โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เอกลักษณ์ ลูกสุรศักดิ์มนตรี มารยาทดี มีอัธยาศัย วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
(843)

เปิดเหมือนปกติ

[ประชาสัมพันธ์] 📣กิจกรรมดีๆ จากงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุข กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธย...
22/06/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
กิจกรรมดีๆ จากงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุข กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ร่วมประกวดผลงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ชิงทุนการศึกษา นักเรียนที่สนใจส่งผลงานได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 🚬🎲🚫

[ประชาสัมพันธ์] 📣กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี...
15/06/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

[ประชาสัมพันธ์] 📣
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

[ประกาศ] 📣แจ้งการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564***โรงเรียนจะใช้รูปแบบการเรียนออนไล...
10/06/2021

[ประกาศ] 📣
แจ้งการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
***โรงเรียนจะใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์ 100%***
ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

[ประกาศ] 📣
แจ้งการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
***โรงเรียนจะใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์ 100%***
ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

[ประชาสัมพันธ์] 📣กิจกรรมดีๆ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และ...
31/05/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
กิจกรรมดีๆ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ นักเรียนที่สนใจติดตามรายละเอียด 👇👇👇

[ประชาสัมพันธ์] 📣
กิจกรรมดีๆ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ นักเรียนที่สนใจติดตามรายละเอียด 👇👇👇

[ประชาสัมพันธ์] 📣การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนมิถุนายน-เดือ...
28/05/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมคลิปอธิบายขั้นตอน แนวปฏิบัติและตารางเรียน
https://youtu.be/3hQDThT2PnE

27/05/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
***แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวในการมอบตัว เนื่องจากขณะนี้ครูผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการนำข้อมูลลงฐานระบบ อาจทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลได้ ให้กรอกข้อมูลได้อีกครั้งช่วงเย็นนี้ ช่วงหัวค่ำ หรือในวันพรุ่งนี้ ขออภัยในความล่าช้าค่ะ****

[ประชาสัมพันธ์] 📣คำชี้แจ้ง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4***ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านศึกษาอย่าง...
25/05/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
คำชี้แจ้ง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
***ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านศึกษาอย่างละเอียด ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน***

[ประชาสัมพันธ์] 📣กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)
24/05/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)

[ประชาสัมพันธ์] 📣
กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)

[ประกาศ] 📄กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564***ข้อปฏิบัติ เวลาในการรับหนังสือ ให้ผู้ปกครองและนักเรียน...
24/05/2021

[ประกาศ] 📄
กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
***ข้อปฏิบัติ เวลาในการรับหนังสือ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านศึกษาอย่างละเอียด ครบถ้วน และปฏิบัติตามประกาศแนบ***

[ประกาศ] 📄เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด...
22/05/2021

[ประกาศ] 📄
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
***ให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านและศึกษาแนวปฏิบัติให้ครบถ้วน***

[ประชาสัมพันธ์] 📣จากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์สั่งซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ สมุด กระเป๋า...
22/05/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
จากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์สั่งซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ สมุด กระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ 👇👇👇

[ประชาสัมพันธ์] 📣
จากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์สั่งซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ สมุด กระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ 👇👇👇

[ประกาศ] 📄เรื่อง แนวทางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรั...
16/05/2021

[ประกาศ] 📄
เรื่อง แนวทางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

[แสดงความเสียใจ] 😔ในนามข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อก...
15/05/2021

[แสดงความเสียใจ] 😔
ในนามข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ กำนันลิ้มฟ้า ปั้นสุวรรณ บิดานางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

[แสดงความเสียใจ] 😔
ในนามข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ กำนันลิ้มฟ้า ปั้นสุวรรณ บิดานางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

[แสดงความยินดี] 👏โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเ...
12/05/2021

[แสดงความยินดี] 👏
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

[ประกาศ] 📄สารจากผู้อำนวยการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่-ด้วยความปราถนาดี- 😊✌️💪
09/05/2021

[ประกาศ] 📄
สารจากผู้อำนวยการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

-ด้วยความปราถนาดี-
😊✌️💪

[ประกาศ] 📄
สารจากผู้อำนวยการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

-ด้วยความปราถนาดี-
😊✌️💪

[ประกาศ] 📄เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้1.ครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตราอัตราเ...
05/05/2021

[ประกาศ] 📄
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1.ครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2.ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 วุฒิปัญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
และสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/jobs/78755/
รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2564

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post
29/04/2021

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post

[ประกาศ] 📣ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธ...
29/04/2021

[ประกาศ] 📣
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม 02-277-0663 , 02-277-3690-91 ต่อ 0 , 110 งานประชาสัมพันธ์

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post
28/04/2021

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post
27/04/2021

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post

[ประชาสัมพันธ์] 📣ประกาศ !!! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเข้า...
27/04/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣
ประกาศ !!! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ
อายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ
เปิดโอกาสให้ร่วมกันคิดและสร้างโครงงานเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม
โดยมีเงินสนับสนุนการอวด (ทำ) ดี จำนวน 30,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564
ที่ https://www.xn--12c1bbao8gub4b2a5hpdxd.com/ หรือ QR Code ใบสมัคร

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post
26/04/2021

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣ขั้นตอนการสมัครเรียน แบบ ONLINE (ออนไลน์) วันที่ 24-28 เม.ย. 2564   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ...
23/04/2021

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣
ขั้นตอนการสมัครเรียน แบบ ONLINE (ออนไลน์)
วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.surasak.ac.th หรือ www.bangkok2.org

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣
ขั้นตอนการสมัครเรียน แบบ ONLINE (ออนไลน์)
วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.surasak.ac.th หรือ www.bangkok2.org

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣📌 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปร...
21/04/2021

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣
📌 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣
📌 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[ประกาศ] 📄เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 จึง...
15/04/2021

[ประกาศ] 📄
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 จึงขอปรับเปลี่ยนวิธี เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.surasak.ac.th หรือ www.bangkok2.org

[ประกาศ] 📄
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 จึงขอปรับเปลี่ยนวิธี เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.surasak.ac.th หรือ www.bangkok2.org

[ประกาศ] 📄เรื่อง เรียกนักเรียนในลำดับสำรองในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ GEP และ MEP ...
09/04/2021

[ประกาศ] 📄

เรื่อง เรียกนักเรียนในลำดับสำรองในการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ GEP และ MEP 🥰👍

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post
07/04/2021

Photos from โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี's post

[ประกาศ] 📄กลุ่มบริหารวิชาการเรื่อง แจ้งวันรับใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 👩‍🎓👨‍🎓นักเรียนระดับชั...
07/04/2021

[ประกาศ] 📄

กลุ่มบริหารวิชาการ
เรื่อง แจ้งวันรับใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
6 👩‍🎓👨‍🎓
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23 เมษายน 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 เมษายน 2564

[ประกาศ] 📄

กลุ่มบริหารวิชาการ
เรื่อง แจ้งวันรับใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
6 👩‍🎓👨‍🎓
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23 เมษายน 2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 เมษายน 2564

ในนามข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูนั...
30/03/2021

ในนามข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูนันทนัช สุขแก้ว ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในนามข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูนันทนัช สุขแก้ว ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

[ประชาสัมพันธ์] 📣โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ Shoot It Academy  ขอเชิญร่วมฝึกประสบการณ์ชีวิตผ่านบาสเกตบอล ผู้สนใจสามาร...
29/03/2021

[ประชาสัมพันธ์] 📣

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ Shoot It Academy ขอเชิญร่วมฝึกประสบการณ์ชีวิตผ่านบาสเกตบอล ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇👇⛹️⛹️‍♀️🏀

[ประกาศ] 📄กำหนดการประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563วันที่ 29 มีนาคม 2564 ฟังผลสอบออนไลน์ทางwww.surasak.ac.th
26/03/2021

[ประกาศ] 📄

กำหนดการประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ฟังผลสอบออนไลน์ทาง
www.surasak.ac.th

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣📌 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึ...
24/03/2021

[ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์] 📣

📌 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนทั่วไป

มาเป็นลูกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกันนะคะ 🥰

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564
23/03/2021

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564
22/03/2021

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

ที่อยู่

54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622770663

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชวนมาโหลด สติกเกอร์ไลน์ ไว้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ สร้างสีสันในแชทไลน์กับเพื่อนๆ แชทสนุก สุดปัง กับสติกเกอร์ไลน์มนุษย์ไฟฟ้า 📣📣📣@lineเพิ่มเพื่อน รับไปเลยสติกเกอร์มนุษย์ไฟฟ้า 👉👉line @ercofficial / สแกนQR Cord รีบมาโหลดกันเยอะๆๆนะครับ
สวัสดีค่ะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะ ฝากประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ "พ่อ"หรือ "เที่ยวถิ่นบ้านฉัน"ตั้งแต่วันนี้-20 พ.ย. 63 ชิงรางวัลกว่า 38,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รายละเอียดตามด้านล่างนี้ ขอบพระคุณค่ะ https://www.facebook.com/caswu/posts/3588912834531050
ขออนุญาตสอบถามค่ะ เรื่องการเข้าดูคะแนนสอบปลายภาคค่ะ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของเด็กนักเรียนไม่สามารถเข้าดูคะแนนสอบปลายภาคได้ และมีความจำเป็นต้องเข้าคะแนนดูภายในวันนี้ เพราะทาง รร.กำหนดให้มีการลงทะเบียนหรือสอบซ่อมในวันพรุ่งนี้ ผู้ปกครองได้ประสานเบื้องต้นกับทางทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ว่าทาง รร.จะแก้ไขเพื่อเข้าดูคะแนนได้เมื่อไหร่ และจะติดต่อคุณครูคอมได้มั้ย ทางผู้ปกครองต้องการทราบความชัดเจน ว่าจะแก้ไขให้ทันในวันนี้มั้ย ควรทำอย่างไรบ้างคะ รบกวนทาง จนท.แก้ไขระบบให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ผู้ก่อการดีจริงๆ
#ครูจะลงโทษเด็กตามอำเภอใจไม่ได้นะ เด็กโดนลงโทษสกอดจัม 60 ครัง สาเหตุเข้าห้องประชุมสาย ทั้งที่เด็กมีเหตุผลที่เข้าสาย แต่ก็ยังโดนลงโทษ ด้วยการพาเด็กไปที่ห้องของนักเรียนแล้วปิดไฟสั่งเด็กสกอดจั๊ม ตัวครูยืนแอบข้างเสา กลัวโดนถ่ายคลิป #โรงเรียนชื่อดังย่านวิภาวดี
คิดถึงสมัย ม.ต้นเลยครับ #สศม28
.......
WW ร่วมกันแสดงหนังน้ำเน่า WW ประชาชนขายเสียง นักการเมืองถอนทุน ทหารปฏิวัติ ร่วมกันแสดงหนังน้ำเน่าสนิท เรื่อง” การเมืองไทย” ซึ่งไม่มีใครดีกว่าใครหรอก ไอ้อ่า..เอ๊ยยย
เอกสารการชำระเงิน บำรุงการศึกษา ม.1 ปี 63 print ได้จากตรงใหนครับ เว็บโรงเรียนยังไม่มีให้โหลด
รบกวนผู้ปกครองทุกท่านใครพบเห็นหรือรู้จักน้องแพท นักเรียนสุรศักดิ์ ม2/11หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ 11/5/63 รบกวนแจ้งที่เบอร์ของแม่น้องด้วยนะค่ะแม่เป็นห่วงมาก ช่วยๆกันด้วยนะค่ะ 082-4440367
สอบถามค่ะ ในส่วนของทะเบียนบ้านนักเรียน สถานะขึ้น “เอกสารไม่ถูกต้อง” ต้อง Upload เอกสารแก้ไขใหม่ยังไงค่ะ
เผื่อน้องๆสนใจครับ https://www.facebook.com/123745671084048/posts/2003005213158075/