สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพิ่มทักษะ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิ...
04/11/2020

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน Smart Factory โดยให้การสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทั้งกลุ่ม Start Up, Developer และ System Integrator ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ภาพบรรยากาศการอบรม "Solid Edge" รุ่นที่ 4สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ...
29/10/2020

ภาพบรรยากาศการอบรม "Solid Edge" รุ่นที่ 4
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 4 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม Solid Edge จาก Siemens ซึ่งโปรแกรมมีความสามารถด้านการออกแบบ การขึ้นชิ้นงานจริง มีการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนในการผลิต Product ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเชาว์วรรธน์ ครุฑทิน วิทยากรจากบริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าอบรม ประกอบด้วย บริษัท โอ.อี.เอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด , วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ , K&M Medical Instrument Co.,Ltd. รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ”โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge” รุ่นที่ 4 ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 https...
25/10/2020

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ”โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge” รุ่นที่ 4
ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563
https://bit.ly/3of78ce
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รบกวนให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม ตามมาตรการของภาครัฐ
อบรมวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง 2303 ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
แผนที่ : https://goo.gl/maps/cu7jMVDG1wyimoDa9
*ผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ใกล้ปิดรับสมัครแล้วกับการอบรม Solid Edge รุ่น 4สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเช...
19/10/2020

ใกล้ปิดรับสมัครแล้วกับการอบรม Solid Edge รุ่น 4
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่น 4 ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 (2302) ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.30-16.30 น.
##พร้อมลุ้นรับสิทธิ์ software solid Edge ฟรี 30 วัน
* ปิดรับสมัครอบรม วันที่ 20 ตุลาคม 2563
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ค่ะ
#รีบสมัครเข้ามานะคะ #ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
#รับจำนวนจำกัด #แล้วเจอกันค่ะ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาล...
09/10/2020

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ภาคปฎิบัติในสถานประกอบการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีบุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
08/10/2020

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บริการทางวิชาการ ในการนี้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

จัดไปตามคำเรียกร้อง Solid Edge รุ่น 4 มาแล้วค่า!!!!สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ...
02/10/2020

จัดไปตามคำเรียกร้อง Solid Edge รุ่น 4 มาแล้วค่า!!!!
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่น 4 ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 (2302) ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.30-16.30 น.
* ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge วันที่ 20 ตุลาคม 2563
** ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ค่ะ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
#รับจำนวนจำกัด

!!!จบลงแล้วสำหรับการจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality”สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเท...
01/09/2020

!!!จบลงแล้วสำหรับการจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality”
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่องของ การใช้งานโปรแกรม Unity , ทดสอบการเขียนคำสั่งบังคับ servo motor , การควบคุมบอร์ดคอนโทรเลอร์ผ่าน AR และ Workshop มือกล ฯลฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี อาทิ นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมากมาย ฯลฯ การอบรมจัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

31/08/2020
การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality

##จบลงแล้วสำหรับโครงการที่ให้ทั้งเนื้อหาและสาระอย่าง “โครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ Mixed Reality” ซึ่งมีกำหนดการจัดทั้งหมด 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เขตบางเขน)

25/08/2020

“โครงการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve” การอบรมจัดขึ้นจำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21/08/2020
พัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR

!!จบลงอีกหนึ่งโครงการดีดี ที่ให้ทั้งเนื้อหาความรู้พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง กับโครงการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ A-ONE Bangkok (โรงแรมเอ-วัน กรุงเทพฯ)

21/08/2020
หุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics

!!จบลงแล้วสำหรับการอบรมดีดี ของโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics ซึ่งมีกำหนดการจัดทั้งหมด 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue นครปฐม

ภาพบรรยากาศ “การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve”สถ...
19/08/2020

ภาพบรรยากาศ “การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve”
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม “การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาและความรู้ในเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ AI ในภาคอุตสาหกรรม , เทคนิคการใช้ Machine Learning ในภาคอุตสาหกรรม , Workshop Lap Python , Machine Learning ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ นักศึกษา บุคลากรภาคอุตสาหกรรมฯลฯ การอบรมจัดขึ้นจำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19/08/2020

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์”
เป็นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับ พื้นฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , การควบคุมหุ่นยนต์ , โปรแกรมจำลองหุ่นยนต์ , การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฯลฯ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมอาทิ นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม เป็นอย่างดี โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด (ATACO ACADEMY)

ภาพบรรยากาศ "โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics"   สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต...
19/08/2020

ภาพบรรยากาศ "โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics"
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics” เป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของ ระบบ Digital brains , การทำงานของ Robotic การประกอบแขนกลขนาดเล็ก เป็นต้น การอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม การอบรมจัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 1ก.ค.- 6 ส.ค. 2563 ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...
19/08/2020

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง” เป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น , ระบบปฏิบัติการ Android และการใช้ Android SDK บน Unity ฯลฯ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม การอบรมจัดขึ้นจำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.- 9 ส.ค. 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#อีกหนึ่งการอบรมดีดี....มาร่วมสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality กันเถอะสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโน...
13/07/2020

#อีกหนึ่งการอบรมดีดี....มาร่วมสร้างหุ่นยนต์ด้วย Mixed Reality กันเถอะ
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ “หลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษา” โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การใช้งานโปรแกรม Unity , การทำ Virtual Button , ทดสอบการเขียนคำสั่งบังคับ servo motor ฯลฯผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครฟรีได้ที่ คุณอนุรักษ์ 090-9814177 หรือ
https://bit.ly/2WeipNq

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ดร.ปริญญ์ บุ...
03/07/2020

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ Digital brains , การทำงานของ Robotic การประกอบแขนกลขนาดเล็ก เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์จากภาคอุตสาหกรรม จำนวนมาก เช่น บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ , บริษัท พรีเมี่ยม สตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด ฯลฯ ณ The Salaya นครปฐม

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่...
22/06/2020

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรียนรู้เชิงปฏิบัติการความรู้ทางด้าน AI ในระบบ Deep learning , การพัฒนาระบบ AI และ Image Processing ฯลฯ นำทีมโดยวิทยากร ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมจะแบ่งออกเป็น 6 รุ่น
รุ่นที่ 1 8-9 ก.ค 63
รุ่นที่ 2 14-15 ก.ค 63
รุ่นที่ 3 16-17 ก.ค 63
รุ่นที่ 4 21-22 ก.ค 63
รุ่นที่ 5 23-24 ก.ค 63
รุ่นที่ 6 30-31 ก.ค 63 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถสอบถามได้ที่ 087-3767786 คุณแป้ง หรือ https://docs.google.com/forms/d/1vbSLNd8OM3GDz5qImyLJ3HqKDb2dBwMu6hxQfROILBU/edit
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
#รับจำนวนจำกัด

!!สมัครด่วน  ใกล้หมดเวลารับสมัครแล้วนะคะ📌📌สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวน...
16/06/2020

!!สมัครด่วน ใกล้หมดเวลารับสมัครแล้วนะคะ📌📌
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฎิบัติจริงทั้งการเขียนโปรแกรม การฝึกควบคุม การสั่งการ และซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม โดยจะแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4309 หรือ #http://bit.ly/2wuutjx

#อบรมดีดี มาอีกแล้วค่าสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมง...
15/06/2020

#อบรมดีดี มาอีกแล้วค่า
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครฟรีได้ที่ คุณอนุรักษ์ 090-9814177 หรือ http://forms.gle/VBcYS3RrQpG7gfB67 , https://www.youtube.com/watch?v=BHKTns8_F40&feature=emb_logo

04/06/2020

การอบรมวิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฎิบัติจริงทั้งการเขียนโปรแกรม การฝึกควบคุม การสั่งการ และซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 13-17 และ 27-31 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4309 หรือ www.rmutpmooc.org

27/05/2020

วันนี้พาน้องหุ่นยนต์ OP2 มารายงานตัวค่าาาาา
#มาเจอน้องหุ่นยนต์OP2ได้ที่สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร นะคะ

Coming soon  เตรียมพบกับ!! การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและห...
25/05/2020

Coming soon เตรียมพบกับ!! การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรราชมงคลพระนคร และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ครั้งนี้ โดยมีหัวข้อหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ ความรู้เบื้องต้นของการทำงาน Robotics เรียนรู้การเชื่อมต่อเพื่อสั่งการหุ่นยนต์ Robot Creation with URDF ROSฯลฯ นำทีมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AR , VR และระบบ ROS
แล้วพบกันวันที่ 1 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563 ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue จ.นครปฐม
สามารถสอบถามได้ที่ 02-8876635,091-0912869 หรือ https://bit.ly/3futX7v
*กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง

22/05/2020
ห้องปฏิบัติการ DIRI

"DIRI" เรามีห้องฝึกปฏิบัติการที่รองรับการเรียนแบบลงมือปฎิบัติ (Hands on) เช่น ระบบออโตเมชันด้วยเทคโนโลยีไร้สาย ,การฝึกปฏิบัติด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ,ซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ หรือ SCADA ฯลฯ
#หมดโควิด แล้วมาเจอกันนะคร้าบบบบบบ✌️✌️

อบรมออนไลน์ Free!!! พร้อมรับเกียรติบัตร (Certificate) การพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ...
21/05/2020

อบรมออนไลน์ Free!!! พร้อมรับเกียรติบัตร (Certificate) การพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิเช่น อุตสาหกรรม 4.0, AR VR และ MR, Humanoid, แขนกลอุตสาหกรรม ฯลฯ สามารถศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมได้จาก www.rmutpmooc.org

ฤกษ์งามยามดี DIRI ทำพิธีบวงสรวงการปรับปรุงอาคารสถาบันฯ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสห...
18/05/2020

ฤกษ์งามยามดี DIRI ทำพิธีบวงสรวงการปรับปรุงอาคารสถาบันฯ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชระบูล คณบดีและคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง บริษัทผู้รับจ้างปรับปรุงอาคาร ร่วมทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าทำการปรับปรุงอาคารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

!! พบกันแน่นอน กับโครงการดี ดี  (บัณฑิตพันธุ์ใหม่) สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรราชมงคลพร...
08/05/2020

!! พบกันแน่นอน กับโครงการดี ดี (บัณฑิตพันธุ์ใหม่)
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรราชมงคลพระนครและผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non -Degree) วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2563
#สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4309 หรือ
#@diri.rmutp

#http://diri.rmutp.ac.th

ถึงโควิดจะมา การอบรมเราก็มี#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ😷✌️#อบรมออนไลน์เพิ่มความรู้
27/04/2020

ถึงโควิดจะมา การอบรมเราก็มี
#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ😷✌️
#อบรมออนไลน์เพิ่มความรู้

แม้โควิด-19 จะมา แต่การอบรม (ออนไลน์) เจ๋ง ๆ DIRI ยังมี
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ราชมงคลพระนคร หรือ DIRI เปิดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Zoom มีบุคลากรจากภาครัฐ และอุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าอบรม เช่น โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี Thai-Nichi Institute of Technology และบริษัท ไทยมิตซูวา โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 เมษายนนี้
โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ที่น่าสนใจมีมากมาย
ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ Line: @diri.rmutp
* ทุกโครงการสามารถเรียนได้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone)

แม้โควิด-19 จะมา แต่การอบรม (ออนไลน์) เจ๋ง ๆ  DIRI ยังมีสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ราชมงคลพระนคร หรือ DIRI เปิดอ...
27/04/2020

แม้โควิด-19 จะมา แต่การอบรม (ออนไลน์) เจ๋ง ๆ DIRI ยังมี
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ราชมงคลพระนคร หรือ DIRI เปิดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Zoom มีบุคลากรจากภาครัฐ และอุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าอบรม เช่น โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี Thai-Nichi Institute of Technology และบริษัท ไทยมิตซูวา โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 เมษายนนี้
โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ที่น่าสนใจมีมากมาย
ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ Line: @diri.rmutp
* ทุกโครงการสามารถเรียนได้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone)

ที่อยู่

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628363000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” 👩‍⚕️🇹🇭🇹🇼 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน จัดขึ้นเพื่อผลักดันการนำสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) จากไต้หวันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญพิเศษในการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเอเชีย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทยและไต้หวันในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://reurl.cc/N3Xen หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ เราก้าวตามเด็กรุ่นใหม่กันรึยัง รับสมัครครูสอนประกอบและโปรแกรมหุ่นยนต์เลโก้ เด็กนร. อนุบาล-ประถม รร.ตั้งอยู่ที่ซอยรร.ราชวินิตบางแก้ว โอที-ประกันสังคม-งานประจำ งานสนุก ไม่เครียด ไม่กดดัน ขอ ช.1 ญ.1 ติดต่อ 0824429004 คุณบีได้เลยค่ะ