ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สาารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
02/10/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

สศก. จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่าง นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวาระที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมในพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
01/10/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

เลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ เทวาลัยองค์ท้าวมหาพรหม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และศาลปู่ ย่า เนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี และร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์...
30/09/2020

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม สำเริง สำราญ งานเกษียณ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ...
28/09/2020

กิจกรรม สำเริง สำราญ งานเกษียณ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2563ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ...
23/09/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2563
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2...
23/09/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยมีนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศร...
18/09/2020

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563กรรม ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงา...
18/09/2020

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563กรรม ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
16/09/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านประมง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2563 สำหรับไตรมาส 3/2563 ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ปลานิล และปลาดุก

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 12/2563ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห...
09/09/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 12/2563
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการพยากรณ์ไตรมาสที่ 3/2563

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
03/09/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

การประชุมรับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมรับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมรับฟังสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาอุปสรรคจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้แทนจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) ระหว่างวันที่ 31 ส...
31/08/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 11/2563ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น....
31/08/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 11/2563
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการเกษตร ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์...
26/08/2020

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 8/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผ่านร...
25/08/2020

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 8/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั...
21/08/2020

ประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชัน 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธาน ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องๆ หัวข้อพิจารณาประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตไก่ไข่สาว อายุ 1 วัน - 18 สัปดาห์ และ ต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ อายุ 18-80 สัปดาห์

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
19/08/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม โดยมี นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นทุนการผลิตสุกรขุน แบบที่ 1 กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 และประมาณการเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 และต้นทุนการผลิตสุกรขุน แบบที่ 2 กรณีผลิตลูกสุกรเอง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 และประมาณการเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 10/2563ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น....
18/08/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 10/2563
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 9/2563ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น...
13/08/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 9/2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ

การสัมมนา เรื่อง "ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)"ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 รวม 2 วัน เ...
13/08/2020

การสัมมนา เรื่อง "ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)"
ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 รวม 2 วัน เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมการจัดทำโครงการสำคัญฯ(การรวมโครงการสำคัญฯของศูนย์สารสนเทศการเกษตร) ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ...
04/08/2020

การประชุมการจัดทำโครงการสำคัญฯ(การรวมโครงการสำคัญฯของศูนย์สารสนเทศการเกษตร) ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 7/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผ่า...
30/07/2020

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 7/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 8/2563ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30-14.0...
13/07/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 8/2563
ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 โดยมีนางพรพรรณ เห็นสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ

การประชุมหารือการจัดทำข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.โดยมีนางพรพรรณ เห็นสว่าง ร...
01/07/2020

การประชุมหารือการจัดทำข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.โดยมีนางพรพรรณ เห็นสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
30/06/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของ กษ. รวมทั้งการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของ กษ. ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)

ประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovati...
26/06/2020

ประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก+ตะวันตก เวลา 09.30 น. และการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 13.30 น.โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ กษ. เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 7/2563พิจารณาผลการสำรวจส้มเขียวหวาน หน่อไม้ฝรั่ง กร...
26/06/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 7/2563
พิจารณาผลการสำรวจส้มเขียวหวาน หน่อไม้ฝรั่ง กระบือ ปี 2562 ไก่พื้นเมือง ปี 2560-2561 และไก่ไข่ ปี 2560-2562 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 6/2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศ...
22/06/2020

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 6/2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเก...
18/06/2020

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาเอกสารตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาข้อมูลฯ ณ ห้องประชุม AEOC 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 6/2563พิจารณาผลการสำรวจปาล์มน้ำมัน ปี 2562 กาแฟ ปี ...
08/06/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 6/2563
พิจารณาผลการสำรวจปาล์มน้ำมัน ปี 2562 กาแฟ ปี 2563 และผลการพยากรณ์ไตรมาสที่ 2/2563 ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม NABC ชั้น 3 โดยมีนางพรพรรณ เห็นสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ

การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.โดยมีนางพรพรรณ ...
15/05/2020

การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยมีนางพรพรรณ เห็นสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
13/05/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

การประชุมหารือการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการภายใต้มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแนวทางรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่ 2 และการเปิดรับการอุทธรณ์

การประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีนายศิ...
12/05/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูน...
28/04/2020

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029407038

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น