สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Thammasat University Student Council Tha Prachan
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่

อสารมวลชน ด้านข้างสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างห้องประชุมสภานักศึกษา บริเวณชั้นสอง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงได้มีมติกำหนดชื่อห้องประชุมสภานักศึกษา "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ทำการสภานักศึกษาจึงย้ายไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต บทบาทของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงลดบทบาทลงไปตามสภาพการเรียนการสอนที่เน้นที่ศูนย์รังสิต แต่ก็ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทำการเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์

กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตำแหน่งในสภาันักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้มีการแบ่งแยกอำนาจการทำงานของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ออกเป็นเอกเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งภายในท่าพระจันทร์ เช่น รองประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ เลขาธิการสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ และผู้ตรวจสอบการเงิน ท่าพระจันทร์ โดยมีำนาจการทำงานภายในท่าพระจันทร์เต็มตัว และขึ้นหากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต้องประสานงานไปยังสภานักศึกษาส่วนกลางที่ศูนย์รังสิต ทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานสภานักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

08/12/2023

[ประชาสัมพันธ์]

ลุ้นรางวัล กับสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2566 ‼️💸

กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมงานลอยกระทง มธ.ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ ...
30/11/2023

กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมงานลอยกระทง มธ.ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมสอยดาวภายในงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับรางวัลสนับสนุนเพิ่มเติมจากหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และ ผศ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ ซึ่งคณะกรรมาธิการขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อีกทั้ง ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่มาร่วมสนุกและรับของรางวัลต่าง ๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ส่งมอบหนังสือพิมพ์เก่าให้แก่หอสมุดปรีดี พนมยงค์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ...
30/11/2023

กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ส่งมอบหนังสือพิมพ์เก่าให้แก่หอสมุดปรีดี พนมยงค์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คุณลีนวัฒน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ส่งมอบหนังสือพิมพ์เก่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ให้แก่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เพื่อให้นำไปเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาประวัติศาสตร์ รวมถึงการศึกษาด้านอื่น ๆ ต่อไป

พรุ่งนี้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เริ่มทดลองขยายเวลาถึง 6 โมงเช้าวันแรก ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นี้ เฉพาะชั้น U1 นะ 🤩📚
30/11/2023

พรุ่งนี้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เริ่มทดลองขยายเวลาถึง 6 โมงเช้าวันแรก ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นี้ เฉพาะชั้น U1 นะ 🤩📚

🔥🔥มาตามคำเรียกร้องงงงงง🔥🔥
หอสมุดฯ ทดลองขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบถึง 6 โมงเช้า! อ่านเสร็จตอนเช้า ก็เดินตรงไปห้องสอบได้เลย!😆 (เฉพาะวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566)
ท่าพระจันทร์ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้น U1
ศูนย์รังสิต : หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 1
❤️💛ดูรายละเอียดการขยายเวลาทุกห้องสมุดในเดือนธันวาคม 2566 ได้ที่นี่ >> https://t.ly/q4-Rl

----------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

📌 ประชาสัมพันธ์ QR CODE ร้องเรียนปัญหาภายใน มธ.ท่าพระจันทร์ 📱👀 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือปัญหาใหญ่ ๆ ก็ร้องเรีย...
28/11/2023

📌 ประชาสัมพันธ์ QR CODE ร้องเรียนปัญหาภายใน มธ.ท่าพระจันทร์ 📱

👀 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือปัญหาใหญ่ ๆ ก็ร้องเรียนได้ เพราะปัญหาภายใน มธ.ท่าพระจันทร์ คือปัญหาของเราทุกคน 📣

‼️ มาร่วมสร้าง มธ.ท่าพระจันทร์ ที่สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่ ไปด้วยมือของเราทุกคนกันนะ 🤝🏻

👀 3 วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัครอนุกรรมาธิการ 😯🗓️ สมัครได้ตั้งแต่วันนีั ถึง 30 พฤศจิกายน 2566💼 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร - ประ...
27/11/2023

👀 3 วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัครอนุกรรมาธิการ 😯

🗓️ สมัครได้ตั้งแต่วันนีั ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

💼 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- ประชาสัมพันธ์
- พิทักษ์สิทธิและสวัสดิการ
- งบประมาณ
- ชุมนุมและกลุ่มอิสระ
- กิจการคณะกรรมาธิการ
- การเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย

📱สแกน QR Code ด้านบน หรือคลิกลิงก์ที่ https://forms.gle/6b7LQbBMRFWdZwgK9

✨⭐️ ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาสอยดาว 💫✨ลอยกระทงปีนี้ มาสนุกร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายกับกิจกรรมสอย...
26/11/2023

✨⭐️ ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาสอยดาว 💫✨

ลอยกระทงปีนี้ มาสนุกร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายกับกิจกรรมสอยดาวของสภานักศึกษาท่าพระจันทร์กันเถอะ มีรางวัลมากมายรอเพื่อน ๆ อยู่ ห้ามพลาด!! 🤩

อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะ ๆ นะ ในงานลอยกระทง มธ.ท่าพระจันทร์ 27 พฤศจิกานี้ ที่ลานปรีดีฯ 🥰🥳

กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาปรับการขนย้ายเศษวัสดุจากการปรับปรุงหอสมุดปรีดี พนมยงค์...
24/11/2023

กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาปรับการขนย้ายเศษวัสดุจากการปรับปรุงหอสมุดปรีดี พนมยงค์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คุณลีนวัฒน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาปรับการขนย้ายเศษวัสดุจากการปรับปรุงหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ตามที่มีนักศึกษาร้องเรียนมา

ในการนี้ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ได้หารือร่วมกับผู้รับเหมาให้ติดตั้งผ้าใบกั้นสูงที่รถหกล้อเพื่อช่วยควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่สัญจรเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ทางลอดเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบและใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ เปิดรับสมัครอนุกรรมาธิการแล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2...
22/11/2023

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ เปิดรับสมัครอนุกรรมาธิการแล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566

มาร่วมสร้างท่าพระจันทร์ของพวกเราไปด้วยกันนะ!

ลิงก์สมัคร -> https://forms.gle/6b7LQbBMRFWdZwgK9

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจ...
22/11/2023

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

เพื่อน ๆ ท่าพระจันทร์ที่เดินผ่านหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นจากการปรับปรุงหอสมุดด้วยนะครับ 😷
17/11/2023

เพื่อน ๆ ท่าพระจันทร์ที่เดินผ่านหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นจากการปรับปรุงหอสมุดด้วยนะครับ 😷

ประกาศ
เนื่องจากหอสมุดปรีดี พนมยงค์ กำลังปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ชั้น U2 ในระหว่างนี้จะมีการขนย้ายเศษวัสดุ ทำให้อาจมีฝุ่นที่ทางเดินบริเวณทางลอดหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางเดินหายใจ จึงขอแนะนำให้ทุกท่านที่ต้องเดินผ่านสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ การขนย้ายเศษวัสดุคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 หอสมุดฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

13/11/2023

มธ. กำหนดให้มีวันลาหยุดสำหรับนักศึกษาผู้มีประจำเดือน

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีบันทึกข้อความแจ้งคณบดี/ผู้อำนวยการ ขอความร่วมมือคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย พิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาผู้มีประจำเดือนสามารถลาหยุดได้โดยไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอน

10/11/2023

ได้เวลา 'ยุบกอ.รมน.' แล้วหรือยัง?

กอ.รมน. องค์กรเศษซากมรดกจากสงครามเย็นที่ถูกฟื้นคืนชีพโดยคณะรัฐประหาร 2549 มีลักษณะการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นๆ สิ้นเปลืองงบประมาณ และให้อำนาจข้าราชการทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของพลเรือนมากจนเกินไป

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน หาก "เห็นด้วย" ที่จะให้ยุบกอ.รมน. ให้แสดงความคิดเห็นที่เว็ปไซต์สำนักเลขาธิการสภาฯ (parliament.go.th) เพราะความคิดเห็นของประชาชนทุกคนมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพิจารณากฎหมายในสภาฯ

คลิกลิงก์นี้เพื่อแสดงความคิดเห็น : https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=285

ประเด็นที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

1.ท่านเห็นด้วยกับการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือไม่ อย่างไร

2.ท่านเห็นด้วยกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ข้าราชการพลเรือนที่ประจำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือไม่ อย่างไร

3.ปัจจุบันการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไร และการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ และยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร

4.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

#ยุบกอรมน
#สภานักศึกษา
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#สภานักศึกษามธ
#สนมธ

#ธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การนำรถเข้า-ออก บริเวณ มธ.ท่าพระจันทร์ และค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มธ.ท...
03/11/2023

ประชาสัมพันธ์การนำรถเข้า-ออก บริเวณ มธ.ท่าพระจันทร์ และค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การนำรถเข้า-ออก บริเวณ มธ.ท่าพระจันทร์ และค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน หากพบรถไม่มีสติกเกอร์หรือการติดสินบน รปภ. เพื่อนำรถเข้ามาจอด สามารถร้องเรียนได้ที่กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ หรือ Traffy Fondue มธ.ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้ ประกาศหลักเกณฑ์การนำรถเข้า-ออก บริเวณ มธ.ท่าพระจันทร์ และค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ รวมทั้ง Traffy Fondue มธ.ท่าพระจันทร์ สามารถเข้าได้ผ่าน Linktree สภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์

ประธาน กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ร่วมพิจารณาคัดเลือกร้านค้าประเภทร้านสะดวกซื้อ และ/หรือจำหน่ายอาหารประเ...
31/10/2023

ประธาน กมธ.วิสามัญกิจการสภานักศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ ร่วมพิจารณาคัดเลือกร้านค้าประเภทร้านสะดวกซื้อ และ/หรือจำหน่ายอาหารประเภทกาแฟ-เครื่องดื่ม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 11 นาฬิกา คุณลีนวัฒน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านค้าประเภทร้านสะดวกซื้อ และ/หรือจำหน่ายอาหารประเภทกาแฟ-เครื่องดื่ม ณ บริเวณห้องโถง (ด้านหน้า) หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกร้านค้าบริเวณพื้นที่อาคารชั้นเดียว โซน 1 (ด้านประตูทางออกท่าพระจันทร์) ซึ่งก็คือบริเวณด้านซ้ายของธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจ...
30/10/2023

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

26/10/2023

Stand Together Episode 2 at Thammasat University

ร่วมส่งกำลังใจให้ เบนจา อะปัญ ก่อนเผชิญคำพิพากษาคดีม.112 สิ้นเดือนนี้

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นี้ เบนจา อะปัญ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องเข้าฟังคำพิพากษาในคดีม.112 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้

ชีวิตอันมีอิสรภาพของนักศึกษาคนหนึ่ง กำลังถูกแขวนอยู่บนเส้นด้าย ดังนั้นกำลังใจจากเพื่อนทุกๆคนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับไอลอว์ ขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชนทุกคน มาพบปะ สนทนาและให้กำลังใจกับ เบนจา อะปัญ ที่กำลังจะต้องเข้ารับฟังคำพิพากษา

ร้าน 99 Steak มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

15.30 เสวนา "ความรู้สึกนักศึกษาธรรมศาสตร์ผู้เป็นจำเลย 112" โดย เบนจา อะปัญ

16.30 กล่าวให้กำลังใจ โดยเพื่อนๆ มิตรสหาย

17.10 ร่วมพูดคุยให้กำลังใจ เขียนจดหมาย ผูกข้อมือ ให้กับนักต่อสู้ผู้ไม่เคยก้มหัวให้เผด็จการสามานย์

18.00 ร่วมรับประทานอาหารเย็น#เบนจาอะปัญ
#ยกเลิก112
#สภานักศึกษา
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#สภานักศึกษามธ

#ธรรมศาสตร์

25/10/2023

Open Data สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

เพื่อการทำงานที่โปร่งใส และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถตรวจสอบได้

ทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภานักศึกษา, ประกาศเเต่งตั้ง, ข้อบังคับเเละระเบียบต่างๆ, วาระการประชุม, รายงานการประชุม ฯลฯ ได้ผ่านการสเเกน QR Code นี้


#สำนักเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#สภานักศึกษา
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#สภานักศึกษามธ

#ธรรมศาสตร์

21/10/2023

ที่อยู่

ห้อง 201 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Bangkok
10200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด