SKR Public Relations

SKR Public Relations ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ชุมนุมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ชุมนุม โครงการพัฒนาผู้เรียน และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีสาระภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ 📢ให้นักเรียนดูรายชื่อผู้ที่หมดสิทธิ์สอบ ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และให้มาติดต่อขอมีสิทธิ์สอบที่ห้องวิชาการ ...
23/10/2020

ประชาสัมพันธ์ 📢

ให้นักเรียนดูรายชื่อผู้ที่หมดสิทธิ์สอบ ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
และให้มาติดต่อขอมีสิทธิ์สอบที่ห้องวิชาการ ภายในวันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563

#SKRPR #SKRPR2020

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ | วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
23/10/2020

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ | วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

#SKRPR

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
13/10/2020

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

#SKRPR

ประชาสัมพันธ์ 📡เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
09/10/2020

ประชาสัมพันธ์ 📡

เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงแจ้งหยุดเรียนเป็นการภายใน ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง และทบทวนบทเรียน และจะมีการเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563

#SKRPR

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บร...
08/10/2020

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

SKR ''i love library''
04/10/2020

SKR ''i love library''

ประชาสัมพันธ์ 😄ห้องสมุด skr มีบริการ shared charging ภายในห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนแล้วนะคะ สามารถมาใช้บริการได้นะจ๊ะ

ประชาสัมพันธ์ 📣ด้วยโรงเรียนได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้อำนวยการ ครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 12 ท่านในวันพุธที่ 30 กันยายน...
26/09/2020

ประชาสัมพันธ์ 📣

ด้วยโรงเรียนได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิต
แด่ผู้อำนวยการ ครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 12 ท่าน
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต
เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกท่านได้ร่วมงานเกษียณในครั้งนี้
ขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนตามกำหนดการ ดังนี้

คาบเรียนที่ 1 เวลา 08.10 น. - 08.50 น.
คาบเรียนที่ 2 เวลา 08.50 น. - 09.30 น.
คาบเรียนที่ 3 เวลา 09.30 น. - 10.10 น.
คาบเรียนที่ 4 เวลา 10.10 น. - 10.50 น.
คาบเรียนที่ 5 เวลา 10.50 น. - 11.30 น.
คาบเรียนที่ 6 เวลา 11.30 น. - 12.10 น.
คาบเรียนที่ 7 เวลา 12.10 น. - 12.50 น.
คาบเรียนที่ 8 เวลา 12.50 น. - 13.30 น.

(เริ่มคาบเรียนที่ 1 เวลา 08.10 น. และร่นคาบเรียนเหลือคาบเรียนละ 40 นาที)

#SKRPR

19/09/2020
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ขอเชิญพ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ชาวสวน ฯ รังสิต มาช่วยกันกด like กด Share ให้พวกเราในผลงานคลิปสั้นยุวชนประกันภัยด้วยนะค้าบ !!!

ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เรื่อง “บันทึกของเด็กชายกัน”

โดยนักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษาและชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

#SKRAV #SKRPR #ยุวชนประกันภัย2563

ชมพู-ฟ้า มุทิตา กษิณาลัย ๒๕๖๓โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ณ โดมสวนฯ รังสิต โรงเรียนสว...
16/09/2020

ชมพู-ฟ้า มุทิตา กษิณาลัย ๒๕๖๓
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โดมสวนฯ รังสิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง

#SKRPR #มุทิตาจิต๒๕๖๓

15/09/2020
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ช่วยกด like กด Share ให้กับลูกสวนฯรังสิต (ตั้งใจทำเต็มที่มากๆ)
กับผลงาน MV ยุวชนประกันภัย เพื่อไปต่อระดับชาติด้วยนะครับ !!

Youthopia x skr ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้องชาวสวนรังสิต​ทุกคน เข้าร่วมงาน ! YOUTH DAY เมตตา BOLISM ในวันที่ 20 กันยายนน...
07/09/2020

Youthopia x skr ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้องชาวสวนรังสิต​ทุกคน เข้าร่วมงาน ! YOUTH DAY เมตตา BOLISM
ในวันที่ 20 กันยายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ​(BACC)

ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษมากมายและได้รับเกียรติ​บัตรด้วยนะ !!!

ใครสนใจสแกน QR Code กันได้เลย !!! ❤️❤️❤️

#SKRPR #YouthopiaXSKR

ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องชาวสวนรังสิต​ทุกๆคนเข้าร่วมงาน! YOUTH DAY เมตตา BOLISM วันที่ 20 กันยายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร​(BACC)

ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษมากมายและได้รับเกียรติ​บัตรด้วยนะ!! ใครสนใจสแกน QR Code กันได้เลย!!!! ❤️❤️❤️

🎉 ประชาสัมพันธ์ค่าา 🎉ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 นี้ พี่ ๆ จากสวนสนุกดรีมเวิลด์ จะมาจำหน่ายบัตรเครื่องเล่นราคาพิเศษให...
04/09/2020

🎉 ประชาสัมพันธ์ค่าา 🎉

ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 นี้
พี่ ๆ จากสวนสนุกดรีมเวิลด์ จะมาจำหน่ายบัตรเครื่องเล่นราคาพิเศษให้กับน้อง ๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 📚

📌 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 13.00 น.

ณ บริเวณโรงอาหาร ฝั่งหลวงพ่อสวนกุหลาบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พี่บัว : 098-346-9512

#แล้วพบกันนะคะ ♥

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน SKR
20/08/2020

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน SKR

...ในคาบกิจกรรมชุมนุมที่ผ่านมา มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด/ความสนใจ ของนักเรียน พบว่า จำนวนชุมนุมที่นักเรียนได้จัดตั้งขึ้นไม่เพียงพอ/ไม่สามารถรองรับ นักเรียนได้ทั้งหมด
ทำให้มีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้เลือกกิจกรรมชุมนุม /ไม่มีชุมนุมสังกัด
...งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะดำเนินการเปิดระบบให้นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุมสังกัด สามารถ ลงทะเบียนจัดตั้งชุมนุมใหม่เเละดำเนินการเลือกชุมนุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 คาบกิจกรรมชุมนุม เวลา 14.10-15.00 น.

18/08/2020
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน SKR

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน SKR

ขอให้ตัวแทนชุมนุม "ทุกชุมนุม"
ประชุมพร้อมกันในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม
คาบที่ 9 (เวลา 15.00 - 15.50)
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการรับสมัครในวันที่ 20 สิงหาคม
และรับใบสมัครเข้าชุมนุม
**หากชุมนุมใดไม่ส่งตัวแทนเข้าประชุม จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับสมาชิกเข้าชุมนุม**

14/08/2020
[SKRPR-NEWS] EP.30 ทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

[SKRPR-NEWS] EP.30 ทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

10-11 สิงหาคม 2563
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์

#SKRPR #พิธีไหว้ครู๒๕๖๓

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี...
12/08/2020

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

10/08/2020
กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
ขอเสนอวีดิทัศน์ลำดับที่ ๕๗
ผลงานของ “นางสาวสุกฤตา จันทรประเสริฐ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครูผู้สอน “นายวสุธร บุตรจันทร์”
อ่านวรรคทองจากวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่อง "นิราศอิเหนา" เป็นทำนองเสนาะ ดังบทประพันธ์ที่ว่า

พระสุริยงค์ลงลับพยับค่ำ
ถึงแนวน้ำเนินผาพฤกษาไสว
หยุดสำนักพักพลสกลไกร
พระเนาในรถทองกับน้องยา
ถนอมแนบแอบองค์หลงหนึ่งหรัด
ให้บรรทมโสมนัสในรัถา
ต้องจากวังครั้งนี้เพราะพี่พา
พระน้องมาอ้างว้างวังเวงใจ
นอนเถิดหนายาหยีพี่จะกล่อม
งามละม่อมมิ่งขวัญอย่าหวั่นไหว
คิรีรอบขอบเคียงเหมือนเวียงไชย
อยู่ร่มไม้เหมือนปราสาทราชวัง
เคยสำเนียงเสียงนางสุรางค์เห่
มาฟังเรไรแซ่เหมือนแตรสังข์
เคยมีวิสูตรรูดกั้นบนบัลลังก์
มากำบังใบไม้ในไพรวัน
หนาวน้ำค้างกลางคืนสะอื้นอ้อน
จะกางกรกอดน้องประคองขวัญ
เอาดวงดาราระยับกับพระจันทร์
ต่างช่อชั้นชวาลาระย้าย้อย

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่และกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณที่ส่งวีดิทัศน์เข้าร่วมกิจกรรม “ท่องบทอาขยาน เชี่ยวชาญภาษาไทย จับใจวรรคทองของสุนทรภู่”
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ยังสามารถส่งวีดิทัศน์ได้ที่กล่องข้อความเพจเฟซบุ๊กกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

#ท่องบทอาขยานเชี่ยวชาญภาษาไทยจับใจวรรคทองของสุนทรภู่

08/08/2020
กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
ขอเสนอวีดิทัศน์ลำดับที่ ๔๓
ผลงานของ “นางสาวภัทรพร ศรีกุลวงศ์”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ครูผู้ฝึกสอน “นายวสุธร บุตรจันทร์”
อ่านวรรคทองจากวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่อง “โคลงนิราศสุพรรณ” เป็นทำนองเสนาะ ดังบทประพันธ์ที่ว่า

เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว
จรูญจรัสรัศมีพราว พร่างพร้อย
ยามดึกนึกหนาวหนาว เขนยแนบ แอบเอย
เย็นฉ่ำน้ำค้างย้อย เยือกฟ้าพาหนาว

แจ้วแจ้วจักกระจั่นจ้า จับใจ
หริ่งหริ่งเรื่อยเรไร ร่ำร้อง
แซ้งแซวส่งเสียงใส ทราบโสต
แหนงนิ่งนึกนุชน้อง นิ่มเนื้อนวลนาง

เสลาสลอดสลับสล้าง สลัดได
สอึกสอะสอมสไอ สอาดสอ้าน
มแฝ่มฟาบมเฟืองมไฟ มแฟบมฝ่อ พ่อเอย
ตขบตขาบตเคียนตคร้าน ตคร้อตไคร้ตเคราตครอง

หนาวลมห่มผ้าห่อน หายหนาว
ฟ้าพร่ำน้ำค้างพราว พร่างฟ้า
เด่นเดือนเกลื่อนกลาดดาว ดวงเด่น
ใจเปล่าเศร้าซบหน้า นึกน้องหมองใจ ฯ

กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่และกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณที่ส่งวีดิทัศน์เข้าร่วมกิจกรรม “ท่องบทอาขยาน เชี่ยวชาญภาษาไทย จับใจวรรคทองของสุนทรภู่”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ยังสามารถส่งวีดิทัศน์ได้ที่กล่องข้อความเพจเฟซบุ๊กกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

#ท่องบทอาขยานเชี่ยวชาญภาษาไทยจับใจวรรคทองของสุนทรภู่

"ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา"ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยากรพิธีไหว้ครู ประจำปีการ...
08/08/2020

"ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา"
ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยากร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

(แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และ นักเรียนหญิงผูกโบว์สีขาว)

#SKRPR2020

Caltex Rangsit Klong 3
01/08/2020

Caltex Rangsit Klong 3

อะไรนะ มีจัดตลาดนัด !? 😍

7 - 9 สิงหาคม 2563 : 15.00-20.30 น.

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ นี้ ของกินของช็อปมากมาย

พบกัน ตลาดนัด SKR สัญจร x Caltex รังสิตคลอง 3

กลุ่มร้านค้าจากพี่น้องครูอาจารย์ศิษย์เก่า & ปัจจุบัน

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต

เชิญชวนมาพบกันนะจ๊ะ 🍗🥩🥪🍊🥬🥧

SKR Public Relations
สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ทีมนักกีฬา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
================================
ร้านค้าในโครงการอีกกว่า 20 ร้านค้า อาทิเช่น
สุปรีย์ - Supree by K+E Cafe
หอมรัญจวน ขนมไทย ต้นตำรับ - รังสิต
ละยำซี๊ด La-Yum Seed
ซูชิมั้ย รังสิตคลอง3
HairFé
OWL CHA ปั๊มคาลเท็กซ์ คลอง3
เจียง ลูกชิ้นปลา ปั้มคาลเท็กซ์ รังสิต คลอง3
Mizusawa Thailand
Duca'tim ดูคาติม

ใกล้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
และ BangkokglassFc

ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 , ร , มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเ...
31/07/2020

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 , ร , มส และ มผ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนสอบแก้ตัวรอบที่ 2
ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนสอบแก้ตัวรอบที่ 2
ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
ณ บริเวณหอประชุมอาคารสิรินธร 1
( เริ่มเรียนสอบแก้ตัวตั้งแต่วันที่ 4 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 )

#SKRPR2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ | วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

SKR Public Relations's cover photo
27/07/2020

SKR Public Relations's cover photo

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ขอใ...
22/07/2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
เข้าร่วมชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอให้น้อง ๆ ที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวผ่านช่องทาง Inbox บน Facebook : SKR Public Relations ภายในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.

หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางชุมนุมฯ จะทำการเรียกน้อง ๆ บัญชีสำรองทันที

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ก็อย่าเพิ่งเสียใจกันนะคะ ปีหน้าลองใหม่ได้น้าาา

#SKRPR2020

อะหรือ อะหรือ อะหรือว่ายังไม่สมัครกันเอ่ยพรุ่งนี้รับสมัครวันสุดท้ายแล้วน้า !!!รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2563 ผ่...
20/07/2020

อะหรือ อะหรือ อะหรือว่ายังไม่สมัครกันเอ่ย
พรุ่งนี้รับสมัครวันสุดท้ายแล้วน้า !!!

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2563 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 และ 4 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/H5DvYB1YNMftfuTN8

[ประกาศผลวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations

#SKRPR2020

ดงปราคช... เปิดรับสมัครแล้ว !!!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2563 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 และ 4 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/H5DvYB1YNMftfuTN8

[ประกาศผลวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations

#SKRPR2020

ดงปราคช... เปิดรับสมัครแล้ว !!!ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 25...
15/07/2020

ดงปราคช... เปิดรับสมัครแล้ว !!!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2563 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 และ 4 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/H5DvYB1YNMftfuTN8

[ประกาศผลวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations

#SKRPR2020

13/07/2020
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน SKR

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน SKR

#ประกาศจากงานชุมนุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
ขอให้นักเรียนตัวแทนชุมนุมแต่ละชุมนุม
รวมถึงนักเรียนที่มีความประสงค์จะตั้งชุมนุมใหม่ ในปีการศึกษา 2563
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 14 ก.ค. 2563 ในคาบที่ 8
(เวลา 14.10 -15.00//เริ่มประชุมเวลา 14.20)
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในห้องฉายภาพยนตร์
โดยพร้อมเพรียงกัน
#กรุณานำอุปกรณ์สำหรับจดบันทึกติดตัวมาด้วย
#ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องสมุดด้วยนะครับ
#ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกระจายข่าวครับ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปร...
13/07/2020

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
09/07/2020

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

การใช้งานบัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เครดิตจากนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
06/07/2020

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

SKR Social Distancing.

๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรข...
04/07/2020

๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ | วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

LIVE REPORT โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วันที่ 30 มิถุนายน 2563ณ โรงเรียนสวนกุห...
30/06/2020

LIVE REPORT

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

#SKRPR

ลูกสวนฯ รังสิต ติดเทรนด์ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ถือช้อนมาเองขอเชิญชวนให้นักเรียนนำช้อนส้อมมาโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยท...
30/06/2020

ลูกสวนฯ รังสิต ติดเทรนด์ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ถือช้อนมาเอง

ขอเชิญชวนให้นักเรียนนำช้อนส้อมมาโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย

#SKRPR

ที่อยู่

อาคารสิรินธร 1 ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 06:00 - 16:30
ศุกร์ 06:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

290498035

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SKR Public Relationsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง SKR Public Relations:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ชุมนุมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น ชุมนุม โครงการพัฒนาผู้เรียน และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีสาระภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เต็นท์พีระกมล บริการเต็นท์เช่า พร้อมอุปกรณ์จัดงานต่างๆ เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 4x8 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 2×2 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 3x3 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 4×4 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 5×5 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 6×6 เมตร ชุดเก้าอี้สตูลทรงลูกเต๋าสีขาว พร้อมโต๊ะกลาง ร่มสนาม พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ พัดลมธรรมดา โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด 0.75x1.80 เมตร โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมสเกิร์ต ขนาด 0.75x1.80 เมตร ชุดโต๊ะกลม(โต๊ะจีน) เก้าอี้พลาสติกสีขาว เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าสีขาว เก้าอี้เบาะนวม เก้าอี้เบาะนวมคลุมผ้าสีขาวผูกโบว์ทอง ฯลฯ “เต็นท์พีระกมล พร้อมบริการด้วยความเต็มใจ” จัดส่งถึงที่ บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดทั่วราชอาณาจักร Phone : 02-038-0393 Mobile : 087-992-9052 (มด) ID Line : peerakamol E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] http://www.facebook.com/tentpeerakamol (ขออภัยหากข้อความนี้เป็นการรบกวน จุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
***ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ*** วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับการรับเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เริ่ม 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560 สมัครได้ทั้งทางออนไลน์(ตามลิ้งค์) หรือสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม โทร.082-5601365 http://reg.ssru.ac.th/index.php . ดูคลิปแนะนำวิธีการสมัครได้ที่นี่ค่ะ https://www.facebook.com/136873039742096/videos/1471560596273327/ . * สาขาธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3442 . *สาขาการจัดการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3452 . *สาขาการโรงแรม วิชาเอกโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3454 . *สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3455 . **สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 7319 . มีปัญหาด้านการสมัครเรียน โทร.มาได้เลยนะคะ 082-5601365 เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการนะคะ :) :) :) ***ขอบคุณค่ะ***