Portal-DPM ช่องทางการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณภัย ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณภัย ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นผ่านทางระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวก

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Portal-DPM's post
04/08/2020

Photos from Portal-DPM's post

Photos from Portal-DPM's post
04/08/2020

Photos from Portal-DPM's post

Photos from Portal-DPM's post
04/08/2020

Photos from Portal-DPM's post

Photos from Portal-DPM's post
04/08/2020

Photos from Portal-DPM's post

ฐานข้อมูลสาธารณภัย
16/08/2013

ฐานข้อมูลสาธารณภัย

ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
08/07/2013

ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
08/07/2013

ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย
08/07/2013

อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย

อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
27/06/2013

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

18/08/2011

หากพบปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศด้านสาธารณภัย สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นได้ที่นี้

ที่อยู่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Bangkok

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Portal-DPMผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด