Clicky

Homestaystandardthailand

Homestaystandardthailand มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และรัฐบาลได้ออกกฎหมายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นแรงผลักดันให้องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา จึงทำให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายในชุมชน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการกำหนดมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวของไทย จึงได้พิจารณาจั

ดทำตัวชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay Standard Thailand) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำที่พักในรูปแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรม ชนบท (Homestay) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องพักบ้านเดียวกันกับเจ้าบ้านและศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่นักท่องเที่ยว เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สามารถมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวจนสามารถ พัฒนาเป็นชุมชน เข้มแข็ง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

20/12/2022

🧳เมืองไทยต้องออกไปทัก!! กับนักท่องเที่ยว 13 สาย
.
🔸ผู้คนมีความชอบและความสนใจในการเดินทางที่หลากหลายประเภทแตกต่างกันไป นักท่องเที่ยวก็เช่นกัน จึงมีการกำหนดนักท่องเที่ยวออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยรวมๆแล้ว อาจแบ่งนักท่องเที่ยวได้ 13 ประเภท หรือ นักเที่ยว 13 สาย ดังนี้
.
✅1. สายบุญสายมู
✅2. สายคาเฟ่
✅3. สายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
✅4. สายรักษ์ธรรมชาติ
✅5. สายแอดเวนเจอร์
✅6. สาย Workation
✅7. สายฟรีแลนซ์
✅8. สายเที่ยวยาว
✅9. สายเที่ยวสั้น
✅10. สายเที่ยววันเดียว
✅11. สายลุยเดี่ยว
✅12. สายสุขภาพและเวลเนส
✅13. สายงานเทศกาลคอนเสิร์ต วิ่งมาราธอน
.
🔸ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ เป็นตัววางกลยุทธ์ กำหนดบริการและแหล่งท่องเที่ยวของตน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว และได้รับความประทับใจได้เป็นอย่างดี
.
🔹สำหรับในช่วงปลายปีเข้าสู่ปีใหม่ ท่องเที่ยวสายมูมาแรงแซงนักเที่ยวทุกสายอย่างแน่นอน เพราะผู้คนล้วนนิยมเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ ขอพร ดลจิตดลใจตามศรัทธาของแต่ละคน
.
📌กรมการท่องเที่ยว จึงขอแนะนำช่องทางและข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวมูเตลู ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางดีๆ ที่นักท่องเที่ยวสายมูจะรับไปปักหมุดจัดทริปต้อนรับปีใหม่นี้กันได้ที่เพจ Homestaystandardthailand
.
📰ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/business/feature/2536573 และกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
📷ขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pngtree.com
.
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #เมืองไทยต้องออกไปทัก #ท่องเที่ยว #นักท่องเที่ยว #โฮมสเตย์ #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

รู้จักนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์กันไหม? เขาคือใคร? มีความพิเศษอย่างไรบ้าง?เมื่อพูดถึงโฮมสเตย์ ซึ่งหมายถึง ที่พักรูปแบบหนึ่งที...
20/12/2022

รู้จักนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์กันไหม?
เขาคือใคร? มีความพิเศษอย่างไรบ้าง?

เมื่อพูดถึงโฮมสเตย์ ซึ่งหมายถึง ที่พักรูปแบบหนึ่ง
ที่เจ้าของบ้านแชร์พื้นที่ของตนเองร่วมกับนักท่องเที่ยว
ดังนั้น นักท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จึงหมายถึง นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเพื่อเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้าน และสัมผัสกับชีวิตคนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมถึงทำกิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่นหรือเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง

จากข้อมูลแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวที่สนใจการเข้าพักในโฮมสเตย์จำนวน 100 คน พบว่า มักจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง คิดเป็น 51% และ ท่องเที่ยวกับทัวร์คิดเป็น 49% แบบโฮมสเตย์ที่พวกเขาชื่นชอบหรือเลือกที่จะพัก เป็นแบบโฮมสเตย์เพื่อชมธรรมชาติคิดเป็น 43.6 % , ชมวิถีชีวิตเป็น 40.2 % และ การผจญภัยคิดเป็น 16.2 % โดยเรื่องที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมีกังวลคือ เรื่องความปลอดภัยและความสะอาดคิดเป็น 65 % และ กังวลเรื่องคุณภาพของที่พักคิดเป็น 53 % จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความต้องการที่เหล่าผู้ให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับที่พัก คือ เรื่องของความปลอดภัยและความสะอาดรวมไปถึง คุณภาพการให้บริการของที่พักโฮมสเตย์ตามมาตรฐานด้วย

ที่มา: ผลการสำรวจความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ โดยนางสาว จุฑามาศ สอนอิน นักศึกษา ปี 4 ม.ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

Photos from ลาพักเที่ยว's post
12/11/2022

Photos from ลาพักเที่ยว's post

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post
03/11/2022

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post

สายมู ไม่ควรพลาด!!
27/10/2022

สายมู ไม่ควรพลาด!!

ไปมูคนเดียวเหง๊าเหงา...ไปมูเตลูกะเราได้มั้ย...ฮิ้ววววว
#สายมูห้ามพลาด!! ท่องเที่ยวมูเตลู เสริมดวงชะตาให้กับชีวิต
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความรัก สมปรารถนา
ดั่งใจหวัง แคล้วคลาดปลอดภัย โดยกรมการท่องเที่ยว
จัดที่ให้ที่มูให้ตั้งแต่เหนือจดใต้
.
เริ่มจากภาคเหนือ กับกิจกรรมทักษาโหรา บูชาพระธาตุ ณ เมืองโบราณเชียงแสน ดินแดนริมน้ำโขง จังหวัดเชียงราย ต่อด้วย 3 ถ้ำ 1 ศาล ณ บ้านมุงเหนือ…กับ 4 ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ ณ บ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตามต่อไปยังจังหวัดสกลนคร ณ กุฏิหลวงปู่มั่น วัดป่าบ้านหนองผือ ที่นี่คือ…มหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา ไปจนถึงภาคตะวันออก ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กับเรื่องราวของหลวงปู่คร่ำ...เกจิอาจารย์ตำนานพุทธคุณแห่งบูรพาทิศ ปิดท้ายที่ภาคใต้ กับพุทธบารมีหลวงพ่อเถื่อนและลูกสวาทมนต์ตราแห่งรักเมตตามหานิยม ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจุดขายชุมชน ผ่านแนวคิด
เรื่องเล่าสร้างสรรค์ชุมชน มูเตลู ภายใต้โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จังหวัดเชียงราย ทักษาโหรา บูชาพระธาตุ
ณ เมืองโบราณเชียงแสน ดินแดนริมน้ำโขง
ติดต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน
คุณอภิชาติ ติลกสกุลชัย เบอร์โทรศัพท์ 086-777-7409
.
.
#กรมการท่องเที่ยว
#ชุมชนมูเตลู #มูเตลู #ฮาโลวีน
#กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
#มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
#มาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน
#โฮมสเตย์

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post
26/10/2022

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post

Photos from เที่ยวเล่น's post
17/10/2022

Photos from เที่ยวเล่น's post

Photos from นายขยันเที่ยว's post
17/10/2022

Photos from นายขยันเที่ยว's post

Photos from เที่ยวจนวันลาหมด's post
17/10/2022

Photos from เที่ยวจนวันลาหมด's post

17/10/2022

📣กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ Wellness Game Changer 2023: พลิกเกมส์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน 2023
​.
📌เสริมสร้างแนวคิดการสร้างจุดขายใหม่ ๆ การ Co-Create เชื่อมโยง การท่องเที่ยวและเส้นทาง เพื่อสร้างเป็น Magnet จุดดึงดูดความสนใจใหม่ และก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ไปสู่โอกาสใหม่ๆ ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2023
​.
🏡ขอเชิญชวนสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ โรงแรม ​ รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการสปา นวด บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ
.​
✏️กรอกข้อมูลแสดงความสนใจที่ https://forms.gle/6o4cVTzQd81J95jo9
​.
📆ตั้งแต่วันนี้ -20 ตุลาคม 2565
​.
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุจิรา คำชมภู โทร. 08 2450 2615 นางสาวสุทธิยา ไชยศร โทร. 06 1632 9289 และนางสาวภาวิณี อำมฤก โทร. 08 1788 7040
.
#กรมการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ #อบรมฟรี

Photos from ลาพักเที่ยว's post
14/10/2022

Photos from ลาพักเที่ยว's post

Photos from เที่ยวให้ยับ : Crazy Journeys's post
12/10/2022

Photos from เที่ยวให้ยับ : Crazy Journeys's post

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post
12/10/2022

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post

Photos from Environman's post
06/10/2022

Photos from Environman's post

Photos from ใกล้มิตรชิดหมอ's post
06/10/2022

Photos from ใกล้มิตรชิดหมอ's post

Photos from จุดกางเต็นท์'s post
04/10/2022

Photos from จุดกางเต็นท์'s post

Photos from เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers's post
04/10/2022

Photos from เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers's post

Photos from บันทึกคนขี้เที่ยว's post
29/09/2022

Photos from บันทึกคนขี้เที่ยว's post

Photos from Environman's post
27/09/2022

Photos from Environman's post

16/09/2022
เที่ยวแบบ “สุข เกิน สิบ”

กรมการท่องเที่ยว สร้างจุดขายใหม่ ชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวแบบ “สุข เกิน สิบ” กับการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวและต่อยอดโฮมสเตย์ 🏡🏡🏡 และชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้มีมูลค่าพร้อมสร้างรายได้ด้วย 4 ต้นแบบ Healthy Homestay โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและการให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ Eco-Friendly Homestay โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ และที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้ คือ Camping ชุมชน ให้ตอบโจทย์ โดนใจนักท่องเที่ยวสายต่างๆ โดยมี ดารานักแสดงอารมณ์ดี มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ เป็นกระบอกเสียงให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมาตรฐานเดิมและจุดขายใหม่ที่ไปพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง

1. Healthy Homestay โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ หมายถึงโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 27 โฮมสเตย์ ให้ผู้รักสุขภาพได้รับความสุขอย่างเต็มที่

2. Eco-Friendly Homestay โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานที่มีจุดเด่นในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว จำนวน 11 โฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยวสายรักษ์โลกต้องเทใจให้

3. โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ หมายถึง โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน นำอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาปรับใช้ในการตกแต่งโฮมสเตย์หรือพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ น่าอยู่ และน่าประทับใจ เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบชุมชนและที่พักที่นำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน มีจำนวน 4 โฮมสเตย์

4. Camping ชุมชน หมายถึงชุมชนที่ได้มาตรฐานที่มีการจัดสรรพื้นที่ลานกางเต้นท์ในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รองรับนักท่องเที่ยวสายแค้มป์ปิ้งได้อย่างเหมาะสมน่าประทับใจ จำนวน 6 ชุมชน

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dot.go.th หรือ Facebook Fan Page: Homestaystandardthailand
.
#กรมการท่องเที่ยว
#มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
#มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาพบรรยากาศพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ.256530 สิงหาคม 2565 กลุ่มมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
07/09/2022

ภาพบรรยากาศพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ.2565
30 สิงหาคม 2565 กลุ่มมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ขอแสดงความยินดีกับชุมชนและโฮมสเตย์ทุกชุมชนที่ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay Standard) และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ...
30/08/2022

ขอแสดงความยินดีกับชุมชนและโฮมสเตย์ทุกชุมชนที่ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay Standard) และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Standard) 🎉🎉🎉

กรมการท่องเที่ยว มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 414 ราย ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
.
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
.
โดยในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นการมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว จำนวน 3 มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 221 แห่ง ได้แก่
- มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay Standard) จำนวน 92 แห่ง
- มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Standard) จำนวน 35 แห่ง
- มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Attraction Standard) จำนวน 94 แห่ง
.

.
#กรมการท่องเที่ยว #เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

Healthy Homestay โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและการให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพHealthy Homestay คือ โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานที่ม...
22/08/2022

Healthy Homestay โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและการให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ

Healthy Homestay คือ โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ในรูปแบบกิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สมุนไพร นวดแผนไทย นวดประคบ ตอกเส้น การแช่น้ำแร่บำบัดสุขภาพ ทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร เมนูอาหารสุขภาพ ทำน้ำสมุนไพร เป็นต้น ประกอบกับการส่งเสริมให้โฮมสเตย์มีการบริหารจัดการและให้บริการที่เน้นในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

โดยกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำเกณฑ์คุณภาพต้นแบบโฮมสเตย์ที่มีการจัดการและการให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนายกระดับให้ โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน เป็น Healthy Homestay ในระดับประเทศได้ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 6 ด้าน 17 ตัวชี้วัด

สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่ https://anyflip.com/bookcase/hplng?fbclid=IwAR0gXhmmeiFdzOR5GdhkerTwBHI6XkVS5zz4OowoFZ0_BfDXhNH0uR6Ag-8

#มาตรฐานการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไทย #กรมการท่องเที่ยว

16/08/2022

มาทำความรู้จักกับ 4 ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวจุดขายใหม่
ภายใต้แคมเปญ”สุข•เกิน•สิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย
กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว”

💙Healthy Homestay : โฮมสเตย์
ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ
💚 Eco-Friendly Homestay :
โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
🧡โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ :โฮมสเตย์ที่นำอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาปรับ
ใช้ในการตกแต่ง
💛 Camping ชุมชน : ชุมชนที่มีการจัดสรรพื้นที่ลานกางเต้นท์ในชุมชน
ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post
15/08/2022

Photos from กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism's post

📣กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว ...
13/08/2022

📣กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

📍เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวใหม่ 4 รูปแบบ ภายใต้แคมเปญ”สุข•เกิน•สิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว”

💙Healthy Homestay : โฮมสเตย์
ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ
💚 Eco-Friendly Homestay :
โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
🧡โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ :โฮมสเตย์ที่นำอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาปรับ
ใช้ในการตกแต่ง
💛 Camping ชุมชน : ชุมชนที่มีการจัดสรรพื้นที่ลานกางเต้นท์ในชุมชน
ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

🎉นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว“DOT New Product” สินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ของกรมการท่องเที่ยว” พร้อมกับการ Update“เทรนด์การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

🗓วันที่ 15 สิงหาคม 2565
⏱เวลา 09.00-12.00 น.
🖥ทางออนไลน์ ZOOM

ลงทะเบียนด่วนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ทาง https://docs.google.com/forms/d/1-mMno_s3EuDXG-S4lY-1E23wwJi-yKZDhVXVzjhsRcY/viewform?edit_requested=true

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📞นางกันตพร ทองมั่น หมายเลขโทรศัพท์ 09 5485 1000, 064 273 6688, 064 492 1424

#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #ชุมชนท่องเที่ยว #มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

📣กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว       ชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชน  นักท่องเ...
08/08/2022

📣กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

📍เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวใหม่ 4 รูปแบบภายใต้แคมเปญ”สุข•เกิน•สิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว”

💙Healthy Homestay : โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและ
ให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ
💚 Eco-Friendly Homestay : โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
🧡บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ :โฮมสเตย์ที่นำอัตลักษณ์และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาปรับใช้ในการตกแต่ง
💛 Camping ชุมชน : ชุมชนที่มีการจัดสรรพื้นที่ลาน
กางเต้นท์ในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

🎉นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว“DOT New Product”
สินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ของกรมการท่องเที่ยว” พร้อมกับการ Update“เทรนด์การตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน”

🗓วันที่ 15 สิงหาคม 2565
⏱เวลา 09.00-12.00 น.
🖥ทางออนไลน์ ZOOM

ลงทะเบียนด่วนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ทาง https://docs.google.com/forms/d/1-mMno_s3EuDXG-S4lY-1E23wwJi-yKZDhVXVzjhsRcY/viewform?edit_requested=true

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📞นางกันตพร ทองมั่น หมายเลขโทรศัพท์ 09 5485 1000, 064 273 6688, 064 492 1424

#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #ชุมชนท่องเที่ยว #มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว เตรียมเสิร์ฟความสุขอีกครั้ง😊ต่อยอดแคมเปญสุขเต็มสิบโดยนำทีมพา “มิค บรมวุฒิ” ศิลปินอารมณ์ดี ลงพื้...
05/08/2022

กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
เตรียมเสิร์ฟความสุขอีกครั้ง😊ต่อยอดแคมเปญสุขเต็มสิบ
โดยนำทีมพา “มิค บรมวุฒิ” ศิลปินอารมณ์ดี ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปประชาสัมพันธ์ชุมชนและโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “สุข •เกิน•สิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว”

จะสุข•เกิน•สิบยังไงนั้น
อย่าลืมรอติดตามกันได้ ที่นี่ เร็วๆนี้!! 😘

#กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #กรมการท่องเที่ยว #มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

📢📢กรมการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 🧑‍🍳 ที่นำเสนอสุดย...
25/07/2022

📢📢กรมการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 🧑‍🍳 ที่นำเสนอสุดยอดเมนูอาหารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ภายใต้แนวคิด "อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Healthy Dish)" 🥘🥗 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ได้แก่

🏆รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีบ้านนครชุม จ.กำแพงเพชร
เมนูสำรับใบขี้เหล็กบ้านนครพระชุม - ชาใบขี้เหล็กนำ้ผึ้งมะนาว
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จ.กาฬสินธุ์ เมนูเลปิโดเทสชมสวน - นวลนางหวานซ่อนเปรี้ยว
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
เมนูแกงผักแว่นเขียวเกี้ยวปลาหลิม - น้ำสมุนไพรไตลื้อ
🏅รางวัลชมเชย 2 รางวัล
โฮมสเตย์บ้านตม จ.ชลบุรี
เมนูยำพอเพียง-ฟ้าอำไพ
และ ชุมชนตำบลบ้านแหลมสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
เมนูข้าวคลุกน้ำพริกไปนา - น้ำว่านหางจระเข้ตาเพชร

📌รอติดตามสูตรอาหารสุขภาพของ 10 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบในรูปแบบ Infographic และ E-Book นะคะทางFacebook fanpage ของกรมการท่องเที่ยว👉🏻https://www.facebook.com/Deptourism

#อาหารถิ่นกินปลอดภัยห่างไกลNCDs #กรมการท่องเที่ยว #อาหารชุมชน
#อาหารสุขภาพ #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

ที่อยู่

Changwatthana
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Homestaystandardthailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Homestaystandardthailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ Thailand Digital Outlook สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง Bangkok Immigration-กองบังคับการตรวจคนเข Internship/Cooperative Education - NCSA สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สำนักงานสถิติแห่งชาติ มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ