ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย โทรสาร 0 2143 8511 ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเพื่อให้เป็น ศูนย์การศึกษาที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เป็นห้องเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยประยุกต์รูปแบบมาจากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประเทศออสเตรเลีย มีการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

History
The Democratic Education Center(DEC) was established by the Office of the Election Commission in 2006,as self learning democratic center.

DEC was first located in Thammasat University, Rangsit Campus which later move to the Government Complex , Ratthaprasasanabhakti Building on the 1st floor, changwattana road, Laksi Bangkok.
แนวความคิดหลัก
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธ

DEC was first located in Thammasat University, Rangsit Campus which later move to the Government Complex , Ratthaprasasanabhakti Building on the 1st floor, changwattana road, Laksi Bangkok.
แนวความคิดหลัก
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธ

เปิดเหมือนปกติ

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2564ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ผู...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2564
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2564
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายนเนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิ...
29/04/2021

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน
เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน
เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วันที่ 28 เมษายน ...
28/04/2021

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของดให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิไตย และห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย...
27/04/2021

ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของดให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิไตย และห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
โดยสามารถใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ http://library.ect.go.th
#โควิด-19
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของดให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิไตย และห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
โดยสามารถใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ http://library.ect.go.th
#โควิด-19
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ท่านสามารถติดตามการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ทาง www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน smart vote #เลื...
23/04/2021

ท่านสามารถติดตามการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ทาง www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน smart vote

#เลือกตั้งท้องถิ่น
#เลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ท่านสามารถติดตามการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ทาง www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน smart vote

#เลือกตั้งท้องถิ่น
#เลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล#เลือกตั้งเทศบาล​​​#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​​#สำนักงานคณะกรรมการก...
23/04/2021
รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล

รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล

#เลือกตั้งเทศบาล​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

https://youtu.be/J1N6utvERgY

รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล#เลือกตั้งเทศบาล​​#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​​#สำนักงานคณะ...

อย่าลืมไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ใหม่ 5 แห่ง 4 จังหวัด#เลือกตั้งเทศบาล#การเลือกตั้งท้องถิ่น#สำน...
21/04/2021

อย่าลืมไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ใหม่ 5 แห่ง 4 จังหวัด

#เลือกตั้งเทศบาล
#การเลือกตั้งท้องถิ่น
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อย่าลืมไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ใหม่ 5 แห่ง 4 จังหวัด

#เลือกตั้งเทศบาล
#การเลือกตั้งท้องถิ่น
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
06/04/2021

Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

06/04/2021
ระวังถูกจำกัดสิทธิ ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ปร...
02/04/2021
ระวังถูกจำกัดสิทธิ ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธ

ระวังถูกจำกัดสิทธิ ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล อย่าลืม แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นได้ถึงวันที่ 4 เมษายนนี้ ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
-หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10401
.
หรือยื่นแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง/มอบหมายผู้อื่น/ส่งทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9322
Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 29/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มช่องทางวิธีการแ...
19/03/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 29/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มช่องทางวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะผู้ศึกษาดูงานจากสถาบันรัชต์ภาคย์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิ...
17/03/2021

คณะผู้ศึกษาดูงานจากสถาบันรัชต์ภาคย์ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จำนวน 18 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น.

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกต...
10/03/2021

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ
.
บัตรเลือกตั้งสีม่วง
สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาท
ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว
.
บัตรเลือกตั้งสีชมพู
สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาท
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน
.
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งเทศบาล​​​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพุธที่ 10 มีนาคม 256...
10/03/2021

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จำนวน 34 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

คณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 144 คน โดยจัดเป็น 2 ก...
05/03/2021

คณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 144 คน โดยจัดเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 72 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่https://khonthai.com/TH/เ...
03/03/2021

ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่
https://khonthai.com/TH/
เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​
ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งเทศบาล​​​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่
https://khonthai.com/TH/
เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​
ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง ที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งเทศบาล​​​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SmartVote เพื่อติดตามข้อมูลการเลือกตั้งเทศบาลสามารถดาวน์โหล...
03/03/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SmartVote เพื่อติดตามข้อมูลการเลือกตั้งเทศบาล
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SmartVote ได้ที่ App Store และ Play Store
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
#SmartVote
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งเทศบาล​​​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SmartVote เพื่อติดตามข้อมูลการเลือกตั้งเทศบาล
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SmartVote ได้ที่ App Store และ Play Store
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
#SmartVote
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งเทศบาล​​​​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
Cr.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ Link ด้านล่าง 👇https://stat.bora.dopa...
19/02/2021

ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ Link ด้านล่าง 👇
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ Link ด้านล่าง 👇
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอเชิญชวนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้ามามีส่วนร่วมทา...
10/02/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอเชิญชวนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบ ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91) โดยแสดงเจตนา ประสงค์อุดหนุนเงินภาษี พร้อมทั้งกรอกจำนวนเงินภาษีที่จะอุดหนุนได้ไม่เกิน 500 บาท และใส่รหัสพรรคการเมืองที่ท่านต้องการอุดหนุนเงินภาษี (ตรวจสอบรหัสพรรคการเมือง ปีภาษี 2563 ได้ที่ www.ect.go.th และ www.rd.go.th) โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มแต่อย่างใด และกรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมยอดรวมเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมืองส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไป
ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทยและมีภาษีที่ต้องชำระ) สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ 31 มีนาคม 2564 หรือยื่นแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#สำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โทร. 02 141 8436-39
Cr. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

09/02/2021
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 8 - 12  กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้น...
09/02/2021

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สมาชิกสภาเทศบาล • เทศบาลนคร 5,000 บาท • เทศบาลเมือง 3,000 บาท • เทศบาลตำบล 2,000 บาท
นายกเทศมนตรี • เทศบาลนคร 10,000 บาท • เทศบาลเมือง 8,000 บาท • เทศบาลตำบล 5,000 บาท
#เลือกตั้งเทศบาล​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สมาชิกสภาเทศบาล • เทศบาลนคร 5,000 บาท • เทศบาลเมือง 3,000 บาท • เทศบาลตำบล 2,000 บาท
นายกเทศมนตรี • เทศบาลนคร 10,000 บาท • เทศบาลเมือง 8,000 บาท • เทศบาลตำบล 5,000 บาท
#เลือกตั้งเทศบาล​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพั...
09/02/2021

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#รับสมัครเลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งเทศบาล​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#รับสมัครเลือกตั้งเทศบาล
#เลือกตั้งเทศบาล​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 8/2564 วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2564การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ...
02/02/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 8/2564 วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 8/2564 วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี#เลือกตั้งท้องถิ่น...
02/02/2021

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งเทศบาล
#ประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาล ทางรายการ1) 2 นาที มีสาระ กับ กกต. ขอบอก2)...
21/01/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาล ทางรายการ
1) 2 นาที มีสาระ กับ กกต. ขอบอก
2) กกต.ขอบอก
3) เปิดประตูสู่ กกต.
ทางช่อง Youtube : ECT THAILAND
https://youtube.com/user/PrEctThailand
#เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้งเทศบาล #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาล ทางรายการ
1) 2 นาที มีสาระ กับ กกต. ขอบอก
2) กกต.ขอบอก
3) เปิดประตูสู่ กกต.
ทางช่อง Youtube : ECT THAILAND
https://youtube.com/user/PrEctThailand

#เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้งเทศบาล #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต

“อย่าลืม!! ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SMART VOTE”เพื่อติดตามข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ติดตามข่าวสารการ...
19/01/2021

“อย่าลืม!! ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SMART VOTE”เพื่อติดตามข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่
www.ect.go.th หรือสายด่วน 1444
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
#กกต. #เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“อย่าลืม!! ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SMART VOTE”เพื่อติดตามข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่
www.ect.go.th หรือสายด่วน 1444
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
#กกต. #เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาลสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.ect.go.th/.../article/article_20201106123008....
18/01/2021

คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :
https://www.ect.go.th/.../article/article_20201106123008.pdf
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#เลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :
https://www.ect.go.th/.../article/article_20201106123008.pdf
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#เลือกตั้งเทศบาล
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สวัสดีวันจันทร์เกาะติดสารพันสาระการเลือกตั้ง“สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ได้ที่ www.ect.go.th"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วม...
18/01/2021

สวัสดีวันจันทร์
เกาะติดสารพันสาระการเลือกตั้ง“สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ได้ที่ www.ect.go.th
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
#กกต. #เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สวัสดีวันจันทร์
เกาะติดสารพันสาระการเลือกตั้ง“สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ได้ที่ www.ect.go.th
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
#กกต. #เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้ง
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

9 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ
09/01/2021

9 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ

9 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ...
08/01/2021

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

25/12/2020
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ภายในวันที่ 21-27 ธ.ค.63

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ภายในวันที่ 21-27 ธ.ค.63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 หรือ www.ect.go.th
#เลือกตั้งอบจ
#ประชาสัมพันธ์กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
https://youtu.be/uFLfUilcGNU

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ภายในวันที่ 21-27 ธ.ค.63สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444 หรือ www.ect.go.th#...

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก กศน.สรรพยา จ.ชัยนาท จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...
23/12/2020

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก กศน.สรรพยา จ.ชัยนาท จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก กศน.สรรพยา จ.ชัยนาท จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2...
22/12/2020

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก กศน.สรรพยา จ.ชัยนาท จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

#เลือกตั้งอบจ #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส #20ธันวา63 #แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
20/12/2020

#เลือกตั้งอบจ #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส #20ธันวา63 #แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น

#เลือกตั้งอบจ #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส #20ธันวา63 #แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
19/12/2020

#เลือกตั้งอบจ #เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส #20ธันวา63 #แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น

ที่อยู่

แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418959

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากเกิด ก็เปิดเด้
ถ้าประเทศไทยใช้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขตามอนารยสากลแต่ใช้ระบบรัฐสภาถ้าจะเปลี่ยนจากรัฐสภาเป็นระบบกึ่งแทนจะได้ไหม คิดว่าคงไม่ผิดอะไรแค่แยกอำนาจให้ตรงตามหลักการเสรีประชาธิปไตย 1.รัฐสภา 2.นายกรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี) มาจากการเลือกตั้งโดยพลเมืองทั้งชาติ 3.ศาลยุติธรรม คัดสรรกันเองหรือจะเลือกตั้ง แอดฯเพจช่วยตอบ