NIDA Environment School

NIDA Environment School หลักสูตรปริญญาโท-เอก สำหรับนักบริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ The MSc–PhD in Environmental Management Program at the National Institute of Development Administration (NIDA)

เปิดเหมือนปกติ

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม  📣คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ#ปริญญาโท📣#ภาคพิเศ...
12/10/2021

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 20 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
(เปิดเรียน สิงหาคม 2565 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 09-5415-1951
☎โทร. 02-727-3291

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 20 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565
(เปิดเรียน สิงหาคม 2565 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 09-5415-1951
☎โทร. 02-727-3291

🔹ขยายเวลารับสมัคร - 15 ตุลาคม 2564🔹ปริญญาโท ภาคปกติหลักสูตร วท.ม.(ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน)
11/10/2021

🔹ขยายเวลารับสมัคร - 15 ตุลาคม 2564🔹
ปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตร วท.ม.(ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน)

#นิด้าเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
#หลักสูตรการจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ
ที่แรกและที่เดียว
.
หลักสูตรปริญญาโท
ที่เรียนจบไว 1.5 ปี
.
ตอบโจทย์การเรียนเพื่อการทำธุรกิจ
ครบทุกมิติด้านความยั่งยืน
ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต!
.
.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
Master of Science Program in
Sustainability Science and Management
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
.
การจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainable Management)
คือ แนวคิดการบริหารงานที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
ของธุรกิจ
.
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ
เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวก
หรือลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
.
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
#ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
เวลา 09.00 -16.00 น.
.
รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร
http://gseda.nida.ac.th/.../07/29/sustainability-management/
.
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ต.ค. 2564
.
คุณสมบัติ
ผูัจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ยื่นเอกสารแสดงจุดมุ่งหมาย หรือแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
.
** มีทุนการศึกษา
------------------------------------------
.
จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้
.
กดติดตามและกดถูกใจเพจ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีดี
เกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได้ที่:
https://www.facebook.com/SustainabilityNIDA
.
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
Facebook Messenger
โทร. 082-782-9352
.
.
.
#NIDA #NIDAThailand #MASTERDEGREE #Environment #Sustainability #Investment #SET

ขยายเวลารับสมัคร  - 15 ตุลาคม 2564เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติครั้งที่ 4/2564รา...
11/10/2021

ขยายเวลารับสมัคร - 15 ตุลาคม 2564

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติ
ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

🔹กรณีสอบสัมภาษณ์
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_interview_normal4-2564-.pdf

🔹🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar4-2564-.pdf

🔹🔹🔹กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp4-2564-.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829353
☎โทร. 02-727-3130

ขยายเวลารับสมัคร - 15 ตุลาคม 2564

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติ
ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

🔹กรณีสอบสัมภาษณ์
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_interview_normal4-2564-.pdf

🔹🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar4-2564-.pdf

🔹🔹🔹กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp4-2564-.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829353
☎โทร. 02-727-3130

💜💛 U2T NIDA: Yearly Report 💛💜บทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบั...
06/10/2021

💜💛 U2T NIDA: Yearly Report 💛💜
บทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) TSI ประจำพื้นที่ และบทสัมภาษณ์ผู้รับจ้างประจำพื้นที่ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ภายใต้การดำเนินของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
🌱 “นิด้า-วังทองหลาง" ร่วมสร้าง "สุขภาวะสีเขียว" ไปด้วยกัน
🌱 เพราะเป็นคนในชุมชนจึงมองเห็น "ปัญหา" ในทุกมิติและ "สะท้อนความต้องการ" ของชุมชนได้
#U2TNIDA #U2T #U2Tambon #NIDAThailand

💜💛 U2T NIDA: Yearly Report 💛💜
บทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) TSI ประจำพื้นที่ และบทสัมภาษณ์ผู้รับจ้างประจำพื้นที่ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ภายใต้การดำเนินของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
🌱 “นิด้า-วังทองหลาง" ร่วมสร้าง "สุขภาวะสีเขียว" ไปด้วยกัน
🌱 เพราะเป็นคนในชุมชนจึงมองเห็น "ปัญหา" ในทุกมิติและ "สะท้อนความต้องการ" ของชุมชนได้
#U2TNIDA #U2T #U2Tambon #NIDAThailand

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติครั้งที่ 4/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุล...
29/09/2021

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติ
ครั้งที่ 4/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

🔹กรณีสอบสัมภาษณ์
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_regu_interview.pdf.pdf

🔹🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar4-2564.pdf

🔹🔹🔹กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp4-2564.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829353
☎โทร. 02-727-3130

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติ
ครั้งที่ 4/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

🔹กรณีสอบสัมภาษณ์
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_regu_interview.pdf.pdf

🔹🔹กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar4-2564.pdf

🔹🔹🔹กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp4-2564.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829353
☎โทร. 02-727-3130

รู้ก่อน..ไปได้ไกลกว่าเทรนด์ใหม่ โอกาสงานใหม่ กับ ภารกิจการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน#FirstMover #ความยั่งยืน #ธุรก...
23/09/2021

รู้ก่อน..ไปได้ไกลกว่า
เทรนด์ใหม่ โอกาสงานใหม่ กับ ภารกิจการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
#FirstMover #ความยั่งยืน #ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

#หลักสูตรปริญญาโท
#การจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ
ที่แรกและที่เดียว
.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
💚คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
.
✍🏻เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
#ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
เวลา 09.00 -16.00 น.
.
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
📍สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 ต.ค. 2564
.
คุณสมบัติ
✍🏻ผูัจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
✍🏻ยื่นเอกสารแสดงจุดมุ่งหมาย หรือแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
.
** มีทุนการศึกษา
------------------------------------------
.
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้
.
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
Facebook Messenger
โทร. 082-782-9352
#NIDA #NIDAThailand #MASTERDEGREE #Environment #Sustainability #Investment #SET

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 19ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2564..ประก...
13/09/2021

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 19
ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2564
.
.
ประกาศรับสมัคร : http://gseda.nida.ac.th

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829352
☎โทร. 02-727-3130

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) รุ่น 19
ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2564
.
.
ประกาศรับสมัคร : http://gseda.nida.ac.th

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829352
☎โทร. 02-727-3130

:เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารกา...
09/09/2021

:

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการ เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)
โดย นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms Teams
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนายกระดับการขับเคลื่อโครงการฯ ในระยะต่อไป ด้วยแนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เพื่อก้าวเข้าสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

:

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการ เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)
โดย นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms Teams
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนายกระดับการขับเคลื่อโครงการฯ ในระยะต่อไป ด้วยแนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เพื่อก้าวเข้าสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

01/09/2021

💻📝 ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบาย อว. และรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน

3. เข้าระบบเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านทาง QR Code หรือ Link : https://reg.nida.ac.th/covidReport/ (ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 5 ก.ย.2564)

4. การดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษา
🔶 กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 มาแล้ว
➡️ สถาบันจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดผ่านระบบพร้อมเพย์ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
🔶 กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564
➡️ สถาบันจะดำเนินการคิดส่วนลดในระบบลงทะเบียนและแจ้งนักศึกษาทราบ เพื่อให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อระบบปรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
.
📲 สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาในการลงทะเบียนได้ที่
กองบริการการศึกษา
โทร. 086-319-3204
e-mail: [email protected]

#NIDAThailand

01/09/2021

📢📢 "นิด้า" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการ "ประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา" เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประจำปี 2564 💛💙

📆 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
⏰ เวลา 08.30-12.00 น.
💻 ผ่านทาง MS Team

🚩 ผู้ที่สนใจ สามารถ Scan QR Code ของสาขาที่สนใจเพื่อเข้ารับฟังได้เลย

#NIDAThailand #ประกวดวิทยานิพนธ์

Photos from NIDA SU's post
01/09/2021

Photos from NIDA SU's post

มาตรการประคองราคาเศษพลาสติกในประเทศ ตั้งเป้าหยุดนำเข้า 100% ในปี 2569 ฟื้นชีวิตให้ธุรกิจรีไซเคิลขยะ ♻️ ต้นเดือนที่ผ่านมา...
20/08/2021

มาตรการประคองราคาเศษพลาสติกในประเทศ ตั้งเป้าหยุดนำเข้า 100% ในปี 2569 ฟื้นชีวิตให้ธุรกิจรีไซเคิลขยะ ♻️

ต้นเดือนที่ผ่านมา ผมและทีมงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือ เกี่ยวกับมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก เพื่อเตรียมการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

ซึ่งประเด็นที่ผมให้ความสำคัญคือการกำหนดมาตรการการนำเข้าเศษพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าในขณะนี้ที่มีจำนวนมาก จนส่งผลกระทบกับราคาเศษพลาสติกในประเทศ ทำให้ราคาการซื้อ-ขายเศษพลาสติกภายในประเทศตกต่ำ จนทำให้อาชีพคัดแยกขยะขาย ซึ่งเคยเป็นกำลังสำคัญในห่วงโซ่ขยะรีไซเคิล กำลังหายไปจากสังคมไทย

กรมควบคุมมลพิษ ได้เตรียมการเสนอมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมที่จะมีขึ้นครั้งต่อไป โดยคำนวนจากความต้องการใช้เศษพลาสติกในอุตสาหกรรม ปริมาณ 500,000 ต่อปี ดังนี้

- เสนอให้นำเข้าเศษพลาสติกในปี 2564 ในปริมาณ 250,000 ตันต่อปี หรือ 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

- ร่วมกับการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ ในปริมาณ 250,000 ตันต่อปี อีก 50%

- กำหนดให้ปีต่อๆไป ต้องลดปริมาณการนำเข้าเศษพลาสติกลง ปีละ 20% หรือประมาณ 50,000 ตัน/ปี

- จนครบโควต้า ห้ามนำเข้าเศษพลาสติก 100% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2569 และเปลี่ยนมาสนับสนุนการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ 100% เพื่อให้สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ครับ ✌

ที่มา https://www.facebook.com/674202746364334/posts/1316377792146823/

#TopVarawut #MNRE #CTP

มาตรการประคองราคาเศษพลาสติกในประเทศ ตั้งเป้าหยุดนำเข้า 100% ในปี 2569 ฟื้นชีวิตให้ธุรกิจรีไซเคิลขยะ ♻️

ต้นเดือนที่ผ่านมา ผมและทีมงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือ เกี่ยวกับมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก เพื่อเตรียมการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

ซึ่งประเด็นที่ผมให้ความสำคัญคือการกำหนดมาตรการการนำเข้าเศษพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าในขณะนี้ที่มีจำนวนมาก จนส่งผลกระทบกับราคาเศษพลาสติกในประเทศ ทำให้ราคาการซื้อ-ขายเศษพลาสติกภายในประเทศตกต่ำ จนทำให้อาชีพคัดแยกขยะขาย ซึ่งเคยเป็นกำลังสำคัญในห่วงโซ่ขยะรีไซเคิล กำลังหายไปจากสังคมไทย

กรมควบคุมมลพิษ ได้เตรียมการเสนอมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมที่จะมีขึ้นครั้งต่อไป โดยคำนวนจากความต้องการใช้เศษพลาสติกในอุตสาหกรรม ปริมาณ 500,000 ต่อปี ดังนี้

- เสนอให้นำเข้าเศษพลาสติกในปี 2564 ในปริมาณ 250,000 ตันต่อปี หรือ 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

- ร่วมกับการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ ในปริมาณ 250,000 ตันต่อปี อีก 50%

- กำหนดให้ปีต่อๆไป ต้องลดปริมาณการนำเข้าเศษพลาสติกลง ปีละ 20% หรือประมาณ 50,000 ตัน/ปี

- จนครบโควต้า ห้ามนำเข้าเศษพลาสติก 100% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2569 และเปลี่ยนมาสนับสนุนการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ 100% เพื่อให้สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ครับ ✌

ที่มา https://www.facebook.com/674202746364334/posts/1316377792146823/

#TopVarawut #MNRE #CTP

🌲เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6(Th...
14/08/2021

🌲เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6
(The 6th National Conference on Environmental Development Administration)

👉หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”

📍ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบ MS Teams

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://gseda.nida.ac.th/nida/2021/08/14/the6thnationalconference/

🌲เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6
(The 6th National Conference on Environmental Development Administration)

👉หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”

📍ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบ MS Teams

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://gseda.nida.ac.th/nida/2021/08/14/the6thnationalconference/

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติครั้งที่ 3/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิง...
27/07/2021

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติ
ครั้งที่ 3/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar3-2564-.pdf

กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp3-2564-.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829353
☎โทร. 02-727-3130

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติ
ครั้งที่ 3/2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar3-2564-.pdf

กรณีมีประสบการณ์การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp3-2564-.pdf

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3291 /0827829353
☎โทร. 02-727-3130

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม  📣คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ#ปริญญาโท📣#ภาคพิเศ...
21/07/2021

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 19 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) #รอบพิเศษ
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 22 กรกฎาคม 2564
(เปิดเรียน สิงหาคม 2564 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 09-5415-1951
☎โทร. 02-727-3291

📣ประกาศ #ผู้สนใจศึกษาต่อสิ่งแวดล้อม 📣
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
#ปริญญาโท
📣#ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร #รุ่น 19 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) #รอบพิเศษ
🌲เปิดรับสมัคร ถึง 22 กรกฎาคม 2564
(เปิดเรียน สิงหาคม 2564 )
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า
🎓จบปริญญาตรีสาขาใด...ก็เรียนได้🎓
👉 สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
[email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40ddu5078e
💻Facebook Messenger
☎โทร. 02-727-3130
☎โทร. 09-5415-1951
☎โทร. 02-727-3291

21/07/2021

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จึงขอแนะนำรุ่นพี่ศิษย์เก่าฯ ที่ได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้รู้จักกันค่ะ

08/07/2021

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จึงขอแนะนำรุ่นพี่ศิษย์เก่าฯ ที่ได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้รู้จักกันค่ะ

📢 Urban Studies Lab ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง และเสนอความคิดเห็นภายใต้โครงการ ประชาคมบางกะปิร่วมฟื้นฟูกรุงเทพฯ เพื...
07/07/2021

📢 Urban Studies Lab ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง และเสนอความคิดเห็นภายใต้โครงการ ประชาคมบางกะปิร่วมฟื้นฟูกรุงเทพฯ เพื่อการเดินเท้าสำหรับทุกคน (Bangkapi’s Civil Society for BMA’s ‘Walking for All’) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ทางเท้า บริเวณทางเชื่อมสกายวอล์ค - สกายปาร์คบางกะปิ
🗓️ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
⏱ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📍 ผ่านช่องทาง Zoom หรือ FB live : Urban Studies Lab
สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ที่...
https://forms.gle/rnK3LgxcDmP3uwQ3A
.
โครงการ ‘ประชาคมบางกะปิร่วมฟื้นฟูกรุงเทพฯ เพื่อการเดินเท้าสำหรับทุกคน’
เป็นโครงการที่นำข้อมูลพื้นฐานเมือง ภายใต้ความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ, เอกชน, ประชาชน หรือภาควิชาการ มาศึกษาเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบและเครือข่ายที่มีสภาพแวดล้อมภายใต้หลัก Universal Design นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัยสำหรับทุกคน
.
โดยเริ่มพัฒนาในย่านพื้นที่บางกะปิ เพราะเขตพื้นที่บางกะปิมีลักษณะการใช้งานอย่างผสมผสาน พร้อมที่จะเป็น ‘ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่’ (Smart Livable Neighborhood) และยังเป็นศูนย์กลางในการสัญจรหลากหลายรูปแบบ (Multimodal transportation interchange) ช่วยเพิ่มโอกาสการเดินทาง และเข้าถึงพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างหลายหลาก ตรงตามหลักการ ‘การเติบโตอย่างมีคุณภาพ’ (Smart Growth) ทั้งยังมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะสามารถพัฒนาเป็น ‘เมืองที่ครบครันในพื้นที่ตนเอง’ (Compact Sufficient Sub-center) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองรองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart Livable Neighborhood) ได้ในอนาคตอันใกล้
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
FB : Urban Studies Lab
Mail : [email protected]

📢 Urban Studies Lab ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง และเสนอความคิดเห็นภายใต้โครงการ ประชาคมบางกะปิร่วมฟื้นฟูกรุงเทพฯ เพื่อการเดินเท้าสำหรับทุกคน (Bangkapi’s Civil Society for BMA’s ‘Walking for All’) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ทางเท้า บริเวณทางเชื่อมสกายวอล์ค - สกายปาร์คบางกะปิ
🗓️ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
⏱ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📍 ผ่านช่องทาง Zoom หรือ FB live : Urban Studies Lab
สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ที่...
https://forms.gle/rnK3LgxcDmP3uwQ3A
.
โครงการ ‘ประชาคมบางกะปิร่วมฟื้นฟูกรุงเทพฯ เพื่อการเดินเท้าสำหรับทุกคน’
เป็นโครงการที่นำข้อมูลพื้นฐานเมือง ภายใต้ความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ, เอกชน, ประชาชน หรือภาควิชาการ มาศึกษาเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบและเครือข่ายที่มีสภาพแวดล้อมภายใต้หลัก Universal Design นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัยสำหรับทุกคน
.
โดยเริ่มพัฒนาในย่านพื้นที่บางกะปิ เพราะเขตพื้นที่บางกะปิมีลักษณะการใช้งานอย่างผสมผสาน พร้อมที่จะเป็น ‘ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่’ (Smart Livable Neighborhood) และยังเป็นศูนย์กลางในการสัญจรหลากหลายรูปแบบ (Multimodal transportation interchange) ช่วยเพิ่มโอกาสการเดินทาง และเข้าถึงพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างหลายหลาก ตรงตามหลักการ ‘การเติบโตอย่างมีคุณภาพ’ (Smart Growth) ทั้งยังมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะสามารถพัฒนาเป็น ‘เมืองที่ครบครันในพื้นที่ตนเอง’ (Compact Sufficient Sub-center) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองรองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart Livable Neighborhood) ได้ในอนาคตอันใกล้
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
FB : Urban Studies Lab
Mail : [email protected]

ที่อยู่

118 Seri Thai Road, Bangkapi
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

027273291

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Environment Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Environment School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง **หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2563** สอบถาม โทร 082 782 9353 วิยะดา
ครั้งแรกของ นศ.รุ่น 11 กับการจัดอบรมโครงการบูรณาการทางวิชากการ ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการตรวจติดตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ISO 14001 & ISO 45001) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร" #นิด้าระยอง #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
#ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) #ภาคพิเศษระยอง #การจัดการสิ่งแวดล้อม #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม #NIDA http://gseda.nida.ac.th/nida/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-469-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99-1.pdf
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชาน ดร.สมพร แสงชัย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่คัดเลือกคนดีจากทั่วประเทศ โดย ๔๐ องค์กรและคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ผู้ที่เข้าร่วมรับรางวัล เช่น พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หม่อมราชวงศ์ รุจยา อาภากร แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ ศ.ร้อยเอก ทินพันธ์ นาคะตะ อาจารย์สมพร เทพสิทธา อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ศ.นพ.ธีระ รามสูต ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ดร.สุภัทร จำปาทอง อาจารย์แผน วรรณเมธี อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์ พลตรีสิทธิเดช วงศ์ปรัชญา พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นต้น https://www.dailynews.co.th/regional/748266
📣 #ขออนุญาติฝากทุกท่านเป็นกำลังให้น้องๆ ใน 🌏#โครงการโลกสดใสร่วมใจพิทักษ์โลก กันด้วยนะคะ 🙏ขอบคุณมากๆค่ะ🙏 https://www.facebook.com/TzuChithailand/videos/2394722523892986/
ลา ลันๆ ลา...ฉันจะพาเธอไป... ลงพื้นที่ศึกษาความยั่งยืนโครงการปลูกปะการัง ณ อ่าวแสมสาร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน โดยนักศึกษา รุ่น 8-9 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคพิเศษระยอง #nidaenvironmentschool_ry‬
ลา ลันๆ ลา...ฉันจะพาเธอไป... ลงพื้นที่ศึกษาความยั่งยืนโครงการปลูกปะการัง ณ อ่าวแสมสาร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารโครงการเพื่อความยั่งยืน โดยนักศึกษา รุ่น 8-9 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคพิเศษระยอง #niidaenvironmentschool_ry‬ NIDA Environment School
ไอเดีย..สุดเจ๋ง..
วันนี้เราขอนำเสนอ คนดี คนเก่ง ขวัญใจ สว.5 เต็มที่กับทุกเรื่อง เรียน งาน และครอบครัว ❤️ ความภาคภูมิใจของพวกเราชาว สว.ระยอง #การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม #NIDA มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิคะ ****เปิดรับสมัครรุ่นที่ 10 ถึงวันที่ 19 พ.ย.2561 นี้ค่ะ โทร 082-7829353
นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44ลดขั้นตอนลงทุน EEC ขณะต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ในอุตสาหกรรมซ่อมอากาศยาน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ EEC ใน 3 เรื่อง ได้เแก่ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการหรือกิจการสำคัญและเร่งด่วนของอีอีซีเป็นการเฉพาะ พร้อมให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม จากผู้ขออนุญาตได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษแก่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ โดยให้ใช้เวลาพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 1 ปี 2.การเร่งกระบวนการและลดขั้นตอนในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ และ 3.การกำหนดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในกิจการหน่วยซ่อมอากาศยาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงและมีสิทธิบัตริสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จึงจะไม่ยอมลงทุน หากมีผู้ถือหุ้นอื่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นจึงปรับปรุงลักษณะของผู้ได้รับใบรับรองในเขตอีอีซีเป็นพิเศษ โดยไม่ต้องดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศเดิม เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็ว