สำนักงานเขตวังทองหลาง

สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตวังทองหลาง

เปิดเหมือนปกติ

21/12/2021

💉💉 ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม. งดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 💉💉
.
.
🏥 ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
🚫 หยุดให้บริการชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 🚫
ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565

📌 เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป
.
.
ในช่วงวันดังกล่าวประชาชนสามารถเลือกสถานที่รับวัคซีน ได้ที่
💉💉 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 6 แห่ง
💉💉 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง
.
.
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ 📞
.
.
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.prbangkok.com/th/news/detail/4/8238

#วังทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามคำแหง 39วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขต...
21/12/2021

#วังทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามคำแหง 39
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยนางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมสามัคคี ซอยรามคำแหง 39 เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน แนะนำภารกิจและขั้นตอนในการให้บริการประชาชนของฝ่ายต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับประชาชนใช้สวมใส่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนในครั้งนี้ด้วย

#วังทองหลาง ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทอ...
21/12/2021

#วังทองหลาง ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยนางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนางสาวรัชฎา มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference Webex Meeting) เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการบริหารจัดการแบบบูรณาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมวังทอง 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง

สำนักงานเขตวังทองหลางขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเ...
21/12/2021

สำนักงานเขตวังทองหลางขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

โดยข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมไปในวันฉีดวัคซีน
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (คนไทย)
2. หนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ)
3. ปากกาส่วนตัว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 02-203-2885

สำนักงานเขตวังทองหลางขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

โดยข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมไปในวันฉีดวัคซีน
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (คนไทย)
2. หนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ)
3. ปากกาส่วนตัว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 02-203-2885

#วังทองหลาง ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 101 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวย...
21/12/2021

#วังทองหลาง ตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว 101 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยนายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่บริเวณซอยลาดพร้าว 101 ถึงคลองลำพังพวย โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวการจราจร ทางเท้า ต้นไม้สาธารณะ การตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ปัญหาสายสื่อสารห้อยกีดขวางการสัญจร และปัญหาขยะตกค้าง ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

#วังทองหลาง ประชุมคณะผู้บริหารเขตวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานการประชุ...
21/12/2021

#วังทองหลาง ประชุมคณะผู้บริหารเขต
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขต เพื่อหารือข้อราชการ การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดไทยช่วยไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคุณเจ้าสิงห์ ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 โดยมีนางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ยังได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ณ ห้องประชุมวังทอง 2 อาคารกาญจนนิมิต สำนักงานเขตวังทองหลาง

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวังทองหลาง เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
21/12/2021

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวังทองหลาง เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวังทองหลาง เรื่อง การปิดให้บริการงานทะเบียนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

#วังทองหลาง ร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอร่างธรรมนูญสุขภาพเขตวังทองหลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนวันที่...
21/12/2021

#วังทองหลาง ร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอร่างธรรมนูญสุขภาพเขตวังทองหลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมาย นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาขุมชนฯ ร่วมประชุมกับประธานชุมชน จำนวน 19 ชุมชน พร้อมผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในหัวข้อ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอร่างธรรมนูญสุขภาพเขตวังทองหลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมวังทอง 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง เวลา 09.00 - 12.00 น.

Photos from Exam Bangkok's post
20/12/2021

Photos from Exam Bangkok's post

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
17/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#วังทองหลาง อำนวยความสะดวกประชาชนบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม.วันที่​ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเ...
17/12/2021

#วังทองหลาง อำนวยความสะดวกประชาชนบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม.
วันที่​ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจสอบเอกสาร และอำนวยความสะดวกประชาชน (ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 1) มารับบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) เข็มที่ 2 ตามใบนัดแพทย์ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ จุดบริการที่ 1 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา ซอยรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา และจุดบริการที่ 2 สนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์ ซอยสหการประมูล แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
ทั้งนี้ มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ดังนี้
จุดที่ 1 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา จำนวน 209 ราย จุดที่ 2 สนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์ จำนวน 285 ราย รวมทั้งหมด 494 ราย

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
17/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#วังทองหลาง ห่วงใยสถานศึกษาห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอ...
16/12/2021

#วังทองหลาง ห่วงใยสถานศึกษาห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสาวรัชฎา มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ และโรงเรียนถนอมพิศวิทยา โดยตรวจสุขลักษณะสถานที่ประกอบปรุงอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร รวมทั้งตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบปรุงอาหาร และตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ผลการตรวจสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

#วังทองหลาง ประชุมคณะกรรมการชุมชนวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานการประชุ...
16/12/2021

#วังทองหลาง ประชุมคณะกรรมการชุมชน
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการ ติดตามเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ล่าสุด โอไมครอน (Omicron) รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่คณะกรรมการชุมชนได้แจ้งไว้ในที่ประชุม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้รับทราบ โดยมีคณะผู้บริหารเขต ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังทอง 1 อาคารกาญจนนิมิต สำนักงานเขตวังทองหลาง

16/12/2021

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565
ในวันอังคาร​ที่ 28 ธันวาคม​ 2564 ผ่านทาง Facebook Live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบร...
16/12/2021

ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการและสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวังทองหลาง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร
15/12/2021

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตวังทองหลาง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร

#วังทองหลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้...
15/12/2021

#วังทองหลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยนางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสุวิศา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหารเขต ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะก่อนทิ้ง และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สำนักงานเขตวังทองหลาง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศึกษาการเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง การประยุกต์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในภาชนะต่างๆ การเลี้ยงหอยขมในกะละมัง การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าจากวัสดุเหลือใช้ และเดินเยี่ยมชมสวนผัก แปลงผลไม้ แปลงนาข้าว และจุดเลี้ยงเป็ด-ไก่ บริเวณพื้นที่ 9 ไร่ ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง

#วังทองหลาง ตรวจพื้นที่ถนนประชาอุทิศ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยกา...
14/12/2021

#วังทองหลาง ตรวจพื้นที่ถนนประชาอุทิศ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบหมายนางสุวิศา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่บริเวณถนนประชาอุทิศ จากถนนประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลองลาดพร้าว โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวการจราจร ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ต้นไม้สาธารณะ การตั้งวางสิ่งของในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ปัญหาสายสื่อสารห้อยกีดขวางการสัญจร และปัญหาขยะตกค้าง ทั้งนี้เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

#วังทองหลาง ร่วมพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ครบรอบ 49 ปี วันสถาปนา กทม.วันที่ 14 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเ...
14/12/2021

#วังทองหลาง ร่วมพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ครบรอบ 49 ปี วันสถาปนา กทม.
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พิธีไหว้ศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลคุณตา-คุณยาย โดยมีพราหมณ์ทวีศักดิ์ ทิพย์โอสถ เป็นผู้ดำเนินพิธี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

#วังทองหลาง ร่วมสักการะพระพุทธนวราชบพิตร เนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปี14 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้...
14/12/2021

#วังทองหลาง ร่วมสักการะพระพุทธนวราชบพิตร เนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปี
14 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธนวราชบพิตร พร้อมถวายบรรณาการบวงสรวงศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาท และศาลจีนเจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ หัวหน้าคณะพราหมณ์เป็นผู้ดำเนินพิธี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพม​หานคร นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธนวราชบพิตร และชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

#วังทองหลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปีวันที่ 14 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกร...
14/12/2021

#วังทองหลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปี
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี ในการนี้ นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 150 รูป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

#วังทองหลาง ดำเนินงานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง จัดเจ้า...
13/12/2021

#วังทองหลาง ดำเนินงานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สร้างความมั่นคงทางอาหารของประชาชนท่ามกลางโรคระบาดและเศรษฐกิจตกต่ำ พร้อมทั้งสานต่อผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา นำไปสู่การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป

#วังทองหลาง กวดขันผู้ค้าบริเวณสะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซี ถนนลาดพร้าววันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น.นางสาวอัญชนา บุญสุยา...
13/12/2021

#วังทองหลาง กวดขันผู้ค้าบริเวณสะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซี ถนนลาดพร้าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น.
นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจชุดกลางคืน กวดขันผู้ค้าขอทาน และคนเร่ร่อนบริเวณสะพานลอยคนข้ามหน้าห้างบิ๊กซี และปากซอยลาดพร้าว 96 ถึง 98 ถนนลาดพร้าว ขณะปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าพบผู้ค้าจำนวน 3 ราย จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน และให้ทำการเคลื่อนย้ายออกจากที่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จักได้กวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป

#วังทองหลาง บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปีวันที่ 13 ธันวาคม 2554 นางสาวอัญชนา บุญสุยาผู้อำนวยการเขตวั...
13/12/2021

#วังทองหลาง บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปี
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 นางสาวอัญชนา บุญสุยาผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เขตวังทองหลาง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี ณ บริเวณอาคารกาญจนนิมิต ชั้น 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง ซอยรามคำแหง 39

#วังทองหลาง มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสางอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังท...
13/12/2021

#วังทองหลาง มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสางอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง มอบทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา และทุนประกอบอาชีพ จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมวังทอง 2 สำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ยากไร้ และเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดสรรและนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดสรรสวัสดิการ และทุนสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยส่งรายชื่อผู้ประสบความเดือดร้อน เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการฯ ของสำนักพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาอนุมัติเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ตามระเบียบฯ

13/12/2021

พรุ่งนี้แล้ว 🎡 กับงานกาชาดออนไลน์
อยู่ที่ไหนก็คลิกสนุก สุขใจ ได้กุศล
.
🗓 14 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป
🗓 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
.
ที่ www.redcrossfair.com
เพราะรักเลยไม่อยากให้พลาด 💕

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม

📢📢 ขอเชิญประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมตอบแบบสำรวจ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ...
13/12/2021

📢📢 ขอเชิญประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมตอบแบบสำรวจ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร" 🥰
.
🚩 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรุงเทพมหานคร
.
👇🏻👇🏻
https://forms.gle/NrkNbcrzqfj4e9Zz7
.
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 🙏🏻

📢📢 ขอเชิญประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ร่วมตอบแบบสำรวจ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร" 🥰
.
🚩 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรุงเทพมหานคร
.
👇🏻👇🏻
https://forms.gle/NrkNbcrzqfj4e9Zz7
.
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 🙏🏻

#วังทองหลาง ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโครงการก่อสร้างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อ...
13/12/2021

#วังทองหลาง ตรวจสอบเหตุร้องเรียนโครงการก่อสร้าง
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ ถิรเขมกุล หัวหน้าฝ่ายโยธา นางสาวรัชฎา มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีประชาชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างของโครงการตรรกะ ศรีวรา คอนโดมิเนียม โดยได้ตรวจสอบและแนะนำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร มีมาตรการในการป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง ทำการติดตั้งคลุมผ้าใบป้องกันฝุ่นและล้างพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย และเพิ่มความระมัดระวังในการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

10/12/2021

📣📣 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 📣📣
.
.
🙏🏻🙏🏻 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 150 รูป เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี
.
🎉 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 🎉

#วังทองหลาง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ 9 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงานวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู...
09/12/2021

#วังทองหลาง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ 9 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงาน

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ 9 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนำเยี่ยมชมและให้ข้อมูลการดำเนินงานภายในพื้นที่ 9 ไร่

ที่อยู่

999 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025385350

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/wangthonglang

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตวังทองหลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตวังทองหลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เห็นใจพี่ๆจากเขตวังทองหลางที่มาเก็บขยะแถวสุดซอยลาดพร้าว126 มีคนมักง่ายเอาขยะพลาสติก เศษวัสดุก่อสร้างมาเท ฝากสำนักงานเขตวังทองหลางช่วยหาวิธีจัดการหรือใครมีประสบการณ์ช่วยชี้แนะ
สะพานข้ามคลอง บริเวณถนนเลียบทางด่วนช่วงก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว 71 ที่ปรับปรุงใหม่นั้น ทำสโลปมาแย่มากๆครับ ลงสะพานมารถแทบจะกระแทกพื้นตลอดเลยครับ ..รบกวนมาตรวจสอบและแก้ไขด้วยนะครับ
ปากซอยลาดพร้าว74​ผ่านมา2วันยังไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขค่ะ
จะหนีทำไมค่ะแค่ค่าบุหรี่80บาไม่มีปัญญาจ่ายหรอค่ะไม่มีร้านไหนให้ของก่อนละค่อยจ่ายตังนะ นีรอผู้ใหญ่อายุ24-25 ควายส่งมาเกิดชัด มีสมองคิดป่ะหาะอีแก่ อย่าให้กูต้องตามตัวตัวนะอีดอก ตัง80บาทมันก็มีค่ากับกูนะ #นี้หรอค่ะผู้ใหญ่ที่ดี อีดอกทองบุหรี่กูซื้อมึงก็แย่งกูดูดจนหมด เหบือ10ตัว พอกูมาเป็นคนช่วยพี่ขาย เสือกบิดกูอีกอีดอกทองบุหรี่2ชองแค่80บาทไม่มีปัญญา จ่าย #อย่าให้กูเจอตัวนะอีดอกกูจะตบมึงให้ฟันหักเบยอีดอกทอง คนดีที่เสียแล้ว ฯ. ณัฐวรา า. า คนแบบนี้ต้องโนแบบนี้แหละเนาจะพี่สาว #แถเก่งเหบือเก่งอีแวน
พิกัดราม21
ฝนตกต่างปล่อยน้ำเสียฝากพิจารณา เนื่องจากหอพักเยอะ เป็นเหตุที่ควรจัดสรรค์ก่อนโรคอื่นแพร่กระจาย ซอยลาดพร้าว 83
กองขยะซาเล้งบนถนนสาธารณะประโยชน์ ซอยลาดพร้าว 122 แยก 25 ร้องทุกข์ที่สำนักงานเขตวังทองหลางไว้แล้ว เลขรับที่ 680 วันที่ 27 มกราคม 2564 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ประการใด ขณะนี้กองขยะมหึมาจนเจ้าหน้าที่การประปาไม่สามารถเข้ามาจดเลขมิเตอร์น้ำได้เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว
ภารกิจลงพื้นที่ 📍 นางสาวอริสรา จริยภักดีปฏิมา (น้องเอื้องฟ้า) ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา เขตวังทองหลาง ได้นำอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 65 แพ็ค (780 ขวด) ผ้าอนามัยและกระดาษทิชชู่ ไปส่งให้เขตวังทองหลาง เพื่อส่งต่อให้ศูนย์พักคอยที่คอยช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน “สวยช่วยชาติ” Miss Tourism World Thailand 🇹🇭 Miss Tourism World Thailand Miss Tourism World เขตวังทองหลาง สำนักงานเขตวังทองหลางซ.รามคำแหง39 สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตวังทองหลาง | Wang Thong Lang District Office วังทองหลาง #บริจาคอาหาร #บริจาคน้ำดื่ม #บริจาค #Misstourismworld #MisstourismworldThailand #MissTourismWorldเขตวังทองหลาง #สวยช่วยชาติ #ทูตการท่องเที่ยว #ทูตการกีฬา #ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา #ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาเขตวังทองหลาง #สำนักงานเขตวังทองหลาง เครดิตภาพ : ศักรินทร์ คล่องดี
💙 ให้กำลังใจพี่น้อง ณ วัดสามัคคีธรรม จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้ทะยาน 📈 แตะหลักหมื่นอีกเช่นเคย (14,575 ราย) ด้วยความห่วงใย ทางทีม ดร.พนาสิน พร้อมด้วย อดีต สข สุรภาจึงตั้งใจมาร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตวังทองหลาง ในการนำข้าวกล่อง 🍱 และน้ำดื่ม 🥤 รวมถึงหน้ากากอนามัย มาสบทบแจกพี่น้องที่ได้รับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด 19 ณ วัดสามัคคีธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางทีมประชาธิปัตย์เราได้ร่วมแจกมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับ 😷 รักษาสุขภาพ และผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะครับ 🦠🩺🥺 #ดรพนาสิน #ซูปเปอร์พีค #ประชาธิปัตย์ #ประชาธิปัตย์วังทองหลาง #วิกฤติโควิด19ระลอกใหม่ #วิกฤติโควิด19เราต้องรอด #ประชาชนช่วยเหลือประชาชนกันเอง #ตรวจเชิงรุก
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้ทีเขตยังเปิดให้ทำบัตรประชาชนอยู่มั้ยค่ะ
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง ผมเข้ารับการตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่ 16 กค. แต่จนกระทั่งบัดนี้ 5 วันแล้วไม่มีผลการตรวจส่งมาเลย ผิดกับคราวก่อนของ รพ. CGH ส่งผลให้ภายใน 24 ชม. ทำให้รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร แต่นี่ เข้าวันที่ 5 แล้วยิ่งจิตตกอยู่มีอาการเล็กน้อยพอดึงผลตรวจนานมากก็เลยพาลคิดว่าสงสัยอาการหนัก เลยไม่กล้ารายงานกลัวต้องหาเตียงให้จะขาดรายได้เสียเปล่า แล้วก็จะบอกว่า "ทำอะไรไม่ได้ ไม่มีอำนาจสั่งการ!" ผมว่าควรจะหาเข็ม 3 ไปฉีดให้ผู้มีอำนาจสั่งการน่ะ จะได้มีสามัญสำนึกเพิ่มขึ้นนอกจากภูมิ!!!