CUEE ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(10)

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยรองศาสตราจ...
21/08/2023

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะชุมชนตามแนวพระราชดำริ ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ผ่านกิจกรรมสันทนาการ ณ ชะอำ-อีโค่ แคมป์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ใน...
18/08/2023

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

😄 [Free] เชิญชวนฟังบรรยาย "Grid Edge Applications toward RE100" 💡 ชุดการบรรยายทางวิชาการ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์📌 วันที่ 1...
17/08/2023

😄 [Free] เชิญชวนฟังบรรยาย "Grid Edge Applications toward RE100"
💡 ชุดการบรรยายทางวิชาการ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
📌 วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13:00 - 17:00
🏬 Onsite: ณ ห้องประชุม เจริญวิศวกรรม ตึก 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📡 Online: ทาง Zoom (จะได้รับลิงค์หลังลงทะเบียน)
💡 ลงทะเบียน (ฟังฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย): https://forms.gle/Cwjqh7CpUWAawqhXA

😄 [Free] เชิญชวนฟังบรรยาย "Grid Edge Applications toward RE100"
💡 ชุดการบรรยายทางวิชาการ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
📌 วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13:00 - 17:00

🏬 Onsite: ณ ห้องประชุม เจริญวิศวกรรม ตึก 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📡 Online: ทาง Zoom (จะได้รับลิงค์หลังลงทะเบียน)

💡 ลงทะเบียน (ฟังฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย): https://forms.gle/Cwjqh7CpUWAawqhXA

15 สิงหาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เยี่ยมชมภาควิชาฯ มีการทดลองประกอบวงจ...
16/08/2023

15 สิงหาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เยี่ยมชมภาควิชาฯ มีการทดลองประกอบวงจรไฟฟ้าและแนะนำการเรียนในภาควิชาฯ โดยมีอาจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์และทีมนิสิตชมรมไฟฟ้าเป็นผู้ให้การต้อนรับและดำเนินกิจกรรม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าสำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)----------------------------------------------ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะเปิ...
15/08/2023

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าสำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
----------------------------------------------
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะเปิดหลักสูตรใหม่ double degree กับมหาวิทยาลัยที่ประเทศไต้หวัน

ต้องการรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Suite: Word, Excel & PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างคล่องแคล่ว
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้

ส่ง CV มาที่ [email protected] หรือ [email protected]
ด่วน!! ที่สุด
----------------------------------------------

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ด...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้กล่าวต้อนรับนิสิตเข้าสู่ภาควิชาฯ และกิจกรรมแนะนำหลักสูตรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ และกิจกรรมแนะนำคณาจารย์ในภาควิชาฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรตลอดจนการเรียน ตลอด 4 ปี และแนะนำเหล่าคณาจารย์ของภาควิชาฯ

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ ดร.สุวิชญา สุวรรณ...
07/08/2023

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สุวิชญา สุวรรณวิมลกุล
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย ป้องเขตร
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

*Back again with EEPSA Trip for the academic year 2023*This trip we will travel to Chiang Mai by train and have colabora...
06/08/2023

*Back again with EEPSA Trip for the academic year 2023*

This trip we will travel to Chiang Mai by train and have colaboration from Chiang Mai University for field study and activities.

📅 September 7th (Evening) to September 11th (Morning)

💰 Trip Fee: 1000 baht (includes 1 EEPSA polo shirt)

📆 Apply: August 4th to August 7th, 2023.

🎉 Limited Spots Available! Don't miss out! 🎉

*Apply here:* https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelkge3oSc8H1-my4bsOptwtGJTZkyHPgf8qPxEIMzrJqzPwg/viewform

*Note:* Schedule provided in the application form.
*Note:* We give new students priority but other year students can apply as well and we will contact you.

*Back again with EEPSA Trip for the academic year 2023*

This trip we will travel to Chiang Mai by train and have collaboration with Chiang Mai University for field study and activities.

📅 September 7th (Evening) to September 11th (Morning)

💰 Trip Fee: 1000 baht (includes 1 EEPSA polo shirt)

📆 Apply: August 4th to August 7th, 2023.

🎉 Limited Spots Available! Don't miss out! 🎉

*Apply here:* https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelkge3oSc8H1-my4bsOptwtGJTZkyHPgf8qPxEIMzrJqzPwg/viewform

*Note:* Schedule provided in the application form.
*Note:* We give new students priority but other year students can apply as well and we will contact you.

3 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Chula S...
04/08/2023

3 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการนำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและข้อมูลคุณภาพอากาศที่มาจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ภายในเมืองหรือชุมชน มาพัฒนาสร้างเป็นโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน รวมถึงเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองนโยบายเมืองอัจฉริยะได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน, ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.ชาญชัย อมรวิภาส ผู้ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และไอโอที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นกรรมการตัดสิน

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนทวีธาภิเศก รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากโรงเรียนนครสวรรค์ และรองชนะเลิศอันดับสองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2023 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC-AP 2023) in Chiang Mai, Thailand, from ...
26/07/2023

2023 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC-AP 2023) in Chiang Mai, Thailand, from November 28th to December 1st 2023.
Apart from the opportunity to attend academic paper presentation, there are other interesting activities at the event, such as:
🚩1. International EV-related Industry Expo
🚩2. Industry Presentations ("Call for Industry Presentations" is still open!!)
More information at: https://itec-ap2023.com/call-for-industry-presentations-2/
🚩3. Panel on EV Battery Reuse and Recycling.
More information at: https://itec-ap2023.com/panel-session/
🚩4. Keynote speakers covering various topics, including:
📍 Role of Motor Drives and Control in Transportation Electrification
📍 Electromagnetic Vibration of Electrical Machines – Theoretical Analysis and Optimal Design
📍 Electrical Power and Propulsion
More information at: https://itec-ap2023.com/keynote-speakers/
🙂 To register for these exciting activities,
visit: https://itec-ap2023.com/registration/

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท Azbil ประเทศญี่ปุ่น โดยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพ...
07/07/2023

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท Azbil ประเทศญี่ปุ่น โดยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย เป็นผู้นำเสนองานวิจัยและพาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยรอบ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาฯ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปผลการบริหารงานภาควิชาฯ ปีที่...
07/07/2023

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาฯ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปผลการบริหารงานภาควิชาฯ ปีที่ 3 และวางแผนการบริหารภาควิชาฯ ในปีที่ 4

7 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ กลุ่มที่ 2 ภายในกิจกรรมมีการทดลองประกอบ...
07/07/2023

7 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ กลุ่มที่ 2 ภายในกิจกรรมมีการทดลองประกอบวงจรไฟฟ้าและแนะนำแต่ละสาขาของภาควิชาฯ

30 มิถุนายน 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ ภายในกิจกรรมมีการทดลองประกอบวงจรไฟฟ้า...
30/06/2023

30 มิถุนายน 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์ ภายในกิจกรรมมีการทดลองประกอบวงจรไฟฟ้าและแนะนำแต่ละสาขาของภาควิชาฯ

😊 เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ลงทะเบียนเรียนวิชา 2102657 "Power Grid Reliability and Resilience" 👍 จาก ดร.พนิดา ซึ่งเคยสอนอยู่มหาว...
26/06/2023

😊 เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ลงทะเบียนเรียนวิชา 2102657 "Power Grid Reliability and Resilience"
👍 จาก ดร.พนิดา ซึ่งเคยสอนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
📢 คอร์สนี้จะเรียนทั้งหมด 15 สัปดาห์ ระหว่าง สิงหาคม - พฤศจิกายน 2566

โค้งสุดท้ายสำหรับการรับสมัครกิจกรรม Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest รายละเอียดเพิ่มเติม https://ee.eng....
21/06/2023

โค้งสุดท้ายสำหรับการรับสมัครกิจกรรม Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ee.eng.chula.ac.th/chula-smart-campus-contest/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 02-218-6490 Email: [email protected]

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันสร้างซอฟแวร์หรือแอปพลิเคชัน ในโครงการ CU Smart Campus

⏩สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ee.eng.chula.ac.th/chula-smart-campus-contest/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 02-218-6490 Email: [email protected]

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Kamonchanok Prabnakorn และ Thanawath Ruangsamuth นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เดว...
07/06/2023

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Kamonchanok Prabnakorn และ Thanawath Ruangsamuth นิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการประชุมวิชาการThe 2023 Fourteenth Senior Project Conference on Instrumentation, Control, and Automation (ICA SP-CON 2023) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ด...
03/06/2023

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Chula Smart Campus Fut...
01/06/2023

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Chula Smart Campus Future Energy IoT APP Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันสร้างซอฟแวร์หรือแอปพลิเคชัน ในโครงการ CU Smart Campus

⏩สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ee.eng.chula.ac.th/chula-smart-campus-contest/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 02-218-6490 Email: [email protected]

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสมทบทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์ต่างไ...
31/05/2023

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสมทบทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์ต่างไให้แก่เด็กๆ การศึกษาพิเศษ อำเภอปราณบุรี

เมื่อวันที่ 19, 22 - 24 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ จัดการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร ภายใต้หัวข้อ Next-Gen CUEE” โดยได้รับเกียรต...
30/05/2023

เมื่อวันที่ 19, 22 - 24 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ จัดการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร ภายใต้หัวข้อ Next-Gen CUEE” โดยได้รับเกียรติจากดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด, ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, ดร.สุุมิตรา จรสโรจน์กุล ผูู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC), รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ หวังดี ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และคุณวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรรับเชิญ ณ โรงแรม Wyndham Hua Hin Pranburi Resort & Villas จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โด...
30/05/2023

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์เล่าถึงชีวิตในการทำงาน และได้เชิญอาจารย์จักรพันธ์ แซ่ลี่ แนะนำเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นิสิตที่มีผลงานดีเด่นของภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขัน Echonet lite Hackat...
29/05/2023

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขัน Echonet lite Hackathon 2023 ณ Sky café ชั้น 19 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ทำการออกแบบโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆผ่านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คตริค ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งที่ 2

ผลงานของนิสิตทุกกลุ่มประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าภูมิใจมีศักยภาพใกล้เคียงกันมาก สรุปผลการแข่งขันทีมผู้ชนะเลิศได้รับรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมี 2 รางวัลๆละ 7,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับสองมี 2 รางวัลๆละ 3,000 บาท โดยคณบดี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศ Senior Project Presentation Day เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน 2102499 ภาควิชาว...
29/05/2023

ภาพบรรยากาศ Senior Project Presentation Day เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน 2102499 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาฯ ขอขอบคุณบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาค Current Transformer จำนวน 12 ตัว เพ...
29/05/2023

ภาควิชาฯ ขอขอบคุณบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาค Current Transformer จำนวน 12 ตัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของ กกพ. กับบทบาทสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในจุฬาฯ โดยรองศาสตราจารย์ ...
19/05/2023

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของ กกพ. กับบทบาทสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในจุฬาฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิม โปรา รองหัวหน้าภาควิชาฯ ด้านสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนองค์กรเชิงดิจิตัล

https://thestandard.co/smart-city-chula-university/?fbclid=IwAR1kcC7McJbRlkOjbCBaR2wHyPGez8x2_TdCemqw35O_jylWx7br86cCHe4

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะและการทดสอบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุ.....

🙂 Call for Paper: "2023 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific" November 28 - December 1,...
15/05/2023

🙂 Call for Paper: "2023 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific"
November 28 - December 1, 2023
Chiang Mai, Thailand
🙂 Important Dates:
May 31, 2023 : Special Session Proposal Submission Deadline
June 15, 2023 : Digest Submission Deadline..
For more info: https://itec-ap2023.com/
"ITEC Asia-Pacific is part of the global IEEE ITEC conference series. It aims to provide a forum for sharing knowledge, experience, and ideas in electrical technologies for transportation. Technical sessions, tutorials, exhibitors, and industry activities are planned. This international conference is co-sponsored by the IEEE Industry Applications Society, the IEEE Power Electronics Society, the IEEE Power and Energy Society, and the IEEE Transportation Electrification Community.
Technical papers accepted and presented at ITEC-AP 2023 (either on-site or online) will be submitted for inclusion into IEEE Xplore subject to meeting IEEE Xplore’s scope and quality requirements.
Additionally, all accepted papers that have been presented at the conference (either on-site or online) are eligible for further review for the IEEE Transactions on Industry Applications and other IEEE journals, subject to the conference paper submission rules of each journal."

:) Call for Paper: "2023 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific"

November 28 - December 1, 2023
Chiang Mai, Thailand

:) Important Dates:
May 31, 2023 : Special Session Proposal Submission Deadline
June 15, 2023 : Digest Submission Deadline..
For more info: https://itec-ap2023.com/

"ITEC Asia-Pacific is part of the global IEEE ITEC conference series. It aims to provide a forum for sharing knowledge, experience, and ideas in electrical technologies for transportation. Technical sessions, tutorials, exhibitors, and industry activities are planned. This international conference is co-sponsored by the IEEE Industry Applications Society, the IEEE Power Electronics Society, the IEEE Power and Energy Society, and the IEEE Transportation Electrification Community.

Technical papers accepted and presented at ITEC-AP 2023 (either on-site or online) will be submitted for inclusion into IEEE Xplore subject to meeting IEEE Xplore’s scope and quality requirements.

Additionally, all accepted papers that have been presented at the conference (either on-site or online) are eligible for further review for the IEEE Transactions on Industry Applications and other IEEE journals, subject to the conference paper submission rules of each journal."

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนายรัฐศรัณย์ ธนะชาติวรกุล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสได้รั...
15/05/2023

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนายรัฐศรัณย์ ธนะชาติวรกุล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Rifqi Nabila Zufar นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย เป็นที่...
15/05/2023

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Rifqi Nabila Zufar นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology เมื่อวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2566

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Miss Nanda Kumari นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล เป็นที่ป...
11/05/2023

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Miss Nanda Kumari นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th International Conference on Intelligent Computing and Optimizatiob เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับนายศักรภพน์ เจติยานท์ ทีม Spaghetti Capybara ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วม...
11/05/2023

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับนายศักรภพน์ เจติยานท์ ทีม Spaghetti Capybara ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน Intania Case Competition 2023 ภายใต้หัวข้อ Design and propose a solution for a customer relationship program and define go-to market and/or marketing strategies for SC Asset using innovation and technology

ขอความร่วมมือนิสิตร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทาง https:...
11/05/2023

ขอความร่วมมือนิสิตร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทาง https://forms.gle/nTptpisvhVWBSFeB9
***แบบสำรวจนี้เพื่อใช้เก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต
ขอบพระคุณอย่างสูงที่ร่วมทำแบบสำรวจ***

ขอความร่วมมือนิสิตร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทาง https://forms.gle/nTptpisvhVWBSFeB9

***แบบสำรวจนี้เพื่อใช้เก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต
ขอบพระคุณอย่างสูงที่ร่วมทำแบบสำรวจ***

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคอุตสาหกรรม- ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ "ประธานกรรมการบริหาร ...
10/05/2023

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคอุตสาหกรรม
- ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ "ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด,
- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,
- ดร.สุุมิตรา จรสโรจน์กุล ผูู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC),
- คุณวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,
- ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด,
- ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด,
- คุณศรัณย์ เลิศหิรัญวงศ์ คณะที่ปรึกษาฯ IAB ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย

จัดการประชุม Industrial Advisory Board เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาควิชาฯ สำหรับการเตรียมรองรับอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า และการจัดกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆ ให้ตอบรับกับภาคอุตสากรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันค้นหาสุดยอดผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ในงาน "Echonet-Lite Hackathon 2023 by Chula-Mi...
10/05/2023

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันค้นหาสุดยอดผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ในงาน "Echonet-Lite Hackathon 2023 by Chula-Mitsubishi japan" ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2566 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF6SHXeGxzP79XJVycOapwNqNzoDM9tA47IbhTdjvAIZBRGw/viewform

หมายเหตุ กิจกรรมสนับสนุนค่าวัสดุใช้สอยทีมละไม่เกิน 2,000 บาท
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน (เต็มรูปแบบ) หรือ บิลเงินสด ต้องแนบนามบัตรร้านค้า ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อชัดเจน
2. ใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158319

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อคุณธีรพงษ์ ประทุมศิริ Email : [email protected]

ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ เนื่องในโอาสได้รับรางวัล Distinguished innovation awar...
08/05/2023

ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ เนื่องในโอาสได้รับรางวัล Distinguished innovation award from Saudi arabia delegates with gold medal พร้อมกับ 2023 prize of the Hong Kong delegates ผลงาน “Real time super resolution for FPGA hardware prototype" จากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Gold Medal 2 ...
08/05/2023

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Gold Medal 2 ผลงาน จากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Gold Medal 2 เหรียญทอง ในกลุ่มเรื่อง Class M : Medicine - Surgery - Orthopedics - Material for disabled จากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วย 2 ผลงาน ได้แก่

1. รางวัล Gold Medal ผลงานเรื่อง ไมอีโลซอฟต์ : การพัฒนาระบบนับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมชนิดคอนโวลูชัน (Myelosoft : Development of Abnormal Leukocyte Counting System via Smartphone using Convolutional Neural Network.) หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดย นายณัทกร เกษมสำราญ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วันเฉลิม โปรา และ รองศาสตราจารย์ นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ โครงการนี้ได้รับทุนวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน : การยกระดับนักประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Innovation to Business (I-2B) ปี 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเป็นงานวิจัยร่วมกับศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ นพ.ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์ และ พญ.กัลยกร วีรกาญจนา
2.รางวัล Gold Medal ผลงานเรื่อง ไมโครซิสดีซีเอ็น : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อตรวจจับเซลล์หลายชนิดผ่านกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนด้วยตัวรับรู้ภาพ (MicrosisDCN : The Application of Neural Network to Detect Multiple Cells via Compound Microscope with Image Sensor.) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โดย นายณัทกร เกษมสำราญ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ โครงการนี้ได้รับทุนสิ่งประดิษฐ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย จำนวน 128 ผลงาน จาก 38 หน่วยงาน ทั้งในระดับเยาวชนและนักวิจัย นักประดิษฐ์ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงภายในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญรางวัลจากเวที Geneva ในประเภทต่างๆ ดังนี้
1. Gold Medal with the Congratulations of the Jury 3 ผลงาน
2. Gold Medal 27 ผลงาน
3. Silver Medal 42 ผลงาน
4. Bronze Medal 52 ผลงาน
พร้อมด้วย Special Prizes จากประเทศต่างๆ อาทิ โปรตุเกส เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ

2 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ Dr.Wei Wei Vice President Professor จาก Shanghai Advanced Research Institute,Chine...
02/05/2023

2 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ Dr.Wei Wei Vice President Professor จาก Shanghai Advanced Research Institute,Chinese Academy of Sciences และ Zifeng(Ray)YANG Project Director Innovation Cooperation Center (Bangkok) Chinese Academy of Science มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย SDRL และหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในอนาคต

เชิญชวนร่วมสบทบทุนค่าอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของ แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ อ.ปราณบุรี - ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Size L & 3XL- สี...
02/05/2023

เชิญชวนร่วมสบทบทุนค่าอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของ แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ อ.ปราณบุรี
- ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Size L & 3XL
- สีไม้แบบกล่อง 12 แท่ง
- ลูกบอลออกกำลังลูกใหญ่ๆ
- ครีมอาบน้ำ
- แป้ง
- ขนม
- อุปกรณ์การเรียนรู้

ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2566 สามารถบริจาคได้ที่ อาคารบุญรอด บิณฑสันต์ ห้องธุรการภาควิชาฯ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเรืองรอง 02-218-6494

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ ก๋งแก้ว นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสาวเนรัญชรา ประทุมสุวรรณ์ นิสิตภา...
28/04/2023

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ ก๋งแก้ว นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสาวเนรัญชรา ประทุมสุวรรณ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนายสิริพงษ์ ธีรศาสตร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมประกวดแนวคิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ Faculty Future: race to zero concept

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LIN...
26/04/2023

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in ELECTRICAL ENGINEERING ON-LINE SEMINAR (Seminar #12) "Commercial AIoT energy management platforms for Net-Zero Buildings: theory, technologies, and practical Experiences" on Friday, 28 April 2023 at 02:00 PM (Thailand Time) Warodom Khamphanchai, Ph.D CEO and Co-Founder - AltoTech

Abstract:
AltoTech has developed the AIOT platform so called “Alto Energy Edge” to help hotels, buildings, and properties save money on electricity bill with IoT and AI algorithms. We fully utilize all related data such as AMI meter, Property Management Systems, indoor/outdoor weather condition, occupancy, building operational data and security cameras for energy management and optimization. One of the currently developing AI algorithms is the "Self-Driving" features that automatically control air conditioning systems (e.g. VRF system or Chiller Plant) to help buildings to save money on their electricity bills, be more energy efficient, and better use of the available solar energy locally generated at the building and be able to achieve their net-zero goals.

Biography:
• Received his PhD degree in Electrical and Computer Engineering from Virginia Tech with 3.80 G.P.A. and the dissertation entitled “An Agent-based Platform for Demand Response Implementation in Smart Buildings”.
• Full stack developer working on Building Energy Management Open Source Software (BEMOSS) project at Virginia Tech with working knowledge of machine learning, data analytics, multi-agent systems, home/building automation communications and protocols (WiFi, LAN, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, BACnet, Modbus, and OpenADR), embedded system (e.g. Raspberry Pi, BeagleBone Black, Arduino etc.), IoT devices integration (e.g. SmartThings, Nest, Philips Hue, Belkin WeMo, Netatmo, Digi XBee, ecobee, Wattnode power meter, Obvius AcquiSuite EMB, Estimote iBeacon, Particle IO etc.)
• Familiar with and have working knowledge of Python, Java, Groovy, Bash, C/C++, Linux, RDBMS, NoSQL, Github DVCS, Django, HTML, CSS, JavaScript, Angular, and Ionic
• Strong willingness to learn new technologies regarding Internet of Things, home automation, building automation, machine learning, and data analytics

Register Here : https://forms.gle/sgrhmHfKp2AwvfLF6

Contact us:
The Electrical Engineering On-Line Seminar is a managed by Power Electronics Application Program (PEAP), Department of Electrical Engineering, Chulalongkorn University, please visit https://ee.eng.chula.ac.th/peap/

If you have any questions, please send an email to Surapong Suwankawin at [email protected]

ที่อยู่

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 218 6490-4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CUEEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CUEE:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

10 มกราคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการแนะนำหลักสูตร ระบบ E-Graduate และแนะนำมาตรการเข้าประเทศไทย (โดยเครื่องบิน) รวมถึงการเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2021 on 14 January 2022, 13:00 - 16.00 pm at Zoom Meeting ID: 814 1181 7990, Passcode: 919461)
https://us02web.zoom.us/j/81411817990?pwd=ZkVYc2tab2xhS2NIYXBVMUVub3pqdz09
ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Closing ceremony
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

RC-EEE Sustainability Forum: Panel discussions
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Radiowave Propagation Modeling in Cyber Physical Wireless Emulator
Prof. Jun-ichi Takada (Tokyo Institute of Technology)
Radiowave Propagation Modeling in Cyber Physical Wireless Emulator
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

RC-EEE Industry Forum : Panel discussions
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Transition to Digital Power Grids Education
Assoc. Prof. Dr. Wijarn Wangdee (CEPT, Chulalongkorn University)
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

AI Based Smart Healthcare
Prof. Tomoaki Otsuki (Keio University)
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Opening ceremony
Report speech by Assoc. Prof. Dr. Supavadee Aramvith, Associate Head, EE Department, General Co-Chairs RC EEE
Welcome speech by Dean, Faculty of Engineering
Welcome speech by Assoc. Prof. Dr. Naebboon Hoonchareon, Head, EE Department.
Welcome speech by Mr. Takahiro MORITA, Chief Representative of JICA Thailand.
สวัสดีปีใหม่ 2565
กล่าวคำอวยพรวันปีใหม่
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.youtube.com/watch?v=AO_zx-Y8yW8
บรรยากาศพิธีปิดกิจกรรม DD Camp 2021 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#}