วุฒิสภา

วุฒิสภา กระบวนการนิติบัญญัติ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, แต่งตั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีวุฒิสภา จำนวน 200 คน และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงกำหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลขึ้นในวาระแรก จำนวน 250 คน

เปิดเหมือนปกติ

16/01/2022
16/01/2022
ทันข่าววุฒิสภา

รายการทันข่าววุฒิสภา

"ข้ามพ้น ความยากจนข้ามรุ่น ได้อย่างไร?"

คุยกับ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ

สว. รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วัน...
15/01/2022

สว. รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจาก นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการฯ ให้เป็นผู้แทนคณะ ในการรับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 100,000 ชิ้น จากบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทึ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ต่อไป

สว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนมวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.0...
15/01/2022

สว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนม

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ร่วมกับ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ข้าราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ในจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนม

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนครพนมอย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อเดือน สิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง จึงได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน และกลุ่มนักธุรกิจ สร้างโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนครพนมแห่งนี้ ไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้แล้วทั้งสิ้น 550 เตียง ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่นี้ เชื่อมั่นว่าจังหวัดนครพนมภายใต้การนำของ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี พร้อมนี้ได้มอบเงินให้แก่ สาธารณสุขจังหวัด และ ข้าราชการตำรวจจังหวัดนครพนม จำนวน 60,000 บาท ไว้เพื่อเป็นสวัสดิการ และขวัญกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป

15/01/2022
คนไทยหัวใจประชาธิปไตย

รายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
พบกับคุณไพบูลย์ สารานุรักษ์ ประธานกลุ่มสตรี ม.12 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
มาบอกเล่าการทำหน้าที่ในหลายตำแหน่งและพร้อมแนะนำ พื้นที่เมืองเก่าพัทลุง เชิญติดตามรับชมค่ะ

(newspaper)กมธ.เทคโนโลยีฯ วุฒิสภา จัดรับฟังความคิดเห็น “ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นแนวท...
14/01/2022

(newspaper)กมธ.เทคโนโลยีฯ วุฒิสภา จัดรับฟังความคิดเห็น “ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในการนำเทคโนโลยีฯ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โควิด
.
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา จัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผ่านรูปแบบผสมในห้องประชุม (onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนาพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และมีสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม
.
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่า จากปัญหาที่เป็นแกนหลักสำคัญในการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ และปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารล้วนแต่เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้หลายครั้ง จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อสรุปร่วมกันเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการดำเนินการในอนาคตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป
.
สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย ในประเด็น “ปัญหาด้านสาธารณสุขในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อแก้สถานการณ์โควิด-19” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวภรณี หรูวรรธนะ Co-Founder - Application หมอชนะ โดยภายหลังการจัดสัมมนาคณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจัดทำเป็นข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อแก้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมในช่วงวิกฤตโควิด เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศได้อย่างยั่งยืนถาวรต่อไป

สรุปผลการประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกันเองของผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และก...
14/01/2022

สรุปผลการประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกันเองของผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๐๒ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

สว.ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมกรณี “นางฉลวย กะเหว...
14/01/2022

สว.ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมกรณี “นางฉลวย กะเหว่านาค”

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ชุมชนคลองบางปรอกตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมกรณี “นางฉลวย กะเหว่านาค” สตรีกับการอนุรักษ์น้ำผู้จุดประกาย ผู้อุทิศตนในการนำชุมชนคลองบางปรอก ปทุมธานี คืนคลองใสให้ชุมชน รวมทั้งเป็นผู้นำสตรีในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชุมชน

พร้อมนี้ได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ "โครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวม ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยจะลงพื้นที่เพื่อค้นหาคนดีต่อไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย

สว.ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภาวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาช...
14/01/2022
รายการ มองรัฐสภา ส.ว. เร่งผลักดันสร้างแหล่งเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำภาคตะวันออก

สว.ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) ในประเด็น สว. เร่งผลักดันสร้างแหล่งเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำภาคตะวันออก

รับชมคลิปสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่:
https://youtu.be/a0TL8eSX3OY

รายการ มองรัฐสภา ส.ว. เร่งผลักดันสร้างแหล่งเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำภาคตะวันออก

สว.ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม วันที่ 14 มกราคม 2...
14/01/2022

สว.ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ วัดอุทกการาม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม กรณี “นางเพ็ญลักขณา ขำเลิศ” อดีตพยาบาลวิชาชีพ ที่มิได้มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามเตียงในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังอุทิศตัวเองให้กับการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยจำนวนมากในอำเภอภาชี ในฐานะ "พยาบาลไร้หมวก" รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
พร้อมนี้ได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ "โครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวม ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยจะลงพื้นที่เพื่อค้นหาคนดีต่อไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย

14/01/2022
#LIVE ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

🔸🔹 #LIVE ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ ปัญหาด้านสาธารณสุขในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกเพื่อแก้สถานการณ์ Covid-19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ONLINE 🔸🔹

14/01/2022
เกาะติดวุฒิสภา

📌(ศุกร์ที่ 14 ม.ค.65) ร่วมเกาะติดความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของวุฒิสภาไปพร้อมกัน ในรายการ "เกาะติดวุฒิสภา"

🔷 ช่วงที่ 1 🔷

📢 สัมภาษณ์ : พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
🔶 ประเด็น : ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ

🔷 ช่วงที่ 2 🔷

🔶 Senate Podcast โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ตอน เด็กไทยในยุค New Normal
🔶 กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์ถัดไป
▪️การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 และ 17
▪️กมธ.เทคโนโลยีฯ เตรียมจัดสัมมนา "ถอดบทเรียนจากวิกฤติโควิด-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 ม.ค.นี้

#ทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติ
#ทุกภารกิจของวุฒิสภา
#ร่วมเกาะติดไปพร้อมกัน
ในรายการ #เกาะติดวุฒิสภา
พบกันทุกวันจันทร์-วันศุกร์

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “#วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชาติไ...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “#วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ระลึกถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งทําให้ประชาชน จํานวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสําคัญของงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือการที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “#วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ระลึกถึงผลเสียที่เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งทําให้ประชาชน จํานวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสําคัญของงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือการที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532

สว. เป็นประธานมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินทุนการศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างในสังกัด...
14/01/2022

สว. เป็นประธานมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินทุนการศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อาคารมงคลกาญจนา โรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ครอบครัวแสงสิงแก้ว เป็นประธานมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลตำรวจ และกองบินตำรวจ ณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อาคารมงคลกาญจนา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย เงินสด จำนวน 500,000 บาท สิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง ไข่ไก่ และหน้ากากอนามัย มูลค่ากว่า 70,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 570,000 บาท

นอกจากนั้นได้มี คุณศศิวิมล โภสณจิตต์ อดีตผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตจำนงบริจาคเงินเพื่อร่วมโครงการ สร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและห้องบริการผู้ป่วย ผ่านมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 2,000,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ และ พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ คณะแพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ

สว. บรรยายพิเศษผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง "พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน" ให้แก่ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึก...
14/01/2022

สว. บรรยายพิเศษผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง "พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน" ให้แก่ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง "พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน" ให้แก่ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการออนไลน์ สถาบันดำรงราชานุภาพ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร

หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า :

“สถาบันพระมหากษัตริย์มีความผูกพันกับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และทรงพระราชทานความรักความห่วงใยด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แก่คนไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งทรงเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของผู้คนในชาติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงและการพัฒนาประเทศชาติ

ดั่งกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความว่า "เราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล้ว บางคนก็ต้องอยู่ในตำแหน่งอันใหญ่ บางคนก็อยู่ในตำแหน่งอันน้อย แต่แม้ว่าจะมียศตำแหน่งแปลกกันในระหว่างพวกเราฉันใดก็ดี ก็ยังมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด คือ ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน แลจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุข รุ่งเรืองขึ้น"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่อง "รู้รักสามัคคี" และ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ซึ่งมีความสอดรับสัมพันธ์กัน คือ "เมื่อเรารู้เราก็จะเกิดความเข้าใจเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดี เมื่อเรารักเราจะสามารถเข้าถึงได้ และเมื่อเราคนไทยทุกคนมีความสามัคคีต่อกัน ย่อมจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างใหญ่หลวง"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ทรงมุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอดตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข

เราทุกคนพึงร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ หัวใจทางการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ควบคู่กับความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน มีความรับผิดชอบสูง และใช้สติปัญญากำกับความคิดและการกระทำให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นประโยชน์สูงสุดของสังคมและประเทศชาติ เจริญตามรอยพระยุคลบาท คือ การทำให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย และเจริญรุ่งเรืองสืบไป”

14/01/2022
รายการ "มองรัฐสภา"

***ขอเชิญรับชม***
รายการ “มองรัฐสภา” ร่วมพูดคุยกับ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ในประเด็น "เร่งผลักดันสร้างแหล่งเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำภาคตะวันออก"

เชิญรับชมได้ที่…
https://www.facebook.com/TPchannelFan/videos/434461825060735/

14/01/2022
วันนี้ที่สภาไทย

รายการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
-ติดตามผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข,คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ,คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เชิญติดตามชมค่ะ

14/01/2022

เป็นพยานในคดีอาญาไม่ต้องกลัว เปิดกฎหมายคุ้มครองให้อะไร

ติดตามรับฟังได้ทาง Senate Podcast ในรายการ Law Talk กับสว. ตอน กฎหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญา

โดย นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ สมาชิกวุฒิสภา

#วุฒิสภา
#SenatePodcast

14/01/2022
เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย

รายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย ประจำวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
พูดคุยกับประธานและรองประธาน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประสบการณ์ทำงานในสภาฯ การทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ต้องปรับ ต้องเจรจาอย่างไร ติดตามชมค่ะ

ผลการรับสมัครกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) มีผู้สมัครรวม 12 คนตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคล...
13/01/2022

ผลการรับสมัครกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) มีผู้สมัครรวม 12 คน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น

ภายหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
https://tinyurl.com/3x66tye2/download

ผลการรับสมัครกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) มีผู้สมัครรวม 12 คน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น

ภายหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
https://tinyurl.com/3x66tye2/download

ส.ว. บันทึกรายการ "เกาะติดวุฒิสภา" (โฟนอิน) ประเด็น "ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ"วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา...
13/01/2022

ส.ว. บันทึกรายการ "เกาะติดวุฒิสภา" (โฟนอิน) ประเด็น "ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ"

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” (โฟนอิน) ในประเด็น “ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ” โดยได้กล่าวถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ทำให้ประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบด้วย 5 แผนย่อย หรือ 5S ดังนี้ แผนย่อยที่ 1 หรือ S1 = Security ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ แผนย่อยที่ 2 หรือ S2 = Sustainability ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แผนย่อยที่ 3 หรือ S3 = Standard การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ แผนย่อยที่ 4 หรือ S4 = Status การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก แผนย่อยที่ 5 หรือ S5 = Synergy การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ

สำหรับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยในช่วงนี้ ได้แก่
1. การรับมือกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การดำเนินงานทางการทูตเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด-19 เช่น การสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศโดยนำแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model การขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS
3. การรักษาสมดุลในการดำเนินนโยบายกับประเทศต่าง ๆ
4. การเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลก เช่น การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย โดยการใช้ soft power ของไทยไปขยายผลสร้างความร่วมมือระดับประชาชนต่อประชาชน รวมทั้งสร้างการยอมรับไทยในเวทีสากล
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เช่น การทำงานในลักษณะทีมประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการกงสุล อาทิ e-Visa e-Passport การให้บริการความช่วยเหลือคนไทยผ่าน Application เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดทำแผนบูรณาการงานด้านการต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการโครงการสำคัญให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เช่น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS เนื่องจากเป็นโครงการที่ไทยมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทนำได้ อีกทั้ง ACMECS เป็นยุทธศาสตร์ที่นานาประเทศให้ความสนใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้ การจัดตั้งสถาบัน Think Tank เพื่อเป็นหน่วยค้นคว้า วิจัย ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ การจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ การปรับปรุงกฎระเบียบการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน การทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดงานด้านการต่างประเทศ โดยเห็นว่ายังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากในบางกรณีงานด้านการต่างประเทศไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้

สามารถติดตามรับฟังรายการ "เกาะติดวุฒิสภา" ได้ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา

ส.ว. บันทึกรายการ "เกาะติดวุฒิสภา" (โฟนอิน) ประเด็น "ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ"

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” (โฟนอิน) ในประเด็น “ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ” โดยได้กล่าวถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายคือ ทำให้ประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบด้วย 5 แผนย่อย หรือ 5S ดังนี้ แผนย่อยที่ 1 หรือ S1 = Security ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ แผนย่อยที่ 2 หรือ S2 = Sustainability ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แผนย่อยที่ 3 หรือ S3 = Standard การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ แผนย่อยที่ 4 หรือ S4 = Status การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก แผนย่อยที่ 5 หรือ S5 = Synergy การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ

สำหรับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยในช่วงนี้ ได้แก่
1. การรับมือกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การดำเนินงานทางการทูตเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด-19 เช่น การสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศโดยนำแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model การขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS
3. การรักษาสมดุลในการดำเนินนโยบายกับประเทศต่าง ๆ
4. การเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลก เช่น การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย โดยการใช้ soft power ของไทยไปขยายผลสร้างความร่วมมือระดับประชาชนต่อประชาชน รวมทั้งสร้างการยอมรับไทยในเวทีสากล
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เช่น การทำงานในลักษณะทีมประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการกงสุล อาทิ e-Visa e-Passport การให้บริการความช่วยเหลือคนไทยผ่าน Application เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดทำแผนบูรณาการงานด้านการต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการโครงการสำคัญให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เช่น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS เนื่องจากเป็นโครงการที่ไทยมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทนำได้ อีกทั้ง ACMECS เป็นยุทธศาสตร์ที่นานาประเทศให้ความสนใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้ การจัดตั้งสถาบัน Think Tank เพื่อเป็นหน่วยค้นคว้า วิจัย ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ การจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ การปรับปรุงกฎระเบียบการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน การทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดงานด้านการต่างประเทศ โดยเห็นว่ายังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากในบางกรณีงานด้านการต่างประเทศไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้

สามารถติดตามรับฟังรายการ "เกาะติดวุฒิสภา" ได้ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา

ที่อยู่

ถนนสามเสน
Bangkok
10300

รถประจำทาง อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น รถประจำทาง ขสมก. สาย 66, 67, 70

ข้อมูลทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีวุฒิสภา จำนวน 200 คน และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงกำหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลขึ้นในวาระแรก จำนวน 250 คน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628319111

เว็บไซต์

https://www.senate.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วุฒิสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายการทันข่าววุฒิสภา "ข้ามพ้น ความยากจนข้ามรุ่น ได้อย่างไร?" คุยกับ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ
รายการทันข่าววุฒิสภา "ข้ามพ้น ความยากจนข้ามรุ่น ได้อย่างไร?" คุยกับ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เชิญรับชม รับฟังได้เลยค่ะ
สว. รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจาก นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการฯ ให้เป็นผู้แทนคณะ ในการรับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 100,000 ชิ้น จากบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทึ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ต่อไป
สว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนม วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ร่วมกับ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ข้าราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ในจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (CI) มหาวิทยาลัยนครพนม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนครพนมอย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อเดือน สิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง จึงได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน และกลุ่มนักธุรกิจ สร้างโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนครพนมแห่งนี้ ไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้แล้วทั้งสิ้น 550 เตียง ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่นี้ เชื่อมั่นว่าจังหวัดนครพนมภายใต้การนำของ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี พร้อมนี้ได้มอบเงินให้แก่ สาธารณสุขจังหวัด และ ข้าราชการตำรวจจังหวัดนครพนม จำนวน 60,000 บาท ไว้เพื่อเป็นสวัสดิการ และขวัญกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป
รายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 พบกับคุณไพบูลย์ สารานุรักษ์ ประธานกลุ่มสตรี ม.12 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง มาบอกเล่าการทำหน้าที่ในหลายตำแหน่งและพร้อมแนะนำ พื้นที่เมืองเก่าพัทลุง เชิญติดตามรับชมค่ะ
รายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 พบกับคุณไพบูลย์ สารานุรักษ์ ประธานกลุ่มสตรี ม.12 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง มาบอกเล่าการทำหน้าที่ในหลายตำแหน่งและพร้อมแนะนำ พื้นที่เมืองเก่าพัทลุง เชิญติดตามรับชมค่ะ
(newspaper)กมธ.เทคโนโลยีฯ วุฒิสภา จัดรับฟังความคิดเห็น “ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในการนำเทคโนโลยีฯ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โควิด . วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา จัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผ่านรูปแบบผสมในห้องประชุม (onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนาพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และมีสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม . พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา กล่าวว่า จากปัญหาที่เป็นแกนหลักสำคัญในการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ และปัญหาด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารล้วนแต่เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีการพิจารณาเรื่องเหล่านี้หลายครั้ง จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อสรุปร่วมกันเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการดำเนินการในอนาคตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป . สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย ในประเด็น “ปัญหาด้านสาธารณสุขในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อแก้สถานการณ์โควิด-19” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวภรณี หรูวรรธนะ Co-Founder - Application หมอชนะ โดยภายหลังการจัดสัมมนาคณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจัดทำเป็นข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อแก้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมในช่วงวิกฤตโควิด เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศได้อย่างยั่งยืนถาวรต่อไป
สรุปผลการประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกันเองของผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๐๒ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
สว.ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมกรณี “นางฉลวย กะเหว่านาค” วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ชุมชนคลองบางปรอกตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมกรณี “นางฉลวย กะเหว่านาค” สตรีกับการอนุรักษ์น้ำผู้จุดประกาย ผู้อุทิศตนในการนำชุมชนคลองบางปรอก ปทุมธานี คืนคลองใสให้ชุมชน รวมทั้งเป็นผู้นำสตรีในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชุมชน พร้อมนี้ได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ "โครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวม ผู้มีจิตสาธารณะ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยจะลงพื้นที่เพื่อค้นหาคนดีต่อไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย
สว.ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) ในประเด็น สว. เร่งผลักดันสร้างแหล่งเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำภาคตะวันออก รับชมคลิปสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่: https://youtu.be/a0TL8eSX3OY