สำนักงานเขตวังทองหลาง

สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตวังทองหลาง
(52)

เปิดเหมือนปกติ

#เขตวังทองหลาง กำจัดยุงลายหยุดการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการ...
26/10/2020

#เขตวังทองหลาง กำจัดยุงลายหยุดการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ (ไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา, ไข้ซิก้า) โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ณ บริเวณบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ซอยลาดพร้าว 47 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 5 แยก 22 และแยก 26 ซอยลาดพร้าว 84 ซอยลาดพร้าว 96 และซอยประดิษฐ์มนูธรรม 6

#เขตวังทองหลาง ลงสำรวจพื้นที่ตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่  26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการ...
26/10/2020

#เขตวังทองหลาง ลงสำรวจพื้นที่ตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรายได้ ออกตรวจพื้นที่คอนโดดุลยา พาวิลเลี่ยน ซอยลาดพร้าว 93,ทีจี คอนโด ซอยลาดพร้าว 93 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และพื้นที่ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์จัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
26/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

📣หลายพื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วครับ เช่น
🎯เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก
🎯เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่
🎯เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์
🎯เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์
🎯เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
🎯เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ
🎯เขตหนองแขม สามแยกตรงข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8
🎯เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน
🎯เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย
🎯เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน
👉ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว หรือท่านที่กำลังจะเข้าไปบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดูแลสุขภาพด้วยครับ
ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
👉เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
📣ติดตามสถานการณ์ฝุ่น ได้ที่ www.bangkokairquality.com/หรือ App.AirBKK เฟซบุ๊ค : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเฟซบุ๊ค : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

#เขตวังทองหลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พ...
26/10/2020

#เขตวังทองหลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ"

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระหากรุณาธิคุณและกล่าวนำปฏิญานตน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เปิดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 พร้อมร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทาสีรั้วกำแพงวัด โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขต กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

#เขตวังทองหลาง ลอกท่อระบายน้ำอุดตันวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโยธา จั...
26/10/2020

#เขตวังทองหลาง ลอกท่อระบายน้ำอุดตัน
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วยเบสท์) เข้าดำเนินการขุดลอกท่อระบายอุดตัน เก็บขยะมูลฝอย กำจัดสิ่งปฏิกูล และดินเลน บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวก ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

#เขตวังทองหลาง ตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยเขตวังทอ...
26/10/2020

#เขตวังทองหลาง ตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยเขตวังทองหลาง จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริเวณชั้น 1 อาคารกาญจนนิมิต ซึ่งจุดคัดกรองดังกล่าวได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำทุกวัน เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสให้กับเจ้าหน้าที่เขตและประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานเขต โดยการวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดและให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

#เขตวังทองหลาง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขต มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาด...
24/10/2020

#เขตวังทองหลาง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขต มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่เช้าดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เก็บวัชพืช เศษวัสดุ และทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง พร้อมทั้งตัดแต่งต้นไม้สูง เพื่อลดขนาดทรงพุ่มและป้องกันการโค่นล้ม บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม และถนนลาดพร้าว

#เขตวังทองหลาง ฝึกสอนวิชาชีพแก่ประชาชนวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายพัฒน...
24/10/2020

#เขตวังทองหลาง ฝึกสอนวิชาชีพแก่ประชาชน
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดำเนินการฝึกสอนวิชาชีพแก่ประชาชน โดยเปิดสอนหลากหลายวิชาชีพ เปิดเรียนทั้งในวันธรรมดา (วันจันทร์ - วันศุกร์ ) และวันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์)ได้แก่วิชา เบเกอรี่ ตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดผมชาย ภาษาจีน เสริมสวย และคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมการฝึกสอนอาชีพจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีทักษะซึ่งสามารถนำไปต่อยอดความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพหรืออาชีพเสริม สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวังทองหลาง ชั้น 4 อาคารไพสิตสุวรรณ สำนักงานเขตวังทองหลาง

#เขตวังทองหลาง เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่า...
24/10/2020

#เขตวังทองหลาง เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ เข้าดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชนิดปูนที่ชำรุด บริเวณซอยลาดพร้าว 66 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางสัญจรในพื้นที่ และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

#เขตวังทองหลาง เก็บสายสื่อสารห้อยย้อยกีดขวางทางสัญจรวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ม...
24/10/2020

#เขตวังทองหลาง เก็บสายสื่อสารห้อยย้อยกีดขวางทางสัญจร
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ลงพื้นที่จัดเก็บสายสื่อสารที่ห้อยย้อยกีดขวางทางสัญจรบริเวณซอยลาดพร้าว 85 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่

#เขตวังทองหลาง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษ...
23/10/2020

#เขตวังทองหลาง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งไม้สูง เพื่อลดขนาดทรงพุ่มและป้องกันการโค่นล้ม และพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บวัชพืช เศษวัสดุ และทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาออก)​ ถนนลาดพร้าว และบริเวณซอยลาดพร้าว 81

#เขตวังทองหลาง กวาดเศษดินตกหล่นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังท...
23/10/2020

#เขตวังทองหลาง กวาดเศษดินตกหล่นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุดินตกหล่นปากซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการนำรถแบ็คโฮลงจากรถบรรทุกสิบล้อเข้าสู่ไซค์งาน โดยได้แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
23/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

🌟กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป 🚫ยกเว้น สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บริการต่างๆ ไม่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่มีลักษณะเป็นธุรกิจเฟรนไชส์ 🚫 เข้าร่วมโครงการ”คนละครึ่ง” 🌟

👉🏻โดยผู้ประกอบการต้องมีโทรศัพท์ที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชน และมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับเงินร่วมจ่ายจากรัฐบาล ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง ⏰ในเวลา 06.00 – 23.00 น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศในวันเวลาทำการ

💐สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2111 1144 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป💐

นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
23/10/2020

นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

#เขตวังทองหลาง ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป...
22/10/2020

#เขตวังทองหลาง ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตวังทองหลาง เพื่อเป็นการประสานงาน มอบนโยบายและสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อปพร.เขตวังทองหลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังทอง 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง

#เขตวังทองหลาง ลอกท่อระบายน้ำอุดตันวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโยธา จั...
22/10/2020

#เขตวังทองหลาง ลอกท่อระบายน้ำอุดตัน
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วยเบสท์) เข้าดำเนินการขุดลอกท่อระบายอุดตัน เก็บขยะมูลฝอย กำจัดสิ่งปฏิกูล และดินเลน บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวก ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรช่วยปฏิบ...
22/10/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพสาขาเขตวังทองหลาง

#วังทองหลาง ซ่อมแซมผิวทางเดินเท้าที่ชำรุดวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโ...
22/10/2020

#วังทองหลาง ซ่อมแซมผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วยเบสท์) เข้าดำเนินการซ่อมแซมผิวทางเดินเท้าชำรุด บริเวณหน้าไฮโซล คลินิกเวชกรรม ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมา และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

#วังทองหลาง ประชุมคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทอง...
22/10/2020

#วังทองหลาง ประชุมคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวังทอง 1 อาคารกาญจนนิมิต สำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการ รับทราบปัญหาของชุมชน พร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยมีนางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 8, เขต 13 คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังทอง 1 อาคารกาญจนนิมิต สำนักงานเขตวังทองหลาง

#เขตวังทองหลาง กวดขันผู้ค้าหน้าตลาดลาดพร้าวสะพานสองวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอ...
22/10/2020

#เขตวังทองหลาง กวดขันผู้ค้าหน้าตลาดลาดพร้าวสะพานสอง
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่กวดขันจุดยกเลิกผู้ค้าหน้าตลาดลาดพร้าวสะพานสอง ซอยลาดพร้าว 47 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

#เขตวังทองหลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของไทยวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ข...
22/10/2020

#เขตวังทองหลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของไทย
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระหากรุณาธิคุณและกล่าวนำปฏิญานตน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2563 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นำทีมจิตอาสาเขตวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

#เขตวังทองหลาง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นา...
21/10/2020

#เขตวังทองหลาง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนผู้อาศัยบริเวณริมคลองแสนแสบ ซอยรามคำแหง 21 ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดทางเดินริมคลองแสนแสบ ตามโครงการพัฒนาระบบน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ) และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

#เขตวังทองหลาง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษ...
21/10/2020

#เขตวังทองหลาง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บวัชพืช เศษวัสดุ ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง และจัดรถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้ บริเวณถนนลาดพร้าว, ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 และถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก)​ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)

BangkokStories
21/10/2020

BangkokStories

“วน” ใช้พลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ลดขยะสู่สิ่งแวดล้อม

มาร่วมสร้างคุณค่าใหม่...ให้ “พลาสติก” หมุนเวียน แทนการทิ้งให้เป็นขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ...กับโครงการ "วน“ ที่เปิดรับขยะพลาสติกยืดได้ เช่น ถุงพลาสติก ซองกันกระแทก ฟิล์ม ซองไปรษณีย์ ที่ทำความสะอาดแล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วผลิตเป็น "ถุงวน" นำกลับมาใช้ซ้ำ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือจุดรับพลาสติกยืดได้ของโครงการวนตามที่ต่างๆ เช็คได้ตามลิ้งนี้ได้เลย https://cutt.ly/af1SKPz

#BangkokStories
#เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ
#CityDialogue

#เขตวังทองหลาง ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าววันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเ...
21/10/2020

#เขตวังทองหลาง ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และสำนักงานเขตห้วยขวาง ลงเรือตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว งานรื้อย้ายบ้านรุกล้ำ และบ้านมั่นคง ช่วงตั้งแต่ท่าเรือวัดลาดพร้าว ถึงท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม

#เขตวังทองหลาง กำหนดการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ... บ้านไหนมีขยะชิ้นใหญ่ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าจ...
21/10/2020

#เขตวังทองหลาง กำหนดการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ... บ้านไหนมีขยะชิ้นใหญ่ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บ เตรียมตัวเลยจ้า ...

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา...
21/10/2020

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ ช่วงซอยรามคำแหง 21 และลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย ตามแผนการพัฒนาคลองแสนแสบ โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ โดยร่วมกันดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะเศษวัสดุ ปลูกต้นเฟื่องฟ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

#เขตวังทองหลาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมาย...
21/10/2020

#เขตวังทองหลาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่เขต โดยพบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน 3 คัน บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม จึงได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและแจ้งรถกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย และได้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วยยกรถจักรยานยนต์ทั้ง 3 คันส่งให้พนักงานสอบสวนและไม่กีดขวางการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน

#เขตวังทองหลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นำข้าราชการและบุคล...
21/10/2020

#เขตวังทองหลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นำข้าราชการและบุคลากรเขตวังทองหลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

#เขตวังทองหลาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทอ...
20/10/2020

#เขตวังทองหลาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ (ชิคุนกุนยา) ซึ่งได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยา พักอาศัยอยู่ในซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 แขวงวังทองหลาง โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยาจริง (มีใบรับรองแพทย์) แต่บ้านพักอาศัยของผู้ป่วย อยู่ในซอยลาดพร้าว 80 แยก 21 แขวงวังทองหลาง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งนัดหมายกับประชาชนในบริเวณดังกล่าว เพื่อเข้าดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 9.00 น.

#เขตวังทองหลาง เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เทศกาลกินเจวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบฝ่า...
20/10/2020

#เขตวังทองหลาง เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เทศกาลกินเจ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ผู้จำหน่ายอาหารเจ และผู้บริโภคทั่วไป ในการเลือกวัตถุดิบและบริโภคอาหารเจ อย่างปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งสุ่มตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารแปรรูป ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ ณ โกลเด้นเพลส บิ๊กซีซุปเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต

📣 ข่าวดีสำหรับผู้มีบุตรแรกเกิด !!!#เรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนวังทองหลาง ในวันนี้มีข้อมูลการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวั...
20/10/2020

📣 ข่าวดีสำหรับผู้มีบุตรแรกเกิด !!!

#เรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนวังทองหลาง ในวันนี้มีข้อมูลการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 📖ในเรื่องของ "การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" มาฝากทุกท่านกันครับ

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย 🤔 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชุนและสวัสดิการสังคม ☎️ โทร. 02-514-0518

👼 คลอดเบบี้แล้ว ก็อย่าลืมมาลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนฯ กันนะจ๊ะ # เจ้าหน้าที่เขต ยินดีให้บริการจ้า 👍🌈🎉🎉🎉

ที่อยู่

999 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025385350

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตวังทองหลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตวังทองหลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากร้องเรียน ร้านเหล้า เปิดใหม่ ตรงตลาด 87market place เล่นดนตรีสด open air เสียงดังมากดังไปทั้งคุ้งเลย ไหนจะเสียงนักร้อง +ดนตรี ไหนจะเสียง ขี้เมาโห่ร้องๆตาม ทำยังกับเปิดมินิคอนเสริทต์ ช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลหน่อย นอนไม่หลับเลย ศุกร์เสาร์ ยิ่งดึกยิ่งเมา ยิ่งดัง #ถามหน่อยร้านประเภทนี้มันเปิดบริการในแถบเขตพักอาศัยมันสมควรแล้วหรือ?
น้ำรอระบาย ที่หมู่บ้าน ซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 เดือดร้อนมากค่ะ ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 🙏🏻
เช้าๆรถติดมากๆ หน้าที่เทศกิจมีแค่นี้เหรอครับ แอบอยู่หลังป้าย แล้วโผล่ออกมา
ผมเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับนกพิราบ ป้ายรถเมล์ ลาดพร้าว 112 เนื่องจากมีผู้ให้อาหารนก และนกมีการแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ใช้ถนนลาดพร้าว มารออยู่ป้ายรถเมย์ มีขี้นกตกลงมา ผมจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลด้วยครับ ขอบพระคุณครับ ผมหวังว่าจะได้รับจากทางการเขตวังทองหลางนะครับ
สำนักงานเขตวังทองหลาง ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ "วิถีวังทอง แหล่งเรียนรู้ คู่ความพอเพียง" บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซอยรามคำแหง 43/1 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ขอขอบคุณสำนักงานเขตวังทองหลาง​ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะที่ขวางรูระบายน้ำ ซ.ลาดพร้าว64แยก4​ทำให้น้ำระบายลงคลองอย่างรวดเร็ว​ และกวาดเก็บขยะเมื่อน้ำลดใส่ถุงเรียบร้อยไว้ข้างถนน​ทำให้สะอาดเรียบร้อย
ทำท่อระบายน้ำหน้าฝนผู้รับเหมาไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาอะไรให้เลยหนักกว่าตอนที่ยังไม่เริ่มทำมอเตอร์ไซค์ถึงเครื่องยนต์แทบพัง
รบกวนสอบถามค่ะมีการซ่อมทางเดินหรือระบบอะไรหรือเปล่าค่ะ
เคยแจ้งเรื่องไฟแสงสว่างในซอยย่อยระหว่างแยก2-4 ซอยลาดพร้าว87ไม่ติดมาเป็นเดือน ได้รับการแก้ไข สว่างอยู่สัปดาห์เดียว ตอนนี้มืดอีกแล้วครับ
ช่วยมาดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ร้องเรียนค่ะลาดพร้าว64แยก12ป้ายบอกซอยถูกตัดออกแล้วมีการนำป้ายบริษัทมาตั้งแทนคือดิฉันได้รับผลกระทบมาก สั่งของพนักงานก็ไม่รู้ว่าแยกไหน รบกวนเจ้าหน้าที่มาเขตมาตรวจสอบด่วนค่ะ ป้ายมันตั้งมาเป็น10ปี รบกวนด้วยค่ะ😡😡😡😡
แยกลาดพร้าว 101 ค่ะ อยากจะรบกวนช่วยแก้ปัญหาในการข้ามถนนให้ประชาชนหน่อยค่ะ คืออันตราย ไฟจราจรสำหรับข้าม หรือ จนท มาอำนวยความสะดวกให้ก็ไม่มีเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ