องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขอเชิญร่วม "พิธีฮ้องขวัญ" พลายศักดิ์สุรินทร์ จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ...
27/08/2023

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขอเชิญร่วม "พิธีฮ้องขวัญ" พลายศักดิ์สุรินทร์ จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โดยกำหนดการจัดงานพิธีฮ้องช้าง "พลายศักดิ์สุรินทร์" มีดังนี้

09.00 น. ลงทะเบียน

09.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

09.45 น. พิธีกรเชิญประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงาน

09.50 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

10:00 น. พิธีฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์
(ตามขั้นตอนพิธี)

11.00 น. การแสดง "ฟ้อนขันดอก"เพื่อเฉลิมฉลอง

11.05 น: เลี้ยงขันโตกพลายศักดิ์สุรินทร์

11.30 น. เสร็จสิ้นพิธีฯ

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป #พลายศักดิ์สุรินทร์

27/08/2023

เปิดให้เยี่ยม "พลายศักดิ์สุรินทร์"

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
#ออป

ฝากถึงแฟนคลับ พลายศักดิ์สุรินทร์ นะครับ จากพี่หมอโรงพยาบาลช้าง โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TEC...
26/08/2023

ฝากถึงแฟนคลับ พลายศักดิ์สุรินทร์ นะครับ จากพี่หมอโรงพยาบาลช้าง โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC

📢📢 ประกาศ ประกาศ ‼️

อีก 2 วัน ก็จะถึงวันงานฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์แล้ว ซึ่งงานนี้ไม่ได้จัดที่ไหนไกลเลย สนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลช้างลำปางของเรานี่เองค่ะ 😳 และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดหล่อก็ได้ฝึกทำความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ☺️

เนื่องจากในวันงานคาดว่าจะมีคนมาร่วมชมความหล่อของพ่อพลายจำนวนมาก โรงพยาบาลช้างลำปางจึงอยากจะขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

1️⃣ ขอความร่วมมือไม่เข้าไปในเขตห้ามเข้ารอบๆตัวช้าง(รั้วไม้ไผ่) เนื่องจากช้างยังไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้า อาจทำให้ตกใจและเป็นอันตรายได้
2️⃣ ขอความร่วมมือไม่พยายามเอื้อมมือเข้าไปในรั้วเพื่อจับหรือแตะตัวช้าง
3️⃣ ขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดังหรือทำให้เกิดเสียงดังรบกวนช้าง
4️⃣ สำหรับอาหารที่ผู้ร่วมงานนำมาให้ช้างจะขอนำไปตรวจสอบคุณภาพและทำความสะอาดก่อนนำมาให้ช้างภายหลัง
5️⃣ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของควาญช้างและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลช้าง
6️⃣ หากพาเด็กเข้าร่วมงาน ขอความกรุณาดูแลเด็กในความปกครองของตนเองด้วยค่ะ

สำหรับใครที่ไม่ได้มาก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดทางเพจ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang ได้นะคะ

แล้วพบกันวันที่ 28 สิงหาคม นี้ ค่า ♥️🐘

26/08/2023
ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว ... เที่ยวท...
25/08/2023

ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่”

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ‘บัตรเดียว เที่ยวทุกที่’ และแถลงข่าว ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) , องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) , องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) โดยในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ร่วมด้วย ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ , นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ลงนามในความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องแถลงข่าว 101 ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” เป็นโครงการฯ ที่ทั้ง
3 หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้ร่วมกันบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงาน และส่งเสริม พัฒนา งานด้านตลาดท่องเที่ยวและที่พัก ให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลทางการตลาดควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุนชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืน และก่อเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงานได้นำมาเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ดังนี้

เริ่มที่ : สถานที่ท่องเที่ยวขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิทธิพิเศษสำหรับ
ผู้ถือบัตร ดังนี้
(1) ส่วนลด 50% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย) และส่วนลด 30% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) (ส่วนค่าธรรมเนียมยานพาหนะเก็บในอัตราปกติ)
(2) ส่วนลด 5% สำหรับซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกของ อ.ส.พ. (ที่ร่วมรายการ)
(3) ส่วนลด 10 บาท สำหรับค่าเครื่องดื่มขององค์การฯ ที่ร่วมรายการ

2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้
(1) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือคายัค
(2) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือยนต์

3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริฯ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้
(1) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าเต้นท์
(2) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าที่พัก/ บ้านพัก

ในส่วนของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีสถานท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
2. สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
3. สวนป่าแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
4. สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
5. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดังนี้
(1) ส่วนลด 50 % สำหรับการเข้าชมกิจกรรมสาธิตห้องเรียนของช้าง (การแสดงช้าง)
(2) ส่วนลด 50 % สำหรับภาพวาดศิลปินช้าง
(3) ส่วนลด 30 % สำหรับบ้านพัก ห้องพัก
(4.) ส่วนลด 30 % สำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ (นั่งแหย่ง)
(5) ส่วนลด 15 % สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง
(6) ส่วนลด 10 % สำหรับค่าอาหาร ณ ครัวช้างไทย

และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
2. สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
3. สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
4. สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
6. สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

ทั้งนี้ บัตรจะจำหน่ายในราคาบัตรละ 199 บาท / 2 ท่าน ใช้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการใช้บริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมนี้จะเริ่มการจำหน่ายบัตรและใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , โทรศัพท์ 09 3130 0682

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป #บัตรเดียวเที่ยวทุกที่

อ.อ.ป. ร่วมเสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปของวิชาการป่าไม้ไทย” และร่วมส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 26    ...
25/08/2023

อ.อ.ป. ร่วมเสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปของวิชาการป่าไม้ไทย” และร่วมส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 26
วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปของวิชาการป่าไม้ไทย” โดยแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของป่าไม้ไทย ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต พร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานร่วมจัดการประชุม ทั้ง 5 หน่วยงาน (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในงานการประชุมการป่าไม้ไทย ครั้งที่ 25 วันสุดท้าย ภายใต้แนวคิด "ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว"
ในโอกาสนี้ ได้ร่วมส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดงานการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 26 ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ อ.อ.ป. จัดพิธี “ฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์" รับขวัญกลับบ้านเกิด   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
25/08/2023

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ อ.อ.ป. จัดพิธี “ฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์" รับขวัญกลับบ้านเกิด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กำหนดจัดพิธี“ฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์" ขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการเรียกขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์ ที่รัฐบาลไทยมอบให้ประเทศศรีลังกาในฐานะทูตสันถวไมตรี ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสภาพจิตใจเป็นปกติและประสบความสำเร็จในระหว่างรักษาอาการป่วย ตามคติความเชื่อของวิถีการเลี้ยงช้าง โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีจะมีการแสดง "ฟ้อนขันดอก" เพื่อเฉลิมฉลองและเลี้ยงขันโตกพลายศักดิ์สุรินทร์

สำหรับ “พิธีฮ้องขวัญ” เป็นความเชื่อของคนไทยในสังคมภาคเหนือที่มีมาช้านาน ทั้งชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ
ไทยเขิน และชาวไทยภาคเหนือตอนล่างมีความเชื่อว่า “ขวัญ” เป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายทุกคนขวัญมีลักษณะเบา เคลื่อนไหวได้ ไม่อาจเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ ขวัญแฝงอยู่ในคน สัตว์และสิ่งของ เมื่อใดที่ขวัญอ่อนลงหรือหย่อนจะทำให้สภาวะของร่างกายและจิตใจของเจ้าของขวัญจะรู้สึกเสียใจ ตกใจ ท้อใจ เมื่อเจ้าของขวัญมีขวัญดีจะรู้สึกสุขสบายใจและกล้าหาญ มีพลังเต็มเปี่ยม ชาวล้านนาเรียก “ขวัญอยู่กับเนื้อกับตัว” นอกจากนี้ชาวล้านนามีคำเรียกลักษณะขวัญที่อยู่กับเนื้อกับ
ตัวว่า “รู้คิง” หมายถึงอาการของคนที่รู้เรื่อง รู้สึกตัว มีความรู้สึกเข้าใจทุกอย่าง ทุกขณะพูดและทำการใดก็รู้สติ ขวัญเป็นพลังแฝงในจิตใจเป็นนามธรรม ดูแลควบคุมกายจิตใจและวิญญาณให้มีดุลยภาพ ขวัญของชาวล้านนาจัดแบ่งประเภทเหมือนกับคนไทยท้องถิ่นอื่น คือ มีขวัญคน ขวัญพืช ขวัญสัตว์ และขวัญสิ่งของ (บ้านเรือนและเครื่องใช้ในการเกษตร)
ชาวล้านนา มีพิธีกรรมโบราณ เรียกว่า “พิธีฮ้องขวัญ” หมายถึง พิธีเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่างเดิม พิธีฮ้องขวัญ
เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องขวัญกับศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ
พิธีฮ้องขวัญ จะทำในโอกาสที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุต้องจากบ้านไปไกล มีความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุหรือในกรณีที่มีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือนบ้านเมือง พิธีกรรมฮ้องขวัญของชาวล้านนามักปฏิบัติร่วมกับพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ (ส่งเคราะห์) และพิธีสืบชะตา โดยจะมีปฏิบัติต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการสะเดาะเคราะห์ การสืบชะตาและการเรียกขวัญ ซึ่งพิธีฮ้องขวัญ ยังคงปฏิบัติกันอยู่ในสังคมล้านนา ทั้งชนเผ่าชาวไทยล้านนาและชาวเหนือตอนล่าง มีบทบาทเป็นพิธีกรรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม สร้างเสริมกำลังใจและขัดเกลาจริยธรรมและพฤติกรรมคนในสังคม พิธีเรียกขวัญหรือพิธีทำขวัญของชาวเหนือมีหลายลักษณะ ได้แก่ การเรียกขวัญเด็ก (การทำขวัญ) ขวัญลูกแก้ว (นาค) เป็นต้น

สำหรับสุขภาพของพลายศักดิ์สุรินทร์ ขณะนี้พ้นระยะกักโรคแล้วและรักษาอาการป่วยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลช้างลำปาง หลังพิธีฮ้องขวัญ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 จะมีการจัดทำโปรแกรมการตรวจรักษาสุขภาพช้างฯ และเตรียมเปิดให้ประชาชนได้เยี่ยมชม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางต่อไป ทั้งนี้สามารถชมการถ่ายทอดสดพิธี“ฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์" (Live) สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang และ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

25/08/2023

25 สิงหาคม 2566 การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 “ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

25/08/2023

🔴 Live 🎤รับชมการแถลงข่าว

📌การรับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียน กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาว อุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 56 และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่ 57

📌การจัดงานพิธีฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

📌งานรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2566 (1 กันยายน 2566)

🕙วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา”   สำนักบริหารกลาง ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการ “ลดการใช...
25/08/2023

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา”
สำนักบริหารกลาง ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการ “ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา” เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาภายในหน่วยงาน และร่วมทำแบบทดสอบ (QR - Code) ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2566 โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและทำเวลาได้ดีที่สุด 10 ท่านแรก จะได้รับของรางวัล
สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามใต้คอมเม้นท์นี้
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. ร่วมเสวนา เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานและการค้าไม้สักอย่างยั่งยืนฯ ในงาน "การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25"   วันนี้ (24 ...
24/08/2023

อ.อ.ป. ร่วมเสวนา เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานและการค้าไม้สักอย่างยั่งยืนฯ ในงาน "การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25"
วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) เวลา 15.30 น. นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง ห่วงโซ่อุปทานและการค้าไม้สักอย่างยั่งยืน (Sustaining Teakwood Supply Chains and Trade) และเรื่อง อาบป่า : ความสุขของมวลชน (Forest Bathing : Well - being for all) ในงาน "การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25" ภายใต้แนวคิด "ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว" ซึ่งจัดโดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการจัดการประชุมและเสวนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสากล รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใรการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน   วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ (นายทวี ทองอยู่แบบ) อง...
24/08/2023

อ.อ.ป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ (นายทวี ทองอยู่แบบ) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการแปรรูปไม้สัก เพื่อให้ได้สินค้ามาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ การนำไปใช้ประโยชน์ ข้อดีของสินค้าที่ได้รับการรับรอง ตลอดจนชมสินค้าที่ผ่านมาตรฐานของ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป #ศึกษาดูงาน

24/08/2023

#ประชุมช้างแห่งชาติ 24 ส.ค. 2566 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลี้ยงช้างของไทย: ก้าวสู่มาตรฐานอย่างมีคุณค่า” โดย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร เลขาธิการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

ส.คช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย   วันนี้ (24 สิ...
24/08/2023

ส.คช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในปีงบประมาณ 2566 โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป #การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย #สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ

24/08/2023

#ประชุมช้างแห่งชาติ 24 ส.ค. 2566 เสวนา เรื่อง “วิถีช้างเลี้ยงสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ”

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566  วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ...
24/08/2023

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด "การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566" ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “ช้างไทยในกระแสโลก” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้ร่วมโครงการฯ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ จากนั้น รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้าง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างที่เกิดขึ้นในรอบปี ตลอดจนการบรรยาย การเสวนา และการนำเสนอผลงานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับช้าง นอกจากนี้ในปี 2566 ยังได้จัดการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพควาญช้าง ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับให้ควาญช้างเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ควาญช้างให้เป็นมืออาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตควาญช้างและคุณภาพชีวิตช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อันจะยังประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยสืบไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องในแวดวงคนเลี้ยงช้างจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 คน และยังมีผู้สนใจรับชมการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 โดยติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang อีกด้วย

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป #ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย #การประชุมช้างแห่งชาติ2566

24/08/2023

#ประชุมช้างแห่งชาติ 24 ส.ค. 2566 เสวนา เรื่อง “การสร้างพลวัตเพื่ออนาคตของช้างไทย”

24/08/2023

พิธีเปิด และการปาฐกถา เรื่อง “ช้างไทยในกระแสโลก” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ.อ.ป. ร่วมจัด "การประชุมการป่าไม้" ครั้งที่ 25 พร้อมเสวนา 'ก้าวต่อไปของไม้เศรษฐกิจไทยสู่สากล' เพื่อสร้างแรงจูงใจและความ...
23/08/2023

อ.อ.ป. ร่วมจัด "การประชุมการป่าไม้" ครั้งที่ 25 พร้อมเสวนา 'ก้าวต่อไปของไม้เศรษฐกิจไทยสู่สากล' เพื่อสร้างแรงจูงใจและความท้าทายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการป่าไม้
วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) เวลา 9.30 น. นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด "ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวว" ซึ่งจัดโดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ในการนี้ นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว" รวมถึงชมการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานทางด้านวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมจัด โดย อ.อ.ป. นำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพปลูกไม้เศรษฐกิจ รวมถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากป่าปลูก
จากนั้น เวลา 13.00 น. นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับเกียรติร่วมเสวนา "ก้าวต่อไปของไม้เศรษฐกิจไทยสู่สากล" ร่วมกับ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ อุปนายกสมาคมธุรกิจไม้ และกรรมการผู้จัดการบริษัท Chalet Forest และ นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย โดย อ.อ.ป. นำเสนอเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญด้านการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ ปี 2560-2566 ซึ่งได้ดำเนินการครอบคลุม 49 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ 9,329 ราย มีพื้นที่ทั้งหมด 89,850 ไร่ และมาตรฐานสากลที่ใช้ในการดำเนินงานด้านสวนป่า เป็นต้น
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ประชุมป่าไม้65 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ออป. ภาคเหนือล่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ออป.กลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ : การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน : จำหน่ายผลผลิตจากสวนป่า ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Fioshopสุราษฎร์ธานี อาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25 • ภายใต้แนวคิด  #ป่าไม้ไทยสู่เศรษ...
22/08/2023

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 25

• ภายใต้แนวคิด #ป่าไม้ไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว

• ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566

• ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

• รายละเอียดเพิ่มเติม https://conference.forest.ku.ac.th/thaiforest/

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
#ออป #การประชุมการป่าไม้ครั้งที่25

อ.อ.ป. ทำการย้าย "พลายศักดิ์สุรินทร์" หลังพ้นกักโรค มาที่ รพ.ช้างฯ / เตรียมจัดพิธีฮ้องขวัญช้างฯ 28 ส.ค. นี้ ...  วันน...
18/08/2023

อ.อ.ป. ทำการย้าย "พลายศักดิ์สุรินทร์" หลังพ้นกักโรค มาที่ รพ.ช้างฯ / เตรียมจัดพิธี
ฮ้องขวัญช้างฯ 28 ส.ค. นี้ ...

วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำ “พลายศักดิ์สุรินทร์" ย้ายจากจุดกักโรคมาสู่บ้านหลังใหม่ ใกล้กับโรงพยาบาลช้างลำปาง สำหรับการรักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่องหลังพ้นระยะกักโรค พร้อมนี้ยังกำหนดให้มีการเตรียมจัดพิธีฮ้องขวัญ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 รวมถึงจัดทำโปรแกรมการตรวจ รักษาสุขภาพช้างฯ และเตรียมเปิดให้ประชาชนได้เยี่ยมชมช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ต่อไป ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 💚

• สำหรับ " พิธีฮ้องขวัญ" พลายศักดิ์สุรินทร์ จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำปาง

โดยกำหนดการจัดงานพิธีฮ้องช้าง "พลายศักดิ์สุรินทร์" มีดังนี้

09.00 น. ลงทะเบียน

09.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

09.45 น. พิธีกรเชิญประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงาน

09.50 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

10:00 น. พิธีฮ้องขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์
(ตามขั้นตอนพิธี)

11.00 น. การแสดง "ฟ้อนขันดอก"เพื่อเฉลิมฉลอง

11.05 น: เลี้ยงขันโตกพลายศักดิ์สุรินทร์

11.30 น. เสร็จสิ้นพิธีฯ

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป #พลายศักดิ์สุรินทร์

18/08/2023
อ.อ.ป. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมศึกษา วิจัยพัฒนา และให้ความรู้เกี่ยวกับ “ช้าง”    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การอ...
18/08/2023

อ.อ.ป. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ร่วมศึกษา วิจัยพัฒนา และให้ความรู้เกี่ยวกับ “ช้าง”
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง โดยมีเจตจำนงเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการฝึกปฏิบัติแก่นิสิต และเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ บุคลากร และอื่นๆ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายไชยา จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่า...
18/08/2023

ตรวจติดตามการดำเนินงานฯ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายไชยา จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของสวนป่าหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่ การดูแลสวนป่าแปลงเก่า การทำไม้ และการแต่งหน่อ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการผลผลิต ตรงตามแผนการดำเนินงานด้านจัดการสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน ต่อไป
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ออป.เหนือบน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ...
17/08/2023

ออป.เหนือบน ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
วันนี้ 17 สิงหาคม 2566 ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ประจำปี 2566” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนำผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ณ บริเวณท้ายเขื่อนห้วยหลวงตอนบน กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

17/08/2023
อ.อ.ป. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในงาน “สีสรรพรรณไม...
14/08/2023

อ.อ.ป. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”

วันนี้ (14 สิงหาคม 2566) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด 'สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่' เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผืนฟ้า ผืนดิน จรดใต้ท้องทะเล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 15 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น : จากผืนป่าสู่มหานที” เพื่อนำเสนอผลสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาดำเนินงานเพื่อการสงวน รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ในการนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ และนายสัตวแพทย์ ดร.ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ร่วมเฝ้าถวายรายงานการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ "ช้างไทย" อาทิ ช้างเผือก ช้างสำคัญ ช้างต้น ช้างในพระอุปถัมภ์ฯ และการรักษาช้างพลายศักดิ์สุรินทร์

อ.อ.ป. - ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยก...
12/08/2023

อ.อ.ป. - ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรตเป็นประธานในพิธี ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป

รองฯ ถนอมศักดิ์ ตรวจติดตามงานสวนป่าและท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่   วันนี้ (12 สิงหาคม 2566​) นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู...
12/08/2023

รองฯ ถนอมศักดิ์ ตรวจติดตามงานสวนป่าและท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

วันนี้ (12 สิงหาคม 2566​) นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และ นายบุญเลิศ เจริญกุล ประธานกรรมการ บริษัท จัมปาก้า จำกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว​ และการดำเนินงานด้านปลูกสร้างสวนป่า​ของงานสวนป่าดอยบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน​ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในคราวเดียวกัน

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป

สวนป่าทุ่งตะโก ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ (12 สิ...
12/08/2023

สวนป่าทุ่งตะโก ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) งานสวนป่าทุ่งตะโก-เขาไม้แก้ว จังหวัดชุมพร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรบ้านแหลมยางนา องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไป ณ ป่าชุมชนบ้านแหลมยางนา ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป

ทส. พร้อมใจถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   วันน...
12/08/2023

ทส. พร้อมใจถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รวมถึง นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566'ขอพระ...
12/08/2023

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

'ขอพระองค์ทรงพระเจริญ'

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. ร่วมปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เมื่อวันท...
12/08/2023

อ.อ.ป. ร่วมปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย งานสวนป่าแม่ลี้ ,งานสวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ และงานสวนป่าบ้านวงษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยางวัว ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายนิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานในพิธี

#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป

อ.อ.ป. รับมอบโล่ขอบคุณ ในฐานะหน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566”   (วันนี้...
11/08/2023

อ.อ.ป. รับมอบโล่ขอบคุณ ในฐานะหน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566”

(วันนี้) 11 สิงหาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยนายไพรัตน์ ครุฑวิสัย ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม เป็นผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอล์ 9-11

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมพิธึฯ รวมถึงเป็นผู้มอบโล่ขอบคุณให้กับ อ.อ.ป.ในฐานะหน่วยงานร่วมจัดงานมหกรรมฯ

สำหรับการจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ อ.อ.ป.ได้นำเสนอนิทรรศการฯ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน , ชนิดพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการเรื่องคาร์บอนเคดิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ทั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2566 ศกนี้

ที่อยู่

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622823243

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🙏ขออนุญาตแอดมินเพื่อประชาสัมพันธ์ ถ้าผิดกฎลบได้เลยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ🙏
#เตาเผาขยะไร้มลพิษ หากกำลังมองหาเตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อจัดการกับขยะให้เรียบร้อยและปลอดภัย
สำหรับ อบต. เทศบาล โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ โรงพยายาล โรงแรม รีสอร์ท มีราคาพิเศษครับ
---------------
✅สอบถาม หรือ INBOX👇
📌Inbox : m.me/110828391476479
📲โทร/แอดไลน์ : 0994945552..
🛒จำหน่ายเตาเผาไร้มลพิษทุกชนิด เตาเผาศพ เตาเผาขยะ เตาเผาซากสัตว์เลี้ยง หัวเผา(เครื่องพ่นไฟ) และอะไหล่
🧰รับซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข ซ่อมหัวเผาทุกยี่ห้อ
👉นอกจากนี้เรายังรับออกแบบก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมรุแบบเก่าให้เป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษ ทั้งระบบแก็ส ระบบถ่าน และระบบน้ำมัน 💪รับประกันผลงานคุณภาพ✌️
---------------
✅สอบถาม หรือ INBOX👇
📌Inbox : m.me/110828391476479
📲โทร/แอดไลน์ : 0994945552
https://bit.ly/3fTnB2E
ครึ่งหลังของการฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจทำแผนที่โดยอุปกรณ์ กล้อง Total station, UAV+RTK และ Terrestrial laser scanner

ขอขอบคุณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ดี ๆ ในครั้งนี้

#สวนป่าทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/donate/895015967999491/
สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ในไทย ที่สนใจจะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนค่าฟอกไตให้กับแม่ของเรา กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีน้องชายเรา
นายนันทิภาคย์ คำนวน
ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู
เลขที่บัญชี 020085192605
แม่เราต้องฟอกไตทุกๆวันพุธ และวันเสาร์ ตอนนี้ขัดสนเงินมากๆค่ะ ค่าฟอกครั้งละ 1800฿ ค่ะ
วันที่ 19 เมษายนนี้ แม่มีนัดผ่าตัดเส้นเลือดที่ขอนแก่น ค่าผ่าตัด 40,000฿ ทางเรายังไม่มีเงินเลย ช่วยๆกันเข้ามาด้วยนะค่ะ
ขอบคุณมากๆล่วงหน้านะค่ะ โอนเสร็จแล้ว ช่วยส่งข้อความบอกด้วยนะค่ะ
สำหรับรายละเอียดของคนไข้นะค่ะ แม่ชื่อนางทองสาย คำนวน อายุ 65 ปี ที่อยู่ 76/9 บ้านโนนม่วง ต.หัวนา อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู 39000 ปกติแม่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูค่ะ ถ้าใครอยู่ใกล้ก็แวะไปเยี่ยมได้นะค่ะ ตอนนี้แม่กำลังหัดเดินค่ะ
มาแว้ววววววว เรื่องราวของช้างพังพูน ช้างลากไม้เชือกสุดท้ายของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ค่า ♥️🐘
สวัสดีครับท่าน
"งานปลูกต้นไม้ในใจคนไทย #
เลขที่ 444/4 ม.1 ศาลเจ้าพ่อ
เข้าไปตรวจสอบบ้างก็ดี มีอะไรที่ต้องตรวจสอบเยอะมากๆ
เมื่อวานคุณหมอมีเคสที่ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ เป็นเคสคุณยายกินดินและท้องเสีย ปวดท้อง ไม่กินอาหาร คุณหมอของเราจึงทำการรักษาจนตอนนี้คุณยายหายดีแล้ว ไม่ต้องย้ายมาโรงพยาบาล 😆 แต่จะว่าไปแล้วที่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ อย่าง รวมถึงโรงพยาบาลช้างลำปางของเราด้วย

ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ เดิมชื่อ “ศูนย์ฝึกลูกช้าง” ตั้งอยู่ที่บ้านปางหละ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ โดย ศ.ดร.อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในสมัยนั้นช้างที่ทำงานลากไม้ของ อ.อ.ป. เมื่อคลอดลูกในป่าลูกช้างก็จะอยู่กับแม่ช้างจนกระทั่งหย่านมที่ ๓-๔ ขวบ ลูกช้างซึ่งมีนิสัยซุกซนก็มักจะเกิดอุบัติเหตุในป่า เช่น ถูกงูกัด ถูกไม้ทับ ทำให้เสียชีวิตไปก็มาก ศ.ดร.อำนวย จึงมีความคิดก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนให้ลูกช้างรู้จักเรียนรู้คำสั่ง เรียนรู้การอยู่กับคน ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และเพื่อให้สัตวแพทย์สามารถทำการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

ล่วงมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๕๒ ปีแล้ว ศูนย์ฝึกลูกช้างก็กลายมาเป็น “ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ” ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลช้างชรา ช้างพิการและช้างดุร้าย บางส่วนถูกย้ายมาตั้งเป็น ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งมีทั้งโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง รวมถึงโรงพยาบาลช้างลำปางของเราด้วยค่ะ

บอกแล้วว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจริงๆ ❤️🐘
โครงการนี้ยังมีอีกหรือเปล่าครับ
ปลูกต้นไม้วันนี้อากาศดีวันหน้า
#}