สำนักงานประปาสาขาพระโขนง

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง เขตบางนา เทศบาลตำบลด่านสำโรง​ และอบต.บางแก้ว ทั้งหมด และมีพื้นที่บริการในเขตสวนหลวง, เขตคลองเตย, เขตวัฒนา, เขตประเวศ, เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และเทศบางเมืองปู่เจ้าสมิงพราย​ บางส่วน

เปิดเหมือนปกติ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ม...
24/07/2021

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา

วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๔ นี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญแบบ New Normal สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัตืธรรมอยู่บ้าน หรือร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ตามแนวทาง “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา

วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๔ นี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญแบบ New Normal สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัตืธรรมอยู่บ้าน หรือร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ตามแนวทาง “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 1  มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 1200 ขวด แด่สำนักงานเ...
23/07/2021

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 1 มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 1200 ขวด แด่สำนักงานเขตบางนา เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 ได้บริโภคน้ำสะอาด เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 1 มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 1200 ขวด แด่สำนักงานเขตบางนา เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 ได้บริโภคน้ำสะอาด เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ1 และนายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. ส่งความห่วงใยแด่คร...
22/07/2021

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ1 และนายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. ส่งความห่วงใยแด่ครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน สสพ. ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงเขตคลองเตย โดยมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อโควิด19 พร้อมมอบถุงยังชีพและยาที่จำเป็นในช่วงการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ1 และนายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. ส่งความห่วงใยแด่ครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน สสพ. ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงเขตคลองเตย โดยมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อโควิด19 พร้อมมอบถุงยังชีพและยาที่จำเป็นในช่วงการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ1 มอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จำนวน 10 ชุด แด...
21/07/2021

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ1 มอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จำนวน 10 ชุด แด่ คปอ.ชุดที่ 5 สสพ สสส. เพื่อใช้ตรวจคัดกรองบุคลากรที่อาจมีความเสี่ยงสูงจากปฏิบัติงานนอกสถานที่ ช่วยลดความเสี่ยง และลดความแออัดของผู้รับการตรวจ ณ จุดบริการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากร กปน.และผู้รับบริการ

แอดไลน์ @MWAthailand สะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้ว💦 ให้บริการทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาแบบสะดวกสุด ๆ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน 😀👍 ➡ ...
21/07/2021

แอดไลน์ @MWAthailand สะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้ว💦 ให้บริการทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาแบบสะดวกสุด ๆ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน 😀👍

➡ เช็กพื้นที่น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหลจากพิกัดด้วยตนเอง หรือรับบริการแจ้งเตือนล่วงหน้าพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยระบบอัตโนมัติ
➡ เช็กคุณภาพน้ำประปารายวัน
➡ สอบถามค่าน้ำประปา
➡ ดูยอดค้างชำระ และบริการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระค่าน้ำประปา
➡ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการใช้น้ำ ก็พิมพ์คำถามที่ต้องการผ่านหน้าแช็ตแบบส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของ กปน. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แอดไลน์ @MWAthailand แล้วลงทะเบียนสมัคร 📱MWA Line Connect ง่าย ๆ แค่
✔พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์มือถือ
✔พิมพ์เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ สาขา และเขต
✔รอระบบยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิก

สมัครติดไลน์ไว้ 🤗 แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นอีกเยอะ

#MWA
#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด เมื่อจ่ายผ่านตัวแทนรับชำระเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก COV...
21/07/2021

กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด เมื่อจ่ายผ่านตัวแทนรับชำระเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก COVID-19 ถึง 30 ก.ย. 64 นี้

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงในขณะนี้ กปน. จึงยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด เมื่อชำระผ่านตัวแทนรับชำระเงินทุกแห่ง (ไม่รวมค่าบริการที่ตัวแทนเรียกเก็บ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ตามที่ กปน. แจ้งงดทำธุรกรรม เช่น ชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น กปน. ขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ชำระค่าน้ำประปาได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ชำระค่าน้ำรอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่าง ๆ / แอปฯ ตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต

• ชำระค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น

กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด เมื่อจ่ายผ่านตัวแทนรับชำระเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก COVID-19 ถึง 30 ก.ย. 64 นี้

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงในขณะนี้ กปน. จึงยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด เมื่อชำระผ่านตัวแทนรับชำระเงินทุกแห่ง (ไม่รวมค่าบริการที่ตัวแทนเรียกเก็บ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ตามที่ กปน. แจ้งงดทำธุรกรรม เช่น ชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น กปน. ขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ชำระค่าน้ำประปาได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ชำระค่าน้ำรอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่าง ๆ / แอปฯ ตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต

• ชำระค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น

กปน. ขยายเวลาลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ต่อเนื่องอีก 2  เดือนสำหรับ...
20/07/2021

กปน. ขยายเวลาลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ต่อเนื่องอีก 2 เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 20 ก.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว  การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป...
20/07/2021

ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 20 ก.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ #แยกศรีอุดม ถึง #แยกศรีเอี่ยม (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยศรีนครินทร์ 63 ถึงซอย 65 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 54 ถึงซอย 64)
• #ถนนอุดมสุข ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 58 ถึงซอย 60
• #ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 10
• #ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 23 ถึงซอย 41

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 20 ก.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ #แยกศรีอุดม ถึง #แยกศรีเอี่ยม (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยศรีนครินทร์ 63 ถึงซอย 65 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 54 ถึงซอย 64)
• #ถนนอุดมสุข ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 58 ถึงซอย 60
• #ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 10
• #ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 23 ถึงซอย 41

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. ในฐานะประธานกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก...
19/07/2021

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. ในฐานะประธานกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาธรรมาภิบาล กปน. ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Video Conferences) โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

● การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร รวมทั้งเป้าหมายและบทบาทหน้าที่ของสภาฯ ในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

● การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย สภาธรรมาภิบาล กปน.

● การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงานสภาฯ ประจำ ปีงบประมาณ 2565

● การขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับรอง (บัญชี ข) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง นำน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 200 โหล มอบให้น...
16/07/2021

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง นำน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 200 โหล มอบให้นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มให้แด่เจ้าหน้าที่และประชาชน ณ จุดบริการคัดกรองตรวจหาเชื้อ COVID-19 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ทั้งนี้ สสพ.ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง นำน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 200 โหล มอบให้นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มให้แด่เจ้าหน้าที่และประชาชน ณ จุดบริการคัดกรองตรวจหาเชื้อ COVID-19 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ทั้งนี้ สสพ.ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 350 โหล แด่สำนักงานเขตบางนา เพื่อช่วยเหล...
15/07/2021

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 350 โหล แด่สำนักงานเขตบางนา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแด่ชุมชน กลุ่มคนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบหยุดพักงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางนา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” จำนวน 350 โหล แด่สำนักงานเขตบางนา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแด่ชุมชน กลุ่มคนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบหยุดพักงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางนา

จ่ายค่าน้ำ ช่องทางไหนก็สะดวก กปน. ชวนคุณจ่ายค่าน้ำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 💫แอปฯ MWA onMobi...
12/07/2021

จ่ายค่าน้ำ ช่องทางไหนก็สะดวก

กปน. ชวนคุณจ่ายค่าน้ำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

💫แอปฯ MWA onMobile และ ระบบ MWA e-Service
💫หักบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต ไม่ต้องกังวลใจทุกเดือน
💫แอปฯ ธนาคาร และ Internet Banking
💫แอปฯ ตัวแทนรับชำระเงิน
💦 😌 เกินกำหนดชำระก็ยังจ่ายออนไลน์ได้นะ

#MWA
#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

จ่ายค่าน้ำ ช่องทางไหนก็สะดวก

กปน. ชวนคุณจ่ายค่าน้ำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

💫แอปฯ MWA onMobile และ ระบบ MWA e-Service
💫หักบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต ไม่ต้องกังวลใจทุกเดือน
💫แอปฯ ธนาคาร และ Internet Banking
💫แอปฯ ตัวแทนรับชำระเงิน
💦 😌 เกินกำหนดชำระก็ยังจ่ายออนไลน์ได้นะ

#MWA
#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว  การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป...
12/07/2021

ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ #แยกศรีอุดม ถึง #แยกศรีเอี่ยม (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยศรีนครินทร์ 63 ถึงซอย 65 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 54 ถึงซอย 64)
• #ถนนอุดมสุข ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 58 ถึงซอย 60
• #ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 10
• #ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 23 ถึงซอย 41

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่ #แยกศรีอุดม ถึง #แยกศรีเอี่ยม (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยศรีนครินทร์ 63 ถึงซอย 65 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 54 ถึงซอย 64)
• #ถนนอุดมสุข ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 58 ถึงซอย 60
• #ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 10
• #ถนนบางนา-ตราด ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 23 ถึงซอย 41

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

12-31 ก.ค. 64 กปน. แจ้งงดชำระค่าน้ำ และทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่  สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ  จอด จ่าย จร ...
09/07/2021

12-31 ก.ค. 64 กปน. แจ้งงดชำระค่าน้ำ และทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ จอด จ่าย จร และ เคาน์เตอร์บริการภายในห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ชวนใช้ช่องทาง กปน. ออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. กล่าวว่า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของประชาชนจากการเดินทางไปในที่ชุมชน ช่วยลดการแพร่ระบาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงในขณะนี้ กปน. จึงของดทำธุรกรรม เช่น ชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการภายในห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์บางแค) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ กปน. ยังคงผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพื่อให้บริการประชาชน รวมถึงงานที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ซ่อมท่อประปา ตามปกติทุกพื้นที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน กปน. ขอเชิญชวนใช้บริการ กปน.ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store หรือผ่านแอปฯ ของตัวแทนรับชำระเงิน โดยแอปฯ Krungthai Next เป๋าตัง และ ttb touch (เฉพาะบัญชี ttb All Free) ไม่มีค่าบริการ

• การชำระเงินค่าน้ำประปา กรณีชำระเกินกำหนด และกรณีถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว (ผูกลวด) มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ สามารถชำระได้ที่เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th แอปฯ MWA onMobile BLUEpay ShopeePay เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี โลตัส CenPay

• MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

• ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

12-31 ก.ค. 64 กปน. แจ้งงดชำระค่าน้ำ และทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ จอด จ่าย จร และ เคาน์เตอร์บริการภายในห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ชวนใช้ช่องทาง กปน. ออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. กล่าวว่า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของประชาชนจากการเดินทางไปในที่ชุมชน ช่วยลดการแพร่ระบาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงในขณะนี้ กปน. จึงของดทำธุรกรรม เช่น ชำระค่าน้ำ การขอติดตั้งประปา การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการภายในห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์บางแค) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ กปน. ยังคงผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพื่อให้บริการประชาชน รวมถึงงานที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ซ่อมท่อประปา ตามปกติทุกพื้นที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน กปน. ขอเชิญชวนใช้บริการ กปน.ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store หรือผ่านแอปฯ ของตัวแทนรับชำระเงิน โดยแอปฯ Krungthai Next เป๋าตัง และ ttb touch (เฉพาะบัญชี ttb All Free) ไม่มีค่าบริการ

• การชำระเงินค่าน้ำประปา กรณีชำระเกินกำหนด และกรณีถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว (ผูกลวด) มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ สามารถชำระได้ที่เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th แอปฯ MWA onMobile BLUEpay ShopeePay เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี โลตัส CenPay

• MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

• ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่

1564/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
Bangkok
10260

ข้อมูลทั่วไป

เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. *เฉพาะบริการชำระเงิน เปิดบริการ 7.30-15.30 น.* ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นบริการรับชำระเงิน เปิดบริการ 07.30-15.30 น. ไม่ปิดพักเที่ยง ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ให้บริการคลอบคลุมเขตพระโขนง เขตบางนา เทศบาลตำบลด่านสำโรง​ และเทศบาลเมืองบางแก้ว ทั้งหมด และมีพื้นที่บริการในเขตสวนหลวง, เขตคลองเตย, เขตวัฒนา, เขตประเวศ, เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย​ บางส่วน

ประเภทงานบริการ

1.ติดตั้งประปาใหม่ การขอติดตั้งประปาใหม่ มี 2 ประเภท ได้แก่ มิเตอร์ถาวร (ให้แก่ที่พักอาศัยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมั่นคง มีบ้านเลขที่จากสำนักงานเขต) และมิเตอร์ชั่วคราว (ให้แก่เพิงพักอาศัยที่มีลักษณะสำหรับพักอยู่ชั่วคราว, สถานที่ที่กำลังก่อสร้าง หรือที่ดินว่างเปล่า)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด