COST Thailand เป็นการเปิดเผย ข้อมูลโครงการก่อสร้างของรัฐ สู่สาธารณะ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

วิธีการดูแลตนเอง ออกจากบ้านอย่างไร ให้พ้นภัย Covid-19 สำหรับคนที่ยังต้องเดินทางออกไปทำงานนอกบ้านในช่วงนี้ ที่มารูปภาพ: โ...
04/01/2021

วิธีการดูแลตนเอง ออกจากบ้านอย่างไร ให้พ้นภัย Covid-19 สำหรับคนที่ยังต้องเดินทางออกไปทำงานนอกบ้านในช่วงนี้

ที่มารูปภาพ: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
#Covid19 #โควิดวันนี้

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ประชุม ศบค. ได้มีการประชุมกันถึงมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงสิ้นปีนี้ หลังจากเริ่มมีผ...
24/12/2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ประชุม ศบค. ได้มีการประชุมกันถึงมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงสิ้นปีนี้ หลังจากเริ่มมีผู้ติดเชื้อระบาดระลอกใหม่ โดยเบื้องต้น ได้มีมติที่ประชุมคือ ไม่มีการล็อกดาวน์ แต่มีการประกาศโซนนิ่ง 4 สี แบ่งไปแต่ละจังหวัด มีดังนี้

- พื้นที่สีแดง คือ จ.สมุครสาคร
- พื้นที่สีส้ม จังหวัดโดยรอบ มี 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี และนครปฐม
- พื้นที่สีเหลือง จังหวัดที่มีผู้ติดโควิด-19 มี 25 จังหวัด คือ สระบุรี, สมุทรปราการ, สุพรรณบุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี, อุตรดิตถ์, ฉะเชิงเทรา, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, พระนครศรีอยุธยา, ภูเก็ต, เพชรบุรี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, กระบี่, ขอนแก่น, ชัยนาท, อุดรธานี, พิจิตร, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ชัยภูมิ, นครสวรรค์, อ่างทอง
- พื้นที่สีเขียว จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่มีพบผู้ติดเชื้อ

ภาพจาก ทวิตเตอร์ @Chu_OnlineNews
#COVID19 #โควิด19

เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี! สำหรับประชาชน ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข #COVID19 #โควิด19 #ตรวจฟรี
24/12/2020

เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี! สำหรับประชาชน

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
#COVID19 #โควิด19 #ตรวจฟรี

08/12/2020

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการความโปร่งในในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมและคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
#กรมบัญชีกลาง #โครงการความโปร่งในในการก่อสร้างภาครัฐ #CoSTThailand

7 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั...
07/12/2020

7 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ปวงข้าพ...
05/12/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

Webinar จาก CoST International เรื่องดัชนีในการสร้างความโปร่งใส ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00  ฟังพร้อมกันทุกประเทศ...
27/11/2020
CoST International

Webinar จาก CoST International เรื่องดัชนีในการสร้างความโปร่งใส ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 ฟังพร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก #CoSTThailand #InfrastructureTransparencyIndex

On #AntiCorruption Day 2020, we'll be launching the Infrastructure Transparency Index, a ground-breaking tool to evaluate levels of infrastructure transparency & processes that improve participation and accountability. Join our webinar to find out more.
https://bit.ly/3fKr6YA

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ ให้สัมภาษณ์นิตยสารออนไลน์ govinsider จากประเทศสิงคโปร์ เกี่ยวกับการดำเนินงานโคร...
16/11/2020
How Thailand is cutting infrastructure costs with transparency | GovInsider

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ ให้สัมภาษณ์นิตยสารออนไลน์ govinsider จากประเทศสิงคโปร์ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการCoSTของประเทศไทย ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและโครงการตัวอย่างที่เข้าร่วมCoST อ่านเพิ่มเติมได้ที่...

https://govinsider.asia/smart-gov/comptroller-generals-department-pattaraporn-vorasaph-how-thailand-is-cutting-infrastructure-costs-with-transparency/

Interview with Pattaraporn Vorasaph, Deputy Director of Thailand’s Comptroller General's Department.

An estimated 10% - 30% of investment in infrastructure is lost due to corruption, mismanagement and inefficiency. How do...
06/11/2020
The need for CoST: Strengthening economies and improving lives | CoST – Infrastructure Transparency Initiative

An estimated 10% - 30% of investment in infrastructure is lost due to corruption, mismanagement and inefficiency. How does CoST help drive reforms to tackle these issues? Take a read of our new factsheet to find out more.
https://bit.ly/2IeSyB6

The need for CoST: Strengthening economies and improving lives Download The need for CoST: Strengthening economies and improving lives 6 November 2020 | CoST impact | CoST impact | CoST International This resource outlines the need for CoST, the four core CoST features and the impact we’ve seen ac...

เอกสารเผยแพร่การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในเรื่องการก่อสร้างโครงการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ COVID19 จากการวิเคราะห์ข้อ...
03/11/2020
Three key challenges facing health infrastructure delivery

เอกสารเผยแพร่การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในเรื่องการก่อสร้างโครงการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ COVID19 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล 40 รายการตามมาตรฐาน CoST จากผู้เชี่ยวชาญจาก CoST International #COVID19 #CoSTThailand

null

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
29/10/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563

✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 ตุลาคม 2563 #กรมบัญชีกลาง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและ...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST)
14/10/2020

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST)

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๔ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรปวงข...
13/10/2020

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๔ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
10/10/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

“CGD Application” แอพลิเคชั่นของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารและการให้บริการของกรมบัญชีกลาง กับหลากหลายเมนูให้บริการด้านการเงินการคลังที่ครบวงจร เพื่อให้ก้าวทันกับการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ภายในแอพฯ เดียว พร้อมให้บริการแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Play Store หรือ App store พิมพ์ค้นหาคำว่า CGD #กรมบัญชีกลาง #CGDapplication

เอกสารเผยแพร่ของ CoST International ประจำเดือนตุลาคม 2563
10/10/2020
CoST October newsletter

เอกสารเผยแพร่ของ CoST International ประจำเดือนตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓เกล้ากระหม่...
07/10/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เกล้ากระหม่อม ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

World bank ได้จัดทำหนังสือ  Enhancing Government Effectiveness and Transparency:  The Fight Against Corruption ซึ่งได้มี...
28/09/2020
CoST on Twitter

World bank ได้จัดทำหนังสือ Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption ซึ่งได้มีการยก case study ที่เกี่ยวข้องกับ CoST Thailand ใน Chapter 2 ทุกท่านสามารถติดตามได้ใน bit.ly/3iW0PXP

https://twitter.com/costransparency/status/1308752875158482945?s=21

“Happening now 📢 The World Bank launches its flagship report on fighting #corruption. Look to Chapter 2 for CoST case studies on building accountability in public #infrastructure https://t.co/Hyb8LoUjNU #UnitedAgainstCorruption”

24/09/2020
วิดีโอการลงพื้นที่โครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิดีโอประมวลภาพการลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนทั้งหมด 16 โครงการ #โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ #CoSTThailand #CoST2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาค...
22/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานตามประกาศโครงการ (CoST) และ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายสรุปผลโครงการ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร #CoSTThailand #CoST63

Financing infrastructure in an era of global crisis: CoST and Eurodad join forces for C20 Summit session | CoST – Infras...
16/09/2020
Financing infrastructure in an era of global crisis: CoST and Eurodad join forces for C20 Summit session | CoST – Infrastructure Transparency Initiative

Financing infrastructure in an era of global crisis: CoST and Eurodad join forces for C20 Summit session | CoST – Infrastructure Transparency Initiative

Financing infrastructure in an era of global crisis: CoST and Eurodad join forces for C20 Summit session 16 September 2020 | CoST International Infrastructure is essential to meeting the global challenges of our time. Issues as diverse as Covid-19 response, economic recovery, building resilience aga...

Lessons from Thailand to Advance Gender-Inclusive Infrastructure Worldwide
02/09/2020
Lessons from Thailand to Advance Gender-Inclusive Infrastructure Worldwide

Lessons from Thailand to Advance Gender-Inclusive Infrastructure Worldwide

From this blog by Clara Feng, CoST Regional Manager for Asia, and Charlotte Broyd, CoST Senior Communications Manager: "When we talk about gender-inclusive infrastructure, the image that often comes to mind is a gender-inclusive design that considers the needs of women, such as safe public spaces an...

Advancing gender-inclusive infrastructure | CoST – Infrastructure Transparency Initiative
01/09/2020
Advancing gender-inclusive infrastructure | CoST – Infrastructure Transparency Initiative

Advancing gender-inclusive infrastructure | CoST – Infrastructure Transparency Initiative

Advancing gender-inclusive infrastructure 1 September 2020 | CoST International | CoST Thailand Today we publish ‘Enhancing inclusive infrastructure: A review of gender equality in CoST Thailand’. The publication provides a valuable baseline for CoST Thailand to measure progress in gender equali...

ภาพการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-0020 อำเภอแม่ริม จังหวัด...
27/08/2020

ภาพการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-0020 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 5 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมในการลงพื้นที่ครั้งนี้
#CoSTThailand #CoST63 #องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ #เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-0020 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์ก...
26/08/2020

โครงการก่อสร้างบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-0020 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
#CoSTThailand #CoST63 #องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ #เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-0020 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
#CoSTThailand #CoST63 #องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ #เชียงใหม่

26/08/2020

ประชุมประชาชนโครงการก่อสร้างบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.1-0020 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพการลงพื้นที่ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ...
20/08/2020

ตัวอย่างภาพการลงพื้นที่ของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการ CoST และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้าง #CoSTThailand

20/08/2020
คู่มือระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สำหรับสำหรับประชาชนทั่วไป

"คู่มือระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สำหรับประชาชนทั่วไป"
#CoSTThailand

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เบอร์ติดต่อ 02-127-7431-2 Facebook : CoST Thailand หรือ https://www.facebook.com/CoSTThailand E-mail : ...

Photos from COST Thailand's post
19/08/2020

Photos from COST Thailand's post

Photos from COST Thailand's post
19/08/2020

Photos from COST Thailand's post

18/08/2020

ประชุมประชาชนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ 14 บ้านจังหูน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
#CoSTThailand #CoST63 #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ #นครศรีธรรมราช

Photos from COST Thailand's post
17/08/2020

Photos from COST Thailand's post

14/08/2020

ประชุมภาคประชาชนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.ถ.001 สายเชื่อมระหว่างตำบลแม่ตาว-ตำบลท่าสายลวด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,975 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ตาว จ.ตาก #CoSTThailand #CoST63 #เทศบาลตำบลแม่ตาว #ตาก

ที่อยู่

Comptroller General's Department
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
อาทิตย์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

021277431

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ COST Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง COST Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด