สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองคือ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน
(16)

เปิดเหมือนปกติ

📣สำนักงานศาลปกครอง ได้รวบรวมรายการวิทยุย้อนหลังของศาลปกครอง ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ทุกท่าน...
07/07/2021

📣สำนักงานศาลปกครอง ได้รวบรวมรายการวิทยุย้อนหลังของศาลปกครอง ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดตัวอย่างคดีปกครอง เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยสามารถรับฟังง่ายๆ ผ่าน Podcast ย้อนข่าว...เล่าคดี หรือเว็บไซต์ศาลปกครองที่แอดมินแนบลิงก์มาค่ะ

📌รายการศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
⚖หัวข้อ ลงโทษนักเรียนรุนแรงเกินเหตุ ถูกลงโทษตัดเงินเดือนเป็นธรรมหรือไม่?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_290621_131143.mp3

📌รายการศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
⚖หัวข้อ ตกคุณสมบัติรับเบี้ยคนชรา แต่เจ้าหน้าที่ให้ผ่าน ผมผิดด้วยหรือ?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_300621_082641.mp3

📌รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
⚖หัวข้อ เสาไฟฟ้าตั้งกีดขวางทางเข้าออกหน้าที่ดิน…ฟ้องขอให้ย้ายจุดได้ไหม?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_300621_084355.mp3

📌รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
⚖หัวข้อ ออกประกาศกำหนดผ่อนผันให้ตั้งร้านค้าแผงลอยริมถนน...อย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_050721_080821.mp3

📌รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครอง วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
⚖หัวข้อ อบต. เลิกจ้างลูกจ้างผิดขั้นตอนที่ประกาศ ก.อบต.จว.กำหนดต้องรับผิดไหม?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_050721_111307.mp3

📍ติดตามและรับฟังตอนอื่นๆ
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW
- Apple podcast: https://apple.co/3b8DqyV
📍ดาวน์โหลด APP
Apple podcast คลิก https://apple.co/2TzYB6v
Google podcast คลิก http://bit.ly/3aBfWl1

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📣สำนักงานศาลปกครอง ได้รวบรวมรายการวิทยุย้อนหลังของศาลปกครอง ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดตัวอย่างคดีปกครอง เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยสามารถรับฟังง่ายๆ ผ่าน Podcast ย้อนข่าว...เล่าคดี หรือเว็บไซต์ศาลปกครองที่แอดมินแนบลิงก์มาค่ะ

📌รายการศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
⚖หัวข้อ ลงโทษนักเรียนรุนแรงเกินเหตุ ถูกลงโทษตัดเงินเดือนเป็นธรรมหรือไม่?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_290621_131143.mp3

📌รายการศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
⚖หัวข้อ ตกคุณสมบัติรับเบี้ยคนชรา แต่เจ้าหน้าที่ให้ผ่าน ผมผิดด้วยหรือ?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_300621_082641.mp3

📌รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
⚖หัวข้อ เสาไฟฟ้าตั้งกีดขวางทางเข้าออกหน้าที่ดิน…ฟ้องขอให้ย้ายจุดได้ไหม?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_300621_084355.mp3

📌รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
⚖หัวข้อ ออกประกาศกำหนดผ่อนผันให้ตั้งร้านค้าแผงลอยริมถนน...อย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_050721_080821.mp3

📌รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครอง วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
⚖หัวข้อ อบต. เลิกจ้างลูกจ้างผิดขั้นตอนที่ประกาศ ก.อบต.จว.กำหนดต้องรับผิดไหม?
👉🏻คลิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_050721_111307.mp3

📍ติดตามและรับฟังตอนอื่นๆ
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW
- Apple podcast: https://apple.co/3b8DqyV
📍ดาวน์โหลด APP
Apple podcast คลิก https://apple.co/2TzYB6v
Google podcast คลิก http://bit.ly/3aBfWl1

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

⚖️ Easy e-Admincourt ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองจากที่ “บ้าน” ได้...ไม่ต้องมา “ศาล”👉🏻 เพียงแค่ยื่นคำขอผ่านระบบงานคดีปกค...
07/07/2021

⚖️ Easy e-Admincourt ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองจากที่ “บ้าน” ได้...ไม่ต้องมา “ศาล”

👉🏻 เพียงแค่ยื่นคำขอผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Litigation) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

👉🏻 โดยท่านสามารถเชื่อมโยงสัญญาณกับอาคารที่ทำการศาลปกครองได้จาก...
✅ อาคารที่ทำการศาลปกครอง ทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค
✅ สถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงานของคู่กรณี หรือบุคคลภายนอกที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาให้ถ้อยคำต่อศาล หรือสถานที่อื่นตามที่ศาลเห็นสมควร

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

⚖️ Easy e-Admincourt ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองจากที่ “บ้าน” ได้...ไม่ต้องมา “ศาล”

👉🏻 เพียงแค่ยื่นคำขอผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Litigation) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

👉🏻 โดยท่านสามารถเชื่อมโยงสัญญาณกับอาคารที่ทำการศาลปกครองได้จาก...
✅ อาคารที่ทำการศาลปกครอง ทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค
✅ สถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงานของคู่กรณี หรือบุคคลภายนอกที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาให้ถ้อยคำต่อศาล หรือสถานที่อื่นตามที่ศาลเห็นสมควร

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📍 คดีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องคดี)⚖️ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนศาลป...
06/07/2021

📍 คดีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องคดี)

⚖️ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีที่นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กับพวกรวม 2 คน ยื่นฟ้องขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) กับเอกชน และยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว

⚖️ เนื่องจากปรากฎตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเพียงผู้เสียภาษีและผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นพนักงานบำนาญ โดยเป็นประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ และเป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับเอกชน หรือกระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน หรือเป็นคู่สัญญาตามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนตามโครงการดังกล่าวที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

และเมื่อสิทธิในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องห้ามโดยกฎหมายดังกล่าว อันเป็นการเข้าข้อยกเว้นของการห้ามใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างการใช้สิทธิดังกล่าวถ้าอาจมี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราเดียวกันนี้ได้อีก

📝 รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้ ⬇️
🌐 https://bit.ly/2VdFDFV

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วนศาลปกครอง 1355

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📍 คดีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องคดี)

⚖️ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีที่นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กับพวกรวม 2 คน ยื่นฟ้องขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) กับเอกชน และยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว

⚖️ เนื่องจากปรากฎตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเพียงผู้เสียภาษีและผู้บริโภคที่ใช้บริการรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นพนักงานบำนาญ โดยเป็นประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ และเป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับเอกชน หรือกระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน หรือเป็นคู่สัญญาตามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนตามโครงการดังกล่าวที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

และเมื่อสิทธิในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องห้ามโดยกฎหมายดังกล่าว อันเป็นการเข้าข้อยกเว้นของการห้ามใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างการใช้สิทธิดังกล่าวถ้าอาจมี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราเดียวกันนี้ได้อีก

📝 รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้ ⬇️
🌐 https://bit.ly/2VdFDFV

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วนศาลปกครอง 1355

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

💡สาระน่ารู้คดีปกครอง⚖️ ตอน เสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่เมื่อเกิดความเสียหายกลับสั่งให้ผมชดใช้?🚩 ตอบ จากข้อเท็จผู้ฟ...
06/07/2021

💡สาระน่ารู้คดีปกครอง
⚖️ ตอน เสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่เมื่อเกิดความเสียหายกลับสั่งให้ผมชดใช้?
🚩 ตอบ จากข้อเท็จผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีนี้จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ละเลยต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คำสั่งที่ให้ชดใช้เงินจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

📍จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

📢 ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานศาลปกครอง"📍คลิก https://bit.ly/...
06/07/2021

📢 ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานศาลปกครอง"
📍คลิก https://bit.ly/36aYpzW

⚖️ ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะนำความคิดเห็นของทุกท่านไปประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

🙏🏻 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ค่ะ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📢 ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานศาลปกครอง"
📍คลิก https://bit.ly/36aYpzW

⚖️ ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะนำความคิดเห็นของทุกท่านไปประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

🙏🏻 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ค่ะ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

⚖️ คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 48🚩 ตอน ผู้บริหารท้องถิ่นทำสัญญาจ้างบุตรชายตนเอง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน โ...
05/07/2021

⚖️ คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 48

🚩 ตอน ผู้บริหารท้องถิ่นทำสัญญาจ้างบุตรชายตนเอง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน โดนปลดจากตำแหน่ง ชอบแล้วหรือไม่ ⁉
📍 ตอบ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

⚖️ คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 48

🚩 ตอน ผู้บริหารท้องถิ่นทำสัญญาจ้างบุตรชายตนเอง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน โดนปลดจากตำแหน่ง ชอบแล้วหรือไม่ ⁉
📍 ตอบ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์สาธารณะ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

05/07/2021

🔅รายงานสรุปเสวนาประสา สวว.

เรื่อง "วิธีวิจัยเชิงกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม : ประสบการณ์เชิงประจักษ์"

โดยรองศาสตรจารย์ ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่
🌐 https://bit.ly/3qM4jAV

⚖️การ์ตูนสั้น จบในตอน เรื่อง ลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่เดินไปทั่วไม่นั่งโต๊ะทำงาน มีโทษทางวินัยอย่างไร👉🏻ตอบ จากข้อเท็จจริงก...
05/07/2021

⚖️การ์ตูนสั้น จบในตอน เรื่อง ลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่เดินไปทั่วไม่นั่งโต๊ะทำงาน มีโทษทางวินัยอย่างไร
👉🏻ตอบ จากข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

🔸 อ่านคำพิพากษา คลิก https://bit.ly/2Tuju5Q

:: จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

04/07/2021

📢 หนังสือรวมบทความเรื่องเล่าคดีปกครองจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
⚖️ เรื่อง ปฏิบัติราชการอย่างไร “ให้ปลอดภัย”

📍 ราคา 120 บาท (ค่าจัดส่งเล่มละ 25 บาท)
👉🏻 อ่านตัวอย่าง คลิก https://bit.ly/3diclMn

🔹🔹 ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ “ร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง” หรือสั่งซื้อออนไลน์
🛒 คลิก https://bit.ly/3h5GPm1

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 1010 และ 089 897 3542

📚สาระสำคัญของหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความคดีปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป รวมทั้งแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดยังเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::🚩 เรื่อง รื้อเกาะกลางถนนผิดไปจากแผนผังโครงการ ... ต้องทำให้เหมือนเดิม !?📚 การที่เจ้...
04/07/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง รื้อเกาะกลางถนนผิดไปจากแผนผังโครงการ ... ต้องทำให้เหมือนเดิม !?

📚 การที่เจ้าของโครงการรื้อเกาะกลางถนนจนผิดไปจากแผนผังโครงการ หากผู้จัดสรรที่ดินมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเกาะกลางถนนดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ ถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

👉🏻ตอบ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพตามที่ได้จัดทำขึ้น และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3AsUXyK
🔸 อ่านคำพิพากษา คลิก https://bit.ly/2Ufkb2N

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง รื้อเกาะกลางถนนผิดไปจากแผนผังโครงการ ... ต้องทำให้เหมือนเดิม !?

📚 การที่เจ้าของโครงการรื้อเกาะกลางถนนจนผิดไปจากแผนผังโครงการ หากผู้จัดสรรที่ดินมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเกาะกลางถนนดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ ถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

👉🏻ตอบ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพตามที่ได้จัดทำขึ้น และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3AsUXyK
🔸 อ่านคำพิพากษา คลิก https://bit.ly/2Ufkb2N

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

03/07/2021
⚖️ ขอเชิญชมคลิปวิดีโอแอนิเมชัน สื่อความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง ชุด “การ์ตูน 4 ช่อง” (ภาคภาษาอังกฤษ)📍 Ep. 3 : Feeding pigeo...
03/07/2021
การ์ตูน 4 ช่อง (อังกฤษ) Ep 3 Feeding pigeons caused nuisance to neighbors...?

⚖️ ขอเชิญชมคลิปวิดีโอแอนิเมชัน สื่อความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง ชุด “การ์ตูน 4 ช่อง” (ภาคภาษาอังกฤษ)

📍 Ep. 3 : Feeding pigeons caused nuisance to neighbors. Would it be lawful if local officials prohibit that? คลิก https://bit.ly/367JaYv

📌กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่ง 🔔 แจ้งเตือน 📺 ช่อง YouTube สำนักงานศาลปกครอง ไว้ด้วยนะคะ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

⚖️ Animation ชุด การ์ตูน 4 ช่อง Ep. 3 : Feeding pigeons caused nuisance to neighbors. Would it be lawful if local officials prohibit that?:: สำนักงานศาลปกคร...

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::🚩 เรื่อง นายก อบต. หลุดจากตำแหน่ง...เพราะรู้เห็นการโกงไฟหลวง📚 การที่นายอำเภอมีคำสั่...
03/07/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง นายก อบต. หลุดจากตำแหน่ง...เพราะรู้เห็นการโกงไฟหลวง

📚 การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ความเป็นนายก อบต. และรองนายก อบต. สิ้นสุดลง เนื่องจากมีส่วนรู้เห็นในการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
👉🏻ตอบ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีพฤติกรรมในทางทุจริต อันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2TrVvUA

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง นายก อบต. หลุดจากตำแหน่ง...เพราะรู้เห็นการโกงไฟหลวง

📚 การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ความเป็นนายก อบต. และรองนายก อบต. สิ้นสุดลง เนื่องจากมีส่วนรู้เห็นในการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
👉🏻ตอบ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีพฤติกรรมในทางทุจริต อันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2TrVvUA

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

🔸 กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจ⚖ สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรก...
02/07/2021

🔸 กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจ

⚖ สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

⏰ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้อง) ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) กับเอกชน และยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว โดยอ้างว่า เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายจากโครงการดังกล่าวในฐานะผู้เสียภาษี

➡ ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

📝 รายละเอียดตามเอกสารข่าวศาลปกครองที่แนบมาพร้อมนี้

🌐 https://bit.ly/3xhI6NG

☎ สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วนศาลปกครอง 1355

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

🔸 กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจ

⚖ สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

⏰ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้อง) ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) กับเอกชน และยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว โดยอ้างว่า เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายจากโครงการดังกล่าวในฐานะผู้เสียภาษี

➡ ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

📝 รายละเอียดตามเอกสารข่าวศาลปกครองที่แนบมาพร้อมนี้

🌐 https://bit.ly/3xhI6NG

☎ สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วนศาลปกครอง 1355

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

ที่อยู่

อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

รถส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง รถตู้สาธารณะ รถรับจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

ในการดำเนินคดีปกครองของศาลปกครอง จะมีสำนักงานศาลปกครองทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองคือ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการของศาลปกครองเป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ สำนักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุดในการบริหารงานสำนักงานศาลปกครอง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621411111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศาลปกครองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศาลปกครอง:

วิดีโอทั้งหมด

ติดต่อผู้ดูแล

หากพบข้อความที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม กรุณาโทรแจ้งผู้ดูแลได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือ 0 2141 1111 ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0

เว็บไซต์ศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th

1. ศาลปกครองกลาง โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดที่มิได้อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองในภูมิภาค คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด