กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม https://dol.dip.go.th/th โลจิสติกส์ และ ชัพพลายเชน กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(2)

🎈14 เมษายน  วันครอบครัว เติมรัก ♥️ เติมสุข♥️ ให้ทุกคนในบ้านกันครับ 🌸
14/04/2024

🎈14 เมษายน วันครอบครัว

เติมรัก ♥️ เติมสุข♥️ ให้ทุกคนในบ้านกันครับ 🌸

13 เมษายน  วันผู้สูงอายุแห่งชาติร่วมส่งความรัก ความสุขให้ “ผู้สูงวัย” ♥️
13/04/2024

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ร่วมส่งความรัก ความสุขให้ “ผู้สูงวัย” ♥️

💦 🌺 สงกรานต์ปีนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน พบแต่ความสุข เบิกบานใจ ปราศจากทุกข์และโรคภัยทั้งปวง เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ใช้เว...
12/04/2024

💦 🌺 สงกรานต์ปีนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน พบแต่ความสุข เบิกบานใจ ปราศจากทุกข์และโรคภัยทั้งปวง เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว รดน้ำดำหัว ผู้หลักผู้ใหญ่ ตักตวงความสุขให้มากที่สุดในช่วงเวลาหยุดยาว และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขในวันปีใหม่ไทย 🌼🌺

มนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🎈 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาพิธีปิดกีฬาสีกองโลจิสติกส์ ดำเนินการภายใต้กิจกรรม “ สนุกทุกวัน HAPPY FUN RELAX “ โ...
12/04/2024

🎈 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
ที่ผ่านมาพิธีปิดกีฬาสีกองโลจิสติกส์
ดำเนินการภายใต้กิจกรรม
“ สนุกทุกวัน HAPPY FUN RELAX “
โดยมี นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวปิดกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 2 เดือน แข่งขันเก็บคะแนนมาจนถึงรอบตัดสินและปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกันภายในหน่วยงาน

กองโลจิสติกส์  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 💦🔫🌼🌺เนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​ประจำปี 2567 กองโลจิสติกส์ นำโดยนายมนตรี  วงค์มั่นกิจกา...
12/04/2024

กองโลจิสติกส์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

💦🔫🌼🌺

เนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​ประจำปี 2567
กองโลจิสติกส์ นำโดยนายมนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ จัดพิธีสรงน้ำพระเเละรดน้ำผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

บรรยากาศในงานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม 💙🥰ความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง ณ กองโลจิสติกส์ ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

11/04/2024

🏆 Success Case : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง
🥇 บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
🎊 หลังจากเข้าร่วมโครงการกับกองโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนได้ถึง 6.6 ล้านบาท
กองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10/04/2024

🏆 Success Case : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมสำหรับการวางแผนและการพยากรณ์เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์
🥇 บริษัท เอซเธติค บาย แอมเพ็ค จำกัด
🎊 หลังจากเข้าร่วมโครงการกับกองโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนได้ถึง 10.1 ล้านบาท
กองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกร...
09/04/2024

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมมอบ
เกียรติบัตร “คนดี ศรี กล.กสอ. ที่ DIPROM” 2567 และ “กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม กล.กสอ. ที่ DIPROM” 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ กล.กสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มงานต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่อื่นได้ตระหนักถึงเกียรติศักดิ์ศรีและหน้าที่ของข้าราชการในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ กล. และกลุ่มงานใน กล. ที่ได้เป็นต้นแบบที่ DIPROM ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ด้าน คือ วินัย สุจริต พอเพียง
จิตอาสา และกตัญญู โดยจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

09/04/2024

🏆 Success Case : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมสำหรับการจัดการระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
🥇 บริษัท เวิลด์ไวด์เมอร์แคนไทล์ จำกัด
🎊 หลังจากเข้าร่วมโครงการกับกองโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนได้ถึง 11.7 ล้านบาท
กองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันจักรี 6 เมษายน 2567วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระอง...
06/04/2024

วันจักรี 6 เมษายน 2567

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

05/04/2024

🏆 Success Case : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนภายในองค์กร
🥇 บริษัท ทรัพย์อิสระทรานสปอร์ต จำกัด
🎊 หลังจากเข้าร่วมโครงการกับกองโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนได้ถึง 32.3 ล้านบาท
กองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด...
02/04/2024

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลังชาว DIPROM 5 ส. ปรับพื้นที่ให้น่าอยู่พร้อมรับ...
01/04/2024

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลังชาว DIPROM 5 ส. ปรับพื้นที่ให้น่าอยู่พร้อมรับการปฏิบัติงาน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
จิตอาสา “รวมพลังชาว DIPROM 5 ส. ปรับพื้นที่ให้น่าอยู่ พร้อมรับการปฏิบัติงาน” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยการดำเนินกิจกรรมมีการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดิน และมีกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ กล.กสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรี บรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ และเพื่อพัฒนาสถานที่ พัฒนาคนเป็นแนวทางพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดความคล่องตัว ประหยัดทรัพยากร เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กสอ. มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

01/04/2024

[NBT CONNEXT] จ.ชลบุรี จิตอาสาพระราชทานกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระจัดกิจกรรม โลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม

ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางพระ นายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพระ ได้กล่าวให้การต้อนรับ จิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพระ โดยมี นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ให้มีการปฏิบัติตนตามหลักมาตรฐาน ประมวล และข้อกำหนดจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ มุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบ วินัย ค่านิยมที่พึงประสงค์ และให้บุคลากรยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เพื่อวางรากฐานให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองโลจิสติกส์ จึงได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมายด้าน

"ความดีที่อยากทำ" ในเรื่อง "การมีจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม " และ "การยึดมั่นปฏิบัติตามหลักศาสนา " มาเป็นเจตนารมย์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมของหน่วยงาน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "โลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม"ในครั้งนี้ โดยได้ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์

บริเวณ ตลอดแนวหาดและภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางพระ
ขอบคุณที่มา: NBT Connext
https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/175596/?bid=1

กิจกรรม “ชาว กล.กสอ. ใจฟู คู่หลักธรรม”นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจ...
29/03/2024

กิจกรรม “ชาว กล.กสอ. ใจฟู คู่หลักธรรม”

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหน่วยร่วมเทศบาลตำบลบางพระ จ.ชลบุรี คพอ. ชลบุรี และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ชาว กล.กสอ. ใจฟู คู่หลักธรรม” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ กล.กสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาศรัทธายึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถเป็นแบบอย่าง ที่ดีได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันถวายสังทานและฟังธรรมเทศนา ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ วัดวิเวการาม จ.ชลบุรี

28/03/2024

🏆 Success Case : การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อการบริหารคำสั่งซื้อในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
🥇 บริษัท เค เอ็ม เอส ลอจิสติกส์ จำกัด
🎊 หลังจากเข้าร่วมโครงการกับกองโลจิสติกส์ สามารถลดต้นทุนได้ถึง 7.9 ล้านบาท
กองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)ครั้งที่ 1/...
28/03/2024

ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)ครั้งที่ 1/2567 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และ นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้เเทนกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยการประชุมในครั้งนี้ กองโลจิสติกตส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ได้รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาระบบ NSW ในภาคอุตสาหกรรม และสรุปผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิด "เศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม" โดยสนับสนุนกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า และ 3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 การพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือสาธารณะและพื้นที่หลังท่า และแผนการพัฒนา Logistics Park ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

บริษัท ทรู ออโตโมทีฟ จำกัด และ บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ทีม Happy Heart (Heart) ขอแชร์ภาพที่ร่วมกิจ...
28/03/2024

บริษัท ทรู ออโตโมทีฟ จำกัด และ บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ทีม Happy Heart (Heart) ขอแชร์ภาพที่ร่วมกิจกรรม บริจาคเลือดยกแก๊ง !!! ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย มีสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งหมด 22 คน วันที่ 27 มี.ค. 2567 แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ ต่อไป

ส่งเสริมความสุขโดยทีมงาน SHAP AGENTS
กองโลจิสติกส์

27/03/2024
✈️✈️✈️ นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูต...
25/03/2024

✈️✈️✈️ นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart International Logistics” ภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายสู่ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยมีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ กิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 และ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม A106 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 🎌🎌🎌

การดำเนินกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พัฒนาสถานประกอบการให้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่าย และขยายช่องทางการตลาดสู่สากล การดำเนินกิจกรรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกการบรรยายและ Workshop เกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายสู่ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อาทิเช่น INCOTERM & CBAM กับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมปฏิบัติการรูปแบบ Online Workshop โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 70 คน 🚛🚛🚛

กิจกรรม “โลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม"วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส...
22/03/2024

กิจกรรม “โลจิสติกส์ รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม"

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหน่วยร่วม เทศบาลตำบลบางพระ จ.ชลบุรี คพอ. ชลบุรี และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม“โลจิสติกส์รวมพลัง รักสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ กล.กสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และปลูกฝั่งค่านิยม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทำความดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและ สิ่งแวดล้อม แสดงออกถึงความกตัญญูต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลบางพระ จ.ชลบุรี

15/03/2024
นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์   นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมห...
14/03/2024

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยร่วม จัดกิจกรรม “โลจิสติกส์ จิตอาสา หาทำ ความดี”
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ กล.กสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมจิตอาสาให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทำความดีเพื่อคนอื่น และส่วนรวมโดยมิหวังผลตอบแทน โดยดำเนินการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

🌟 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567, จ.ชลบุรี : นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เก...
14/03/2024

🌟 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567, จ.ชลบุรี :
นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้เกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายภายในงานนิทรรศการ Automation Expo 2024 ในหัวข้อ “ไคเซ็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Kaizen for Warehouse & Logistics Management)” ณ ห้อง Forum 1 ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ คำผาด วิศวกรชำนาญการ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย จำนวน 300 คน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ ยังได้เยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ ในการออกบูธ Logistics Showcase ซึ่งเป็นการแนะนำภารกิจ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กล.กสอ. รวมทั้งแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ และประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) สำหรับงานนิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
โดยในวันนี้ มีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธของ กองโลจิสติกส์ จำนวน 89 คน

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ และคณะเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมประกาศนโยบายไม...
08/03/2024

นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ และคณะเจ้าหน้าที่กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการปฏิบัติงานราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ถูกต้อง ไม่หวังสิ่งตอบแทน ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในโอกาสต่างๆ

🌐 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 13.00 น.นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้...
06/03/2024

🌐 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 – 13.00 น.นายมนตรี วงค์มั่นกิจการ
ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ได้รับเกียรติกล่าวคำนิยม “เปิดตัวโครงการซอฟแวร์บริหารจัดการศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง” ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน ผู้ประกอบการขนส่ง กำลังประสบปัญหาในการดำเนินกิจการในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ต้นทุนที่สูงขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องการปรับตัวด้าน Digital Transformation ผู้ประกอบการขนส่งมีจำนวนหลายหมื่นราย ซึ่ง 81% หรือ ประมาณ มากกว่า 20,000 ราย เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรถไม่ถึง 10 คัน ซึ่งเราพบว่าผู้ประกอบรายย่อยจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงระบบที่จะช่วยยกระดับ หรือพัฒนาได้ ระบบ Forward Insight เป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งได้ตรงจุด โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดเล็ก โดยจะเข้ามาช่วยทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้ากับยุค Digital Transformation และลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่อยู่

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306875

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด