สกสค.กรุงเทพมหานคร

สกสค.กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 254ึ7 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ทำหน้าที่บริหารงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

04/01/2022

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนธันวาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564

🔥🔥🔥 เพื่อเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2565🔥🔥🔥

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 730 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 354 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

29/12/2021

⭐ อวยพรปีใหม่ 2565 ⭐
จาก...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
(นายธนพร สมศรี) และสำนักงาน สกสค.กทม.

24/12/2021

รายการ พบกันวันศุกร์ #ตอบปัญหาสมาชิก (ตอนที่2)
1. การลาออกจากสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
2. การสมัครสมาชิก ช.พ.ส. โดยขาดคุณสมบัติ
ช่วยแชร์ไปยังเพื่อนสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและทายาท
........ขอบคุณครับ.......

17/12/2021

รายการพบกันวันศุกร์ บทสัมภาษณ์ นักเรียนผู้ได้รับทุนศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2564 ( ทุนละ 5,000 บาท ) โรงเรียนในสังกัด กทม.จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. เด็กชายวชิรวิชญ์ โชวิเชียร โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)
2. เด็กชายชัชวาล ผิวตะขบ โรงเรียนกิ่งเพชร

----------------------------------------
ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ เป็นทุนการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด ทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 ทุน ( กทม.จำนวน 2 ทุน) มูลค่าทุนละ 5,000 บาท ซึ่งดำเนินการมอบทุนเป็นประจำทุกปี
สามารถติดตามรายละเอียดทุนการศึกษา ของ สกสค. ได้ที่
http://www.otep.go.th

10/12/2021

รายการพบกันวันศุกร์
ครั้งนี้เสนอ " ปัญหาของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส"
รบกวนท่าน แชร์ไปยังเพื่อนครู และญาติสนิทมิตรสหายด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

07/12/2021
Photos from สกสค.'s post
07/12/2021

Photos from สกสค.'s post

01/12/2021

โปรดอ่าน!!! 🚨รายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนพฤศจิกายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2564

🔥เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนธันวาคม 2564🔥

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 741 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 396 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

26/11/2021

รายการ พบกันวันศุกร์ Ep.4 วันนี้เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็น สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
ช่วยแชร์ เผยแพร่ในกลุ่มและมิตรสหายด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับ

19/11/2021

✅คลิป พบกันวันศุกร์ Ep.3 โดย ผอ.สกสค.กทม.
✅เรื่องหนี้ไตรมาส *สำคัญมาก* เพื่อผลประโยชน์ของท่าน โปรดแชร์ไปถึงเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมสวัสดิการเงินกู้ ผู้กู้ ผู้ค้ำ และทายาทสมาชิก

15/11/2021

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนตุลาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 20 ตุลาคม 2564

🔥เพื่อเรียกเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2564🔥

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 📌รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 762 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌 📌รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 396 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

15/11/2021

สกสค. ถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

Photos from สกสค.กรุงเทพมหานคร's post
12/11/2021

Photos from สกสค.กรุงเทพมหานคร's post

05/11/2021
สกสค.กทม. 01

สกสค.กทม. มีคำตอบ.... ข้อสงสัย เรื่อง ค่า ช.พ.ค. 810 บาท !!
รายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เมื่อเดือนกันยายน 2564 ซึ่งได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2564 เพื่อเรียกเก็บในเดือนตุลาคม 2564
*ตรวจสอบรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง*
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 810 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 398 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

สรุปกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนกันยายน 2564 ( ค่า ช.พ.ค. 810 บาท) https://www.facebook.com/1818505045071793/posts/2996223043966648/?sfnsn=mo

ระเบียบ ช.พ.ค. http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-doc-page/

ระเบียบ และแบบคำขอรับสวัสดิการ 40/75 http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/2659-2/

02/11/2021

ร่วมรำลึก
สกสค. คุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมจัดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของท่านทวี บุณยเกตุ วันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 12 และเป็นผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=4035

20/10/2021
13/10/2021
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มกลัดเงิน และเข็มกลัดทอง “ปิยชนน์  คนการศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564https://d...
04/10/2021

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มกลัดเงิน และเข็มกลัดทอง “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564
https://drive.google.com/file/d/1MthflEhe9leEYG8hm0qNEXBF5GLvSS7i/view?usp=sharing

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตร “ปิยชนน์ คนการศึกษา”
ประจำปี พ.ศ. 2564 https://drive.google.com/file/d/1N-ubH9VNXIu1JiAStOz5ect1eG9CsnSv/view?usp=sharing

30/09/2021

📣ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้น 710 รางวัล มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 638 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน 72 รางวัล

📌http://otep.go.th/?p=otep-page&id=3985

Mobile Uploads
24/09/2021

Mobile Uploads

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

22/09/2021

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนสิงหาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2564

🚨🚨เพื่อเรียกเก็บในเดือนกันยายน 2564🚨🚨

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 733 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 368 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

22/09/2021
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" 2564ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1...
08/09/2021

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" 2564
ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1bzo-EMXZKDRyeRGgByizJ7TtjUGAWQjq/view?usp=sharing

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" 2564
ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1bzo-EMXZKDRyeRGgByizJ7TtjUGAWQjq/view?usp=sharing

Photos from สกสค.'s post
27/08/2021

Photos from สกสค.'s post

11/08/2021
รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564(เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)Download ประกาศ และแบบสมัคร ได้ที่...
09/08/2021

รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564
(เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)
Download ประกาศ และแบบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3CoCGn6
สอบถามเพิ่มเติม Inbox หรือไลน์ ID : @821bguus

รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564
(เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)
Download ประกาศ และแบบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3CoCGn6
สอบถามเพิ่มเติม Inbox หรือไลน์ ID : @821bguus

#ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564สถานศึกษาส่งแบบขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564( สามารถส่งเอกสารเพิ่มเ...
05/08/2021

#ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564
สถานศึกษาส่งแบบขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564
( สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ภาพกิจกรรม หรือรางวัลที่นักเรียนได้รับ) Download ประกาศและแบบสมัครขอรับทุน ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1MYVl2THepq-1aSbCESMAMrApMBigNya9/view?usp=sharing

03/08/2021

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกรกฎาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2564

🔥🔥เพื่อเรียกเก็บเดือนสิงหาคม2564🔥🔥

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 678 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 338 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

27/07/2021
21/07/2021
12/07/2021

ที่อยู่

133 ถ.เพชรบุรี ซ3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

สาย99,23,93,16,50,59,60,511,79,2,11,139,183,113,512,505,140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

221516301

เว็บไซต์

http://www.otep-bkk.go.th/

ผลิตภัณฑ์

ช.พ.ค.
ช.พ.ส.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สกสค.กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สกสค.กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการทราบโครงการลดหนี้ ชพค.
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
ผมขอเบอร์โทรของท่านผอ.สกสค.กรุงเทพฯหน่อยครับ มีเรื่องจะขอปรึกษาหน่อยครับ ผมอยู่หน่วยพังงาครับ
วันนี้ไปดำเนินการรับเงินฌาปนกิจคู่สมรสครู ได้รับเงินค่าดำเนินการเพิ่มด้วย จึงดำเนินการสั่งพวงหรีดในนาม สกสค. กรุงเทพ ขอบคุณมากค่ะ
สมัครแบบหักเงินผ่านบัญชี มีเงินอยู่ในบัญชีมี แต่ทำไมไม่เห็นหักเงิน จะเช็คยังไงค่ะ ( ของคุณแม่ค่ะ)
อยากเปลี่ยนการหักเงินกู้ชพค.จากธ.กรุงไทยมาเป็นธ.ออมสินโดยตรงต้องแจ้งที่ไหนเพราะหน่วยงานส่งเงินช้าทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มอีกทั้งๆที่หักเงินเราไปก่อนสิ้นเดือน(เกษียณแล้วหักเงินก่อนสิ้นเดือน4วันแต่เข้าธ.ออมสินหลังวันสิ้นเดือน)
เฟส นี้ ไม่มี ข่าวไร คืบหน้า บ้าง หรอคะ รอการกู้มาจนเหี่ยว อยากจะออกก็ไม่ได้เสียดายเงินที่ส่งไป7-8 ปี จะทิ้งเงินไปฟรีๆ ก็ไม่ใช่เรื่องนะคะ กว่าจะตายก็อีกนาน ตายไปเงินจะถึงลูกหลานไหมคะ??????
ชพค.เปิดให้กู้ได้เมื่อไรรอมา2-3ปีแล้ว พูดอยู่ได้แต่เรื่องคนกู้เก่าๆที่ไม่ได้ชำระหนี้มัวแต่แก้ปัญหากับคนพวกนี้ อย่างนี้คนที่รอกู้ก็แย่ซิ พอถามก็อ้างว่าต้องแล้วแต่ธ.ออมสินหรือธ.กรุงไทยแล้วชพค.ทำอะไรบ้างแก้ไม่สำเร็จสักที
1 ปีแล้วนะครับไม่มีการอัพเดทเลยหรือ
ติดต่อกลับฝ่ายการศึกษา บางพลัด 02434 6368 ด้วยค่ะ โทร.ไปแล้ว ไม่มีใครรับค่ะ จะติดต่อเรื่องเงินเข้าบัญชีผิดค่ะ