NIDA Environment School

NIDA Environment School หลักสูตรปริญญาโท-เอก สำหรับนักบริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ The MSc–PhD in Environmental Management Program at the National Institute of Development Administration (NIDA)
(5)

เปิดเหมือนปกติ

08/06/2021

🍃5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
World Environment Day "Ecosystem Restoration"💚
👍สาระน่ารู้จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
🌲การบรรยาย NIDA Academic Forum ครั้งที่ 4 • ภายใต้หัวข้อ“ตลาดต้นแบบลดขยะ พลาสติกต้นทาง” วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

🍃5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day "Ecosystem Restoration"💚👍สาระน่ารู้จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเรื...
05/06/2021
การจัดการหน้ากากอนามัย ต เขาแก้ว U2T

🍃5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
World Environment Day "Ecosystem Restoration"💚
👍สาระน่ารู้จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การจัดการหน้ากากอนามัยอย่างถูกสุขลักษณะ จะเป็นการป้องกันแพร่เชื้อโรค และป้องกันการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม 😷
👩‍💻วีดีโอภายใต้ โครงการ U2T พื้นที่ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โดย ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

การจัดการหน้ากากอนามัยอย่างถูกสุขลักษณะ จะเป็นการป้องกันแพร่เชื้อโรค และป้องกันการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล....

🍃5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day "Ecosystem Restoration"💚🧐สาระน่ารู้จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช...
02/06/2021
ฉีดวัคซีน สู้ภัยโควิด บ้านม้า U2T

🍃5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
World Environment Day "Ecosystem Restoration"💚
🧐สาระน่ารู้จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เชิญชวนฉีดวัคซีน สู้ภัยโควิด รับรู้ประโยชน์ของวัคซีน👩‍⚕️
วีดีโอภายใต้โครงการ U2T พื้นที่ ตำบลบ้านม้า
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
🚑โดย ผศ.ดร.ฆริกา คันธา

เชิญชวนฉีดวัคซีน สู้ภัยโควิด รับรู้ประโยชน์ของวัคซีน โดยโครงการ U2T ต. บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา นิ...

🍃5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day "Ecosystem Restoration"💚คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำเสนอสาระดีๆ เพ...
31/05/2021
10 สมุนไพร แก้หวัด ต้านโควิด-19 : [U2T_NIDA/ตำบล ตลาดใหม่]

🍃5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
World Environment Day "Ecosystem Restoration"💚
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำเสนอสาระดีๆ
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
🍀เรื่อง 10 สมุนไพร แก้หวัด ต้านโควิด-19🌳
ภายใต้โครงการ U2T👩‍🏭 พื้นที่ ตำบลตลาดใหม่
โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

สมุนไพรไทยกับสรรพคุณที่ไม่ควรพลาด

โอกาสดี ๆ สำหรับนักสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ เป...
28/05/2021

โอกาสดี ๆ สำหรับนักสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิ.ย.64
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291
☎โทร. 02-727-3130

โอกาสดี ๆ สำหรับนักสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิ.ย.64
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291
☎โทร. 02-727-3130

Photos from NIDA Thailand's post
01/05/2021

Photos from NIDA Thailand's post

30/04/2021
การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

👉โดยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "Future Innovative Environmental Management Strategic" : กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนวัตกรรมในอนาคต
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
1.ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
📝เรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
📝เรื่อง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
📝เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนัยของความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและความไม่เป็นธรรม

👉ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น.
👉รับชมฟรีทางเพจ NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: NIDA Thailand และ Research Center at NIDA
Tel: 02 727 3300
E-mail: [email protected]

📌สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานว...
23/04/2021

📌สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

👉โดยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "Future Innovative Environmental Management Strategic" : กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนวัตกรรมในอนาคต
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
1.ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
📝เรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
📝เรื่อง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
📝เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนัยของความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและความไม่เป็นธรรม

👉ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น.
👉รับชมฟรีทางเพจ NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: NIDA Thailand และ Research Center at NIDA
Tel: 02 727 3300
E-mail: [email protected]

📌สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

👉โดยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "Future Innovative Environmental Management Strategic" : กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนวัตกรรมในอนาคต
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
1.ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
📝เรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
📝เรื่อง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
📝เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนัยของความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและความไม่เป็นธรรม

👉ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น.
👉รับชมฟรีทางเพจ NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: NIDA Thailand และ Research Center at NIDA
Tel: 02 727 3300
E-mail: [email protected]

Photos from NIDA Thailand's post
03/04/2021

Photos from NIDA Thailand's post

ประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด.ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้รับการยืนยันว่ามีบุคลากรของส...
02/04/2021

ประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด
.
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการยืนยันว่ามีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันในระดับสูงสุด สถาบันจึงขอประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันเสาร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยสถาบันจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้

• ประสานแจ้งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• ดำเนินการ Big Cleaning ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของสถาบัน
• ขณะนี้สถาบันอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ใกล้ชิดที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ และจะประสานแจ้งผู้ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

หากมีความคืบหน้าจะนำเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้ารับทราบต่อไป

#NIDAThailand

ประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด
.
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการยืนยันว่ามีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันในระดับสูงสุด สถาบันจึงขอประกาศปิดสถาบัน ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันเสาร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยสถาบันจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังนี้

• ประสานแจ้งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
• ดำเนินการ Big Cleaning ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของสถาบัน
• ขณะนี้สถาบันอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ใกล้ชิดที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ และจะประสานแจ้งผู้ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูง ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

หากมีความคืบหน้าจะนำเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้ารับทราบต่อไป

#NIDAThailand

พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 24.5 ล้าน ตร.กม. หรือประมาณ 64% ใน 168 ประเทศทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อมลพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชจากสาร...
01/04/2021

พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 24.5 ล้าน ตร.กม. หรือประมาณ 64% ใน 168 ประเทศทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อมลพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชจากสารออกฤทธิ์มากกว่าหนึ่งชนิด
.
ในจำนวน31% ของพื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงสุดและอยู่ในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ในขณะที่ 5% ของพื้นที่อยู่ในภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ำและ 19% อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
.
การศึกษานี้ตีพิมพ์ใน Nature Geoscience ได้สร้างแบบจำลองแผนที่ความเสี่ยงด้านมลพิษระดับโลกที่เกิดจากสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 92 ชนิดที่ใช้กันทั่วไปใน 168 ประเทศ และเจาะลึกไปที่ความเสี่ยงต่อดิน ชั้นบรรยากาศ น้ำพื้นผิวและน้ำใต้ดิน
.
แผนที่ยังเผยให้เห็นว่าเอเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ดินที่ใหญ่ที่สุดที่มีความเสี่ยงต่อมลพิษสูง โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์มีความเสี่ยงสูงสุด
.
พื้นที่การเกษตรบางส่วนของประเทศเหล่านี้ถือเป็น "แหล่งอาหาร" ที่หล่อเลี้ยงประชากรส่วนใหญ่ของโลก
.
ดร.ฟิโอน่า ถัง จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์หนึ่งในผู้ร่วมงานศึกษาชิ้นนี้ กล่าวว่ามีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตรอย่างแพร่หลายในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์และสัตว์
.
สารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงสามารถซึมหรือไหล่บ่าลงไปยังแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ทำให้แหล่งน้ำเป็นมลพิษซึ่งจะส่งผลต่อทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะลดทอนคุณภาพของแหล่งน้ำที่มนุษย์และสัตว์ต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดและทำลายสมดุลระบบนิเวศ
.
แนวโน้มในอนาคตการการใช้สารกำจัดศัตรูพืชคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการเติบโตของประชากรที่คาดว่าจะอยู่ที่ 8,500 ล้านคนภายในปี 2573
.
ดร.ฟิโอน่ายังระบุว่าแม้ว่าการปกป้องฐานผลิตอาหารจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก แต่การลดมลพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน เพราะการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพคือส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
.
แม้การศึกษานไม่ได้มองถึงผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ แต่นักวิจัยกล่าวว่าการชะล้างสารกำจัดศัตรูพืชลงในน้ำที่ใช้ดื่มอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง จึงได้และเรียกร้องให้มีการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ปากแม่น้ำและทะเลสาบมากขึ้น

Cr:IGreen
อ่านต่อ ลิ้ง: https://www.facebook.com/1495974420718466/posts/2810052885977273/

พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 24.5 ล้าน ตร.กม. หรือประมาณ 64% ใน 168 ประเทศทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อมลพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชจากสารออกฤทธิ์มากกว่าหนึ่งชนิด
.
ในจำนวน31% ของพื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงสุดและอยู่ในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ในขณะที่ 5% ของพื้นที่อยู่ในภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ำและ 19% อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
.
การศึกษานี้ตีพิมพ์ใน Nature Geoscience ได้สร้างแบบจำลองแผนที่ความเสี่ยงด้านมลพิษระดับโลกที่เกิดจากสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 92 ชนิดที่ใช้กันทั่วไปใน 168 ประเทศ และเจาะลึกไปที่ความเสี่ยงต่อดิน ชั้นบรรยากาศ น้ำพื้นผิวและน้ำใต้ดิน
.
แผนที่ยังเผยให้เห็นว่าเอเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ดินที่ใหญ่ที่สุดที่มีความเสี่ยงต่อมลพิษสูง โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์มีความเสี่ยงสูงสุด
.
พื้นที่การเกษตรบางส่วนของประเทศเหล่านี้ถือเป็น "แหล่งอาหาร" ที่หล่อเลี้ยงประชากรส่วนใหญ่ของโลก
.
ดร.ฟิโอน่า ถัง จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์หนึ่งในผู้ร่วมงานศึกษาชิ้นนี้ กล่าวว่ามีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตรอย่างแพร่หลายในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์และสัตว์
.
สารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงสามารถซึมหรือไหล่บ่าลงไปยังแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ทำให้แหล่งน้ำเป็นมลพิษซึ่งจะส่งผลต่อทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะลดทอนคุณภาพของแหล่งน้ำที่มนุษย์และสัตว์ต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดและทำลายสมดุลระบบนิเวศ
.
แนวโน้มในอนาคตการการใช้สารกำจัดศัตรูพืชคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการเติบโตของประชากรที่คาดว่าจะอยู่ที่ 8,500 ล้านคนภายในปี 2573
.
ดร.ฟิโอน่ายังระบุว่าแม้ว่าการปกป้องฐานผลิตอาหารจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก แต่การลดมลพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน เพราะการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพคือส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
.
แม้การศึกษานไม่ได้มองถึงผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ แต่นักวิจัยกล่าวว่าการชะล้างสารกำจัดศัตรูพืชลงในน้ำที่ใช้ดื่มอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง จึงได้และเรียกร้องให้มีการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ ปากแม่น้ำและทะเลสาบมากขึ้น

Cr:IGreen
อ่านต่อ ลิ้ง: https://www.facebook.com/1495974420718466/posts/2810052885977273/

ศิลปะจากใบไม้  🌿Cr.Buddhist Awaken
30/03/2021

ศิลปะจากใบไม้ 🌿

Cr.Buddhist Awaken

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 .ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุ...
09/03/2021

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564
.
ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม เพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน: Innovation Foresight for Sustainable Development Strategies”
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 17.30 น.
.
ภาคเช้า
รับฟังปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของประเทศและระดับโลก
.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส
(นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจากบังกลาเทศ)
.
ภาคบ่าย
รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากทั้ง 12 สาขาวิชา
.
🖥️ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2564‼️
ผ่านทาง https://www.zipeventapp.com/e/Innovation-foresight-for-sustainable-development-strategies
หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
.
💻 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://conference.nida.ac.th หรือดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ทาง
https://drive.google.com/drive/folders/1VSsHa-sbXXS5SvbYhihbH2JFntEZ7P0n?usp=sharing

📲 สอบถามรายละเอียด :
Tel. 027273300, 027273312, 027273298
🌐 Email: [email protected]

🔊👨🏻‍💼👩🏻‍💼 "นิด้า" ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564🎉🎉
.
📌ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 17.30 น.
.
💡ในหัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม เพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน: Innovation Foresight for Sustainable Development Strategies”
.
ภาคเช้า
🎙️รับฟังปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของประเทศและระดับโลก 🌏🏅
.
▶️ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

▶️ ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส (นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจากบังกลาเทศ)
.
ภาคบ่าย
🎙️รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากทั้ง 12 สาขาวิชา 🎥🎞️
.
🖥️ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2564‼️
ผ่านทาง https://www.zipeventapp.com/e/Innovation-foresight-for-sustainable-development-strategies
หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
.
💻 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://conference.nida.ac.th หรือดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ทาง
https://drive.google.com/drive/folders/1VSsHa-sbXXS5SvbYhihbH2JFntEZ7P0n?usp=sharing

📲 สอบถามรายละเอียด :
Tel. 027273300, 027273312, 027273298
🌐 Email: [email protected]

#NIDA55thAnniversary
#NIDAThailand #NIDAConference
#WISDOMforChange
#ProudToBeNIDA

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 18ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2564..ประ...
19/02/2021

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 18
ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2564
.
.
ประกาศรับสมัคร : http://gseda.nida.ac.th

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291
☎โทร. 02-727-3130

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 18
ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2564
.
.
ประกาศรับสมัคร : http://gseda.nida.ac.th

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291
☎โทร. 02-727-3130

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม  📣คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ#ปริญญาโท📣#ภาคพิเศ...
15/02/2021

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 19 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 9 กรกฎาคม 2564
(เปิดเรียน สิงหาคม 2564 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 02-727-3291

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 19 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 9 กรกฎาคม 2564
(เปิดเรียน สิงหาคม 2564 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 02-727-3291

ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดเดินทางมายังสถาบัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย....
11/01/2021

ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดเดินทางมายังสถาบัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
.
.
เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีก่อนเดินทางเข้ามาติดต่อภายในพื้นที่ของสถาบัน โดยจะต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของราชการและสถาบันกำหนดอย่างเคร่งครัด

📢📢 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

🚧🚧 ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดเดินทางมายังสถาบัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 🚧🚧

💛 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ไม่ได้มีที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สถาบันขอความร่วมมือให้งดหรือชะลอการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอให้งดเดินทางมายังสถาบันเป็นระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่เดินทางกลับ

เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีก่อนเดินทางเข้ามาติดต่อภายในพื้นที่ของสถาบัน โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของทางราชการและที่สถาบันกำหนดอย่างเคร่งครัด

#NIDAThailand

📌📌ปิดที่ทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2 - 17 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019..ก...
02/01/2021

📌📌
ปิดที่ทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2 - 17 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
.
.
การเรียนการสอน สถาบันขอให้คณะและวิทยาลัย งดจัดการเรียนและการสอบภายในสถาบัน ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม 2564 โดยให้ใช้วิธีออนไลน์ทั้งหมด

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จึงขอปิดที่ทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 17 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ที่กำลังมีขึ้นในขณะนี้

📌 ในส่วนของการเรียนการสอน สถาบันขอให้คณะและวิทยาลัย งดจัดการเรียนและการสอบภายในสถาบัน ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 31 มกราคม 2564 โดยให้ใช้วิธีออนไลน์ทั้งหมด*

📌 กรณีมีความจำเป็นในการติดต่อ หรือขอเอกสารสำคัญกับทางสถาบัน สามารถเข้ามาติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และติดตามประกาศเพิ่มเติมได้ทาง
🌐 Website : http://www.nida.ac.th
📲 Facebook : NIDA Thailand
📸 Instagram : @nidawisdom

อ้างอิง:
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนในสถาบันเป็นแบบออนไลน์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียน การสอน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรด COVID-19

#NIDAThailand

ที่อยู่

118 Seri Thai Road, Bangkapi
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

027273291

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Environment Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Environment School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง **หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2563** สอบถาม โทร 082 782 9353 วิยะดา
ครั้งแรกของ นศ.รุ่น 11 กับการจัดอบรมโครงการบูรณาการทางวิชากการ ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ISO 14001 & ISO 45001) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร" #นิด้าระยอง #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
#ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) #ภาคพิเศษระยอง #การจัดการสิ่งแวดล้อม #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม #NIDA http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-469-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99-1.pdf
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชาน ดร.สมพร แสงชัย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่คัดเลือกคนดีจากทั่วประเทศ โดย ๔๐ องค์กรและคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ผู้ที่เข้าร่วมรับรางวัล เช่น พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หม่อมราชวงศ์ รุจยา อาภากร แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ศ.ร้อยเอก ทินพันธ์ นาคะตะ อาจารย์สมพร เทพสิทธา อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ศ.นพ.ธีระ รามสูต ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ดร.สุภัทร จำปาทอง อาจารย์แผน วรรณเมธี อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์ พลตรีสิทธิเดช วงศ์ปรัชญา พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นต้น https://www.dailynews.co.th/regional/748266
📣 #ขออนุญาติฝากทุกท่านเป็นกำลังให้น้องๆ ใน 🌏#โครงการโลกสดใสร่วมใจพิทักษ์โลก กันด้วยนะคะ 🙏ขอบคุณมากๆค่ะ🙏 https://www.facebook.com/TzuChithailand/videos/2394722523892986/
ลา ลันๆ ลา...ฉันจะพาเธอไป... ลงพื้นที่ศึกษาความยั่งยืนโครงการปลูกปะการัง ณ อ่าวแสมสาร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน โดยนักศึกษา รุ่น 8-9 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคพิเศษระยอง #nidaenvironmentschool_ry‬
ลา ลันๆ ลา...ฉันจะพาเธอไป... ลงพื้นที่ศึกษาความยั่งยืนโครงการปลูกปะการัง ณ อ่าวแสมสาร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน โดยนักศึกษา รุ่น 8-9 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคพิเศษระยอง #niidaenvironmentschool_ry‬ NIDA Environment School
ไอเดีย..สุดเจ๋ง..
วันนี้เราขอนำเสนอ คนดี คนเก่ง ขวัญใจ สว.5 เต็มที่กับทุกเรื่อง เรียน งาน และครอบครัว ❤️ ความภาคภูมิใจของพวกเราชาว สว.ระยอง #การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม #NIDA มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิคะ ****เปิดรับสมัครรุ่นที่ 10 ถึงวันที่ 19 พ.ย.2561 นี้ค่ะ โทร 082-7829353
นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44ลดขั้นตอนลงทุน EEC ขณะต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ในอุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ EEC ใน 3 เรื่อง ได้เแก่ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการหรือกิจการสำคัญและเร่งด่วนของอีอีซีเป็นการเฉพาะ พร้อมให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม จากผู้ขออนุญาตได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษแก่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ โดยให้ใช้เวลาพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 1 ปี 2.การเร่งกระบวนการและลดขั้นตอนในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ และ 3.การกำหนดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในกิจการหน่วยซ่อมอากาศยาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงและมีสิทธิบัตริสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงจะไม่ยอมลงทุน หากมีผู้ถือหุ้นอื่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นจึงปรับปรุงลักษณะของผู้ได้รับใบรับรองในเขตอีอีซีเป็นพิเศษ โดยไม่ต้องดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศเดิม เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็ว