Clicky

NIDA Environment School

NIDA Environment School คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร ป โท และ ป เอก สำหรับผู้บริหารที่ใส่ใจประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะบ...
10/05/2022

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

GSEDA x GSCM
20/04/2022

GSEDA x GSCM

ถึงแตกต่างแต่ก็ยังเข้ากันได้ ถ้าเข้าใจการออกแบบอย่างลงตัว

👉🏻เตรียมพบกับความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เร็วๆ นี้

📑ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่
GSEDA
Facebook.com/SustainabilityNIDA/

GSCM
http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=14

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ  “Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นักศึกษาปริญญาเอก คณะ...
20/04/2022

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Eco Talk Series การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดย นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

💥 พบกับ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เรื่อง BCG Economy Model กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

⏩️ วิทยากร : ดร.เดชา จาตุธนานันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

🗓 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30-18.00 น.

เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team ห้อง Eco-Talk Series ตาม QR Code หรือ Link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99PHjwGeUuMokpoW19m1fTtk1eSVXSw-0M9nwK0oWGI1%40thread.tacv2/1649302088113?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5def6b-8fd8-4a3e-91dc-8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22314d43a8-8293-4c3f-9117-e19d1cfc6c59%22%7d

19/04/2022

🔎 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ติดตามบัณฑิต
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 และครั้งที่ 42

🎓 วันฝึกซ้อมใหญ่
🔷 ผู้ติดตามบัณฑิตสามารถเข้ามาภายในบริเวณสถาบันได้ตามปกติ โดยต้องผ่านการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามจุดที่สถาบันกำหนด
🔷 ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (ต้องไม่สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หากเกินให้นั่งพัก 10 นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ำ หากอุณหภูมิยังไม่ลดจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงโรค COVID-19 ต่อไป
🔷 หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรส ขอให้รีบแจ้งที่จุดตรวจ COVID-19 ทันที และสถาบันอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เป็นรายกรณีไป
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

🎓 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
🔶 ผู้ติดตามบัณฑิตสามารถเดินทางเข้าบริเวณพื้นที่จัดพิธีและพื้นที่โดยรอบสถาบัน ต่อเมื่อบัณฑิตเข้าหอประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว เวลาโดยประมาณ หลัง 12.30 น. เป็นต้นไป โดยจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามจุดที่สถาบันกำหนด
🔶 ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (ต้องไม่สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หากเกินให้นั่งพัก 10 นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ำ และหากอุณหภูมิยังไม่ลดจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงโรค COVID-19 ต่อไป
🔶 หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรส ขอให้รีบแจ้งที่จุดตรวจ COVID-19 ทันที และสถาบันอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เป็นรายกรณีไป

🌐 สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41-42 ได้ทางเว็บไซต์
https://www.nida.ac.th/commencement/

#NIDACommencementday2022
#41stCommencementceremony
#42ndCommencementceremony
#NIDAThailand #นิด้าน่าเรียนที่สุด
#จบนิด้าภูมิใจที่สุด #ProudToBeNIDA

ตามหาคนรุ่นใหม่กับคนทำงานในสายงานความยั่งยืนที่จะร่วมขับเคลื่อนเทรนด์ความยั่งยืนไปด้วยกัน#BeFirstMovers #Sustainability
18/04/2022

ตามหาคนรุ่นใหม่กับคนทำงานในสายงานความยั่งยืนที่จะร่วมขับเคลื่อนเทรนด์ความยั่งยืนไปด้วยกัน

#BeFirstMovers #Sustainability

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบ...
12/04/2022

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดการรับสมัคร https://shorturl.asia/cmWZv

📍ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติThe 7th Inter...
05/04/2022

📍ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

The 7th International Conference on Environmental Development Administration 2022
🎙"The Nexus between Environment and Sustainability for the Next Decade"
13 August 2022, 08:30-16:30 via MS Teams Online Conference

Register:https://docs.google.com/forms/d/1q4iojqXXskRMMtFTStGjZ8z74XNDt5nHMMgACe6yVTo/edit?usp=sharing

Contact 📧📞📠
Tel: +66 2 727 3798
Fax: +66 3 74 4280
Email: [email protected]
Website:http://gseda.nida.ac.th/nida/2022/04/05/7thinternationalconference

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม  📣คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ#ปริญญาโท📣#ภาคพิเศ...
21/03/2022

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 20 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 6 กรกฎาคม 2565
(เปิดเรียน สิงหาคม 2565 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 09-5415-1951
☎โทร. 02-727-3291

เปิดรับสมัครบัดนี้  -  6 พฤษภาคม 2565เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2565🔹หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้...
09/03/2022

เปิดรับสมัครบัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2565
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2565
🔹หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
🔹หลักสูตร วท.ม.(ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน) “หลักสูตรใหม่”
รายละเอียดเพิ่มเติม :
🔹กรณีสอบสัมภาษณ์
https://shorturl.asia/jEzm3
🔹🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
https://shorturl.asia/iYRW6
🔹🔹🔹กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
https://shorturl.asia/YlJDa
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829352
☎โทร. 02-727-3130/0954151951

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 20ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2565..ประก...
10/02/2022

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 20
ตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2565
.
.
ประกาศรับสมัคร : http://gseda.nida.ac.th

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829352
☎โทร. 02-727-3130

📣📣📣หลักสูตรน้องใหม่ #ปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี...
07/02/2022

📣📣📣หลักสูตรน้องใหม่ #ปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ก.ค. 2565

#อย่าลืมกดไลท์กดแชร์เพจหลักสูตรน้องใหม่ เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ให้ด้วยนะคะ

หลักสูตรใหม่เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ก.ค. 2565

** เริ่มเรียน สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป **
(เรียนเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
Master of Science Program in Sustainability Science and Management

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
โครงการปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน นอกเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2022/02/SM-1-2565.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
👉 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
💻webpage: http://gseda.nida.ac.th/nida/
☎โทร. 02-727-3291 /082-782-9352

เปิดรับสมัครบัดนี้  -  4 กุมภาพันธ์ 2565เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565🔹หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแว...
25/01/2022

เปิดรับสมัครบัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2565
🔹หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
🔹หลักสูตร วท.ม.(ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน) “หลักสูตรใหม่”

รายละเอียดเพิ่มเติม :

🔹กรณีสอบสัมภาษณ์
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/change_apply_normal1-2565.pdf

🔹🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar1-2565-.pdf

🔹🔹🔹กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp1-2565.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829352
☎โทร. 02-727-3130

📌ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้ร่วมสนุกกับทางคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยแชร์ไอเดีย รักษ์สิ่งแ...
05/12/2021

📌ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้ร่วมสนุกกับทางคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยแชร์ไอเดีย รักษ์สิ่งแวดล้อม และแท็กเพื่อน 3 คน ติดต่อและส่งที่อยู่เพื่อขอรับรางวัลได้ทาง INBOX ค่ะ📩

วันสิ่งแวดล้อมไทยเรามีอะไรมาให้ร่วมสนุกกัน เพียงแชร์ไอเดีย รักษ์สิ่งแวดล้อม ลุ้นรับกล่องข้าวและ surprised gift จำนวนกว่า...
29/11/2021

วันสิ่งแวดล้อมไทยเรามีอะไรมาให้ร่วมสนุกกัน เพียงแชร์ไอเดีย รักษ์สิ่งแวดล้อม ลุ้นรับกล่องข้าวและ surprised gift จำนวนกว่า 30 รางวัล ไอเดียใครดีไอเดียใครเจ๋ง แชร์กันมาได้เลยน๊า

เปิดรับสมัครบัดนี้  - 3 ธันวาคม 2564เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564🔹หลักสูตร วท.ม.(การจัดการส...
18/11/2021

เปิดรับสมัครบัดนี้ - 3 ธันวาคม 2564

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564
🔹หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
🔹หลักสูตร วท.ม.(ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน) “หลักสูตรใหม่”

รายละเอียดเพิ่มเติม :

🔹กรณีสอบสัมภาษณ์
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_interview_normal8-2564.pdf

🔹🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar8-2564.pdf

🔹🔹🔹กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp8-2564.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829353
☎โทร. 02-727-3130

สส.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เดินหน้าจัดตั้งตลาดสดต้นแบบด้านการจัดการขยะพลาสติกที่ต้นทาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 กรมส่งเสริมค...
11/11/2021

สส.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เดินหน้าจัดตั้งตลาดสดต้นแบบด้านการจัดการขยะพลาสติกที่ต้นทาง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดประชุมหารือขับเคลื่อนตลาดสดต้นแบบด้านการจัดการขยะพาสติกที่ต้นทาง โดยมีนายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้แทนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อผนึกกำลังความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตลาดสดประชานิเวศน์ 1 เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการขยะต้นทาง

💚กิจกรรมดี ๆ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Eco Se...
04/11/2021

💚กิจกรรมดี ๆ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Eco Seminar Series : หัวข้อ
“การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

เพื่อให้ความรู้ เรื่องการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLyVTOHMx7rxM3Y8soDLKBu08enhA1sLAwCRTM8HpWXgVag/viewform?usp=sf_link

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 08 6644 3346 อดิเรก
📞 08 2782 9353 วิยะดา
(LINE messenger) Line ID : nidarayong-online
❤️💕❤️

27/10/2021

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศ
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในการจัดทำแผนด้วย SEA” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ในรูปแบบการสัมมนาวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ
https://drive.google.com/.../1DENeosl15TfucvoOAceRyuxrzHa...

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStaj7VCmkqMrV8qSq6K3lE85fEA0Oh0Bd3rlsCM5bPlBknw/viewform

SEA ของประเทศจะขับเคลื่อนอย่างไร...
27/10/2021

SEA ของประเทศจะขับเคลื่อนอย่างไร...

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศ
ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ในรูปแบบการสัมมนาวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ
https://drive.google.com/drive/folders/1DENeosl15TfucvoOAceRyuxrzHa2EfuG

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStaj7VCmkqMrV8qSq6K3lE85fEA0Oh0Bd3rlsCM5bPlBknw/viewform

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม  📣คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ#ปริญญาโท📣#ภาคพิเศ...
12/10/2021

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 20 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
(เปิดเรียน สิงหาคม 2565 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 09-5415-1951
☎โทร. 02-727-3291

ที่อยู่

118 Seri Thai Road, Bangkapi
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

027273291

เว็บไซต์

http://gseda.nida.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Environment Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Environment School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💚🤩 เช้านี้...แอดมินมาชวนเข้าไปร่วมแชร์ไอเดีย "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ได้ที่ FB เพจ NIDA Environment School ร่วมสนุก...ลุ้นรับของที่ระลึกกว่า 30 รางวัล ห้ามพลาดนะค้าาา 🎁🎁🎁
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง **หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2563** สอบถาม โทร 082 782 9353 วิยะดา
ครั้งแรกของ นศ.รุ่น 11 กับการจัดอบรมโครงการบูรณาการทางวิชากการ ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ISO 14001 & ISO 45001) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร" #นิด้าระยอง #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
💚 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GSEDA) 🚩 Facebook : NIDA Environment School 🚩 Website : http://gseda.nida.ac.th/nida/
#ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) #ภาคพิเศษระยอง #การจัดการสิ่งแวดล้อม #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม #NIDA http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-469-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99-1.pdf
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชาน ดร.สมพร แสงชัย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่คัดเลือกคนดีจากทั่วประเทศ โดย ๔๐ องค์กรและคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ผู้ที่เข้าร่วมรับรางวัล เช่น พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หม่อมราชวงศ์ รุจยา อาภากร แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ศ.ร้อยเอก ทินพันธ์ นาคะตะ อาจารย์สมพร เทพสิทธา อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ศ.นพ.ธีระ รามสูต ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ดร.สุภัทร จำปาทอง อาจารย์แผน วรรณเมธี อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์ พลตรีสิทธิเดช วงศ์ปรัชญา พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นต้น https://www.dailynews.co.th/regional/748266