สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Thammasat University Student Council (Thaprachan Campus) สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านข้างสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างห้องประชุมสภานักศึกษา บริเวณชั้นสอง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงได้มีมติกำหนดชื่อห้องประชุมสภานักศึกษา "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ทำการสภานักศึกษาจึงย้ายไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต บทบาทของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงลดบทบาทลงไปตามสภาพการเรียนการสอนที่เน้นที่ศูนย์รังสิต แต่ก็ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทำการเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตำแหน่งในสภาันักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้มีการแบ่งแยกอำนาจการทำงานของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ออกเป็นเอกเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งภายในท่าพระจันทร์ เช่น รองประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ เลขาธิการสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ และผู้ตรวจสอบการเงิน ท่าพระจันทร์ โดยมีำนาจการทำงานภายในท่าพระจันทร์เต็มตัว และขึ้นหากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต้องประสานงานไปยังสภานักศึกษาส่วนกลางที่ศูนย์รังสิต ทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานสภานักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน นายกิตติณัฐ เล้า นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (IBMP) ปี 2 ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เปิดเหมือนปกติ

TU Volunteer :: เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา
17/10/2020

TU Volunteer :: เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา

ย้ายสถานที่!!!

#สอนปฐมพยาบาลในม็อบ
#ย้ายไปโถงอนามัย อาคาร sc

📢ด่วน!!!: การปฐมพยาบาลสำหรับการไปชุมนุม⛑
วันนี้เวลา:18.00-20.00 (17 ต.ต.63)
🏥สถานที่ : โถงอนามัย อาคาร sc
@ ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

🧰สิ่งที่ต้องเตรียมมา (ถ้ามีไม่มีก็ได้) ซื้อได้ที่ร้านขายยา รพ.ธรรมศาสตร์
1 ผ้ายืดอีลาสติก
2 ผ้าก๊อต
3 เทปติดแผล
4 ผ้าหรือเสื้อยืดที่ไม่ใช้

🚑จัดโดย:เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา
#ธรรมศาสตร์และการไปม็อบ #ปฐมพยาบาลเพื่อการไปม็อบ

ส่งต่อด่วน

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
17/10/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มีเรื่องฉุกเฉิน ไปหาทีมแพทย์ประจำจุดต่าง ๆ ได้ครับ

#TUSC #เราจะสู้ไปด้วยกัน

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
17/10/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประชาสัมพันธ์

เย็นนี้ 18.00 ที่ตึกเอสซี

ขอชวนนักศึกษามาแสดงพลังไปพร้อมกัน ร่วมแสดงเสรีภาพ ประนามการกระทำอันไร้จิตสำนึกของรัฐบาล !!

เราจะสู่ไปด้วยกัน

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
17/10/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แถลงการณ์
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
สภานิสิต องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

.
เรื่อง ประณามการสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริเวณแยกปทุมวันและบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม

.
ตามที่ได้มีการชุมนุมของกลุ่ม “คณะราษฎร 2563” บริเวณแยกปทุมวัน และบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุม ส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมการชุมนุมได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น

.
ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าว แม้เป็นการชุมนุมภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ที่มีความร้ายแรงตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่การชุมนุมเป็นไปโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ และก็มิได้มีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่าวประกอบด้วย เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมประชาชน โดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความสงบในบริเวณดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมในการควบคุมฝูงชนและการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุม

.
อย่างไรก็ตาม การสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นในเย็นวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริเวณแยกปทุมวัน และบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยามมิได้เป็นไปตามหลักสากลในการควบคุมฝูงชนแต่อย่างใด มีการใช้รถฉีดน้ำผสมสารเคมีแรงดันสูงเพื่อขอคืนพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนังและดวงตา ทั้งที่มิได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ในวันและช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนและหลักความจำเป็นต่อการควบคุมสถานการณ์ อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามหลักการควบคุมฝูงชนตามหลักสากล ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง จึงขอประณามการสลายการชุมนุมอันไร้มนุษยธรรมที่เกิดขึ้น การสลายการชุมนุมด้วยวิธีการดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้เกิดความแตกแยกในสังคมแล้ว ยังส่งผลทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นอีกจำนวนมาก

.
ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง จึงขอเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ให้ปฏิบัติตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมในการควบคุมฝูงชน ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็น และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุม เพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบสันติตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป

.
ผู้แทนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง
17 ตุลาคม 2563

………………………….

Joint Declaration Between
The Student Council of Chulalongkorn university, Thammasat University Student Council, Mahidol University Student Council, Kasetsart University Students Council Board, Chiang Mai University Student Council, Student Council of Srinakharinwirot University, and Student Union of Bangkok University

.
for the Denunciation of the October 16th 2020’s Riot Control at Pathumwan District.

.
The crackdown of the people's party rally done by the forceful hands of the police officials--located at Pathumwan intersection, around the vicinity of BTS Siam on October 16th, 2020--resulted in mass casualties amongst students, and citizens.

.
We, as the representatives of 7 different universities, highly regard that even though the protest is under the severe state of emergency following section 5 and section 11 of Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation.

.
However, the protest was peaceful and weapon free. All the protestors did cause neither harm nor violence. Moreover, the protestors, including many school and university students, were in the area. Thus, the officials must carefully control the crowd by adopting simple measures before resorting to extreme ones. All of the measures must be used to maintain the tranquility around that area. Yet, the acts and measurements of controlling the protestors must not be against principle adopted universally and human rights.

.
Nevertheless, in the evening of October 16th, 2020 at Pathumwan intersection, around the vicinity of BTS Siam, riot control protocol was nothing short of immoral and unnecessary; strong jets of chemical fused water were sprayed at protestors in order for police troops to advance, causing numerous protestors who were in contact with the water to suffer from eye and skin irritations, albeit the fact that protestors were rallying peacefully. The student representatives of 7 different universities, therefore condemns this unethical conduct of rally dispersion, which was also not in accordance with the universal principle. To us, not only does this misconduct act as a cause of conflict, it could also potentially cause a needless loss of lives.

.
We, as the representatives from 7 universities, would like to demand, that all authorized entities ensure that justice is served accordingly, that officials abide by the international human rights laws, that the emergency decree in use should be revoked as there is no basis for it, and lastly that the rights of civilians should be respected to openly protest for the peaceful future of democracy in Thailand.

.
The Student representatives of 7 universities
October 17, 2020

แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่องประณา...
17/10/2020

แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรื่องประณามการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของภาครัฐ

ตลอดการชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่มีครั้งใดที่ผู้ชุมนุมมีการใช้ความรุนแรง ไม่มีครั้งใดที่ผู้ชุมนุมมีความพยายามทำลายสมบัติสาธารณะ และไม่มีครั้งไหนเลย ที่ผู้ชุมนุมมีความต้องการประทุษร้ายต่อผู้ใด แต่สิ่งที่ผู้ชุมนุมนั้นมี คือ การเป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน อีกทั้งสิ่งที่ผู้ชุมนุมมีอย่างแรงกล้าที่สุด อันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครขโมย ริดรอน หรือทำลายไปได้ คือ อุดมการณ์

การแสดงออกของผู้ชุมนุมล้วนมาจากอุดมการณ์เดียวกัน คือ ความปรารถนาที่จะเห็นประเทศนี้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ที่ประเทศนี้ใช้เป็นรูปแบบการปกครองอยู่ การเรียกร้องในประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมด จึงอยู่บนฐานของอุดมการณ์นี้ ทำให้การชุมนุมครั้งนี้เป็นไปอย่าง “อหิงสา” หรือ สันติวิธี จากการที่ผู้ชุมนุมตระหนักว่าคนทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ย่อมรักและต้องการความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของตนเอง การชุมนุมครั้งนี้จึงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจจากผู้ที่ปรารถนาให้ประเทศพ้นจากการติดหล่มการพัฒนาจากกลุ่มคนที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตนเอง ต้องการให้ประเทศนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นที่ที่ทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตและมีศักดิ์ศรีคุณค่าในตนเอง

สิ่งที่ผู้ใช้อำนาจรัฐแสดงออกตลอดมา คือ การดูถูกประชาชน ไม่เชื่อว่าประชาชนสามารถรู้เท่าทันและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้ ดูถูกการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมของประชาชน และไม่ยอมรับตามความเป็นจริง ผลสุดท้ายสิ่งที่ผู้ใช้อำนาจรัฐพยายามทำมากที่สุด คือ การสร้างให้ผู้ชุมนุมที่มีแต่ความบริสุทธิ์ใจไปเป็นศัตรู ปฏิเสธปัญหาและความเป็นจริงที่ประจักษ์ชัดอยู่ในสังคม สุดท้ายเมื่อปัญหาเชิงประจักษ์เหล่านี้ปรากฎชัดขึ้นเสมือนเศษฝุ่นที่อยู่ใต้พรมถูกเผยให้ปรากฎออกมา จะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้อำนาจรัฐได้อย่างชัดเจน จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยผู้ใช้อำนาจรัฐใช้วิธีการสลายการชุมนุมโดยการฉีดน้ำแรงดันสูง การใช้เคมีที่ทำให้เกิดความระคายตา ก่อนที่จะดำเนินการจับกุมผู้ชุมนุมต่อไป ซึ่งน้ำที่ใช้ในการสลายการชุมนุมมีการผสมสีเมธิลลีนบลู (Methylene Blue) ที่นอกจากใช้ระบุการเป็นผู้ชุมนุมแล้ว สารเคมีดังกล่าวยังอาจมีผลค้างเคียงต่อร่างกายของผู้ชุมนุมอีกด้วย แต่ผู้ใช้อำนาจรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญแต่อย่างใด การกระทำเหล่านี้เป็นการตอกย้ำว่าวิธีการที่ผู้ใช้อำนาจรัฐพยายามแก้ไขปัญหา คือ ทำเสมือนว่าปัญหาไม่เคยเกิดขึ้น ด้วยการพยายามกดขี่ให้เงียบหายไป ด้วยเครื่องมืออำนาจการใช้ความรุนแรงของรัฐ ที่อิงมาจากอำนาจของประชาชน มาทำร้ายประชาชนด้วยกันเอง ไม่ต่างกับการมองเห็นว่าประชาชนเป็นศัตรู

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ใช้อำนาจรัฐดังกล่าว ที่กระทำกับประชาชนราวกับเป็นศัตรู จึงมีข้อเรียกร้อง ๔ ประการ ได้แก่
(๑) หยุดดูถูกและใช้อำนาจรัฐทำร้ายประชาชนราวกับเป็นศัตรู
(๒) ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายร้ายแรง
(๓) ภาครัฐต้องแสดงรับผิดชอบต่อการกระทำอันเลวร้ายปราศจากซึ่งมนุษยธรรมที่เกิดขึ้น
(๔) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเดิมทั้ง ๓ ข้อของผู้ชุมนุม
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ขอย้ำถึงจุดยืนในการประณามความอยุติธรรมของผู้ใช้อำนาจรัฐที่อาศัยอำนาจของประชาชน มากระทำกับประชาชนราวกับเป็นศัตรู เราจะไม่ยอมรับให้การกระทำอันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์นี้ ลอยนวล และถูกยอมรับให้การใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาอีกต่อไป
“ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ไม่ใช่ศัตรู”

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
16/10/2020

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแถลงการจุดยืนของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้ที่นี่
......
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexKZ-S2pk8YQOmrD6IlxpwRuqvsYNHd0o9gY3WcYxPgJsKDA/viewform
.......
เมื่อความรุนแรงเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ
พวกเราเหล่าสภานักศึกษาก็จะยืนหยัดเคียงข้างนักศึกษาและประชาชนของเรา

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
16/10/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอให้ทุกคนระวังตัว แล้วไปหลบในที่ปลอดภัยเร็วที่สุด

#TUSC

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์'s cover photo
15/10/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์'s cover photo

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15/10/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แถลงการณ์ร่วม

-สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

#TUSC

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่ทิ้งเพื่อนนักศึกษาและประชาชน#SCTU #เราจะสู้ไปด้วยกัน #หยุดทำร้ายประชาชน #หยุดคุกคา...
15/10/2020

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่ทิ้งเพื่อนนักศึกษาและประชาชน

#SCTU #เราจะสู้ไปด้วยกัน #หยุดทำร้ายประชาชน #หยุดคุกคามประชาชน

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเหตุการณ์”14 ตุลาคม”
13/10/2020

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเหตุการณ์”14 ตุลาคม”

จดหมายเปิดผนึก จากสภานักศึกษา ถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเรื่อง : ขอให้ผู้บริหารรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และละอย...
28/09/2020

จดหมายเปิดผนึก จากสภานักศึกษา ถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

เรื่อง : ขอให้ผู้บริหารรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และละอย่าทิ้งประชาชน

23/09/2020
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยวิสามัญ ๒ ครั้งที่ ๓
ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Thammasat University Library
14/08/2020

Thammasat University Library

“Lib ตู (TU) Fresh”
ชวนเพื่อนใหม่แชะรูป เก็บภาพความประทับใจกับหอสมุดฯ 📸🎉💛❤️
.
📍📍📍 กติกาง่ายๆ เพียง ยืมหนังสือจากห้องสมุด
อะหรือ..ว่าจะกด Like เพจ Facebook หอสมุดฯ หรือห้องสมุดสาขาต่างๆ
อะหรือ..ว่าเพิ่มเพื่อนกับ Kwanjai-TU ใน [email protected] ก็ได้สิทธิ์ถ่ายรูปฟรี! จาก Photo Booth 🙂😊
.
นอกจากนี้พิเศษสุดๆ หากแชร์รูปที่ถ่าย+บอกความประทับใจกับห้องสมุด พร้อมติด #TULIBtoFresh ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพรีเมียมสุดชิค 🎁🎁🎁 อย่างนี้ต้องมา....ละแมะ

💛❤️ จุกๆ 3 วัน 3 ศูนย์
✅ หอสมุดป๋วยฯ ศูนย์รังสิต พบกันวันที่ 17 ส.ค. เวลา 16.00-20.00 น.
✅ หอสมุดปรีดีฯ ท่าพระจันทร์ พบกันวันที่ 18 ส.ค. เวลา 15.00-19.00 น.
✅ ห้องสมุดบุญชูฯ ศูนย์ลำปาง พบกันวันที่ 19 ส.ค. เวลา 12.00-16.00 น.

-------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
14/08/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อกรณี “ธรรมศาสตร์และการชุมนุม”

Thammasat University Library
10/08/2020

Thammasat University Library

ต้อนรับเปิดเทอม วันนี้เปิดให้จองห้อง Study Room ผ่านแอป QueQ เป็นวันแรก!
.
ใช้บริการได้สะดวกกว่าเดิม แค่ดาวน์โหลดแอป QueQ
.
✅ ประชุมกลุ่ม นัดคุยงานกับเพื่อน
✅ เป็นห้องเรียนออนไลน์
✅ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อม เช่น Smart TV, Whiteboard เป็นต้น
✅ สามารถยืมอุปกรณ์ต่างๆ จาก
บริการ Library of Things มาใช้ได้
.
ดูขั้นตอนการจองห้อง Study Room ด้านล่างได้เลย

*หมายเหตุ: หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะมีรหัสยืนยันการใช้บริการอีกครั้ง

#จองห้องStudyRoom
#QueQ
-------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
05/08/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดใช้เพลงสันทนาการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

Gasinee Witoonchart Official
22/07/2020

Gasinee Witoonchart Official

วันนี้ชิมยำยูป้ามั่งค่ะ เส้นพาสต้าดี ลูกชิ้นแคะก็อร่อย

Thammasat University Library
16/07/2020

Thammasat University Library

SayHi Library แรกพบหอสมุดฯ
.
มาลองรู้จัก​ แล้วจะตกหลุมรักเรา​ ❤️💛 กับกิจกรรมหอสมุดสัญจรออนไลน์ ที่เราอยากจะชวนเพื่อนใหม่มา "ปฐมนิเทศการใช้บริการหอสมุดฯ ปีการศึกษา 2563"
.

✅ ปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี วันอังคารที่ 21 - วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

✅ ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
.
✍️ ลงทะเบียนที่นี่ได้เลย >> https://www.surveymonkey.com/r/56HZBT5
.
มีเรื่องอะไรน่ารู้บ้าง หากมาลงทะเบียนปฐมนิเทศกับหอสมุดฯ

📍 ห้องสมุดสาขาของ ม.ธรรมศาสตร์มีที่ไหนบ้าง และเวลาทำการของห้องสมุดสาขา

📍 ถ้าจะเข้าใช้บริการห้องสมุดเข้าใช้บริการได้ด้วยวิธีไหนได้บ้าง

📍 อยากจะหาหนังสือสักเล่มหรือข้อมูลที่นำไปใช้ในการเรียน หรือการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ จะมีวิธีค้นหาอย่างไรได้บ้าง และเรียนรู้ทางลัดในการค้นหาสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็ว

📍 สิทธิการยืมหนังสือ การจองหนังสือ การยืมหนังสือต่อ (Renew) และการชำระค่าปรับหนังสือหากเกินกำหนดการส่งคืน ทำหนังสือหาย หรือชำรุด และการขอลดหย่อนค่าปรับ

📍 วิธีการยืมและคืนหนังสือ

📍 นอกจากหนังสือแล้ว หอสมุดฯ ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ยืมใช้อีกด้วยผ่านบริการ Library of things

📍 ถ้าอยากนัดเพื่อนมาติวหนังสือหรือคุยงาน จะสามารถจองห้องประชุมกลุ่ม (Study Room) อย่างไรได้บ้าง

📍 หลากหลายบริการออนไลน์อีกมากมายที่รอเพื่อนใหม่มาใช้บริการ

📍 ช่องทางการติดต่อหอสมุดฯ ที่รวดเร็วและง่ายสำหรับเพื่อนใหม่ทุกคน

📍 หลากหลายเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับหอสมุดฯ และเรื่องที่เราอยากให้เพื่อนใหม่ได้รับรู้
.
นอกจากนี้มาร่วมลุ้นรางวัลจากหอสมุดฯ มากมายรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

#SayHiLibrary
#กิจกรรมหอสมุดสัญจรออนไลน์
------------------------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
16/07/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อกรณีผู้ใส่เสื้อ "เราหมดศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์" ถูกคุมขังในฐานะ "ผู้ป่วยจิตเวช"

#TUSC #SAVEทิวากร

Thammasat University Library
30/06/2020

Thammasat University Library

ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ นักศึกษาใหม่ เข้าใช้ห้องสมุดได้แล้ว ผ่านระบบ Self Registeration ✨
.
📍 วิธีการสมัครสมาชิกห้องสมุดด้วยตนเอง
1.ไปที่ https://koha.library.tu.ac.th
2. คลิกที่ Login โดยใช้ Username เป็นรหัสนักศึกษา และ Password เป็นรหัสบัตรประชาชน
3. จากนั้นกรอกข้อมูลได้เลย
.
💛❤️ สิทธิพิเศษ นักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Self Registeration
สามารถเข้าใช้ห้องสมุดสาขาทุกแห่งรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ทันที นอกจากนั้นยังสามารถใช้ Netflix ผ่านบริการ Library of Things ได้อีกด้วย ^^
.
***หมายเหตุ: การเข้าใช้พื้นที่ให้ดาวน์โหลดแอป "TULIB" (ผ่าน Play store และ App Store) --> กรอก Username (รหัสนักศึกษา) และ Password (รหัสบัตรประชาชน) จากนั้นใช้ Virtual card จากในแอป สแกนเข้า-ออกห้องสมุดได้เลย ดูรายละเอียดที่นี่ >> https://bit.ly/2NSWib3

ส่วนการใช้บริการ Netflix สามารถดูรายละเอียดการใช้บริการที่นี่ >>https://bit.ly/2Vri49O

#นักศึกษาใหม่2563
#เพื่อนใหม่2563
#SelfRegisteration
#สมัครสมาชิกห้องสมุดด้วยตนเอง
--------------------
Facebook: Thammasat University Livrary
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20/06/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในวันนี้เพื่อนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมทวงความเป็นธรรมให้แก่วันเฉลิมและผู้ลี้ภัยทางการเมือง ทั้งหมด 3 คน ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

1.นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ปีที่ 2

2.นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 2

3.นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3

ในวันนี้ได้รับหมายเรียกย้อนหลังให้มารายงานตัว โดยกล่าวกิจกรรมที่นำนั้นมีลักษณะมั่วสุมและอาจเกิดการติดต่อของโรคได้ โดยต้องไปรายงานตัวในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ฐานฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

สภานักศึกษามีความเห็นว่า พรก.ฉุกเฉินต้องไม่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือกีดกันผู้ที่เห็นต่างหรือเรียกร้องความเป็นธรรม

#Saveเพื่อนเรา #Saveนักศึกษา #Saveประชาชน

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
07/06/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การหายตัวไปของผู้ลี้ภัยทางการเมือง นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#TUSC #SAVEวันเฉลิม

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา 1/2563
20/05/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา 1/2563

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง การสิ้นสมาชิกสภาพของสมาชิกสภานักศึกษา
28/04/2020

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง การสิ้นสมาชิกสภาพของสมาชิกสภานักศึกษา

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์มาร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ “การเรีย...
27/04/2020

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์มาร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ “การเรียนออนไลน์” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต

โดยเพื่อน ๆ สามารถร่วมกันตอบแบบสอบถามได้ที่

👉 https://bit.ly/3eOgTJJ

หรือสแกน QR Code ในรูปเพื่อตอบแบบสอบถามได้เลย !

#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #TUSC 💛❤️

ที่อยู่

ห้อง 201 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านข้างสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างห้องประชุมสภานักศึกษา บริเวณชั้นสอง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงได้มีมติกำหนดชื่อห้องประชุมสภานักศึกษา "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ทำการสภานักศึกษาจึงย้ายไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต บทบาทของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงลดบทบาทลงไปตามสภาพการเรียนการสอนที่เน้นที่ศูนย์รังสิต แต่ก็ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทำการเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตำแหน่งในสภาันักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้มีการแบ่งแยกอำนาจการทำงานของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ออกเป็นเอกเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งภายในท่าพระจันทร์ เช่น รองประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ เลขาธิการสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ และผู้ตรวจสอบการเงิน ท่าพระจันทร์ โดยมีำนาจการทำงานภายในท่าพระจันทร์เต็มตัว และขึ้นหากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต้องประสานงานไปยังสภานักศึกษาส่วนกลางที่ศูนย์รังสิต ทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานสภานักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน นายกิตติณัฐ เล้า นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (IBMP) ปี 2 ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านข้างสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างห้องประชุมสภานักศึกษา บริเวณชั้นสอง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงได้มีมติกำหนดชื่อห้องประชุมสภานักศึกษา "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ทำการสภานักศึกษาจึงย้ายไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต บทบาทของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงลดบทบาทลงไปตามสภาพการเรียนการสอนที่เน้นที่ศูนย์รังสิต แต่ก็ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทำการเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตำแหน่งในสภาันักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้มีการแบ่งแยกอำนาจการทำงานของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ออกเป็นเอกเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งภายในท่าพระจันทร์ เช่น รองประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ เลขาธิการสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ และผู้ตรวจสอบการเงิน ท่าพระจันทร์ โดยมีอำนาจการทำงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์อย่างเต็มตัว ทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานสภานักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ในปัจจุบัน นายกิตติณัฐ เล้า นักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (IBMP) ปี 2 ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทางสภามีมาตรการยังไงต่อฝุ่นp.m. 2.5ครับ Ex.สั่งซื้อหน้ากากกันฝุ่นเเจกนักศึกษาคนละอัน
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
😘 Starting your professional career! ฟรีที่พักพร้อมอาหาร ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า เปิดรับด่วนๆโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ ✔️ตำแหน่ง: Food and Beverage ✔️สถานที่ทำงาน: โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารชื่อดังระดับ 3 - 5 ดาว ✔️ระยะเวลาโครงการ: 3 เดือน ✔️รับเฉพาะน้องๆ จุฬา, ธรรมศาสตร์, ม.อ.ภูเก็ต, ม.เชียงใหม่ และ ม.เกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️0972458294, 026426131-2
เชื่อไหม? มีทุนแจกฟรี 50% เมื่อเรียน ป.โทที่อังกฤษกับ UWE Bristol University of the West of England (UWE Bristol) เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ใน UK ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่เมือง Bristol ซึ่งอยู่ทางเหนือตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เปิดโครงการแจกทุนเรียน ป.โท แบบจัดหนักถึง 50%-100% ให้น้องๆไปเรียนต่อ ป.โทที่อังกฤษแบบสบายกระเป๋าที่สุด! #สาขาวิชาที่ร่วมแจกทุน -Master of Business Administration (MBA)_แจก 50% -MSc Human Resource Management (HRM)_แจก 100% -MSc International Management Scholarship_แจก 50% -Faculty of Health and Applied Sciences_แจก 100% และ 50% สำหรับสาขาวิชาดังนี้ ++MSc Advanced Forensic Analysis ++MSc Advanced Wildlife Conservation in Practice ++MSc Biomedical Science ++MSc Environmental Health ++MSc Health Psychology ++MSc Occupational Psychology ++MSc Public Health ++MSc Science Communication ++MSc Sport and Exercise Psychology #เงื่อนไขในการรับทุน >มี GPA 3.3 ขึ้นไป >ส่งเรียงความไม่เกิน 250 คำต่อหน้ากระดาษ หรือส่งสื่อทางเลือกอื่นๆ เช่น คลิป รูป โดยการตอบคำถามว่า “what do you think would be the best way to promote UWE in Thailand in the most innovative way possible?” (คุณคิดว่าอะไรเป็นวิธีการโปรโมท UWE ในประเทศไทยที่ดีที่สุดที่น่าจะเป็นไปได้) >แจกทุนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2561 และ เดือนมกราคม 2562 >กำหนดเวลายื่นเรื่องสมัครเรียน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนช่วงเดือนกันยายน 2561 >กำหนดเวลายื่นเรื่องสมัครเรียน วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนช่วงเดือนมกราคม 2562 #ทุนให้เพิ่มแบบไม่จำกัดจำนวนกับนักศึกษาที่เรียนมหาลัยในไทยดังนี้ *ABAC (ไม่เอา IELTS)_แจก £1,000 *SIIT ม.ธรรมศาสตร์ (ไม่เอา IELTS)_แจก £500 *ม.ธรรมศาสตร์_แจก £500 *ม.กรุงเทพ_แจก £500 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Study Overseas Centre 02 2557592, 02 6556479, 02 2559950, 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769 [email protected], [email protected], www.studyoverseas.co.th , www.facebook.com/SOCstaff Line id: study.soc Office hours: Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-17:00
ฝากด้วยจ้า
** ขออนุญาตแอดมินเเฟนเพจนะคะ** หากน้องๆ นิสิต นักศึกษา ท่านใด กำลังมองหาที่ฝึกงาน เน้นปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่แค่ยืนถ่ายเอกสาร Minor Smart Kids ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน เข้าฝึกงานค่ะ สามารถสมัครได้งานๆที่แอดบาร์โค้ช ด้านล่างนะคะ หรือติดตามข่าวได้ที่ Facebook : Human Recruit
แบบนี้ได้หรอ? เรียนที่ฮังการีแต่ได้ปริญญาจาก UK พร้อมทุน 1600 ยูโร กับ BMU สนไหม Budapest Metropolitan University-BMU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเมืองบูดาเปสท์ เมืองหลวงของฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป กว่า 87% ของผู้จบการศึกษาจากที่นี่สามารถหางานทำภายใน 3 เดือนนับจากเรียนจบได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของมหาวิทยาลัยมากกว่า 400 แห่งทั่วยุโรป น้องๆจะมีโอกาสพัฒนาทักษะเฉพาะด้านและสนุกกับการเรียนรู้โลกกว้างเมื่อมาเรียนที่นี่ #ค่าเรียนของที่นี่ 2017-2018 (คิดตามเรท 1 ยูโร = 38 บาท เมื่อ 8/11/2017) ป.ตรี 6-7 เทอม_2,200-3,000 € / เทอม (ประมาณ 83,600-114,000 บาท) ป.โท 4 เทอม_3,300-3,500 € / เทอม (ประมาณ 125,400-133,000 บาท) #ค่าเรียน ป.ตรีจาก Coventry University-UK (ใช้เวลาเรียน 2 เทอม) ป.ตรี จาก Coventry อย่างเดียว_2,950 € / เทอม (ประมาณ 112,100 บาท) ป.ตรี จาก Coventry + METU ด้วย_1,500 € / เทอม (ประมาณ 57,000 บาท) #จุดเด่นของสถาบัน -ปริญญาตรีและปริญญาโทได้รับการยอมรับทุกประเทศในสหภาพยุโรป -ค่าครองชีพไม่แพง -มีวัฒนธรรมหลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ -สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทันสมัย เงียบสงบ -สามารถเดินทางได้ทุกประเทศในยุโรป -ตั้งอยู่เมืองที่เป็นหัวใจของยุโรป เป็นมรดกทางวัฒนธรรม -มีหลักสูตร ป.ตรี top up กับ Coventry University ของ UK ด้วย #หลักสูตรน่าเรียนของที่นี่ -Preparatory Programs -Bachelor/Master Programs -Summer School – Photography Workshop -Russian Program -ECTS Credit System -Language Examination Centre -Europass Diploma Supplement Study Overseas Centre 22/11 ซอยบาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 www.facebook.com/SOCstaff, www.studyoverseas.co.th, LINE: study.soc [email protected], [email protected] 02-255-7591, 02-655-6479, 081-644-9867, 089-682-0168
คำสอนของท่านเล่าจื้อ 道德經 เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกรตอนจบ ตอนที่ 22
16 ส ค วันสันติภาพไทย(วันเสรีไทย) บทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติต้องจดจำไปจนวันตาย! ______________________________ ย้อนรอยเมื่อ ปี 2484 ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างคู่สงครามฝ่ายอักษะ V S พันธมิตรฝ่ายอักษะได้แก่ เยอรมันญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่มีแนวคิด ลัทธิ เผด็จการนิยมทหารฝ่ายพันธมิตรได้แก่โลกเสรีประชาธิปไตยผู้นำได้แก่ อเมริกายุโรป และเครือข่าย พันธมิตรประเทศไทยในขณะนั้นได้ถูกฝ่ายอักษะบังคับ ให้เข้าร่วมประกาศสงคราม ก่อนที่จะถึงการถูกบังคับให้เข้าร่วมในการประกาศสงคราม ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ฝ่ายอักษะได้ส่งหน่วยงานสายลับมาปฏิบัติการงานข่าวงาน ป.จ.ว มีทั้งนักลงทุนนักการค้า นักการทหารและอีกหลายอาชีพเข้ามาในอนาเขตสยามประเทศภาระกิจคือการแซกซึม ชี้นำ ข่มขู่ คุกคามสร้างกระแสนิยม ล้วงความลับจากคนในชาติซื้อคนไทยใจขายชาติด้วยผลประโยชน์มากมายให้กับคนกลุ่มหนึ่งพอถึงเวลาเปิดหน้าชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะก็เปิดหน้าทันที ในการเข้าปฏบัติการยึดประเทศไทย และข่มขู่คุกคามให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นต้องเปิดทางให้ฝ่ายอักษะเดินทัพและเป็นที่ตั้งของการส่งเสบียงและฐานทัพอักษะหลังถูกยึดประเทศไทยคนไทยต้องน้ำตาตก ! โดนกดขี่ ข่มเหง ขู่เข็นผู้หญิงไทยถูกนำไปบำเรอทหาร ญี่ปุ่น สงครามทำให้บ้านเมืองพังพินาศเศรษฐกิจพังยับเยิน ชาวบ้านเดือดร้อนอดยากปากแห้งทุกข์ระทม นี่คือผลของสงครามการที่ประเทศไทยพังพินาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุหนึ่งมาจากคนไทยใจกบฏที่นำประเทศไทยแผ่นดินไทยไปขาย !สถานการสร้าง วีรบุรุษประเทศไทยรอดพ้นหายนะได้ เพราะได้เกิดขบวนการประชาชนที่ชื่อว่า"เสรีไทย"เสรีไทยมาจากคนไทยทั้งชาติที่เข้าร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมกันปลดแอกความเป็นทาสประกาศเสรีภาพให้กับคนไทยและแผ่นดินไทยด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยและคนไทยจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝ่าย อักษะและไม่กลายเป็นประเทศที่แพ้สงครามจึงเป็นคุณูผระการอย่างยิ่งสำหรับแผ่นดินไทย หยุดสงครามเพื่อสันติภาพ! ความขัดแย้งล่าสุด 2560 (2017)กงล้อประวัติศาตร์ เริ่มหมุนกลับ ระหว่าง อักษะ ใหม่ นำโดย จีน เกาหลีเหนือ จอมเผด็จการ รัสเซีย และเครือข่าย V Sโลกเสรีอเมริกา ยุโรปญี่ปุ่น เกาหลีใต้และเครือข่ายต่างเตรียมพร้อม รับสถานการตึงเครียด สถานการที่คนทั้งโลก ต้องจับตามองอย่ากระพริบในชนวนความขัดแย้ง ! ________________ จากบทเรียนของ 2484ยัอนเวลา สงครามโลก ครั้งที่ 2 เมื่อในอดีต ! จึงมีคำถาม ? ว่าในสถานการความขัดแย้งตึงเครียด ระหว่างจีน เกาหลีเหนือ V S อเมริกา ในขณะนี้ 1.รัฐบาลไทยควรกำหนดท่าทีอย่างไรและควรกำหนดสถานนะความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างไร ? 2.จุดยืนของรัฐบาลไทยควรไปในทางใหน 3.ในความขัดแย้งระหว่าง จีน เกาหลีเหนือ V S อเมริการัฐบาลไทยควรยืนอยู่ตรงใหน ? "สงครามคือความพินาศสงครามคือความสูญ เสียและหายนะ"โดยเฉพาะสงครามที่คนไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งประชาชนคนไทยไม่ควรต้องไปแบกรับชตากรรม "หากผู้นำประเทศใดพาชาติเข้าสู่สงคราม ผู้นำท่านนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน " สำหรับผมขอเรียกร้องสันติภาพ และเอกราช ของชาติไทย ครับไม่ขอเอาชีวีตไปเป็นขี้ข้าใคร ?ไม่ขายชาติ ! ขายแผ่นดิน ! จากเศษเงินของสงคราม ผมขอร้องเพลงชาติไทยท่อนหนึ่งครับ "ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ "ขอสาบแช่งพวกขายชาติ ! ครับ ฐิติ ชัยนาม ทายาทเสรีไทย รุ่นที่ ๓ ขอสืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการของเสรีไทยในการปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพของคนไทย 10 ส ค 60
Battleship Island หนังดีที่คนไทยควรดู ! ความรักชาติรักประชาชนคือหลักการที่ถูกต้อง ! _________________________________ Battlesship Island เป็นหนังเกาหลีใต้ที่เป็น ตัวอย่างของความรักชาติรักประชาชนอย่างแท้จริง เนื้อหาของหนังเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติการของสายลับเกาหลีในช่วงของสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นเรื่องจริงที่มาจากองค์กร OSS มีศูนย์กลางคือประเทศ อเมริกาและยุโรปเป็นองค์กรแม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมประเทศที่เข้าร่วมในองค์กร OSS นอกจากเกาหลีแล้วก็ยังมีประเทศที่สำคัญคือประเทศไทยโดยใช้สัญญาลักษณ์คือ ฟรีไทยหรือเสรีไทย นั่นเองดังนั้น เสรีไทย กับคำว่าฟรีไทยมีต้นกำเนิดมาจากโลกเสรีหรืออเมริกาคำว่า ฟรีไทย จึงมีนิยาม หมายถึง อิสรภาพ เสรีภาพ เอกภาพ ตามแนว คิดในการปกครองของโลกเสรีคือ อเมริกาและยุโรป Battleship Island เป็นหนังย้อนประวัติศาสตร์อันเลวร้ายของอดีตผู้นำเกาหลี ที่ใช้หลักและเหตุผลในความรักชาติไปในทางที่ผิดโดยมุ่งหวังแต่เป้าหมายในการรักษาสถานะของตัวเองโดยการแลกผลประโยชน์สองประการ กับต่างชาติ คือ 1.ยอมขายชาติให้กับต่างชาติ 2.ค้ามนุษย์และแรงงานทาสจากเพื่อนร่วมชาติของตัวเองเป็นตัวอย่างของผู้นำเลว ที่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องโดยการยอมขายชาติขายแผ่นดินนำเอาเพื่อนร่วมชาติไปเป็นแรงงานทาส เป็นการทำลายชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ในที่สุดผู้นำเลวที่ขายชาติ ทำร้ายประชาชนก็พบจุดจบจากคำพิพากษาของประชาชนและถูกประหารชีวิตจากพระเอกของเรื่องที่มาจากสายลับของ OSS และถูกทำลายจากโลกเสรี ขบวนการ OSS ในอดีตมีหลักการอยู่4ข้อ 1.กำจัดเชื้อโรคร้ายที่มาจากการ ชี้นำ ข่มขู่คุกคาม ในความเห็นแก่ตัว 2.ให้ความสำคัญในเรื่องปากท้องของประชา ชนต้องมาก่อนเน้น เศรษฐกิจของฐานล่าง ประชาขนต้องไม่อดยากปากแห้ง 3.สร้างรัฐธรรมณูนให้เป็นหลักการประชาธิปไตย ! 4.นำพาประเทศไปยืนอยู่ในกลุ่มโลกเสรี หรือ U N Battleship Isand เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์อิงแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของคนเกาหลีที่สะท้อนถึงความสำเร็จของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ อยู่ 2 ประการ คือ 1.ความรักชาติความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น ความมีระเบียบวินัย 2.คนเกาหลีใต้จะให้ความสำคัญกับ " ผลประโยชน์ชาติ ผลประโยชน์ของ ประชาชน " เป็นกรณีศึกษาว่าทำไมเกาหลีใต้จึงกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จ ไม่เหมือนบางประเทศที่มีนักการเมืองเป็นใบ้ไม่เคยพูดคำว่า ผลประโยชน์ชาติและประชาชนต้องมาก่อน" เรียกร้องแต่การเลือกตั้งเพื่อเข้ามาสู่อำนาจขาดจิตสำนึกและจิตวิญญานในการเสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ท้ายที่สุดนี้ขอยกตัวอย่างวาทกรรมอันลือลั่นของอดีตผู้นำ อเมริกา "ท่านเคยทำอะไรให้กับแผ่นดิน ! ก่อนที่ท่านจะมาเรียกร้องแต่ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ! " ฐิติ ชัยนาม 7 ส ค 60 "ย้อนรอยรำรึก ประวัติศารตร์การต่อสู้ของประชาชนเพื่อปกป้องชาติและประชาชน 16 สค วันเสรีไทย"