สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓
16/10/2020

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ ...
14/10/2020

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ A

05/10/2020
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย”

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย”

งานประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๐
เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๕-๑๑๘ ฮอลล์ ๔ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย” งานประชุมวิชาการเนื่องในวัน....

alkalosis : ภาวะด่าง การสะสมสารเบสจากการเสียสมดุลกรดเบสในสารน้ำร่างกายแสดงโดยความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน
05/10/2020

alkalosis : ภาวะด่าง

การสะสมสารเบสจากการเสียสมดุลกรดเบสในสารน้ำร่างกายแสดงโดยความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน

ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา
29/09/2020

ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ...
28/09/2020

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ รอบชิงชนะเลิศ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๑๕ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๕-๑๑๙ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมี ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและคณะกรรมการตัดสินผลงานคัดลายมือเข้าร่วมงาน

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยมีการจัดการประกวดแข่งขัน ๒ รอบ ซึ่งในรอบคัดเลือกได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศ มีนักเรียนส่งผลงานทั้งหมด ๑,๖๕๕ คน และได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน และจะพิจารณารอบชิงชนะเลิศเพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับชั้นละ ๑๐ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศัพท์ เยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดา...
28/09/2020

ศัพท์ เยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ศัพท์สัตววิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สัตววิทยา
28/09/2020

ศัพท์สัตววิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สัตววิทยา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเปิดทดสอบระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่เว็บไซต์https://transliteration.orst.go....
26/09/2020

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเปิดทดสอบระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่เว็บไซต์

https://transliteration.orst.go.th/

ท่านสามารถสืบค้น เสนอคำทับศัพท์ และแสดงความคิดเห็นต่อระบบได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยระบบจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบใน พ.ศ. ๒๕๖๔

ศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการ
25/09/2020

ศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการ

ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์
25/09/2020

ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์

ศัพท์จิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา
24/09/2020

ศัพท์จิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post
24/09/2020

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย
23/09/2020

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย

ศัพท์เภสัชศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์
23/09/2020

ศัพท์เภสัชศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์

ศัพท์แพทยศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์
23/09/2020

ศัพท์แพทยศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์

ศัพท์ป่าไม้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ป่าไม้
22/09/2020

ศัพท์ป่าไม้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ป่าไม้

ศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา
21/09/2020

ศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา

ศัพท์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ฉบับราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสด...
21/09/2020

ศัพท์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ฉบับราชบัณฑิตยสภา
โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

podcasting : พ็อดคาสติง การจัดเตรียมข้อมูลภาพและเสียง เพื่ออัปโหลด (upload) บนอินเทอร์เน็ต  สำหรับบริการแก่สมาชิกผ่านอุป...
18/09/2020

podcasting : พ็อดคาสติง

การจัดเตรียมข้อมูลภาพและเสียง เพื่ออัปโหลด (upload) บนอินเทอร์เน็ต สำหรับบริการแก่สมาชิกผ่านอุปกรณ์
มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความต้องการส่วนบุคคล

ศัพท์นิเทศศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์
18/09/2020

ศัพท์นิเทศศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์

ศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา
18/09/2020

ศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา

ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ
18/09/2020

ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จาก www.royin.go.th เปลี่ยนเป็น www.orst.go.t...
11/09/2020

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
จาก www.royin.go.th เปลี่ยนเป็น www.orst.go.th
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
จาก [email protected] เปลี่ยนเป็น [email protected]
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ทั้งนี้ นักเรียนที่มีสิท...
10/09/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ทั้งนี้ นักเรียนที่มีสิทธิ์ให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันฯ มายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทางอีเมล [email protected] และโทรสารหมายเลข ๐๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๓๕

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนากำหนดจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ คร...
09/09/2020

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนากำหนดจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๑๕-๑๑๘ ฮอลล์ ๔ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นั้น สำนักงานฯ ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางและข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมงานฯ ดังนี้

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ส...
03/09/2020

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ
“จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น” และ “กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น” สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้ดำเนินโครงการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” โดย ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยถึงการจัดงานว่า “สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่หลักประการหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป” สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานที่แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ และเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย

๒. งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้เลื่อนการจัดงานจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” และได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ๑. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๒. นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ๓. นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ดำเนินรายการ
ชัวร์ก่อนแชร์ ๔. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต จากคณะนิิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

03/09/2020
การเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "รู้ทัน

การเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "รู้ทันสีสันภาษาสื่อ"
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

การเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "รู้ทันสีสันภาษาสื่อ" วัน.....

03/09/2020
www.youtube.com

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
https://www.youtube.com/channel/UCUs5QtaHloUbdGurp9oIqkg/live

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post
02/09/2020

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗-วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ดร.ดวงตา  ตัน...
01/09/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗-วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาแก่ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ มีแนวคิดในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยมีครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมการอบรมฯ

การอบรมฯ ทั้ง ๒ วัน มีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์ทางภาษาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เรื่อง “ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการสื่อสาร”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์ เรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักศิลปกรรมร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ละครชาตรี : ...
01/09/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักศิลปกรรมร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ละครชาตรี : ภาษาและวัฒนธรรมไทยในอนาคต” ในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม ณ ห้องประชุมเทพสโมสร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดยศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ละครชาตรี : ภาษาและวัฒนธรรมไทยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และการอภิปรายเรื่อง “ละครชาตรีกับความอยู่รอดในสังคมไทย” โดยมี ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา ภาคีสมาชิก, ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาคีสมาชิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง เป็นผู้อภิปราย และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ช่วงบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “อาชีพการแสดงละครชาตรี” พร้อมทั้งสาธิตการแสดงประกอบการอภิปราย โดยนักแสดงละครชาตรี “คณะชราชาตรี” จากอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๓๕ คน มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ซึ่งมีผู้รับชมในวันดังกล่าว ๒,๔๐๐ ครั้ง มีผู้เข้าถึง ๗,๗๘๘ คน

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post
31/08/2020

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังที่แนบมา...
26/08/2020

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

ที่อยู่

สนามเสือป่า เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023560466-70

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด