Homestaystandardthailand

Homestaystandardthailand มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นบทบาทการพัฒนาชุมชน และรัฐบาลได้ออกกฎหมายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นแรงผลักดันให้องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา จึงทำให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายในชุมชน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการกำหนดมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวของไทย จึงได้พิจารณาจั

ดทำตัวชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay Standard Thailand) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำที่พักในรูปแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรม ชนบท (Homestay) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องพักบ้านเดียวกันกับเจ้าบ้านและศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่นักท่องเที่ยว เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สามารถมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวจนสามารถ พัฒนาเป็นชุมชน เข้มแข็ง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

Changwatthana
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Homestaystandardthailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Homestaystandardthailand:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ