มหาดไทย Knowledge management

มหาดไทย Knowledge management ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก มหาดไทย Knowledge management, หน่วยงานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ https://www.ocsc.go.th/node/7648I...
17/01/2022

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

https://www.ocsc.go.th/node/7648

Infographics
โดย สำนักงาน ก.พ.

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

https://www.ocsc.go.th/node/7648

Infographics
โดย สำนักงาน ก.พ.

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDG report 2016-2020)📘อ่านรายงาน >> ...
14/01/2022

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDG report 2016-2020)

📘อ่านรายงาน >> https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/#sdg-report-2016-2020/1/

🖥คลิปวิดีโอ >> https://www.youtube.com/watch?v=qlm5H53ADyk

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDG report 2016-2020)

📘อ่านรายงาน >> https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/#sdg-report-2016-2020/1/

🖥คลิปวิดีโอ >> https://www.youtube.com/watch?v=qlm5H53ADyk

⭐ 130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน รับปีใหม่ 2565⭐
28/12/2021

⭐ 130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน รับปีใหม่ 2565⭐

130 ปี มหาดไทยส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน รับปีใหม่ 2565 #ของขวัญปีใหม่ #กระทรวงมหาดไทย

⭐ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกแม่บ้านมหาดไทยเที่ยวชมและอุดหนุนผู้ประกอบการในงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19 พร้อมเชิญชวนพี่...
21/12/2021

⭐ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกแม่บ้านมหาดไทยเที่ยวชมและอุดหนุนผู้ประกอบการในงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19 พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมให้กำลังใจและอุดหนุนผู้ประกอบการในงานดังกล่าว⭐

⭐มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ดูแลประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ย้ำการจัดกิจกรรมตามมาตรการสาธารณสุข ⭐
20/12/2021

⭐มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ดูแลประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ย้ำการจัดกิจกรรมตามมาตรการสาธารณสุข ⭐

มท.1 กำชับผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมดูแลประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ ย้ำการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข

วันนี้ (19 ธ.ค. 64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมาตรการต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ควบคู่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อสร้างความอุ่นใจของประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า จากสถิติทุกปีที่ผ่านมา พบว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ มักจะมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติภัยต่าง ๆ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง จึงได้สั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ 1. ด้านการเตรียมความพร้อม โดยกำชับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เตรียมการป้องกัน และใช้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ รวมทั้งห้ามเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effect) ในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้อำนวยการแต่ละระดับ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และวางระบบสื่อสาร พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที 2) หมั่นตรวจตราพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ อาคารหรือสถานที่ ตลอดจนวัสดุสิ่งของภายในและโดยรอบ รวมทั้งเส้นทางคมนาคมสัญจร โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ พื้นที่ริมตลิ่ง ความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ และเรือโดยสาร หากพบมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ให้เร่งตรวจสอบ ซ่อมแซม ให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่ และ 3) สร้างการรับรู้กระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผู้ที่กระทำการประมาทเลินเล่อ ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟต่าง ๆ ภายในบ้าน หากพบที่มีสภาพเก่า หรือชำรุด ให้รีบเปลี่ยน/แก้ไข เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงสภาพอากาศแห้ง พร้อมทั้งบ และควรเปลี่ยนอุปกรณ์

สำหรับในด้านการเผชิญเหตุ ให้บูรณาการร่วมโดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนนิยมเดินทางมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยให้เตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง และกู้ภัยในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ หรือพื้นที่ชุมนุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดภัยขึ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก เฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดระเบียบการจราจร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

"ทั้งนี้ หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที และในขณะนี้ ยังคงอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด"

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 223/2564
วันที่ 19 ธ.ค. 2564

⭐มท. เตรียมเสนอ ครม. มอบ 12 ของขวัญปีใหม่ 65 ภายใต้แนวคิด "130ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน"⭐
20/12/2021

⭐มท. เตรียมเสนอ ครม. มอบ 12 ของขวัญปีใหม่ 65 ภายใต้แนวคิด "130ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน"⭐

มท.เตรียมเสนอ ครม. มอบ 12 ของขวัญปีใหม่ 65 ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ ค่ามิเตอร์น้ำ ยกระดับบริการดิจิทัล และพัฒนาคุณภาพชีวิต แด่พี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน"

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามปณิธานของคนมหาดไทย และเป็นการร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ในปี 2565

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับโครงการ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” แบ่งเป็น 3 ด้าน 12 ของขวัญ คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1. "สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย” โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 253 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค.65 2. "เชฟชุมชน... เรียนฟรี มีทุนให้” โดยฝึกอบรมความรู้ด้านการทำอาหารระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อครอบครัวที่สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 3. "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” โดยการประปานครหลวง ลดค่าติดตั้งประปาใหม่สูงสุด 20% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 4. "มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน.” บริการติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 100 หัวชาร์จ และ 5. “ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก” โดยจัดพื้นที่บริเวณตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ณ องค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าฟรี พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ล่องเรือเที่ยววัด และจับคู่ทางธุรกิจบน Platform ต่าง ๆ ส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกด้วย

2) ด้านพัฒนาบริการดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว” โดยรวบรวมการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ จำนวน 21 งานบริการของกรมการปกครองไว้ในช่องทางเดียว ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถขอรับบริการได้ทั้งทางเว็บไซต์ citizenservice.dopa.go.th และแอปพลิเคชัน DOPA Citizen Service ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป 2. “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน” โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. “Click ชุมชน... เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย” โดยให้บริการ Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน” รวบรวมข้อมูลชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP แหล่งทุนชุมชน และความรู้ชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พี่น้องประชาชน และ 4. “ผังเมือง Delivery” บริการระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในชื่อ "Landuse Plan" ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบสีผังเมืองของที่ดินหรือทำเลที่ตั้งบ้าน ทำให้ทราบถึงศักยภาพการพัฒนาที่ดินของตนเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ plludds.dpt.go.th และแอปพลิเคชัน Landuse Plan

3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. “มหาดไทยสูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง” ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เปิดทางระบายน้ำ สูบระบายน้ำ และสูบน้ำเข้าไปกักเก็บตามแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 2. “ขยายเขต 10 วันทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค” โดยยกระดับการให้บริการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ร่วมกับงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร แบบ One Touch Service ภายใน 10 วันทำการ ในพื้นที่เขตชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และ 3. “สนามปันสุข” โดยเปิดพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 23 แห่ง ให้พี่น้องประชาชนใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ของขวัญปีใหม่ 65 ของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก ควบคู่กับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไปด้วยกัน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 224/2564
วันที่ 20 ธ.ค. 2564

ท่านสามารถเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจ การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำ...
20/12/2021

ท่านสามารถเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจ การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคำถามที่พบบ่อย (FAQ)ตามลิงค์ด้านล่างนี้👉
https://drive.google.com/file/d/1wtg0b1WiLQq6pNeAG-L7v2egXN3G7mqp/view?usp=sharing

ท่านสามารถเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจ การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคำถามที่พบบ่อย (FAQ)ตามลิงค์ด้านล่างนี้👉
https://drive.google.com/file/d/1wtg0b1WiLQq6pNeAG-L7v2egXN3G7mqp/view?usp=sharing

⭐ปลัด มท. นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แสดงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต...
13/12/2021

⭐ปลัด มท. นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แสดงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้าน
การทุจริตสากล⭐

⭐กระทรวงมหาดไทย จัดนิทรรศการ "89 ปี รัฐธรรมนูญไทย ภายใต้        การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ...
13/12/2021

⭐กระทรวงมหาดไทย จัดนิทรรศการ "89 ปี รัฐธรรมนูญไทย ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"ระหว่างวันที่ 9 -14 ธันวาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย⭐

⭐กระทรวงมหาดไทย - สมาคมแม่บ้านมหาดไทย แถลงข่าวเปิดตัว    "ร้านกาชาดแม่บ้านมหาดไทยออนไลน์" อย่างยิ่งใหญ่ พบกันในงานกาชาดอ...
09/12/2021

⭐กระทรวงมหาดไทย - สมาคมแม่บ้านมหาดไทย แถลงข่าวเปิดตัว "ร้านกาชาดแม่บ้านมหาดไทยออนไลน์" อย่างยิ่งใหญ่ พบกันในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564⭐

ขอเชิญผู้สนใจขอรับหนังสือ "แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ 25 บาท ไปยัง...
03/12/2021

ขอเชิญผู้สนใจขอรับหนังสือ "แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ 25 บาท ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่อยู่

หรือคลิกอ่านได้ที่นี่
.pdf>> https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10679
e-book>> https://anyflip.com/chyfo/zpzm/

ขอเชิญผู้สนใจขอรับหนังสือ "แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ 25 บาท ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่อยู่

หรือคลิกอ่านได้ที่นี่
.pdf>> https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10679
e-book>> https://anyflip.com/chyfo/zpzm/

คำว่า "ถอดบทเรียน" น่าจะคุ้นชินกับเราท่านทั้งหลายเพื่อให้ทราบวิธีการถอดบทเรียน  หลักการ  การสร้างบรรยากาศ หรือวิธีการตั้...
03/12/2021

คำว่า "ถอดบทเรียน" น่าจะคุ้นชินกับเราท่านทั้งหลาย
เพื่อให้ทราบวิธีการถอดบทเรียน หลักการ การสร้างบรรยากาศ หรือวิธีการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์ จึงขอแนะนำวิธีดี ๆ มาแบ่งปันค่ะ
https://bit.ly/3IiFkxu

cr. การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
https://rtanc.ac.th/?page_id=2695

คำว่า "ถอดบทเรียน" น่าจะคุ้นชินกับเราท่านทั้งหลาย
เพื่อให้ทราบวิธีการถอดบทเรียน หลักการ การสร้างบรรยากาศ หรือวิธีการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์ จึงขอแนะนำวิธีดี ๆ มาแบ่งปันค่ะ
https://bit.ly/3IiFkxu

cr. การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
https://rtanc.ac.th/?page_id=2695

⭐ แม่บ้านมหาดไทย แกรนเซลล์ ขนคาราวานสินค้าบริโภค จำหน่ายภายในงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ" ⭐
02/12/2021

⭐ แม่บ้านมหาดไทย แกรนเซลล์ ขนคาราวานสินค้าบริโภค จำหน่ายภายในงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ" ⭐

ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาแล้วค่ะ  http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/4913/หร...
01/12/2021

ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาแล้วค่ะ
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/4913/
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/listallnews

อ่านประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ได้ที่นี่
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/26857036e7085734a4d4834680908add1ecde24.pdf

สำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th โดยทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับคู่มือภายในเดือนมกราคม 2565 คู่มือดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อความบางส่วนเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับบางข้อคำถามเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

ปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาแล้วค่ะ
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/4913/
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/listallnews

อ่านประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ได้ที่นี่
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/26857036e7085734a4d4834680908add1ecde24.pdf

สำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th โดยทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับคู่มือภายในเดือนมกราคม 2565 คู่มือดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อความบางส่วนเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับบางข้อคำถามเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

01/12/2021

๑ ธันวาคม "วันดำรงราชานุภาพ" องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ท่านสามารถรับชมวิดีทัศน์ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ได้ที่นี่

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์ "น้องดรีม"  หมายเลข 15 นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักนโยบ...
30/11/2021

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์
"น้องดรีม" หมายเลข 15
นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวแทนสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 ด้วยการร่วมบริจาคผ่านการมอบดอกไม้เพื่อร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยได้ตามลิ้งค์
https://activity.redcrossfair.com/vote/info/128

https://activity.redcrossfair.com/vote/info

⭐มท.1 ตอบกระทู้ สว. เรื่องสายบนเสาไฟฟ้า เร่ง กสทช. บูรณาการจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อลดสภาพสายที่รุงรัง⭐
30/11/2021

⭐มท.1 ตอบกระทู้ สว. เรื่องสายบนเสาไฟฟ้า เร่ง กสทช. บูรณาการจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อลดสภาพสายที่รุงรัง⭐

มท.1 ตอบกระทู้ สว. เรื่องสายบนเสาไฟฟ้า เร่ง กสทช.บูรณาการจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร นำรูปแบบการใช้สายร่วมกัน(single last mile)มาใช้ เพื่อลดสภาพสายที่รกรุงรัง

วันนี้ (29 พ.ย. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนตอบกระทู้ถาม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง ปัญหาสายไฟฟ้า สายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากกระทู้ถามที่ท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามในวันนี้ ได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าสายที่พาดระโยงระยางรกรุงรังบนเสาไฟฟ้า มิใช่สายไฟฟ้า แต่เป็นสายสื่อสาร ได้แก่ สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต และสายเคเบิ้ลทีวีทั้งหลาย โดยสายไฟฟ้าจะถูกติดตั้งอยู่ด้านบนและบางพื้นที่ถูกนำลงร้อยสายไว้ใต้ดิน ซึ่งสายสื่อสารดังกล่าว อยู่ในการกำกับของสำนักงาน กสทช. โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักที่ไม่เป็นระเบียบ ให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เพื่อลดจำนวนการพาดสาย อย่างเร่งด่วน และ ให้มีสายเข้าบ้านเรือนประชาชนเส้นเดียว (Single last mile) โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) หรือผู้ประกอบการเอกชน และให้ สำนักงาน กสทช. กำกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้กำหนดเวลาที่วางแผน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดสายสื่อสารตามลำดับความจำเป็นเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะนำรูปการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบการใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน (Single last mile) มาใช้ในการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ซึ่งรูปแบบแนวคิด Single Last Mile เป็นการกำหนดให้หน่วยงานผู้ได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของโครงข่ายสายปลายทางที่มีเพียงรายเดียว (Single Last Mile Provider) ซึ่งผู้ให้บริการทุกราย จะต้องไปเช่าใช้ เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการใดต้องการใช้บริการกับผู้ประกอบการรายใด ๆ ผู้ให้บริการ Single Last Mile ก็จะมาเชื่อมสายสื่อสารจากผู้ประกอบการรายนั้น ๆ ไปยังที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการของลูกค้า ซึ่งการนำรูปแบบแนวคิด Single last mile มาใช้ จะทำให้จานวนสายสื่อสารปลายทางมีจำนวนลดลง และจะทำให้ลดสภาพสายสื่อสารที่รกรุงรังบนเสาไฟฟ้าลงได้

“การจัดระเบียบสายสื่อสารแบบ Single Last Mile (การใช้ทรัพยากรร่วมกัน) สามารถทำได้ทั้งการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบแขวนอากาศ และการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งการนำแนวคิดนี้มาใช้ หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดหลักเกณฑ์และข้อบังคับมารองรับเพื่อใช้ในการดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พลเอก อนุพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 198/2564
วันที่ 29 พ.ย. 2564

ที่อยู่

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022215958

เว็บไซต์

http://www.stabundamrong.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาดไทย Knowledge managementผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาดไทย Knowledge management:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย และเป็นการแก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการเพิ่มความมั่นคงและแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
เทพบูรพา มหาดไทย Knowledge management เผยแพร่บทความน่าอ่านตอน 11 "สารพันความรู้น่าสนใจ" โดย สุดจิต นิมิตกุล ท.ศ.8836 รุ่น 03-05 อดีตรองปลัดกระทรวงฯ พร้อมกล่าวถึง สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตามรูป) อ่านออนไลน์ bit.ly/2zn3XL7
ผู้รักษากฏหมายเป็นคนสั่งการตัดต้นไม้สะเอง แบบนี้ประชาชนจะพึ่งใครครับ เหมือนเรื่องจะเงียบไป ชาวบ้านแสนตอขอติดตามเรื่องคนตัดไม้อย่างต่อเนื่องนะครับขอความคืบหน้าด้วยครับ ฝากพี่น้องคนละไลท์คนละแชร์เพื่อความเป็นธรรมในสังคมเราครับ มีรอยโดนเผาไม่รู้ว่าเพื่ออะไรครับ ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปทำป่านนี้นอนคุกแล้วนี่มันเป็นใครเรื่องถึงดูเงียบแบบนี้ ตัดต้นไม้(ไม้สักทอง)ในเขตทางสาธารณะ ถนน อบจ.กพ.1032 สายบ้านคลองคลุง-บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตัดไปแล้วกลัวความผิดนำกลับมาทิ้งไว้ข้างทาง ฝากทางการเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ