สกสค.กรุงเทพมหานคร

สกสค.กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 254ึ7 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ทำหน้าที่บริหารงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(15)

เปิดเหมือนปกติ

02/06/2021
01/06/2021

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://ln15.gsb.or.th/web-lnth

28/05/2021

📡แจ้งเลื่อน❗️การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างวินัยทางการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 25...
14/05/2021

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3874

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3874

🔵รวมข่าวการศึกษา  ประจำวันที่ 7 พ.ค.64  อ่านข่าวได้ที่ลิงค์นี้  shorturl.asia/zKdZM🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว
07/05/2021

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 7 พ.ค.64 อ่านข่าวได้ที่ลิงค์นี้ shorturl.asia/zKdZM
🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 7 พ.ค.64 อ่านข่าวได้ที่ลิงค์นี้ shorturl.asia/zKdZM
🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

06/05/2021

🚨แจ้งปิดทำการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดอาคาร และพ่นยาฆ่าเชื้อ

🔵รวมข่าวการศึกษา  ประจำวันที่ 5 พ.ค.64  คลิก shorturl.asia/HSWwX🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว
05/05/2021

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 5 พ.ค.64 คลิก shorturl.asia/HSWwX

🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 5 พ.ค.64 คลิก shorturl.asia/HSWwX

🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ...
30/04/2021

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์ (ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564) ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_DddZPXDQiDwVGZN2LlBp_bE8XM_y946bIMWcsjVtpNkb3g/viewform หรือ QR Code ด้านล่างนี้

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์ (ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564) ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_DddZPXDQiDwVGZN2LlBp_bE8XM_y946bIMWcsjVtpNkb3g/viewform หรือ QR Code ด้านล่างนี้

28/04/2021

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

Photos from สกสค.'s post
28/04/2021

Photos from สกสค.'s post

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
16/04/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

สำนักงาน สกสค. ขอส่งความห่วงใยถึงสมาชิกทุกท่าน ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอก3 และเดินทางโดยสวัสดิภาพ  💙...
09/04/2021

สำนักงาน สกสค. ขอส่งความห่วงใยถึงสมาชิกทุกท่าน ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ระลอก3 และเดินทางโดยสวัสดิภาพ 💙
ยอดเงิน ช.พ.ค.จำนวน 914,180 บาท งวดเมษายน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/

ประกาศรับสมัคร  บุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจ...
07/04/2021

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดหนองคาย DOWNLOAD ประกาศและใบสมัครได้ที่
http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/5i7TiozrJb_1617267600.pdf

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดหนองคาย DOWNLOAD ประกาศและใบสมัครได้ที่
http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/5i7TiozrJb_1617267600.pdf

02/04/2021

การให้บริการตรวจโรคเฉพาะทาง ของโรงพยาบาลครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 3178 รพ.ตั้งอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ฝั่งคลองผดุงฯ ค่ะ

01/04/2021
Photos from สกสค.'s post
01/04/2021

Photos from สกสค.'s post

💙กิจกรรมสุขใจ ไหว้พระ ทำบุญ 💙ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ของสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม สุขใจ...
23/03/2021

💙กิจกรรมสุขใจ ไหว้พระ ทำบุญ
💙ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ของสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม สุขใจ ไหว้พระ ทำบุญ ประจำปี 2564 กำหนดกิจกรรม พาเที่ยวจังหวัดราชบุรี มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 134 คน เดินทางเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

23/03/2021

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดhttp://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/dBx6va9rNN_1616405360.pdf

Photos from สกสค.'s post
05/03/2021

Photos from สกสค.'s post

17/02/2021

สกสค. เผยยอดสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี สามารถนำไปเป็นแนวทางการเปิดรับสมัครสมาชิกในครั้งต่อไปได้ โดยจะเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และหาวิธีการเข้าถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทั่วถึงมากขึ้น เน้นสื่อสารเรื่องความโปร่งใสขององค์กร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสนใจ และมียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ จะนำข้อผิดพลาดในครั้งนี้ มาพัฒนา และปรับปรุงให้ดีขึ้นในการรับสมัครครั้งต่อไป
สำหรับยอดผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 20,177 ราย สมาชิก ช.พ.ค. (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10,359 ราย สมาชิก ช.พ.ส. (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย) จำนวน 9,818 ราย ทำให้ขณะนี้มีจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. เพิ่มขึ้นรวมแล้วประมาณ 952,833 ราย และจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประมาณ 396,013 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

#ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่ลิงค์แนบค่ะ
04/02/2021

#ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่ลิงค์แนบค่ะ

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือมกราคม 2564 (งวดที่ 2/2564)
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม - 20 มกราคม 2564

🚨เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564🚨

🎯รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 772 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

🎯รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 436 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใหม่ หลังเศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดูรายละเอียดได้ที่  ht...
25/01/2021

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใหม่ หลังเศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nha.co.th

3 โปรพิเศษ ช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัย
.
สำหรับผู้มีรายได้น้อย
ที่จำเป็นจะต้องซื้อบ้าน
หรือหาที่อยู่อาศัย ในช่วงเวลานี้
รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้ครับ
.
1. 0% ดอกเบี้ยเช่าซื้อ ในปีแรก
สำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ
โดยจะต้องเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว
หรือ กำลังจะเสร็จ ส่งมอบได้ภายใน 30 มิ.ย. 2564

2. ลดราคาสูงสุด 20% ของราคาขายเงินสดเดิม ใน 56 โครงการ

3. บ้านเช่าราคาพิเศษในปีแรก 999 – 1,200 บาท/เดือน
จำนวน 84 โครงการ
.
.
โปรโมชั่น มีผลตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 64
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนการเคหะแห่งชาติ 1615
.
.
#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

สำนักงาน สกสค.กทม.ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
21/01/2021

สำนักงาน สกสค.กทม.ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร
http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3667

19/01/2021
19/01/2021

พิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี

สกสค.
07/01/2021

สกสค.

🚨แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนธันวาคม 2563 (งวดที่ 1/2564)
➡ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563⬅
🔥🔥🔥เพื่อเรียกเก็บช่วงปลายเดือนมกราคม 2564🔥🔥🔥
🚑 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 656 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/
📝 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 329 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

10 ข้อที่ต้องรู้ เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม เชคที่นี่👉🏻 https://bit.ly/2WH1tPD👉🏻 เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ทายาทผ...
24/12/2020

10 ข้อที่ต้องรู้ เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม เชคที่นี่
👉🏻 https://bit.ly/2WH1tPD
👉🏻 เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน จะได้รับค่าจัดการงานศพ 200,000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ 720,000 บาท (ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินธนาคารออมสิน และทำประกันไว้ บริษัททิพยประกันภัยจะชำระหนี้ให้สมาชิก)
.
🔸สอบถามเพิ่มเติม🔸
สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร
📞02-215-16 30-1 สำนักงาน สกสค.กทม.(กิ่งเพชร)
📞081-809-8958, 093-745-5663 สำนักงาน สกสค.กทม. (ส่วนกลาง)
📩 www.otep-bkk.go.th

สกสค.
17/12/2020

สกสค.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3620

สกสค. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”
08/12/2020

สกสค. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

สกสค. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าดำรงตำแหน่ง และเพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี
โดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวตอนหนึ่งว่า "การติดกระดุมเม็ดแรก ต้องเริ่มให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้” ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ มีความสร้างสรรค์งานในมิติใหม่ ๆ ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ตามปณิธานที่ว่า “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”
โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และรศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงาน
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3614

✏️✏️รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย เดือนพฤศจิกายน 2563 (งวดที่ 12/2563)
03/12/2020

✏️✏️รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย เดือนพฤศจิกายน 2563 (งวดที่ 12/2563)

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย เดือนพฤศจิกายน 2563 (งวดที่ 12/2563) ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 367 ราย สมาชิกชำระสิ้นเดือนธันวาคม

ที่อยู่

133 ถ.เพชรบุรี ซ3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

สาย99,23,93,16,50,59,60,511,79,2,11,139,183,113,512,505,140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

221516301

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ช.พ.ค.
ช.พ.ส.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สกสค.กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สกสค.กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการทราบโครงการลดหนี้ ชพค.
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
ผมขอเบอร์โทรของท่านผอ.สกสค.กรุงเทพฯหน่อยครับ มีเรื่องจะขอปรึกษาหน่อยครับ ผมอยู่หน่วยพังงาครับ
วันนี้ไปดำเนินการรับเงินฌาปนกิจคู่สมรสครู ได้รับเงินค่าดำเนินการเพิ่มด้วย จึงดำเนินการสั่งพวงหรีดในนาม สกสค. กรุงเทพ ขอบคุณมากค่ะ
สมัครแบบหักเงินผ่านบัญชี มีเงินอยู่ในบัญชีมี แต่ทำไมไม่เห็นหักเงิน จะเช็คยังไงค่ะ ( ของคุณแม่ค่ะ)
อยากเปลี่ยนการหักเงินกู้ชพค.จากธ.กรุงไทยมาเป็นธ.ออมสินโดยตรงต้องแจ้งที่ไหนเพราะหน่วยงานส่งเงินช้าทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มอีกทั้งๆที่หักเงินเราไปก่อนสิ้นเดือน(เกษียณแล้วหักเงินก่อนสิ้นเดือน4วันแต่เข้าธ.ออมสินหลังวันสิ้นเดือน)
เฟส นี้ ไม่มี ข่าวไร คืบหน้า บ้าง หรอคะ รอการกู้มาจนเหี่ยว อยากจะออกก็ไม่ได้เสียดายเงินที่ส่งไป7-8 ปี จะทิ้งเงินไปฟรีๆ ก็ไม่ใช่เรื่องนะคะ กว่าจะตายก็อีกนาน ตายไปเงินจะถึงลูกหลานไหมคะ??????
ชพค.เปิดให้กู้ได้เมื่อไรรอมา2-3ปีแล้ว พูดอยู่ได้แต่เรื่องคนกู้เก่าๆที่ไม่ได้ชำระหนี้มัวแต่แก้ปัญหากับคนพวกนี้ อย่างนี้คนที่รอกู้ก็แย่ซิ พอถามก็อ้างว่าต้องแล้วแต่ธ.ออมสินหรือธ.กรุงไทยแล้วชพค.ทำอะไรบ้างแก้ไม่สำเร็จสักที
1 ปีแล้วนะครับไม่มีการอัพเดทเลยหรือ
ติดต่อกลับฝ่ายการศึกษา บางพลัด 02434 6368 ด้วยค่ะ โทร.ไปแล้ว ไม่มีใครรับค่ะ จะติดต่อเรื่องเงินเข้าบัญชีผิดค่ะ