Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital ภาควิชาสรีรวิทยา แห่งแรกของประเทศไทย ภาควิชาสรีรวิทยา จะพัฒนางานทุกด้านเพื่อความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ============================== สรีรวิทยา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล PHYSIOLOGY Towards International Excellence
(3)

เปิดเหมือนปกติ

Mahidol University
09/09/2020

Mahidol University

ใกล้ถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ขอให้บัณฑิตทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนวันพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และโรคติดต่อในระบบการหายใจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับบัณฑิต กรรมการและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันปฏิบัติตามค่ะ

Mahidol University Graduation Ceremony is approaching.
The university takes prevention methods to prevent the spread of COVID-19 and contagious respiratory diseases in the graduation ceremony of academic year 2019. Graduates and attendees please follow the methods and guidelines.

#mugrad2019

Mahidol University
09/09/2020

Mahidol University

ชวนบัณฑิตมหิดลมาถ่ายรูปเก๋ๆ สวยงามและสง่างาม ในมหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะ อย่าลืมใส่ #mugrad2019 ด้วยนะคะ

04/09/2020
Siriraj Channel

Siriraj Channel

สาระดีศิริราช ตอน เปิดแล้ว !!! ศูนย์รับบริจาคเลือดแห่งใหม่ ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3

อัพเดตสาระดีๆ กิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจจากรั้วศิริราช ให้แก่ชาวศิริราชรวมถึงผู้ใช้บริการ

ดูใน Youtube ▶ https://youtu.be/-pEA6k7W8uU

Mahidol University
02/09/2020

Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทยในภาพรวม (overall score) และตัวชี้วัดด้านการวิจัย (research) จาก Times Higher Education World University Rankings 2021

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.วสิฏฐ์ วงศ์ตระกูล ซึ่งมี อ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางว...
28/08/2020

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.วสิฏฐ์ วงศ์ตระกูล
ซึ่งมี อ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัล " Best Young Investigator Research Award by Medical Student " ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา จากการประชุม Thai-American Physicians Foundation 2020 Annual Meeting เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
24/08/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

🗓 กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

🔸️ ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
🔸️ ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 29 และ วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
🔸️ ซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
🔸️ วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

💻 ดูรายละเอียดได้ที่
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/alumni/?g=7&t=1

👤 สอบถามรายละเอียด งานกิจการนักศึกษา
LINE ID: @451pslqw https://lin.ee/NaRPwij
---‐----------------------------

🗓 The Graduation Rehersal Schedule for Graduate Student in Academic Year 2019

🔸️ 1st rehearsal Monday, 21 September 2020
🔸️ 2nd rehearsal Tuesday, 29 and Wednesday, 30 September 2020
🔸️ Official rehearsal Friday, 2 and Saturday, 3 October 2020
🔸️ Commencement day Monday, 5 and Tuesday, 6 October 2020

💻 Detailed Information
https://graduate.mahidol.ac.th/inter/alumni/?g=7&t=1

👤 Contact Student Affairs Section
LINE ID: @451pslqw https://lin.ee/NaRPwij

Mahidol University
24/08/2020

Mahidol University

🎓🎓บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายละเอียด
- ลำดับการฝึกซ้อม ในวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่
- ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

👉🏻 ได้ที่เว็บไซต์ https://egraduation.mahidol.ac.th/
หรือ Scan QR Code

#mugrad2019

Mahidol University
22/08/2020

Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563

Mahidol University
21/08/2020

Mahidol University

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันฝึกซ้อมย่อย: วันที่ 29 – 30 กันยายน 2563
วันฝึกซ้อมใหญ่: วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร: วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตสามารถดูกำหนดการฝึกซ้อมและลำดับการเข้ารับได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th/thai/index.html
#mugrad2019

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
13/08/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

📢 กำหนดการเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ รอบจัดสอบเดือนกันยายน 2563 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป

🖱ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563

1️⃣ MU GRAD Plus (Computer-based) E-Package (MU GRAD TEST & Speaking Section) 3,500 บาท
2️⃣ MU GRAD TEST(Computer-based) 1,500 บาท
3️⃣ MU GRAD TEST (Speaking Section) 2,500 บาท
4️⃣ MU GRAD TEST (Writing Section) 1,000 บาท
5️⃣ TOEFL- ITP
➖สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล 1,700 บาท
➖ สำหรับบุคคลทั่วไป 1,800 บาท

🔗สามารถดูกำหนดการสอบและแนวทางการปฏิบัติการเข้าสอบภาษาอังกฤษในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php…

📩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานศูนย์ภาษา [email protected]
LINE ID: @693lascg https://lin.ee/wbeiURh

Mahidol University
13/08/2020

Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในประเทศไทย โดย Scimago Institutions Rankings 2020

Mahidol University
13/08/2020

Mahidol University

12 สิงหาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดลในระยะการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
https://mahidol.ac.th/temp/2020/08/12-08-63-TH.pdf

12 August 2020:Announcement of Mahidol University: Guideline for Educational and Other Activities in Mahidol University During the Lockdown Lift of the COVID-19 Monitoring Measures.
https://mahidol.ac.th/temp/2020/08/12-08-63-ENG.pdf

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
10/08/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

ฟรี ❗️คอร์สเรียน Soft Skills ออนไลน์ ผ่าน Coursera

📢 ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ ลงทะเบียนศึกษาคอร์ส Soft Skills ออนไลน์ของ Cousera ฟรี!

📆 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2563

🖥 ลงทะเบียนได้ที่ https://www.coursera.org/

▶️ หลังจากนั้นแจ้ง email ที่ใช้ในการลงทะเบียนมายังบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน Google Forms
https://bit.ly/3cEHy9P

📃 นักศึกษาสามารถนำใบ Certificate มายื่นเพื่อขอเทียบกิจกรรม Soft Skills ของบัณฑิตวิทยาลัยได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7tmDU5c-ZKTht3kFkzZr70q26w2aUEScl7W3xY_5S3YKbxA/viewform

📩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email : [email protected]

-------------------------------------------------------------------

Coursera for Mahidol University students

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, has launched a new study portal for soft skills training of graduate students.

🖥Now you can learn courses from Coursera to fulfil the soft skills requirement of the Mahidol University.

🔸All courses are from top universities around the world.
The courses are free of charge and on successful completion of a course, students can get certificate from Coursera and fulfilling the soft skills requirement of Mahidol University.

⭕️Steps:
1. Create account at Coursera www.coursera.org. (If you already have an account, you don't need to create another one.)
2. Fill the form https://bit.ly/3cEHy9P
3. Check your email and complete the activation step.

If you have any question, please contact [email protected].

Enjoy!

Faculty of Graduate Studies
Mahidol University

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.นพ.สมพล เทพชุม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05/08/2020

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดี
กับ อ.ดร.นพ.สมพล เทพชุม ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
04/08/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

📣ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

🗓วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบกำหนดการได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=2&id=005

พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า และพี่ ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online

🖥เตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมผ่านทาง Zoom meeting
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป

🖱ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทาง google form ได้ที่ https://bit.ly/308R2pq
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

📌ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล

🔗นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานนักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

Mahidol University
01/08/2020

Mahidol University

Mahidol University
22/07/2020

Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Mahidol University In Your Eyes” เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดโครงการและกติกาการประกวดเพิ่มเติมได้ที่
www.mahidol.ac.th/th/photo2020/
Facebook Fanpage : MU Photo Gallery
โทร. 02-849-6208

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
17/07/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

📢 กำหนดการเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ รอบจัดสอบเดือนสิงหาคม 2563 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป

🖱ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

1️⃣ MU GRAD Plus (Computer-based) E-Package (MU GRAD TEST & Speaking Section) 3,500 บาท
2️⃣ MU GRAD TEST(Computer-based) 1,500 บาท
3️⃣ MU GRAD TEST (Speaking Section) 2,500 บาท
4️⃣ MU GRAD TEST (Writing Section) 1,000 บาท
5️⃣ TOEFL- ITP
➖สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล 1,700 บาท
➖ สำหรับบุคคลทั่วไป 1,800 บาท

🔗สามารถดูกำหนดการสอบและแนวทางการปฏิบัติการเข้าสอบภาษาอังกฤษในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php…

📩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานศูนย์ภาษา [email protected]
LINE ID: @693lascg https://lin.ee/wbeiURh

Mahidol University
17/07/2020

Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยมีกำหนดฝึกซ้อมใหญ่ในวันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

บัณฑิตสามารถติดตามรายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th/

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
16/07/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

📣ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

🗓วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบกำหนดการได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=2&id=005

พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า และพี่ ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online

🖥เตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมผ่านทาง Zoom meeting
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป

🖱ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทาง google form ได้ที่ https://bit.ly/308R2pq
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

📌ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล

🔗นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานนักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

Mahidol University
16/07/2020

Mahidol University

ขอแสดงความยินดี
แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

Mahidol University
15/07/2020

Mahidol University

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Mahidol University In Your Eyes” เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดโครงการและกติกาการประกวดเพิ่มเติมได้ที่
www.mahidol.ac.th/th/photo2020/
Facebook Fanpage : MU Photo Gallery
โทร. 02-849-6208

We Mahidol
13/07/2020

We Mahidol

อักษรย่อคณะ ม.มหิดล ที่เด็กมหิดลตัวจริงใช้เรียกกัน
#WeMahidol #Mahidol #มหิดล

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
13/07/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานในโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563
Oral Presentation for the Distinguished Thesis Awards, Fiscal Year 2020

🗓 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -16.30 น.

📌กลุ่ม 1 Biological Sciences ⏰ 09.00-11.00 น.
📌กลุ่ม 2 Physical Sciences and Technology ⏰ 11.00-12.00 น.
📌กลุ่ม 3 Health Sciences and Applied Health Sciences ⏰ 13.30-15.00 น.
📌กลุ่ม 4 Humanities, Social Sciences, Education and Liberal Arts ⏰ 15.00-16.30 น.

🖥 ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ste5ntNtK9BW5IUEt5ICQpxrqv9YNzUy4YRQYZrRor5NIw/viewform

🖥 สามารถดูรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน และหัวข้อการนำเสนอผลงานได้ที่https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/NameLists-Thesis-Award2563-Th.pdf

📩 สอบถาม ติดต่อคุณ วีรชาติ พนาวิวัฒน์ email : [email protected]

________________________________________________

Oral Presentation for the Distinguished Thesis Awards, Fiscal Year 2020

🗓 Tuesday, July 14 2020

📌Group 1 Biological Sciences 09.00 hrs. – 11.00 hrs.
📌Group 2 Physical Sciences and Technology 11.00 hrs. – 12.00 hrs.
📌 Group 3 Health Sciences and Applied Health Sciences 13.30 hrs. – 15.00 hrs
📌 Group 4 Humanities, Social Sciences, Education and Liberal Arts 15.00 hrs. – 16.30 hrs

🖥 Request form to attend (via the online platform “Zoom”) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ste5ntNtK9BW5IUEt5ICQpxrqv9YNzUy4YRQYZrRor5NIw/viewform

🖥 Name Lists of Students to Conduct Oral Presentation
for the Distinguished Thesis Awards, Fiscal Year 2020
https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/NameLists-Thesis-Award2563-Th.pdf?fbclid=IwAR309aaA2DeNUVwdqa13eZoXKi9PxDCdXZx5ckjAWZMGoZrCtt2x1QsZ0Q0

📩 Contact Mr.Veerachat Panaviwat
email : [email protected]

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
09/07/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

เพื่อให้นักศึกษาและผู้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE Official ดังนี้

🟠บัณฑิตวิทยาลัย LINE ID: @gradmu https://line.me/R/ti/p/%40gradmu

🟠ติดต่องานบริการการศึกษา LINE ID: @600qubzh https://lin.ee/8aYGMPb
(การสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / การสำเร็จการศึกษา)

🟠ติดต่องานรับนักศึกษา LINE ID: @160ohrzm https://lin.ee/etdXzR4
(การรับสมัครและการรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาไทย)

🟠ติดต่องานศูนย์ภาษา LINE ID: @693lascg https://lin.ee/wbeiURh
(สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ / เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ / การตรวจหัวข้อวิทยานิพนธ์นิพนธ์ สารนิพินธ์ / การตรวจ Abstract)

🟠ติดต่องานทะเบียน LINE ID: @994uiyyv https://lin.ee/SbTbkG7
(การลงทะเบียน / การขอหนังสือรับรอง / Transcript / การขอขยายเวลาการศึกษา / การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัว)

🟠ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ฯ LINE ID: @946zzcot https://lin.ee/hyv4UdD
(การรับสมัคร / วีซ่า / ประกันสุขภาพและทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

🟠ติดต่องานกิจการนักศึกษา LINE ID: @451pslqw https://lin.ee/NaRPwij
(ทุนการศึกษา / สวัสดิการนักศึกษา / การขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
———————————————

Channel to Contact FGS Staff
To enhance your direct communication with the Faculty of Graduate Studies, we are pleased to introduce our LINE contact as follows:

🟠Faculty of Graduate Studies LINE ID: @gradmu https://line.me/R/ti/p/%40gradmu

🟠Academic Services Section LINE ID: @600qubzh https://lin.ee/8aYGMPb
(Thesis,Thematic Examination / Thesis, Thematic Submission / Graduation Requirements)

🟠Language Center Section LINE ID: @693lascg https://lin.ee/wbeiURh
(MU GRAD Test / TOEFL ITP / Short Courses / GRID Courses / Abstract Checking)

🟠Registration Section LINE ID: @994uiyyv https://lin.ee/SbTbkG7
(Course Registration / Certified Letter / Transcript / Extension of Study Period)

🟠International Affairs Section LINE ID: @946zzcot https://lin.ee/hyv4UdD
(International Admission / VISA / AIA Insurance / Scholarship for Foreign Students)

🟠Student Affairs Section LINE ID: @451pslqw https://lin.ee/NaRPwij
(Scholarship/ Student Healthcare / Registration for Graduation)

ทีมมหิดล
08/07/2020

ทีมมหิดล

แนะนำ 18 Application ที่ #เด็กมหิดล63 ควรมีไว้ประจำเครื่องเพื่อให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องง่ายมากแม่!!! ดาวน์โหลดมาแล้วยังใช้ไม่เป็นไม่เป็นไร เตรียมพบกับเวิร์กช็อปสอนใช้งานเครื่องมือเรียนออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์มสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาปี 1 ได้เร็ว ๆ นี้ 😉✌️

#ทีมมหิดล #มหิดล #Mahidol #เรียนออนไลน์

We Mahidol
06/07/2020

We Mahidol

ความหมายของรหัสนักศึกษา ม.มหิดล ✨ ใครเข้าเรียนปีการศึกษาไหน หลักสูตรอะไร ก็แวะมารายงานตัวกันได้น๊า 🙌

50 Facts About ชีวิตปี 1 ม.มหิดล
>> https://youtu.be/Ty-6Q5EZiAI

ตัวอย่างรหัสหลักสูตร ของคณะ/วิทยาลัย
01 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
02 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
03 เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
04 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
29 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์

#WeMahidol #Mahidol
#ทีมมหิดล #มหิดล
#รหัสนักศึกษา

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
03/07/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

📌กําหนดการลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/Schedule-Semester1-2563-Th.pdf

🖱ดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=20

---------------------------------------------------

📌Course Registration and Fee Payment for Graduate Students, Semester 1, Academic Year 2020 Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/Schedule-Semester1-2563-En.pdf

🖱Academic Calendar 2020 https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=20

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
02/07/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

6 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

⚠️โค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษา⚠️
(เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563)

📍เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (รอบ 4)

▶️ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=howToBeStudent

▶️ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

▶️สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/

📩 Email : [email protected]
LINE ID : gradthai

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
01/07/2020

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓

https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/news/Education-Fee-Deduction-Th.pdf

ที่อยู่

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12-13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

(66)2-4197577

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

“Open house “ Medical Physiology 2018
#Grad MU Activity Calendar 2018
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 30 ได้ที่นี่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue/activity/activity_Chommum/Front-Proj-PhatanaJidBanRaiva.html