ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย โทรสาร 0 2143 8511 ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเพื่อให้เป็น ศูนย์การศึกษาที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เป็นห้องเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยประยุกต์รูปแบบมาจากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประเทศออสเตรเลีย มีการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

History
The Democratic Education Center(DEC) was established by the Office of the Election Commission in 2006,as self learning democratic center.

DEC was first located in Thammasat University, Rangsit Campus which later move to the Government Complex , Ratthaprasasanabhakti Building on the 1st floor, changwattana road, Laksi Bangkok.
แนวความคิดหลัก
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธ

DEC was first located in Thammasat University, Rangsit Campus which later move to the Government Complex , Ratthaprasasanabhakti Building on the 1st floor, changwattana road, Laksi Bangkok.
แนวความคิดหลัก
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 125/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลื...
20/11/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 125/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 125/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

20/11/2021

📢 ใกล้ถึงเวลาเลือกตั้ง อบต. ก็จะตื่นเต้นหน่อยๆ
อย่าลืมเช็คคุณสมบัติผู้สมัครให้ดี จะได้อยู่ดูแลกันไปนานๆ
.
💚 รับรู้ปัญหาท้องถิ่น
💚 เข้าถึงประชาชนอย่างจริงใจ
💚 เป็นต้นแบบที่ดี นึกถึงส่วนรวม
💚 รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
💚 หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่ซื้อเสียง
.
ต้องเตรียมอะไรบ้าง? ก่อนไปใช้สิทธิ์ 📝
คลิก https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
🗓 28 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 08.00 - 17.00 น.
📍 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

15/11/2021

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

15/11/2021

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

11/11/2021
09/11/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนรับชมการแถลงข่าว “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” วันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 10.30 น.

หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้งสปอตสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย พร้อมล่ามภาษามือ ชุดเราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง (ภาคอีสาน)htt...
07/11/2021
หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้ง

หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้ง
สปอตสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย พร้อมล่ามภาษามือ ชุด
เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง (ภาคอีสาน)
https://youtu.be/WrTzRnN2DyM
--------------
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

สปอตสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย พร้อมล่ามภาษามือ ชุดเราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง (ภาคอีสาน)--------------เลือกตั้งสมา.....

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปรายการเพื่อนกันคนพันธ์ D ออกอากาศ...
04/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปรายการเพื่อนกันคนพันธ์ D ออกอากาศทางช่อง One 31 ในประเด็นหัวข้อ “สิทธิการเลือกตั้งของคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึง และการรับรู้อย่างเท่าเทียม ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

04/11/2021

เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart vote แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องเลือกตั้ง ได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=963
.
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
.
#smartvote #เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์ #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

03/11/2021

ทุกเสียงคือพลัง พัฒนาท้องถิ่นไทย

03/11/2021

ระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

03/11/2021

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

03/11/2021

ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

01/11/2021

📣 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
✅ สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ 👇
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

#เลือกตั้งอบต
#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 100/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดสายด่วน...
26/10/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 100/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 100/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดสายด่วนเลือกตั้ง 1444
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย เนื่องจากเป็นวันคล้า...
23/10/2021

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ "พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
Cr. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ "พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
Cr. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 การเข้าศึกษาดูงานต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บร...
14/10/2021

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เปิดให้บริการแก่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564
การเข้าศึกษาดูงานต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการ ตามใบประกาศนี้

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เปิดให้บริการแก่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564
การเข้าศึกษาดูงานต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการ ตามใบประกาศนี้

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะกร...
13/10/2021

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ ข่าวเลขที่ 90/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิ...
07/10/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ ข่าวเลขที่ 90/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Cr. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์...
07/10/2021

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)
ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

#เลือกตั้งอบต
#ประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)
ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

#เลือกตั้งอบต
#ประชาสัมพันธ์กกต
#สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Cr. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
05/10/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

05/10/2021

สรุปรายชื่อ 83 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย #กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอ Update ข้อมูลจาก สำนักกิจการพรรคการเมือง ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 พบว่ามีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวมเป็นจำนวน 83 พรรคการเมือง
รวมจำนวนสมาชิก 1,155,786 ราย
รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 397 สาขา
รวมจำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,158 ราย
รายละเอียด คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/18EI05Mocf03ceHt9-i2NGMdlHpjy6WcW/edit?usp=sharing&ouid=110690159234594707359&rtpof=true&sd=true
1.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (001)
หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รวมจำนวนสมาชิก 94,492 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 18 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 312 ราย
2.พรรคประชากรไทย (ปชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)
หัวหน้าพรรค นายคณิศร สมมะลวน
รวมจำนวนสมาชิก 10,084 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 14 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย
3.พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)
หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
รวมจำนวนสมาชิก 5,377 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย
4.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)
หัวหน้าพรรค นายวชิร ศุภรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 7,090 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 25 ราย
5.พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)
หัวหน้าพรรค นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 61,614 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 279 ราย
6.พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (041)
หัวหน้าพรรค นายประมวล เอมเปีย
รวมจำนวนสมาชิก 16,169 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 15 ราย
7.พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)
หัวหน้าพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รวมจำนวนสมาชิก 12,746 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 57 ราย
8.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)
หัวหน้าพรรค น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
รวมจำนวนสมาชิก 13,149 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 52 ราย
9.พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)
หัวหน้าพรรค นายประวัติ เทียนขุนทด
รวมจำนวนสมาชิก 8,274 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
10.พรรคภูมิใจไทย (ภท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)
หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รวมจำนวนสมาชิก 58,926 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 209 ราย
11.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)
หัวหน้าพรรค นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 10,724 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
12.พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)
หัวหน้าพรรค นางสมพร จูมั่น
รวมจำนวนสมาชิก 7,866 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
13.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)
หัวหน้าพรรค นายสุรทิน พิจารณ์
รวมจำนวนสมาชิก 29,730 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 20 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 22 ราย
14.พรรคพลังชล (พช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)
หัวหน้าพรรค นายเชาว์ มณีวงษ์
รวมจำนวนสมาชิก 5,546 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
15.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)
หัวหน้าพรรค นายปรีดา บุญเพลิง
รวมจำนวนสมาชิก 17,249 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 23 ราย
16.พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)
หัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง
รวมจำนวนสมาชิก 13,104 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
17.พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)
หัวหน้าพรรค นายชัชวาลล์ คงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 16,431 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
18.พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)
หัวหน้าพรรค นางจุฑามาศ ปลอดดี
รวมจำนวนสมาชิก 11,899 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 14 ราย
19.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)
หัวหน้าพรรค นายดำรงค์ พิเดช
รวมจำนวนสมาชิก 11,870 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 74 ราย
20.พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (144)
หัวหน้าพรรค นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
รวมจำนวนสมาชิก 25,245 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
21.พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
รวมจำนวนสมาชิก 64,267 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 157 ราย
22.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)
หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
รวมจำนวนสมาชิก 7,951 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 รา
23.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)
หัวหน้าพรรค นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
รวมจำนวนสมาชิก 22,051 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 38 ราย
24.พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)
หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
รวมจำนวนสมาชิก 25,037 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 49 ราย
25.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)
หัวหน้าพรรค ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร
รวมจำนวนสมาชิก 9,972 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 29 ราย
26.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)
หัวหน้าพรรค นายวีรวิชญ์ วิริภิรมย์กุล (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,437 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 21 ราย
27.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)
หัวหน้าพรรค นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
รวมจำนวนสมาชิก 10,218 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย
28.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)
หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 34,277 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 77 ราย
29.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)
หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
รวมจำนวนสมาชิก 23,922 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย
30.พรรคมติประชา (มปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (171)
หัวหน้าพรรค นายอนุชิต งามเบญจวิชัยกุล
รวมจำนวนสมาชิก 581 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
31.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)
หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
รวมจำนวนสมาชิก 14,697 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 22 ราย
32.พรรคพลเมืองไทย (พล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)
หัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 10,877 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย
33.พรรคพลังไทยนำไทย (พทนท.) (ชื่อเดิมไทยรักราษฎร์) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)
หัวหน้าพรรค นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ
รวมจำนวนสมาชิก 6,613 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย
34.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)
หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
รวมจำนวนสมาชิก 11,850 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 19 ราย
35.พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)
หัวหน้าพรรค นายอโณทัย ดวงดารา
รวมจำนวนสมาชิก 34,894 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย
36.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)
หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
รวมจำนวนสมาชิก 8,088 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
37.พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)
หัวหน้าพรรค นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
รวมจำนวนสมาชิก 28,694 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 12 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 38 ราย
38.พรรคสยามพัฒนา (สพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)
หัวหน้าพรรค พ.ต.อ.วิศรุต เกิดหลำ (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 10,413 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 16 ราย
39.พรรคเพื่อคนไทย (พคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)
หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
รวมจำนวนสมาชิก 7,113 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย
40.พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)
หัวหน้าพรรค นายนิคม บุญวิเศษ
รวมจำนวนสมาชิก 19,541 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
41.พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) (ชื่อเดิมพรรคพลังไทยรักไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)
หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
รวมจำนวนสมาชิก 19,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
42.พรรคพลังชาติไทย (พพชท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)
หัวหน้าพรรค พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 15,031 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย
43.พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)
หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รวมจำนวนสมาชิก 12,780 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 48 ราย
44.พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
รวมจำนวนสมาชิก 7,538 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 34 ราย
45.พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)
หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 8,933 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย
46.พรรคประชาธรรมไทย (ปธท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (190)
หัวหน้าพรรค นายพิเชษฐ สถิรชวาล
รวมจำนวนสมาชิก 3,678 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย
47.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รวมจำนวนสมาชิก 53,813 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 143 ราย
48.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)
หัวหน้าพรรค นายสุภดิช อากาศฤกษ์ (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,036 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 16 ราย
49.พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)
หัวหน้าพรรค นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
รวมจำนวนสมาชิก 8,814 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย
50.พรรคเพื่อราษฎร (พร.) (ชื่อเดิมพรรคสุจริตชน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (200)
หัวหน้าพรรค นายพัฐจักร เทพษร (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,322 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
51.พรรคพลังศรัทธา (พลศธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (201)
หัวหน้าพรรค นางหญิงสุริยา บุญรำไพ
รวมจำนวนสมาชิก 5,882 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย
52.พรรคเป็นธรรม (ปธ.) (ชื่อเดิมพรรคกลาง) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)
หัวหน้าพรรค นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
รวมจำนวนสมาชิก 5,058 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
53.พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)
หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
รวมจำนวนสมาชิก 6,698 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
54.พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)
หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
รวมจำนวนสมาชิก 8,081 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย
55.พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)
หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
รวมจำนวนสมาชิก 9,288 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย
56.พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)
หัวหน้าพรรค นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 4,713 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย
57.พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)
หัวหน้าพรรค นายชัยวัฒน์ ชัยจินดาวัธน์ (ลธ. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 11,371 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย
58.พรรคราชสีห์ไทยดี (รสท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (212)
หัวหน้าพรรค นายสาธุ อนุโมทามิ
รวมจำนวนสมาชิก 5,876 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
59.พรรคเพื่อไทยพัฒนา (พทพ) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (213)
หัวหน้าพรรค นายพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์
รวมจำนวนสมาชิก 6,701 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
60.พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พนชจ.) (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (214)
หัวหน้าพรรค นายพิสิษฐ์ ตามสมัย
รวมจำนวนสมาชิก 6,298 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
61.พรรคคนงานไทย (พ.ค.ง.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (215)
หัวหน้าพรรค นายธีระ เจียบุญหยก
รวมจำนวนสมาชิก 7,173 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
62.พรรคสร้างชาติ (สช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (216)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ปกิตน์ สันตินิยม
รวมจำนวนสมาชิก 8,149 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย
63.พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)
หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 8,450 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 34 ราย
64.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)
หัวหน้าพรรค นางรัชนี ศิวเวชช (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 8,736 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
65.พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.) (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)
หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 6,189 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
66.พรรคก้าวใหม่ (พ.ก.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (220)
หัวหน้าพรรค นางวรนารถ ดวงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 5,297 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
67.พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)
หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี
รวมจำนวนสมาชิก 7,559 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย
68.พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช
รวมจำนวนสมาชิก 21,045 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย
69.พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (รพม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (223)
หัวหน้าพรรค นายสิรวิทย์ ช่วงเสน
รวมจำนวนสมาชิก 5,172 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
70.พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (224)
หัวหน้าพรรค นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน
รวมจำนวนสมาชิก 11,911 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
71.พรรคสหประชารัฐ (สปร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (225)
หัวหน้าพรรค นายทรรศชล พงษ์ภควัต
รวมจำนวนสมาชิก 1,124 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
72.พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (226)
หัวหน้าพรรค นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
รวมจำนวนสมาชิก 3,435 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
73.พรรคไทยสร้างไทย (มสท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (227)
หัวหน้าพรรค นายสอิสร์ โบราณ
รวมจำนวนสมาชิก 15,656 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
74.พรรคมิติใหม่ (มต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (228)
หัวหน้าพรรค นายวิมล สารมะโน
รวมจำนวนสมาชิก 2,110 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
75.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (229)
หัวหน้าพรรค ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล
รวมจำนวนสมาชิก 2,967 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
76.พรรคมวลชนสยาม (มชส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (230)
หัวหน้าพรรค นายทรงศักดิ์ ภูขามคม
รวมจำนวนสมาชิก 2,114 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
77.พรรคเพื่อประชาชน (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (231)
หัวหน้าพรรค นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รวมจำนวนสมาชิก 1,959 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
78.พรรคพลังสยาม (พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (232)
หัวหน้าพรรค นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
รวมจำนวนสมาชิก 772 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
79.พรรคไทยรักกัน (ทรก) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (233)
หัวหน้าพรรค นายพีระพงษ์ ไพรินทร์
รวมจำนวนสมาชิก 15 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
80.พรรคไทยภักดี (ทภด) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (234)
หัวหน้าพรรค นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
รวมจำนวนสมาชิก 2,461 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
81.พรรคแนวทางใหม่ (นทม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (235)
หัวหน้าพรรค นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 2,043 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
82.พรรคเสมอภาค (สมภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (236)
หัวหน้าพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 19 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
83.พรรคไทยชนะ (ทช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (237)
หัวหน้าพรรค นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
รวมจำนวนสมาชิก 17 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

ที่อยู่

แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418959

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากเกิด ก็เปิดเด้
ถ้าประเทศไทยใช้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขตามอนารยสากลแต่ใช้ระบบรัฐสภาถ้าจะเปลี่ยนจากรัฐสภาเป็นระบบกึ่งแทนจะได้ไหม คิดว่าคงไม่ผิดอะไรแค่แยกอำนาจให้ตรงตามหลักการเสรีประชาธิปไตย 1.รัฐสภา 2.นายกรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี) มาจากการเลือกตั้งโดยพลเมืองทั้งชาติ 3.ศาลยุติธรรม คัดสรรกันเองหรือจะเลือกตั้ง แอดฯเพจช่วยตอบ