สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองคือ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน

เปิดเหมือนปกติ

🔹ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบหมายให้รองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช⚖️...
23/10/2021

🔹ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบหมายให้รองประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

⚖️ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบหมายให้ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คณะผู้บริหารศาลปกครอง และคณะตุลาการศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรับรองศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร https://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08news_detail.php?ids=21790

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::🚩 เรื่อง ลงโทษลดชั้นผู้ต้องขัง...ต้องมีพฤติการณ์กระทำความผิดที่ชัดเจน📚 ถาม การลงโทษ...
23/10/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ลงโทษลดชั้นผู้ต้องขัง...ต้องมีพฤติการณ์กระทำความผิดที่ชัดเจน

📚 ถาม การลงโทษลดชั้นของผู้ต้องขัง เนื่องจากมีรูปของผู้ฟ้องคดีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องขังรายอื่น ถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?
👉🏻 ตอบ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวไม่ปรากฎว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายภาพหรือนำไปใช้เพื่อการอื่น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นการร่วมกันมีหรือสนับสนุนให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2Z1AClu
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3ARTUqP

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ลงโทษลดชั้นผู้ต้องขัง...ต้องมีพฤติการณ์กระทำความผิดที่ชัดเจน

📚 ถาม การลงโทษลดชั้นของผู้ต้องขัง เนื่องจากมีรูปของผู้ฟ้องคดีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องขังรายอื่น ถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?
👉🏻 ตอบ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวไม่ปรากฎว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายภาพหรือนำไปใช้เพื่อการอื่น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นการร่วมกันมีหรือสนับสนุนให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2Z1AClu
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3ARTUqP

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

🔹 สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน...
23/10/2021

🔹 สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

⚖️ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร คลิก https://bit.ly/3juxQg3

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

22/10/2021
⚖Motion Graphic ชุด รู้หรือไม่? ตอนที่ 25 องค์ประกอบของคำฟ้องในคดีปกครอง คลิก https://bit.ly/3DX3f2F📌สามารถรับชม Motion ...
22/10/2021
Motion Graphic ชุด รู้หรือไม่? ตอนที่ 25 องค์ประกอบของคำฟ้องในคดีปกครอง

⚖Motion Graphic ชุด รู้หรือไม่? ตอนที่ 25 องค์ประกอบของคำฟ้องในคดีปกครอง คลิก https://bit.ly/3DX3f2F

📌สามารถรับชม Motion Graphic ชุด รู้หรือไม่? ตอนอื่นๆ และสื่อความรู้ของศาลปกครอง ได้ใน YouTube Channel สำนักงานศาลปกครอง คลิก https://www.youtube.com/user/acmcc2014/

::จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง::

⚖Motion Graphic ชุด รู้หรือไม่? ตอนที่ 25 องค์ประกอบของคำฟ้องในคดีปกครอง 📌สามารถรับชม Motion Graphic ชุด รู้หรือไม่? ตอนอื่นๆ แล....

💡สาระน่ารู้คดีปกครอง⚖️ ตอน ข้างบ้านสร้างรั้วสูง 4 เมตร บดบังการมองเห็น...เป็นเหตุรำคาญหรือไม่?🚩 ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล...
21/10/2021

💡สาระน่ารู้คดีปกครอง

⚖️ ตอน ข้างบ้านสร้างรั้วสูง 4 เมตร บดบังการมองเห็น...เป็นเหตุรำคาญหรือไม่?
🚩 ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวไม่ใช่เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้อาศัยเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเข้าข่ายเหตุรำคาญ

📍จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

🔹 หนังสือหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 13 : คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล🔹🌐 ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ 👉🏻...
20/10/2021

🔹 หนังสือหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 13 : คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล🔹
🌐 ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ 👉🏻 https://bit.ly/3vwbe3Q

⚖ เรื่องเด่นภายในเล่ม
🔸 ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงความต้องการของคณะ !
🔸 กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน ... ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
🔸 ให้หญิงถอดเสื้อผ้า รอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
🔸 ผลงานทางวิชาการที่ "อ้างอิง" ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการ "ลอกเลียน"
🔸 ความไม่เป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
🔸 แม้ไม่ต้องรับโทษทางวินัย แต่ไม่อาจเลื่อนตำแหน่ง

จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

🔹 หนังสือหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 13 : คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล🔹
🌐 ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ 👉🏻 https://bit.ly/3vwbe3Q

⚖ เรื่องเด่นภายในเล่ม
🔸 ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงความต้องการของคณะ !
🔸 กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน ... ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
🔸 ให้หญิงถอดเสื้อผ้า รอตรวจร่างกาย ... วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
🔸 ผลงานทางวิชาการที่ "อ้างอิง" ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการ "ลอกเลียน"
🔸 ความไม่เป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
🔸 แม้ไม่ต้องรับโทษทางวินัย แต่ไม่อาจเลื่อนตำแหน่ง

จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

⚖ คดีปกครองน่ารู้ โดยลุงเป็นธรรม🔹 เรื่อง แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง?👉🏻 มาดูกันค่ะว่า แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองคือ...
19/10/2021

⚖ คดีปกครองน่ารู้ โดยลุงเป็นธรรม

🔹 เรื่อง แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง?
👉🏻 มาดูกันค่ะว่า แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองคืออะไร แล้วอักษรย่อที่ปรากฎในหมายเลขคดีที่เกี่ยวกับแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง

☎ ปรึกษาข้อกฎหมายคดีปกครองได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ) หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถเข้าไปจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ (จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) คลิก https://bit.ly/3uO2qFV

จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

19/10/2021
⚖ สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในนาม "...
18/10/2021

⚖ สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในนาม "ศาลปกครอง" ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อสมทบทุนในการทำนุบำรุง พัฒนาศาสนสถาน และส่งเสริมศาสนธรรมในการจรรโลงในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืนสืบไป

🔸โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี "สำนักบริหารกลาง (เงินทำบุญ)"
🔸 เลขที่บัญชี 980-2-16424-0 (ส่งสำเนาใบนำฝากเงิน หลักฐานการโอนเงินมาที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรสาร 0 2105 5565 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0 2141 0904 และ 0 2141 0901 (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

⚖ สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในนาม "ศาลปกครอง" ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อสมทบทุนในการทำนุบำรุง พัฒนาศาสนสถาน และส่งเสริมศาสนธรรมในการจรรโลงในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืนสืบไป

🔸โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี "สำนักบริหารกลาง (เงินทำบุญ)"
🔸 เลขที่บัญชี 980-2-16424-0 (ส่งสำเนาใบนำฝากเงิน หลักฐานการโอนเงินมาที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรสาร 0 2105 5565 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0 2141 0904 และ 0 2141 0901 (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

⚖ คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 63🚩ตอน ตั้งงบจัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ผู้อนุมัติให้จัดซื้อต้องรับผิดฐานละเมิดหรือไม่⁉📌 ต...
18/10/2021

⚖ คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 63

🚩ตอน ตั้งงบจัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ผู้อนุมัติให้จัดซื้อต้องรับผิดฐานละเมิดหรือไม่⁉
📌 ตอบ ผู้อนุมัติให้จัดซื้อต้องรับผิดฐานละเมิดต่อหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

⚖ คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 63

🚩ตอน ตั้งงบจัดซื้อกล้องวงจรปิดผิดหมวดรายจ่าย ผู้อนุมัติให้จัดซื้อต้องรับผิดฐานละเมิดหรือไม่⁉
📌 ตอบ ผู้อนุมัติให้จัดซื้อต้องรับผิดฐานละเมิดต่อหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

โหลดยัง❓ แอปพลิเคชัน "ศาลปกครอง"📱แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผ...
18/10/2021

โหลดยัง❓ แอปพลิเคชัน "ศาลปกครอง"

📱แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการ

✅ขอคัดสำเนาคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองผ่านแอปพลิเคชัน
✅ข้อมูลของบัญชีนัดของศาลปกครองแต่ละแห่ง ระบบการสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง
✅ รับทราบข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

📍โดยไม่ต้องเดินทางมายังศาลปกครอง “ประหยัด สะดวก รวดเร็ว”

🚩Download แอปพลิเคชันศาลปกครอง
🔸ระบบ IOS APP คลิก https://apps.apple.com/th/app/admincourt/id1147901808?l=th
🔸ระบบ Android APP คลิก https://play.google.com/store/apps/details…

🖥 คลิปวิดีโอแนะนำวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งคดีปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน “ศาลปกครอง”
👉🏻 คลิก https://bit.ly/358MkuX

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ)

โหลดยัง❓ แอปพลิเคชัน "ศาลปกครอง"

📱แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการ

✅ขอคัดสำเนาคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองผ่านแอปพลิเคชัน
✅ข้อมูลของบัญชีนัดของศาลปกครองแต่ละแห่ง ระบบการสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง
✅ รับทราบข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

📍โดยไม่ต้องเดินทางมายังศาลปกครอง “ประหยัด สะดวก รวดเร็ว”

🚩Download แอปพลิเคชันศาลปกครอง
🔸ระบบ IOS APP คลิก https://apps.apple.com/th/app/admincourt/id1147901808?l=th
🔸ระบบ Android APP คลิก https://play.google.com/store/apps/details…

🖥 คลิปวิดีโอแนะนำวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการขอคัดสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งคดีปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน “ศาลปกครอง”
👉🏻 คลิก https://bit.ly/358MkuX

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ)

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::🚩 เรื่อง ระยะเวลาฟ้องเพิกถอน “คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร📚 ถาม ผู้ฟ...
17/10/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ระยะเวลาฟ้องเพิกถอน “คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

📚 ถาม ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารแห่งหนึ่ง ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้รื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและยังยืนยันคำสั่งเดิมของนกยกเทศมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงนำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครอง ท่านคิดว่าศาลสามารถรับคำฟ้องได้หรือไม่?

👉🏻 ตอบ ศาลไม่อาจรับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทไว้พิจารณาได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว แต่ศาลมีอำนาจรับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ไว้พิจารณาได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3aHw9Y6
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3BJButJ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

☎ ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ระยะเวลาฟ้องเพิกถอน “คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

📚 ถาม ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารแห่งหนึ่ง ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้รื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและยังยืนยันคำสั่งเดิมของนกยกเทศมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงนำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครอง ท่านคิดว่าศาลสามารถรับคำฟ้องได้หรือไม่?

👉🏻 ตอบ ศาลไม่อาจรับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทไว้พิจารณาได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว แต่ศาลมีอำนาจรับคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ไว้พิจารณาได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3aHw9Y6
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3BJButJ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

☎ ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::🚩 เรื่อง คำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน...ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาใด?📚 ถาม ...
16/10/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง คำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน...ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาใด?

📚 ถาม หากผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับซื้อฝากที่ดิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 และได้ทราบว่าเป็นน.ส. 3 ก. ปลอม จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และได้ยื่นคำขอให้กรมที่ดินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 แต่กรมที่ดินเพิกเฉย จึงได้นำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครอง...กรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องภายในกำหนดเวลาหรือไม่?
👉🏻 ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้กรมที่ดินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว จึงไม่เกิดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3lGiczF
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3FNSGR3

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง คำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน...ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาใด?

📚 ถาม หากผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับซื้อฝากที่ดิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 และได้ทราบว่าเป็นน.ส. 3 ก. ปลอม จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และได้ยื่นคำขอให้กรมที่ดินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 แต่กรมที่ดินเพิกเฉย จึงได้นำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครอง...กรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องภายในกำหนดเวลาหรือไม่?
👉🏻 ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้กรมที่ดินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว จึงไม่เกิดสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3lGiczF
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3FNSGR3

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

⚖ สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54🔹 ตามที่สำนักงาน ...
15/10/2021

⚖ สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54

🔹 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานศาลปกครองได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 95.54 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นอันดับที่ 2 ในประเภทองค์กรศาล ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้วยนั้น

🔹บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรฯ ให้แก่สำนักงานศาลปกครอง แล้ว

🔹โดยความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่มุ่งมั่นสนับสนุนงานของศาลปกครองในการให้บริการประชาชน และเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าต่อองค์กร เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองในมิติต่าง ๆ อันเป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งบุคลากรภายในองค์กร ประชาชนผู้รับบริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

🚩 ทั้งนี้ แม้ว่าสำนักงานศาลปกครองจะได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ AA แล้วก็ตาม สำนักงานศาลปกครองจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ AA ให้คงอยู่ตลอดไป คลิก
https://bit.ly/3DI8PpA

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

⚖ สำนักงานศาลปกครองได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.54

🔹 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานศาลปกครองได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 95.54 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นอันดับที่ 2 ในประเภทองค์กรศาล ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติด้วยนั้น

🔹บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบรางวัลประกาศนียบัตรฯ ให้แก่สำนักงานศาลปกครอง แล้ว

🔹โดยความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่มุ่งมั่นสนับสนุนงานของศาลปกครองในการให้บริการประชาชน และเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าต่อองค์กร เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองในมิติต่าง ๆ อันเป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งบุคลากรภายในองค์กร ประชาชนผู้รับบริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

🚩 ทั้งนี้ แม้ว่าสำนักงานศาลปกครองจะได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ AA แล้วก็ตาม สำนักงานศาลปกครองจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาระดับ AA ให้คงอยู่ตลอดไป คลิก
https://bit.ly/3DI8PpA

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

ที่อยู่

อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

รถส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง รถตู้สาธารณะ รถรับจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

ในการดำเนินคดีปกครองของศาลปกครอง จะมีสำนักงานศาลปกครองทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองคือ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการของศาลปกครองเป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ สำนักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุดในการบริหารงานสำนักงานศาลปกครอง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621411111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศาลปกครองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศาลปกครอง:

วิดีโอทั้งหมด

ติดต่อผู้ดูแล

หากพบข้อความที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม กรุณาโทรแจ้งผู้ดูแลได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือ 0 2141 1111 ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0

เว็บไซต์ศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th

1. ศาลปกครองกลาง โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดที่มิได้อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองในภูมิภาค คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด