สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศเลื่อน ครั้งที่ ๒สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การเลื่อนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai C...
07/05/2021

ประกาศเลื่อน ครั้งที่ ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การเลื่อนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
จากเดิมกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

https://drive.google.com/file/d/1Fn1O9CrQJZO2A7vk1NGhGpMQQRnjzhzH/view?usp=sharing

ประกาศเลื่อน ครั้งที่ ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การเลื่อนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
จากเดิมกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

https://drive.google.com/file/d/1Fn1O9CrQJZO2A7vk1NGhGpMQQRnjzhzH/view?usp=sharing

[ข้อสอบ/เฉลย] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 -...
10/04/2021

[ข้อสอบ/เฉลย] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข
- แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3

https://drive.google.com/file/d/1a6YtFZs0iDporkEzopNiwyQ8pdEAHrPJ/view?usp=sharing

[ข้อสอบ/เฉลย] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
- ชี้แจงเฉลยข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก้ไข
- แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- ฉบับเฉลยเขียนตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
- ฉบับเฉลยเลือกตอบ ความสามารถด้านภาษาไทย ป.3

https://drive.google.com/file/d/1a6YtFZs0iDporkEzopNiwyQ8pdEAHrPJ/view?usp=sharing

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - แบ...
08/04/2021

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1VnDwPa0qslVvaARUcb__IEBCvz9imlVO/view?usp=sharing

- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)
https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing

- เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing

- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1VnDwPa0qslVvaARUcb__IEBCvz9imlVO/view?usp=sharing

- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)
https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing

- เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing

รวมภาพประชาสัมพันธ์​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ (NT)​ ป.3
31/03/2021

รวมภาพประชาสัมพันธ์​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ (NT)​ ป.3

30/03/2021

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​สนามสอบ​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ (NT)​ ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2563​ โดย​ ท่าน​ ดร.เทอรชาติ​ ชัยพงษ์​ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ​ สพฐ.​
สนามสอบ​ ได้แก่​ 1.โรงเรียนอนุบาล​เชียงของ
2.​ โรงเรียนลูกรักเชียงของ
3.​ โรงเรียนชุมชนสถาน
4.​ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง

Photos from สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.'s post
30/03/2021

Photos from สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.'s post

ประมวลภาพการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับสำน...
25/01/2021

ประมวลภาพการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.
18/12/2020

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องปิดปรับปรุงระบบ NT Access ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึง 04.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และการประเ...
17/11/2020
Meet Google Drive – One place for all your files

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย
รุ่นที่ 1 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

https://drive.google.com/file/d/1hwUUmjVxaKy5x0AHNX9FPy-mObr6BFYM/view?usp=sharing

Google Drive is a free way to keep your files backed up and easy to reach from any phone, tablet, or computer. Start with 15GB of Google storage – free.

📚คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพจำนวน 5 เล่มสามา...
14/10/2020
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน – สำนักทดสอบทางการศึกษา

📚คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพจำนวน 5 เล่ม

สามารถดาว์โหลดรูปแบบไฟล์ pdf
https://bet.obec.go.th/New2020/?p=2577

สามารถดูในรูปแบบ e-book
http://anyflip.com/bookcase/ocrxg/

https://www.facebook.com/1808882142742383/posts/2486842201613037/

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ตุลาคม 256314 ตุลาคม 2020KruKong-Voonsaneกลุ่มพัฒนาระบบการป.....

📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562📌📌 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ...
20/08/2020
กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

📌📌 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

...... สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่

1. http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/237-reward-2562

2. https://bet.obec.go.th/New2020/?cat=59

📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

📌📌 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

...... สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่

1. http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/237-reward-2562

2. https://bet.obec.go.th/New2020/?cat=59

🗓14 ส.ค. 63👉การประชุมทางไกล (Video conference ) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษ...
14/08/2020

🗓14 ส.ค. 63
👉การประชุมทางไกล (Video conference ) เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🎊เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้รับทราบและดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
🎦 สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/obectvonline/videos/336140870758551
หรือ https://www.youtube.com/watch?v=zYo1cGijLDo&list=PL-ZL95peyLMPOaV-a2h7E_U1rr8-3lYXl
©เอกสาร powerpoint ประกอบการประชุม
https://bit.ly/qa_ppt_conference

ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
15/05/2020

ซักซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.
05/05/2020

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน👇📎

https://drive.google.com/open?id=1kg8EYINeBVr-QaO7KeySRIioVZgjDFwf

📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣#สำนักทดสอบทางการศึกษาโดย #กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำเอกสารทางวิชาการ 📚❤️📚 ...
23/04/2020

📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣
#สำนักทดสอบทางการศึกษา
โดย #กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำเอกสารทางวิชาการ 📚❤️📚 จำนวน 2 เล่ม 🎉🎊
1.ข้อค้นพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
Link download 👉 https://th.city/qaobec101
2.สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน และผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Link download 👉 https://th.city/qaobec201
✨🚛เอกสารดังกล่าวได้จัดส่งไปที่เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว 🚛✨
และยังสามารถเข้าหาข้อมูลเกี่ยกวับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จากเว็บไซตของ
กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
👇👇👇👇
http://www.basicqa.obec.go.th
https://www.facebook.com/qa.obec
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
👇👇👇👇
http://bet.obec.go.th

ประกาศรับสมัคร   สถานศึกษาแกนนำ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3    ดูรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนการรับสมัคร...
17/04/2020

ประกาศรับสมัคร สถานศึกษาแกนนำ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ดูรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนการรับสมัครได้ทาง http://iqaaward.obec.go.th/

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ [NT​ ป.3]-แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศา...
20/03/2020

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ [NT​ ป.3]

-แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562และฉบับเฉลย
-แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562และฉบับเฉลย
https://drive.google.com/open?id=1PtnIhV4aPNe09KXp_5u85CdBfy04fO3R

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒​ [RT​ ป.๑]1. แบบทดสอบ...
20/03/2020
การอ่านรู้เรื่อง-กรรมการ A.pdf

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒​ [RT​ ป.๑]

1. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับนักเรียน) (ตัวข้อสอบ)
https://drive.google.com/open?id=13fIh6H1x1GRxD89AAfdE4DTSifh_t_92

2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับกรรมการ) (เฉลย)
https://drive.google.com/open?id=1QA9plWumBom6u4di7NpqI-2UaS3NmzUd

3. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตัวข้อสอบ)
https://drive.google.com/open?id=1c00eJTSj6ZxuEg0ZW10LUCoCBiFSJx5w

4. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)
https://drive.google.com/open?id=14nP1n_5Q65BU-I6xk9I29qPhnFUdpIcV

เอกสาร​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​  ปีการศึกษา​ 2562​ (NT)​1. คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ ศูนย์สอบ)http...
25/02/2020

เอกสาร​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ (NT)​

1. คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ ศูนย์สอบ)
https://drive.google.com/open?id=1eouFzRauKMR7m-oaxmGQ33i3Z-uWbIdy

2. คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ สนามสอบ)
https://drive.google.com/open?id=1hOAXxhWl_-oXqhQcPvT4VyUSzSEpq20O

วันมาฆบูชา​ ........Cr.รูปภาพจากไทยพีบีเอส
08/02/2020

วันมาฆบูชา​
.
.
.
.
.
.
.
.

Cr.รูปภาพจากไทยพีบีเอส

แผ่นพับแนะนำการดำเนินการ​ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562​ [RT​ ป.1...
08/02/2020

แผ่นพับแนะนำการดำเนินการ​ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562​ [RT​ ป.1]

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-2885785

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด