Clicky

AIR&NOISE BMA กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สังกั

เปิดเหมือนปกติ

Timeline photos
18/03/2015

Timeline photos

ผู้ร่วมสัมมนาจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ50เขต
17/07/2013

ผู้ร่วมสัมมนาจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ50เขต

เปิดงานโดยท่านรองฯ สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง
17/07/2013

เปิดงานโดยท่านรองฯ สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

ช่วงบ่ายมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศและเสียง
09/07/2013

ช่วงบ่ายมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศและเสียง

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนัก สถนักงานเขต กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก
09/07/2013

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนัก สถนักงานเขต กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก

การสัมมนาผลการดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษวั...
09/07/2013

การสัมมนาผลการดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษวันที่9 ก.ค.56

06/07/2013

อยากเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาแสดงควาทคิดเห็นในการดำเนินการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกทม....ผนึกกำลังเพื่อเกิดงานที่เป็นรูปธรรม!!!

05/07/2013

@@อีกงานหนึ่งที่สำคัญ ........
เชิญร่วมงานสัมมนาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียงบริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ จัดวันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2556 นะคะ ห้องวิภาวดีบอลรูมชั้น4 เวลา 9.00-16.00น. จัดโดยกลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

Timeline photos
05/07/2013

Timeline photos

ดูงานที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแลและเสียง สำนักงานเขตราชเทวี
05/07/2013

ดูงานที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแลและเสียง สำนักงานเขตราชเทวี

04/07/2013

วันที่8 ก.ค. เจอกันที่โรงแรมปรินส์ตัน เขตดินแดงนะคะ

Timeline photos
03/07/2013

Timeline photos

03/07/2013

การจัดการคุณภาพอากาศ สามารถสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนค่ะ

06/12/2012

14 ธันวาคมนี้เป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครนะคะ เมืองหลวงของประเทศไทยค่า................

23/11/2012

กำลังตรวจวัดอยู่ค่า

23/11/2012

สวัสดีปีงบประมาณ 2556(ใช้งบ 2555) ตอนนี้เราได้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี 2556 (ต.ค 2555 - ก.ย 2556) นี้ ตามเส้นถนนต่างๆๆของ50เขตกรุงเทพมหานครค่ะ

01/09/2012

พอดีเจอแนวสอบข้าราชการกทม. จึงเอามาฝากครับ...ขอให้โชดดีนะ รออยู่...

แนวสอบข้าราชการกทม. (สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเวบไซท์)
ภาค ก. จอมโหดด่านสกัดดาวรุ่ง ภาค ก. ประกอบด้วยข้อสอบ 100 ข้อ โดยแยกสอบคือ
1. วิชาความคิดวิเคราะห์เหตุผล คำนวณ 50 ข้อ เริ่มสอบเวลา 09.00 น. - 10.30 น.
2. วิชาภาษาไทย 50 ข้อ เริ่มสอบเวลา 10.30 น. - 12.00 น.ตกไม่ตกก็ดูกันที่ 2 วิชานี้แหละ
วิชาแรกประกอบด้วย
1. การบริหารงานราชการกรุงเทพมหานคร สรุปก็คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ข้อสอบไม่ยาก ออก 5 ข้อ ถามพื้นๆ อ่านสรุปจะดีที่สุด
2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5 ข้อ ไม่ว่าสอบกี่ครั้ง คอมพิวเตอร์จะออกประเภทถ้าจะออกเรื่องไวรัสก็ออกไวรัสมันทั้ง 5 ข้อเลย อย่างคราวสอบ 1/2552 ออกเรื่องอินเตอร์เน็ต เขาก็ออกอินเตอร์เน็ตทั้ง 5 ข้อ จะเปลี่ยนเรื่องออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต้องเก็งข้อสอบให้ถูก
3. สดมภ์ A กับสดมภ์ B เป็นการเปรียบเทียบสดมภ์ทั้งสองว่าอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน หรือมีค่ามากกว่า หรือข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ ในสดมภ์จะมีทั้งการให้ข้อมูลมาเพื่อเปรียบเทียบหารให้คำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบข้อสอบแบบสดมภ์ สมัยก่อนจะออก 10 ข้อ ช่วงหลังๆ มามีแค่ 5 ข้อ
4. คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ข้อ เช่นการหาความเร็วเฉลี่ย การหาความยาวจากสามเหลี่ยมพิธากอรัส การหาค่าในสมการ ร้อยละ เป็นต้น
5. การนำข้อมูลมาเขียนในรูปของเซตวงกลม เช่น โจทย์ให้มาว่า (ก๊าซธรรมชาติ) (แอลพีจี) (เอ็นจีวี(ก๊าซหุงต้ม) แล้วให้เรานำไปเขียนในรูปเซตวงกลม มีทั้งหมด 5 ข้อ
6. กราฟ ตาราง แผนภูมิ 5 ข้อ โดยโจทย์จะให้ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เสร็จแล้วให้ตอบคำถามคล้ายๆ ข้อสอบ ก.พ. โจทย์แบบนี้ไม่ค่อยยาก เพียงแต่ต้องรู้จักปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขลงตัว จะได้นำมาคำนวณโดยประมาณเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการคิดหาคำตอบ
7. เงื่อนไขทางภาษา เหมือนกับข้อสอบของ ก.พ. เราต้องรู้จักเขียนตารางเพื่อนำเงื่อนไขเหล่านั้นไปลงตาราง ข้อสอบแบบนี้ถ้าลงตารางถูกก็ถูกหมดทุกข้อ แต่ถ้าลงผิดก็เรียบร้อยทั้งหมด ข้อสอบมี 10 ข้อ แต่บางครั้งก็จะมีเงื่อนไขสั้นๆ ซึ่งเราต้องนำไปเขียนเป็นกราฟเป็นเซต หรือเขียนเป็นรูปภาพเพื่อหาคำตอบ โจทย์จะให้เงื่อนไขทางภาษามาเป็นชุดๆ ชุดละ 3-5 ข้อ แต่รวมแล้วก็ 10 ข้อ
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ โดยให้ข้อมูล A กับข้อมูล B มา จะคล้ายสดมภ์ มีวิธีคิดลักษณะเดียวกัน มี 5 ข้อ

9. การสรุปความเชิงตรรกวิทยา 5 ข้อ
10. อุปมา - อุปไมย 5 ข้อ เช่น โจทย์ ขยะ : ปุ๋ย คำตอบคือ ? : ?
สรุปข้อสอบความคิดวิเคราะห์เหตุผล มี 50 ข้อ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ข้อสอบวิชาภาษาไทย 50 ข้อ 1 ชั่วโมงครึ่ง
1. การเรียงลำดับข้อความ 5 ข้อ เป็นการให้ข้อความมาในตัวเลือก 1-5 แล้วถามว่าข้อความใดอยู่ลำดับที่เท่าไร เช่นถามว่า ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3 เป็นต้น วิธีคิด ก็ต้องหาประโยคแรกให้เจอก่อน (ส่วนมากแล้วจะขึ้นต้นด้วยคำนาม) หลังจากนั้นก็เริ่มเรียงตามลำดับของประโยคที่มีทั้งภาคประธานและภาคแสดง
2. คำและกลุ่มคำ 5 ข้อ โดยโจทย์จะให้ข้อความมาแล้วเว้นช่องว่างไว้ 2 ช่อง ให้เรานำคำหรือกลุ่มคำไปเติมเพื่อให้ประโยคถูกต้องสมบูรณ์ เราต้องศึกษาความหมายของคำให้เยอะๆ เช่นคำว่า "ผุด" กับ "พลุด" ต่างกันอย่างไร หรือคำว่า "ชาติ" , "ชาด" ใช้ต่างกันอย่างไรเป็นต้น
3. การหาว่าตัวเลือกใดใช้ประโยครัดกุม ถูกต้องตามหลักภาษา 10 ข้อ ในแต่ละตัวเลือกจะให้ประโยคมาแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าตัวเลือกไหนถูกต้องรัดกุม ซึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องประโยคภาษาต่างประเทศ การใช้คำกำกวม การใช้ระดับของภาษาอย่างถูกต้อง สุดท้ายก็ต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย และบางครั้งโจทย์ก็จะถามในทางตรงกันข้ามว่า ข้อใดไม่ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา
4. การตีความสรุปความโดยให้อ่านบทความยาว แล้วสรุปความและตอบคำถาม บทความยาวหนึ่งบทความใช้ตอบคำถาม 2-3 ข้อ ฉะนั้นจึงต้องอ่านแล้วจับใจความให้ดีด้วยความเร็ว ไม่งั้นทำไม่ทันแน่นอน ข้อสอบตีความ สรุปความมีทั้งหมด 10 ข้อ
5. การหาคำตรงข้าม 5 ข้อ เขาจะให้ข้อความสั้นๆ แล้วขีดเส้นใต้คำแล้วให้หาคำตรงข้าม นอกจากเราจะต้องรู้ความหมายของคำแล้ว เรายังต้องเข้าใจข้อความนั้นๆ ด้วย เพราะที่อยู่ของคำต่างกัน จะทำให้ความหมายของคำต่างกันด้วย
6. การหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 5 ข้อ จะคล้ายๆ กับเรื่องที่ 5 ก็คือรู้ความหมายของคำและตำแหน่งของคำในข้อความนั้นๆ
7. การตีความสรุปความจากประโยคหรือข้อความสั้นๆ 10 ข้อ ก็คือ โจทย์ให้ข้อความสั้นๆ มา เราต้องสรุปความหมายให้ได้ว่าตรงกับตัวเลือกใด
วิชาเฉพาะตำแหน่ง กรุงเทพมหานคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 (ข้อสอบ 100 ข้อ 3 ชั่วโมง เริ่มสอบ 13.00 - 16.00 น.)
1.1 หลักการบัญชีและงบประมาณ
เป็นวิชาที่ออกเยอะที่สุด อย่างน้อย 60 ข้อ ข้อสอบมีทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท การจัดทำรายงานการเงิน ทะเบียนคุมเงิน ทะเบียนคุมฎีกา การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินบางหมวดรายจ่าย
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
- ระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 (ข้อสอบ 100 ข้อ 3 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 13.00 - 16.00 น.)
2.1 ข้อบัญญัติว่าด้วยการพัสดุกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538 และ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ การจัดทำทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษา การควบคุมทะเบียนพัสดุ (ตามระบบเกณฑ์คงค้าง) การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (ออกรวมแล้วประมาณ 80 ข้อ)
2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 (ออกประมาณ 20 ข้อ)
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (ข้อสอบ 100 ข้อ 3 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 13.00 - 16.00 น.)
3.1 พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
3.2 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
3.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
1. ทดสอบสุขภาพจิต หรือ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์โดยการสอบข้อเขียน 30 คะแนน
เป็นการทดสอบสภาพของจิตว่าเหมาะสมที่จะรับราชการซึ่งถือว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชน ฉะนั้น การทดสอบสุขภาพจิตจึงเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่ระบบราชการไม่ใช่เป็นการทดสอบว่าบ้าหรือไม่บ้า มีการสอบหลายรูปแบบ คือ
1.1 การมองจุดให้เป็นรูปภาพ 10 ภาพ
เมื่อเราเข้าไปในห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขาก็จะเริ่มอธิบายการสอบสุขภาพจิต หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มฉายภาพขึ้นบนจอขนาดใหญ่ ในจอภาพเราจะเห็นเป็นจุดๆ เต็มไปหมด เขาก็จะถามว่าเรามองเห็นเป็นภาพอะไร และภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีทั้งหมด 10 ภาพ
1.2 ให้วาดภาพตามคำสั่ง
เช่น มีกระดาษ 2 แผ่น เขาจะสั่งให้เอาแผ่นที่ 1 ขึ้นมา แล้วสั่งว่าจงวาดรูปคน ผ่านไปสักครู่เขาจะสั่งให้เอากระดาษแผ่นที่ 2 ขึ้นมา แล้วสั่งว่าจงวาดรูปคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่วาดครั้งแรก สรุปก็คือ จุดประสงค์เขาจะดูว่าภาพแรกเราวาดเพศใด ที่ถูกคือ ภาพที่ 1 ควรวาดคนเพศเดียวกับเรา แล้วเขาต้องการดูว่าภาพสมดุลกับกระดาษหรือไม่ คนยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่า ใส่เสื้อผ้าให้รูปภาพหรือเปล่า มีองค์ประกอบร่างกายครบไหม เพื่อประกอบการพิจารณาทางจิต หรือเขาอาจสั่งวาดรูปต้นไม้ ใครวาดต้นตาล ต้นมะพร้าวก็เสร็จเลยเพราะข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งพิงของคนอื่นได้ จะอยู่โดดเดี่ยวเหมือนต้นตาล ต้นมะพร้าวไม่ได้ ต้องวาดภาพต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านสาขา มีต้นไม้แวดล้อม มีนกมาเกาะ วาดภาพให้สมดุลกับกระดาษ
1.3 ทำข้อสอบ 187 ข้อให้เวลา 1 ชั่วโมง ข้อสอบมี 3 ตัวเลือก คือ 1. ใช่ 2. ไม่แน่ใจ 3. ไม่ใช่ ข้อสอบจะถามความเป็นตัวของเราไม่มีวิชาการ ถามคำภามคล้ายๆกัน เพื่อให้เรางง เหมือนคนถูกสอบสวนนั่นล่ะ เช่น ข้อสอบถามว่าคุณเป็นคนใจเย็นใช่หรือไม่ แล้วเราตอบว่าใช่ สักครู่เขาจะถามว่า เวลามีคนขับรถปาดหน้าคุณจะตอบโต้ทันที แล้วตอบใช่อีกรับรองมีโอกาสตกสูง สรุปแล้วข้อสอบสุขภาพจิต เราต้องตอบให้เราเป็นคนดี เป็นคนใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส รักการบริการ อดทน ขยัน มองโลกในแง่ดี รักครอบครัว พูดจาดี สรุปอะไรดีๆ นั่นล่ะถึงจะผ่าน แต่ดีจนกรรมการอ้วกก็เกินไป แต่ที่จะตกก็ตรงให้การขัดแย้งบ่อยๆ นั่นล่ะ แล้วก็ต้องทำให้ทันถ้าไม่ทันอย่าเดาเพราะข้อท้ายๆ เขาจะถามว่า เท่าที่คุณให้การมาทั้งหมดคุณให้การเท็จใช่หรือไม่ เผอิญเดา "ใช่" หมดเลยก็จบกันพอดี
2. การสอบสัมภาษณ์ 70 คะแนน
ไม่มีอะไรมากคำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัว จะมีคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบบ้าง เช่น การเงิน การบัญชี เขาก็จะถามว่า ได้ขึ้นไปดูกองคลังหรือยัง ถ้าดูแล้วเห็นบอร์ดข้างหน้าไหม เขาเขียนว่าอะไร แล้วใครเป็นหัวหน้ากองคลัง รู้ไหมว่าถ้าได้ทำงานจะทำงานยังไง จะย้ายกลับบ้านหรือเปล่า (ใครตอบว่าย้ายก็เตรียมตัวซวย) ถ้าเจอการทุจริตในหน่วยงานจะทำอย่างไร หรือถ้าเป็นคำถามส่วนตัวเขาก็มักจะถามานเดิม (อย่าดูถูกงานเดิมเด็ดขาด) แต่ก็พอสรุปการให้คะแนนได้ดังนี้
1. การแต่งกาย
2. บุคลิกท่าทาง
3. กริยามารยาท
4. ท่วงทีวาจา
5. การตอบคำถาม
อย่าตื่นเต้น ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ มั่นใจในตนเอง ใช้น้ำเสียงหนักแน่น แต่ก็สุภาพเรียบร้อย
3. การสอบพละ
สำหรับตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ต้องสอบพละเป็นของแถม มีการสอบหลายรายการแต่ไม่ต้องกลัว เพราะรายการโหดๆ มีแค่ 2 รายการ คือ วิ่ง 1,000 เมตร ภายใน 5 นาที กับ ว่ายน้ำ 50 เมตร ภายใน 1 นาที 20 วินาที นอกนั้นไม่ต้องกังวลผ่านอยู่แล้ว แต่ไอ้ 2 รายการที่ว่านี่ซิ ถ้าไม่ซ้อมมามีหวังตายกับตาย สรุปก็คือ ซ้อมมาเยอะๆ อย่าได้ไปซ้อมยกแก้วให้มากเท่านั้นก็ผ่านสบาย ขอให้โชคดีกับการสอบครับ
โชคดีนะครับ จากพี่อู๊ด กจอ. สสล.กทม.จ้า

31/08/2012

ใกล้ถึงวันสอบเข้าเป็นข้าราชการกทม.แล้ว สู้ๆๆนะคะ

31/08/2012

พอดีเจอแนวสอบข้าราชการกทม. จึงเอามาฝากครับ...ขอให้โชดดีนะ รออยู่...

แนวสอบข้าราชการกทม. (สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเวบไซท์)
ภาค ก. จอมโหดด่านสกัดดาวรุ่ง ภาค ก. ประกอบด้วยข้อสอบ 100 ข้อ โดยแยกสอบคือ
1. วิชาความคิดวิเคราะห์เหตุผล คำนวณ 50 ข้อ เริ่มสอบเวลา 09.00 น. - 10.30 น.
2. วิชาภาษาไทย 50 ข้อ เริ่มสอบเวลา 10.30 น. - 12.00 น.ตกไม่ตกก็ดูกันที่ 2 วิชานี้แหละ
วิชาแรกประกอบด้วย
1. การบริหารงานราชการกรุงเทพมหานคร สรุปก็คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ข้อสอบไม่ยาก ออก 5 ข้อ ถามพื้นๆ อ่านสรุปจะดีที่สุด
2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5 ข้อ ไม่ว่าสอบกี่ครั้ง คอมพิวเตอร์จะออกประเภทถ้าจะออกเรื่องไวรัสก็ออกไวรัสมันทั้ง 5 ข้อเลย อย่างคราวสอบ 1/2552 ออกเรื่องอินเตอร์เน็ต เขาก็ออกอินเตอร์เน็ตทั้ง 5 ข้อ จะเปลี่ยนเรื่องออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต้องเก็งข้อสอบให้ถูก
3. สดมภ์ A กับสดมภ์ B เป็นการเปรียบเทียบสดมภ์ทั้งสองว่าอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน หรือมีค่ามากกว่า หรือข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ ในสดมภ์จะมีทั้งการให้ข้อมูลมาเพื่อเปรียบเทียบหารให้คำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบข้อสอบแบบสดมภ์ สมัยก่อนจะออก 10 ข้อ ช่วงหลังๆ มามีแค่ 5 ข้อ
4. คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ข้อ เช่นการหาความเร็วเฉลี่ย การหาความยาวจากสามเหลี่ยมพิธากอรัส การหาค่าในสมการ ร้อยละ เป็นต้น
5. การนำข้อมูลมาเขียนในรูปของเซตวงกลม เช่น โจทย์ให้มาว่า (ก๊าซธรรมชาติ) (แอลพีจี) (เอ็นจีวี(ก๊าซหุงต้ม) แล้วให้เรานำไปเขียนในรูปเซตวงกลม มีทั้งหมด 5 ข้อ
6. กราฟ ตาราง แผนภูมิ 5 ข้อ โดยโจทย์จะให้ตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เสร็จแล้วให้ตอบคำถามคล้ายๆ ข้อสอบ ก.พ. โจทย์แบบนี้ไม่ค่อยยาก เพียงแต่ต้องรู้จักปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขลงตัว จะได้นำมาคำนวณโดยประมาณเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการคิดหาคำตอบ
7. เงื่อนไขทางภาษา เหมือนกับข้อสอบของ ก.พ. เราต้องรู้จักเขียนตารางเพื่อนำเงื่อนไขเหล่านั้นไปลงตาราง ข้อสอบแบบนี้ถ้าลงตารางถูกก็ถูกหมดทุกข้อ แต่ถ้าลงผิดก็เรียบร้อยทั้งหมด ข้อสอบมี 10 ข้อ แต่บางครั้งก็จะมีเงื่อนไขสั้นๆ ซึ่งเราต้องนำไปเขียนเป็นกราฟเป็นเซต หรือเขียนเป็นรูปภาพเพื่อหาคำตอบ โจทย์จะให้เงื่อนไขทางภาษามาเป็นชุดๆ ชุดละ 3-5 ข้อ แต่รวมแล้วก็ 10 ข้อ
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ โดยให้ข้อมูล A กับข้อมูล B มา จะคล้ายสดมภ์ มีวิธีคิดลักษณะเดียวกัน มี 5 ข้อ

9. การสรุปความเชิงตรรกวิทยา 5 ข้อ
10. อุปมา - อุปไมย 5 ข้อ เช่น โจทย์ ขยะ : ปุ๋ย คำตอบคือ ? : ?
สรุปข้อสอบความคิดวิเคราะห์เหตุผล มี 50 ข้อ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ข้อสอบวิชาภาษาไทย 50 ข้อ 1 ชั่วโมงครึ่ง
1. การเรียงลำดับข้อความ 5 ข้อ เป็นการให้ข้อความมาในตัวเลือก 1-5 แล้วถามว่าข้อความใดอยู่ลำดับที่เท่าไร เช่นถามว่า ข้อความใดอยู่ในลำดับที่ 3 เป็นต้น วิธีคิด ก็ต้องหาประโยคแรกให้เจอก่อน (ส่วนมากแล้วจะขึ้นต้นด้วยคำนาม) หลังจากนั้นก็เริ่มเรียงตามลำดับของประโยคที่มีทั้งภาคประธานและภาคแสดง
2. คำและกลุ่มคำ 5 ข้อ โดยโจทย์จะให้ข้อความมาแล้วเว้นช่องว่างไว้ 2 ช่อง ให้เรานำคำหรือกลุ่มคำไปเติมเพื่อให้ประโยคถูกต้องสมบูรณ์ เราต้องศึกษาความหมายของคำให้เยอะๆ เช่นคำว่า "ผุด" กับ "พลุด" ต่างกันอย่างไร หรือคำว่า "ชาติ" , "ชาด" ใช้ต่างกันอย่างไรเป็นต้น
3. การหาว่าตัวเลือกใดใช้ประโยครัดกุม ถูกต้องตามหลักภาษา 10 ข้อ ในแต่ละตัวเลือกจะให้ประโยคมาแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าตัวเลือกไหนถูกต้องรัดกุม ซึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องประโยคภาษาต่างประเทศ การใช้คำกำกวม การใช้ระดับของภาษาอย่างถูกต้อง สุดท้ายก็ต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย และบางครั้งโจทย์ก็จะถามในทางตรงกันข้ามว่า ข้อใดไม่ถูกต้องรัดกุมตามหลักภาษา
4. การตีความสรุปความโดยให้อ่านบทความยาว แล้วสรุปความและตอบคำถาม บทความยาวหนึ่งบทความใช้ตอบคำถาม 2-3 ข้อ ฉะนั้นจึงต้องอ่านแล้วจับใจความให้ดีด้วยความเร็ว ไม่งั้นทำไม่ทันแน่นอน ข้อสอบตีความ สรุปความมีทั้งหมด 10 ข้อ
5. การหาคำตรงข้าม 5 ข้อ เขาจะให้ข้อความสั้นๆ แล้วขีดเส้นใต้คำแล้วให้หาคำตรงข้าม นอกจากเราจะต้องรู้ความหมายของคำแล้ว เรายังต้องเข้าใจข้อความนั้นๆ ด้วย เพราะที่อยู่ของคำต่างกัน จะทำให้ความหมายของคำต่างกันด้วย
6. การหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 5 ข้อ จะคล้ายๆ กับเรื่องที่ 5 ก็คือรู้ความหมายของคำและตำแหน่งของคำในข้อความนั้นๆ
7. การตีความสรุปความจากประโยคหรือข้อความสั้นๆ 10 ข้อ ก็คือ โจทย์ให้ข้อความสั้นๆ มา เราต้องสรุปความหมายให้ได้ว่าตรงกับตัวเลือกใด
วิชาเฉพาะตำแหน่ง กรุงเทพมหานคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 (ข้อสอบ 100 ข้อ 3 ชั่วโมง เริ่มสอบ 13.00 - 16.00 น.)
1.1 หลักการบัญชีและงบประมาณ
เป็นวิชาที่ออกเยอะที่สุด อย่างน้อย 60 ข้อ ข้อสอบมีทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท การจัดทำรายงานการเงิน ทะเบียนคุมเงิน ทะเบียนคุมฎีกา การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินบางหมวดรายจ่าย
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
- ระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 (ข้อสอบ 100 ข้อ 3 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 13.00 - 16.00 น.)
2.1 ข้อบัญญัติว่าด้วยการพัสดุกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538 และ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ การจัดทำทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษา การควบคุมทะเบียนพัสดุ (ตามระบบเกณฑ์คงค้าง) การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (ออกรวมแล้วประมาณ 80 ข้อ)
2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 (ออกประมาณ 20 ข้อ)
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (ข้อสอบ 100 ข้อ 3 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 13.00 - 16.00 น.)
3.1 พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
3.2 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
3.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
1. ทดสอบสุขภาพจิต หรือ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์โดยการสอบข้อเขียน 30 คะแนน
เป็นการทดสอบสภาพของจิตว่าเหมาะสมที่จะรับราชการซึ่งถือว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชน ฉะนั้น การทดสอบสุขภาพจิตจึงเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่ระบบราชการไม่ใช่เป็นการทดสอบว่าบ้าหรือไม่บ้า มีการสอบหลายรูปแบบ คือ
1.1 การมองจุดให้เป็นรูปภาพ 10 ภาพ
เมื่อเราเข้าไปในห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขาก็จะเริ่มอธิบายการสอบสุขภาพจิต หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มฉายภาพขึ้นบนจอขนาดใหญ่ ในจอภาพเราจะเห็นเป็นจุดๆ เต็มไปหมด เขาก็จะถามว่าเรามองเห็นเป็นภาพอะไร และภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีทั้งหมด 10 ภาพ
1.2 ให้วาดภาพตามคำสั่ง
เช่น มีกระดาษ 2 แผ่น เขาจะสั่งให้เอาแผ่นที่ 1 ขึ้นมา แล้วสั่งว่าจงวาดรูปคน ผ่านไปสักครู่เขาจะสั่งให้เอากระดาษแผ่นที่ 2 ขึ้นมา แล้วสั่งว่าจงวาดรูปคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่วาดครั้งแรก สรุปก็คือ จุดประสงค์เขาจะดูว่าภาพแรกเราวาดเพศใด ที่ถูกคือ ภาพที่ 1 ควรวาดคนเพศเดียวกับเรา แล้วเขาต้องการดูว่าภาพสมดุลกับกระดาษหรือไม่ คนยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่า ใส่เสื้อผ้าให้รูปภาพหรือเปล่า มีองค์ประกอบร่างกายครบไหม เพื่อประกอบการพิจารณาทางจิต หรือเขาอาจสั่งวาดรูปต้นไม้ ใครวาดต้นตาล ต้นมะพร้าวก็เสร็จเลยเพราะข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งพิงของคนอื่นได้ จะอยู่โดดเดี่ยวเหมือนต้นตาล ต้นมะพร้าวไม่ได้ ต้องวาดภาพต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านสาขา มีต้นไม้แวดล้อม มีนกมาเกาะ วาดภาพให้สมดุลกับกระดาษ
1.3 ทำข้อสอบ 187 ข้อให้เวลา 1 ชั่วโมง ข้อสอบมี 3 ตัวเลือก คือ 1. ใช่ 2. ไม่แน่ใจ 3. ไม่ใช่ ข้อสอบจะถามความเป็นตัวของเราไม่มีวิชาการ ถามคำภามคล้ายๆกัน เพื่อให้เรางง เหมือนคนถูกสอบสวนนั่นล่ะ เช่น ข้อสอบถามว่าคุณเป็นคนใจเย็นใช่หรือไม่ แล้วเราตอบว่าใช่ สักครู่เขาจะถามว่า เวลามีคนขับรถปาดหน้าคุณจะตอบโต้ทันที แล้วตอบใช่อีกรับรองมีโอกาสตกสูง สรุปแล้วข้อสอบสุขภาพจิต เราต้องตอบให้เราเป็นคนดี เป็นคนใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส รักการบริการ อดทน ขยัน มองโลกในแง่ดี รักครอบครัว พูดจาดี สรุปอะไรดีๆ นั่นล่ะถึงจะผ่าน แต่ดีจนกรรมการอ้วกก็เกินไป แต่ที่จะตกก็ตรงให้การขัดแย้งบ่อยๆ นั่นล่ะ แล้วก็ต้องทำให้ทันถ้าไม่ทันอย่าเดาเพราะข้อท้ายๆ เขาจะถามว่า เท่าที่คุณให้การมาทั้งหมดคุณให้การเท็จใช่หรือไม่ เผอิญเดา "ใช่" หมดเลยก็จบกันพอดี
2. การสอบสัมภาษณ์ 70 คะแนน
ไม่มีอะไรมากคำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัว จะมีคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบบ้าง เช่น การเงิน การบัญชี เขาก็จะถามว่า ได้ขึ้นไปดูกองคลังหรือยัง ถ้าดูแล้วเห็นบอร์ดข้างหน้าไหม เขาเขียนว่าอะไร แล้วใครเป็นหัวหน้ากองคลัง รู้ไหมว่าถ้าได้ทำงานจะทำงานยังไง จะย้ายกลับบ้านหรือเปล่า (ใครตอบว่าย้ายก็เตรียมตัวซวย) ถ้าเจอการทุจริตในหน่วยงานจะทำอย่างไร หรือถ้าเป็นคำถามส่วนตัวเขาก็มักจะถามานเดิม (อย่าดูถูกงานเดิมเด็ดขาด) แต่ก็พอสรุปการให้คะแนนได้ดังนี้
1. การแต่งกาย
2. บุคลิกท่าทาง
3. กริยามารยาท
4. ท่วงทีวาจา
5. การตอบคำถาม
อย่าตื่นเต้น ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ มั่นใจในตนเอง ใช้น้ำเสียงหนักแน่น แต่ก็สุภาพเรียบร้อย
3. การสอบพละ
สำหรับตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ต้องสอบพละเป็นของแถม มีการสอบหลายรายการแต่ไม่ต้องกลัว เพราะรายการโหดๆ มีแค่ 2 รายการ คือ วิ่ง 1,000 เมตร ภายใน 5 นาที กับ ว่ายน้ำ 50 เมตร ภายใน 1 นาที 20 วินาที นอกนั้นไม่ต้องกังวลผ่านอยู่แล้ว แต่ไอ้ 2 รายการที่ว่านี่ซิ ถ้าไม่ซ้อมมามีหวังตายกับตาย สรุปก็คือ ซ้อมมาเยอะๆ อย่าได้ไปซ้อมยกแก้วให้มากเท่านั้นก็ผ่านสบาย ขอให้โชคดีกับการสอบครับ
โชคดีนะครับ ...พี่อู๊ด กจอ. สสล.

ตรวจสอบข้อมูล การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่คะพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด203.155.220.174
15/08/2012
DofE

ตรวจสอบข้อมูล การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่คะ

พื้นที่กรุงเทพทั้งหมด
203.155.220.174

สิ่งแวดล้อม... เพื่ออนาคตคนกรุงเทพฯ

15/08/2012

วันนี้มีพายุฝนหนักมากในพื้นที่กทม. รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

04/07/2012

ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ชาวกทม. ระวังสุขภาพด้วยนะค่ะ สู้ๆๆๆ ค่ะ

06/06/2012

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย ที่ผ่านมา ....คุณได้ทำอะไร เพื่อโลกของเรารึยัง????

15/05/2012

มีข้อคิดเห็น//สงสัยหรือแนะนำมาได้เลยค่ะ เพื่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ของกทม.

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณสำนักงานเขตพระโขนง ถ.สุขุมวิท
08/05/2012

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณสำนักงานเขตพระโขนง ถ.สุขุมวิท

ตรวจวัดบริเวณริมถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ (ยกตัวอย่างมาให้ดูบางส่วนค่ะ)

01/05/2012

ช่วยๆๆกันนะจ๊ะ

01/05/2012

กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour) ภายใต้สโลแกน I will if you will ฉันจะ... ปิดไฟให้โลกพักสักงีบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,528 เมกกะวัตต์ และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 815 ตัน คิดเป็นเงินมูลค่า 4.37 ล้านบาท

21/04/2012

เดือนนี้อากาศร้อนมากๆๆๆๆ รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ

ตรวจวัดบริเวณริมถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ (ยกตัวอย่างมาให้ดูบางส่วนค่ะ)
16/03/2012

ตรวจวัดบริเวณริมถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ (ยกตัวอย่างมาให้ดูบางส่วนค่ะ)

11/03/2012

ตอนนี้ทางแอ๊ดมินกำลังเพิ่มข้อมูลและอัฟเดตข้อมูลอยู่นะคะ ....

ที่อยู่

111 มิตรไมตรี ดินแดง กทม
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ AIR&NOISE BMAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Government Buildings อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำหนังสือ "รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2555"
http://203.155.220.174/pdf/BKKstateOfTheEnvironment2012.pdf
14 กรกฎาคม 2556 ครบรอบ16 ปีก่อตั้งกองฯ ครับ.
ยังต้องก้าวต่อไป เพื่อจัดการคุณภาพอากาศที่ดี ผู้คนมีความสุข ครับ.
การก่อสร้างที่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมาย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
14 กรกฎาคม 2555 ครบรอบ 15 ปีการก่อตั้งกองฯ ... สั่งสมประสบการณ์กับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและเสียงที่ยังท้าทายการแก้ไข
แวะเข้ามาทักทายครับผม
วันนี้... คุณทำอะไรเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียง ลดโลกร้อนบ้างครับ
อยากทราบค่าระดับเสียงของกทม. ที่ตรวจวัดอยู่รายสถานีตรวจวัดถาวร และชั่วคราว มี link ไหมค่ะ จะพาไปทำไฟล์นำเสนอสอนหนังสือหน่อยค่ะ
ขอสอบถามค่ะ
จากทีได้เข้า web : http://203.155.220.174/anmddoe/TestcenBKK.php?id=1
จะมีภาพจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงขึ้นมาประมาณ 5 วินาที แล้วก็มีสิ่งที่ปรากฎดังภาพค่ะ ไม่แน่ใจว่าหากต้องการดูสถานีจุดตรวจวัดดังกล่าว ควรจะทำอย่างไรค่ะ

ขอบคำแนะนำด้วยค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
ทุกฝ่าย ทุกคน ทุกมือ... ร่วมกันทำให้อากาศและเสียงดีขึ้นได้ครับ
รบกวนขอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงที่แสดงค่าเป็นรายเดือนค่ะ
ขอลิงค์ เวปไซตืด้วย แปะหน้าวอลล์เลยจ้า
ใส่ลิงคืเข้าไปดูเวป// ข้อมูลด้วยนะ
x

Government Buildings อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานสวนสาธารณะ กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ กฎอัยการศึก Martial Law Manuthep1988 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา กรมสรรพากร : The Revenue Department สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร กรมสวัสดิการทหารบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรมสรรพสามิต :: Excise Department สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา We Love G-Terminal Club กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News BHMM - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทา