Clicky

CUEE ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศ?

เปิดเหมือนปกติ

นิสิตต้องทำอย่างไร .. เมื่อติดเชื้อ COVID - 19
06/05/2022

นิสิตต้องทำอย่างไร .. เมื่อติดเชื้อ COVID - 19

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AISหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรร...
02/05/2022

เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง CUEE x AIS
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 4+1 โปรแกรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นการ Double-Internship Program ระหว่าง CUEE กับทีม AIS

ภายใต้หัวข้อ
Gain Enhancement of Base Station Antenna Using Artificial Electromagnetic Surface

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤษภาคม 2565
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ [email protected]

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (ปีที่ 4) หัวหน้าหน่วย: รองศาสตรา...
29/04/2022
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2564 - Chu

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (ปีที่ 4) หัวหน้าหน่วย: รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ที่มีผลงานดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2564 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ […]

ทรงพระเจริญ วันที่ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ   .สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิ...
29/04/2022

ทรงพระเจริญ
วันที่ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภ...
28/04/2022

ขอเชิญร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณป้ายแบรนด์ Chula Engineering ลานเกียร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการไฟฟ...
13/04/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับนายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิมโปราเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัล...
11/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับนายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิมโปราเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน "Innofunding & Innocrowding NITAD 18" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยมีชื่อทีมว่า Myelosoft

Innofunding&Innocrowding เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ NITAD18 Innofunding คือ กิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี ศิษย์เก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์จากทุกคณะและมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอ นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต ให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจ และรับคำปรึกษาจากนักลงทุนชื่อดังมากมายผ่านการทำ Workshop ต่าง ๆ เพื่อรับเงินรางวัลสนับสนุนในการต่อยอดนวัตกรรมของตนเองให้เติบโตในอนาคต มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท รวมถึง Fast track จากโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ที่จัดขึ้นโดย IOIC (Intania Open Innovation Club) การพบปะ พูดคุย รับคำปรึกษาจากนักลงทุนชื่อดัง และ Workshop สุดพิเศษที่จะทำให้คุณเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 18 (Nitad 18) ป็นงานแสดงศักยภาพ แสดงผลงานด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงนวัตกรรมของศิษย์เก่า นิสิตปริญญาโท และ นิสิตปริญญาเอก ให้กับสังคมภายนอก โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์ และ นิสิต ซึ่งในปีการศึกษานี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 24-28 มีนาคม 2565 และคาดว่าจะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์ และ ออนไซต์

Myelosoft - Artificial intelligence (AI) for microscopic medical website service consultant คือระบบให้คำปรึกษาผ่านเว็บแอพทางด้านภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ทางการแพทย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ หนึ่งในระบบดังกล่างว่า คือ การพัฒนาระบบนับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้โครงข่ายประสาทชนิดคอนโวลูชัน (Development of Abnormal Leukocyte Counting System via Smartphone using Convolutional Neural Network) สำหรับงานเฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โลหิตวิทยาจำเป็นต้องมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรค คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count : CBC) ในอดีตแพทย์จะตรวจด้วย Peripheral blood film microscopic examination) ถือเป็นวิธีมาตรฐานแต่ใช้เวลานาน จึงมีการพัฒนาเครื่องนับเซลล์อย่างอัตโนมัติ ทำให้การตรวจ CBC มีความรวดเร็วมากขึ้น แต่เครื่องมือมีราคาต่อเครื่องสูง จึงมีเฉพาะในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีความบกพร่องอยู่บางประการ ในกรณีที่แผ่นสไลด์เลือดมีกลุ่มเซลล์ผิดปกติที่พบได้น้อยในภาวะปกติ ส่งผลให้เครื่องให้ผลการตรวจนับที่ไม่แม่นยำ จึงมีการสร้างเกณฑ์การส่งตรวจซ้ำด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์ จากหลายผลการศึกษาอัตราการส่งตรวจซ้ำนั้นมีตั้งแต่ร้อยละ 20.20 ถึง 73.85 ประกอบกับผู้เชียวชาญด้านโลหิตวิทยาในประเทศไทยมีไม่มาก แพทย์ทั่วไปจึงมีการขอคำปรึกษาโดยการนำสมาร์ทโฟนถ่ายรูปเซลล์ผ่านเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์ (Eyepiece lens) ส่งรูปไปให้ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยเพื่อยืนยันผล ทำให้เกิดภาระงานโดยใช่เหตุ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer vision) และโครงข่ายประสาท (Neural network) สร้างระบบอัตโนมัติในการจำแนกชนิดของเซลล์เลือด โดยการให้บุคลากรทางการแพทย์ถ่ายภาพส่งไปให้ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ในรูปแบบ Web service consultant และรอผลการพยากรณ์ชนิดเซลล์ตอบกลับ เพื่อลดความผิดพลาดในการระบุชนิดของเซลล์แบบ pre-screening ความเร็วในการวินิจฉัยอยู่ที่ 1.6 วินาทีต่อภาพ ซึ่งมนุษย์จะใช้หลายนาทีต่อภาพ

วันจักรี ๖ เมษายน .วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพร...
06/04/2022

วันจักรี ๖ เมษายน
.
วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเสด็จปราบดาภิเษก
ขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และเป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
05/04/2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณพงศกร อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์แอลอีดี บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)และกรรมการผู้จัดการ บริษัทแอลแอนด์อี โซลิดสเตท จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและศิษย์เก่า คุณปรีชา เตชทิพากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และคุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา พัฒนา ต่อยอด ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ทางด้าน Lighting Control & Monitoring IoT, LED Lighting Applications, Connected Lighting อันจะเป็นประโยชน์ให้กับนิสิต คณาจารย์และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและส่งกลับสู่สังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https...
04/04/2022

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/65368/

26 มีนาคม 2565 ครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่าง...
26/03/2022

26 มีนาคม 2565 ครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
อ่านประวัติของจุฬาฯ ได้ที่ https://www.chula.ac.th/about/overview/history/
.
จุฬาฯ ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovations for Society)
.
.
26 March 2022 - The 105th year of Chulalongkorn University’s establishment
.
Thailand’s first university with a long history filled with legacies. Find out more about the history of Chulalongkorn University at https://www.chula.ac.th/en/about/overview/history/.
.
Chula - A leader in the creation of knowledge and innovations to build society towards sustainable development.
#Chula
#InnovationsForSociety

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาส...
21/03/2022

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและศิษย์เก่า รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านวิจัยและการสร้างผลกระทบต่อสังคม และ ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Director & Vice President บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในพิธี

การลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ให้กับนิสิตและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับพลังงานในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (e-Mobility) ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) และอนาคตทางพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Future) ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถด้านพลังงานของประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรผู้มีความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ในระยะยาว

พร้อมกันนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้าฝึกงานที่บริษัทประจำปี 2565 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง เข้าร่วมในโครงการ Supporting Apprentice Students Program กับทางบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย ซึ่งทางบริษัทพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตทุกคน ร่วมแสดงความคิดเห็นและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยแนวทางการประสานความหลากหลาย ผสานการทำงานร่วมกัน เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม โดยตลอดการฝึกงานนิสิตทุกคนจะมีผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้คำแนะนำในแต่ละขอบเขตงานที่เลือก เพื่อให้ได้รับความรู้ทักษะอย่างสูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญ และเพิ่มประสิทธิผลระหว่างการฝึกงานอย่างเต็มที่ ก่อนสิ้นสุดโครงการทางบริษัทมีระบบประเมินผล รวมถึงระบบการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม เพื่อวัดทัศนคติ ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกงานของโครงการ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีกลุ่มเทคโนโลยีให้นิสิตได้เลือกฝึกงานตามความสนใจ 14 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. Grid Edge Solutions with e-mesh™
2. Grid-eMotion™ Charging solutions for E-mobility
3. Hydrogen Energy
4. Power Quality
5. Digitalization & Cybersecurity
6. Asset & Work Management with Lumada
7. Energy Planning & Trading
8. EconiQ™ eco-efficient portfolio for sustainability
9. FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) technologies
10. HVDC (high-voltage direct current)
11. Smart Grid & Digital Substations & Electrification
12. Power Transformers with TXpert™ Ecosystem
13. Substation Automation, Protection & Control and SCADA
14. High Voltage Switchgear & Breakers, Instrument Transformer, Surge Arrester, Capacitor & Filters and Generator Circuit Breakers

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยและทางบริษัทจะได้มีโอกาสร่วมกันกำหนดรูปแบบ ลักษณะของการให้การสนับสนุนทางการศึกษา การทำโครงงาน และการฝึกงานให้แก่นิสิต เช่น การฝึกงานในโครงการ Supporting Apprentice Students Program การอบรมสัมมนา การวิจัย การสนับสนุนอุปกรณ์ Hardware และสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนของโครงงานของนิสิต ทั้งในระดับระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในข้อตกลง ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันขยายระยะเวลาความร่วมมือออกไปได้ตามความเห็นชอบร่วมกันในอนาคต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมโภชน์ อาหุนัย ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.2528 เนื่องในโอกาสได้รับก...
14/03/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมโภชน์ อาหุนัย ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.2528 เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2564)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าภาควิ...
14/03/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.2509 เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2564)

ที่อยู่

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 218 6490-4

เว็บไซต์

http://www.ee.eng.chula.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CUEEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CUEE:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

10 มกราคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการแนะนำหลักสูตร ระบบ E-Graduate และแนะนำมาตรการเข้าประเทศไทย (โดยเครื่องบิน) รวมถึงการเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2021 on 14 January 2022, 13:00 - 16.00 pm at Zoom Meeting ID: 814 1181 7990, Passcode: 919461) https://us02web.zoom.us/j/81411817990?pwd=ZkVYc2tab2xhS2NIYXBVMUVub3pqdz09
ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ . ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event) #rceee2021 Closing ceremony
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event) #rceee2021 RC-EEE Sustainability Forum: Panel discussions
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event) #rceee2021 Radiowave Propagation Modeling in Cyber Physical Wireless Emulator Prof. Jun-ichi Takada (Tokyo Institute of Technology) Radiowave Propagation Modeling in Cyber Physical Wireless Emulator
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event) #rceee2021 RC-EEE Industry Forum : Panel discussions
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event) #rceee2021 Transition to Digital Power Grids Education Assoc. Prof. Dr. Wijarn Wangdee (CEPT, Chulalongkorn University)
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event) #rceee2021 AI Based Smart Healthcare Prof. Tomoaki Otsuki (Keio University)
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event) #rceee2021 Opening ceremony Report speech by Assoc. Prof. Dr. Supavadee Aramvith, Associate Head, EE Department, General Co-Chairs RC EEE Welcome speech by Dean, Faculty of Engineering Welcome speech by Assoc. Prof. Dr. Naebboon Hoonchareon, Head, EE Department. Welcome speech by Mr. Takahiro MORITA, Chief Representative of JICA Thailand.
สวัสดีปีใหม่ 2565 . กล่าวคำอวยพรวันปีใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ChulaEngineering #ActNow . https://www.youtube.com/watch?v=AO_zx-Y8yW8
บรรยากาศพิธีปิดกิจกรรม DD Camp 2021 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย