มหาดไทย Knowledge management

มหาดไทย Knowledge management ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก มหาดไทย Knowledge management, หน่วยงานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

4 คำถามสำหรับนักวางแผน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างนี้ในคู่มือผู้ว่าราชการ หน้า 95 ของเล่มคู่มือ หน้า 110 ข...
15/10/2021

4 คำถามสำหรับนักวางแผน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างนี้
ในคู่มือผู้ว่าราชการ หน้า 95 ของเล่มคู่มือ หน้า 110 ของไฟล์
https://bit.ly/2YXxNCn

4 คำถามสำหรับนักวางแผน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างนี้
ในคู่มือผู้ว่าราชการ หน้า 95 ของเล่มคู่มือ หน้า 110 ของไฟล์
https://bit.ly/2YXxNCn

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔😊...
15/10/2021

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔😊😊😊

วันนี้ ขอนำเสนอหนังสือมาใหม่จาก สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 เล่ม เหมาะแก่กา...
12/10/2021

วันนี้ ขอนำเสนอหนังสือมาใหม่จาก สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 เล่ม เหมาะแก่การทำความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ประกอบด้วย

🧑‍💼คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
https://bit.ly/3BFJT1q

🤵คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด
https://bit.ly/3lx4wXN

วันนี้ ขอนำเสนอหนังสือมาใหม่จาก สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 เล่ม เหมาะแก่การทำความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ประกอบด้วย

🧑‍💼คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
https://bit.ly/3BFJT1q

🤵คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด
https://bit.ly/3lx4wXN

ร่วมเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ที่น่าสนใจของนักปกครอง (อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย)http://www.stabundamrong.go.th/web/ebook.h...
12/10/2021

ร่วมเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ที่น่าสนใจของนักปกครอง
(อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย)
http://www.stabundamrong.go.th/web/ebook.html

หากสนใจดาวน์โหลด😀
http://www.stabundamrong.go.th/web/executive_experience1.html

ร่วมเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ที่น่าสนใจของนักปกครอง
(อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย)
http://www.stabundamrong.go.th/web/ebook.html

หากสนใจดาวน์โหลด😀
http://www.stabundamrong.go.th/web/executive_experience1.html

เชิญชวนอ่านที่มา..การได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดกา...
07/10/2021

เชิญชวนอ่านที่มา..การได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 20 รางวัล
อ่านได้ที่นี่

(1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 >> สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดพังงา และจังหวัดสระบุรี
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NzE3Mnx8MXx8dGh8fG5FOTBZ#book/

(2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
https://www.opdc.go.th/content/ebook/MTI5
หมวด 1 : กรมการปกครอง, กรมที่ดิน, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดแพร่

หมวด 2 : จังหวัดตราด, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสิงห์บุรี

หมวด 3 : จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดลำพูน และจังหวัดหนองคาย

หมวด 4 : -

หมวด 5 : -

หมวด 6 : กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดอำนาจเจริญ

การมอบรางวัลประกาศเกียรติบัตรกิจกรรม KM Day สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยม...
04/10/2021

การมอบรางวัลประกาศเกียรติบัตรกิจกรรม KM Day สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับประกาศเกียรติบัตร ดังนี้
1. ที่ทําการปกครองอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (รูปแบบงานเขียน)
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดูน (รูปแบบ Clip Video)

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.stabundamrong.go.th/web/home.html
ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัล :
http://km.moi.go.th/index/KM%20Day/5.pdf
เข้าชมผลงานทั้งหมด :
shorturl.asia/SrG1x

วารสารดำรงราชานุภาพ ฉบับล่าสุด " นักวางแผนมืออาชีพ"ดาวน์โหลดไฟล์ http://www.stabundamrong.go.th/web/journal/j63.pdfอ่าน ...
01/10/2021

วารสารดำรงราชานุภาพ ฉบับล่าสุด " นักวางแผนมืออาชีพ"
ดาวน์โหลดไฟล์http://www.stabundamrong.go.th/web/journal/j63.pdf
อ่าน e-book https://anyflip.com/tmdjh/kgwx/

ฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวางแผน ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ โครงการที่เป็นตัวอย่างการดำเนินการ เทคนิคการวางแผน สายทางความก้าวหน้า และอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์เพื่อปูพื้นฐานด้านการวางแผนงาน/โครงการ ให้ถูกต้อง และ นำไปบริหารดำเนินการอย่างไรให้คุ้มค่า

หรืออ่านวารสารดำรงราชานุภาพทั้งหมด
http://www.stabundamrong.go.th/web/journal2.html
อ่าน e-book http://www.stabundamrong.go.th/web/ebook.html

วารสารดำรงราชานุภาพ ฉบับล่าสุด " นักวางแผนมืออาชีพ"
ดาวน์โหลดไฟล์http://www.stabundamrong.go.th/web/journal/j63.pdf
อ่าน e-book https://anyflip.com/tmdjh/kgwx/

ฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวางแผน ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ โครงการที่เป็นตัวอย่างการดำเนินการ เทคนิคการวางแผน สายทางความก้าวหน้า และอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์เพื่อปูพื้นฐานด้านการวางแผนงาน/โครงการ ให้ถูกต้อง และ นำไปบริหารดำเนินการอย่างไรให้คุ้มค่า

หรืออ่านวารสารดำรงราชานุภาพทั้งหมด
http://www.stabundamrong.go.th/web/journal2.html
อ่าน e-book http://www.stabundamrong.go.th/web/ebook.html

"หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคปัจจุบัน"รายละเอียดหลักสูตรการอบรมhttp://www.stabundamrong.go...
28/09/2021

"หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคปัจจุบัน"

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
http://www.stabundamrong.go.th/web/public%20relations/Future%20of%20Work%20by%20SEAC.pdf
สามารถดูรายละเอียดการสมัครหลักสูตรได้ตามลิงค์นี้
https://forms.office.com/r/i6pqYVj4yN

"หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคปัจจุบัน"

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
http://www.stabundamrong.go.th/web/public%20relations/Future%20of%20Work%20by%20SEAC.pdf
สามารถดูรายละเอียดการสมัครหลักสูตรได้ตามลิงค์นี้
https://forms.office.com/r/i6pqYVj4yN

สำนักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒน...
21/09/2021

สำนักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาของหน่วยงาน

e-book : https://anyflip.com/tmdjh/zumn/

ดาวน์โหลด
https://www.opdc.go.th/file/reader/Q2pwfHw2NDQ5fHxmaWxlX3VwbG9hZA

สำนักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาของหน่วยงาน

e-book : https://anyflip.com/tmdjh/zumn/

ดาวน์โหลด
https://www.opdc.go.th/file/reader/Q2pwfHw2NDQ5fHxmaWxlX3VwbG9hZA

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กำลังดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ประจำปีงบประมา...
17/09/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กำลังดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ สำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงการดำเนินงานและวางแผนในปีต่อไป

จึงขอความอนุเคราะห์มายังบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

หนังสือถึง หน่วยงานภายใน สป.มท. (ส่วนกลาง)http://km.moi.go.th/index/questionnaire64-65/1.pdf
หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
http://km.moi.go.th/index/questionnaire64-65/2.pdf
แบบสำรวจ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUJ8o7-jND0hdZ1ZbU2u-6onIDG1vlMF6laPdUVfYXdr8G6w/viewform

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กำลังดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ สำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงการดำเนินงานและวางแผนในปีต่อไป

จึงขอความอนุเคราะห์มายังบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

หนังสือถึง หน่วยงานภายใน สป.มท. (ส่วนกลาง)http://km.moi.go.th/index/questionnaire64-65/1.pdf
หนังสือถึงสำนักงานจังหวัด
http://km.moi.go.th/index/questionnaire64-65/2.pdf
แบบสำรวจ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUJ8o7-jND0hdZ1ZbU2u-6onIDG1vlMF6laPdUVfYXdr8G6w/viewform

16 ก.ย. 64 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0...
17/09/2021

16 ก.ย. 64 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

นอกจากนี้ ยังมีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับทุกกรม / จังหวัด ที่ได้รับรางวัลค่ะ ✌✌

ชมพิธีมอบรางวัลย้อนหลัง
https://www.youtube.com/watch?v=rd8JqT9FNGE

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
https://www.opdc.go.th/file/reader/UTFvfHw2NDgwfHxmaWxlX3VwbG9hZA

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มห...
17/09/2021

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"

https://bit.ly/3nFeGqN

ประกาศเกียรติบัตร ได้จัดส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่สังกัดแล้วค่ะ
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปที่กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 0 2221 5958

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"

https://bit.ly/3nFeGqN

ประกาศเกียรติบัตร ได้จัดส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่สังกัดแล้วค่ะ
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปที่กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 0 2221 5958

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Day ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรกันถ้วนหน้า🏆🏆🏆 😘😘และร่วมเป็นกำลังใจในการ Click เพื...
17/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Day ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรกันถ้วนหน้า🏆🏆🏆
😘😘และร่วมเป็นกำลังใจในการ Click เพื่อเพิ่มยอด View ในเรื่องที่ท่านสนใจ https://bit.ly/3EsfrJG

เรื่องทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์ค่ะ ติดตามอ่านทั้ง 78 ผลงาน จาก 39 จังหวัด 4 กรม 4 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบงานเขียนรวม 73 ผลงาน และ Clip Video 5 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Day ที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรกันถ้วนหน้า🏆🏆🏆
😘😘และร่วมเป็นกำลังใจในการ Click เพื่อเพิ่มยอด View ในเรื่องที่ท่านสนใจ https://bit.ly/3EsfrJG

เรื่องทุกเรื่องล้วนเป็นประโยชน์ค่ะ ติดตามอ่านทั้ง 78 ผลงาน จาก 39 จังหวัด 4 กรม 4 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบงานเขียนรวม 73 ผลงาน และ Clip Video 5 ผลงาน

13/09/2021
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน

ร่วมฟังอภิปรายหัวข้อ
"ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน"

วันที่ 13 กันยายน 2564

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอใ...
10/09/2021

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การสร้างการรับรู้ Platform “ไทยชนะ” สําหรับสถานประกอบการ
ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 กรณีศึกษา อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
เจ้าของผลงาน จังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/Y07Qy
2. พลังคุณธรรมของคนมหาดไทย จะนำไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
เจ้าของผลงานการประปาส่วนภูมิภาค โดย นางสุพจนา วงศ์วรพิทักษ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/f5mCW
3. การจัดการความรู้ (KM) สถานที่กักตัวส่วนท้องถิ่น Local Quarantine ของจังหวัดภูเก็ต
เจ้าของผลงาน จังหวัดภูเก็ต โดย นางไปรยาณัฏฐ์ ดุษฎีพิริยะ ร่วมกับ ศบค. จังหวัดภูเก็ต
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/kxH1f

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การสร้างการรับรู้ Platform “ไทยชนะ” สําหรับสถานประกอบการ
ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 กรณีศึกษา อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
เจ้าของผลงาน จังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร
โดย ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/Y07Qy
2. พลังคุณธรรมของคนมหาดไทย จะนำไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
เจ้าของผลงานการประปาส่วนภูมิภาค โดย นางสุพจนา วงศ์วรพิทักษ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/f5mCW
3. การจัดการความรู้ (KM) สถานที่กักตัวส่วนท้องถิ่น Local Quarantine ของจังหวัดภูเก็ต
เจ้าของผลงาน จังหวัดภูเก็ต โดย นางไปรยาณัฏฐ์ ดุษฎีพิริยะ ร่วมกับ ศบค. จังหวัดภูเก็ต
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/kxH1f

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอใ...
10/09/2021

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดลพบุรี โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดลพบุรี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/yGjr8
2. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/HGebz
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ในระดับอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดสระบุรี อําเภอพระพุทธบาท โดย ที่ทําการปกครองอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/aLF2n
4. การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และ 2 (กิจการขนาดเล็ก)
เจ้าของผลงาน การไฟฟ้านครหลวง โดย นางสาวนิภาวรรณ จุฑามณี
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/AruTQ
5. การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดสระบุรี อําเภอดอนพุด โดย ที่ทําการปกครอง
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/8JGR1

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดลพบุรี โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดลพบุรี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/yGjr8
2. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/HGebz
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ในระดับอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดสระบุรี อําเภอพระพุทธบาท โดย ที่ทําการปกครองอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/aLF2n
4. การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และ 2 (กิจการขนาดเล็ก)
เจ้าของผลงาน การไฟฟ้านครหลวง โดย นางสาวนิภาวรรณ จุฑามณี
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/AruTQ
5. การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดสระบุรี อําเภอดอนพุด โดย ที่ทําการปกครอง
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/8JGR1

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอใ...
10/09/2021

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดพื้นที่จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของผลงาน จังหวัดนครราชสีมา อําเภอปากช่อง โดย ที่ทําการปกครองอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/HGu4o
2. การบริหารจัดการพื้นที่เมื่อพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อสกัดกั้น
การแพร่ระบาดในอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
เจ้าของผลงาน จังหวัดพะเยา อําเภอจุน โดย ที่ทําการปกครองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/cg19G
3. แผนปฏิบัติการ 3 ระยะ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของผลงาน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า โดย ที่ทําการปกครอง
อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/aM2i4
4. ทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือทีม 4 ทหารเสือ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าของผลงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/tsV5i
5. การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
เจ้าของผลงาน จังหวัดลําปาง โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/UCs3d

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดพื้นที่จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของผลงาน จังหวัดนครราชสีมา อําเภอปากช่อง โดย ที่ทําการปกครองอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/HGu4o
2. การบริหารจัดการพื้นที่เมื่อพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อสกัดกั้น
การแพร่ระบาดในอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
เจ้าของผลงาน จังหวัดพะเยา อําเภอจุน โดย ที่ทําการปกครองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/cg19G
3. แผนปฏิบัติการ 3 ระยะ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของผลงาน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า โดย ที่ทําการปกครอง
อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/aM2i4
4. ทีมอาสา COVID-19 ประจำหมู่บ้าน หรือทีม 4 ทหารเสือ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าของผลงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/tsV5i
5. การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
เจ้าของผลงาน จังหวัดลําปาง โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/UCs3d

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอใ...
10/09/2021

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การสํารวจและบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM ด้วยหลักการบริหาร PDCA กรณีศึกษาอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เจ้าของผลงาน จังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี โดย ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/zpD4O
2. การจัดระบบคัดกรอง ขึ้นทะเบียนและติดตามอาการกลุ่มเสี่ยง ผ่าน Line Official เพื่อลดภาระและความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล โดย ที่ทําการปกครองอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/QoKvI
3. ชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้ ทีมสตูลดูแลด้วยใจ
เดินเคาะประตูบ้านสร้างความสุข (Satun Model) กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
เจ้าของผลงาน จังหวัดสตูล โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/9m2F4
4. การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 (Best Practice) กรณีอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม โดย ที่ทําการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/oSY29
5. การใช้มาตรการทางสังคม เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเองในบ้านพัก
โดยใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ กรณีศึกษาอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของผลงาน จังหวัดพิษณุโลก อําเภอบางระกํา โดย ที่ทําการปกครอง
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/NSEhy

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด" นำเสนอในวันนี้ ได้แก่
1. การสํารวจและบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM ด้วยหลักการบริหาร PDCA กรณีศึกษาอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เจ้าของผลงาน จังหวัดอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี โดย ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/zpD4O
2. การจัดระบบคัดกรอง ขึ้นทะเบียนและติดตามอาการกลุ่มเสี่ยง ผ่าน Line Official เพื่อลดภาระและความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของผลงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล โดย ที่ทําการปกครองอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
>>>>ผลงาน>>>>shorturl.asia/QoKvI
3. ชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้ ทีมสตูลดูแลด้วยใจ
เดินเคาะประตูบ้านสร้างความสุข (Satun Model) กรณีศึกษาที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
เจ้าของผลงาน จังหวัดสตูล โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/9m2F4
4. การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 (Best Practice) กรณีอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของผลงาน จังหวัดเพชรบุรี อําเภอบ้านแหลม โดย ที่ทําการปกครอง
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
>>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/oSY29
5. การใช้มาตรการทางสังคม เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเองในบ้านพัก
โดยใช้ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ กรณีศึกษาอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของผลงาน จังหวัดพิษณุโลก อําเภอบางระกํา โดย ที่ทําการปกครอง
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
>>>ผลงาน>>>> shorturl.asia/NSEhy

ที่อยู่

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022215958

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาดไทย Knowledge managementผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาดไทย Knowledge management:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้รักษากฏหมายเป็นคนสั่งการตัดต้นไม้สะเอง แบบนี้ประชาชนจะพึ่งใครครับ เหมือนเรื่องจะเงียบไป ชาวบ้านแสนตอขอติดตามเรื่องคนตัดไม้อย่างต่อเนื่องนะครับขอความคืบหน้าด้วยครับ ฝากพี่น้องคนละไลท์คนละแชร์เพื่อความเป็นธรรมในสังคมเราครับ มีรอยโดนเผาไม่รู้ว่าเพื่ออะไรครับ ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปทำป่านนี้นอนคุกแล้วนี่มันเป็นใครเรื่องถึงดูเงียบแบบนี้ ตัดต้นไม้(ไม้สักทอง)ในเขตทางสาธารณะ ถนน อบจ.กพ.1032 สายบ้านคลองคลุง-บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตัดไปแล้วกลัวความผิดนำกลับมาทิ้งไว้ข้างทาง ฝากทางการเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ