ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานราชการ
(53)

สตผ.สพฐ. ขอความร่วมมือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ปกครอง ...
19/01/2024

สตผ.สพฐ. ขอความร่วมมือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ปกครอง ตอบ OBEC POLL สำรวจ "ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ของ สพฐ. เพื่อลดภาระให้กับครูผู้สอน"

📣โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2567 ทางลิงค์นี้ 👇
https://docs.google.com/forms/d/13sTXHJsyrcF0biCl1Jbsma5uZdwOGfnazdi8tQNDPAY/edit

📣📣📣 สพฐ. โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ตอบ OBEC Poll ...
22/11/2023

📣📣📣 สพฐ. โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ตอบ OBEC Poll "สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน"

📝 ผลการสำรวจครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการลดภาระงานครู ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

📝 โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566 ทางลิงค์นี้ 👉

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอค.....

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ “ความคิดเห็นที่มีต่อมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...
14/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ “ความคิดเห็นที่มีต่อมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย บุคลากรส่วนกลาง (สพฐ.) บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรอื่นๆ และนักเรียนในสังกัด สพฐ. สามารถเข้าไปตอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามลิงค์นี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ดำเนินการจัดทำโพล (Poll) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได...

📄 เอกสารเผยแพร่ใน รายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566  📝 ช่วงที่ 1  "ความสำเร็จของการนำนโยบา...
02/08/2023

📄 เอกสารเผยแพร่ใน รายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566
📝 ช่วงที่ 1 "ความสำเร็จของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้ผลงานและได้ใจคน"
โดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

📄 เอกสารเผยแพร่ใน รายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566📝 ช่วงที่ 2 "แนวทางการติดตามประเมินผลกา...
02/08/2023

📄 เอกสารเผยแพร่ใน รายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566
📝 ช่วงที่ 2 "แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน " โดย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

📣📣📣สพฐ.ขอเชิญชวนรับชมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 6 และร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร สพฐ. และลุ้นรับเสื้อยืดรายการ  สตผ.สพฐ. ...
20/07/2023

📣📣📣สพฐ.ขอเชิญชวนรับชมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 6 และร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร สพฐ. และลุ้นรับเสื้อยืดรายการ
สตผ.สพฐ. ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.
📝พบกับวิทยากรและประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ช่วงที่ 1 "ความสำเร็จของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้ผลงานและได้ใจคน"
🔹ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🔹นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ
🔹นางสาวนภัทร อินทรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงที่ 2 "แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน "
🔸นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
🔸นายนิตย์ พรหมประสิทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
🔸นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📹กิจกรรม "ชอบกด Like ใช่กด Love ต่อเติมช่วยคอมเม้น " กดถูกใจ กดติดตามเพจ facebook คลินิก สตผ. เพื่อร่วมกิจกรรมผ่านรายการและรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. พร้อมลุ้นรับเสื้อยืดรายการ คลินิก สตผ. 3 รางวัล
โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง
ถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel
www.obectv.tv
FACEBOOK
https://www.facebook.com/obectvonline
YOUTUBE
https://www.youtube.com/
Live สด ทาง facebook คลินิก สตผ. https://www.facebook.com/profile.php?id=100090391777297
แอปพลิเคชั่น zoom
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94098766168?pwd=czQzWlJJZVl2dWVCb21VajdPQ0ZaQT09

Meeting ID: 940 9876 6168
Passcode: 448490

📣📣สพฐ.ขอเชิญชวนรับชมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 5 และร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร สพฐ. และลุ้นรับเสื้อยืดรายการ 🔹สำนักติดตา...
04/06/2023

📣📣สพฐ.ขอเชิญชวนรับชมรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 5 และร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตร สพฐ. และลุ้นรับเสื้อยืดรายการ
🔹สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 🕝 เวลา 13.30 - 15.00 น.
โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง 🔜
📽️ถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel
www.obectv.tv

FACEBOOK
https://www.facebook.com/obectvonline

YOUTUBE
https://www.youtube.com/

🖥️ Live สด ทาง facebook คลินิก สตผ. https://www.facebook.com/profile.php?id=100090391777297&mibextid=LQQJ4d

🎦 แอปพลิเคชั่น zoom
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99250808421?pwd=K2M3OThUaUQxVnMwTTlDdnVVTktyQT09
Meeting ID: 992 5080 8421
Passcode: 234693

💬พบกับวิทยากรและประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
🔸🔸ช่วงที่ 1 "การขับเคลื่อน Soft power ในการจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เพื่อการค้นพบต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา"
• ดร.โชติกา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
• นางสาวจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา
• นางสาวอังคนา เหว่าวิทย์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🔹🔹ช่วงที่ 2 "ความสำเร็จของการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
• ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
• นายไชยา อินทะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

✅ กิจกรรม "ชอบกด Like ใช่กด Love ต่อเติมช่วยคอมเม้น " กดถูกใจ กดติดตามเพจ facebook คลินิก สตผ. เพื่อร่วมกิจกรรมผ่านรายการและรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. พร้อมลุ้นรับเสื้อยืดรายการ คลินิก สตผ. 3 รางวัล👕

พรุ่งนี้เวลา 13.30 น.
17/05/2023

พรุ่งนี้เวลา 13.30 น.

🚸 คลินิก สตผ. ครั้งที่ ๔ 🚸 "Back to School" 🚌
พบกับผู้บริหาร สพฐ.
• ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
• ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.
• ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
💬••พบปะพูดคุยและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "สถานศึกษาปลอดภัย"และ "พาน้องกลับมาเรียน" ในช่วงการเปิดภาคเรียนใหม่
🕝 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้ เวลา ๑๓.๓๐ น.

19/04/2023

📍... รับชมรายการ "คลินิก สตผ."ของเราไม่ต้องกลัวเหงาและไม่ได้อะไร... ได้ประโยชน์ ได้ความรู้ ได้เกียรติบัตร ได้เสื้อยืดรายการ...และต่อด้วยแก้วน้ำ ไว้จิบกาแฟแก้ง่วงตอนดูรายการค่า ☕️
👉 แล้วพบกันค่ะ 🕝

18/04/2023

📣📣 สพฐ. ขอเชิญรับชมรายการและร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร สพฐ.และลุ้นรับเสื้อยืดรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 3 👕

📍กติกาในการร่วม กิจกรรม “ชอบกด 👍ใช่กด ❤️ต่อเติมช่วย Comment”ในรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 3 วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 -15.00 น.

1. กดถูกใจ กดติดตาม เพจ facebook คลินิก สตผ.
2.กดแชร์โพสต์ Live สดรายการ ครั้งที่ 3 จากเพจ facebook คลินิก สตผ. ไปยังหน้า facebook ส่วนตัวของท่านพร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
3. สแกน QR Code บนหน้าจอในช่วงท้ายของรายการตามที่พิธีกรรายการแจ้งแล้วเข้าไปตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ
4. กดส่งแบบสอบถามภายในเวลา 15 นาทีหลังจากจบรายการ แล้วแคปหน้าจอที่กดส่งแบบสอบถามไว้เป็นหลักฐาน
🔶🔶ทีมงานจะแจ้งลิงค์ให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืดจากทางรายการ3รางวัลได้ที่หน้าเพจ facebook คลินิก สตผ. ในวันอังคารสัปดาห์ถัดไป

💦💦 ขอเชิญชวนทุกท่านส่งภาพกิจกรรมวันสงกรานต์พร้อมตั้งสโลแกนภาพ เพื่อรับของที่ระลึกจากรายการ "คลินิก สตผ." หมดเขตส่งภาพ ๑๗...
16/04/2023

💦💦 ขอเชิญชวนทุกท่านส่งภาพกิจกรรมวันสงกรานต์พร้อมตั้งสโลแกนภาพ เพื่อรับของที่ระลึกจากรายการ "คลินิก สตผ." หมดเขตส่งภาพ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ นี้นะคะ 💦💦

12/04/2023

📢📢📢สวัสดีคุณครู ปิดเทอมนี้ สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูประถม และมัธยมที่สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus)" รุ่นที่ 4
👉สำหรับผู้ที่พลาดจากรุ่นที่ 1-3 สามารถสมัครและอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/
👉เลือกอบรมได้ทั้ง 3 หลักสูตรคือ การเขียนโปรแกรม Scratch การเขียนโปรแกรมภาษา Python และวิทยาการข้อมูล (Data Science)
👉หลักสูตรผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
👉ฝากแชร์ บอกต่อ และเข้าร่วมอบรมกันได้
#วิทยาการคำนวณ #สพฐ #สสวท

💦💦คลินิก สตผ.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งภาพถ่ายกิจกรรมวันสงกรานต์พื่อรับของที่ระลึกจากรายการ ๕ รางวัล💦💦 💬กติกา คือ กดถูกใจ/ต...
12/04/2023

💦💦คลินิก สตผ.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งภาพถ่ายกิจกรรมวันสงกรานต์พื่อรับของที่ระลึกจากรายการ ๕ รางวัล💦💦
💬กติกา คือ กดถูกใจ/ติดตามเพจ คลินิก สตผ. กดแชร์โพสต์นี้ไปยัง facebook ส่วนตัวของท่าน แล้วส่งภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ของตัวท่านเองพร้อมตั้งสโลแกนภาพส่งคอมเม้นท์มาที่ใต้โพสต์นี้ (คนละ ๑ คอมเม้นเท่านั้น)
📸 ภาพและสโลแกนที่แอดมินพิจารณาว่าสะท้อนถึงการปลูกฝังทางการศึกษาและการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันงดงาม จำนวน ๕ ภาพ จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกจากทางรายการ
⏱️ หมดเขตส่งภาพในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
📢 ประกาศรายชื่อและภาพที่ได้รับรางวัลในช่วงท้ายรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น.
📍• ผลการตัดสินของทีมแอดมินถือว่าเป็นที่สุด •📍

💦💦คลินิก สตผ.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งภาพถ่ายกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อรับของที่ระลึกจากรายการ ๕ รางวัล💦💦
💬กติกา คือ กดถูกใจ/ติดตามเพจ คลินิก สตผ. กดแชร์โพสต์นี้ไปยัง facebook ส่วนตัวของท่าน แล้วส่งภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ของตัวท่านเอง จำนวน ๑ ภาพ พร้อมตั้งสโลแกนภาพส่งคอมเม้นท์มาที่ใต้โพสต์นี้ (คนละ ๑ คอมเม้นเท่านั้น)
📸 ภาพและสโลแกนที่แอดมินพิจารณาว่าสะท้อนถึงการปลูกฝังทางการศึกษาและการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันงดงาม จำนวน ๕ ภาพ จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกจากทางรายการ
⏱️ หมดเขตส่งภาพในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
📢 ประกาศรายชื่อและภาพที่ได้รับรางวัลในช่วงท้ายรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น.
📍• ผลการตัดสินของทีมแอดมินถือว่าเป็นที่สุด •📍

สามารถรับชมรายการผ่านช่องทาง 🔜
📽️ถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel
https://m.youtube.com/obectvonline

🖥️ Live สด ทาง facebook คลินิก สตผ. https://www.facebook.com/profile.php?id=100090391777297&mibextid=LQQJ4d

🎦 แอปพลิเคชั่น zoom https://zoom.us/j/98025510328?pwd=eG1UMVVpbXNOK3IrTjVIbytSTG5vUT09
Meeting ID: 980 2551 0328
Passcode: 547734

01/04/2023

▶️ ดาวน์โหลดเอกสาร : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา Learning Loss ของ สพฐ.
เครดิต : ช่วงคุยกับ ผอ.สตผ. : ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน
เผยแพร่ในรายการ : "คลินิก สตผ." ครั้งที่ ๒
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

กติกาในการร่วม กิจกรรม  “ชอบกด 👍ใช่กด ❤️ต่อเติมช่วย Comment”ในรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อร...
28/03/2023

กติกาในการร่วม กิจกรรม “ชอบกด 👍ใช่กด ❤️ต่อเติมช่วย Comment”ในรายการ คลินิก สตผ. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์จาก สพฐ.และตอบคำถามโดนใจลุ้นรับเสื้อจากทางรายการ 3 รางวัล 👕

1. กดถูกใจ กดติดตาม เพจ facebook คลินิก สตผ.
2.กดแชร์โพสต์ Live สดเพจ facebook คลินิก สตผ. ไปยังหน้า facebook ส่วนตัวของท่านพร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ
3. สแกน QR Code บนหน้าจอในช่วงท้ายของรายการตามที่พิธีกรรายการแจ้งแล้วเข้าไปตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ
4. กดส่งแบบสอบถามภายในเวลา 15 นาทีหลังจากจบรายการ แล้วแคปหน้าจอที่กดส่งแบบสอบถามไว้เป็นหลักฐาน
🔶🔶ทีมงานจะแจ้งลิงค์ให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการได้ที่หน้าเพจ facebook คลินิก สตผ. ในวันอังคารสัปดาห์ถัดไป

📣📣สำนักติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมรายการ "คลิ...
24/03/2023

📣📣สำนักติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมรายการ "คลินิก สตผ." ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 🕝 เวลา 13.30 - 15.00 น.
โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง 🔜
📽️ถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel
🖥️ Live สด ทาง facebook คลินิก สตผ.
🎦 แอปพลิเคชั่น zoom

💬พบกับประเด็นการสนทนาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ (Quick Policy)
🔸🔸ตัวชี้วัดที่ 7 ในหัวข้อ "แก้ปัญหาตามบริบท เพื่อลด Learning Loss"
🔹🔹ตัวชี้วัดที่ X2 ในหัวข้อ "ติดปีกการบริหารจัดการด้วยดิจิทัล"
✅ กดถูกใจ กดติดตามเพจ facebook คลินิก สตผ. เพื่อร่วมกิจกรรมผ่านรายการและรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. พร้อมลุ้นรับเสื้อยืดรายการ คลินิก สตผ. ๓ รางวัล👕
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090391777297&mibextid=LQQJ4d

18/03/2023
14/03/2023

🗓 15 มีนาคม 2566

⏰ เวลา 09.00 น.

🏣 คุรุสภาพร้อมให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “PBA” License ผ่านระบบ KSP e-Service

ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นจะหมดอายุ ถูกสั่งเพิกถอน หรือถูกสั่งพักใช้ แล้วจึงดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ KSP e-Service เข้ามา เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับใหม่ สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 180 วันก่อนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะหมดอายุ

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/03/42958/

👉👉 ระบบ KSP Self-Service: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/

👉👉 ระบบ KSP School: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

👉👉 ระบบ KSPBundit: https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/

รับชมย้อนหลัง kick off รายการ "คลินิก สตผ."
11/03/2023

รับชมย้อนหลัง kick off รายการ "คลินิก สตผ."

Kick Off รายการ "คลินิก สตผ." (หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย)

07/03/2023

✳️ เตรียมตัว Kick off 🔜 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ✳️
🕝 เวลา 13.30 -15.00 น.
🎦 ถ่ายทอดสดทางช่อง OBEC Channel
▶️ ไลฟ์สดผ่านเพจ facebook คลินิก สตผ.
🖥️ Zoom

✅กดถูกใจ ✅กดติดตามเพจ facebook คลินิก สตผ.เพื่อร่วมกิจกรรมในรายการและรับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

#คลินิกสตผ. #สตผ.สพฐ. #ขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสพฐ.

22/02/2023

Cooming soon 🎥

17/02/2023

เชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามเพจเฟสบุ๊ค "คลินิก สตผ." เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง สตผ.สพฐ.และ สพท.ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090391777297

เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ/ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและพัฒน

เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุด Welcome to Narathiwatสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
23/08/2022

เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ชุด Welcome to Narathiwat
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอกำลังใจคนละ 1 เม้นท์นะคะ
ขอแชร์ด้วยน้า ❤️❤️ทุกคน
กด 👉link นี้ได้เลยค่ะ

ที่อยู่

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ ถ. ราชดำเนิน เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622885875

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด