Clicky

วุฒิสภา

วุฒิสภา กระบวนการนิติบัญญัติ, ควบคุมการบริ?

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีวุฒิสภา จำนวน 200 คน และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงกำหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลขึ้นในวาระแรก จำนวน 250 คน

เปิดเหมือนปกติ

วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม...
02/02/2023

วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" และทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา สิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป #วุฒิสภา

(คลิปสัมภาษณ์ประชาชน ) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
02/02/2023
สว.พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 25-27 มกราคม 2566

(คลิปสัมภาษณ์ประชาชน ) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 #วุฒิสภา

สว.พบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 25-27 มกราคม 2566จัดทำโดยสำนักประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา แสดงปาฐกถา ชี้แนะโรคติดต่อไม่เรื้อรังป้องกันได้ตั้งแ...
02/02/2023

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา แสดงปาฐกถา ชี้แนะโรคติดต่อไม่เรื้อรังป้องกันได้ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา แสดงปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 16 เรื่อง ป้องกัน NCDs เริ่มต้นในช่วงแรกของชีวิต: บทบาทของกุมารแพทย์ (Prevention of NCDs from early life: role of pediatricians) ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจัดโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล #วุฒิสภา

วันทหารผ่านศึกของไทยตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยยึดถือจากวันที่พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก...
02/02/2023

วันทหารผ่านศึกของไทยตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยยึดถือจากวันที่พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 และปี พ.ศ.2511 ภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ริเริ่มจัดทำดอกป๊อปปี้ออกจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เป็นต้นมา #วุฒิสภา

ประวัติวันทหารผ่านศึก
ในอดีต ประเทศไทยต้องพบกับภาวะสงคราม และส่งทหารเข้าร่วมสงครามเป็นจำนวนมาก โดยปี พ.ศ.2488 เป็นต้นมา ทหารที่ได้รับการปลดระวางจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประสบปัญหาเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ รัฐบาลสมัยนั้นได้ร่วมจัดตั้งมูลนิธิองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์แก่ทหาร หลังจากที่ประกาศ พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 ก็มีพิธีเฉลิมฉลองเป็นประเพณีต่อเนื่องมาทุกปี

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2511 กลุ่มภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ นำโดย ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เป็นประธานร่วมกันจัดตั้ง “สโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก และ ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ก็ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เป็นทุนประเดิม หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนบริจาคสมทบจากผู้บริจาคอื่นๆ และคณะกรรมการก็ได้หาวิธีหารายได้ด้วยการจำหน่ายดอกป๊อปปี้จำหน่าย

ปี พ.ศ.2512 “สโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” ได้ยกระดับเป็น “มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ เพื่อจำหน่ายดอกป๊อปปี้ให้ทั่วถึงมากขึ้น ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในวันทหารผ่านศึก ดอกไม้ชนิดนี้จึงถูกเรียกว่าเป็น “ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก” #วุฒิสภา

02/02/2023
📌LIVE #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 2 ก.พ. 66

📌LIVE #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 2 ก.พ. 66​ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ กระทู้ถาม​ทั่วไป​ จำนวน 4 เรื่อง เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง, รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2564, รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 17 ฯลฯ เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน จำนวน 3 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องด่วน จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ฯลฯ

02/02/2023
ทันข่าววุฒิสภา

รายการทันข่าววุฒิสภา

“การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า”

เจาะลึกกับ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (ตสร.)

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ

02/02/2023
วันนี้ที่สภาไทย

รายการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
-ติดตามการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “กฎหมายการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง” โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....และ รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมภารกิจสมาชิกวุฒิสภาที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ

สว.ให้สัมภาษณ์ ประเด็น “การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ กรณีศึกษา : ถุงมือยาง” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11...
01/02/2023

สว.ให้สัมภาษณ์ ประเด็น “การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ กรณีศึกษา : ถุงมือยาง”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา นางจินตนา ชัยยวรรณาการ รองโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” (โฟนอิน) ในประเด็น “การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ กรณีศึกษา : ถุงมือยาง” โดยกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยางพาราในประเทศไทยมีปริมาณการเพาะปลูกและน้ำยางพาราธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ ไทยมีการส่งออกน้ำยางพาราไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของการผลิตและแปรรูป เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง เป็นต้น จนทำให้ประเทศที่รับซื้อน้ำยางพาราจากไทยกลายเป็นประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารามากที่สุดในโลก ทั้งนี้ กมธ.เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา การให้ความรู้เรื่องการแปรรูปและการหาแหล่งตลาดเงินทุนให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราและส่งออก โดยเฉพาะถุงมือยางที่ขณะนี้มีปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากทำได้จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติได้ 100% เนื่องจากเป็นน้ำยางพาราจากไทยจึงไม่มีค่านำเข้าสินค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
.
นอกจากนี้ การนำน้ำยางพารามาผลิตเป็นถุงมือยางธรรมชาติ 100% ยังเป็นการช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่าถุงมือยางที่มีส่วนผสมอื่น ๆ และการปลูกยางพารายังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ส่วนที่มีกระแสว่าแป้งที่อยู่ในถุงมือยางที่ผลิตจากน้ำยาง 100% ทำให้เกิดอาการแพ้นั้นไม่เป็นความจริง เพราะนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลควรส่งเสริมการแปรรูปน้ำยางพาราเป็นถุงมือยาง
.
สามารถติดตามรับฟังรายการ "เกาะติดวุฒิสภา" ได้ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา

#วุฒิสภา #สว #เกาะติดวุฒิสภา

เอกสารข่าว การจัดสัมมนา ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา...
01/02/2023

เอกสารข่าว การจัดสัมมนา ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

#วุฒิสภา #สว #สวพบประชาชน

เสียงจากประชาชน ในการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุร...
01/02/2023

เสียงจากประชาชน ในการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

#วุฒิสภา #สว #สวพบประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา” ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม ...
01/02/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา” ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม จังหวัดอุดรธานี

https://siamrath.co.th/n/419592

#วุฒิสภา #สว #โครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา

ขอเชิญรับชมรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน”  ร่วมพูดคุยกับ สว.คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในประเด็น "การป้องกันการกระทำผิดซ้ำ...
01/02/2023

ขอเชิญรับชมรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ร่วมพูดคุยกับ สว.คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในประเด็น "การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง"

เชิญรับชมได้ที่…
https://fb.watch/ipPU7fKeCd/?mibextid=q5o4bk

#วุฒิสภา #สว #เคลียร์คัดชัดเจน

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเ...
01/02/2023

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังมน จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังมน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการจำเป็นเร่งด่วนในการรื้อถอนห้องสมุดหลังเก่าและก่อสร้างห้องสมุดทดแทน การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ปัญหาโรงอาหารคับแคบ และการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ รวมถึงร่วมประชุมหารือและเดินสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน จำนวน 5,000 บาท ด้วย

#วุฒิสภา #สว #โครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 3 ก....
01/02/2023
SPOT สว.พบประชาชน จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2566
https://youtu.be/7keponkaRZA

#วุฒิสภา #สว #สวพบประชาชน

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชลบุรี ใน....

01/02/2023
ทันข่าววุฒิสภา

รายการทันข่าววุฒิสภา

เติมเต็ม-สาระน่ารู้ เรื่อง
นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ : ทางแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำของไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ

01/02/2023
วันนี้ที่สภาไทย

รายการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
-ติดตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการ เรื่อง “การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
พร้อมภารกิจอื่นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ

เสียงประชาชน  จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ จ...
31/01/2023

เสียงประชาชน จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 26 - 27 มกราคม 2566

#สว #สมาชิกวุฒิสภา #วุฒิสภา
#สวพบประชาชน

วุฒิสภาจัดการประชุมเสวนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการ เรื่อง “การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุน...
31/01/2023

วุฒิสภาจัดการประชุมเสวนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการ เรื่อง “การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 - 403 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการ เรื่อง “การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวรายงาน และมีสมาชิกวุฒิสภา นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วม
.
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงต่อชีวิตและร่างกาย นับเป็นหนึ่งในปัญหาของสังคมไทย ถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤตินัยให้กลับตัวกลับใจเป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษออกไปได้ก็ตาม แต่จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมพบว่า กว่าร้อยละ 50 ของผู้กระทำผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งพ้นโทษแล้วจะกระทำความผิดซ้ำในระยะเวลา 3 ปี โดยมีสาเหตุจากหลายประการ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาขาดการศึกษา ประกอบกับผู้ต้องขังที่พ้นโทษมักถูกตีตราและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้พ้นโทษจึงไม่มีพื้นที่และโอกาสในการประกอบอาชีพจนต้องกลับสู่วงจรเดิมอันเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การกระทำผิดซ้ำ ดังนั้น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 จึงเป็นที่คาดหวังของหลายฝ่ายที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลไกและกระบวนการ เพื่ออุดช่องโหว่ปัญหาการกระทำความผิดซ้ำในสังคมไทย ซึ่งการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รัดกุม และเป็นธรรม และต้องคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนระหว่างการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้กระทำความผิดกับความปลอดภัยของสังคมด้วย
.
นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมในการสร้างสังคมปลอดภัย” ตอนหนึ่งว่า กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้าง และอำนวยความยุติธรรมในสังคม ซึ่งนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ของกระทรวงยุติธรรมที่ว่า “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการเพื่อการป้องกันปัญหาอันเกิดจากผู้พ้นโทษที่เป็นภยันตรายต่อสังคม กระทรวงยุติธรรมจึงดำเนินการโดยมีการกำหนดกรอบแนวคิด แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ มาตรการระยะสั้นที่สามารถดำเนินการได้ทันที และมาตรการระยะยาวที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกฎหมาย โดยประเด็นที่สำคัญที่กระทรวงยุติธรรมจะต้องขับเคลื่อน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจังในการสร้างความปลอดภัยให้สังคม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นภายใต้หลักคิดที่สำคัญในการป้องกันสังคมจากการกระทำความผิดอุกฉกรรจ์ซ้ำซาก การส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องคำสั่งตามกฎหมาย ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันสังคม และการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม
.
โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 เพื่อให้สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย และองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติ
.
สำหรับการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ มีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “กฎหมายการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง” โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา คนที่หนึ่ง และกรรมการในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา รองศาสตราจารย์ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หัวข้อ “กลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำผิดคดีเพศหรือใช้ความรุนแรงไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ โดย นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต นายกุญช์ฐาน์ ทัดทูน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งภายหลังการจัดเสวนาจะนำผลสรุปดังกล่าวจัดทำเป็นสื่อความรู้ พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 อาทิ อินโฟกราฟิก สื่อวิดีทัศน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการ กลไกการป้องกัน เฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

#วุฒิสภา

31/01/2023
ช่วง 2 #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 31 ม.ค. 66

ช่วง 2 #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 31 ม.ค. 66 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้เรื่องด่วน - รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปประเด็นการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที...
31/01/2023

สรุปประเด็นการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
จัดทำโดย กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล สำนักงานประธานวุฒิสภา

https://shorturl.asia/jOiEL

#วุฒิสภา

สว.ใหม่เข้ารายงานตัว พร้อมปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 211 โซนกลา...
31/01/2023

สว.ใหม่เข้ารายงานตัว พร้อมปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 211 โซนกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับรายงานตัวสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน คือ นายอนุพร อรุณรัตน์ โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจะเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา เพื่อปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งสิ้น 249 คน

#วุฒิสภา

คลิปสรุปภาพรวม การจัดสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร ?” จัดโด...
31/01/2023
สัมมนา "บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร"

คลิปสรุปภาพรวม การจัดสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร ?”

จัดโดย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมกับ กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงราย

https://youtu.be/1ADrTWe_v3I

#วุฒิสภา

กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จัดสัมมนา เรื่อง “บทบ....

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่วันที่ 30 มกราคม 2566 ...
31/01/2023

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (H.E. Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการการต่างประเทศ และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง
.
ประธานวุฒิสภากล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและไนจีเรียที่มีต่อกันมายาวนานกว่า 60 ปี พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศว่า ไนจีเรียมีความสำคัญในการเป็นประตูสู่ตลาดในแอฟริกาให้กับไทย และ ในขณะเดียวกันไทยมีจุดแข็งด้านโลจิสติกส์และมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะเป็นประตูสู่ตลาดเอเชียให้กับไนจีเรียเช่นกัน หวังว่าไนจีเรียจะทำงานร่วมกับไทยในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ สำหรับความร่วมมือพหุภาคี คณะผู้แทนรัฐสภาของไทยและไนจีเรียมีโอกาสได้พบปะกันในระหว่างการประชุมองค์การสหภาพรัฐสภา (IPU) เพื่อหารือในประเด็นความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียมกันทางเพศ ด้านสาธารณสุข ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน ในโอกาสนี้ ประธานวุฒิสภากล่าวชื่นชมไนจีเรียที่ได้รับพระราชทานรางวัล "King Bhumibol World Soil Day Award" ในโอกาสวันดินโลก เมื่อปี พ.ศ. 2564 สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกันนี้ ประธานวุฒิสภากล่าวแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตฯ เพื่อผลประโยชน์ร่วมก้นของทั้งสองประเทศ
.
ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบทบาทวุฒิสภาในการเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยขับเคลื่อนตามระบอบของประชาธิปไตย พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สำหรับด้านเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้การสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไนจีเรีย พร้อมกันนี้ ขอบคุณโครงการให้ความช่วยเหลือของไทย (Thai Aid Programme) ที่ได้จัดฝึกอบรมและจัดสรรทุนในสาขาเกษตรกรรมให้แก่บุคลากรจากไนจีเรีย ซึ่งความรู้ด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้ายนี้ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ในประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศในทุกด้านต่อไป

#วุฒิสภา

***ขอเชิญอ่านสาระดีมีประโยขน์***📌วารสาร “สารวุฒิสภา” ฉบับเดือนมกราคม 2566 ขอเสนอภารกิจและผลงานของวุฒิสภา เช่น*คอลัมน์ สั...
31/01/2023

***ขอเชิญอ่านสาระดีมีประโยขน์***

📌วารสาร “สารวุฒิสภา” ฉบับเดือนมกราคม 2566 ขอเสนอภารกิจและผลงานของวุฒิสภา เช่น

*คอลัมน์ สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
* นโยบายค่าแรง คิดใหญ่หรือขายฝัน
*คอลัมน์ กฎหมายน่ารู้ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกำจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
* การผิดสัญญาหมั้น กับการเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน

สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ได้ที่
📌https://tinyurl.com/yckats6j

และติดตามอ่านสาระอื่น ๆ เพิ่มเติม ผ่านคลังสารสนเทศนิติบัญญัติได้ทางลิงก์

📌https://tinyurl.com/2tc8vy6e

#วุฒิสภา
#สารวุฒิสภา

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2566 ณ จังหวั...
31/01/2023

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

#สว #สมาชิกวุฒิสภา #วุฒิสภา
#สวพบประชาชน

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นำคณะลงตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้า...
31/01/2023

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นำคณะลงตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นำคณะตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา และสำรวจพื้นที่การก่อสร้างที่ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งมอบให้แก่โรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การตอนรับ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ รวมถึงร่วมประชุมหารือและเดินสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนในครั้งนี้

ในการนี้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอนดอนอุดม จำนวน 5,000 บาท ด้วย

#วุฒิสภา
#โครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา

(เสียงจากประชาชน) จากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเ...
31/01/2023

(เสียงจากประชาชน) จากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566

#สว #สมาชิกวุฒิสภา #วุฒิสภา
#สวพบประชาชน

บริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด LINK ออกอากาศ PR 🎬 "วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค และลงพื้นที่พบประช...
31/01/2023
ZAAB TODAY on TikTok

บริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด

LINK ออกอากาศ PR 🎬

"วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค และลงพื้นที่พบประชาชน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี"

🗓ออกอากาศวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

📍https://youtu.be/tGrdtGREPUU
📍https://bit.ly/40gBFJN

รายการZAAB TODAY
📺 รายการ ZAAB TODAY
รับชมสดๆ ทางช่อง 9MCOT หมายเลข 30 เวลา 14.00 – 15.00น.
📲 Facebook LIVE : “9MCOT”
🖥 รับชมย้อนหลัง
- Youtube : 9 MCOT Official
- TikTok : ZAAB TODAY

วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค และลงพื้นที่พบประชาชน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

31/01/2023
🚩ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) -1 ม.ค. ุ66

🚩ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 31 ม.ค. 66 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) เรื่องด่วน - รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

31/01/2023
🔺การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง

🔺ถ่ายทอดสดการเสวนา เรื่อง #การป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง จากกฎหมายสู่กลไกการปฏิบัติ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันที่ 31 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภา

31/01/2023
วันนี้ที่สภาไทย

รายการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
-ติดตามการแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนฏิบัติการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ พ.ศ. 2566-2570 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ พันเอกวิรัฐ วทัญญู ผอ.ส่วนแผนงานโครงการ ส่วนปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.
พร้อมภารกิจสมาชิกวุฒิสภาที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ

ข่าวสำนักงาน กกต. วันที่ 30 ม.ค. 66 🛑จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง#กกต.เห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 400 คนทั่วประเทศแล้...
31/01/2023

ข่าวสำนักงาน กกต. วันที่ 30 ม.ค. 66
🛑จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
#กกต.เห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 400 คนทั่วประเทศแล้ว อีสาน มี ส.ส.มากสุด 132 คน พบ 4 จังหวัดมี ส.ส.ได้คนเดียว
#วุฒิสภา

ที่อยู่

ถนนสามเสน
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628319111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วุฒิสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting เรื่อง "การประชุมวุฒิสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting เรื่อง "การประชุมวุฒิสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา กล่าวรายงาน และมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการสัมมนา

สำหรับในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีการอภิปรายเรื่อง "การประชุมวุฒิสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นายสมชาย แสวงการ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คนที่สอง ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากร และมีนายจเด็จ อินสว่าง นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสาธิตทดสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
กมธ.เกษตรฯ รับหนังสือขอคัดค้านร่างประกาศของกรมสรรพสามิต เรื่อง การให้ติดตั้งระบบเครื่องสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS)

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์ นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร และคณะ เรื่อง “ขอคัดค้านร่างประกาศของกรมสรรพสามิต เรื่อง การให้ติดตั้งระบบเครื่องสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS)”

พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์ นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำชุมพร กล่าวว่า เนื่องจากกรมสรรพสามิต ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องโครงการน้ำมันเขียว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งทางสมาคมชาวประมงท้องถิ่นจังหวัดชุมพรได้เข้าฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วย และได้ประเมินสถานการณ์ว่า กรมสรรพสามิตจะออกประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งหากบังคับใช้จริงจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพประมงขึ้นอยู่กับน้ำมันเขียว ซึ่งแต่เดิมเป็นโครงการช่วยเหลือชาวประมง เพราะสามารถใช้น้ำมันในราคาถูก รวมไปถึงการออกประกาศในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ดังนั้น ขอให้คณะกรรมาธิการเชิญคณะกรรมการกำกับโครงการน้ำมันเขียว และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พลเอก ดนัย มีชูเวท กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป
รายการทันข่าววุฒิสภา

“ความปลอดภัยของคนเดินถนน”

คุยกับ
นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี

ประธานอนุกรรมการ ศึกษา เสนอแนะแนวทาง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ
🔸🔹 ติดตามการ #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม : เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 2 เรื่อง อาทิ "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ", เรื่องที่ค้างพิจารณา 1 เรื่อง และเรื่องที่เสนอใหม่ 1 เรื่อง🔸🔹
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 จะมีการเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อน หรือ หลัง วันเลือกตั้ง 7 วัน

แอดมินขอแนะนำช่องทางการแจ้งเหตุจำเป็นกรณีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของทุกท่านค่ะ
รายการทันข่าววุฒิสภา

“ความปลอดภัยของคนเดินถนน”

คุยกับ
นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี

ประธานอนุกรรมการ ศึกษา เสนอแนะแนวทาง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ
รายการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
-ติดตามผลการพิจารณาของกมธ.คมนาคม เรื่องแนวโน้วในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลโลจิสติกส์ไทย
พร้อมประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของสว.อีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ เชิญรับชมค่ะ
วันนี้วันพระ
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

https://bit.ly/3ArRnoF
รายการทันข่าววุฒิสภา

หัวข้อ “การปกป้องเด็กจากการประกอบกิจการเกมและการจัดเรตติ้งเกม”

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Senate HackaFilm สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและก LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิต กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 สำนักพัฒนาบุคลากร สนง.เลขาธิ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา กรมชลประทาน SWOC RID Royal Irrigation Department ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชล พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ