyLab นกฮูกเบบี้แล็บ ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก
Laboratory for speech and language development
Thammasat University, Thailand มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บ
ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก

มารคซ์-ซิลซ์ นกฮูกเบบี้แล็บเป็นห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็กแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นศูนย์เชื่อมต่อกับ baby lab อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบัน MARCS Institute for Brain, Behavior and Development แห่งมหาวิทยาลัยเวสท์เทิร์น ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสารสนเทศอัจฉริยะ เทคโนโลยีเสียงพูดและภาษา และนวัตกรรมด้านบริการ (CILS) แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558

MARCS-CILS NokHook BabyLab
is a Joint Laboratory Development and Research Collaboration between Western Sydney University (WSU) and Thammasat University (TU).

Our NokHook (a Thai word for 'owl') BabyLab is part of the BabyLabs (Sydney and Bangkok) http://babylab.uws.edu.au/ providing research facilities specializing in the origins and development of human behaviour, especially speech and language, cognitive and social development using a variety of well-established non-invasive behavioural and brain imaging techniques. Special thanks go to many people (

Our NokHook (a Thai word for 'owl') BabyLab is part of the BabyLabs (Sydney and Bangkok) http://babylab.uws.edu.au/ providing research facilities specializing in the origins and development of human behaviour, especially speech and language, cognitive and social development using a variety of well-established non-invasive behavioural and brain imaging techniques. Special thanks go to many people (

เปิดเหมือนปกติ

ทีมวิจัยของนกฮูกเบบี้แล็บจะร่วมนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นจากการรวบรวมแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการ...
05/11/2021

ทีมวิจัยของนกฮูกเบบี้แล็บจะร่วมนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นจากการรวบรวมแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการสื่อสารของเด็กเล็ก(0-2 ปี) 🇹🇭 👶🏻
“Early findings from Thai Early Word Learning and Communicative Development Survey (ThECS-2021)”,
Chutamanee Onsuwan, Nawasri Chonmahatrakul, Juthatip Duangmal, and Reiko Mazuka.
ณ การประชุมวิชาการ The Asia-Pacific Babylab Constellation (ABC) (hybrid) Conference 2021, 2-4 Dec 2021, Hong Kong SAR, China.
http://bmi.cuhk.edu.hk/abc21/

🙏 ขอขอบคุณผู้ปกครองที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา และขณะนี้การเก็บข้อมูลนี้ยังดำเนินอยู่ หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ (เรามีค่าตอบแทนให้) เชิญอ่านรายละเอียดและเข้าร่วมได้ที่
https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8

ทีมวิจัยของนกฮูกเบบี้แล็บจะร่วมนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นจากการรวบรวมแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการสื่อสารของเด็กเล็ก(0-2 ปี) 🇹🇭 👶🏻
“Early findings from Thai Early Word Learning and Communicative Development Survey (ThECS-2021)”,
Chutamanee Onsuwan, Nawasri Chonmahatrakul, Juthatip Duangmal, and Reiko Mazuka.
ณ การประชุมวิชาการ The Asia-Pacific Babylab Constellation (ABC) (hybrid) Conference 2021, 2-4 Dec 2021, Hong Kong SAR, China.
http://bmi.cuhk.edu.hk/abc21/

🙏 ขอขอบคุณผู้ปกครองที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา และขณะนี้การเก็บข้อมูลนี้ยังดำเนินอยู่ หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ (เรามีค่าตอบแทนให้) เชิญอ่านรายละเอียดและเข้าร่วมได้ที่
https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8

เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧การบรรยายและสัมมนา โดยหัวหน้าทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Proje...
01/11/2021

เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧
การบรรยายและสัมมนา โดยหัวหน้าทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ 🦉

“Sampling biases in language development research: Contributions from Asian Languages”
by Reiko Mazuka

Languages in the world are diverse, yet the vast majority of language development research has been done with English and some other European languages. The resulting bias makes it difficult to determine whether relevant features are specific to those languages or apply broadly across typologically different languages.
The talk will present results from studies with Japanese infants and infants learning other Asian languages (including cross-linguistic comparison) that challenge or complement previous findings, especially with regard to the acquisition of segmental contrasts, the emergence of phonological grammar, and the role of infant-directed speech. For example, it is known that in English, Dutch, and other European languages the coronal stop /t/ occurs more frequently than labial /p/ or dorsal /k/. This has led to a hypothesis that coronal articulation is universally unmarked and easier to both produce and hear than dorsal or labial articulations. For such a hypothesis to hold up, however, it would need to hold true for languages in which /t/ occurs less frequently than /p/ or /k/, otherwise it may simply be an effect of frequency. Japanese, it turns out, provides a way to support the hypothesis and rule out frequency, as Dutch and Japanese babies show similar asymmetrical discrimination patterns between /t/ and /p/, despite the relatively low frequency of /t/ in Japanese.
The talk will discuss results from these and related studies, highlighting the importance of studying diverse languages to disentangle fundamental questions pertaining to acquisition.

https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/

เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧
การบรรยายและสัมมนา โดยหัวหน้าทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ 🦉

“Sampling biases in language development research: Contributions from Asian Languages”
by Reiko Mazuka

Languages in the world are diverse, yet the vast majority of language development research has been done with English and some other European languages. The resulting bias makes it difficult to determine whether relevant features are specific to those languages or apply broadly across typologically different languages.
The talk will present results from studies with Japanese infants and infants learning other Asian languages (including cross-linguistic comparison) that challenge or complement previous findings, especially with regard to the acquisition of segmental contrasts, the emergence of phonological grammar, and the role of infant-directed speech. For example, it is known that in English, Dutch, and other European languages the coronal stop /t/ occurs more frequently than labial /p/ or dorsal /k/. This has led to a hypothesis that coronal articulation is universally unmarked and easier to both produce and hear than dorsal or labial articulations. For such a hypothesis to hold up, however, it would need to hold true for languages in which /t/ occurs less frequently than /p/ or /k/, otherwise it may simply be an effect of frequency. Japanese, it turns out, provides a way to support the hypothesis and rule out frequency, as Dutch and Japanese babies show similar asymmetrical discrimination patterns between /t/ and /p/, despite the relatively low frequency of /t/ in Japanese.
The talk will discuss results from these and related studies, highlighting the importance of studying diverse languages to disentangle fundamental questions pertaining to acquisition.

https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/

👶🏻 ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ร่วมทำแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการสื่อสารของ...
10/10/2021

👶🏻 ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ร่วมทำแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการสื่อสารของเด็กเล็ก(0-2 ปี) Thai Early Word Learning and Communicative Development Survey 2021 (ThECS-2021) 🇹🇭

*การสำรวจนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรอบที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากอาสาสมัครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในครั้งก่อน

”เรารวบรวมข้อมูลจากทุกช่วงอายุที่ต่ำกว่า 2 ปี ดังนั้น ข้อมูลจากทารก 2 เดือนก็มีประโยชน์มากค่ะ เพียงแต่ข้อมูลที่ท่านให้คำตอบได้ จะมีจำนวนไม่มาก”

• ผู้ปกครองจะได้รับค่าตอบแทน 100 บาท เมื่อตอบแบบสํารวจโดยเสร็จสมบูรณ์
• หากท่านสนใจเข้าร่วมตอบแบบสํารวจออนไลน์ด้วย Google form กรุณาเข้าไปที่ลิ้งก์ https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ตามที่ปรากฎนี้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มารคซ์-ซิลซ์นกฮูกเบบี้แล็บ: ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
https://www.facebook.com/BabyNokHook2016/
และ https://babylabtu.wixsite.com/website
หรืออีเมลมาที่ [email protected]

ขอบคุณมากค่ะ 🙏

👶🏻 ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ร่วมทำแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการสื่อสารของเด็กเล็ก(0-2 ปี) Thai Early Word Learning and Communicative Development Survey 2021 (ThECS-2021) 🇹🇭

*การสำรวจนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรอบที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากอาสาสมัครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในครั้งก่อน

”เรารวบรวมข้อมูลจากทุกช่วงอายุที่ต่ำกว่า 2 ปี ดังนั้น ข้อมูลจากทารก 2 เดือนก็มีประโยชน์มากค่ะ เพียงแต่ข้อมูลที่ท่านให้คำตอบได้ จะมีจำนวนไม่มาก”

• ผู้ปกครองจะได้รับค่าตอบแทน 100 บาท เมื่อตอบแบบสํารวจโดยเสร็จสมบูรณ์
• หากท่านสนใจเข้าร่วมตอบแบบสํารวจออนไลน์ด้วย Google form กรุณาเข้าไปที่ลิ้งก์ https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ตามที่ปรากฎนี้
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มารคซ์-ซิลซ์นกฮูกเบบี้แล็บ: ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
https://www.facebook.com/BabyNokHook2016/
และ https://babylabtu.wixsite.com/website
หรืออีเมลมาที่ [email protected]

ขอบคุณมากค่ะ 🙏

เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧การบรรยายและสัมมนา โดยหนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Proje...
30/09/2021

เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧
การบรรยายและสัมมนา โดยหนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ด้วยค่ะ 🦉

JEWEL seminar series #2
What we can learn from birdsongs and rat tweets
Kazuo Okanoya (The University of Tokyo)
Animals communicate with variety of sounds. Many species of birds sing songs for mating. Bengalese finches are a domesticated strain of white-rumped munias. While Bengalese finches sing complex songs with multiple song syllables arranged in a finite syntax, white-rumped munia songs are much simpler. By comparing these two strains of birds, we can learn how domestication process could affect evolution of behavioral complexity. Domestication involves selection of calm individuals, resulting in lower stress level. This affects behavioral characteristics to enable evolution of complex signals. Turning to another form of communication, rats use two types of ultrasonic vocalizations to convey emotional states. Pleasure calls are emitted when the rat is in positive states such as eating, being groomed, or copulating. Please calls are around 50 kHz and last about 50 msec, and are repeated with frequency modulation in a quick succession. Distress calls are emitted when the rat is in negative states such as being defeated in the fight, being bitten, and get injured. These calls are around 22 kHz and last about 700 msec, repeated slowly. Using operant conditioning, we showed that rats that were exposed to pleasure calls behaved more positively while rats exposed to distress calls behaved more negatively, indicating that “emotion contagion”, a simple form of “empathy”, occurred in rats. Taken together, studies of animal acoustic signals give us opportunities to study the biological process of communication, including human speech.

https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/

เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧
การบรรยายและสัมมนา โดยหนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ด้วยค่ะ 🦉

JEWEL seminar series #2
What we can learn from birdsongs and rat tweets
Kazuo Okanoya (The University of Tokyo)
Animals communicate with variety of sounds. Many species of birds sing songs for mating. Bengalese finches are a domesticated strain of white-rumped munias. While Bengalese finches sing complex songs with multiple song syllables arranged in a finite syntax, white-rumped munia songs are much simpler. By comparing these two strains of birds, we can learn how domestication process could affect evolution of behavioral complexity. Domestication involves selection of calm individuals, resulting in lower stress level. This affects behavioral characteristics to enable evolution of complex signals. Turning to another form of communication, rats use two types of ultrasonic vocalizations to convey emotional states. Pleasure calls are emitted when the rat is in positive states such as eating, being groomed, or copulating. Please calls are around 50 kHz and last about 50 msec, and are repeated with frequency modulation in a quick succession. Distress calls are emitted when the rat is in negative states such as being defeated in the fight, being bitten, and get injured. These calls are around 22 kHz and last about 700 msec, repeated slowly. Using operant conditioning, we showed that rats that were exposed to pleasure calls behaved more positively while rats exposed to distress calls behaved more negatively, indicating that “emotion contagion”, a simple form of “empathy”, occurred in rats. Taken together, studies of animal acoustic signals give us opportunities to study the biological process of communication, including human speech.

https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/

เชิญร่วมรับฟังสัมมนาจากเบบี้แล็บของฝรั่งเศสค่ะ หนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project ...
26/08/2021

เชิญร่วมรับฟัง
สัมมนาจากเบบี้แล็บของฝรั่งเศสค่ะ หนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ด้วยค่ะ 🦉

https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/

เชิญร่วมรับฟัง
สัมมนาจากเบบี้แล็บของฝรั่งเศสค่ะ หนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ด้วยค่ะ 🦉

https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิต
31/07/2021
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิต

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับเด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิต

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระ...

15/06/2021
LINE Add Friend

🙏ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ แล็บเรามีส่วนช่วยในโครงการนี้อยู่ค่า
ข่าวสารจะมีมาอย่างต่อเนื่อง มีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะ แนะนำมาได้เลยค่า

https://www.facebook.com/readysenior/

👍 Ready Senior เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง Platform เพื่อผู้สูงวัยใจ active พัฒนาบนความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่สนับสนุนผู้สูงวัยในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้ สร้างธุรกิจ เสาะหางาน และอื่น ๆอีกมากมาย

😄 คุณพร้อมจะเกษียณไปกับเราหรือไม่ ยังมีความรู้ 5 ด้านที่คุณอาจยังไม่รู้ มาติดตามเพจของเราเพื่อรับรู้ เพิ่มเติมศักยภาพในตัว ให้รับกับสถานการณ์ของผู้สูงวัยในยุค New Normal กันนะคะ
1) ผู้สูงอายุ ต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร โรคภัยไข้เจ็บถามหา ป้องกันไว้ก่อนจะได้มั้ย
2) วัยเกษียณต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอ วางแผนการเงินกันก่อนล่วงหน้า จะได้อุ่นใจวัยเกษียณ
3) มีอาชีพอะไรที่เหมาะกับผู้สูงวัย ที่จะสร้างรายได้และวัยนี้ยังทำได้แน่นอน
4) ความรู้และทักษะอะไรที่วัยเกษียณจำเป็นต้องรู้ ให้ทันยุคทันสมัย สุขใจไปกับเทคโนโลยี ไม่ตกเทรนด์
5) การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข ต้องปรับตัวปรับใจกันอย่างไร

✌️ Ready Senior พร้อมเป็นเพื่อนผู้สูงวัยใกล้เกษียณให้ดึงพลังออกมาสู่การลงมือทำ เพื่อให้ประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยใจ active ในอนาคต

_________________________________

กดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ส่งต่อความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆวัยเกษียณได้ที่
FB : Ready Senior
Line : @ReadySenior หรือคลิ๊ก https://lin.ee/jOLWTn2

#ReadySenior #ReadyseniorHealthy #ReadyseniorSavings #ReadyseniorCareer #ReadyseniorBoneUp #ReadyseniorWellbeing #วัยเกษียณ #ผู้สูงวัย #เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง #การดูแลผู้สูงอายุ #วัยเกษียณวางแผนทางการเงิน

https://www.facebook.com/readysenior/

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

🧡
10/05/2021

🧡

ข้อคิดวันจันทร์ค่ะ

#หมอมินบานเย็น

ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่กังวลเรื่องผลกระทบต่อข้อมูลทางภาษาที่เด็กเล็กได้รับเมื่อผู้ใหญ่รอบข้างใส่หน้ากากอนามัยค่ะ 😷htt...
06/05/2021
Face-mask use and language development: Reasons to worry?

ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่กังวลเรื่องผลกระทบต่อข้อมูลทางภาษาที่เด็กเล็กได้รับเมื่อผู้ใหญ่รอบข้างใส่หน้ากากอนามัยค่ะ 😷

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-face-mask-use-and-language-development-reasons-to-worry/?fbclid=IwAR370YbqoQbweaJEUFRMjsiZPNSV3v6WAIVHBG3EzQ_IUidFB4-X-YhZz2Q

Face coverings—whether for religious and cultural reasons, or as protection against disease or pollution—are common in public spaces within many societies from other parts of the world, and children growing up in these societies are successful too in learning spoken language

นกฮูกเบบี้แล็บยังปิดทำการส่วนแบบสำรวจออนไลน์ยังเข้าถึงได้ค่ะ https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8เราขอส่งกำลังใจให้ทีมแพท...
16/04/2021

นกฮูกเบบี้แล็บยังปิดทำการ
ส่วนแบบสำรวจออนไลน์ยังเข้าถึงได้ค่ะ
https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8
เราขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เป็นแนวหน้าในการป้องกันและรักษาโรค COVID-19 🇹🇭🙏
รักษาสุขภาพและขอให้ปลอดภัยค่ะ 😷

นกฮูกเบบี้แล็บยังปิดทำการ
ส่วนแบบสำรวจออนไลน์ยังเข้าถึงได้ค่ะ
https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8
เราขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เป็นแนวหน้าในการป้องกันและรักษาโรค COVID-19 🇹🇭🙏
รักษาสุขภาพและขอให้ปลอดภัยค่ะ 😷

🧐 talk #2 for RILCA, Mahidol U, via Zoom
16/03/2021

🧐 talk #2 for RILCA, Mahidol U, via Zoom

*ปิดรับการขอ link เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แต่สามารถรับผู้เข้าฟังได้จำนวนจำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้ารับฟังการบรรยาย*

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง:

"การรับรู้เสียงพูด: การศึกษา วิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทย"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสารสนเทศอัจฉริยะ เทคโนโลยีเสียงพูดและภาษา และนวัตกรรมด้านบริการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 13.00–16.00 น.

*รับจำนวนจำกัด*

🧐 talk #1 for RILCA, Mahidol U, via Zoom
15/03/2021

🧐 talk #1 for RILCA, Mahidol U, via Zoom

*ปิดรับการขอ link เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แต่สามารถรับผู้เข้าฟังได้เพียง 25 คน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้ารับฟังการบรรยาย*

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง:

"การรับรู้เสียงพูด: ความรู้เบื้องต้น และทฤษฎี"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสารสนเทศอัจฉริยะ เทคโนโลยีเสียงพูดและภาษา และนวัตกรรมด้านบริการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม เวลา 13.00–16.00 น.

ที่อยู่

2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กทม 10200
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

026132677

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MARCS CILS NokHook BabyLab นกฮูกเบบี้แล็บผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MARCS CILS NokHook BabyLab นกฮูกเบบี้แล็บ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทีมวิจัยของนกฮูกเบบี้แล็บจะร่วมนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นจากการรวบรวมแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการสื่อสารของเด็กเล็ก(0-2 ปี) 🇹🇭 👶🏻 “Early findings from Thai Early Word Learning and Communicative Development Survey (ThECS-2021)”, Chutamanee Onsuwan, Nawasri Chonmahatrakul, Juthatip Duangmal, and Reiko Mazuka. ณ การประชุมวิชาการ The Asia-Pacific Babylab Constellation (ABC) (hybrid) Conference 2021, 2-4 Dec 2021, Hong Kong SAR, China. http://bmi.cuhk.edu.hk/abc21/ 🙏 ขอขอบคุณผู้ปกครองที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา และขณะนี้การเก็บข้อมูลนี้ยังดำเนินอยู่ หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ (เรามีค่าตอบแทนให้) เชิญอ่านรายละเอียดและเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8
เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧 การบรรยายและสัมมนา โดยหัวหน้าทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ 🦉 “Sampling biases in language development research: Contributions from Asian Languages” by Reiko Mazuka Languages in the world are diverse, yet the vast majority of language development research has been done with English and some other European languages. The resulting bias makes it difficult to determine whether relevant features are specific to those languages or apply broadly across typologically different languages. The talk will present results from studies with Japanese infants and infants learning other Asian languages (including cross-linguistic comparison) that challenge or complement previous findings, especially with regard to the acquisition of segmental contrasts, the emergence of phonological grammar, and the role of infant-directed speech. For example, it is known that in English, Dutch, and other European languages the coronal stop /t/ occurs more frequently than labial /p/ or dorsal /k/. This has led to a hypothesis that coronal articulation is universally unmarked and easier to both produce and hear than dorsal or labial articulations. For such a hypothesis to hold up, however, it would need to hold true for languages in which /t/ occurs less frequently than /p/ or /k/, otherwise it may simply be an effect of frequency. Japanese, it turns out, provides a way to support the hypothesis and rule out frequency, as Dutch and Japanese babies show similar asymmetrical discrimination patterns between /t/ and /p/, despite the relatively low frequency of /t/ in Japanese. The talk will discuss results from these and related studies, highlighting the importance of studying diverse languages to disentangle fundamental questions pertaining to acquisition. https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/
👶🏻 ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ร่วมทำแบบสำรวจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย และพัฒนาการด้านการสื่อสารของเด็กเล็ก(0-2 ปี) Thai Early Word Learning and Communicative Development Survey 2021 (ThECS-2021) 🇹🇭 *การสำรวจนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรอบที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากอาสาสมัครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในครั้งก่อน ”เรารวบรวมข้อมูลจากทุกช่วงอายุที่ต่ำกว่า 2 ปี ดังนั้น ข้อมูลจากทารก 2 เดือนก็มีประโยชน์มากค่ะ เพียงแต่ข้อมูลที่ท่านให้คำตอบได้ จะมีจำนวนไม่มาก” • ผู้ปกครองจะได้รับค่าตอบแทน 100 บาท เมื่อตอบแบบสํารวจโดยเสร็จสมบูรณ์ • หากท่านสนใจเข้าร่วมตอบแบบสํารวจออนไลน์ด้วย Google form กรุณาเข้าไปที่ลิ้งก์ https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ตามที่ปรากฎนี้ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มารคซ์-ซิลซ์นกฮูกเบบี้แล็บ: ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ https://www.facebook.com/BabyNokHook2016/ และ https://babylabtu.wixsite.com/website หรืออีเมลมาที่ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ 🙏
เชิญลงทะเบียนและร่วมรับฟัง 🎧 การบรรยายและสัมมนา โดยหนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ด้วยค่ะ 🦉 JEWEL seminar series #2 What we can learn from birdsongs and rat tweets Kazuo Okanoya (The University of Tokyo) Animals communicate with variety of sounds. Many species of birds sing songs for mating. Bengalese finches are a domesticated strain of white-rumped munias. While Bengalese finches sing complex songs with multiple song syllables arranged in a finite syntax, white-rumped munia songs are much simpler. By comparing these two strains of birds, we can learn how domestication process could affect evolution of behavioral complexity. Domestication involves selection of calm individuals, resulting in lower stress level. This affects behavioral characteristics to enable evolution of complex signals. Turning to another form of communication, rats use two types of ultrasonic vocalizations to convey emotional states. Pleasure calls are emitted when the rat is in positive states such as eating, being groomed, or copulating. Please calls are around 50 kHz and last about 50 msec, and are repeated with frequency modulation in a quick succession. Distress calls are emitted when the rat is in negative states such as being defeated in the fight, being bitten, and get injured. These calls are around 22 kHz and last about 700 msec, repeated slowly. Using operant conditioning, we showed that rats that were exposed to pleasure calls behaved more positively while rats exposed to distress calls behaved more negatively, indicating that “emotion contagion”, a simple form of “empathy”, occurred in rats. Taken together, studies of animal acoustic signals give us opportunities to study the biological process of communication, including human speech. https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/
เชิญร่วมรับฟัง สัมมนาจากเบบี้แล็บของฝรั่งเศสค่ะ หนึ่งในทีมวิจัยในโครงการวิจัยร่วม Joint East-West Early Language Project (JEWEL) ซึ่งเบบี้แล็บจากนานาประเทศร่วมงานกันอยู่ภายใต้การสนับสนุนของทุน JSPS ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมีนกฮูกเบบี้แล็บ (มธ) ร่วมในโครงการวิจัยนี้ด้วยค่ะ 🦉 https://lang-dev-lab.brain.riken.jp/jewel/
🙏ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ แล็บเรามีส่วนช่วยในโครงการนี้อยู่ค่า ข่าวสารจะมีมาอย่างต่อเนื่อง มีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะ แนะนำมาได้เลยค่า https://www.facebook.com/readysenior/ 👍 Ready Senior เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง Platform เพื่อผู้สูงวัยใจ active พัฒนาบนความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่สนับสนุนผู้สูงวัยในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้ สร้างธุรกิจ เสาะหางาน และอื่น ๆอีกมากมาย 😄 คุณพร้อมจะเกษียณไปกับเราหรือไม่ ยังมีความรู้ 5 ด้านที่คุณอาจยังไม่รู้ มาติดตามเพจของเราเพื่อรับรู้ เพิ่มเติมศักยภาพในตัว ให้รับกับสถานการณ์ของผู้สูงวัยในยุค New Normal กันนะคะ 1) ผู้สูงอายุ ต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร โรคภัยไข้เจ็บถามหา ป้องกันไว้ก่อนจะได้มั้ย 2) วัยเกษียณต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอ วางแผนการเงินกันก่อนล่วงหน้า จะได้อุ่นใจวัยเกษียณ 3) มีอาชีพอะไรที่เหมาะกับผู้สูงวัย ที่จะสร้างรายได้และวัยนี้ยังทำได้แน่นอน 4) ความรู้และทักษะอะไรที่วัยเกษียณจำเป็นต้องรู้ ให้ทันยุคทันสมัย สุขใจไปกับเทคโนโลยี ไม่ตกเทรนด์ 5) การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข ต้องปรับตัวปรับใจกันอย่างไร ✌️ Ready Senior พร้อมเป็นเพื่อนผู้สูงวัยใกล้เกษียณให้ดึงพลังออกมาสู่การลงมือทำ เพื่อให้ประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยใจ active ในอนาคต _________________________________ กดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ส่งต่อความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆวัยเกษียณได้ที่ FB : Ready Senior Line : @ReadySenior หรือคลิ๊ก https://lin.ee/jOLWTn2 #ReadySenior #ReadyseniorHealthy #ReadyseniorSavings #ReadyseniorCareer #ReadyseniorBoneUp #ReadyseniorWellbeing #วัยเกษียณ #ผู้สูงวัย #เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง #การดูแลผู้สูงอายุ #วัยเกษียณวางแผนทางการเงิน https://www.facebook.com/readysenior/
🧡
ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่กังวลเรื่องผลกระทบต่อข้อมูลทางภาษาที่เด็กเล็กได้รับเมื่อผู้ใหญ่รอบข้างใส่หน้ากากอนามัยค่ะ 😷 https://www.theglobeandmail.com/canada/article-face-mask-use-and-language-development-reasons-to-worry/?fbclid=IwAR370YbqoQbweaJEUFRMjsiZPNSV3v6WAIVHBG3EzQ_IUidFB4-X-YhZz2Q
นกฮูกเบบี้แล็บยังปิดทำการ ส่วนแบบสำรวจออนไลน์ยังเข้าถึงได้ค่ะ https://forms.gle/xfPGS4Zk5LQn5Uej8 เราขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เป็นแนวหน้าในการป้องกันและรักษาโรค COVID-19 🇹🇭🙏 รักษาสุขภาพและขอให้ปลอดภัยค่ะ 😷