วุฒิสภา

วุฒิสภา กระบวนการนิติบัญญัติ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, แต่งตั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีวุฒิสภา จำนวน 200 คน และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงกำหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลขึ้นในวาระแรก จำนวน 250 คน
(179)

เปิดเหมือนปกติ

สว.​ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอบเงิน​ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ​ ณ​ โรงพยาบาลสามง่ามวันที่ 18 กรกฏาคม 2564  ...
18/07/2021

สว.​ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอบเงิน​ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ​ ณ​ โรงพยาบาลสามง่าม

วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมมอบเงิน เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่การดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้รับการรักษา จำนวน 49 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ทั้งนี้มีนายอำเภอสามง่าม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามง่าม คณะแพทย์พยาบาล กล่าวรายงานสถานการณ์

สว. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังต่อเติมห้องน้ำใหม่ ณ ศูนย์พักคอย ที่ว่าการอำเภอคลองลานวันที่ 17 ...
18/07/2021

สว. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังต่อเติมห้องน้ำใหม่ ณ ศูนย์พักคอย ที่ว่าการอำเภอคลองลาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ก่อสร้าง ต่อเติมห้องน้ำใหม่ ณ ศูนย์พักคอย (หอประชุมหลังเก่า) ที่ว่าการอำเภอคลองลาน พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือในการซื้อพัดลม จำนวน 50 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยมี นางสาวศุภาภรณ์ นุชนุ่ม ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน นายสุทธิพงศ์ หนูเนตร ปลัดอำเภอคลองลาน นายศรัณยพงษ์ วงษ์นาคพงษ์ กำนันตำบลคลองน้ำไหล ให้การต้อนรับ

18 กรกฎาคม 2538วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้ว...
18/07/2021

18 กรกฎาคม 2538
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า​ ประธานวุฒิสภา​ สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการและบุคลากร​ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
.

.

18 กรกฎาคม 2538
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า​ ประธานวุฒิสภา​ สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการและบุคลากร​ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
.

.

📢📢ประกาศราชกิจจาฯ ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ #โควิด19 🔴 เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)...
18/07/2021

📢📢ประกาศราชกิจจาฯ ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ #โควิด19
🔴 เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด เพิ่ม ชลบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา

📢📢ประกาศเพิ่มมาตรการ  lockdown เริ่ม 20 ก.ค.▶️ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ...
18/07/2021

📢📢ประกาศเพิ่มมาตรการ lockdown เริ่ม 20 ก.ค.
▶️ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF

Cr.ศูนย์ข้อมูลCOVID19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564รวม 11,397, ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 11,079 รายติดเชื้อภายในเรือ...
18/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
รวม 11,397, ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,079 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย
ผู้ป่วยสะสม 374,523 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 5,726 ราย
หายป่วยสะสม 256,484 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 101 ราย

Cr.ศูนย์ข้อมูลCOVID19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
รวม 11,397, ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,079 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย
ผู้ป่วยสะสม 374,523 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 5,726 ราย
หายป่วยสะสม 256,484 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 101 ราย

Cr.ศูนย์ข้อมูลCOVID19

สว. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วง โควิด-19 ในรายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพ ติดตามรับชม การดูแลสุขภาพ “...
17/07/2021

สว. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วง โควิด-19 ในรายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพ

ติดตามรับชม การดูแลสุขภาพ “ช่องปาก” ในช่วงโควิด-19 ร่วมพูดคุยกับ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ในรายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทางช่อง 9 MCOT HD

รับชมย้อนหลังได้ที่
https://youtu.be/1A_tEBjlFHU

สว. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วง โควิด-19 ในรายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพ

ติดตามรับชม การดูแลสุขภาพ “ช่องปาก” ในช่วงโควิด-19 ร่วมพูดคุยกับ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ในรายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทางช่อง 9 MCOT HD

รับชมย้อนหลังได้ที่
https://youtu.be/1A_tEBjlFHU

17/07/2021
ราชกิจจานุเบกษาประกาศห้ามชุมนุม - ห้ามทำกิจกรรม-มั่วสุม  ป้องกันโควิด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ท...
17/07/2021

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ
ห้ามชุมนุม - ห้ามทำกิจกรรม-มั่วสุม ป้องกันโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ 16 ก.ค. 64 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม คลิก https://bit.ly/2TgNAcJ

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

Cr.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ
ห้ามชุมนุม - ห้ามทำกิจกรรม-มั่วสุม ป้องกันโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ 16 ก.ค. 64 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม คลิก https://bit.ly/2TgNAcJ

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

Cr.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ...
17/07/2021

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

#วุฒิสภาเพื่อประชาชน

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

#วุฒิสภาเพื่อประชาชน

17/07/2021
คนไทยหัวใจประชาธิปไตย

"ก้าวพ้นความขัดแย้งด้วยการเมืองวิถีใหม่" พุดคุยกับคุณบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานการเมืองวิถีใหม่ ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
ในรายการ คนไทยหัวใจประชาธิปไตย ทางเพจวุฒิสภา และ Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย วันเสาร์ที่ 17 ก.ค.64 เวลา 09.00 น.

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564รวม 10,082 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 9,955 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/...
17/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
รวม 10,082 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,955 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย
ผู้ป่วยสะสม 363,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,327 ราย
หายป่วยสะสม 250,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 141 ราย

Cr.ศูนย์ข้อมูลCOVID19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
รวม 10,082 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,955 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย
ผู้ป่วยสะสม 363,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,327 ราย
หายป่วยสะสม 250,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 141 ราย

Cr.ศูนย์ข้อมูลCOVID19

🤔คนรู้จักติดเชื้อโควิด เราต้องไปตรวจมั๊ย? เช็คเลยค่ะ #ตรวจโควิด19Cr.กระทรวงสาธารณสุข
16/07/2021

🤔คนรู้จักติดเชื้อโควิด เราต้องไปตรวจมั๊ย? เช็คเลยค่ะ
#ตรวจโควิด19
Cr.กระทรวงสาธารณสุข

🤔คนรู้จักติดเชื้อโควิด เราต้องไปตรวจมั๊ย? เช็คเลยค่ะ
#ตรวจโควิด19
Cr.กระทรวงสาธารณสุข

สว. ส่งมอบตู้เย็นและเตียงนอนผู้ป่วยโควิดให้แก่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่อง จังหวัดอุบลราชธานี#วุฒิสภาเพื่อประชาช...
16/07/2021

สว. ส่งมอบตู้เย็นและเตียงนอนผู้ป่วยโควิดให้แก่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่อง จังหวัดอุบลราชธานี

#วุฒิสภาเพื่อประชาชน

สว. ส่งมอบตู้เย็นและเตียงนอนผู้ป่วยโควิดให้แก่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่อง จังหวัดอุบลราชธานี

#วุฒิสภาเพื่อประชาชน

***รับชมรายการย้อนหลัง*** กมธ. วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ส่งกำลังใจให้คณะแพทย์ ติ...
16/07/2021

***รับชมรายการย้อนหลัง***

กมธ. วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ส่งกำลังใจให้คณะแพทย์ ติดตามได้ในรายการ 5 เช้าเล่าเรื่อง วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

https://www.youtube.com/watch?v=joWlkbI5N8M

***รับชมรายการย้อนหลัง***

กมธ. วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ส่งกำลังใจให้คณะแพทย์ ติดตามได้ในรายการ 5 เช้าเล่าเรื่อง วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

https://www.youtube.com/watch?v=joWlkbI5N8M

สว. ส่งมอบเครื่อง PAPRs อุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดปกป้องทีมแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ท...
16/07/2021

สว. ส่งมอบเครื่อง PAPRs อุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดปกป้องทีมแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาชิกวุฒิสภา ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่อง PAPRs อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันชุดปกป้องทางทีมแพทย์พยาบาล จำนวน 3 ชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ให้กับโรงพยาบาลสนามพระพรหม เพื่อใช้ในกิจการสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ ผู้แทนโรงพยาบาลสนามพระพรหม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้มีอุปการะคุณอย่างยิ่ง ที่ได้ให้สิ่งที่ขาดแคลนและมีราคาสูงเครื่อง PAPRs เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติการภาคสนามของทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19แ

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ ณ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16....
16/07/2021

สมาชิกวุฒิสภาบรรยายพิเศษ ณ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา กรมประชาสัมพันธ์ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร" ให้แก่ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ องค์กร ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61 จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า "งานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารมวลชน เป็นงานที่มีความสำคัญต่อสังคมในหลายมิติ รวมทั้ง อาจกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมต่อไปในอนาคต ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล กำกับ และปฏิบัติงานดังกล่าว พึงระลึกไว้เสมอว่าทุกท่านมีสถานะเป็นแบบอย่างของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และข้อคิดเห็นจากการพินิจพิเคราะห์ด้วยหลักการของศาสตร์ทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพและหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี มุ่งสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีและถูกต้องในทางศีลธรรม จารีตประเพณี และกฎหมายแก่ผู้คนในชาติ เรื่องความรักเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความพอเพียง, ความเพียร, ความรับผิดชอบ, ความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ไม่เกลียดชัง ไม่ให้ร้าย ไม่หยาบคาย แต่ต้องร่วมกันสร้างมาตรฐานแบบอย่างความเป็นสุจริตชน คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง การรักษาชาติบ้านเมืองให้ดำรงสถิตเสถียร"

ในการนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้มอบเงินค่าตอบแทนวิทยากรให้กับตัวแทนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ...
16/07/2021

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องพระเทพโมลี ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย หม่อมหลวงสกุล มาลากุล และนางสุนี จึงวิโรจน์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 40 ชุด ชุด PPE จำนวน 1,400 ชุด ถุงขยะปลอดเชื้อ จำนวน 20,000 ชุด วัสดุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ แพทย์หญิงอุบล ชุณหชาติ หัวหน้าเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้ วุฒิสภาขอส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งคนไทยทุกคนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปได้โดยเร็ว

สว. มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
16/07/2021

สว. มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

สว. มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวั...
16/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

16/07/2021

พักชำระเงินต้น - ดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชน เริ่มทันที ก.ค. นี้
.
การยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้รายย่อย ซึ่งในการประชุมครม.นัดล่าสุด ได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
.
ล่าสุด กระทรวงการคลัง สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการเร่งด่วน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนก.ค. 64 เป็นต้นไป และเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมที่ค้างอยู่ในทันทีเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้
.
📋ใครบ้างที่จะได้รับการพักชำระหนี้ ?

• ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั่วประเทศ คือ นายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของภาครัฐ

• ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ ซึ่งเงื่อนไขนี้ สถาบันทางการเงินจะพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้อีกครั้ง
.
📍วิธีขอพักชำระหนี้

ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 64 เป็นต้นไป หากมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบที่ได้รับจากมาตรการของรัฐ จะทำให้การพิจารณาความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
.
🔍ผู้มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าหรือที่สาขาของสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ หรือสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

16/07/2021
เกาะติดวุฒิสภา

📌(ศุกร์ที่ 16 ก.ค.64) ร่วมเกาะติดความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของวุฒิสภาไปพร้อมกัน ในรายการ "เกาะติดวุฒิสภา"

🔹สัมภาษณ์🔹
🔶นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ประเด็น : การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ในการดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

🔶ประธานวุฒิสภา แจ้งงดประชุมวุฒิสภา และประชุม กมธ. ทุกคณะ เป็นเวลา 14 วัน ตามประกาศ ศบค.

#ทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติ
#ทุกภารกิจของวุฒิสภา
#ร่วมเกาะติดไปพร้อมกัน
ในรายการ #เกาะติดวุฒิสภา
พบกันทุกวันจันทร์-วันศุกร์

16/07/2021
ทันข่าววุฒิสภา

รายการทันข่าววุฒิสภา

"ประเมิน ภูเก็ต sandbox มองความคาดหวังสมุย Plus"

คุยกับ
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
รองประธาน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ

16/07/2021
วันนี้ที่สภาไทย

วันนี้ที่สภาไทย 16 กรกฎาคม 2564

-สว.คำนูณ สิทธิสมาน เรียกร้องรัฐสื่อสารเรื่องนโยบายกระจายวัคซีนให้ชัดเจน
-สว.พลเดช ปิ่นประทีป แนะเครือข่ายท้องถิ่นใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน พึ่งตนเองให้ปลอดภัยในยุคโควิด เสริมจากวัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐบาล
-คณะกรรมการ สว.พบประชาชนฯ ภาคตะวันออก มอบอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก

16/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
รวม 9,692 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,077 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 615 ราย
ผู้ป่วยสะสม 353,044 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 5,730 ราย
หายป่วยสะสม 244,431 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 67 ราย

ติดตามรายละเอียดได้ในการแถลงข่าว เวลา 12.30 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

16/07/2021
เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย

รายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย คุยเรื่อง เรียนสนุกยุคโควิด กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น.

16/07/2021

ถอดบทเรียนเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการเยียวยาอย่างไร

🎙ติดตามรับฟังได้ทาง Senate Podcast ในรายการ Law Talk กับ สว.
ตอน ถอดบทเรียนโรงงานหมิงตี้ สิ่งที่ภาครัฐต้องทำ

โดย นายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา

#วุฒิสภา
#SenatePodcast

ที่อยู่

1111, อาคารรัฐสภา เกียกกาย, ถนนสามเสน
Bangkok
10300

รถประจำทาง อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น รถประจำทาง ขสมก. สาย 66, 67, 70

ข้อมูลทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีวุฒิสภา จำนวน 200 คน และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงกำหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลขึ้นในวาระแรก จำนวน 250 คน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628319111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วุฒิสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด