โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลือดม่วง-ขาวเด่นประจักษ์ในศักดิ์ศรี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุ เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ และผู้ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

จากวันนั้น สู่วันนี้ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรายังคงให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา#PEA60th
29/09/2020

จากวันนั้น สู่วันนี้ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรายังคงให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา

#PEA60th

จากวันนั้นสู่วันนี้...
60 ปี วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
...
Brightness for Life Quality
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

#Gridmagazine
#PEA

นรช. ทั้งหมด เลิกแถววววววววววว!!#PEAEVS51 #PEAEVS52#PEAEVS2563
25/09/2020

นรช. ทั้งหมด เลิกแถววววววววววว!!

#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

ทดสอบความรู้ นรช. กันหน่อยครับสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563#MidtermExam #PEAEVS51 #PEAEVS52#PEAEVS2563
14/09/2020

ทดสอบความรู้ นรช. กันหน่อยครับ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

#MidtermExam
#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

นำรูปในส่วนของหลักสูตรเฉพาะทาง กป. มาให้ได้ชมกันบ้างพอให้ได้หายคิดถึงนะครับ ;)#PEAEVS2563 #4th
10/09/2020

นำรูปในส่วนของหลักสูตรเฉพาะทาง กป. มาให้ได้ชมกันบ้าง
พอให้ได้หายคิดถึงนะครับ ;)

#PEAEVS2563 #4th

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo
27/08/2020

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo

ช่วงนี้นอกจาก miss you แล้วอย่าลืมเตรียมตัวสำหรับ midterm ด้วยนะครับ ใกล้แล้ว~#MidtermExam
25/08/2020

ช่วงนี้นอกจาก miss you แล้ว
อย่าลืมเตรียมตัวสำหรับ midterm ด้วยนะครับ ใกล้แล้ว~

#MidtermExam

พี่ปี ๒ และน้องปี ๑ ในวันที่ฝนซา ⛈#PEAEVS52 #PEAEVS2563
13/08/2020

พี่ปี ๒ และน้องปี ๑ ในวันที่ฝนซา ⛈

#PEAEVS52
#PEAEVS2563

ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ รรช. หลักสูตรเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)ปีการศึกษา 2563 #PEAEVS2563 #4th
10/08/2020

ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ รรช.
หลักสูตรเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ปีการศึกษา 2563

#PEAEVS2563 #4th

ที่นี่ที่ไหน ใช่ที่ฝึกหรือเปล่าาาา~#PEAEVS2563 #4th
09/08/2020

ที่นี่ที่ไหน ใช่ที่ฝึกหรือเปล่าาาา~

#PEAEVS2563 #4th

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo
08/08/2020

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo

31/07/2020

ขณะนี้ รรช. ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ รรช. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์และชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

และรายงานตัวในวันเปิดภาคการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง จ.นครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน
#PEAEVS2563 #4th

อยากเห็น นรช. บินได้~ ข้างบนอากาศดีไหมครับ#PEAEVS2563 #4th
21/07/2020

อยากเห็น นรช. บินได้~
ข้างบนอากาศดีไหมครับ

#PEAEVS2563 #4th

สนามสอบพร้อมแล้ว ผู้สมัครพร้อมไหมเจอกันพรุ่งนี้ กับการทดสอบสมรรถภาพด้านช่าง#PEAEVS2563 #4th 👷🏻‍♂️⚡️
20/07/2020

สนามสอบพร้อมแล้ว ผู้สมัครพร้อมไหม
เจอกันพรุ่งนี้ กับการทดสอบสมรรถภาพด้านช่าง

#PEAEVS2563 #4th 👷🏻‍♂️⚡️

วันที่ 16 ก.ค. 2563 นร.ทุน นรช.กฟภ. รุ่น 46 ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ นร.ทุน นรช.กฟภ. รุ่น 50 ที่ได้รับทุ...
16/07/2020

วันที่ 16 ก.ค. 2563 นร.ทุน นรช.กฟภ. รุ่น 46 ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ นร.ทุน นรช.กฟภ. รุ่น 50 ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในปีนี้ เข้าพบผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรับโอวาทในวาระการขอกลับเข้ามาปฏิบัติงาน และ ลาเพื่อไปศึกษาต่อ

โดย นรช. รุ่น 46 ที่สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีรายชื่อดังนี้
🎓 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายเสฎฐวุฒิ แซ่หย่อง

🎓 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นายณัฐกิตติ์ ตนะทิพย์ (🥈เกียรตินิยมอันดับ 2)
- นายนิติพัฒน์ ธศักดิ์สิทธิ์ (🥈เกียรตินิยมอันดับ 2)

🎓 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นายพงศกร ทองมา

🎓 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นายศักดรินทร์ ฐีติปริวัติ
- นายเจษฎาพงศ์ จินะจันตา
- นายสันติ อนันต์สลุง

🎓 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายนิธิภูมิ ยศสอน

และ นรช. รุ่น 50 ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีรายชื่อดังนี้
🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายกันตินันท์ คุณะศักดิ์พาณิชย์

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นายศรัณย์ ศรัณย์วิริยะพงศ์

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นายกายเพชร น้อยเอี่ยม

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นายญาณวัฒน์ ทะริยะ

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายสิริโรจน์ ศรีสมชัย

#PEAEVS46 #PEAEVS50

14/07/2020

ขณะนี้ รรช. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบเอกสารโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ทาง PEAEVS.thaijobjob.com

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว จะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบรอบถัดไป ในวันที่ 18 - 23 ก.ค. 2563 ตามประกาศ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
#PEAEVS2563 #4th

เป็น นรช. ต้องอดทน เป็นผู้ปกครอง นรช. ก็ต้องอดทนนะครับ14 ก.ค. 63 - ประชุมชี้แจงการทำสัญญาเข้าศึกษาต่อ ค้ำประกัน และมอบตั...
14/07/2020

เป็น นรช. ต้องอดทน
เป็นผู้ปกครอง นรช. ก็ต้องอดทนนะครับ

14 ก.ค. 63 - ประชุมชี้แจงการทำสัญญาเข้าศึกษาต่อ ค้ำประกัน และมอบตัว นร.ใหม่

#PEAEVS2563

หลักสูตรเฉพาะทาง กป. พร้อมหรือยังครับพรุ่งนี้แล้ว จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนโดยมีกำหนดการประกาศไม่เกินเวล...
13/07/2020

หลักสูตรเฉพาะทาง กป. พร้อมหรือยังครับ
พรุ่งนี้แล้ว จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน
โดยมีกำหนดการประกาศไม่เกินเวลา 18.00 น.
ขอให้ทุกท่านโชคดี

#PEAEVS2563 #4th

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รรช.
หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ปีการศึกษา 2563 / หลักสูตรที่ 04

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร กำหนดการ คุณสมบัติที่รับสมัคร
และสมัครได้ที่ PEAEVS.thaijobjob.com

#PEAEVS2563 #4th

เตรียมตัวเคารพธงชาติ... ธงขึ้น...ตรง!สวัสดีครับนรช. และ นักเรียนใหม่ทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ รรช.กฟภ. เปิดเทอมแล้วครับ~!#PE...
13/07/2020

เตรียมตัวเคารพธงชาติ... ธงขึ้น...ตรง!

สวัสดีครับนรช. และ นักเรียนใหม่ทุกคน
ยินดีต้อนรับสู่ รรช.กฟภ. เปิดเทอมแล้วครับ~!

#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

10/07/2020

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 ก.ค. 2563

⚡️ นรช. ชั้นปีที่ 2 และ 3 • แต่งกายชุด นรช. ถูกระเบียบ
⚡️ นร.ใหม่ หลักสูตร 3 ปี ชั้นปีที่ 1 • แต่งกายชุดนักเรียนสถาบันเดิม รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่สวมใส่เครื่องประดับมีค่า
⚡️ นร.ใหม่ หลักสูตรพิเศษ และ เฉพาะทาง ปบ. • แต่งกายชุดนักศึกษาสถาบันเดิม หรือ เสื้อเชื้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย กางเกงสแล็กขายาวสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่สวมใส่เครื่องประดับมีค่า

📍 เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันเวลา 07.55 น. หน้าอาคาร รรช.
📍 ตัดผมทรง นรช. ถูกระเบียบ (สำหรับ นร.ใหม่ จะมีการชี้แจงระเบียบการตัดผม การแต่งกาย และการใส่เครื่องประดับในที่ประชุมอีกครั้ง)
📍 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ไม่เข้ามาในลานกิจกรรมนักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นอาคารเรียน ก่อนได้รับอนุญาต เด็ดขาด
📍 สวมใส่ mask หรือ face shield ด้วย

#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

ก่อนอื่น รรช. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ. ประจำปีการศึกษา 2563จำนวน 128 คน จากทั้ง 3 หล...
08/07/2020

ก่อนอื่น รรช. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ. ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวน 128 คน จากทั้ง 3 หลักสูตรแรก

ซึ่งผู้สมัครจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามประกาศนี้
เพื่อมอบตัวเข้าสู่สถาบันแห่งนี้ต่อไป

สำหรับผู้สมัครในลำดับสำรอง ให้รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่
รรช. โดยจะติดต่อไปเมื่อมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์

แล้วพบกันในวันเปิดภาคเรียนครับ ว่าที่นักเรียนใหม่ทุกคน

#PEAEVS2563

#PEAEVS51 #PEAEVS52#PEAEVS2563
08/07/2020

#PEAEVS51
#PEAEVS52
#PEAEVS2563

08/07/2020

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ. ประจำปีการศึกษา 2563

- หลักสูตรปกติ 3 ปี (ฮอทไลน์) จำนวน 55 คน
- หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) จำนวน 40 คน
- หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 33 คน

พร้อมลำดับสำรอง ทาง PEAEVS.thaijobjob.com ครับ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยนะครับ ;)

#PEAEVS2563

07/07/2020

อีกไม่กี่อึดใจแล้ว ก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ. ประจำปีการศึกษา 2563
สู่รั้ว ม่วง-ขาว เป็น นักเรียนใหม่ สำหรับ 3 หลักสูตรแรก

สำหรับการประกาศผลในวันพรุ่งนี้ (8 ก.ค. 2563)
มีกำหนดเวลาประกาศผล ไม่เกินเวลา 18.00 น.
เพราะฉะนั้น หายใจให้เต็มปอด นอนหลับให้เต็มอิ่มครับ

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ามารายงานตัว
เข้าปฐมนิเทศและจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในอาทิตย์หน้า
ซึ่งขอให้ติดตามกำหนดการในประกาศอย่างละเอียดต่อไป

ขอให้ทุกท่านโชคดี ⚡️👷🏻‍♂️✌🏻
#PEAEVS2563

01/07/2020

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ. ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการลำดับถัดไป

👷🏻‍♂️ หลักสูตร 3 ปี, หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และ หลักสูตรเฉพาะทาง ปบ.

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
(ตัวจริงและลำดับสำรอง) ภายในวันที่ 8 ก.ค. 2563

👷🏻‍♂️ หลักสูตรเฉพาะทาง กป.

- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและตรวจคุณสมบัติ
วันที่ 14 ก.ค. 2563

#PEAEVS2563 ⚡️

สวัสดียามเช้า เหล่าผู้สมัครหลักสูตร ฉท.กป.May the force be with you~!#PEAEVS2563
28/06/2020

สวัสดียามเช้า เหล่าผู้สมัครหลักสูตร ฉท.กป.
May the force be with you~!

#PEAEVS2563

27/06/2020
file.job.thai.com

ในระหว่างที่หลักสูตร 3 ปี / พิเศษ 1 ปี และเฉพาะทาง ปบ. กำลังตื่นเต้นกับการสอบสมรรถภาพด้านช่างและสอบสัมภาษณ์ ในด่านสุดท้ายอยู่นั้น

พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทดสอบด่านแรก สอบข้อเขียนสำหรับหลักสูตรเฉพาะทาง กป. นะครับ

ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในการเข้ารับการสอบ
และปฏิบัติตามระเบียบการสอบด้วยนะครับ
แล้วจะหาว่าพี่แอดมินไม่เตือนนะ ;)

https://file.job.thai.com/prakad/peaevs202006/peaevs202006_5.pdf

#PEAEVS2563

ไม่ว่าจะสูง...แค่ไหนก็(ต้อง)ไปถึง!!!ขึ้นไปคุยกับกรรมการบนยอดเสาตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมครับ :)แอดมินคิดว่าบนเสาน่า...
26/06/2020

ไม่ว่าจะสูง...แค่ไหนก็(ต้อง)ไปถึง!!!
ขึ้นไปคุยกับกรรมการบนยอดเสา
ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมครับ :)

แอดมินคิดว่าบนเสาน่าจะหนาวนะครับ
เห็นผู้สมัครขาสั่นกันหลายคนเลย ~

#PEAEVS2563

จำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและมีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางช่าง และสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครหลักสูตร 3 ปี, หล...
24/06/2020

จำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
และมีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางช่าง และสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครหลักสูตร 3 ปี, หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปบ.)

จะต้องมารายงานตัวตามรายละเอียดที่ประกาศทางเว็บไซต์
ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2563

#PEAEVS2563

จำนวนผู้สมัครฯ หลักสูตรเฉพาะทาง กป.(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2563โดยผู้สมัครจะต้องมารายงานตัวเข้าสอบข้...
24/06/2020

จำนวนผู้สมัครฯ หลักสูตรเฉพาะทาง กป.
(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ปีการศึกษา 2563

โดยผู้สมัครจะต้องมารายงานตัวเข้าสอบข้อเขียน
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตามประกาศ ในวันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

*ขอให้ผู้สมัครทุกท่านวางแผนการเดินทางให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ หากสายเกินกว่า 15 นาที กรรมการจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าสอบทุกกรณี*

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
- ดินสอดำชนิด 2B ขึ้นไป และยางลบชนิดอ่อน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์จากเว็บไซต์ที่รับสมัคร)

#PEAEVS2563

24/06/2020

ขณะนี้ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางช่าง และสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครหลักสูตร 3 ปี, หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปบ.)

และ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สำหรับหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (กป.) ทางเว็บไซต์ที่รับสมัครเรียบร้อยแล้ว

ขอให้ผู้สมัครทุกท่านศึกษารายละเอียดและเข้ามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ ตามประกาศต่อไปครับ

ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านครับ
#PEAEVS2563

รรช. ขอแจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบสมรรถภาพร่างกาย และมีสิทธิ์เข้าทดสอบในรอบถัดไป (ทดสอบสมรรถภาพทางช่า...
17/06/2020

รรช. ขอแจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบสมรรถภาพร่างกาย และมีสิทธิ์เข้าทดสอบในรอบถัดไป (ทดสอบสมรรถภาพทางช่างและสอบสัมภาษณ์) หลักสูตรปกติ 3 ปี / หลักสูตรพิเศษ 1 ปี / หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 พร้อมกันนี้จะประกาศกำหนดการลำดับถัดไปเพื่อให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อ เข้ามารายงานตัวต่อไป

#PEAEVS2563

ภาพบรรยากาศการตรวจร่างกาย ตรวจโรคแบบโซเชี่ยลดิสแตนซิ่ง เมื่อร่างกายพร้อมแล้วพรุ่งนี้พบกัน 08.00 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย🏃...
15/06/2020

ภาพบรรยากาศการตรวจร่างกาย ตรวจโรค
แบบโซเชี่ยลดิสแตนซิ่ง เมื่อร่างกายพร้อมแล้ว
พรุ่งนี้พบกัน 08.00 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

🏃🏻🏃🏻‍♂️🚶🏻🚶🏻‍♂️🏋🏻🏋🏻‍♂️ #PEAEVS2563

สำหรับผู้สมัครหลักสูตร 3 ปี, หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และ เฉพาะทาง ปบ.ที่ผ่านการสอบรอบข้อเขียน จะต้องมารายงานตัวตามกำหนดการนี้...
13/06/2020

สำหรับผู้สมัครหลักสูตร 3 ปี, หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และ เฉพาะทาง ปบ.
ที่ผ่านการสอบรอบข้อเขียน จะต้องมารายงานตัวตามกำหนดการนี้

>> วันที่ 15 มิ.ย. 2563 : ตรวจร่างกาย และตรวจโรค

- ผู้สมัครทั้ง 3 หลักสูตรจะต้องมารายงานตัว 08.00 น.
- สถานที่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
- แต่งกาย เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงขาสั้นสีดำ/เทา/กรมท่า และรองเท้าผ้าใบ
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน และ ค่าตรวจโรค 1,085.- บาท

>> วันที่ 16 มิ.ย. 2563 : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ผู้สมัครทั้ง 3 หลักสูตรจะต้องมารายงานตัว 08.00 น.
- สถานที่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
- แต่งกาย ชุดกีฬา และรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน

>> วันที่ 17 มิ.ย. 2563 : ตรวจสอบประวัติอาชญากร (เฉพาะทาง ปบ.)
>> วันที่ 18 มิ.ย. 2563 : ตรวจสอบประวัติอาชญากร (พิเศษ 1 ปี)
>> วันที่ 26 มิ.ย. 2563 : ตรวจสอบประวัติอาชญากร (ปกติ 3 ปี)

- ผู้สมัครหลักสูตรตามกำหนด จะต้องมารายงานตัว 08.00 น.
- สถานที่ ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กทม.
- แต่งกาย หลักสูตร ฉท.ปบ. และ พิเศษ 1 ปี ชุดและรองเท้าสุภาพเรียบร้อย (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์)
- แต่งกาย หลักสูตรปกติ 3 ปี ชุดและรองเท้านักเรียน
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน และค่าสอบประวัติ 100.- บาท

#PEAEVS2563

รรช. ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รรช. ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากเดิม วันที่ 1-4 มิ.ย. 2563 เป็นวันที่ 15 - 26 มิ.ย. 2563
โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่https://file.job.thai.com/prakad/peaevs2020022/peaevs2020022_6.pdf

และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน รรช. ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโปรดติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครในปีการศึกษานี้อย่างใกล้ชิด

#PEAEVS2563
#01หลักสูตรปกติ #02หลักสูตรพิเศษ #03หลักสูตรเฉพาะทางปบ

ที่อยู่

200 ถ.งามวงศ์วาน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 589 0100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รรช.กฟภ.

รรช.กฟภ. ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ พนักงานช่างฮอทไลน์ เป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ

ดูเผินๆแล้ว หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการเท่าใดนัก แต่ด้วยลักษณะบางประการจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนโรงเรียนอื่น เพราะที่นี้เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร เท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ ม.6 ซึ่งได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและต้องออกปฎิบัติงานฮอทไลน์ ดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรของจึงต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆ

นอกจากได้เรียนฟรีตลอด 3 ปี ผู้จบหลักสูตรที่ได้คะแนนดีตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึง 5 ของแต่ล่ะรุ่นจะมีสิทธิ์ไปสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือคอมพิวเตอร์ ใมมหาวิทยาลัยของรัฐ ถ้าสอบคัดเลือกได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาปีล่ะ 40,000 บาท และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ทั้งนี้เมื่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์เป็นบัณฑิตแล้ว การไฟฟ้าจะปรับวุฒิให้เป็นวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากจะกล่าวว่าต้นแหล่งหรือเบ้าหลอมที่ผลิต “มนุษย์ไฟฟ้า” ที่ออกมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ทั่วประเทศในขณะนี้คือ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ผลิตพนักงานฮอทไลน์เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้บุคลากรระดับวิศวกร ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกจำนวนหลายสิบคน ซึ่งศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกคนมีความผูกพันธ์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะศิษย์เก่าของโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

#PEAEVS #HOTLINEPEA

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนช่าง กฟภ.เช่น การรับสมัคร การประกาศผลสอบรอบต่างๆควรดำเนินการทุกช่องทางที่สามารถดำเนินการได้
น่าสอนหลักสูตรให้ใจแมนๆด้วยจะดีมากคับกับวิชาจริยะธรรม
กำลังลงทะเบียนครับ
เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID 19 ที่มีความเสี่ยงในขณะนี้ อยากสอบถามว่าทางโรงเรียนช่างการไฟฟ้าฯว่าสำหรับผู้สมัครที่ผ่านรอบแรกในการสอบข้อเขียนฯ จะต้องมารายงานตัวในวันที่ 31 มีค.-2 เม.ย.63 นั้น ยังคงดำเนินการตามกำหนดการเวลาเดิมหรือจะเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่อย่างไร
ประกาศกี่โมงครับผลสอบ
ประกาศสถานทีสอบรึยังค้ะ
จบม.3 เกรดเฉลี่ยเท่าไรถึงจะสมัครได้
รับสมัครสอบของปี2563วันไหนคะ
ค่าสมัครสอบเท่าไหร่คะ ปริ๊นใบสมัคร เพื่อไปจ่ายค่าสมัคร แต่ไม่มีจำนวนเงินระบุไว้ค่ะ
ผมนักเรียนศึกษาปีที่3ผมอากเข้าโรงเรียนการไฟฟ้าต้องสอบวันที่เท่าไหรครับ
อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าเทอมสอบถามได้ที่ใหน และช่องทางใหนได้บ้างครับ
เรียนอยู่ ม.4สมัครได้ไหมครับ