โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ลูกจอมพล เป็นคนดี สำหรับศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ส...
31/12/2020

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่โชคดีมีชัย ทุกข์ โศก โรคภัย มลายหายไป มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีและตลอดไป

วันจันทร์ที่​ 28​ ธันวาคม​ 2563​ ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​พิบูล​ประชา​สรรค์​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ​ท...
29/12/2020

วันจันทร์ที่​ 28​ ธันวาคม​ 2563​ ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​พิบูล​ประชา​สรรค์​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ​ทั้ง 3​ ท่าน​ เข้าพบและมอบกระเช้า​ สวัสดีปีใหม่​ 2564​ ผู้บังคับบัญชา​กระทรวงศึกษาธิการ

-ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ​และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ด้านการศึกษาพิเศษ​และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา​
- นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- ดร.วิษณุ​ ทรัพย์สมบัติ​ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​

.
.
โดยงานประชาสัมพันธ์ รวบรวมโดยนายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำ...
25/12/2020

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของโรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยทางโรงแรมฮอลิเดย์อินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนด้านความรู้และด้านทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
.
โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

มาตรการป้องกัน Covid-19 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ออ...
25/12/2020

มาตรการป้องกัน Covid-19 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ออกแบบโดย นายสุคนธ์ อาจยาทา

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
24/12/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เชิญประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
24/12/2020

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เชิญประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การเรียนออนไลน์ การประชุมผ่านระบบ Googlemeet หรือ ไลน์ เป็นต้น เนื่องจากเหตุพิเศษ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19) รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจว่าเมื่อเปิดเรียนตามปกติ ภายในโรงเรียนจะเป็นสถานที่ปลอดภัยและพร้อมจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอีกครั้ง

บันทึกภาพ / รวรวมข่าว โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยกา...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้ประชุมร่วมกันในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 โดย ดร.สุชาติ บรรจงการ ได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
.
โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

ให้นักเรียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet, Google Sites, Line, Facebook, หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน...
23/12/2020

ให้นักเรียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet, Google Sites, Line, Facebook, หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โดยครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานตามโครง...
23/12/2020

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)ห้องเรียนพิเศษโครงการภาษาจีน (Chinese Program)ระดับอนุบาลและประถมศึกษาและกิจกรรมอื่นๆตามหลักสูตร ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมาตรฐานการศึกษา และการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครูทุกท่าน

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
23/12/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

📣📣📣📣📣ประกาศ📣📣📣📣📣โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ และมาตรการการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถา...
23/12/2020

📣📣📣📣📣ประกาศ📣📣📣📣📣
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ และมาตรการการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563

นักเรียน และผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสาร และกำหนดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ Facebook โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
หรือ เว็บไซต์โรงเรียน https://www.pbps.ac.th

แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
23/12/2020

แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. แผนกการศึกษาพิเศษ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาสาสมัครครูชาวเกาหลีใต้ พร้อมคณะ เข้ามาจัดกิจกรรม Christmas Day ให้แก่น้องๆนักเรียน และมอบของขวัญให้แก่น้องๆทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

บันทึกภาพ/ประชาสัมพันธ์โดย นางสาววนิดา ตนภู

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
22/12/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

ในวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 ...
22/12/2020

ในวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 ท่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน โดยมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์และทายาทจอมพล ป. พิบูลสงคราม จำนวน 165 ทุน และผู้ที่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวอีก จำนวน 16 ทุน ในการนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ทายาทจอมพล ป. พิบูลสงคราม , ตัวแทนจากสโมสรโรตารีฯ , คณะกรรมการมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ , ครูผู้เกษียณอายุราชการ เป็นต้น ทางโรงเรียนและนักเรียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

บันทึกภาพ/รวบรวมข่าว โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
21/12/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวย...
21/12/2020

ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนแผนกมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ เขาชีจรรย์, อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน), วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร, ตลาดน้ำ 4 ภาค ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันตนเองภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างเคร่งครัด การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย กลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

บันทึกภาพ/รวบรวมข่าว โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร. สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ รอดแก้ว รอง...
17/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร. สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ หัวหน้างานอนามัยเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขตดินแดง ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
.
.
.

โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร. สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู...
15/12/2020

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร. สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
งานกิจการนักเรียน โดยคณะครูและสภานักเรียน ช่วยประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับ และให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

รวบรวมและประชาสัมพันธ์ โดย
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล

แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
13/12/2020

แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

วันที่ 8-9ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างพลังครอบครัวแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัด ชลบุรี

ในวันเสาร์ที่12 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิ...
12/12/2020

ในวันเสาร์ที่12 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยนางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดง งานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้สนับสนุนให้แผนกปฐมจัดกิจกรรม Art Day สำหร...
10/12/2020

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้สนับสนุนให้แผนกปฐมจัดกิจกรรม Art Day สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์และ สุนทรียภาพด้านศิลปะ ฝึกให้เด็กมีทักษะในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ​ ให้การต้อนรับ​ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศ...
09/12/2020

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ​ ให้การต้อนรับ​ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์​ และคณะ ในโอกาสตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3 ​จำนวน​ 28​ คนเข้าร่ว,ประเมิน​ Growth​ Mindset​และ​ Executive​ Function​ ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ​ ในเวลา​ 13.00​ น. ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​ อาคาร 8 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ที่นี่ https://application.pbps.ac.t...
07/12/2020

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ที่นี่ https://application.pbps.ac.th/pp6_semester/2563-1/Default.aspx โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และวันเดือนปีเกิด เป็นรหัสผ่าน ในรูปแบบ xx/xx/###x ให้พิมพ์เครื่องหมาย "/" ด้วยครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร 0-2245-0448 ต่อ 119 (ในวันและเวลาราชการ)

07/12/2020
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโครงการรณรงค์รักษาสุขลักษณะที่ดี 7 ท่าล้างมือ โดย Dettol School Tour 2020 จัดกิจกรรมให้ความรู้การสร้างสุขลักษณะที่ดี เกี่ยวกับการล้างมือ

ประชาสัมพันธ์โดย นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์

ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยก...
07/12/2020

ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน ร่วมกับโครงการรณรงค์รักษาสุขลักษณะที่ดี 7 ท่าล้างมือ โดย Dettol School Tour 2020 จัดกิจกรรมให้ความรู้การสร้างสุขลักษณะที่ดี เกี่ยวกับการล้างมือ และแจกสบู่เหลวล้างมือให้กับนักเรียนแผนกอนุบาล และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคไวรัสโควิด - 19

รวบรวมข่าว โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

ในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน จัดให้ม...
07/12/2020

ในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและแจ้งผลความคืบหน้าในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ การบริหารจัดการภายในโรงเรียน แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 รวมถึงการมอบงบสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

บันทึกภาพ/รวบรวมข่าว โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

06/12/2020
สภานักเรียนกับการประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 ดร. สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการอาทิตย์ รอดแก้ว ดำเนินการให้ฝ่ายกิจการนักเรียน
โดยคณะครูและสภานักเรียน ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
ในฝ่ายปฏิคม ต้อนรับและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองทุกท่าน
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และพัฒนาความมีจิตอาสาให้แก่สภานักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประชาสัมพันธ์โดย
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมรองผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3...
05/12/2020

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมรองผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ (วันพ่อแห่งชาติ) และวันชาติของไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช ในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 9

บันทึกภาพ/รวบรวมข่าวโดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุ...
04/12/2020

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

ในวันที่ 1-22 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารร...
04/12/2020

ในวันที่ 1-22 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส.นบส. ตามโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส.นบส. รุ่นที่ 13
ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดร. สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการอาทิตย์ รอดแก้ว ด...
04/12/2020

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดร. สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการอาทิตย์ รอดแก้ว ดำเนินการให้ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยคณะครูและสภานักเรียน ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทั้งด้านการควบคุมนักเรียน การจัดเตรียมสถานที่ การถ่ายภาพ และให้ความช่วยเหลืออื่นใด ตามความต้องการของคณะผู้จัดงาน อันเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และพัฒนาความมีจิตอาสาให้แก่สภานักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประชาสัมพันธ์ โดย
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเยี่ยมให้กำลังใจและอุดหนุนร้านกาแฟ “คนพิเศษ...
04/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเยี่ยมให้กำลังใจและอุดหนุนร้านกาแฟ “คนพิเศษ” ซึ่งเป็นร้านที่นักเรียนเป็นบาริสต้าชงเครื่องดื่มจำหน่ายในการดูแลของคุณครูนอกจากนี้ยังมีขนมและผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน ณ ร้านกาแฟ “คนพิเศษ” โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา​ ฉายแก้ว​ รองผ...
04/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา​ ฉายแก้ว​ รองผู้อำนวยการ
เข้าร่วมฟังการบรรยายแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ​ โดยนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นางสาวสุคนธา ศรีภ...
03/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นางสาวสุคนธา ศรีภา นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว นายอาทิตย์ รอดแก้ว
มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (เวลา 13.18 น.) ในการนี้ทางโรงเรียนได้นำของว่างไปร่วมต้อนรับแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย (ซาลาเปาและน้ำส้ม)

โดยงานประชาสัมพันธ์
รวบรวมโดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษ...
03/12/2020

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน

ขอแสดงความยินดี
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

4641 ถ.ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 16:00
อังคาร 06:00 - 16:00
พุธ 06:00 - 16:00
พฤหัสบดี 06:00 - 16:00
ศุกร์ 06:00 - 16:00
เสาร์ 16:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622450448

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด