ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ดูแลและให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 สมัยเริ่มก่อตั้งมีชื่อว่า “สถานสงเคราะห์แม่และเด็ก” ซึ่งให้บริการอยู่เฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก คือตรวจครรภ์มารดา ส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกคลอดและก่อนวัยเรียน ส่งเสริมงานโภชนาการ ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้บริการต่าง ๆ กว้างขวางขึ้น โดยให้บริการในด้านตรวจรักษาโรค บำบัดรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็กเท่านั้น ส่งเสริมสุขภาพพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ งานวางแผนครอบครัว งานทันตสาธารณสุข งานพยาบาลสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานสังคมสงเคราะห์ งานหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ งานสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 3 – 5 ถนนเจริญกรุง อยู่หัวมุมถนนระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 มีพื้นที่ตั้งของศูนย์ฯ ประมาณ 98 ตารางวา ประวัติความเป็นมา ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งแรก เดิมชื่อสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสะพานมอญ เป็นตึกแถวไม้ 3 คูหา เปิดบริการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2489 และได้รื้อตึกหลังเก่าสร้างอาคารใหม่ในที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้กรุงเทพมหานครก็ยังคงเสียค่าเช่าให้แก่ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รายชื่อหัวหน้าศูนย์ฯ ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2489 – 2493 พญ.วิไลวรรณ ประทุมรัตน์ พ.ศ. 2493 – 2494 พญ.เล้าคำ ธนะภูมิ พ.ศ. 2494 - 2498 พญ.ประสงค์พร จาระมิลินท พ.ศ. 2498 – 2507 พญ.ชูศรี นุ่มนนท์ พ.ศ. 2507 – 2511 พญ.นิตยา จิตตินันทน์ พ.ศ. 2511 – 2512 พญ.ชรวย สุนทรภัค พ.ศ. 2512 – 2513 พญ.ทิพย์วัลย์ รุ่งเรืองรัตน์ พ.ศ. 2513 – 2514 นพ.สมภพ เปล่งขำ พ.ศ. 2514 – 2515 นพ.วิศาล สุริยันต์ พ.ศ. 2515 – 2516 นพ.สมพงษ์ เพ่งศรี พ.ศ. 2516 – 2523 พญ.นิตยา จิตตินันทน์ พ.ศ. 2523 – 2524 นพ.ระพีภัทร์ เกษมศุข พ.ศ. 2524 – 2532 นพ.เชาวน์ อารมย์ดี พ.ศ. 2532 พญ.กิ่งแก้ว เจริญพงศ์ พ.ศ. 2532 นพ.บุญรอด ประสิทธิผล อาณาเขต พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ มีทั้งหมด 3.2 ตารางกิโลเมตร
(1)

เปิดเหมือนปกติ

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
16/11/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่นรูปแบบใหม่ ประชาชนต้องทำอย่างไร!! ใช้สิทธิรักษาแบบไหนตามเครือข่ายของตนเองกรณีที่ สปสช.จัดหน่วยบริการแห่งใหม่ให้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
09/11/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาระวันหยุด...

รู้จัก ไวรัส RSV เชื้ออันตราย โดยเฉพาะวัยเด็กเล็ก

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
09/11/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ท่านที่ได้รับผลกระทบฯ อยู่พื้นที่ใกล้หน่วยบริการทั้ง 9 เครือข่าย สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาได้ที่ ไลน์ @ucbkk , @nhso , ระบบอัตโนมัติ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยกดเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ขณะเดียวกัน ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ท่านยังคงได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จนกว่าท่านจะได้รับการลงทะเบียนกับหน่วยบริการแห่งใหม่

**ขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดหาหน่วยบริการใหม่ให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บนี้ได้เลย....
https://bkk.nhso.go.th/h_terminated/

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
06/11/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิบัตรทอง เรื่องที่คุณต้องรู้!

"ใครบ้าง? ที่มีสิทธิบัตรทอง..."

ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ต้อง....
- เป็นไทย มีสัญชาติไทย
- มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- ไม่มีสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น

เพียงเท่านี้คุณก็เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ซึ่งเป็นกฎหมายของคนไทยแล้วนะคะ

.....แต่ถ้ายังไม่รู้สิทธิของตนเอง น้องยูซีแนะนำตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ง่าย ๆ ดังนี้

1. โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ระบบอัตโนมัติ)

2. แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา @nhso เพิ่มเพื่อน หรือคลิกลิงก์เพื่อเพิ่มเพื่อนได้ทันที https://lin.ee/zzn3pU6 เมือเพิ่มเพื่อนแล้ว ก็เข้าที่เมนูตรวจสอบสิทธิ

3. แอดไลน์ สปสช. เขต 13 กทม. พิมพ์ค้นหา @ucbkk ทักแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ หรือเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ

4. แอปพลิเคชัน สปสช. (เลือกฟังก์ชัน ตรวจสอบสิทธิ) ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบ Android และ iOS

5. facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทักแชท inbox พิมพ์คำว่า "ตรวจสอบสิทธิ" หรือเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ
(หรือตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ คลิกที่ลิงก์นี้ https://eservices.nhso.go.th/eServices/ (*กรณีที่ไม่มี วันที่และเดือนเกิด ให้พิมพ์ 00/00/ปีพ.ศ.)

"หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง"

- สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทย" -

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
03/11/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

#โรคมือเท้าปาก อีกหนึ่งโรคที่ผู้ปกครองควรระมัดระวัง หากมีอาการให้รีบมาพบแพทย์นะคะ

ที่มา : สำนักการแพทย์ กทม.

กรมอนามัย
03/11/2020

กรมอนามัย

ตอนนี้ RSV กำลังระบาด ผู้ปกครองหมั่นดูแลบุตรหลานนะคะ ด้วยวิธีง่ายๆ ล้างมือ สวมหน้ากาก ล้างของเล่นให้สะอาด และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดค่ะ

ไทยรู้สู้โควิด
29/10/2020

ไทยรู้สู้โควิด

ความแตกต่างโควิด-19กับไข้หวัดใหญ่

The Coverage
27/10/2020

The Coverage

1 พ.ย. 2563
บัตรทอง กทม. รักษาทุกที่
ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น
---------------------------------
Infographic ชิ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ "เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น"
.
นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ผู้ใช้สิทธิบัตรทองเฉพาะในกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะสามารถใช้บริการที่ "เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น" ภายในเขตตัวเอง ได้ทุกแห่ง
.
สำหรับเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น มีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ #คลินิกชุมชนอบอุ่น (รักษาเต็มเวลา) และ #คลินิกเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น (คลินิกเฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกกายภาพบำบัด ร้านขายยา ขย.1 ฯลฯ ในและนอกเวลาราชการ)
.
ใน 1 พื้นที่เขต จะมี "เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น" กระจายอยู่หลากหลายแห่ง โดย สปสช.ตั้งเป้าไว้ว่า ทั้ง 50 เขต ทั่ว กทม. จะมีทั้งสิ้น 500 แห่ง
.
ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปรักษาใน “เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” ที่ไหนก็ได้ ภายในเขตตัวเอง แต่ไม่สามารถข้ามเขตได้
.
นอกจาก “เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” แล้ว ยังสามารถไปรักษาที่ “ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.” ในเขตตัวเองได้อีกด้วย
.
หากป่วยด้วยอาการที่รุนแรงจนเกินศักยภาพที่ คลินิกชุมชนอบอุ่น, คลินิกเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น, ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. รักษาไหว ทั้งคลินิก-ศูนย์บริการฯ จะส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อใน “โรงพยาบาลขนาดใหญ่” ในเขตตัวเองต่อไป
.
สำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะทำหน้าที่ “รับส่งต่อ” เท่านั้น ฉะนั้นผู้ใช้สิทธิบัตรทองจึงไม่สามารถเดินทางไปใช้บริการได้โดยตรง
.
สำหรับรายชื่อ “เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” อันประกอบด้วยคลินิกชุมชนอบอุ่น และคลินิกเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น ทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ ให้รอติดตามจากประกาศของ สปสช.อีกครั้ง เร็วๆ นี้

21/10/2020
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ's cover photo
21/10/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ's cover photo

เรียนเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง ที่มีต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
16/10/2020
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

เรียนเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง ที่มีต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

คำชี้แจง แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ที่มีต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญนี้มีวัตถ...

กระทรวงสาธารณสุข
16/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แนะให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู..... https://is.gd/p795MJ

กระทรวงสาธารณสุข
16/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

🤲ล้างมือ 7 ขั้นตอน เกราะป้องกันโรคโควิด19 และโรคทางเดินอาหาร #ล้างมือบ่อยๆ #วันล้างมือโรค

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณา...
13/10/2020

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากร ศูนย์บริการสาธารณสุข1สะพานมอญ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ's cover photo
12/10/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ's cover photo

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
05/10/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รับยาต่อเนื่อง แล้วตอนนี้ได้รับผลกระทบหน่วยบริการใน กทม.ถูกยกเลิกสัญญากับ สปสช. อย่างนี้จะทำอย่างไร!!!
>>>นำบัตรประชาชน ใบนัดเดิม ซองยาที่ทานทั้งหมด ไปติดต่อใช้สิทธิรรักษา/รับยาได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่ร่วมโครงการสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม.ได้ทุกแห่ง

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
02/10/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ผู้ที่ได้รับผลกระทบหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. ยกเลิกสัญญา สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางนี้ได้เลยค่ะ
https://bkk.nhso.go.th/h_terminated/

UCBKK สร้างสุข | LINE TIMELINE
01/10/2020
UCBKK สร้างสุข | LINE TIMELINE

UCBKK สร้างสุข | LINE TIMELINE

􀁬􀁬ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ􀁬􀁬 กรณีคลินิกชุมชนอบอุ่น+รพ.เอกชนบางแห่ง 􀁎 พ้นสภาพจากการเป็นหน่วยบริก.....

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30/09/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
30/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

รายชื่อหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรณีผู้ได้รับผลกระทบหน่วยบริการยกเลิกสัญญาสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว (หากมีประวัติการรักษา ใบนัด ซองยานำติดตัวไปด้วย)ดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่
https://bkk.nhso.go.th/file/20200925-UCBKK.pdf

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
29/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สอบถาม รับเรื่องร้องเรียนเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ผ่านช่องทางออนไลน์
https://lin.ee/mLvmHpQ

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
28/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
28/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

สำหรับท่านที่มีสิทธิรักษาที่หน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญา!! ต้องปฏิบัติอย่างไรหากเจ็บป่วย มีนัดต่อเนื่อง หรือยังไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิรักษาทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์@ucbkk
https://lin.ee/mLvmHpQ

หรือสายด่วน สปสช.1330 ไลน์@nhso

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
24/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ภาพประชาชนติดต่อเข้ารับบริการย้ายสิทธิในพื้นที่ กทม.
เรียนผู้ใช้สิทธิ สปสช. ในพื้นที่ กทม.(สิทธิบัตรทอง) ที่ได้รับผลกระทบยกเลิกสัญญา 64 หน่วยบริการ ไม่ต้องกังวลรีบเดินทางมาที่สำนักงานเขตเพื่อเลือกลงทะเบียนหน่วยบริการประจำแห่งใหม่ ถ้ามีความจำเป็นในการรักษาเข้ารับบริการที่ รพ.รัฐ เอกชนที่ร่วมโครงการ สปสช. หรือศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ก่อนจนกว่าจะเลือกลงทะเบียนใช้สิทธิที่หน่วยบริการแห่งใหม่
ขอให้รอสักระยะหนึ่งก่อน ถึงไปติดต่อลงทะเบียนใช้สิทธิการรักษาที่ใหม่ เนื่องจากตอนนี้มีประชาชนไปรับบริการลงทะเบียนใช้สิทธิที่สำนักงานเขตจำนวนมาก
หากท่านสะดวกลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านทางไลน์ @ucbkk หรือระบบอัตโนมัติทางไลน์@nhso หรือ แอปพลิเคชัน สปสช.
https://lin.ee/mLvmHpQ

.....ดูรายชื่อหน่วยบริการที่สามารถเลือกรักษาได้ในพื้นที่ กทม.
https://bkk.nhso.go.th/pp/stat/mcupmap.php

.
สปสช. กทม. ขอขอบคุณสำนักงานเขตทั้ง 19 เขต
ขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้🙏🙏

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
24/09/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
24/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

เอกสารประกอบการลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ในพื้นที่ กทม.
.
1. สำเนาบัตรประชาชน (เด็กหากไม่มีบัตรประชาชนใช้สำเนาสูติบัตร)
2. กรณีไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ กทม. หรืออยู่ในเขตที่ต้องการเลือกใช้สิทธิรักษาใช้เอกสารรับรองการพักอาศัย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน หรือ สัญญาเช่า หรือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
21/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ผู้ที่มีผลกระทบยกเลิกสัญญา 64 หน่วยบริการในพื้นที่ กทม. ตอนนี้ขอให้ท่านใช้สิทธิการรักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการรักษาที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก่อน จนกว่าทาง สปสช.จะประกาศ
.
สามารถติดต่อลงทะเบียนใช้สิทธิการรักษาแห่งใหม่ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ เลือกลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านช่องทางเมนูด้านล่างของไลน์@ucbkk หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น สปสช.
https://lin.ee/mLvmHpQ

หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สปสช.
http://onelink.to/ucbkkpp

ขอบคุณข้อมูลขั้นตอนการลงทะเบียนจาก สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
21/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

ประชาชนที่มีผลกระทบ 64 หน่วยบริการยกเลิกสัญญาการให้บริการสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร!!!
มีนัดรักษา รับยาต่อเนื่อง....ต้องทำอย่างไร?

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.
18/09/2020

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.

สปสช. บอกยกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล จำนวน 64 แห่ง เนื่องจาก 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 8 แสนราย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ของคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลทั้ง 64 แห่ง ในช่วงที่สำนักงานฯ กำลังดำเนินการจัดหาหน่วยบริการแห่งใหม่แทนหน่วยบริการเดิมเพื่อมาดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลให้กับประชาชน

เด็กไทยไม่กินหวาน
17/09/2020

เด็กไทยไม่กินหวาน

ผลไม้หวานๆมีน้ำตาลเท่าไรนะ
.
ผลไม้เป็นของโปรดสำหรับหลายคน
เพราะกินแล้วทั้งอร่อย ทั้งหวาน และสดชื่น
บางคนกินได้ทั้งวัน แต่อย่าลืมว่าผลไม้ที่หวานมากๆ
ก็จะมีน้ำตาลอยู่เยอะ ถ้ากินมากไปอาจทำอ้วน
หรือเสี่ยงน้ำตาลในเลือดสูงได้นะ
.
ถ้าอยากรู้ว่าผลไม้แต่ละชนิดมีปริมาณน้ำตาลเท่าไร?
มาเทียบดูได้จาก ‘สรุปปริมาณน้ำตาลในผลไม้’ ข้างล่างนี่เลยจ้า
เราคิดในสัดส่วนต่อผลไม้ 100 กรัม
แบ่งเป็น 4 ระดับจากน้ำตาลมากไปน้ำตาลน้อย
.
1. หวานมาก: ปริมาณน้ำตาลมากกว่า 6 ช้อนชา
เช่น อินทผาลัม ลูกเกด ลูกชิดแห้ง พุทราจีนแห้ง
.
2. หวานปานกลาง: ปริมาณน้ำตาล 4.1- 6 ช้อนชา
เช่น ลิ้นจี่ กล้วยหอม กล้วยน้ำหว้า มะม่วง
.
3. หวานน้อย: ปริมาณน้ำตาล 2.1- 4 ช้อนชา
เช่น น้อยหน่า พลับ เชอร์รี่ แก้วมังกร
.
4. หวานน้อยมาก: ปริมาณน้ำตาล 0- 2 ช้อนชา
เช่น ฝรั่ง แตงโม เนื้อมะพร้าวอ่อน แตงไทย
.
คำแนะนำ: องค์การอนามัยโลกแนะนำให้กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม
ส่วนปริมาณน้ำตาลที่บริโภคต่อวันไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา
.
#เด็กไทยไม่กินหวาน
.
ที่มา: รายงานการศึกษาวิจัย โครงการรงณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน พ.ศ. 2549 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
17/09/2020

กระทรวงสาธารณสุข

หลังผ่อนคลายมาตรการระยะต่างๆแล้ว โอกาสเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรเลี่ยง 3 สถานที่ ดังต่อไปนี้ ❌ สถานที่แออัด ❌ สถานที่สัมผัสใกล้ชิด ❌ สถานที่แคบและปิด

✅ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลานะคะ

#กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข
16/09/2020

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ แจ้งเตือนข่าวปลอม “ต้นอังกาบหนูรักษาโรคมะเร็งได้หายขาด” อ่านต่อที่ https://bit.ly/3kj3hba

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
16/09/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

9 เรื่องน่ารู้ สิทธิบัตรทอง

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
15/09/2020

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

สำนักโภชนาการ
15/09/2020

สำนักโภชนาการ

อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ต้องไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม ปริมาณพอเหมาะสำหรับ1มื้อ
โดยพลังงานไม่ควรเกิน 100 กิโลแคลอรี/มื้อ

#โภชนาการ #โภชนาการได้สุขภาพดีด้วย #อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่

3-5 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622265897

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์หนังสั้นจ้า ดูหนังกันเถอะ สแกนได้เลย..
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ประกาศรับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข คุณสมบัติ 1.เพศชาย / หญิง 2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 4.มีบคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 15.30น. (ในเวลาราชการ) ***งดรับสมัครวันเสาร์และอาทิตย์*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา บรมสุขโทร.02-2227874 ต่อ 33 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : [email protected]
วันนี้วันพฤหัสที่ 1 กันยายน 2560 ไปขอฉีดยาคุมกำเนิดแต่หมอไม่ยอมฉีดให้เพราะว่าเลยกำหนดฉีดหลายวันแล้วเลยไม่ให้ฉีด ไปขอฉีดยาคุมกำเนิดแต่หมอไม่ยอมฉีดให้เพราะว่าเลยกำหนดฉีดหลายวันแล้วเลยไม่ให้ฉีดต้องรอคนไข้ท้องก่อนถึงจะฉีดให้หมอบอก "ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กผญ.ไทยถึงท้องโดยที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือไปทำแท้งเอาเด็กออก เพราะหมอไทยเป็นแบบนี้นี่เอง" หมดค่ะ ไปเปลี่ยนทัศนะคติใหม่นะค่ะ งั้นก็ลาออกให้เด็กรุ่นใหม่เขาทำกันเถอะค่ะ จะได้ไม่บาปหนานะค่ะ (ที่บอกว่าบาปหนา ก็เพราะว่า ก็เพราะว่าไม่ฉีดให้เลยท้องต้องไปหาที่ทำแท้งไงค่ะ)ถ้าคนไข้ท้องนะะเขาคงไม่มาขอฉีดยาคุมกำเนิดหรอกนะค่ะ ถ้าคนไข้ท้องนะะเขาคงไม่มาขอฉีดยาคุมกำเนิดหรอกนะค่ะสงสัยอดยาเอาไว้ฉีดคนในครอบครัวหมอ ไม่งั้นก็เก็บเอาไว้ฉีดให้หมาแมว เจริญค่ะ อนามัยไทย