Institute for Agricultural Product Innovation

Institute for Agricultural Product Innovation 🔰 Institute for Agricultural Product Innovation (APi) ✨...
https://youtu.be/zd48QWP-ES0
(4)

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ “สกน.” (Institute for Agricultural Product Innovation: APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให

้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด

บทบาท/ภารกิจที่สำคัญ
(1) อำนวยความสะดวก โดยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจต่างๆ อาทิ การจดทะเบียน กฏระเบียบ มาตรการทางการค้า ฯลฯ
(2) ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมในทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความรับรู้ในสินค้าเกษตรนวัตกรรม ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์สินค้าเกษตรนวัตกรรม

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ (APi) ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการสินค้าเกษตนนวัตกรรมที่สนใจสมัครเข้า...
10/04/2024

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ (APi)
ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการสินค้าเกษตนนวัตกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX-ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ : 02-547-4047 อีเมล : [email protected]

📢ข่าวดี 🌻 สร้างโอกาสทางธุรกิจกับการประกวดสินค้านวัตกรรมเกษตร• Food Innovation• Lifestyle Innovation• Rising Star🛎กรมการค...
07/04/2024

📢ข่าวดี 🌻 สร้างโอกาสทางธุรกิจกับการประกวดสินค้านวัตกรรมเกษตร
• Food Innovation
• Lifestyle Innovation
• Rising Star

🛎กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล "Agri Plus Award 2024" พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม boot camp สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับศักยภาพทางธุรกิจ

(free) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (free)

(pin) สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

🔸เข้าร่วม Boot camp ต่อยอดความรู้ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด และวางแผนสู่ตลาดเป้าหมาย
🔸เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และงานจำหน่ายสินค้าต่างๆ
🔸ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภท Food Innovation จะได้รับสิทธิออกบูธร่วมกับกรมฯ ในงาน Thaifex-Anuga Asia 2024

🛎เพียงสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล Agri Plus Award 2024 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 เมษายน 2567 นี้เท่านั้น 🌟
📌 สมัครเลย Scan QR code หรือ คลิกลิงก์ได้ที่ (down)

https://forms.gle/G7T9PSrXNgW86RjE8

📖 รายละเอียดโครงการ:

https://drive.google.com/file/d/1x_DgUi-yxc3gpfp3ORPmvdtdYbVGrZZd/view?usp=sharing

☎️ สอบถามข้อมูล: Call Center 08 9519 5666

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เพื่อโปรโมทสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้ที่

Facebook : Institute for Agricultural Product Innovation (APi)
โทร : 0 2547 4744

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi ) เตรียมนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยบุกตลาดจีน โดยคัดสรรในกลุ่...
21/03/2024

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi ) เตรียมนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยบุกตลาดจีน โดยคัดสรรในกลุ่มสินค้าดาวเด่น ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น สปาและเครื่องประทินผิว ไปแสดงศักยภาพและแสวงหาช่องทางขยายตลาดต่างประเทศ เจาะตลาดกลุ่ม HoReCa ที่กำลังขยายตัว ในงาน Hotelex Shanghai 2024 นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ National Exhibition and Convention Center, Shanghai (NECC) บูธ NHA-200 Hall NH ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2567

13/03/2024

คต. คิกออฟ “Agri Plus Award 2024” ชูสินค้านวัตกรรมเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อต่อยอดทางการค้า เน้นผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ Agri Plus Award 2024 เร่งผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตรเข้าสู่ตลาดในไทยและต่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัยใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน หลังคิกออฟโครงการที่กรุงเทพฯ เตรียมสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในหัวเมืองหลัก เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เป็นการจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 3 หลังการจัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2019 และปี 2022 ตามลำดับ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการประกวดครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 165 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
.
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย โดยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ใช้กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
.
สำหรับการประกวด Agri Plus Award 2024 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) เกณฑ์การตัดสินนั้นจะพิจารณาจากการพัฒนาสินค้าและอรรถประโยชน์ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติอื่นๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร การตลาด การดําเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และศักยภาพด้านการค้า (ในประเทศและต่างประเทศ)
ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล โดยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจะยังได้เกียรติบัตรพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแพร่หลาย หลังจากกิจกรรมคิกออฟที่กรุงเทพฯ จะมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : Institute for Agricultural Product Innovation หรือโทร. 0-2547-4744
***********************************
13 มีนาคม 2567

13/03/2024

คต. คิกออฟ “Agri Plus Award 2024” ชูสินค้านวัตกรรมเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อต่อยอดทางการค้า เน้นผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ Agri Plus Award 2024 เร่งผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตรเข้าสู่ตลาดในไทยและต่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัยใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน หลังคิกออฟโครงการที่กรุงเทพฯ เตรียมสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในหัวเมืองหลัก เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เป็นการจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 3 หลังการจัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2019 และปี 2022 ตามลำดับ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการประกวดครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 165 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
.
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย โดยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ใช้กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
.
สำหรับการประกวด Agri Plus Award 2024 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) เกณฑ์การตัดสินนั้นจะพิจารณาจากการพัฒนาสินค้าและอรรถประโยชน์ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติอื่นๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร การตลาด การดําเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และศักยภาพด้านการค้า (ในประเทศและต่างประเทศ)
ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล โดยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจะยังได้เกียรติบัตรพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแพร่หลาย หลังจากกิจกรรมคิกออฟที่กรุงเทพฯ จะมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : กรมการค้าต่างประเทศ/apiinspire หรือโทร. 0-2547-4744
***********************************
12 มีนาคม 2567

13/03/2024
ขอเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Hotelex Shanghai 2024 ระหว่างวันที่ 27 - 30  มี...
08/03/2024

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Hotelex Shanghai 2024
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ : 02-547-4047 อีเมล : [email protected]
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2567 ตามลิงค์กูเกิ้ลฟอร์มที่แนบ

Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ สมั...
07/03/2024

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Agri Plus Award 2024" เพื่อเพิ่มโอกาสในขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โอกาสพิเศษนี้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ และการสัมมนารวมองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สากล “Agri Plus Award 2024”

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/file/d/1x_DgUi-yxc3gpfp3ORPmvdtdYbVGrZZd/view?usp=sharing

สมัครออนไลน์
• กิจกรรมเปิดตัวโครงการและการสัมมนา: https://forms.gle/RUxJU5zVeRB8mC8X7
• การประกวดสินค้า Agri Plus Award 2024: https://forms.gle/G7T9PSrXNgW86RjE8

สอบถามข้อมูล: Call Center 08 9519 5666

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Hotelex Shanghai 2024 ระหว่างวันที่ 27 - 30  มี...
28/02/2024

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการสมัครนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Hotelex Shanghai 2024

ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ : 02-547-4047 อีเมล : [email protected]

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มีนาคม 2567 ตามลิงค์กูเกิ้ลฟอร์มที่แนบ

Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

13/02/2024

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการค้าต่างประเทศ โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่

****** ขอประชาสัมพันธ์ ******กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่า...
12/02/2024

****** ขอประชาสัมพันธ์ ******
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (120 คูหา ฟรีค่าคูหา)
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 21.30 น.
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วม ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
Link ลงทะเบียน https://forms.gle/GrAQ2hcAfgWbYXhcA

2. กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching: OBM) –**สมัครด่วน**
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร / ออนไลน์
ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
Link ลงทะเบียน https://forms.gle/Ao739jXXeT5B3hUp6

3. กิจกรรมการสัมมนาฯ หัวข้อ “ใช้ AI ช่วยค้า กำไรมาทันใจ”
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร
ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
Link ลงทะเบียน https://forms.gle/mjfQuHAEK9B4yjnx6

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ตามลิ้งข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่ามนต์ 99 (ผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ)
ผู้ประสานงาน : นายปิยวัฒน์ ดุจวุฒิสาร
หมายเลขโทรศัพท์ 092 269 3544, 087 600 3600

ผู้รับผิดชอบโครงการ:
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน
กรมการค้าต่างประเทศ
โทร 02 547 5100
อีเมล [email protected]

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมออกร้านในงานมหกรรมแสดงสินค้า @จังหวัดมุกดาหาร
08/02/2024

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมออกร้านในงานมหกรรมแสดงสินค้า @จังหวัดมุกดาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Agri Plus Award 2022 ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
12/01/2024

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Agri Plus Award 2022 ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

ขอบพระคุณคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ที่ให้เกียรติแบรนด์ DragKooler เชิญผู้บริหารของเรา คุณดำเกิง ทองซ้อนกลีบ ไปสัมภาษ....

ขอแจ้งที่อยู่ E-mail ใหม่ของ APi ครับท่านใดจะติดต่อราชการกับ APi สามารถติดต่อผ่าน E-mail ข้างล่างนี้ เป็นต้นไปครับapi.df...
28/11/2023

ขอแจ้งที่อยู่ E-mail ใหม่ของ APi ครับ
ท่านใดจะติดต่อราชการกับ APi สามารถติดต่อผ่าน E-mail ข้างล่างนี้ เป็นต้นไปครับ

[email protected]

ขอเชิญร่วมฟังสัมนา "มิติใหม่การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรมูลค่าสูง"  ในวันที่ 4 กันยายน 2566
01/09/2023

ขอเชิญร่วมฟังสัมนา "มิติใหม่การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรมูลค่าสูง" ในวันที่ 4 กันยายน 2566

APi เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม 📌เพื่อนำสินค้าเข้าร่วมในงาน  Beauty World Middle East 2023📌เป็นสินค้าประ...
31/08/2023

APi เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม

📌เพื่อนำสินค้าเข้าร่วมในงาน Beauty World Middle East 2023
📌เป็นสินค้าประเภทไม่ใช่อาหาร (Non Food Product) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ
📌ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤษจิกายน 2566

👉เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กันยายน 2566
ทางลิ้งด้านล่างนี้👇👇👇👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftTIG5VTf6-jpwgRuK87uDDarXVaZVTFJFXbdqXtwJA2Ys3w/viewform

17/08/2023
APi ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Agri Inno-Tech Xchange 2023 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย สู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต ในวันที่ 17 สิ...
16/08/2023

APi ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Agri Inno-Tech Xchange 2023 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย สู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยท่านจะได้พบกับกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและเอกชน และคลินิกให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

Api เชิญชวนทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต “Agri Inno-Tech Xchange 2023”ใน...
11/08/2023

Api เชิญชวนทุกท่าน
ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต “Agri Inno-Tech Xchange 2023”
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นี้ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 14 สิงหาคม 2566

ภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรม Business Matching
ระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมและนักวิจัยร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

กิจกรรม อบรมสัมนา
ต่อยอดสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน

กิจกรรม คลีนิกให้คำปรึกษา
ด้านวิจัย ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพบรรยากาศในงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2...
12/07/2023

ภาพบรรยากาศในงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566

โดย APi กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกคูหาให้คำปรึกษาด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและโอกาสขยายช่องทางตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมขายสินค้าภายในงาน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) และท่านผู้บริหารกระทรวง เข้าเยี่ยมชมคูหาผู้ประกอบการและคลีนิคให้คำปรึกษา ของ APi ในครั้งนี้

09/07/2023

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=676556591180369&id=100064781013895&mibextid=NOb6eG

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ศึกษาสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

24/06/2023

คต. ปลื้มต่างชาติแห่ซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ในงาน THAIFEX 2023 กวาดรายได้เฉียด 140 ล้านบาท
กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ดันผู้ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหาร (Food Product) ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 สร้างมูลค่าการส่งออกกว่า 137 ล้านบาท
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ประเภทอาหาร (Food Product) จำนวน 10 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าอาหารในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานมีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ผู้นำเข้า และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมสินค้าพร้อมเจรจาธุรกิจจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา ประเมินจากยอดจำหน่ายแล้วคาดว่าสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกกว่า 137 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 351 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีมูลค่า 39 ล้านบาท
นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมงาน THAIFEX 2023 ในครั้งนี้ ได้คัดสรรสินค้าเข้าร่วมแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย ซึ่งมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องหอมมะลิปราศจากแป้งและน้ำตาลชนิดผง ข้าวกล้องงอกผสมโปรตีนไข่ขาวชนิดผงชงพร้อมดื่ม น้ำนมถั่วเหลืองฝักสดสำเร็จรูป กะทิผงสูตรวีแกน แยมผลไม้ไทยปราศจากน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ซอสและน้ำจิ้มจากผลไม้ไทย ผงหมักเนื้อนุ่มธรรมชาติ ผลไม้อบกรอบ Freeze dry ข้าวผสมมะพร้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และ เฉาก๊วยอบกรอบ ทำให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวสนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ โดยเฉพาะมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สำเร็จที่สำคัญ อาทิ บริษัท เอดะซามะ จำกัด ผู้ผลิตน้ำนมถั่วเหลืองฝักสดสำเร็จรูป ได้ตกลงจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้นำเข้าจากจีน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ที่สนใจนำเข้าน้ำนมถั่วเหลืองฝักสดชนิดผงไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า โดยมียอดสั่งซื้อทันทีภายในงาน 35 ล้านบาท และคาดว่าจะสั่งซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องอีก 20 ล้านบาท จากความสนใจในสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงานนี้ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงสำหรับผู้บริโภคในต่างประเทศซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับงาน THAIFEX ถือเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านอาหารระดับโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยประจำทุกปี และกรมฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการฯ เพิ่มยอดการจำหน่ายและสร้างรายได้จากคำสั่งซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าประเทศได้เป็นอย่างมาก กรมฯ จึงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นกลไกสำคัญในการเร่งผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจะช่วยให้ผู้ประกอบการฯ มีช่องทางและโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : apiinspire หรือโทร 0-2547-4744

📸ภาพบรรยากาศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 โดยได้รับเกียรติจา...
24/05/2023

📸ภาพบรรยากาศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 โดยได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมคูหา "APi Pavilion" ✨

🔰 สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้ภายในงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤษภาคม 2566
🔴ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร Impact Hall 9 หมายเลขคูหา 9-CC27

24/05/2023

“คต. ตอกย้ำความสำเร็จ” ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโกอินเตอร์ ในสุดยอดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - ANUGA ASIA 2023
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหาร (Food Product) รายใหม่ โชว์ศักยภาพและจำหน่ายสินค้าในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคและคู่ค้าต่างชาติที่หลากหลายและหวังสร้างมูลค่าการค้าได้อย่างทวีคูณ
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และการตระหนักรู้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล อย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี โดยนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหาร (Food Product) รายใหม่ที่มีศักยภาพและพร้อมส่งออก เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 ภายใต้แนวคิด “APi พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย สู่ความเป็นหนึ่งในตลาดการค้าโลกอย่างก้าวกระโดด (Navigating Your Product To Capture Unbounded Opportunities In The Fast Growing Market)”
การเข้าร่วมงานในปีนี้ กรมฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหาร จำนวน 10 ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น 17 ราย ซึ่งสินค้าแต่ละรายการมีนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องหอมมะลิปราศจากแป้งและน้ำตาลชนิดผง ข้าวกล้องงอกผสมโปรตีนไข่ขาวชนิดผงชงพร้อมดื่ม น้ำนมถั่วเหลืองฝักสดสำเร็จรูป กะทิผงสูตรวีแกน แยมผลไม้ไทยปราศจากน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ซอสและน้ำจิ้มจากผลไม้ไทย) เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ เพื่อหวังแสดงศักยภาพและยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสากล โดยภายในงานผู้ประกอบการจะได้จำหน่ายสินค้าและเจรจากับคู่ค้าต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหารให้เป็นที่รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมามีผู้นำเข้าสนใจเยี่ยมชมคูหาและเข้าร่วมเจรจาการค้าเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นำเข้าประเทศแถบเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยคาดการณ์มูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนและผู้บริโภคที่สนใจสินค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร Impact Hall 9-12 โซน FINE FOOD หมายเลขคูหา 9-CC27 โดยวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566 จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ และวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 จะเป็นวันจำหน่ายปลีกให้ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจเข้าชมงานฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ www.thaifex-anuga.com

“พาณิชย์”นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมใหม่ 10 สินค้า จัดแสดง-จำหน่ายงาน THAIFEX 2023ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์เผยแพร่ : วันที่ 23 ...
24/05/2023

“พาณิชย์”นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมใหม่ 10 สินค้า จัดแสดง-จำหน่ายงาน THAIFEX 2023
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
เผยแพร่ : วันที่ 23 พ.ค. 66

กรมการค้าต่างประเทศนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหารรายใหม่ 10 ราย ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน THAIFE...

กรมการค้าต่างประเทศ นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมใหม่ 10 ราย โชว์งาน THAIFEXที่มา : CNAOnlineเผยแพร่ : วันที่ 23 พ.ค. 66
24/05/2023

กรมการค้าต่างประเทศ นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมใหม่ 10 ราย โชว์งาน THAIFEX
ที่มา : CNAOnline
เผยแพร่ : วันที่ 23 พ.ค. 66

กรมการค้าต่างประเทศนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหารรายใหม่ 10 ราย ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน THAIFE...

📣พาณิชย์ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโกอินเตอร์ เปิดขายในงาน THAIFEX 2023ที่มา : ข่าวสดออนไลน์เผยแพร่ : วันที่ 23 พ.ค. 66
24/05/2023

📣พาณิชย์ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโกอินเตอร์ เปิดขายในงาน THAIFEX 2023
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
เผยแพร่ : วันที่ 23 พ.ค. 66

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพ...

✨“คต. ตอกย้ำความสำเร็จ” ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโกอินเตอร์ ในสุดยอดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - ANUGA ASIA 2023
24/05/2023

✨“คต. ตอกย้ำความสำเร็จ” ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโกอินเตอร์ ในสุดยอดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - ANUGA ASIA 2023

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625474744

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Institute for Agricultural Product Innovationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Institute for Agricultural Product Innovation:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ