SKR Public Relations

SKR Public Relations ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ชุมนุมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ชุมนุม โครงการพัฒนาผู้เรียน และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีสาระภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ | วันปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง แ...
23/10/2021

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ | วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ | วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ตรวจสอบ “ผลการเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วที่ http://academic.skr.ac.th/grade/skr64_1/โดย...
09/10/2021

ตรวจสอบ “ผลการเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วที่ http://academic.skr.ac.th/grade/skr64_1/

โดยใส่หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่าน (วัน เดือน และปีที่เกิดของนักเรียน เช่น 05/06/2547)

#SKRPR2021

ตรวจสอบ “ผลการเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วที่ http://academic.skr.ac.th/grade/skr64_1/

โดยใส่หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่าน (วัน เดือน และปีที่เกิดของนักเรียน เช่น 05/06/2547)

#SKRPR2021

VALORANT MARYROSE TOURNAMENT Presented by โสตทัศนศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตRegister : 2 - 10 October 2021Pre-Show & ...
02/10/2021

VALORANT MARYROSE TOURNAMENT
Presented by โสตทัศนศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
Register : 2 - 10 October 2021
Pre-Show & Live Bracket : 12 October 2021
Start Tournament
Open Qualifier - 16 October 2021
----------------------------------------------
Prizepool 2,500 THB
- 1st : 2,000 THB
- 2nd : 500 THB
----------------------------------------------
Register : https://forms.gle/dD3xmGcRj66JwbdXA
Discord : https://discord.gg/JB3xVp6k7q
page : https://www.facebook.com/SKR-ESport-104594594877035
Rule Book MARYROSE : https://bit.ly/3AFxnOy
----------------------------------------------
#SKR #SKReSport #SKRAVE #MaryRose

VALORANT MARYROSE TOURNAMENT
Presented by โสตฯ สกร.
Register : 2 - 10 October 2021
Pre-Show & Live Bracket : 12 October 2021
Start Tournament
Open Qualifier - 16 October 2021
----------------------------------------------
Prizepool 2,500 thb
- 1st : 2,000 thb
- 2nd : 500 thb
----------------------------------------------
Register : https://forms.gle/dD3xmGcRj66JwbdXA
Discord : https://discord.gg/JB3xVp6k7q
page : https://www.facebook.com/SKR-ESport-104594594877035
Rule Book MARYROSE : https://bit.ly/3AFxnOy
----------------------------------------------
#SKR #SKReSport #SKRAVE #MaryRose

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร...
26/09/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Mahidol Quiz Chiang Mai University)
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม SKR 1
นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ
นายปภพ บุญยกิจสมบัติ
นายคุณานนท์ เริงทรง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 515

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Mahidol Quiz Chiang Mai University)
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม SKR 1
นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ
นายปภพ บุญยกิจสมบัติ
นายคุณานนท์ เริงทรง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 515

24 กันยายน 2564 | วันมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)“ขอ...
24/09/2021

24 กันยายน 2564 | วันมหิดล
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย)

#SKRPR2021

24 กันยายน 2564 | วันมหิดล
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย)

#SKRPR2021

กษิณานุสรณ์ออนไลน์ สายใยสวนฯ รังสิต มุทิตาจิตครูผู้สร้างตำนาน 2564 : นักเรียนมุทิตาจิตครู  กิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในวันเ...
22/09/2021
กษิณานุสรณ์ออนไลน์ สายใยสวนฯ รังสิต มุทิตาจิตครูผู้สร้างตำนาน 2564 : นักเรียนมุทิตาจิตครู

กษิณานุสรณ์ออนไลน์ สายใยสวนฯ รังสิต มุทิตาจิตครูผู้สร้างตำนาน 2564 : นักเรียนมุทิตาจิตครู

กิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2564

#มุทิตาจิต2564
#ที่แห่งนี้สง่างามและอบอุ่น

กษิณานุสรณ์ออนไลน์ สายใยสวนฯ รังสิต มุทิตาจิตครูผู้สร้างตำนาน 2564 : นักเรียนมุทิตาจิตครู กิจกรรมมุทิตาจิต เ.....

สัปดาห์การสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 256...
11/09/2021

สัปดาห์การสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564
จัดสอบผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

#SKRPR2021

สัปดาห์การสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564
จัดสอบผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

#SKRPR2021

ตรวจสอบ “คะแนนเก็บกลางภาค” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วที่ http://academic.skr.ac.th/grade/skr64...
04/09/2021

ตรวจสอบ “คะแนนเก็บกลางภาค” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วที่ http://academic.skr.ac.th/grade/skr64_1/

โดยใส่หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่าน (วัน เดือน และปีที่เกิดของนักเรียน เช่น 13/06/2547)

#SKRPR2021

ตรวจสอบ “คะแนนเก็บกลางภาค” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วที่ http://academic.skr.ac.th/grade/skr64_1/

โดยใส่หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่าน (วัน เดือน และปีที่เกิดของนักเรียน เช่น 13/06/2547)

#SKRPR2021

ยามค่ำย่ำสนธยา สิ้นแสงรวีส่องหล้าโอ้ถึงเวลาแล้วสิเรา จิตใจแสนเศร้าต้องพรากจากถิ่นเรา ถิ่นที่เรารู้ดีชมพู-ฟ้า มุทิตา กษิณ...
01/09/2021

ยามค่ำย่ำสนธยา สิ้นแสงรวีส่องหล้า
โอ้ถึงเวลาแล้วสิเรา จิตใจแสนเศร้า
ต้องพรากจากถิ่นเรา ถิ่นที่เรารู้ดี

ชมพู-ฟ้า มุทิตา กษิณาลัย 2564
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
📌 ครูวิชุดา จินดา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
📌 ครูมนัส จันทรัพย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
📌 ครูนิตยา ไชยพรหม (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
📌 ครูกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
📌 ครูศตพร ชาญชัยสิทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
📌 ครูมุจลินท์ ยั่งยืน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
📌 ครูณัฐกาญจน์ เกิดศรีทอง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

#มุทิตาจิต64
#ที่แห่งนี้สง่างามและอบอุ่น
#SKRPR2021

Photos from Sci SKR's post
24/08/2021

Photos from Sci SKR's post

24/08/2021
Photos from Mytcas.com's post
22/08/2021

Photos from Mytcas.com's post

16/08/2021

ขอเชิญชวนนักเรียน บุคคลทั่วไปและผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ✨
ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน ห่วงใยเสมอ ด้วยความรู้ดีๆ เกี่ยวกับCOVID-19 กับวิทยาศาตร์ ภายใต้ธีม “COVID with SCI EP.2” 💕

https://sites.google.com/skr.ac.th/covid-with-sci-ep2/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-covid-with-sci-ep-2

สวัสดีวันจันทร์การสอบกลางภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อย โดยให้ครูผู้สอนดำเนินกา...
16/08/2021

สวัสดีวันจันทร์

การสอบกลางภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อย โดยให้ครูผู้สอนดำเนินการสอบเก็บคะแนนในคาบเรียน หรือบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน

#SKRPR2021

สวัสดีวันจันทร์

การสอบกลางภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อย โดยให้ครูผู้สอนดำเนินการสอบเก็บคะแนนในคาบเรียน หรือบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน

#SKRPR2021

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ✨💫ในธีม “COVID with SCI EP.2”ระหว่างวันที่ 16-20 สิง...
13/08/2021

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ✨💫
ในธีม “COVID with SCI EP.2”
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม พ.ศ.2564
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

HAPPY MOTHER'S DAY 202112 สิงหาคม 2564วันแม่แห่งชาติ#SKRPR2021
12/08/2021

HAPPY MOTHER'S DAY 2021

12 สิงหาคม 2564
วันแม่แห่งชาติ

#SKRPR2021

HAPPY MOTHER'S DAY 2021

12 สิงหาคม 2564
วันแม่แห่งชาติ

#SKRPR2021

29/07/2021
สวัสดีวันพระใหญ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันอาสาฬหบูชาขอเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมหล่อพรรษาออนไลน์ ร่วมกับโรงเรียนสวนก...
24/07/2021

สวัสดีวันพระใหญ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมหล่อพรรษาออนไลน์ ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ไปหล่อเทียนออนไลน์กันได้ที่ :
http://skr.ac.th/link/buddha/

#SKRPR2021

สวัสดีวันพระใหญ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมหล่อพรรษาออนไลน์ ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ไปหล่อเทียนออนไลน์กันได้ที่ :
http://skr.ac.th/link/buddha/

#SKRPR2021

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน...
22/07/2021

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีเวลาเรียนและเรียนรู้ได้ครบตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดในหลักสูตรและจัดให้มีการวัดผลกลางภาค ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด นั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และให้นักเรียนได้ติดตามงานที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการวัดผลกลางภาค ดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. งดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอน รวมทั้งขอความร่วมมือครูประจำวิชา งดหรือลดการมอบหมายงานและการบ้านเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนติดตามงานและสะสางงานที่ผ่านมา, ทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564

2. เริ่มจัดกิจกรรมเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ครูผู้สอนปรับลดการสั่งงานหรือการบ้าน โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการบูรณาการชิ้นงานให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

3. ดำเนินการวัดผลกลางภาคในรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้ กำกับติดตาม และกวดขันการเรียน การส่งงานของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ

นายชาลี วัฒนเขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีเวลาเรียนและเรียนรู้ได้ครบตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดในหลักสูตรและจัดให้มีการวัดผลกลางภาค ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด นั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และให้นักเรียนได้ติดตามงานที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการวัดผลกลางภาค ดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. งดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอน รวมทั้งขอความร่วมมือครูประจำวิชา งดหรือลดการมอบหมายงานและการบ้านเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนติดตามงานและสะสางงานที่ผ่านมา, ทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564

2. เริ่มจัดกิจกรรมเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ครูผู้สอนปรับลดการสั่งงานหรือการบ้าน โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการบูรณาการชิ้นงานให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

3. ดำเนินการวัดผลกลางภาคในรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้ กำกับติดตาม และกวดขันการเรียน การส่งงานของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ

นายชาลี วัฒนเขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

📌 โควิด-19 ยังไม่จบใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือที่มา : กระทรวงสาธารณสุขภาพ : ชุมนุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทย...
17/07/2021

📌 โควิด-19 ยังไม่จบ
ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
ภาพ : ชุมนุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
(ถ่ายเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563)

#SKRPR2021

📌 โควิด-19 ยังไม่จบ
ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
ภาพ : ชุมนุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
(ถ่ายเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563)

#SKRPR2021

📣 ประกาศ 📣🎉 ออกแถลงการณ์ในนามพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองรังสิต ในการนี้ข้าจักขอเชิญชวนเยาวรุ่นเมืองรังสิตทุกคนเข้าร่วมกิจกรร...
12/07/2021

📣 ประกาศ 📣

🎉 ออกแถลงการณ์ในนามพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองรังสิต ในการนี้ข้าจักขอเชิญชวนเยาวรุ่นเมืองรังสิตทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นะน้องนะ รายละเอียดติดตามที่เพจเฟซบุ๊ก "รักไทยหัวใจสวนฯรังสิต" โอเคนัมเบอร์วันนะน้องนะ 👌

#แข่งขันแบบเว้นระยะห่างแต่ไม่เว้นระยะทางในการเรียนรู้
#กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ2564

#SKRPR2021

12/07/2021

[🥳] ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนผู้พัฒนาบอร์ดเกม Mentalism โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับรางวัล Gamer’s Choice 🏆
.
เยาวชนทีมนี้และเกมการเรียนรู้ Mentalism ซึ่งนำเสนอประเด็นค้นหาตัวเอง ทำให้ทีมนักพัฒนาบอร์ดเกมมองเห็นถึงศักยภาพความตั้งใจในกระบวนการทำงานที่โดดเด่น รวมทั้งเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำเกมไปต่อยอดและขยายผลในอนาคต 👏
.
#ออกแบบเกมออกแบบสังคม
#TUxBANPU
#Boardgame

ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้และเกิดกา...
05/07/2021

ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย

จากเหตุเพลิงไหม้และเกิดการระเบิดในโรงงานผลิตเม็ดโฟม และเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ ในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#เราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน
#StayStrong

ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย

จากเหตุเพลิงไหม้และเกิดการระเบิดในโรงงานผลิตเม็ดโฟม และเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ ในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#เราจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน
#StayStrong

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ รุ่นที่ 29 "กุหลาบออนไลน์"สู่รั้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตชื่อรุ่นโดย เด็กชายพสิษฐ์ พิพัฒนาศัก...
30/06/2021

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ รุ่นที่ 29 "กุหลาบออนไลน์"
สู่รั้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ชื่อรุ่นโดย เด็กชายพสิษฐ์ พิพัฒนาศักดิ์ และ เด็กหญิงปัณฑารัตน์ สุทธิสรโยธิน

#SKR29
#SKRPR2021
#ปฐมนิเทศออนไลน์
#ที่แห่งนี้สง่างามและอบอุ่น

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ รุ่นที่ 29 "กุหลาบออนไลน์"
สู่รั้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ชื่อรุ่นโดย เด็กชายพสิษฐ์ พิพัฒนาศักดิ์ และ เด็กหญิงปัณฑารัตน์ สุทธิสรโยธิน

#SKR29
#SKRPR2021
#ปฐมนิเทศออนไลน์
#ที่แห่งนี้สง่างามและอบอุ่น

ประกาศผลสมาชิกใหม่ชุมนุมประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2564ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนครับขอให้ผู้ที่ผ่าน...
24/06/2021

ประกาศผลสมาชิกใหม่ชุมนุมประชาสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนครับ
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวผ่านทาง inbox เพจ ก่อนเวลา 14.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณทุกคนที่สนใจสมัครเข้ามา สำหรับคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอให้ทำในสิ่งที่ชอบต่อไป เราเห็นศักยภาพของคุณ และเชื่อคุณจะพัฒนาไปได้อีกไกล

ประกาศผลสมาชิกใหม่ชุมนุมประชาสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนครับ
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวผ่านทาง inbox เพจ ก่อนเวลา 14.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณทุกคนที่สนใจสมัครเข้ามา สำหรับคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอให้ทำในสิ่งที่ชอบต่อไป เราเห็นศักยภาพของคุณ และเชื่อคุณจะพัฒนาไปได้อีกไกล

SKR CLUB 2021  มาดูกันว่า ปีการศึกษา 2564เรามีกิจกรรมชุมนุมอะไรบ้าง
21/06/2021

SKR CLUB 2021
มาดูกันว่า ปีการศึกษา 2564
เรามีกิจกรรมชุมนุมอะไรบ้าง

รับสมัครวันสุดท้าย !!!ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน ...
20/06/2021

รับสมัครวันสุดท้าย !!!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/TifKKBth8GrBWJiMA

[ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations

#SKRPR2021

รับสมัครวันสุดท้าย !!!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/TifKKBth8GrBWJiMA

[ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations

#SKRPR2021

ใครอยากทำรูปภาพกราฟิก มาทางนี้ !!ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน...
16/06/2021

ใครอยากทำรูปภาพกราฟิก มาทางนี้ !!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/TifKKBth8GrBWJiMA

[ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations
#SKRPR2021

ใครอยากทำรูปภาพกราฟิก มาทางนี้ !!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/TifKKBth8GrBWJiMA

[ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations
#SKRPR2021

เปิดรับสมัครแล้ว !!!ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน Go...
15/06/2021

เปิดรับสมัครแล้ว !!!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/TifKKBth8GrBWJiMA

[ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations

#SKRPR2021

เปิดรับสมัครแล้ว !!!
ชุมนุมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Forms
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น*

Link : https://forms.gle/TifKKBth8GrBWJiMA

[ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SKR Public Relations

#SKRPR2021

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นสวนกุหลาบ (รูปแบบออนไลน์)นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564สามารถเข้าร่วมได...
10/06/2021

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นสวนกุหลาบ (รูปแบบออนไลน์)
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าร่วมได้แล้วที่ : http://skr.ac.th/link/welcome/

#SKR29 #SKR26
#ที่แห่งนี้สง่างามและอบอุ่น

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นสวนกุหลาบ (รูปแบบออนไลน์)
นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าร่วมได้แล้วที่ : http://skr.ac.th/link/welcome/

#SKR29 #SKR26
#ที่แห่งนี้สง่างามและอบอุ่น

ตารางเรียน ลิงก์ Google Meet และ Google Classroomเพื่อการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564สามารถค้นหาได้ที่ : h...
08/06/2021

ตารางเรียน ลิงก์ Google Meet และ Google Classroom
เพื่อการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สามารถค้นหาได้ที่ : http://www.skr.ac.th/info/vc-googleclassroom.php

#SKRNewNormal #SKRPR2021

ตารางเรียน ลิงก์ Google Meet และ Google Classroom
เพื่อการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สามารถค้นหาได้ที่ : http://www.skr.ac.th/info/vc-googleclassroom.php

#SKRNewNormal #SKRPR2021

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 256...
04/06/2021

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

📌 สามารถพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ : http://schoolbilling.dev31.in.th/SBSKR/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx

📌 การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้าเว็บไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th
2. เมนูสำหรับนักเรียน คลิก ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลนักเรียนและพิมพ์ใบ Pay in
3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน
4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือสแกนจ่ายผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร

📌 ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้า Application ธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร)
2. กดปุ่มสแกนจ่ายผ่าน Application ธนาคารได้ทุกธนาคาร
3. เก็บใบเสร็จ/สลิปใบเสร็จธนาคารไว้เป็นหลักฐานและ
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน (ตราครุฑ) และใบแนบเบิก
4. ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน (ตราครุฑ) หลังจากที่ชำระมาแล้ว 3-5 วันทำการ ที่งานการเงิน (นับจากวันที่ชำระเงิน)

📌 หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 สามารถติดต่อรับใบเสร็จภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปที่งานการเงิน

#SKRPR2021

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ขอความร่วมมือชำระเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

📌 สามารถพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ : http://schoolbilling.dev31.in.th/SBSKR/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx

📌 การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้าเว็บไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th
2. เมนูสำหรับนักเรียน คลิก ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลนักเรียนและพิมพ์ใบ Pay in
3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน
4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือสแกนจ่ายผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร

📌 ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้า Application ธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร)
2. กดปุ่มสแกนจ่ายผ่าน Application ธนาคารได้ทุกธนาคาร
3. เก็บใบเสร็จ/สลิปใบเสร็จธนาคารไว้เป็นหลักฐานและ
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน (ตราครุฑ) และใบแนบเบิก
4. ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน (ตราครุฑ) หลังจากที่ชำระมาแล้ว 3-5 วันทำการ ที่งานการเงิน (นับจากวันที่ชำระเงิน)

📌 หมายเหตุ : นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 สามารถติดต่อรับใบเสร็จภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปที่งานการเงิน

#SKRPR2021

ที่อยู่

อาคารสิรินธร 1 ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 06:00 - 16:30
ศุกร์ 06:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

290498035

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SKR Public Relationsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง SKR Public Relations:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ชุมนุมประชาสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น ชุมนุม โครงการพัฒนาผู้เรียน และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีสาระภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เต็นท์พีระกมล บริการเต็นท์เช่า พร้อมอุปกรณ์จัดงานต่างๆ เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร เต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 4x8 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 2×2 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 3x3 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 4×4 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 5×5 เมตร เต็นท์ทรงโรมันสีขาว ขนาด 6×6 เมตร ชุดเก้าอี้สตูลทรงลูกเต๋าสีขาว พร้อมโต๊ะกลาง ร่มสนาม พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ พัดลมธรรมดา โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาว ขนาด 0.75x1.80 เมตร โต๊ะเหลี่ยมหน้าขาวคลุมสเกิร์ต ขนาด 0.75x1.80 เมตร ชุดโต๊ะกลม(โต๊ะจีน) เก้าอี้พลาสติกสีขาว เก้าอี้พลาสติกสีขาวคลุมผ้าสีขาว เก้าอี้เบาะนวม เก้าอี้เบาะนวมคลุมผ้าสีขาวผูกโบว์ทอง ฯลฯ “เต็นท์พีระกมล พร้อมบริการด้วยความเต็มใจ” จัดส่งถึงที่ บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดทั่วราชอาณาจักร Phone : 02-038-0393 Mobile : 087-992-9052 (มด) ID Line : peerakamol E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] http://www.facebook.com/tentpeerakamol (ขออภัยหากข้อความนี้เป็นการรบกวน จุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
***ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ*** วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับการรับเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เริ่ม 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560 สมัครได้ทั้งทางออนไลน์(ตามลิ้งค์) หรือสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม โทร.082-5601365 http://reg.ssru.ac.th/index.php . ดูคลิปแนะนำวิธีการสมัครได้ที่นี่ค่ะ https://www.facebook.com/136873039742096/videos/1471560596273327/ . * สาขาธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3442 . *สาขาการจัดการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3452 . *สาขาการโรงแรม วิชาเอกโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3454 . *สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร(หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 3455 . **สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัสสาขาวิชา 7319 . มีปัญหาด้านการสมัครเรียน โทร.มาได้เลยนะคะ 082-5601365 เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการนะคะ :) :) :) ***ขอบคุณค่ะ***