สกสค.กรุงเทพมหานคร

สกสค.กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 254ึ7 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ทำหน้าที่บริหารงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(25)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" 2564ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1...
08/09/2021

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" 2564
ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1bzo-EMXZKDRyeRGgByizJ7TtjUGAWQjq/view?usp=sharing

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" 2564
ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1bzo-EMXZKDRyeRGgByizJ7TtjUGAWQjq/view?usp=sharing

Photos from สกสค.'s post
27/08/2021

Photos from สกสค.'s post

11/08/2021
รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564(เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)Download ประกาศ และแบบสมัคร ได้ที่...
09/08/2021

รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564
(เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)
Download ประกาศ และแบบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3CoCGn6
สอบถามเพิ่มเติม Inbox หรือไลน์ ID : @821bguus

รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2564
(เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)
Download ประกาศ และแบบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3CoCGn6
สอบถามเพิ่มเติม Inbox หรือไลน์ ID : @821bguus

#ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564สถานศึกษาส่งแบบขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564( สามารถส่งเอกสารเพิ่มเ...
05/08/2021

#ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564
สถานศึกษาส่งแบบขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564
( สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ภาพกิจกรรม หรือรางวัลที่นักเรียนได้รับ) Download ประกาศและแบบสมัครขอรับทุน ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1MYVl2THepq-1aSbCESMAMrApMBigNya9/view?usp=sharing

03/08/2021

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกรกฎาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2564

🔥🔥เพื่อเรียกเก็บเดือนสิงหาคม2564🔥🔥

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 678 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 338 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

27/07/2021
21/07/2021
12/07/2021
08/07/2021

ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท ส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564

ในวาระที่กิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ขอเชิญชวน สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ร่วมประกวดออกแบบ ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 75,000 บาท

อ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/.../1RB1-oHhZAd8RCT5bhE98pfU...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร 02 628 6405 ในวันและเวลาราชการ

08/07/2021
01/07/2021

👉👉แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมิถุนายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2564
🔥 เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนกรกฎาคม 2564🔥
❌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
❌❌ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 685 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/
📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
📌📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 347 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

สวัสดิการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักราคาถูก #หอพัก สกสค. เริ่มต้น 490 บาท เท่านั้น
25/06/2021

สวัสดิการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่พักราคาถูก #หอพัก สกสค. เริ่มต้น 490 บาท เท่านั้น

🔵 รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 21 มิ.ย.64🔵 ติดตามไว้ไม่ตกข่าว  อ่านด้วย PDF ที่ https://bit.ly/3zJsIex
22/06/2021

🔵 รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 21 มิ.ย.64
🔵 ติดตามไว้ไม่ตกข่าว
อ่านด้วย PDF ที่ https://bit.ly/3zJsIex

ด่วน !!! ธนาคารออมสิน จัด “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ลงทะเบียนที่นี่  https://ln15.gsb.or.th/...
18/06/2021

ด่วน !!! ธนาคารออมสิน จัด “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา” ลงทะเบียนที่นี่ https://ln15.gsb.or.th/ndrs/

ธนาคารออมสิน จัด “มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา” เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามาตรการพักชำระเงินต้น และเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน เพื่อยับยั้งสถานะลูกหนี้ไม่ให้เป็น NPLs

สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอป MyMo หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น!

อ่านรายละเอียดข่าว > https://www.gsb.or.th/news/gsbpr29/

#มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครู #GSBsocialbank #GSBsociety

❇️การช่วยเหลือคน.. เป็นการให้ไม่สิ้นสุด❇️   สำนักงาน สกสค.กทม.มีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจคือ มูลนิธิมิราเค...
17/06/2021

❇️การช่วยเหลือคน.. เป็นการให้ไม่สิ้นสุด❇️
สำนักงาน สกสค.กทม.มีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนภารกิจคือ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯได้บริจาคสิ่งของช่วยนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.มอบขนมให้ ผอ.เทวัญ วงเวียน ผอ.โรงเรียนวัดครุนอก นำไปแจกนักเรียนจำนวน 1200 กล่อง
2.มอบถุงยังชีพให้ ผอ.ธวัช ชลารักษ์ ผอ.สกสค.ปราจีนบุรีเพื่อมอบให้ครูผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จำนวน 35 ชุด
ในการไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการครูดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของสำนักงาน สกสค.กทม. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯและ MOL ยังกรุณาจัดเตรียมเงินช่วยเหลือผู้ป่วยและของใช้ที่จำเป็นโดยจะร่วมเดินทางไปเยี่ยมด้วย
นับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ถึงมือผู้รับโดยตรง ต้องขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

🔵 รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 17 มิ.ย.64🔵 ติดตามไว้ไม่ตกข่าว
17/06/2021

🔵 รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 17 มิ.ย.64
🔵 ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

11/06/2021

แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 5/2564

👇👇👇👇👇
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%8a-%e0%b8%9e-%e0%b8%84-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%aa%e0%b8%a1/

สกสค.กทม. ห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการออกเยี่ยมครู ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งป...
07/06/2021

สกสค.กทม. ห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการออกเยี่ยมครู ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดูแลครูที่เจ็บป่วย สูงอายุ เป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขาดพี่น้องดูแล แจ้งข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือได้ที่สำนักงาน สกสค.กทม. โทร 093-7455663 หรือพิมพ์ส่งข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/HG8pQ3LTW8YdRth28

สกสค.กทม. ห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการออกเยี่ยมครู ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดูแลครูที่เจ็บป่วย สูงอายุ เป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขาดพี่น้องดูแล แจ้งข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือได้ที่สำนักงาน สกสค.กทม. โทร 093-7455663 หรือพิมพ์ส่งข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/HG8pQ3LTW8YdRth28

🔵 รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564🔵 ติดตามไว้ไม่ตกข่าว
04/06/2021

🔵 รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
🔵 ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

Photos from สกสค.'s post
04/06/2021

Photos from สกสค.'s post

04/06/2021

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนพฤษภาคม 2564
👉ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564
📌เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนมิถุนายน 2564
🔖จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
🔖🔖 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 722 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/
👉จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
👉👉 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 361 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

02/06/2021
01/06/2021

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://ln15.gsb.or.th/web-lnth

28/05/2021

📡แจ้งเลื่อน❗️การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างวินัยทางการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 25...
14/05/2021

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3874

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3874

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 7 พ.ค.64 อ่านข่าวได้ที่ลิงค์นี้ shorturl.asia/zKdZM🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว
07/05/2021

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 7 พ.ค.64 อ่านข่าวได้ที่ลิงค์นี้ shorturl.asia/zKdZM
🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 7 พ.ค.64 อ่านข่าวได้ที่ลิงค์นี้ shorturl.asia/zKdZM
🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

06/05/2021

🚨แจ้งปิดทำการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดอาคาร และพ่นยาฆ่าเชื้อ

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 5 พ.ค.64 คลิก shorturl.asia/HSWwX🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว
05/05/2021

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 5 พ.ค.64 คลิก shorturl.asia/HSWwX

🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

🔵รวมข่าวการศึกษา ประจำวันที่ 5 พ.ค.64 คลิก shorturl.asia/HSWwX

🔵ติดตามไว้ไม่ตกข่าว

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ...
30/04/2021

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์ (ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564) ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_DddZPXDQiDwVGZN2LlBp_bE8XM_y946bIMWcsjVtpNkb3g/viewform หรือ QR Code ด้านล่างนี้

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจออนไลน์ (ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564) ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_DddZPXDQiDwVGZN2LlBp_bE8XM_y946bIMWcsjVtpNkb3g/viewform หรือ QR Code ด้านล่างนี้

28/04/2021

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

Photos from สกสค.'s post
28/04/2021

Photos from สกสค.'s post

ที่อยู่

133 ถ.เพชรบุรี ซ3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

สาย99,23,93,16,50,59,60,511,79,2,11,139,183,113,512,505,140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

221516301

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ช.พ.ค.
ช.พ.ส.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สกสค.กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สกสค.กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการทราบโครงการลดหนี้ ชพค.
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
ผมขอเบอร์โทรของท่านผอ.สกสค.กรุงเทพฯหน่อยครับ มีเรื่องจะขอปรึกษาหน่อยครับ ผมอยู่หน่วยพังงาครับ
วันนี้ไปดำเนินการรับเงินฌาปนกิจคู่สมรสครู ได้รับเงินค่าดำเนินการเพิ่มด้วย จึงดำเนินการสั่งพวงหรีดในนาม สกสค. กรุงเทพ ขอบคุณมากค่ะ
สมัครแบบหักเงินผ่านบัญชี มีเงินอยู่ในบัญชีมี แต่ทำไมไม่เห็นหักเงิน จะเช็คยังไงค่ะ ( ของคุณแม่ค่ะ)
อยากเปลี่ยนการหักเงินกู้ชพค.จากธ.กรุงไทยมาเป็นธ.ออมสินโดยตรงต้องแจ้งที่ไหนเพราะหน่วยงานส่งเงินช้าทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มอีกทั้งๆที่หักเงินเราไปก่อนสิ้นเดือน(เกษียณแล้วหักเงินก่อนสิ้นเดือน4วันแต่เข้าธ.ออมสินหลังวันสิ้นเดือน)
เฟส นี้ ไม่มี ข่าวไร คืบหน้า บ้าง หรอคะ รอการกู้มาจนเหี่ยว อยากจะออกก็ไม่ได้เสียดายเงินที่ส่งไป7-8 ปี จะทิ้งเงินไปฟรีๆ ก็ไม่ใช่เรื่องนะคะ กว่าจะตายก็อีกนาน ตายไปเงินจะถึงลูกหลานไหมคะ??????
ชพค.เปิดให้กู้ได้เมื่อไรรอมา2-3ปีแล้ว พูดอยู่ได้แต่เรื่องคนกู้เก่าๆที่ไม่ได้ชำระหนี้มัวแต่แก้ปัญหากับคนพวกนี้ อย่างนี้คนที่รอกู้ก็แย่ซิ พอถามก็อ้างว่าต้องแล้วแต่ธ.ออมสินหรือธ.กรุงไทยแล้วชพค.ทำอะไรบ้างแก้ไม่สำเร็จสักที
1 ปีแล้วนะครับไม่มีการอัพเดทเลยหรือ
ติดต่อกลับฝ่ายการศึกษา บางพลัด 02434 6368 ด้วยค่ะ โทร.ไปแล้ว ไม่มีใครรับค่ะ จะติดต่อเรื่องเงินเข้าบัญชีผิดค่ะ