สำนักงานประปาสาขาพระโขนง

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง เขตบางนา เทศบาลตำบลด่านสำโรง​ และอบต.บางแก้ว ทั้งหมด และมีพื้นที่บริการในเขตสวนหลวง, เขตคลองเตย, เขตวัฒนา, เขตประเวศ, เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และเทศบางเมืองปู่เจ้าสมิงพราย​ บางส่วน

เปิดเหมือนปกติ

กปน. เชิญชวน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขอความร่วมมือประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู...
05/11/2021

กปน. เชิญชวน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขอความร่วมมือประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กปน. ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำ จนอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสงวนรักษาน้ำดิบในคลองประปาให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การนำไปผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย นอกจากนี้ การลอยกระทงในคลองประปา ยังผิด พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

ทั้งนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมประเพณีที่ดีงามภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้ประชาชนแต่งกายชุดไทยร่วมงาน ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ลอยกระทงในสถานที่ที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดไว้ให้ เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีต่อไป และใช้แนวทาง "1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง” หรือสามารถลอยกระทงผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะได้ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปีนี้รัฐบาลรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมงาน หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

กปน. เชิญชวน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขอความร่วมมือประชาชน งดลอยกระทงในคลองประปา

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กปน. ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำ จนอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสงวนรักษาน้ำดิบในคลองประปาให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การนำไปผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย นอกจากนี้ การลอยกระทงในคลองประปา ยังผิด พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

ทั้งนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมประเพณีที่ดีงามภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้ประชาชนแต่งกายชุดไทยร่วมงาน ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ลอยกระทงในสถานที่ที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดไว้ให้ เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีต่อไป และใช้แนวทาง "1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง” หรือสามารถลอยกระทงผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะได้ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปีนี้รัฐบาลรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมงาน หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนคุณยึดหลัก D M H T T A ปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” เพื่อป้องกัน Covid-19(right)D M H T...
05/11/2021

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนคุณยึดหลัก D M H T T A ปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” เพื่อป้องกัน Covid-19

(right)D M H T T A (left)
D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ
A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

#การประปานครหลวง
#MWA
#ChangeforbetterCare

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนคุณยึดหลัก D M H T T A ปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” เพื่อป้องกัน Covid-19

(right)D M H T T A (left)
D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ
A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

#การประปานครหลวง
#MWA
#ChangeforbetterCare

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง นายอดิศักดิ์ ภูธนาภานุภิญโญ ผู...
04/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง นายอดิศักดิ์ ภูธนาภานุภิญโญ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา และทีมงาน เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้างานก่อสร้างวางท่อประปา โครงการ“The Forestias” บางนา-ตราด โดยมีแผนวางท่อประปาชนิด HDPE ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร ภายในอุโมงค์ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ พร้อมทั้งร่วมประชุมกับผู้แทนโครงการ เพื่อหารือแนวทางก่อสร้างวางท่อ และงานติดตั้งมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ ในอนาคตอีกด้วย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผจ.สสพ. และคณะผู้บริหาร สสพ. เข้าพบปะแนะนำตัวกับผู้อำนวยการเขตพระโข...
03/11/2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผจ.สสพ. และคณะผู้บริหาร สสพ. เข้าพบปะแนะนำตัวกับผู้อำนวยการเขตพระโขนง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมแสดงความยินดีกับนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเขต พร้อมกันนี้ ผจ.สสพ.ได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน อาทิ การปรับปรุงแรงดันน้ำประปา การควบคุมงานวางท่อประปาให้เรียบร้อย การขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ โดยทั้ง 2 หน่วยงานพร้อมประสานความร่วมมือในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ข...
01/11/2021

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ขวด แก่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยมี นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผจ.สสพ. เป็นประธานการประชุม สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ครั้งที่ 10/2564...
29/10/2021

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผจ.สสพ. เป็นประธานการประชุม สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ครั้งที่ 10/2564 เพื่อติดตามผลงานการดำเนินงาน และมอบหมายนโยบายการทำงาน โดยมีนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1.การลดน้ำสูญเสีย ขอให้ทุกส่วนงานช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมรักษาทรัพยากรน้ำ
2.การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน โดยเฉพาะเหตุท่อประปาแตกรั่ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหารงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (MWA Command Center: MCC) การประปานครหลวง
3.การยกระดับงานบริการ เพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม โดยจะมีการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทอีกครั้ง เนื่องจากทั้ง 2 สาขา ใช้อาคารสำนักงานร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประปาสาขาพระโขนง(สสพ.) นำโดยนางสาวภาวิณี มากโภคา ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ และนางสา...
26/10/2021

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานประปาสาขาพระโขนง(สสพ.) นำโดยนางสาวภาวิณี มากโภคา ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ และนางสาววิทยากร คำภู ผู้อำนวยการกองรายได้ ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง โดยนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง รักษาราชการแทนผอ.เขตพระโขนง เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินการติดตั้งตู้เสริมแรงดันน้ำในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำประปา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม และต้องไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน คำนึงถึงการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจและออกแบบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้พระราชทานกำเนิ...
23/10/2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

21-24 ต.ค. 64 กปน. แจ้งหยุดให้บริการรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง และกอ...
20/10/2021

21-24 ต.ค. 64 กปน. แจ้งหยุดให้บริการรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง และกองจัดเก็บพิเศษ ชวนลูกค้าใช้บริการออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันออกพรรษา เป็นวันหยุดประจำปีภาคกลาง รวมทั้งให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชเป็นกรณีพิเศษ กปน. จึงจะหยุดให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และกองจัดเก็บพิเศษ กปน. โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ กปน. ยังคงให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย และให้บริการซ่อมท่อแตกรั่วตามปกติ

อนึ่ง เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค ยังคงปิดให้บริการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนลูกค้าใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่างและตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต และค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น

• บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Receipt & e-Tax invoice (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

• ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

21-24 ต.ค. 64 กปน. แจ้งหยุดให้บริการรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง และกองจัดเก็บพิเศษ ชวนลูกค้าใช้บริการออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันออกพรรษา เป็นวันหยุดประจำปีภาคกลาง รวมทั้งให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชเป็นกรณีพิเศษ กปน. จึงจะหยุดให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และกองจัดเก็บพิเศษ กปน. โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ กปน. ยังคงให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย และให้บริการซ่อมท่อแตกรั่วตามปกติ

อนึ่ง เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค ยังคงปิดให้บริการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนลูกค้าใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่างและตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต และค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น

• บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Receipt & e-Tax invoice (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

• ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสายใจ นวลฉวี ผอ.กรก.สสพ.มอบน้ำดื่มปาป้าจำนวน 1,008 ขวด ให้สำนักงานเขตประเวศ เพื่อสนับสนุนก...
20/10/2021

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสายใจ นวลฉวี ผอ.กรก.สสพ.มอบน้ำดื่มปาป้าจำนวน 1,008 ขวด ให้สำนักงานเขตประเวศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด-19 ได้บริโภคน้ำสะอาด เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสายใจ นวลฉวี ผอ.กรก.สสพ.มอบน้ำดื่มปาป้าจำนวน 1,008 ขวด ให้สำนักงานเขตประเวศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด-19 ได้บริโภคน้ำสะอาด เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 1 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสา...
20/10/2021

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 1 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง และนางสาวอัจฉรา ปรมาธิกุล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ 8 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน สสพ. สสส.ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2564 ณ สำนักงานประปาสาขา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ช่วยกันบำรุงรักษาต้นไม้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ช่วยกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ กำจัดวัชพืช ร่วมสร้างบรรยากาศรอบอาคารสำนักงานให้ร่มรื่นสวยงาม

สำนักงานประปาสาขาพระโขนงและสาขาสุขุมวิท ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นหนทางสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

แอดไลน์ @MWAthailand สะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้ว💦 ให้บริการทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาแบบสะดวกสุด ๆ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน 😀👍 ➡ ...
19/10/2021

แอดไลน์ @MWAthailand สะดวก ง่าย แค่ปลายนิ้ว💦 ให้บริการทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาแบบสะดวกสุด ๆ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน 😀👍

➡ เช็กพื้นที่น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหลจากพิกัดด้วยตนเอง หรือรับบริการแจ้งเตือนล่วงหน้าพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยระบบอัตโนมัติ
➡ เช็กคุณภาพน้ำประปารายวัน
➡ สอบถามค่าน้ำประปา
➡ ดูยอดค้างชำระ และบริการแจ้งเตือนครบกำหนดชำระค่าน้ำประปา
➡ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการใช้น้ำ ก็พิมพ์คำถามที่ต้องการผ่านหน้าแช็ตแบบส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของ กปน. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แอดไลน์ @MWAthailand แล้วลงทะเบียนสมัคร 📱MWA Line Connect ง่าย ๆ แค่
✔พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์มือถือ
✔พิมพ์เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ สาขา และเขต
✔รอระบบยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิก

สมัครติดไลน์ไว้ 🤗 แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นอีกเยอะ

#MWA
#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง มอบหมายให้ กรก.สสพ. นำน้ำดื่มบรรจุถ...
18/10/2021

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง มอบหมายให้ กรก.สสพ. นำน้ำดื่มบรรจุถ้วย จำนวน 1,000 ถ้วย มอบให้โรงเรียนสิริรัตนาธร เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแด่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และบริการน้ำดื่มแด่ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับนักเรียนในพื้นที่เขตบางนา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง มอบหมายให้ กรก.สสพ. นำน้ำดื่มบรรจุถ้วย จำนวน 1,000 ถ้วย มอบให้โรงเรียนสิริรัตนาธร เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแด่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และบริการน้ำดื่มแด่ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับนักเรียนในพื้นที่เขตบางนา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง พร้อมด้วย ผอ.กรร. หน.สกส. และหน.สอบ...
15/10/2021

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง พร้อมด้วย ผอ.กรร. หน.สกส. และหน.สอบ. เข้าพบ ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ รองปลัดเทศบาลสำโรงเหนือ และทีมงานกองช่าง เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงท่อประปาบริเวณซอยสุขุมวิท 113 (ท่อมีอายุมากกว่า 40 ปี) และแก้ไขปัญหาท่อประปาแตกรั่วบ่อยครั้ง เพิ่มแรงดันน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว อันเป็นการเพิ่มโอกาสขายน้ำอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ในซอยสุขุมวิท 113 เป็นพื้นที่ชุมชนตลาดที่มีการสัญจรของประชาชนอย่างหนาแน่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกันทั้ง 2 หน่วยงาน เน้นผลประโยชน์ของประชาชน และลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง มอบหมายให้ กรก.สสพ. นำน้ำดื่มบร...
14/10/2021

ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2564 นายธีรศักดิ์ จางวิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพระโขนง มอบหมายให้ กรก.สสพ. นำน้ำดื่มบรรจุถ้วย จำนวน 2,000 ถ้วย มอบให้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแด่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และบริการน้ำดื่มแด่ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับนักเรียนในพื้นที่เขตพระโขนง

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 💛สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์🖤น้...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💛สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
🖤น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💛สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
🖤น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 1) ประชุมทีมผู้บริหารในสังกัดสายงานบริการ 1 ได้แก...
11/10/2021

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 1) ประชุมทีมผู้บริหารในสังกัดสายงานบริการ 1 ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท สำนักงานประปาสาขาพระโขนง สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ และสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เพื่อมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

🔹 งานลดน้ำสูญเสีย มุ่งเป้าหาสาเหตุน้ำของสูญเสีย และบูรณาการความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
🔹 การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ควรดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
🔹 การบริหารจัดการบุคลากรในการให้บริการประชาชน ควรจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ และยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
🔹 การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน ขอให้ทุกสาขาช่วยคิดค้นและนำเสนออย่างน้อยสาขาละ 1 ผลงาน

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญเกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักง...
08/10/2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ
เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ
เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

ที่อยู่

1564/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
Bangkok
10260

ข้อมูลทั่วไป

เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. *เฉพาะบริการชำระเงิน เปิดบริการ 7.30-15.30 น.* ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เว็บไซต์

www.mwa.co.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขาพระโขนง:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นบริการรับชำระเงิน เปิดบริการ 07.30-15.30 น. ไม่ปิดพักเที่ยง ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ให้บริการคลอบคลุมเขตพระโขนง เขตบางนา เทศบาลตำบลด่านสำโรง​ และเทศบาลเมืองบางแก้ว ทั้งหมด และมีพื้นที่บริการในเขตสวนหลวง, เขตคลองเตย, เขตวัฒนา, เขตประเวศ, เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย​ บางส่วน

ประเภทงานบริการ

1.ติดตั้งประปาใหม่ การขอติดตั้งประปาใหม่ มี 2 ประเภท ได้แก่ มิเตอร์ถาวร (ให้แก่ที่พักอาศัยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมั่นคง มีบ้านเลขที่จากสำนักงานเขต) และมิเตอร์ชั่วคราว (ให้แก่เพิงพักอาศัยที่มีลักษณะสำหรับพักอยู่ชั่วคราว, สถานที่ที่กำลังก่อสร้าง หรือที่ดินว่างเปล่า)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด