TOPIK in Thailand

TOPIK in Thailand Embassy of the Republic of Korea
Korean Education Center(KEC)
주태국대한민국대사관
한국교육원 Office hours Mon-Fri 8:30~17:00 (Lunch break 12:00~13:30)

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on 13 October 2021, Wednesday (His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day)

ประกาศ : ยกเลิกการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK (ครั้งที่ 75, 77, 78) ประจำปี 2564- ผู้ที่ต้องทำการขอคืนเงินค่า...
08/10/2021

ประกาศ : ยกเลิกการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK (ครั้งที่ 75, 77, 78) ประจำปี 2564
- ผู้ที่ต้องทำการขอคืนเงินค่าสมัครสอบ : ผู้สมัครสอบ “ทั้งหมด” ในปี 2564 -

∙ ผู้ที่ต้องทำการขอคืนเงิน : ผู้สมัครสอบทั้งหมดในปี 2564 (สนามสอบทุกแห่งในประเทศไทย)

∙ ระยะเวลาขอคืนเงินค่าสมัครสอบ : ภายในวันที่ 8 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2564

∙ กำหนดการคืนเงิน : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

∙ วิธีขอคืนค่าสมัครสอบ : ยื่นใบคำร้องขอคืนเงินผ่าน Link
⇒ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องขอคืนเงิน : https://url.kr/ci5wr9
⇒ Link ยื่นใบคำร้องขอคืนเงิน : https://forms.gle/GANNVStqGA8DotoU8

* ค่าสมัครสอบของปี 2564 จะไม่สามารถยกยอดไปใช้ในปี 2565 ได้
* ต้องทำการสมัครใหม่ในการสอบปี 2565
* หากไม่ทำการขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับเงินคืนและไม่สามารถเลื่อนรายชื่อไปในการสอบครั้งถัดไปได้

ขอให้ผู้สมัครสอบทั้งหมดยื่นขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

[공지_2021.10.08] 2021년도 한국능력시험 (75, 77, 78회) 취소
- 응시료 환불 신청 대상 : 2021년도 ‘전체’ 응시생 -

∙ 환불 대상 : 2021년도 응시생 전원 (태국 내 전체 시험장)
∙ 환불 신청 기간 : 2021. 10. 8 ~ 2021. 10. 24
∙ 환불 예정일 : 2021. 11 ~ 2022. 1월 이내
∙ 환불 신청 방법 : 온라인 링크를 통한 신청서 제출
⇒ 환불 신청서 서식 다운로드 : https://url.kr/ci5wr9
⇒ 환불 신청서 제출 Link : https://forms.gle/GANNVStqGA8DotoU8
* 2021년도 응시료는 내년(2022)으로 이월되지 않음.
* 2022년도 응시 시, 재접수 해야 함.
* 환불 신청 기한 내, 신청하지 않은 경우 환불이 불가하며, 다음 횟차 시험으로 이월되지 않기에, 모든 응시생은 기한 내 환불 신청을 해주시기 바랍니다.

[ภาษาไทย]         เพื่อดำเนินการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 78 ในประเทศไทย  ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเท...
29/09/2021

[ภาษาไทย]
เพื่อดำเนินการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 78 ในประเทศไทย ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ทำการเตรียมและหารือกับทั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษานานาชาติ (NIIED)ที่เป็นหน่วยงานจัดสอบของประเทศเกาหลีและกับผู้รับผิดชอบสนามสอบทั้ง 8 แห่งของประเทศไทยมาโดยตลอด
และเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการจัดสอบ ได้ทำการชะลอเวลาในการลงมติว่าจะดำเนินการจัดสอบหรือไม่ (ลงมติช้าที่สุดจากทั่วโลก) เพื่อรอเวลาให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยคลี่คลายลงและได้เสนอมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดขึ้น( ให้สิทธิ์สอบกับผู้ที่ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ได้รับวัคซีน 1 เข็มขึ้นไปหรือเอกสารแสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR หรือ เอกสารแสดงผลการตรวจแบบ Rapid Antigen Test) เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการขออนุมัติการใช้สถานที่สอบ
แต่ยังคงไม่ได้รับอนุญาตในการจัดสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคหรือหน่วยงานที่ดูแลสนามสอบทั้ง 8 แห่ง จึงได้มีการเลื่อนสอบออกไปอีกครั้ง
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ส่งผลให้ผู้สอบทุกท่านประสบกับความยากลำบากจากการลงมติดังกล่าวนี้ ผู้สอบสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกและขอคืนเงินได้จากประกาศด้านล่างนี้
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย จะทำการเตรียมการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลีใประเทศไทย ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน) อย่างเต็มที่และจะพยายามขยายหลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลีของศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

รายละเอียดการขอยกเลิกและคืนเงินการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลีครั้งที่ 78
- ภาษาไทย: https://url.kr/9j8qk1
- ภาษาเกาหลี: https://url.kr/l4vu5e

[한국어]
안녕하십니까. 태국한국교육원입니다.

태국한국교육원은 제78회 한국어능력시험 태국 지역 시행을 위해 시험 주관기관인 한국의 국립국제교육원 및 태국의 8개 시험장 책임자 등과 긴밀히 협의하고 준비하여 왔습니다.

특히 한국어능력시험 시행 가능성을 높이기 위해 태국 내 COVID-19 상황이 호전되는 시기로 시험 시행 여부 결정 시기를최대한 늦추고(전 세계에서 가장 늦게 결정), 강화된 방역규정(백신 1차 이상 접종자, PCR 음성확인서 또는 신속항원검사 음성확인서 제출자는 응시 기회 부여)을 제시하여 시험장 사용 승인. 가능성을 높이고자 하였습니다

그러나 안타깝게도 8개 시험장 모두 방역 당국 및 시험장 시설 당국 승인을 받지 못해 또 다시 시험이 미루어지게 되었음을 알려 드립니다.

위와 같은 결정으로 많은 응시생들에게 큰 어려움과 불편을 끼쳐 드려 매우 안타깝고 유감스럽게 생각합니다. 취소 및 환불 관련 사항은 아래 공지문을 참고해 주시기 바랍니다.

태국한국교육원은 앞으로 태국 지역 2022년 한국어능력시험(4월 예정)을 차질 없도록 철저히 준비하고 교육원 개설 한국어 강좌도 지속적으로 확대해 나가도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

78회 한국어능력시험 취소 환불 신청 안내
-태국어 : https://url.kr/9j8qk1
-한국어 : https://url.kr/l4vu5e

23/09/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on 24 September 2021, Friday (Mahidol Day)

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)⇒ สนามสอบกรุงเท...
20/08/2021
01.제78회(75회+77회) 지원자_명단공지_방콕.pdf

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความถนัดทางภาษา

เกาหลี TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)
⇒ สนามสอบกรุงเทพฯ
https://drive.google.com/file/d/1x49B6wpK7Uq4xsmbSlBI6aqqlKcO_aXl/view?usp=sharing
⇒ สนามสอบสงขลา
https://drive.google.com/file/d/1ZIxpSzLUaPKUOWo_fAmGIUNtuYvJEebA/view?usp=sharing
⇒ สนามสอบเชียงใหม่
https://drive.google.com/file/d/1jogOETYloONDG_jTU3fsfOPGs2l1Fs4d/view?usp=sharing
⇒ สนามสอบมหาสารคาม
https://drive.google.com/file/d/167aC_WD1tT_u0x2vWJNnSn7GhmdMUwsX/view?usp=sharing
⇒ สนามสอบพิษณุโลก
https://drive.google.com/file/d/12dOWIXE12K9nUw2Sfux2sD-ZMetVbqZq/view?usp=sharing
⇒ สนามสอบนครปฐม
https://drive.google.com/file/d/1XcQdjjp9jI6-4opiRiW2uTQpwq47lYfF/view?usp=sharing
⇒ สนามสอบนครพนม
https://drive.google.com/file/d/1Twxj_2-MHyzZwGKg-frdeFCaiP9JfTsD/view?usp=sharing
⇒ สนามสอบปทุมธานี
https://drive.google.com/file/d/11ra51fkDRybFFOdV-W-2cUAYFejzQRtl/view?usp=sharing

กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล สนามสอบและระดับการสอบ หากมีข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อมาที่ [email protected]

※ หากชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง กรุณาติดต่อเพื่อขอแก้ไขได้ที่ [email protected]

[공지] 한국어능력시험 명단 공지
안녕하세요 한국교육원입니다.

제78회(75회+77회) 한국어능력시험 응시생 명단을 공개합니다.

⇒방콕 시험장
https://drive.google.com/file/d/1x49B6wpK7Uq4xsmbSlBI6aqqlKcO_aXl/view?usp=sharing
⇒송클라 시험장
https://drive.google.com/file/d/1ZIxpSzLUaPKUOWo_fAmGIUNtuYvJEebA/view?usp=sharing
⇒치앙마이 시험장
https://drive.google.com/file/d/1jogOETYloONDG_jTU3fsfOPGs2l1Fs4d/view?usp=sharing
⇒마하사라캄 시험장
https://drive.google.com/file/d/167aC_WD1tT_u0x2vWJNnSn7GhmdMUwsX/view?usp=sharing
⇒핏사눌록 시험장
https://drive.google.com/file/d/167aC_WD1tT_u0x2vWJNnSn7GhmdMUwsX/view?usp=sharing
⇒나컨빠톰 시험장
https://drive.google.com/file/d/1XcQdjjp9jI6-4opiRiW2uTQpwq47lYfF/view?usp=sharing
⇒나컨파놈 시험장
https://drive.google.com/file/d/1Twxj_2-MHyzZwGKg-frdeFCaiP9JfTsD/view?usp=sharing
⇒빠툼타니 시험장
https://drive.google.com/file/d/11ra51fkDRybFFOdV-W-2cUAYFejzQRtl/view?usp=sharing

시험장, 시험 등급, 이름을 확인해주시고 문제가 있는 경우 [email protected]으로 연락해 주시기 바랍니다.
감사합니다.

※영문성명과 신분증 이름이 일치하지 않는 경우 [email protected]으로 연락주시기 바랍니다.

11/08/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on 12 August 2021, Thursday
(H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday)

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)- ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน -สนามสอบกรุงเทพฯ – ร...
09/08/2021

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)
- ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน -

สนามสอบกรุงเทพฯ – ระดับ TOPIK I ปิดรับสมัครแล้ว
สนามสอบสงขลา – ระดับ TOPIK I ปิดรับสมัครแล้ว
สนามสอบเชียงใหม่ – ระดับ TOPIK I ปิดรับสมัครแล้ว
สนามสอบมหาสารคาม – ระดับ TOPIK I ปิดรับสมัครแล้ว
สนามสอบนครปฐม – ระดับ TOPIK I ปิดรับสมัครแล้ว
◾ หลังจากประกาศปิดรับแล้วไม่สามารถสมัครเพิ่มได้
◾ ผู้ที่ชำระหลังปิดรับ ทางศูนย์ฯ จะยกเลิกการสมัคร และ คืนเงิน
◾ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
◾ แจ้งขั้นตอนการขอคืนเงินสำหรับผู้เกินโควตา วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ทางอีเมลที่กรอกในตอนสมัคร)
◾ กรุณาอ่านประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อย่างละเอียด ⇒ http://topik.thaijobjob.com

제78회(75회 + 77회) 한국어능력시험 TOPIK - 시험장 별 접수 마감 -

방콕시험장 TOPIK I 응시(접수)가 마감되었습니다.
송클라시험장 TOPIK I 응시(접수)가 마감되었습니다.
치앙마이시험장 TOPIK I 응시(접수)가 마감되었습니다.
마하사라캄시험장 TOPIK I 응시(접수)가 마감되었습니다.
나컨빠톰시험장 TOPIK I 응시(접수)가 마감되었습니다.

■ 공지 이후 접수 불가
■ 선착순 정원 외 응시자(입금) 자동 취소(환불)
■ 응시 대상자 명단 공지 (2021. 8. 20)
■ 마감 이 후 입금자 환불 절차 (2021. 8. 31. 접수 시 기재한 이메일로 안내)
■ 접수 방법 및 자세한 내용은 접수사이트의 공지사항 참조
http://topik.thaijobjob.com

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)- สนามสอบเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) TOPIK II ปิดรับสมัครแ...
06/08/2021

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)- สนามสอบเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) TOPIK II ปิดรับสมัครแล้ว -

สนามสอบเชียงใหม่ TOPIK II ปิดรับสมัครแล้ว
◾ หลังจากประกาศปิดรับแล้วไม่สามารถสมัครเพิ่มได้
◾ ผู้ที่ชำระหลังปิดรับ ทางศูนย์ฯ จะยกเลิกการสมัคร และ คืนเงิน
◾ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
◾ แจ้งขั้นตอนการขอคืนเงินสำหรับผู้เกินโควตา วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ทางอีเมลที่กรอกในตอนสมัคร)
◾ กรุณาอ่านประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อย่างละเอียด⇒ http://topik.thaijobjob.com

제78회(75회 + 77회) 한국어능력시험 TOPIK - 치앙마이 지역 시험장(치앙마이 대학교) TOPIK II접수 마감 -

치앙마이시험장 TOPIK II 응시(접수)가 마감되었습니다.
■ 공지 이후 접수 불가
■ 선착순 정원 외 응시자(입금) 자동 취소(환불)
■ 응시 대상자 명단 공지 (2021. 8. 20)
■ 마감 이 후 입금자 환불 절차 (2021. 8. 31. 접수 시 기재한 이메일로 안내)
■ 접수 방법 및 자세한 내용은 접수사이트의 공지사항 참조
http://topik.thaijobjob.com

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)- สนามสอบนครพนม (โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล) TOPIK I ปิดรับสมัคร...
05/08/2021

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 78 (ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)- สนามสอบนครพนม (โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล) TOPIK I ปิดรับสมัครแล้ว -

สนามสอบนครพนม TOPIK I ปิดรับสมัครแล้ว
◾ หลังจากประกาศปิดรับแล้วไม่สามารถสมัครเพิ่มได้
◾ ผู้ที่ชำระหลังปิดรับ ทางศูนย์ฯ จะยกเลิกการสมัคร และ คืนเงิน
◾ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
◾ แจ้งขั้นตอนการขอคืนเงินสำหรับผู้เกินโควตา วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ทางอีเมลที่กรอกในตอนสมัคร)
◾ กรุณาอ่านประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อย่างละเอียด⇒ http://topik.thaijobjob.com

제78회(75회 + 77회) 한국어능력시험 TOPIK - 나컨파놈 지역 시험장(레누나컨윗타야누꾼학교) TOPIK I 접수 마감 -

나컨파놈시험장 TOPIK I 응시(접수)가 마감되었습니다.
■ 공지 이후 접수 불가 ■ 선착순 정원 외 응시자(입금)
자동 취소(환불)
■ 응시 대상자 명단 공지 (2021. 8. 20)
■ 마감 이 후 입금자 환불 절차 (2021. 8. 31. 접수 시
기재한 이메일로 안내)
■ 접수 방법 및 자세한 내용은 접수사이트의 공지사항
참조
http://topik.thaijobjob.com

23/07/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการ
◦ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 - วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
◦ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
*วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 - สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์และอีเมลตามปกติ

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on
◦ 26 July 2021, Monday (Substitution for Asalha Puja Day),
◦ 28 July 2021, Wednesday (H.M. The King's Birthday
*27 July 2021, Tuesday - Phone and email are available for all inquiries.

[ประกาศ] เลื่อนวันรับสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 78 (75, 77)เลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความถนัดท...
22/07/2021

[ประกาศ] เลื่อนวันรับสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 78 (75, 77)

เลื่อนวันเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลีครั้งที่ 78 ( ครั้งที่ 75 + ครั้งที่ 77)
จากวันที่ 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม เป็นวันที่ 2 สิงหาคม – 10 สิงหาคม

รายละเอียดการสอบและการสมัครสอบ: https://file.job.thai.com/prakad/topik202178/topik202178_1

※ ผู้สมัครสอบที่สมัครสอบไว้ในครั้งที่ 75 และ 77 จะได้ทำการสอบในครั้งที่ 78 โดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องทำการสมัครใหม่

[공지] 제78회(75회 + 77회) 한국어능력시험 접수 연기 안내

제78회(기존 75회 + 77회) 한국어능력시험 TOPIK 시험 접수 기간이 7월 22일 ~ 8월 1일 에서 8월 2일 ~ 8월 10일로 변경되었습니다.감사합니다.

시행 및 접수 안내 : https://file.job.thai.com/prakad/topik202178/topik202178_2

※기존 75회, 77회 접수자는 78회로 자동 연기 되므로 신청할 필요 없음

02/06/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on Jun, 3rd Thursday, 2021 (Her Majesty The Queen's Birth Day)

25/05/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันวิสาขบูชา

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on May, 26th Wednesday, 2021 (Visahka Bucha Day)

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 77(TH)- สนามสอบปทุมธานี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ปิดรับสมัครแล้ว - ◾ หลังจากประกาศ...
14/05/2021

การสมัครสอบ TOPIK ครั้งที่ 77

(TH)
- สนามสอบปทุมธานี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ปิดรับสมัครแล้ว -
◾ หลังจากประกาศปิดรับแล้วไม่สามารถสมัครเพิ่มได้
◾ ผู้ที่ชำระหลังปิดรับ ทางศูนย์ฯ จะยกเลิกการสมัคร และ คืนเงิน
◾ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ต้นเดือนมิถุนายน 2564 ทาง Facebook
◾ แจ้งขั้นตอนการขอคืนเงินสำหรับผู้เกินโควต้า วันที่ 22 พฤษภาคม 2564(ทางอีเมลที่กรอกในตอนสมัคร)
◾ สนามสอบอื่นๆ ยังคงสมัครได้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
◾ กรุณาอ่านประกาศประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์อย่างละเอียด⇒ http://topik.thaijobjob.com

(KR)
빠툼타니 시험장 응시(접수)가 마감되었습니다.
■ 공지 이후 접수 불가
■ 선착순 정원 외 응시자(입금) 자동 취소(환불)
■ 응시 대상자 명단 공지 (2021. 6월초)
■ 마감 이 후 입금자 환불 절차 (2021. 5. 22 접수 시 기재한 이메일로 안내)
■ 타지역 시험장 해당 없음. [접수 가능 기한 2021. 5. 20]
■ 접수 방법 및 자세한 내용은 접수사이트의 공지사항 참조⇒ http://topik.thaijobjob.com

【 ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 77 ประจำประเทศไทย제77회 한국어능력시험 TOPIK 접수 안내_태국 】(태국어 TH)...
07/05/2021

【 ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 77 ประจำประเทศไทย
제77회 한국어능력시험 TOPIK 접수 안내_태국 】

(태국어 TH)
1. วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2. ระยะเวลารับสมัครและชำระเงิน
• ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 10 พ.ค. – 20 พ.ค. 2564
※ ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
3. วิธีการสมัคร : รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
ทางเว็บไซต์ ⇒ http://topik.thaijobjob.com
4. ค่าสมัครสอบ :
TOPIK Ⅰ (ระดับ 1-2) 900 บาท
TOPIK Ⅱ (ระดับ 3-6) 1,000 บาท
※ กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครที่แนบไว้ให้ถี่ถ้วน

(한국어 KR)
1. 시험일자 : 2021. 7. 11 (일)
2. 접수 및 결제기간 : 2021. 5. 10 (월) ~ 2021. 5. 20(목)
※ 반드시 기간 내 결제 (응시료 입금)을 완료 해야 함
3. 접수 방법 : 홈페이지를 통한 온라인 접수만 가능
http://topik.thaijobjob.com
4. 응시료 :
∙ TOPIK Ⅰ(1 ~ 2급) 900밧
∙ TOPIK Ⅱ (3 ~ 6급) 1,000밧

※ 반드시 첨부된 안내문을 참조해 주시기 바랍니다.

07/05/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันพืชมงคล

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on May, 10th Monday, 2021 (Royal Ploughing Ceremony Day)

30/04/2021

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันฉัตรมงคล

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on 3 May 2021, Monday (Substitution for National Labour Day and on 4 May 2021, Tuesday (Coronation Day)

【 ประกาศ : รายละเอียดการขอคืนเงินการสอบวัดความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 75 เนื่องจากเลื่อนสอบ 】(TH_태국어)เนื่องจา...
10/04/2021

【 ประกาศ : รายละเอียดการขอคืนเงินการสอบวัดความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 75 เนื่องจากเลื่อนสอบ 】
(TH_태국어)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นในระยะนี้ ทางศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน จึงเห็นควรให้เลื่อนการสอบครั้งที่ 75 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นี้ออกไป
ประกาศการคืนเงิน : https://drive.google.com/drive/folders/14wO8lYYLkmDgUmJlrNsgsMe1jeDI42sM?usp=sharing

คำถาม : 094-340-3321, 092-821-7221

【 공지 : 제75회 한국어능력시험 연기 및 환불 안내 】
(KR_한국어)
현재 태국내 코로나 바이러스가 급증함에 따라, 응시생들의 안전을 고려하여 2021년 4월 11에 예정된 제75회 한국어능력시험을 연기하기로 결정하였습니다.
아래 안내문을 참고하셔서, 착오 없으시기 바랍니다.
*환불안내 : https://drive.google.com/drive/folders/14wO8lYYLkmDgUmJlrNsgsMe1jeDI42sM?usp=sharing

*문의 : 094-340-3321, 092-821-7221

【 ประกาศ : รายละเอียดการขอคืนเงินการสอบวัดความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 75 เนื่องจากเลื่อนสอบ 】
(TH_태국어)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นในระยะนี้ ทางศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน จึงเห็นควรให้เลื่อนการสอบครั้งที่ 75 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นี้ออกไป
ประกาศการคืนเงิน : https://drive.google.com/drive/folders/14wO8lYYLkmDgUmJlrNsgsMe1jeDI42sM?usp=sharing

คำถาม : 094-340-3321, 092-821-7221

【 공지 : 제75회 한국어능력시험 연기 및 환불 안내 】
(KR_한국어)
현재 태국내 코로나 바이러스가 급증함에 따라, 응시생들의 안전을 고려하여 2021년 4월 11에 예정된 제75회 한국어능력시험을 연기하기로 결정하였습니다.
아래 안내문을 참고하셔서, 착오 없으시기 바랍니다.
*환불안내 : https://drive.google.com/drive/folders/14wO8lYYLkmDgUmJlrNsgsMe1jeDI42sM?usp=sharing

*문의 : 094-340-3321, 092-821-7221

【 ประกาศ : รายละเอียดการขอคืนเงินการสอบวัดความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 75 เนื่องจากเลื่อนสอบ 】【 공지 : 제75회 한국어능...
09/04/2021
[서식] 75회 응시 취소 및 응시료 환불 요청서_일정 변경으로 인한 취소.pdf

【 ประกาศ : รายละเอียดการขอคืนเงินการสอบวัดความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 75 เนื่องจากเลื่อนสอบ 】
【 공지 : 제75회 한국어능력시험 연기 및 환불 안내 】

(TH_태국어)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นในระยะนี้ ทางศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน จึงเห็นควรให้เลื่อนการสอบครั้งที่ 75 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นี้ออกไป

◼ ผู้สมัครสอบครั้งที่ 75 ท่านใดที่ต้องการสอบในครั้งที่ 77 (สอบวันที่ 11 ก.ค. 2564) ไม่จำเป็นต้องแจ้งความจำนงค์ และไม่ต้องสมัครใหม่ ท่านจะได้สอบในระดับเดิม และสนามสอบจังหวัดเดิม
◼ ผู้สมัครสอบครั้งที่ 75 ที่ต้องการยกเลิก สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าสมัครสอบดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การขอคืนเงิน
1. ผู้ที่ไม่สะดวกไปสอบในครั้งที่ 77 (วันที่ 11 ก.ค. 2564)
2. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนระดับสอบในครั้งที่ 77
3. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสนามสอบในครั้งที่ 77
- ระยะเวลาขอคืนเงิน : วันที่ 9 - 23 เมษายน 2564
- ขั้นตอน : กรอก [แบบฟอร์มขอคืนเงิน] แล้วส่งไปที่ [email protected] ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม] https://drive.google.com/drive/folders/14wO8lYYLkmDgUmJlrNsgsMe1jeDI42sM?usp=sharing

◼ สนามสอบครั้งที่ 77 ได้แก่ กรุงเทพ (ไม่รับสมัครเพิ่ม), สงขลา, เชียงใหม่ (ไม่รับสมัครเพิ่ม), มหาสารคาม, พิษณุโลก, นครปฐม
หมายเหตุ :
*สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
**ครั้งที่ 77 สนามสอบกรุงเทพ, เชียงใหม่ ไม่เปิดรับผู้สมัครสอบเพิ่มเนื่องจากสนามสอบเต็มจากผู้สมัครครั้งที่ 75 แล้ว ดังนั้น ผู้สมัครสอบครั้งที่ 75 สนามสอบกรุงเทพ, เชียงใหม่ท่านใดที่จะขอคืนเงิน กรุณาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนยื่นคำร้องขอคืนเงิน (ไม่สามารถขอสมัครเพิ่มแทนสิทธิ์ผู้ที่ขอยกเลิกสอบได้)

------

(KR_한국어)

안녕하세요. 태국 한국교육원입니다.
현재 태국내 코로나 바이러스가 급증함에 따라, 응시생들의 안전을 고려하여 2021년 4월 11에 예정된 제75회 한국어능력시험을 연기하기로 결정하였습니다.

◼ 75회 응시 대상 중 77회 시험 희망자는 기존 시험장에서 시험을 볼 수 있습니다.
(재접수할 필요 없음)
◼ 취소 및 환불에 대한 사항은 아래를 참고해 주시기 바랍니다.

취소 및 환불 대상 :
1. 제77회 한국어능력시험 시험일(7월 11일)에 시험이 불가능한 응시생
2. 시험 등급을 변경을 희망하는 응시생
3. 시험장소를 변경을 희망하는 응시생
- 취소 및 환불 기간 : 4월 9일 ~ 4월 23일
- 취소 및 환불 방법 : 취소 및 환불 신청서 작성 후 [email protected]으로 이메일 발송
(신청서 DOWNLOAD https://drive.google.com/drive/folders/14wO8lYYLkmDgUmJlrNsgsMe1jeDI42sM?usp=sharing)

◼ 제77회 한국어능력시험 시험 장소 : 방콕(접수 불가), 송클라, 치앙마이(접수 불가), 마하사라캄, 핏사눌록, 나컨빠톰, 나컨파놈
*시험 장소는 상황에 따라 변동 가능
**방콕, 치앙마이 시험장은 77회 접수를 받지 않을 예정이므로 취소시 다시한 번 고려해 주시기 바랍니다.

ที่อยู่

The Embassy Of The Republic Of Korea KOREAN EDUCATION CENTER (KEC) Unit 801, 8Floor, 42 TOWER Bd, 65 Soi Sukhumvit 42 (Kluai Nam Thai), Phra Khanong, Bangkok 10110
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

한국어능력시험(TOPIK) 태국 지역 시행 기관

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621151028

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TOPIK in Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง TOPIK in Thailand:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เลื่อนสอบแบบนี้คนที่สมัครไปแล้ว พอมีกำหนดการสอบใหม่มาไม่ต้องลงสมัครใหม่ไช่มั้ยครับหรือว่าต้องขอเงินคืนแล้วสมัครใหม่ในรอบหน้า
กดกรอกบัตรปชช.ไม่ได้ TOPIK1 สอบครั้งที่78
PTPA: HELLO guys! 📌You're very welcome to join us enjoying our ROAD To Becoming an EPS-TOPIK Master. How to be one of us? Start by clicking one of the following links listed below: 👉Reading pages 1-20: https://www.youtube.com/watch?v=Q7nY0ZSqtYU 👉Reading pages 21-40: https://www.youtube.com/watch?v=sQd7UDKwXJY&t=6s 👉Reading pages 41-70: https://www.youtube.com/watch?v=8Asto5ALLOc 👉Reading pages 71-100: https://www.youtube.com/watch?v=QAOBhEuG7-Q&t=3s 👉Reading pages 101-130 (NEW UPLOAD): https://www.youtube.com/watch?v=3_8CWawM5Xk&t=37s Never give up on your dreams! We wish you the best of luck! Enjoy and do SUBSCRIBE to this channel to keep you updated from our more upcoming EPS-TOPIK Exam Coverage Mastery videos. #Keep_on_Fighting #Never_lose_Hope #Hardship_is_just_at_the_beginning LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE
A HIGHLY RECOMMENDED CHANNEL. You're welcome to review EPS-TOPIK here.
ขอแนะนำหนังสือแนวข้อสอบภาษาเกาหลี (TOPIK I ) เตรียมพร้อมก่อนสอบจบเล่มนี้ การฟัง การอ่าน สรุปคำศัพท์ที่ออกบ่อยๆ แนวข้อสอบเหมือนจริง คำตอบพร้อมคำอธิบาย #เกาหลี #ภาษาเกาหลี #เรียนเกาหลี #หนังสือเกาหลี #พรีออเดอร์เกาหลี พร้อมส่ง ทักได้เลยคะ #TOPIK #한국어 #เตรียมสอบ
เปิดรับสมัครเรียนวันที่เท่าไหร่ค่ะ อยากสมัครค่ะ หลักสูตรเร่งรัด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ สมัครได้ที่ไหนค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
Hi All Low, Middle, High Handycappers & Golf Lovers 1 Lifetime Membership available for sale... Springfield Royal Country Club Cha Am / Hua Hin Buy and enjoy the benefits.. Price: 280,000 Baht NO transfer fee for the buyer !
Hello I'm looking for a Korean teacher to teach very basic Korean in International Schools. Thai national only. Part time. Need to speak English Can you recommend a teacher or good student who can teach? Thank you
ใช้โน้ตบุคลงชื่อเข้าใช้topikได้ไหม หรือฉะเพราะในคอมพิวเตอร์ คะ
สอบครั้งที่ 55 จะจัดในกรุงเทพฯมั้้ยคะ กรุณาตอบด้วยค่ะ เคยถามไปแล้ว ถ้าไม่มีั จะได้จัดตารางอ่านหนังสือใหม่ ขอบคุณค่ะ