สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง

สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง, หน่วยงานราชการ, 1057 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม., Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
15/11/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ลมหนาวมาแล้ว ☃️❄️การประปานครหลวง ขอแนะนำ 4 วิธีดูแลสุขภาพพร้อมรับลมหนาว

ซึ่งหนึ่งวิธีง่ายๆ คือ การดื่มน้ำอุ่น ๆ ที่จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

#การประปานครหลวง #MWA #Changeforbettercare

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน แ...
13/11/2020

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยมี นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมคณะผู้บริหาร สสญ. ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ชวก.(ก2) ได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น งานบริหารบุคลากร, การจัดการน้ำสูญเสีย เป็นต้น รวมทั้งใช้โอกาสนี้เดินตรวจเยี่ยมพบปะผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อแนะนำแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2564 นี้

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยมี นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมคณะผู้บริหาร สสญ. ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ชวก.(ก2) ได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น งานบริหารบุคลากร, การจัดการน้ำสูญเสีย เป็นต้น รวมทั้งใช้โอกาสนี้เดินตรวจเยี่ยมพบปะผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เพื่อแนะนำแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2564 นี้

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง พร้อมด้ว...
10/11/2020

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดศรีดินแดง ซอยประสานสารบรรณ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานประปาสาขาพญาไท ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (รถ Mobile) เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน, รับคำร้องนอกสถานที่ เช่น ติดตั้งประปาใหม่, โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ, เปลี่ยนที่ส่งใบแจ้งหนี้ เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประชาสัมพันธ์งานบริการออนไลน์ของการประปานครหลวง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีประชาชนเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ตลาดศรีดินแดง ซอยประสานสารบรรณ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานประปาสาขาพญาไท ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (รถ Mobile) เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน, รับคำร้องนอกสถานที่ เช่น ติดตั้งประปาใหม่, โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ, เปลี่ยนที่ส่งใบแจ้งหนี้ เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประชาสัมพันธ์งานบริการออนไลน์ของการประปานครหลวง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีประชาชนเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

ประกาศ!!ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาพญาไท หมายเลข 02-537-8225 เกิดเหตุขัดข้อง เป็นเหตุให้ไม่สามารถติดต่อได้ชั่...
04/11/2020

ประกาศ!!
ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาพญาไท หมายเลข 02-537-8225 เกิดเหตุขัดข้อง เป็นเหตุให้ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราว

โดยลูกค้าทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาได้ ในช่องทางดังต่อไปนี้

- ส่วนบริการการใช้น้ำ โทรศัพท์ 083-818-3443 (ในวันและเวลาทำการ)
- สายด่วนศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง 1125 (24 ชั่วโมง)
- Line : @MWAThailand

สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และจะดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องนี้โดยเร็วที่สุด

30/10/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ก่อนซื้ออุปกรณ์ประหยัดน้ำครั้งต่อไป อย่าลืมมองหาฉลากประหยัดน้ำ บนกล่องผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ 😍😍

💦 อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำ ของการประปานครหลวง ปัจจุบัน มีทั้งก๊อกอ่างล้างหน้า ล้างมือ รวม 20 ผลิตภัณฑ์ และ ฝักบัวประหยัดน้ำ 2 ผลิตภัณฑ์

โดยแบ่งประสิทธิภาพออกเป็น เบอร์ 5 4 3 ตามลำดับ ดังนี้
🚰 ก๊อกอ่างล้างหน้า ล้างมือ
➡️ เบอร์ 5 อัตราการไหลของน้ำไม่เกิน 2 ลิตร ต่อนาที
➡️ เบอร์ 4 อัตราการไหลของน้ำไม่เกิน 4 ลิตร ต่อนาที
➡️ เบอร์ 3 อัตราการไหลของน้ำไม่เกิน 6 ลิตร ต่อนาที

🚿 ฝักบัวประหยัดน้ำ
➡️ เบอร์ 5 อัตราการไหลของน้ำไม่เกิน 6 ลิตร ต่อนาที
➡️ เบอร์ 4 อัตราการไหลของน้ำไม่เกิน 7 ลิตร ต่อนาที
➡️ เบอร์ 3 อัตราการไหลของน้ำไม่เกิน 8 ลิตร ต่อนาที

🔴 ก่อนซื้ออุปกรณ์ประหยัดน้ำครั้งต่อไปอย่าลืมมองหาฉลากประหยัดน้ำบนกล่องผลิตภัณฑ์ ด้วยนะครับ

#MWA #การประปานครหลวง #Changeforbettercare

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
28/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง แนะนำหลากหลายช่องทางที่ทำให้สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

#การประปานครหลวง
#MWA
#MWAchangeforbettercare

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
23/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
การประปานครหลวง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
22/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

❄️ อากาศเย็น ๆ ในช่วงนี้ อาจทำให้ใครหลายคนมีเหงื่อน้อยลง และรู้สึกกระหายน้ำน้อยลง จนดื่มน้ำน้อยโดยไม่รู้ตัว เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เป็นตะคริว โรคอ้วน แถมผิวพรรณไม่สดใสด้วยนะ

🌞☔️❄️ไม่ว่าฤดูไหน ก็ต้องดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ วันละ 6-8 แก้ว เพื่อสุขภาพที่ดี รักษาสมดุลให้ระบบหมุนเวียนเลือด ช่วยขับสารพิษ ทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงค่ะ

ด้วยความห่วงใยจากการประปานครหลวง

#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare
#MWA

วันนี้ (17 ต.ค.2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร...
17/10/2020

วันนี้ (17 ต.ค.2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานซ่อมแซมท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตรแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณตลาดมิ่งขวัญ ตรงข้ามซอยอินทามระ 23 ซึ่งส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ในหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค. 2563 จนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมา โดย ผจ.สสญ. ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจทีมงานที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท แก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ พร้อมกำชับให้ผู้ควบคุมงานดูแลบริเวณจุดงานอย่างใกล้ชิดให้มีความสะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
16/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ประกาศ : ด่วนมาก คืนนี้ 16 ต.ค. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. ซ่อมท่อประปาที่แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณตลาดมิ่งขวัญ ตรงข้ามซอยอินทามระ 23 #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประปาที่แตกรั่วฉุกเฉิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณตลาดมิ่งขวัญ ตรงข้ามซอยอินทามระ 23 ในคืนวันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกลาดพร้าว ถึงถนนพระราม 9
• #ถนนอโศกดินแดง ทั้งเส้น
• #ถนนประชาสงเคราะห์ ทั้งเส้น
• #ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยฯ

• #ถนนสุทธิสาร ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงคลองลาดพร้าว
• #ถนนวิภาวดี ตั้งแต่แยกลาดพร้าว ถึงแยกดินแดง
• #ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกเพชรบุรี ถึงคลองแสนแสบ

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
การประปานครหลวง

วันนี้ (12 ต.ค.2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง มอบหมายให้ น.ส.ดาววดี สุคน...
12/10/2020

วันนี้ (12 ต.ค.2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง มอบหมายให้ น.ส.ดาววดี สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และ นายอัศวิน จริยานพิวาทย์ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา นำทีมผู้บริหารและพนักงาน สวมใส่เสื้อเหลือง จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค.2563)

โดยผู้บริหารและพนักงานจากทุกส่วนงาน ได้ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณจุดต้อนรับลูกค้า บริเวณลานจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ให้มีความสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่อาจเกิดอันตรายจากน้ำขังและตะไคร่น้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลในวันนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

วันนี้ (12 ต.ค.2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง มอบหมายให้ น.ส.ดาววดี สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และ นายอัศวิน จริยานพิวาทย์ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา นำทีมผู้บริหารและพนักงาน สวมใส่เสื้อเหลือง จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค.2563)

โดยผู้บริหารและพนักงานจากทุกส่วนงาน ได้ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณจุดต้อนรับลูกค้า บริเวณลานจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ให้มีความสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่อาจเกิดอันตรายจากน้ำขังและตะไคร่น้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลในวันนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

ผจ.สังกัดบริการ2 ร่วมต้อนรับชวก.(ก2) เข้ารับตำแหน่งใหม่วันนี้ (8 ต.ค.2563) ผู้จัดการสำนักงานประปาในสังกัดบริการ 2 ได้แก่...
08/10/2020

ผจ.สังกัดบริการ2 ร่วมต้อนรับชวก.(ก2) เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันนี้ (8 ต.ค.2563) ผู้จัดการสำนักงานประปาในสังกัดบริการ 2 ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท, นางดวงจิต สุวรรณประทีป ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว, น.ส.อำไพ พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี และ น.ส.ผกามาศ โชคอนันต์ตระกูล ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ พร้อมผู้บริหารจาก 4 สาขาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ ปีงบประมาณ 2564

นอกจากนี้ ชวก.(ก2) และผู้บริหารในสังกัด ยังได้ใช้โอกาสนี้ต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นางกาญจนา เฮงมี ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว และ นายอัศวิน จริยานพิวาทย์ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมทั้งได้ร่วมพูดคุยทบทวนการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ รับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาการทำงานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
03/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563

วันนี้ ( 2 ตุลาคม 2563 ) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ กปน. ได้รับการรับรองทั้งหมด 17 แห่ง รวมกับสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซึ่งผ่านการรับรองเมื่อปี 2562 ทำให้ กปน. ได้รับมอบตรารับรอง GECC ครบทุกสาขา

ทั้งนี้ กปน. ได้มุ่งเน้นยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกด้านพร้อมปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
29/09/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

📢 กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว 📢

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนและการติดตามสถานะคืนเงินประกันการใช้น้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วัน) และจะสามารถให้บริการได้ตามปกติในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอคืนเงินประกันได้ที่ สำนักงานประปาทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

แอดมินชวนอ่าน 📖 แนวคิดการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC👉"กุญแจแห่งความสำเร็จ มุ่งยกระดับสู่การบริการที่เป็นเลิศ"👈
25/09/2020

แอดมินชวนอ่าน 📖 แนวคิดการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC
👉"กุญแจแห่งความสำเร็จ มุ่งยกระดับสู่การบริการที่เป็นเลิศ"👈

วันนี้ (19 กันยายน 2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง มอบหมายให้ นางวันเพ็ญ ...
19/09/2020

วันนี้ (19 กันยายน 2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง มอบหมายให้ นางวันเพ็ญ แก้วไสย ผู้อำนวยการกองรายได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่บ้านอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่ รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประชาสัมพันธ์การบริการแบบออนไลน์

โดยกิจกรรมในวันนี้ นอกจากการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนแล้ว สสญ. ยังมีทีมช่างที่พร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาประปาภายในบ้านโดยทันที รวมทั้งมีการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปากับประชาชนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อและการบริการแบบออนไลน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับบริการจากการประปานครหลวงได้ด้วยตนเอง

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

วันนี้ (19 กันยายน 2563) นายกิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง มอบหมายให้ นางวันเพ็ญ แก้วไสย ผู้อำนวยการกองรายได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่บ้านอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่ รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประชาสัมพันธ์การบริการแบบออนไลน์

โดยกิจกรรมในวันนี้ นอกจากการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนแล้ว สสญ. ยังมีทีมช่างที่พร้อมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาประปาภายในบ้านโดยทันที รวมทั้งมีการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปากับประชาชนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อและการบริการแบบออนไลน์ของการประปานครหลวง เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับบริการจากการประปานครหลวงได้ด้วยตนเอง

การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระดับพื...
18/09/2020

สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) ในโอกาสนี้ แอดมินขอเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจของท่านผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานประปาสาขาพญาไท พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ทุกส่วนงาน ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนางานบริการประชาชน เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน GECC ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป
การประปานครหลวง
ประปาเพื่อประชาชน

📣📣 วันนี้ที่รอคอย...ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยนะคะ 📣📣

🏆🏆 ประกาศผลรายชื่อศูนย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 🏆🏆

* ระดับเป็นเลิศ = สีทอง
* ระดับก้าวหน้า = สีเงิน
* ระดับพื้นฐาน = สีฟ้า

** สำหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งผลให้ทราบในลำดับต่อไป **

🎖🎖 ทั้งนี้ พิธีมอบโล่และตรา GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 จะจัดในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการจัดพิธีมอบโล่และตรา GECC จะแจ้งให้ทราบต่อไป 🎖🎖

✌️✌️ และขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการประเมินในปีนี้ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อยกระดับการให้บริการเข้าสู่มาตรฐาน GECC ต่อไปนะคะ สู้ ๆ ค่ะ ✌️✌️

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
16/09/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. เปิดตัวผู้ว่าการ คนที่ 17 ชูนโยบายบริหารจัดการนำ กปน. สู่องค์กรที่ทันสมัย เน้นตอบสนองความต้องการของประชาชน

นายกวี อารีกุล ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 แทน นายปริญญา ยมะสมิต
ที่เกษียณอายุ นับเป็นผู้ว่าการลำดับที่ 17 และเป็นลำดับที่ 8 ที่มาจากการคัดสรร ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ซึ่งในวันนี้ (16 กันยายน 2563) ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้าง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายกวี จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 การบริหารกิจการการประปา ประเทศอังกฤษ และประเทศอิสราเอล การจัดการน้ำสูญเสีย โดยสมาคมการประปาประเทศญี่ปุ่น (JWWA) และหลักสูตรบริหารจัดการน้ำ ประเทศออสเตรเลีย (IWA) เป็นต้น เริ่มงานกับ กปน. ตั้งแต่ปี 2531 และก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารทั้งผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำสูญเสีย ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี และผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ2) ตามลำดับ โดยปี 2559 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ต่อด้วย รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ก่อนขึ้นแท่นเป็นผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านงานประปา ทั้งยังยึดมั่นการทำงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อนำพาองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย นายกวี มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อน กปน. ที่สำคัญ คือ การยกระดับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย โดยเน้นให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่
1.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ กปน. ให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ
2.พัฒนากระบวนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการและคาดหวังของประชาชน
3.คำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา พัฒนาศักยภาพตลอดชีวิตการทำงาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรซึ่งมีคุณภาพขององค์กร

ที่อยู่

1057 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 15:30
อังคาร 07:30 - 15:30
พุธ 07:30 - 15:30
พฤหัสบดี 07:30 - 15:30
ศุกร์ 07:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2537-8225

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขาพญาไท การประปานครหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประปารั่วเสียดายน้ำๆหลทั้งวันทั้งคืนมา 2-3 สัปดาห์แล้ว...
แจ้งย้ายมิเตอร์น้ำต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะ??? แจ้งย้าย >> จ่ายเงินแล้ว >> รอนานเกือบ 2 เดือน (ใจเย็นมากแล้วค่ะ) โทรติดต่อมา 2 สัปดาห์แล้วค่ะ สิ่งที่ได้คือ "จะติดต่อกลับ" แต่ไม่เคยติดต่อกลับมาเลยสักครั้ง วันรุ่งขึ้นโทรกลับไป ก็ได้คำตอบเดิมอีก บอกตรงๆ...เบื่อค่ะ!!! จะให้ทำไง ในเมื่อเจอแบบนี้ #หมดความอดทน #เบื่อ #การประปานครหลวง
มีคนมาแกล้งถอดมิเตอร์น้ำ ผมเลยโทรแจ้ง call center ปรากฎเจ้าหน้าที่มาซ่อมให้ในครึ่งชั่วโมง บริการประทับใจมากครับ ขอชื่นชม และให้กำลังใจพนักงานในทุกภาคส่วนของสาขาพญาไทมากๆเลยครับ
น้ำประปาดื่มได้ หรือ แค่คำขวัญฝันร้ายก่อนนอน วันนี้กรองตันหลังจากเปลี่ยนมาได้แค่เดือนเศษ เปลี่ยนช่วงเที่ยง เย็นนี่คือสภาพน้ำประปาดิ่มได้จริงๆ ก่อนเปลี่ยน อยู่ๆน้ำหมดแท้ง เพราะกรองตัน ซ่อมท่อไม่เคยแจ้ง ผลของการทำถูกกฏหมาย https://www.img.in.th/image/E5kqbs https://www.img.in.th/image/E5knYL https://www.img.in.th/image/E50FBl ชูทโบทิ้งก่อนใส่กรองใหม่ https://www.img.in.th/image/E50u8T https://www.img.in.th/image/E50VKi https://www.img.in.th/image/E505fj หลังจากถ่ายรูปเสร็จส่งรูปไปให้เขตดู ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาชูทโบน้ำทิ้งที่ท้ายซอย ที่เพิ่งติดหัวดับเพลงใหม่ กรองใหม่ https://www.img.in.th/image/E50Ec7 https://www.img.in.th/image/E50DXk และนี่คือสภาพตอนยกบันไดไปเก็บ เปลี่ยนไปไม่ถึง 5 ชั่วโมง https://www.img.in.th/image/E50Thu https://www.img.in.th/image/E50UbJ https://www.img.in.th/image/E50YiQ ถามจริงๆ นี่มันคำขวัญฝันร้ายก่อนนอนใช่ไหมครับ
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ซอยลาดพร้าว48 แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนมาก ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ไม่ทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้วคะ
อยู่ดีๆมาเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่บ้านเก่า โดยไม่แจ้งเจ้าของบ้าน แล้วส่งบิลมาเก็บเงินค่าน้ำโดยประเมินจากการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน ให้เหตุผลว่ามาตรไม่เดิน แบบนี้ก็ได้เหรอ มาตรมันจะเดินได้งัยในเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน ไม่มีคนใช้น้ำค่ะ ทำไมไม่คิดเงินตามจริงจากมาตรคะ ย้ายบ้านตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 แล้วค่ะ แบบนั้ต้องทำไงคะเพื่อนๆ ? ต้องจ่ายใช่มั้ยคะ ?
อยู่ดีๆมาเปลี่ยนมิเตอร์น้ำที่บ้านเก่า โดยไม่แจ้งเจ้าของบ้าน แล้วส่งบิลมาเก็บเงินค่าน้ำโดยประเมินจากการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน ให้เหตุผลว่ามาตรไม่เดิน แบบนี้ก็ได้เหรอคะ มาตรมันจะเดินได้งัยในเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน ไม่มีคนใช้น้ำค่ะ ทำไมไม่คิดตามที่ใช้จริงจากมาตรคะ ?? ย้ายบ้านตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ค่ะ แบบนี้ต้องทำยังงัยคะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการ " พ่อสอนหนูให้รู้รอด ปี2 " โดยคณะทำงาน CSR สายงานการเงิน ซึ่งเป็น Workshop ที่ใช้ CashflowGame เกมส์บอร์ดที่จะทำให้เรื่องเงินๆ เป็นเรื่องสนุก ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินก็สามารถสมัครเข้ามาได้ค่ะ เพราะเรามีทีม coaching คอยให้คำปรึกษาตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมเลยค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเกมกระแสเงินสดคืออะไร ลงทะเบียน เลือกรอบ ผ่าน OQ Cord ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ แล้วพบกันค่ะ
ดูคุณภาพการซ่อมทางเท้าของ กปน. หลังจากขุดซ่อมท่อแล้ว คือ สักแต่ว่าเอาปูนหยอดๆให้เสร็จ . จุดเกิดเหตุ : ทางเท้า ปากซอยลาดพร้าว 9