Weatherradio รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
(3)

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้
04/01/2024

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้

พยากรณ์ฝนสะสมทุกๆ 3 ชม. จาก ECMWF init.2024010312 : ฝนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทางภาคใต้ ตอนล่าง ตามลมหนาวที่จะเริ่มพัดปกคลุม ม...
04/01/2024

พยากรณ์ฝนสะสมทุกๆ 3 ชม. จาก ECMWF init.2024010312 : ฝนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทางภาคใต้ ตอนล่าง ตามลมหนาวที่จะเริ่มพัดปกคลุม มีกำลังแรงขึ้น 4-7 ม.ค.67

04/01/2024
พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้
03/01/2024

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567
ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00น.(3/1/67) และภาพถ่ายดาวเทียม เย็นวันนี้ :คาดว่ามวลอากาศเย็น (สีฟ้าและน้ำเงิน) กำล...
03/01/2024

วิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น เวลา 07.00น.(3/1/67) และภาพถ่ายดาวเทียม เย็นวันนี้ :คาดว่ามวลอากาศเย็น (สีฟ้าและน้ำเงิน) กำลังปานกลาง กำลังแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคอีสาน ในคืนนี้ มวลส่วนใหญ่ยังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเล พรุงนี้คาดว่าภาคอีสาน อุณหภูมิจะเริ่มเย็นลงบ้าง ท้องฟ้าโปร่ง เมฆฝนยังมีน้อย

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 3 มกราคม 2567ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้
03/01/2024

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 3 มกราคม 2567
ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้

03/01/2024

รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
วันพุธที่ 3 มกราคม 2567
วิทยากร : เอกอนงค์ เคียนทอง
ผู้ดำเนินรายการ : รสปิยา โลนุชิต
ผู้ควบคุมเสียง : อำนาจ จินดาพรหม

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 3 มกราคม 2567ตั้งแต่เวลา 06:00 น วันนี้ถึง 06:00 น วันพรุ่งนี้
02/01/2024

พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 3 มกราคม 2567
ตั้งแต่เวลา 06:00 น วันนี้ถึง 06:00 น วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 2 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น วันนี้ถึง 18:00 น วันพรุ่งนี้
02/01/2024

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 2 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น วันนี้ถึง 18:00 น วันพรุ่งนี้

02/01/2024

รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยา
วันอังคารที่ 02 มกราคม 2567 เวลา 12.00-12.30 น. ถ่ายทอดสด สถานีวิทยุฯ อต.กรุงเทพฯ AM 1287 KHz และ FB Weatherradio
ตรวจสอบเพิ่มเติม : www.tmd.go.th โทร 02 3994012-3 สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ขอบคุณค่ะ
วิทยากร : สมควร ต้นจาน
ผู้ดำเนินรายการ : รสปิยา โลนุชิต
ผู้ควบคุมเสียง : อำนาจ จินดาพรหม
ผู้ควบคุม Facebook Live : ทินภัทร สักกามาตย์ (นักศึกษาฝึกงาน)

🎯พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (2 ม.ค. 67): ❄️บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในข...
02/01/2024

🎯พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (2 ม.ค. 67):

❄️บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้า รวมทั้งเพิ่มระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วย


🌊สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

🗓️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: ในช่วงวันที่ 3 – 8 ม.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย


⛈️สำหรับในช่วงวันที่ 2 – 3 ม.ค. 67 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 8 ม.ค. 67 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

⚠️ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้าตลอดช่วง และในช่วง 1 – 2 ม.ค. 67เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย


🌧️ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 7 ม.ค. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนัก สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

🫨สถานการณ์แผ่นดินไหว(ในช่วงวันที่ 1 - 2 ม.ค. 67):
ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

🎯พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.:(นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 2 ม.ค. -11 ม.ค. 67 ...
02/01/2024

🎯พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.:(นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 2 ม.ค. -11 ม.ค. 67 อัพเดท 2024010112 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) :

🌡️❄️สภาพอากาศวันนี้ (2 ม.ค.67) มวลอากาศเย็นยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมหนาวยังพัดปกคลุม มีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ไม่มีฝน ตอนเช้ายังมีอากาศเย็น กลางวันอากาศร้อน ส่วนบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ยอดดอย ยอดภู ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวพอให้ได้สัมผัส กับมีหมอกบางในตอนเช้า ระมัดระวังรักษาสุขภาพ ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เดินทางสัญจรช่วงเทศกาล ขอให้ระมัดระวัง และช่วงนี้อากาศแห้ง ระวังอัคคีภัย ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและตอนล่างฝนลดงลงแล้ว แต่ยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง ช่วงเย็นถึงค่ำ ตามมรสุมที่ยังพัดปกคลุม ชาวเรือ ชาวประมง เพื่อความปลอดภัย เดินเรือด้วยความระมัดระวัง บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง


🌧️🌊ช่วงวันที่ 3-7 ม.ค.67 คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุม แต่กำลังปานกลาง ลมหนาวแรงขึ้นบ้าง และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน 2-3 ซ. ส่วน ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล (1-2 ซ.) ส่ำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.67 ต้องกลับมาติดตามและเฝ้าระวังกันอีกครั้ง คลื่นลมมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง เดินทางช่วงนี้ต้องระวังเรื่องหมอกในตอนเช้า


🌡️❄️ช่วง 8 -11 ม.ค.67 มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอีก ลมอ่อนลง ทิศทางลมแปรปรวน ฝนเกิดขึ้นได้ทางภาคใต้ (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฎการณ์เอลนีโญกำลังแรง ซึ่งทำให้สภาวะลมหนาว ฝนและพายุเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)

02/01/2024

รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567
วิทยากร : สมควร ต้นจาน
ผู้ดำเนินรายการ : ธัญญะ ทองหนูนุ้ย
ผู้ควบคุมเสียง : พรอุษา เกิดบุญมาก

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้
01/01/2024

พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

01/01/2024

รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยา
ประจำวันที่ 1 มกราคม 2567
12:00 น ถึง 12:30 น
วิทยากร ผอ.สมควร ต้นจาน
ผู้ดำเนินรายการ ชนานันท์ จั่นเทศ
🎯สรุปลักษณะอากาศ 24 ชั่วโมง และ 7 วันข้างหน้า
มวลอากาศเย็นอีกระลอก 3 - 7 มกราคม 2567

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น วันนี้ถึง 18:00 น วันพรุ่งนี้
01/01/2024

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น วันนี้ถึง 18:00 น วันพรุ่งนี้

01/01/2024

รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567
วิทยากร : สุรจิต จิตอารีรัตน์
ผู้ดำเนินรายการ : มรุต พลประสิทธิ์
ผู้ควบคุมเสียง : อำนาจ จินดาพรหม

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้
31/12/2023

พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

31/12/2023

สวัสดีปีใหม่ 2567🎉🎉
Happy New Year 2024🎉🎉

31/12/2023

🙏ส.ค.ส.พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
---------------------------
ร้านภูฟ้าได้อัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตใหม่ในปี “มะโรงงูใหญ่” 2567 โดยได้นิพนธ์เป็นกลอน ความว่า

สวัสดีปีใหม่ 2567 ปีมะโรงงูใหญ่

ปีมะโรงไทยว่าเป็นงูใหญ่

ฉันสงสัยว่าเป็นงูเหลือมงูหลาม

อาจจะเป็นพญานาคครั่นคร้าม

เป็นเรื่องตามเทพนิยายที่อ่านมา

คนจีนว่ามะโรงนี้ปีมังกร

มีฤทธิอาจบินจรขึ้นเวหา

ขออำนาจนาคมังกรช่วยพารา

ให้ฝนฟ้าสมบูรณ์พูนสุขเอย


ที่มา : https://www.phufa.org/

พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น วันนี้ถึง 18:00 น วันพรุ่งนี้
31/12/2023

พยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น วันนี้ถึง 18:00 น วันพรุ่งนี้

🎯พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (31 ธ.ค. 66):  ❄️บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ใ...
31/12/2023

🎯พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (31 ธ.ค. 66):

❄️บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้า รวมทั้งเพิ่มระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วย
⛈️สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

🗓️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 ม.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย
🌊สำหรับในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 6 ม.ค. 67 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

⚠️ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้า และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
🌊⛈️ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 6 ม.ค. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

🫨สถานการณ์แผ่นดินไหว(ในช่วงวันที่ 30 - 31 ธ.ค. 2566): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ขนาด 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา
ขนาด 5.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
และขนาด 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

ที่อยู่

4353 ถนนสุขุมวิท
Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

+6623839003

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Weatherradioผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Weatherradio:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ