TAT Recruit เพจประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันพุธที่...
08/07/2021

📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็น วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.
🔖🔖ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบห้องสอบ แถวสอบ ที่นั่งสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งสอบ
🌏🌏job.tourismthailand.org

📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็น วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.
🔖🔖ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบห้องสอบ แถวสอบ ที่นั่งสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งสอบ
🌏🌏job.tourismthailand.org

📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันเสาร์ท...
15/06/2021

📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็น วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.
🔖🔖ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบห้องสอบ แถวสอบ ที่นั่งสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งสอบ
🌏🌏job.tourismthailand.org

📣📣เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็น วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.
🔖🔖ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบห้องสอบ แถวสอบ ที่นั่งสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งสอบ
🌏🌏job.tourismthailand.org

📣 ททท.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ📣ตรวจสอบได้ที่ 👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceNews.asp...
28/05/2021

📣 ททท.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ📣
ตรวจสอบได้ที่ 👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceNews.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=12pg4bnjVxM%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=Te620G2ZoJ0%3d
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

📣 ททท.ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ📣
ตรวจสอบได้ที่ 👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceNews.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=12pg4bnjVxM%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=Te620G2ZoJ0%3d
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็น วันเสาร...
21/05/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็น วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ททท. จึงขอเลื่อนการสอบภาคข้อเขียนจาก วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็น วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

Attention Please !!! ผู้สมัครโปรดทราบ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยจะปิดรับชำระในเวลา 22.00 น. ครับ
20/05/2021

Attention Please !!! ผู้สมัครโปรดทราบ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยจะปิดรับชำระในเวลา 22.00 น. ครับ

Attention Please !!! ผู้สมัครโปรดทราบ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการชำระเงินค่าสมัครสอบโดยจะปิดรับชำระในเวลา 22.00 น. ครับ

คำเตือน !!!! ใกล้จะปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครกันแล้วนะครับ 19 พ.ค. 64 (วันนี้) รับสมัครวันสุดท้าย 20 พ.ค. 64 (วันพรุ...
19/05/2021

คำเตือน !!!! ใกล้จะปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครกันแล้วนะครับ
19 พ.ค. 64 (วันนี้) รับสมัครวันสุดท้าย
20 พ.ค. 64 (วันพรุ่งนี้) ชำระค่าสมัครวันสุดท้าย
อยากเป็นครอบครัวเดียวกับ ททท. รีบสมัครกันเข้ามานะครับ
http://job.tourismthailand.org
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

คำเตือน !!!! ใกล้จะปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครกันแล้วนะครับ
19 พ.ค. 64 (วันนี้) รับสมัครวันสุดท้าย
20 พ.ค. 64 (วันพรุ่งนี้) ชำระค่าสมัครวันสุดท้าย
อยากเป็นครอบครัวเดียวกับ ททท. รีบสมัครกันเข้ามานะครับ
http://job.tourismthailand.org
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

อีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจ ลูกจ้าง ททท. รีบมาสมัครกันนะครับ 😃 เปิดรับสมัคร 10 - 19 พ.ค. 2564 ทาง 👉🏻 http://job.tourismtha...
11/05/2021

อีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจ ลูกจ้าง ททท. รีบมา
สมัครกันนะครับ 😃 เปิดรับสมัคร 10 - 19 พ.ค. 2564 ทาง 👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

อีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจ ลูกจ้าง ททท. รีบมา
สมัครกันนะครับ 😃 เปิดรับสมัคร 10 - 19 พ.ค. 2564 ทาง 👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

📌พรุ่งนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรก    กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครให้ดีก่อนยืนยันการสมัคร เพราะหากยืนยันการสมัครแล้วจ...
09/05/2021

📌พรุ่งนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรก
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครให้ดีก่อนยืนยันการสมัคร เพราะหากยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครได้ ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทาง👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

📌พรุ่งนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรก
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครให้ดีก่อนยืนยันการสมัคร เพราะหากยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครได้ ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ทาง👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx
❗️ ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจ ขอบคุณครับ🙏🏻

🗣 ประกาศ สอบ ททท.ปี 2564 ❌ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบภาค ก ของสำนักงาน กพ. และไม่ต้องยื่นผลคะแนน Toeic นะครับ (แต่มีสอบภาษาอ...
01/05/2021

🗣 ประกาศ
สอบ ททท.ปี 2564 ❌ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบภาค ก ของสำนักงาน กพ. และไม่ต้องยื่นผลคะแนน Toeic นะครับ (แต่มีสอบภาษาอังกฤษของ ททท.) 🙏🏻

🗣 ประกาศ
สอบ ททท.ปี 2564 ❌ ไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบภาค ก ของสำนักงาน กพ. และไม่ต้องยื่นผลคะแนน Toeic นะครับ (แต่มีสอบภาษาอังกฤษของ ททท.) 🙏🏻

🗣มาแล้วครับ        📣 กำหนดการเปิดรับสมัคร 📣✨ ททท. เปิดรับสมัครสอบบุคลากรภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและ...
01/05/2021

🗣มาแล้วครับ
📣 กำหนดการเปิดรับสมัคร 📣
✨ ททท. เปิดรับสมัครสอบบุคลากรภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ประจำปี 2564
📌 เปิดรับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2564
💰 จ่ายเงินวันสุดท้าย 20 พฤษภาคม 2564
✏️ รายละเอียดทาง 👉🏻 http://job.tourismthailand.org/Main/FrmAnnounceNews.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=12pg4bnjVxM%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=sKJM1GKU3w4%3d
❗️ปล. ขณะนี้ ททท.กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (work from home) หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความผ่านทาง Inbox เพจได้เลยครับ ขอบคุณครับ🙏🏻

⚠️มาแล้วจร้า สิ่งที่ทุกคนรอคอย⚠️ ยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่านด้วยนะครับ😁😁🔊🔊ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก📢📢ททท. ประกา...
28/02/2019

⚠️มาแล้วจร้า สิ่งที่ทุกคนรอคอย⚠️
ยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่านด้วยนะครับ😁😁

🔊🔊ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
📢📢ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นบัญชี

🚃ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 4-7 มีนาคม 2562 ณ งานบรรจุและแต่งตั้ง ชั้น 7 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่🚃

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่
➡️job.tourismthailand.org

🔊🔊 ททท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคสัมภาษณ์🏷วัน เวลา สถานที่สอบประเมินบุคลิกและคุณลักษณะที่เหมาะสมในกา...
07/02/2019

🔊🔊 ททท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกภาคสัมภาษณ์

🏷วัน เวลา สถานที่สอบประเมินบุคลิกและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน

🔖วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกภาคสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่⚙job.tourismthailand.org

31/01/2019

ประกาศ!!!🔊🔊
📍📍ผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกท่าน หากท่าน
ไม่สามารถนำทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงใน
วันรายงานตัวได้ให้ท่านดำเนินการคัดสำเนา
ณ สำนักงานเขตที่ใกล้ตัวท่าน และนำมายื่นในวันรายงานตัวแทนทะเบียนบ้านฉบับจริง

📌📌กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 2 ก.พ 2562 เป็นวันสุดท้ายในการรายงานตัว หน่วยงานราชการที่ท่านจะต้องไปดำเนินการขอหลักฐานจะหยุดทำการ หากท่านขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่สามารถจัดหามาได้ทันภายในวันเสาร์ที่ 2 ก.พ 2562 ท่านจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

งานบรรจุและแต่งตั้ง ททท.

🚇🚆วิธีการเดินทางมายังอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย🚇🚆
30/01/2019

🚇🚆วิธีการเดินทางมายังอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย🚇🚆

⏭⏭ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนทาง job.tourismthailand.org⏮⏮✔✔ให้ผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนมารายงานตัววันที่ ...
29/01/2019

⏭⏭ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนทาง job.tourismthailand.org⏮⏮

✔✔ให้ผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนมารายงานตัว
วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ รายละเอียดตามประกาศครับ✔✔

🚄 7 ข้อน่ารู้ก่อนไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 🚄 ขอบคุณข้อมูลจากธรรมศาสตร์ด้วยครับ🙏***ห้อง Dahlia 1 อยู่ในอาคารศู...
09/01/2019

🚄 7 ข้อน่ารู้ก่อนไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 🚄 ขอบคุณข้อมูลจากธรรมศาสตร์ด้วยครับ🙏
***ห้อง Dahlia 1 อยู่ในอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต***

#TAT Recruitment
#ททท. เป็นผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

มาแล้วครับบบ😁 ททท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน ⚙วัน เวลา สถานที่สอบ ⚙ ข้อปฏิบัติในการสอบผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบร...
05/01/2019

มาแล้วครับบบ😁 ททท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน
⚙วัน เวลา สถานที่สอบ ⚙ ข้อปฏิบัติในการสอบ

ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่👇 job.tourismthailand.org

#TAT Recruitment
#ททท. เป็นผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

วันนี้ชำระเงินวันสุดท้ายครับ ภายใน 22:00 น. อย่าลืมกันนะครับ😁😁
03/01/2019

วันนี้ชำระเงินวันสุดท้ายครับ ภายใน 22:00 น.
อย่าลืมกันนะครับ😁😁

ประกาศ 🏳🏳✏️✏️ททท. ประกาศรายละเอียดวิชาสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบคัดเลือกภาคข้อเขียน✏️✏️📝📝ผู้สมัครสามารถเข้าไปอ่านร...
02/01/2019
TAT 2018

ประกาศ 🏳🏳
✏️✏️ททท. ประกาศรายละเอียดวิชาสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบคัดเลือกภาคข้อเขียน✏️✏️

📝📝ผู้สมัครสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ job.tourismthailand.org

อ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับ📓📕📗📘📙

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.(แก้ไขเ.....

01/01/2019

📣📣เรียนผู้สมัครทุกท่าน

📌📌การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอประกาศขยายเวลาจ่ายเงินค่าสมัครสอบเพื่อเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างเนื่องด้วยเกิดความขัดข้องของระบบการชำระเงิน โดยจะเปิดให้เริ่มชำระเงินได้ในวันที่ 2 ม.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนถึงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 2562 ครับ📌📌

31/12/2018

เรียน ผู้สมัครทุกท่านทราบครับ

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าสมัครผ่านช่องทางกรุงไทย NEXT / Intetnet Banking / ตู้ ATM และ ADM ได้ตามปกติ

31/12/2018
📌📌ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบตำแหน่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครนะครับ📌📌
22/12/2018

📌📌ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบตำแหน่งให้ถูกต้อง
ก่อนยืนยันการสมัครนะครับ📌📌

มาแล้วครับบบบ 😉 สิ่งที่ทุกท่านรอคอย ตำแหน่งที่เปิดรับทั้ง 76 อัตราของ ททท. ปี 2562 ครับ👇👇สำหรับประกาศรับสมัคร ระเบียบการ...
21/12/2018

มาแล้วครับบบบ 😉 สิ่งที่ทุกท่านรอคอย ตำแหน่งที่เปิดรับทั้ง 76 อัตราของ ททท. ปี 2562 ครับ👇👇
สำหรับประกาศรับสมัคร ระเบียบการ สมรรถนะหลัก
คำบรรยายลักษณะงาน ฉบับเต็ม เข้าไปอ่านได้ที่ job.tourismthailand.org
#TAT Recruitment
#ททท. เป็นผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

ประกาศจาก ททท. 🔊🔊สอบ ททท. ปี 2562 นี้❌ไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEIC TOEFL IELTS (แต่มีการสอบความรู้ภาษาอังกฤษครับ)❌ไม่ต้องใช้ผล...
21/12/2018

ประกาศจาก ททท. 🔊🔊
สอบ ททท. ปี 2562 นี้

❌ไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEIC TOEFL IELTS
(แต่มีการสอบความรู้ภาษาอังกฤษครับ)
❌ไม่ต้องใช้ผลสอบภาค ก. ของ ก.พ. ครับ

สำหรับรายละเอียดต่างๆอดใจรอกันอีกนิดนะครับ😆

สวัสดีครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ททท. ประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา ท่านสามารถติด...
17/12/2018

สวัสดีครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ททท. ประจำปี 2562 จำนวน 76 อัตรา

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : สมัครงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ประจำปี 2562
Website : job.tourismthailand.org

**รายละเอียดต่างๆกรุณาอดใจรอก่อนนะครับ**

#TAT Recruitment
#ททท. เป็นผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

⚠️มาแล้วจร้า สิ่งที่ทุกคนรอคอย⚠️ ยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่านด้วยนะครับ😁😁🔊🔊ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก📢📢ททท. ประกา...
05/09/2018

⚠️มาแล้วจร้า สิ่งที่ทุกคนรอคอย⚠️
ยินดีกับผู้สอบผ่านทุกท่านด้วยนะครับ😁😁

🔊🔊ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
📢📢ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นบัญชี
📣📣ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(อัตราคนพิการ)

🚃ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 6-7 และ 10-11 กันยายน 2561 ณ งานบรรจุและแต่งตั้ง ชั้น 7 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่🚃

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่
➡️job.tourismthailand.org

🆕️ ททท. ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักออกแบบ 3 จากวันที่ 24 สิงหาคม 2561 🚩🚩เป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2561 🏠เวล...
23/08/2018

🆕️ ททท. ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักออกแบบ 3 จากวันที่ 24 สิงหาคม 2561
🚩🚩เป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2561
🏠เวลา สถานที่เดิมครับ

🔊🔊 ททท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคสัมภาษณ์🏷วัน เวลา สถานที่สอบประเมินบุคลิกและคุณลักษณะที่เหมาะสมในกา...
10/08/2018

🔊🔊 ททท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกภาคสัมภาษณ์

🏷วัน เวลา สถานที่สอบประเมินบุคลิกและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน

🔖วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกภาคสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่⚙job.tourismthailand.org

03/08/2018

🗺🗺แผนที่การเดินทางมายังอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ🗺🗺

🚇🚆วิธีการเดินทางมายังอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันรายงานตัวครับ🚇🚆
03/08/2018

🚇🚆วิธีการเดินทางมายังอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันรายงานตัวครับ🚇🚆

⏭⏭ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนทาง job.tourismthailand.org⏮⏮✔✔ให้ผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนมารายงานตัววันที่ ...
03/08/2018

⏭⏭ททท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนทาง job.tourismthailand.org⏮⏮

✔✔ให้ผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนมารายงานตัว
วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ รายละเอียดตามประกาศครับ✔✔

วันอาทิตย์นี้สอบข้อเขียนแล้วนะครับ ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 🏢📖อ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับ📖 📌📌ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้อง...
05/07/2018

วันอาทิตย์นี้สอบข้อเขียนแล้วนะครับ
ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 🏢

📖อ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับ📖

📌📌ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด📌📌

อย่าลืม⚠️⚠️ ✔บัตรประจำตัวประชาชน
✔บัตรประจำตัวสอบ

#TAT Recruitment
#ททท. เป็นผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

1600 ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TAT Recruitผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.facebook.com/groups/422591894740655/permalink/886269151706258/?sfnsn=mo ขออนุญาตินะคับจิงเท็จอย่างไงขอโทดด้วยนะคับ
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 📷จัดโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📷ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 📷ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมรายละเอียดที่ http://sasin.webstriple.com/ 📌👉 ลงทะเบียนการอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce02V_pNuI_txE0d8-DoyP6IXnCya_Al3dCIqSUN6psgbmOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 #อบรมฟรี #อบรม #นครศรีธรรมราช #สุราษฎร์ธานี #กระบี่ #ตรัง #ท่องเที่ยว #ผู้สูงอายุ
รับคนพิการไหมคับตกงานยุคับ
บริษัทอเมริกันต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงาน จบป.ตรี​ ภาษาอังกฤษ​ อายุ​25-45ปี​ ติดต่อคุณณฐมนคะ จบใหม่ไม่มีประสบการณ์​ก็ได้​ แต่ต้องภาษาอังกฤษ​ดีพอสมควร ออฟฟิตอยู่แถวลาดพร้าว​ ใกล้ mrtพหลโยธิน​ สนใจติดต่อ 093-6925856 หรือส่ง​ cvมาที่[email protected]
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย น่าจะชวนค่ายเพลง ค่ายหนัง ไปถ่าย MV/หนัง เพลงทำที่ท่องเที่ยวสวยในไทย และชุมชนสวยๆ อำนวยความสะดวก ร่วมมือกับชุมชน จะได้ชวนคนมาเที่ยวในไทย ช่วงเวลาไหนสวยสุดของไทย และ จะได้โปรโมไทย ได้ไทยและต่างชาติ
ยังไม่ประกาศผลหรือคะ
เมื่อไหร่จะประกาศครับ