สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Institute

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Institute สถาบันเครือข่ายของกระทาวงอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ แม้ว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางการค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลารัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน บนเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้ง "สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ขึ้นเพื่อเป็นสถาบันเครือข่ายอิสระเฉพาะทาง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเป็นหน่วยงานรองรับเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อประสานงานและได้บริการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
(1)

เปิดเหมือนปกติ

📣 อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ MICROCONTROLLER, SENSOR, IOT LORA เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิและ การใช้พลังงานไฟฟ...
10/11/2020

📣 อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ MICROCONTROLLER, SENSOR, IOT LORA เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิและ การใช้พลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ (TEMP & POWER MONITORING) ในกระบวนการผลิตเบื้องต้น

📅ตั้งแต่วันที่ 18-19, 25-26 พ.ย. และ 2-3 ธ.ค. 63 (หลักสูตร 6 วัน)

🏢สถานที่อบรม : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลำภู) กรุงเทพฯ

⏩ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
📲 02-280-7272 ต่อ 8325 (คุณอนุศักดิ์)
📩 [email protected]

by Admin

Website : www.thaieei.com
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC
#EEI #สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #Training

E&E Intelligence Unit : 📊📉📈📑👩‍💼ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่างไร ...
26/10/2020

E&E Intelligence Unit : 📊📉📈📑👩‍💼

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่างไร และมีวิธิการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง

ที่มาข้อมูล :
⏩⏩ แผนกนโยบายและแผน
ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

by Admin
Website : www.thaieei.com
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC
#EEI #สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กรอนิกส์ #COVID #import #export

21/10/2020
e - Training by EEI

EEI Services : e-training 📊📈📉📑

ระบบการจัดการความรู้ หรือ e-training ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
มีหลักสูตรอะไรน่าสนใจบ้าง ตามไปดูกันค่ะ

⏩⏩https://youtu.be/uCVC_xVV3m0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻

➡️แผนกฝึกอบรมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริการฝึกอบรม In-house Trainingและ Public Training แบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งทางด้าน Soft Skill, Productivity, ระบบมาตรฐาน และเทคโนโลยี ด้วยวิทยากรคุณภาพที่จะทำให้คุณและองค์กรเก่งขึ้นอย่างแน่นอน

📲 02-2807272 ต่อ 8311-8315
📨 [email protected]

by Admin

Website : www.thaieei.com
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC
#EEI #สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #Training

มาทำความรู้จักกับระบบการจัดการความรู้ หรือ e-Training ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะ

15/10/2020
แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

EEI Services :

แผนกฝึกอบรมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริการฝึกอบรม In-house Trainingและ Public Training แบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งทางด้าน Soft Skill, Productivity, ระบบมาตรฐาน และเทคโนโลยี ด้วยวิทยากรคุณภาพที่จะทำให้คุณและองค์กรเก่งขึ้นอย่างแน่นอน

📲 02-2807272 ต่อ 8311-8315
📨 [email protected]

https://youtu.be/F7WGZPWVFjE

by Admin

Website : www.thaieei.com
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC
#EEI #สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #Training

แผนกฝึกอบรมสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการฝึกอบรม ครบวงจร บริการฝึกอบรม In-house Trainingและ Public Training แบบครบวงจร ใน...

02/10/2020
VDO Highlight Publish News (WEEE 16-09-2020)

VDO Highlight Publish News (WEEE 16-09-2020)
------------------------------------------------------------------
สฟอ. ร่วมกับ กฟผ. ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ ของกรมควบคุมมลพิษ

ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการได้ที่ :
FACEBOOK ---> "THAIEEIFANPAGE"

สอบถามข้อมูลเพิ่ม:-
โทร: 02-280-7272 ต่อ 8322 (สรรธิเดช/เลขานุการโครงการ)
E-mail: [email protected]

📍📍New Service : EV Charging Station 📍📍➡️ In-house Testing and On-site Verification Service by EEI Teamสถาบันไฟฟ้าและอิเล...
01/10/2020

📍📍New Service : EV Charging Station 📍📍

➡️ In-house Testing and On-site Verification Service by EEI Team

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความพร้อมในการให้บริการทดสอบสถานีชาร์จของรถไฟฟ้า (EV Charging Station) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล โดยสามารถทำการทดสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) หรือสามารถทดสอบนอกสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการทดสอบและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7094860 ต่อ 5103, 5108, 5112

by Admin

Website : www.thaieei.com
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC
#EEI #สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #ห้องปฏิบัติการทดสอบ #Testing #TestingLaboratory #EV #EVCharging #IEC61851 #สถานีชาร์จรถไฟฟ้า

📍📍Asean Sustainable Energy Week 2020📍📍เชิญชมการจำลองงานทดสอบ EV Charging Station ได้ที่บูธสถาบัน (A10) Hall 102 ณ ศูนย์แ...
24/09/2020

📍📍Asean Sustainable Energy Week 2020📍📍

เชิญชมการจำลองงานทดสอบ EV Charging Station ได้ที่บูธสถาบัน (A10) Hall 102 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

📅ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2563

➡️➡️ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สแกน QR Code

by Admin

Website : www.thaieei.com
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC

#EEI #สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #ห้องปฏิบัติการทดสอบ #Testing #TestingLaboratory #EV #EVCharging #IEC61851

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งรัดดำเนินการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อผลักดันอุตส...
22/09/2020

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งรัดดำเนินการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้มีมาตรฐาน ซึ่ง สมอ. ประกาศใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วกว่า 20 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับของรถไฟฟ้า และมาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า (สถานีชาร์จ) เป็นต้น

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความพร้อมในการทดสอบสถานีชาร์จของรถไฟฟ้า (EV Charging Station) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล โดยสามารถทำการทดสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) หรือสามารถทดสอบนอกสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการทดสอบและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

by Admin

Website : http://thaieei.com/
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC

#EEI #ห้องปฏิบัติการทดสอบ #EVChagintStation #EV #รถไฟฟ้า

บอร์ด สมอ. ขานรับนโยบาย “EV” อนุมัติมาตรฐานแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า พร้อมทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ เพื่อเตรียมบังคับต่อไป

บอร์ด สมอ. ขานรับนโยบาย “EV” อนุมัติมาตรฐานแบตเตอร์รี่เพิ่มอีก 5 มาตรฐาน เร่งผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง หลังประกาศใช้แล้วกว่า 20 มาตรฐาน และรื้อมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ เพื่อเตรียมประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ อีก 44 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี ประธานบอร์ด สมอ. เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้ สมอ. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้มีมาตรฐาน ซึ่ง สมอ. ประกาศใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วกว่า 20 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับของรถไฟฟ้า มาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า (สถานีชาร์จ) และมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า และมีแผนจัดทำมาตรฐานอีกกว่า 40 มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้มีคุณภาพและมีความก้าวหน้า สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บอร์ด สมอ. ได้อนุมัติมาตรฐานแบตเตอร์รี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีกจำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานเซลล์ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออนสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 การทดสอบสมรรถนะ , เล่ม 2 การทดสอบความเชื่อถือได้และการทดสอบเกินขอบเขตของคุณลักษณะ , เล่ม 3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย , แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียม) สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า การทดสอบสมรรถนะและความทนทาน และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียม) สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเซลล์ และมอดูลนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ คาดว่าทั้ง 5 มาตรฐานจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้

นอกจากภารกิจด้านการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว สมอ. ยังเตรียมความพร้อมในด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า (UN R 100) มาตรฐานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (UN R 136) และเครื่องมือทดสอบแบตเตอร์รี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถให้บริการทดสอบได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

ประธานบอร์ดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ ยังได้ให้ สมอ. ทบทวนมาตรฐานการทดสอบโครงสร้างรถยนต์เพื่อรับแรงกระแทกจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง โดยยกเลิกฉบับเก่าและจัดทำขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตและการทดสอบในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยได้อนุมัติไปพร้อมกับมาตรฐานอื่นๆ รวม 44 มาตรฐาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และเตรียมบังคับให้รถยนต์ต้องมีความปลอดภัยจากการชนตามมาตรฐานที่ได้อนุมัติไปในวันนี้” ดร.จุลพงษ์ฯ กล่าว
----- 25 กรกฎาคม 2563 -----

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างความร่วมมือพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ปร...
22/09/2020

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างความร่วมมือพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนาม MOU เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ EEC Automation Park ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี Industry 4.0 ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

by Admin

Website : http://thaieei.com/
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC

#EEI #สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ #ห้องปฏิบัติการทดสอบ #MOU #มหาวิทยาลัยบูรพา #ยุทธศาสตร์ #ประเทศไทย4.0 #Industry4.0 #EECAutomationPark

17/09/2020
กฟผ.,สฟอ. ดันระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์คุมมลพิษ : รอบวันทันเหตุการณ์ (17.00น.) 16-09-63

สฟอ. ผนึกกำลัง กฟผ. และพันธมิตร ผลักดันการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในไทย ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

https://youtu.be/anuX6GUKUVA

By Admin

Website : http://news1live.com/ YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1 TWITTER : https://twitter.com/newsone...

🎉🎉เก็บตกภาพกิจกรรม🎉🎉สฟอ. ผนึกกำลัง กฟผ. และพันธมิตร ผลักดันการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์...
17/09/2020

🎉🎉เก็บตกภาพกิจกรรม🎉🎉

สฟอ. ผนึกกำลัง กฟผ. และพันธมิตร ผลักดันการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในไทย ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สฟอ. ร่วมกับ กฟผ. ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ ของกรมควบคุมมลพิษ

by Admin

Website : http://thaieei.com/
YouTube : https://youtu.be/FBFIFymO3Zs
Facebook : https://www.facebook.com/THAIEEIFANPAGE
Twitter : https://twitter.com/THAIEEI_PUBLIC

16/09/2020
Electrical and Electronics Institute (English Version)

EEI Vision : To be a major organization to continuously develop potential and competitive edges of Thailand electrical, electronic and telecommunication industries for sustainable growth and competitiveness in global markets.

by Admin

➡️➡️https://youtu.be/a7F5ME37EJg

Electrical and Electronics Institute (EEI) was established on 7 July 1998 by approval of the cabinet, as a network institute of Thailand’s Ministry of Indust...

15/09/2020
Corporation Ver Thai

📣📣 พบกับช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ช่องทางใหม่ที่ YouTube Channel ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป📣📣

📍📍อย่าลืมเข้าไป subscribe กันนะคะ 📍📍

➡️➡️ https://youtu.be/FBFIFymO3Zs

by Admin

แนะนำงานบริการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : Electrical and Electronics Institite (EEI)

🕋 ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมให้บริการทดสอบ Power Bank ทุกชนิด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำ...
14/09/2020

🕋 ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมให้บริการทดสอบ Power Bank ทุกชนิด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศมาตรฐานบังคับ ผลิตภัณฑ์ "POWER BANK" (แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา) โดยเริ่มมีผลบังคับในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

"POWER BANK" มีขอบข่ายชนิดลิเทียมและนิเกิล ทุกรูปทรง และทุกความจุไฟฟ้า ดังนั้นผู้ทำ หรือผู้นำเข้า ต้องได้รับการอนุญาตจาก สมอ. ก่อนวันที่มีผลบังคับดังกล่าว

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความพร้อมในการให้บริการทดสอบ Power Bank ทุกชนิด ด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council) หรือ NAC เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถเชื่อมั่นในผลการทดสอบได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
👷‍♀️ คุณสุกฤตา ปลิวมา
☎️ 099-2759484
📨 [email protected]

by Admin

#EEI #TestCenter #ห้องปฏิบัติการทดสอบ #PowerBank #TIS2879-2560 #มอก2879-2560

📣ขอเรียนเชิญบริษัท/หน่วยงาน ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวแรกในการพัฒนาองกรค์สู่มาตรฐานดิจิทัลระดั...
21/08/2020

📣ขอเรียนเชิญบริษัท/หน่วยงาน ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวแรกในการพัฒนาองกรค์สู่มาตรฐานดิจิทัลระดับสากล”

🔻🔻🔻🔻🔻
📅วันที่ 3 กันยายน 2563
⌚️ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
🏬ณ ห้องประชุม เรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17
โรงแรม Baiyoke Sky hotel Bangkok

โดยสามารถสมัครลงทะเบียนผ่าน ➡️ QR Code
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 1 กันยายน 2563
หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
02-280-7272 ต่อ 8325 (คุณอนุศักดิ์)
E-mail : [email protected]

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" วันจันทร์ที่...
10/08/2020

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ได้ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน และ ศ. นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) กล่าวต้อนรับผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน

บทบาทของสถาบันในการลงนาม MOU ครั้งนี้ สถาบันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบ ทั้งด้านความปลอดภัย, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC), การประเมินความเสี่ยง, ความสอดคล้องตามมาตรฐานซอฟแวร์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างแท้จริง

by Admin

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ได้ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน และ ศ. นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) กล่าวต้อนรับผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน

บทบาทของสถาบันในการลงนาม MOU ครั้งนี้ สถาบันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบ ทั้งด้านความปลอดภัย, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC), การประเมินความเสี่ยง, ความสอดคล้องตามมาตรฐานซอฟแวร์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างแท้จริง

by Admin

📣“โอกาสการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในระเบียบโลกใหม่” สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...
29/07/2020

📣“โอกาสการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในระเบียบโลกใหม่”

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา (ฟรี) ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็น SMEs

📅 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
🏬 สถานที่ : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) ณ ห้องอินฟินิตี้ 1&2 ชั้น G

ผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา สามารถสมัครออนไลน์โดยสแกน QR Code และส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณปัญญา โทร. 0-2280-7272 ต่อ 8323
Email: [email protected]

by Admin

ด้วยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบบรม "หลักสูตรวิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ ...
21/07/2020

ด้วยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบบรม "หลักสูตรวิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ทักษะสำหรับพัฒนางานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science with Data and Big Data Analysis Tools and Case Study)" ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะฝึกอบรมด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและยุคอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
วันที่อบรม : 11, 12, 17, 19 และ 20 สิงหาคม 2563
สถานที่อบรม : โรงแรมมิดทาวน์ กรุงเทพฯ ถนนพระราม 6

หมดเขตรับสัมคร : 7 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นายอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
โทรศัพท์ 02-2807272 ต่อ 8325
E-mail : [email protected]

ที่อยู่

57 Department Of Industrial Works Building, 6th Floor, Thanon Prasumen Rd. (Banglumphu), Pranakorn
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

6622807272

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ https://www.facebook.com/451279122369417/posts/482978859199443?sfns=mo
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง id line:weifo1 /092-3624299
จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขอคำเเนะนำจากผู้รู้หน่อยคะ พอดีทางศูนย์เครื่องมือมีเครื่อง Megaohm ยี่ห้อ HIOKI ที่สามารถทดสอบได้ที่1 เมกะ ohm ถึง 100,000,000 เมกะ ohm เเละสามารถทดสอบได้ที่ 10, 25, 50, 100, 250, 500 เเละ 1,000 voltage อยากทราบว่ามีวิธีใดที่จะใช้ทวนสอบความใช้ได้ของเครื่องก่อนทดสอบตัวอย่างบ้างคะ หรือมีวัสดุใดที่ค่าความต้านทานคงที่ สามารถนำมาเป็นวัสดุอ้างอิงในการทวนสอบได้บ้าง ขอบคุณสำหรับคำเเนะนำล่วงหน้าคะ ติดต่อ 098-4191656
สวัสดีครับ หน่วยงานได้ฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของยุโรปมา สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ (ฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยครับ) ให้มา 2 เวปฐานข้อมูล ฝากช่วยกันสืบค้นและศึกษาด้วยนะครับ https://www.up2europe.eu/calls/?txt=iot&up=1 https://publications.europa.eu/en/browse-by-subject?p_p_id=portal2012subjectFilter_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_it9t7q31ik5d&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maintop&p_p_col_count=1&_portal2012subjectFilter_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_it9t7q31ik5d_javax.portlet.action=subject&userLocale=en&elementType=2&SEARCH_TYPE=BROWSE_BY_SUBJECT&selectedSubjectId=1357&facet.eurovoc.domain=68&facet.eurovoc.subdomain=6821&facet.eurovoc.subject=1357
ดีครับ
lfIfd8z2qd1509317245JOW5hvezdM
รบกวน เวลา พี่ๆ ช่วยผมตอบแบบสอบถาม งานวิจัย เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุง ต่อไปในอนาคต ครับ