สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

ผบ.ทบ. มอบใบประกาศชมเชย แก่ ผบ.หน่วยและผู้รั...
06/11/2019

ผบ.ทบ. มอบใบประกาศชมเชย แก่ ผบ.หน่วยและผู้รับผิดชอบผลงาน หน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี62 ในการประชุม นขต.ทบ. เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 ณ บก.ทบ.

31/10/2019

วันที่ 29-30 ต.ค. 62
พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ์
นำคณะเทคนิคการแพทย์ ของ รพ.
มี ร.ต. ธงทิว ไพเราะ หน.แผนกพยาธิ
ทนพญ.พงศ์พัชรา ภูวเรืองพัฒน์
ทนพญ.จิดาภา บุญมีทอง
ทนพญ.นันทพร บุญกอง และ
นางสาวนภัชติกาญจน์ แก้วคงขำ
รับการตรวจรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 โดย นพ.การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จาก สมป.

คาดว่าแผนกพยาธิ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จะได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189 เป็นลำดับที่ 10 ของกรมแพทย์ทหารบก ภายใน ธ.ค. 62

เมื่อวันที่ 23 - 24 ก.ย. 62  พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ. ...
28/10/2019

เมื่อวันที่ 23 - 24 ก.ย. 62 พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล ผอ.รพ. พร้อมด้วย พ.ท.หญิง วิมลวรรณ บริรักษ์ หน.แผนกพยาธิ รพ.ค่ายจักรพงษ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ คุณมงคล เจนจิตติกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO15189: 2012 และ ISO15190: 2003 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินแผนกพยาธิ รพ.ค่ายจักรพงษ์ ในการนี้ แผนกพยาธิ ได้ขอการรับรองจำนวน 19 รายการทดสอบ ครอบคลุมทุกหมวดงานบริการในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของรพ.ทุติยภูมิ นับได้ว่า แผนกพยาธิ รพ.ค่ายจักรพงษ์ เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นขต.พบ. ที่ได้รับการรับรอง ISO15189 เป็นลำดับที่ 9

พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลป...
19/09/2019

พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รับมอบใบประกาศนียบัตร รพ.2P Safety รพ.ที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ในวันที่ 17ก.ย.62
☝️The 1st World Patient Safety Day วันแห่งความปลอดภัยผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 1 และ
🤘The 3rd Patient & Personnel Safety Day วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยครั้งที่ 3 จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

17/09/2019

สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพยาธิวิทยา จัดอบรมวิชาการ เรื่อง “ข้อกำหนดระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189: 2102, ISO 15190: 2003, ISO 19011: 2018 และถอดบทเรียนการตวจสอบภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รพ.ทบ.” ในวันที่ 24 - 25 ส.ค. 62 ณ รร.สร.พบ. มีเทคนิคการแพทย์จากรพ.ทบ.ทั้ง 4 พื้นที่ ทภ. รวมทั้ง รพ.ทอ. และ ภาคเอกชน ร่วมเข้ารับการอบรมด้วยรวมประมาณ 150 นาย
โดยวิทยากร จากหน่วยรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศไทย ดร.ทนพ. ฐิติวัสส์ สุวคนธ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และวิทยากรภายใน พล.ต. ธารา พูนประชา พ.อ. สมพงศ์ ตรีวัชรีกร และ พ.อ. ทรงศักดิ์ ศรีจินดา

พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร...
17/09/2019

พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ารับรางวัลประเภท ดีเลิศ จากการประกวดผลงานในกิจกรรมติดดาว ผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปี 62 จาก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ณ บก.ทบ. (6 ก.ย. 62)

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562เมื่อวันที่...
16/09/2019

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีหน่วยสายแพทย์เข้าร่วมรับรางวัล

29/08/2019

28 ส.ค.62 พ.อ.ณรงค์ ภักดีศุภผล ผอ.รพ.รร.จปร.และคณะเข้ารับประกาศนียบัตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 ดังนี้
1. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน Green & Clean Hospital ระดับ ดีมาก
2. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก
3. รางวัลชมเชย นวัตกรรม Green & Clean ระดับเขต “ การประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติค”
4. รางวัลชมเชย นวัตกรรม Green & Clean ระดับเขต “ การประดิษฐ์กระถางปลูกต้นไม้จากยางรถยนต์เก่า”

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการเฝ้า...
21/08/2019

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ Heat Stroke Forum วันที่ 19-20 ส.ค.62 ณ รร.รอยัลริเวอร์ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่น ด้านการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึก
๑. พื้นที่ กทม./ปริมณฑล ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.๑ รอ.
๒. พื้นที่ จว.ลพบุรี ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.นร.รร.สพศ.ศสพ.,
๓. พื้นที่ ทภ.๑ ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ช.คมศ. พล.ช.
๔. พื้นที่ ทภ.๒ ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๙ และ ป.๖ พัน.๒๓
๕. พื้นที่ ทภ.๓ ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๔ พัน.๒
๖. พื้นที่ ทภ.๔ ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๕ พัน.๑๐๕

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี ๒๕๖๒
๑. รางวัลนวัตกรรมการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ของหน่วยสายแพทย์
๑.๑ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้แก่ นวัตกรรม ระบบการรายงานผลการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ในการเตรียมการและการปฏิบัติ “การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน” (Suranari HiSVR : Suranari Heat injury Supervision Report) ของ รพ.ค่ายสุรนารี
๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้แก่ นวัตกรรม SMART Cooling Bed ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ได้แก่ นวัตกรรม การพัฒนาระบบการดูแลทหารใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมร้อนโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑.๔ รางวัลชมเชย ได้แก่ ถุงคัดกรองโรคลมร้อน ของ ศพม.
๑.๕ รางวัลชมเชย ได้แก่ lce Cushion ของ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
๒. รางวัลนวัตกรรมการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ส่งนวัตกรรมมาทั้งสิ้น ๒๐ ผลงาน นวัตกรรมที่ได้รางวัลมีดังนี้
๒.๑ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้แก่ นวัตกรรม ระบบฐานข้อมูลหน่วยฝึกทหารใหม่ และ QR Code ของ นฝ.ร.๔ พัน.๓
๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้แก่ นวัตกรรม แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อแยกฝึกรายบุคคล SAC (Screening And Classifieds) ของ นฝ.ป.๓ พัน.๘
๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ได้แก่ นวัตกรรม คู่มือครูฝึก ฝึกปลอดภัย ห่างไกลโรคระบาดปราศจากโรคลมร้อน พร้อมอนุรักษ์กำลังรบ ของ นฝ. ป.๓ พัน.๘
๒.๔ รางวัลชมเชย ได้แก่ ระบบควบคุมอุณหภูมิและเปิดปิดสปริงเกอร์ด้วยระบบอัตโนมัติ ของ นฝ.ร.๔ พัน.๓
๒.๕ รางวัลชมเชย ได้แก่ Anti Heat Stroke Set ของ นฝ. ป.๕ พัน.๑๐๕

กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมชุดแพทย์ทหา...
19/08/2019

กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมชุดแพทย์ทหารตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง 14-20 ส.ค. 62 ณ ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จว.พ.บ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานร่วม 3 ปี (ปี 60-62) ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร ในกรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน Manuscript เพื่อ...
13/08/2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน Manuscript เพื่อพัฒนางานวิจัยกรมแพทย์ทหารบก โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัย กรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 ณ รร.ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จว.ชลบุรี

18/06/2019

พบ.และหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 62 ระดับดีเด่น รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติการ (Sitevisite) และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมผ่าน VDO Conference จากผู้ตรวจประเมิน สนง.ก.พ.ร. ประกอบด้วย

ประเภท นวัตกรรมการบริการ
1. ผลงาน นวัตกรรมการบริการเนื้อเทียมไทยตกแต่งบาดแผลสมมุติ เพื่อฝึกการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น นวัตกรรมใหม่ โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พบ.) รับการตรวจเมื่อ 17 พ.ค.62

ประเภทพัฒนาการบริการ
1. ผลงาน ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ (intelligent dialysis center) (รพ.รร.6) รับการตรวจเมื่อ 7 มิ.ย.62
2. ผลงานนวัตกรรมขวดตามติด พิชิตลมร้อน (รพ.ค่ายวชิรปราการ) รับการตรวจเมื่อ 14 มิ.ย.62

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
1. ผลงาน โปรแกรมการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ (ทบ.) รับการตรวจเมื่อ 13 มิ.ย.62 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ที่อยู่

กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0955765302

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด