Embassy of the Netherlands in Thailand

Embassy of the Netherlands in Thailand This is the official page of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok This is the official page of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok.

The Embassy represents the Dutch government in Thailand, Cambodia, and Laos. The Embassy invites you to check this page regularly for news, events and announcements of the embassy. Depending on target audience, the embassy posts in Dutch, English and/or Thai language. If you have questions regarding consular information posted on our website, please contact the 24/7 Contact Center via +31247247247

The Embassy represents the Dutch government in Thailand, Cambodia, and Laos. The Embassy invites you to check this page regularly for news, events and announcements of the embassy. Depending on target audience, the embassy posts in Dutch, English and/or Thai language. If you have questions regarding consular information posted on our website, please contact the 24/7 Contact Center via +31247247247

เปิดเหมือนปกติ

(ภาษาไทยด้านล่าง)Baan Hollanda Information Centre in Ayutthaya is a historical site along the Chao Phraya river where yo...
14/01/2022

(ภาษาไทยด้านล่าง)
Baan Hollanda Information Centre in Ayutthaya is a historical site along the Chao Phraya river where you can learn more on how the over 400 years relationship between Thailand and the Netherlands started. This small unique museum will take you to the past when the Dutch started trading with the Siam society in the 17th century. Yesterday Ambassador Van Wijngaarden visited the site and met with Dr. Hatairat Estrella Montien, curator of the current Baan Hollanda permanent exhibition. Please come visit Baan Hollanda from Wednesday to Sunday (09.00 – 16.00 hrs.), entrance is free of charge.

Het Baan Hollanda Informatie Centrum in Ayutthaya is een historische plaats langs de Chao Phraya rivier waar u meer te weten kunt komen over hoe de meer dan 400 jaar oude relatie tussen Thailand en Nederland is begonnen. Dit kleine unieke museum neemt u mee naar het verleden toen de Nederlanders handel begonnen te drijven met de Siamese samenleving in de 17e eeuw. Gisteren bezocht Ambassadeur Van Wijngaarden de locatie en had hij een ontmoeting met Dr. Hatairat Estrella Montien, curator van de huidige permanente tentoonstelling van Baan Hollanda. U kunt Baan Hollanda bezoeken van woensdag tot en met zondag (09.00 - 16.00 uur), de toegang is gratis.

ศูนย์ข้อมูลบ้านฮอลันดาในอยุธยาเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์กว่า 400 ปีระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ว่าเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้จะพาคุณย้อนอดีตไปเมื่อชาวดัตช์เริ่มเข้ามาค้าขายกับสยามในศตวรรษที่ 17 เมื่อวานนี้ท่านเอกอัครราชทูต Van Wijngaarden เข้าเยี่ยมชมสถานที่และได้พบกับ Dr. Hatairat Estrella Montien ที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์ของนิทรรศการถาวร Baan Hollanda ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรุณามาเยี่ยมชมบ้านฮอลันดาในวันพุธถึงวันอาทิตย์ (09.00 – 16.00 น.) เข้าชมฟรี

(ภาษาไทยดัานล่าง)In lijn met het sterke advies van de Thaise overheid om zoveel als mogelijk thuis te werken om de versp...
13/01/2022
Hulp bij nood

(ภาษาไทยดัานล่าง)
In lijn met het sterke advies van de Thaise overheid om zoveel als mogelijk thuis te werken om de verspreiding van de Omicron variant te beperken, werken medewerkers van de Nederlandse Ambassade zo veel mogelijk thuis, zolang dit advies geldt. Het consulaire loket op de ambassade blijft open en een afspraak maken blijft mogelijk, hoewel er tijdelijk minder slots zullen zijn.
Voor dit moment zijn consulaire spreekuren buiten Bangkok tijdelijk uitgesteld. Zodra de situatie dit toestaat zullen er wederom consulaire spreekuren worden ingepland. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd.
Uiteraard blijven wij voor consulaire noodgevallen 24 uur bereikbaar via +31247247247 en Nederlandwereldwijd.

In line with the Thai government's strong advice to work at home as much as possible to limit the spread of the Omicron variant, employees of the Dutch Embassy will work at home as much as possible, as long as this advice is valid. The consular section at the embassy will remain open and appointments can still be made, although there will be temporarily fewer slots.
For the moment consular consultations outside Bangkok have been temporarily postponed. As soon as the situation allows, consular consultations will be rescheduled. This will be communicated in due time.
For consular emergencies we can of course still be reached 24 hours a day via +31247247247 and the website Netherlands Worldwide.

เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาลไทยในการทำงานจากที่บ้านให้มากที่สุดเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโควิดสายพันธุ์ Omicron พนักงานของสถานทูตเนเธอร์แลนด์จะทำงานที่บ้านให้มากที่สุด ตราบเท่าที่คำแนะนำนี้ยังคงมีอยู่ แผนกกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตจะยังคงเปิดให้บริการและยังสามารถทำการนัดหมายได้ แม้ว่าจะมีช่วงเวลาให้ทำนัดน้อยลงชั่วคราวก็ตาม และการบริการให้คำปรึกษาหารือทางกงสุลที่แพลนจะจัดนอกกรุงเทพฯ ได้เลื่อนออกไปชั่วคราว แต่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย การปรึกษาหารือทางกงสุลจะถูกกำหนดตารางเวลาใหม่และจะแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสม สำหรับเหตุฉุกเฉินทางกงสุล เรายังสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทาง +31247247247 และเว็บไซต์ Netherlands Worldwide

Bent u in het buitenland en heeft u nu hulp nodig? Neem contact op met het contactcenter van Nederland Wereldwijd.

( ภาษาไทยด้านล่าง)De honorair consul in Phuket, Seven Smulders, had afgelopen vrijdag samen met enkele andere consul-gen...
12/01/2022

( ภาษาไทยด้านล่าง)
De honorair consul in Phuket, Seven Smulders, had afgelopen vrijdag samen met enkele andere consul-generaals en honorair consuls een ontmoeting met de gouverneur van Phuket. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de COVID-situatie op het eiland, de geldende COVID-maatregelen en de voortzetting van het Sandbox programma. Dergelijke contacten en uitwisseling van informatie zijn van groot belang voor een goede consulaire dienstverlening voor zowel toeristen als op Phuket woonachtige Nederlanders.

The Honorary Consul in Phuket, Seven Smulders, together with several other Consuls-General and Honorary Consuls, met with the Governor of Phuket last Friday. During this meeting, the COVID situation on the island, the COVID measures in place and the continuation of the Sandbox programme were discussed. Such contacts and exchange of information are of great importance for good consular services for both tourists and Dutch nationals living on Phuket.

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ต นาย Seven Smulders พร้อมด้วยกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์อีกหลายท่านได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างการประชุมนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และมาตรการป้องกันบนเกาะภูเก็ต รวมถึงความต่อเนื่องของโปรแกรม Sandbox การติดต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริการด้านกงสุลที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวดัตช์ที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต

Photo: PR Phuket

( ภาษาไทยด้านล่าง)
De honorair consul in Phuket, Seven Smulders, had afgelopen vrijdag samen met enkele andere consul-generaals en honorair consuls een ontmoeting met de gouverneur van Phuket. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de COVID-situatie op het eiland, de geldende COVID-maatregelen en de voortzetting van het Sandbox programma. Dergelijke contacten en uitwisseling van informatie zijn van groot belang voor een goede consulaire dienstverlening voor zowel toeristen als op Phuket woonachtige Nederlanders.

The Honorary Consul in Phuket, Seven Smulders, together with several other Consuls-General and Honorary Consuls, met with the Governor of Phuket last Friday. During this meeting, the COVID situation on the island, the COVID measures in place and the continuation of the Sandbox programme were discussed. Such contacts and exchange of information are of great importance for good consular services for both tourists and Dutch nationals living on Phuket.

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ต นาย Seven Smulders พร้อมด้วยกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์อีกหลายท่านได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างการประชุมนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และมาตรการป้องกันบนเกาะภูเก็ต รวมถึงความต่อเนื่องของโปรแกรม Sandbox การติดต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริการด้านกงสุลที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวดัตช์ที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต

Photo: PR Phuket

Het kabinet-Rutte IV is gisteren op Paleis Noordeinde beëdigd. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is Wopke Hoekst...
11/01/2022
Fourth Rutte government sworn in

Het kabinet-Rutte IV is gisteren op Paleis Noordeinde beëdigd. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is Wopke Hoekstra, en Liesje Schreinemacher is de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Yesterday, the fourth Rutte government was sworn in at Noordeinde Palace. The new Minister of Foreign Affairs is Wopke Hoekstra and the new Minister for Foreign Trade and Development Cooperation is Liesje Schreinemacher.

เมื่อวานนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนาย Rutte ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่ 4 ณ พระราชวัง Noordeinde รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านใหม่คือ นาย Wopke Hoekstra และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการพัฒนาต่างประเทศคนใหม่คือ นางสาว Liesje Schreinemacher

This morning, the fourth Rutte government was sworn in at Noordeinde Palace. The new government is a coalition made up of the VVD, D66, CDA and the Christian Union and comprises 20 ministers and 9 state secretaries.

De nieuwjaarsboodschap van ambassadeur Remco van Wijngaarden:
06/01/2022

De nieuwjaarsboodschap van ambassadeur Remco van Wijngaarden:

Aanvragen van een verklaring van in leven zijn:Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekerings...
04/01/2022
Verklaring van in leven zijn in Thailand

Aanvragen van een verklaring van in leven zijn:

Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) vragen.

Om een verklaring van in leven zijn aan te vragen moet u in persoon langskomen bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat. Wist u echter dat in de meeste steden in Thailand zich een Social Security Office (SSO) bevindt? U kunt uw levensbewijs eveneens laten ondertekenen bij een van deze SSO’s.
Het laten ondertekenen van uw levensbewijs is afhankelijk van de medewerking van het individuele SSO kantoor.

Meer informatie omtrent de Thaise SSO’s kunt u vinden op deze website: https://www.sso.go.th/wpr/ . Na ondertekening van uw levensbewijs dient deze geretourneerd te worden aan het ABP of de SVB, afhankelijk van de vragende instantie.

Uitgebreide informatie omtrent levensbewijzen en het ondertekenen hiervan treft u hieronder aan.

Woont u in Thailand? En heeft u een verklaring van in leven zijn nodig? De Nederlandse ambassade in Bangkok kan deze voor u opstellen.

Geland! Meer dan 1,2 miljoen Covid19 vaccins zijn gisteren via de Covax faciliteit in Vientiane aangekomen, waarvan 4608...
24/12/2021

Geland! Meer dan 1,2 miljoen Covid19 vaccins zijn gisteren via de Covax faciliteit in Vientiane aangekomen, waarvan 460800 doses door Nederland zijn gedoneerd. Honorair Consul Ait Geurts was aanwezig op de luchthaven toen de zending aankwam.

Landed! More than 1.2 million Covid19 vaccines arrived in Vientiane yesterday through the Covax facility, of which 460800 doses are donated by the Netherlands. Honorary Consul Mr Ait Geurts was present at the tarmac when the shipment arrived.

NIEUWE INREISMAATREGELEN THAILANDDe inreismaatregelen voor Thailand zijn per 22 december aangescherpt. Wanneer u reeds i...
23/12/2021
ข้อมูลการเดินทางไปประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 (Information on Visiting Thailand during COVID-19)) - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเ

NIEUWE INREISMAATREGELEN THAILAND
De inreismaatregelen voor Thailand zijn per 22 december aangescherpt. Wanneer u reeds in het bezit bent van een Thailand Pass QR code of wanneer u deze vóór 22 december heeft aangevraagd en u de Thailand Pass QR code in de komende dagen ontvangt, dan kunt u Thailand inreizen via het Test & Go systeem.

Wanneer u niet in het bezit bent van een Thailand Pass QR code, dan kunt u Thailand inreizen via het Alternative Quarantine programma (7 tot 10 dagen quarantaine) of Phuket Sandbox programma (7 dagen quarantaine). Hiervoor dient u zelf een daarvoor bestemd hotel te boeken, zie hiervoor de website van de Thaise ambassade in Den Haag: https://hague.thaiembassy.org/th/page/thailand-covid-19?menu=5f4cc50a4f523722e8027442

Voor een volledig overzicht van de nieuwe inreismaatregelen kijkt u op กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

NEW ENTRY MEASURES THAILAND
The entry measures for Thailand have been tightened as of 22 December. If you already have a Thailand Pass QR code or if you applied for one before 22 December and you will receive the Thailand Pass QR code in the next few days, you can enter Thailand via the Test & Go system.

If you do not have a Thailand Pass QR code, you can enter Thailand through the Alternative Quarantine programme (7 to 10 days quarantine) or Phuket Sandbox programme (7 days quarantine). You will have to make your own hotel reservation for these programmes, see the website of the Thai Embassy in The Hague via https://hague.thaiembassy.org/th/page/thailand-covid-19?menu=5f4cc50a4f523722e8027442

For a complete overview of the new entry measures, please check the page of the Thai ministry of Foreign Affairs.

News from CambodiaHeineken Cambodia and BECIS broke ground on Cambodia’s first large biomass power plant set up to gener...
23/12/2021

News from Cambodia
Heineken Cambodia and BECIS broke ground on Cambodia’s first large biomass power plant set up to generate thermal energy for the brewer’s production site in Phnom Penh.
H.E. Sao Sopheap, Secretary of State, Ministry of Environment, presided over the groundbreaking ceremony. The ceremony was attended by representatives from national and local authorities, business associations as well as business partners, including the honorary consul of the Netherlands in Phnom Penh, Mr Billy Barnaart.
The plant, built up by BECIS, represents an investment of USD 5.8 million and is expected to take 7 months to complete. The facility will burn rice husks, sourced from the nearby Prey Vang province. The plant will generate steam to supply thermal energy exclusively for Heineken’s brewery in Phnom Penh.

ព័ត៌មានពីកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា (Heineken Cambodia) និងក្រុមហ៊ុន BECIS បានបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រថាមពលជីវម៉ាសដ៏ធំដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផលិតថាមពលកម្ដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតស្រាបៀរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
ឯកឧត្ដម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះ។ ពិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងអាជ្ញាធរជាតិ និងមូលដ្ឋាន សមាគមអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាដៃគូជំនួញ រួមទាំងអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសហូឡង់ប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ គឺលោក Billy Barnaart ។
រោងចក្រថាមពលជីវម៉ាសនេះ នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន BECIS ដែលមានការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 5.8 លានដុល្លារអាមេរិក ហើយគ្រោងចំណាយពេល 7 ខែដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់។ រោងចក្រនេះនឹងដុតអង្កាមដែលមានប្រភពមកពីខេត្តព្រៃវែង ហើយបង្កើតជាចំហាយទឹក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកម្ដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្តាច់មុខនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្រាបៀររបស់ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

Nieuws uit Cambodja
Heineken Cambodja en BECIS hebben zijn van start gegaan met de bouw van de eerste grote biomassacentrale in Cambodja, die thermische energie zal opwekken voor de productielocatie van de Heineken brouwerij in Phnom Penh.
Z.E. Sao Sopheap, Secretary of State van het ministerie van Milieu, zat de openingsceremonie voor. De ceremonie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van nationale en plaatselijke autoriteiten en partners, waaronder de honorair consul van Nederland in Phnom Penh, de heer Billy Barnaart.
De fabriek, die door BECIS wordt gebouwd, vertegenwoordigt een investering van 5,8 miljoen USD en de bouw zal naar verwachting 7 maanden in beslag nemen. De installatie zal rijstvliezen verbranden, afkomstig uit de nabijgelegen provincie Prey Vang. De installatie zal exclusief energie leveren aan de brouwerij van Heineken in Phnom Penh.

News from Cambodia
Heineken Cambodia and BECIS broke ground on Cambodia’s first large biomass power plant set up to generate thermal energy for the brewer’s production site in Phnom Penh.
H.E. Sao Sopheap, Secretary of State, Ministry of Environment, presided over the groundbreaking ceremony. The ceremony was attended by representatives from national and local authorities, business associations as well as business partners, including the honorary consul of the Netherlands in Phnom Penh, Mr Billy Barnaart.
The plant, built up by BECIS, represents an investment of USD 5.8 million and is expected to take 7 months to complete. The facility will burn rice husks, sourced from the nearby Prey Vang province. The plant will generate steam to supply thermal energy exclusively for Heineken’s brewery in Phnom Penh.

ព័ត៌មានពីកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា (Heineken Cambodia) និងក្រុមហ៊ុន BECIS បានបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រថាមពលជីវម៉ាសដ៏ធំដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផលិតថាមពលកម្ដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតស្រាបៀរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
ឯកឧត្ដម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះ។ ពិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងអាជ្ញាធរជាតិ និងមូលដ្ឋាន សមាគមអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាដៃគូជំនួញ រួមទាំងអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសហូឡង់ប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ គឺលោក Billy Barnaart ។
រោងចក្រថាមពលជីវម៉ាសនេះ នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន BECIS ដែលមានការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 5.8 លានដុល្លារអាមេរិក ហើយគ្រោងចំណាយពេល 7 ខែដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់។ រោងចក្រនេះនឹងដុតអង្កាមដែលមានប្រភពមកពីខេត្តព្រៃវែង ហើយបង្កើតជាចំហាយទឹក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកម្ដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្តាច់មុខនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្រាបៀររបស់ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

Nieuws uit Cambodja
Heineken Cambodja en BECIS hebben zijn van start gegaan met de bouw van de eerste grote biomassacentrale in Cambodja, die thermische energie zal opwekken voor de productielocatie van de Heineken brouwerij in Phnom Penh.
Z.E. Sao Sopheap, Secretary of State van het ministerie van Milieu, zat de openingsceremonie voor. De ceremonie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van nationale en plaatselijke autoriteiten en partners, waaronder de honorair consul van Nederland in Phnom Penh, de heer Billy Barnaart.
De fabriek, die door BECIS wordt gebouwd, vertegenwoordigt een investering van 5,8 miljoen USD en de bouw zal naar verwachting 7 maanden in beslag nemen. De installatie zal rijstvliezen verbranden, afkomstig uit de nabijgelegen provincie Prey Vang. De installatie zal exclusief energie leveren aan de brouwerij van Heineken in Phnom Penh.

In support of their important work in Thailand, ambassador Remco van Wijngaarden joined the diplomatic briefing today at...
22/12/2021

In support of their important work in Thailand, ambassador Remco van Wijngaarden joined the diplomatic briefing today at Thai Lawyers for Human Rights.

Ter ondersteuning van hun belangrijke werk in Thailand sloot ambassadeur Remco van Wijngaarden zich vandaag aan bij de diplomatieke briefing bij Thai Lawyers for Human Rights.

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานที่สำคัญของพวกเขาในประเทศไทย วันนี้ท่านทูตแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน ได้เข้าร่วมการบรรยายสรุปทางการทูต ณ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ที่อยู่

15 Soi Ton Son, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok
10330

BTS Ploenchit and Chidlom

ข้อมูลทั่วไป

This page is established in order to keep our followers up-to-date on news, events and activities related to the Netherlands Embassy in Bangkok, Thailand. The Netherlands Embassy in Bangkok generally communicates in English and Thai. Information which is solely for the Dutch audience is shared in the Dutch language. If you have any consular questions about applying for a Dutch visa or passport, obtaining a visa for The Netherlands, taking the civic integration exam, acquiring of regaining the Dutch nationality and other procedures, please go to the following website: https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/thailand/living-and-working In case of an emergency contact our contact center +66 2 309 52 00, 24 hours a day, 7 days a week. If you have any questions about the travel advice, you can look at this website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/inhoud/thailand Page rules: The opinions expressed by the followers of the embassy’s page do not necessarily represent the views of the embassy. The embassy reserves the right to remove comments that contain: - insulting or abusive language; - discriminatory notes (e.g. race, ethnicity, religion, sexual orientation, etc.); - information deemed off-topic or incorrect. Repeated offenders of the page rules can face a ban from this page.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 12:00
13:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
13:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
13:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
13:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 11:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 309 5200

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Embassy of the Netherlands in Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Embassy of the Netherlands in Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

(ภาษาไทยด้านล่าง) Baan Hollanda Information Centre in Ayutthaya is a historical site along the Chao Phraya river where you can learn more on how the over 400 years relationship between Thailand and the Netherlands started. This small unique museum will take you to the past when the Dutch started trading with the Siam society in the 17th century. Yesterday Ambassador Van Wijngaarden visited the site and met with Dr. Hatairat Estrella Montien, curator of the current Baan Hollanda permanent exhibition. Please come visit Baan Hollanda from Wednesday to Sunday (09.00 – 16.00 hrs.), entrance is free of charge. Het Baan Hollanda Informatie Centrum in Ayutthaya is een historische plaats langs de Chao Phraya rivier waar u meer te weten kunt komen over hoe de meer dan 400 jaar oude relatie tussen Thailand en Nederland is begonnen. Dit kleine unieke museum neemt u mee naar het verleden toen de Nederlanders handel begonnen te drijven met de Siamese samenleving in de 17e eeuw. Gisteren bezocht Ambassadeur Van Wijngaarden de locatie en had hij een ontmoeting met Dr. Hatairat Estrella Montien, curator van de huidige permanente tentoonstelling van Baan Hollanda. U kunt Baan Hollanda bezoeken van woensdag tot en met zondag (09.00 - 16.00 uur), de toegang is gratis. ศูนย์ข้อมูลบ้านฮอลันดาในอยุธยาเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวความสัมพันธ์กว่า 400 ปีระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ว่าเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้จะพาคุณย้อนอดีตไปเมื่อชาวดัตช์เริ่มเข้ามาค้าขายกับสยามในศตวรรษที่ 17 เมื่อวานนี้ท่านเอกอัครราชทูต Van Wijngaarden เข้าเยี่ยมชมสถานที่และได้พบกับ Dr. Hatairat Estrella Montien ที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์ของนิทรรศการถาวร Baan Hollanda ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรุณามาเยี่ยมชมบ้านฮอลันดาในวันพุธถึงวันอาทิตย์ (09.00 – 16.00 น.) เข้าชมฟรี
(ภาษาไทยดัานล่าง) In lijn met het sterke advies van de Thaise overheid om zoveel als mogelijk thuis te werken om de verspreiding van de Omicron variant te beperken, werken medewerkers van de Nederlandse Ambassade zo veel mogelijk thuis, zolang dit advies geldt. Het consulaire loket op de ambassade blijft open en een afspraak maken blijft mogelijk, hoewel er tijdelijk minder slots zullen zijn. Voor dit moment zijn consulaire spreekuren buiten Bangkok tijdelijk uitgesteld. Zodra de situatie dit toestaat zullen er wederom consulaire spreekuren worden ingepland. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd. Uiteraard blijven wij voor consulaire noodgevallen 24 uur bereikbaar via +31247247247 en Nederlandwereldwijd. In line with the Thai government's strong advice to work at home as much as possible to limit the spread of the Omicron variant, employees of the Dutch Embassy will work at home as much as possible, as long as this advice is valid. The consular section at the embassy will remain open and appointments can still be made, although there will be temporarily fewer slots. For the moment consular consultations outside Bangkok have been temporarily postponed. As soon as the situation allows, consular consultations will be rescheduled. This will be communicated in due time. For consular emergencies we can of course still be reached 24 hours a day via +31247247247 and the website Netherlands Worldwide. เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาลไทยในการทำงานจากที่บ้านให้มากที่สุดเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโควิดสายพันธุ์ Omicron พนักงานของสถานทูตเนเธอร์แลนด์จะทำงานที่บ้านให้มากที่สุด ตราบเท่าที่คำแนะนำนี้ยังคงมีอยู่ แผนกกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตจะยังคงเปิดให้บริการและยังสามารถทำการนัดหมายได้ แม้ว่าจะมีช่วงเวลาให้ทำนัดน้อยลงชั่วคราวก็ตาม และการบริการให้คำปรึกษาหารือทางกงสุลที่แพลนจะจัดนอกกรุงเทพฯ ได้เลื่อนออกไปชั่วคราว แต่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย การปรึกษาหารือทางกงสุลจะถูกกำหนดตารางเวลาใหม่และจะแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสม สำหรับเหตุฉุกเฉินทางกงสุล เรายังสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทาง +31247247247 และเว็บไซต์ Netherlands Worldwide
( ภาษาไทยด้านล่าง) De honorair consul in Phuket, Seven Smulders, had afgelopen vrijdag samen met enkele andere consul-generaals en honorair consuls een ontmoeting met de gouverneur van Phuket. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de COVID-situatie op het eiland, de geldende COVID-maatregelen en de voortzetting van het Sandbox programma. Dergelijke contacten en uitwisseling van informatie zijn van groot belang voor een goede consulaire dienstverlening voor zowel toeristen als op Phuket woonachtige Nederlanders. The Honorary Consul in Phuket, Seven Smulders, together with several other Consuls-General and Honorary Consuls, met with the Governor of Phuket last Friday. During this meeting, the COVID situation on the island, the COVID measures in place and the continuation of the Sandbox programme were discussed. Such contacts and exchange of information are of great importance for good consular services for both tourists and Dutch nationals living on Phuket. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ต นาย Seven Smulders พร้อมด้วยกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์อีกหลายท่านได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างการประชุมนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และมาตรการป้องกันบนเกาะภูเก็ต รวมถึงความต่อเนื่องของโปรแกรม Sandbox การติดต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริการด้านกงสุลที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวดัตช์ที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต Photo: PR Phuket
Het kabinet-Rutte IV is gisteren op Paleis Noordeinde beëdigd. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is Wopke Hoekstra, en Liesje Schreinemacher is de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Yesterday, the fourth Rutte government was sworn in at Noordeinde Palace. The new Minister of Foreign Affairs is Wopke Hoekstra and the new Minister for Foreign Trade and Development Cooperation is Liesje Schreinemacher. เมื่อวานนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนาย Rutte ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่ 4 ณ พระราชวัง Noordeinde รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านใหม่คือ นาย Wopke Hoekstra และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการพัฒนาต่างประเทศคนใหม่คือ นางสาว Liesje Schreinemacher
De nieuwjaarsboodschap van ambassadeur Remco van Wijngaarden:
Aanvragen van een verklaring van in leven zijn: Nederlandse uitkeringsinstanties zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank kunnen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita) vragen. Om een verklaring van in leven zijn aan te vragen moet u in persoon langskomen bij de consulaire afdeling van de ambassade of het consulaat. Wist u echter dat in de meeste steden in Thailand zich een Social Security Office (SSO) bevindt? U kunt uw levensbewijs eveneens laten ondertekenen bij een van deze SSO’s. Het laten ondertekenen van uw levensbewijs is afhankelijk van de medewerking van het individuele SSO kantoor. Meer informatie omtrent de Thaise SSO’s kunt u vinden op deze website: https://www.sso.go.th/wpr/ . Na ondertekening van uw levensbewijs dient deze geretourneerd te worden aan het ABP of de SVB, afhankelijk van de vragende instantie. Uitgebreide informatie omtrent levensbewijzen en het ondertekenen hiervan treft u hieronder aan.
Geland! Meer dan 1,2 miljoen Covid19 vaccins zijn gisteren via de Covax faciliteit in Vientiane aangekomen, waarvan 460800 doses door Nederland zijn gedoneerd. Honorair Consul Ait Geurts was aanwezig op de luchthaven toen de zending aankwam. Landed! More than 1.2 million Covid19 vaccines arrived in Vientiane yesterday through the Covax facility, of which 460800 doses are donated by the Netherlands. Honorary Consul Mr Ait Geurts was present at the tarmac when the shipment arrived.
NIEUWE INREISMAATREGELEN THAILAND De inreismaatregelen voor Thailand zijn per 22 december aangescherpt. Wanneer u reeds in het bezit bent van een Thailand Pass QR code of wanneer u deze vóór 22 december heeft aangevraagd en u de Thailand Pass QR code in de komende dagen ontvangt, dan kunt u Thailand inreizen via het Test & Go systeem. Wanneer u niet in het bezit bent van een Thailand Pass QR code, dan kunt u Thailand inreizen via het Alternative Quarantine programma (7 tot 10 dagen quarantaine) of Phuket Sandbox programma (7 dagen quarantaine). Hiervoor dient u zelf een daarvoor bestemd hotel te boeken, zie hiervoor de website van de Thaise ambassade in Den Haag: https://hague.thaiembassy.org/th/page/thailand-covid-19?menu=5f4cc50a4f523722e8027442 Voor een volledig overzicht van de nieuwe inreismaatregelen kijkt u op กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand NEW ENTRY MEASURES THAILAND The entry measures for Thailand have been tightened as of 22 December. If you already have a Thailand Pass QR code or if you applied for one before 22 December and you will receive the Thailand Pass QR code in the next few days, you can enter Thailand via the Test & Go system. If you do not have a Thailand Pass QR code, you can enter Thailand through the Alternative Quarantine programme (7 to 10 days quarantine) or Phuket Sandbox programme (7 days quarantine). You will have to make your own hotel reservation for these programmes, see the website of the Thai Embassy in The Hague via https://hague.thaiembassy.org/th/page/thailand-covid-19?menu=5f4cc50a4f523722e8027442 For a complete overview of the new entry measures, please check the page of the Thai ministry of Foreign Affairs.
News from Cambodia Heineken Cambodia and BECIS broke ground on Cambodia’s first large biomass power plant set up to generate thermal energy for the brewer’s production site in Phnom Penh. H.E. Sao Sopheap, Secretary of State, Ministry of Environment, presided over the groundbreaking ceremony. The ceremony was attended by representatives from national and local authorities, business associations as well as business partners, including the honorary consul of the Netherlands in Phnom Penh, Mr Billy Barnaart. The plant, built up by BECIS, represents an investment of USD 5.8 million and is expected to take 7 months to complete. The facility will burn rice husks, sourced from the nearby Prey Vang province. The plant will generate steam to supply thermal energy exclusively for Heineken’s brewery in Phnom Penh. ព័ត៌មានពីកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា (Heineken Cambodia) និងក្រុមហ៊ុន BECIS បានបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រថាមពលជីវម៉ាសដ៏ធំដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផលិតថាមពលកម្ដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតស្រាបៀរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ឯកឧត្ដម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះ។ ពិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងអាជ្ញាធរជាតិ និងមូលដ្ឋាន សមាគមអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាដៃគូជំនួញ រួមទាំងអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសហូឡង់ប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ គឺលោក Billy Barnaart ។ រោងចក្រថាមពលជីវម៉ាសនេះ នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន BECIS ដែលមានការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 5.8 លានដុល្លារអាមេរិក ហើយគ្រោងចំណាយពេល 7 ខែដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់។ រោងចក្រនេះនឹងដុតអង្កាមដែលមានប្រភពមកពីខេត្តព្រៃវែង ហើយបង្កើតជាចំហាយទឹក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកម្ដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្តាច់មុខនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្រាបៀររបស់ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន ខេមបូឌា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ Nieuws uit Cambodja Heineken Cambodja en BECIS hebben zijn van start gegaan met de bouw van de eerste grote biomassacentrale in Cambodja, die thermische energie zal opwekken voor de productielocatie van de Heineken brouwerij in Phnom Penh. Z.E. Sao Sopheap, Secretary of State van het ministerie van Milieu, zat de openingsceremonie voor. De ceremonie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van nationale en plaatselijke autoriteiten en partners, waaronder de honorair consul van Nederland in Phnom Penh, de heer Billy Barnaart. De fabriek, die door BECIS wordt gebouwd, vertegenwoordigt een investering van 5,8 miljoen USD en de bouw zal naar verwachting 7 maanden in beslag nemen. De installatie zal rijstvliezen verbranden, afkomstig uit de nabijgelegen provincie Prey Vang. De installatie zal exclusief energie leveren aan de brouwerij van Heineken in Phnom Penh.