กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ดูเเลเพจ นายกอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร
(144)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ โกศลวิร...
31/08/2021

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมอินทนิล ตึกอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร โดยมี นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินงาน และนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และครบรอบเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 10 คน ณ อาคารประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
2. ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 โดยมีเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 4 คน ณ อาคารปฏิบัติงานช่างเชื่อม
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

31 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัด และแ...
31/08/2021

31 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัด และแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัด และแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

🔔 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด #พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงิน...
31/08/2021

🔔 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด #พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุนสำหรับแรงงาน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ ผ่านทาง Facebook live กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

🔔 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด #พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุนสำหรับแรงงาน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ ผ่านทาง Facebook live กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

30/08/2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 12 สาขา ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆตลอดหลักสูตร ได้แก่
1. สาขาช่างประกอบโครงอลูมิเนียม (4/2 เดือน)
2. สาขาช่างไม้เครื่องเรือน (4/2 เดือน)
3. สาขาช่างสีรถยนต์ (4/2 เดือน)
4. สาขาช่างกลึง (4/2 เดือน)
5. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(4/2 เดือน)
6. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (4/2 เดือน)
7. สาขาช่างซ่อมรถยนต์ (4/2 เดือน)
8. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร (4/2 เดือน)
9. สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (4/2 เดือน)
10. สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (4/2 เดือน)
11. สาขาการประกอบอาหารไทย (2/1 เดือน)
12. สาขาช่างควบคุมเครื่องจักรและเครื่องกลึง CNC (2/1 เดือน)
** (4/2 เดือน) หมายถึง ฝึกในสถาบันฯ 4 เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ 2 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
- ไม่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใด ยกเว้น กศน.
- ความประพฤติดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครตามแบบที่กำหนด(รับได้ที่สถาบันฯ) / กรอกใบสมัครออนไลน์
- รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- วุฒิการศึกษา
- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (แยกไฟแดงวัดเกาะถ้ำ) ม.4 ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0-7433-6052 ต่อ 109

#สมัครผ่านระบบออนไลน์ สแกน QR-Code หรือคลิกลิงค์ https://bit.ly/3jqY0AZ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา www.dsd.go.th/songkhla ทางเพจ สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 12 สงขลา
เปิดฝึก ทุกสาขาช่าง วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

#ฝึกอาชีพฟรี #รับสมัครฝึกอบรม #พัฒนาฝีมือแรงงานสงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี รับสมัครฝึกอบรม สาขาธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ (ฝึกออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 - 13 กันยา...
30/08/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี รับสมัครฝึกอบรม สาขาธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ (ฝึกออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 - 13 กันยายน 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. โดยวิทยากรจากรายการเชฟกระทะเหล็ก

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึก
1. อายุ 55-59 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2505 - 2509)
2. สามารถใช้แอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเข้าฝึกอบรมได้
3. ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร

สนใจสมัครออนไลน์ คลิกลิงก์ 👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTnL_qp9U7YnljiP4WngKzURcswdiyR1QuN97hWmPqVTCPCw/viewform?usp=sf_link

หรือติดต่อที่เฟซบุ๊กของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 👉🏻 https://www.facebook.com/712898478828365/posts/4178328482285330/?d=n

#รับจำนวนจำกัด

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

30 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทร...
30/08/2021

30 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ในการตรวจราชการรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

30 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ในการตรวจราชการรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Photos from สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่'s post
29/08/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่'s post

29/08/2021

การแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 28-29 ส.ค.64 - ช่อง NBT

29/08/2021
การแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

🔔 #เชิญรับชม ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ “ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และช่างสีเฟอร์นิเจอร์” โดยในวันนี้ทำการแข่งขันเป็นวันสุดท้าย และเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ชิงรางวัล โปรโมชั่นสินค้าภายในงานราคาต้นทุน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และเชิญรับชมพิธีปิดในเวลา 15.00 น. ผ่านทาง Facebook Live ที่ท่านกำลังรับชมอยู่ขณะนี้

Photos from สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่'s post
28/08/2021

Photos from สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่'s post

ก.แรงงาน เฟ้นหาสุดยอดทักษะช่างไม้เฟอร์นิเจอร์https://www.innnews.co.th/news/economy/news_177646/
28/08/2021
ก.แรงงาน เฟ้นหาสุดยอด ทักษะช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

ก.แรงงาน เฟ้นหาสุดยอดทักษะช่างไม้เฟอร์นิเจอร์
https://www.innnews.co.th/news/economy/news_177646/

กระทรวงแรงงาน เฟ้นหาสุดยอด ทักษะช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริมมาตรฐานสู่สากล

28/08/2021
ถ่ายทอดสด

ขอเชิญรับชม จุดแสดงสินค้าOTOP การแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สาขา ช่างไม้และช่างสี

28/08/2021
ถ่ายทอดสด

ตอนที่ 3 การแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก “สาขาช่างไม้”

ก.แรงงาน เฟ้นหาสุดยอดทักษะช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริมมาตรฐานสู่สากล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนา...
28/08/2021

ก.แรงงาน เฟ้นหาสุดยอดทักษะช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริมมาตรฐานสู่สากล
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมืองานช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริมศักยภาพฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สาขา “ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และช่างสีเฟอร์นิเจอร์” โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล ดำเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานแข่งขันขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป เยาวชน นักศึกษา ที่มีความสนใจในการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในอีก 7 พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงฝีมือในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมเมือง ตลอดจนเป็นโอกาสที่ผู้มีส่วนร่วมจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้นจึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและช่างฝีมือในชุมชนสำหรับการแข่งขันจะเป็นการพัฒนาฝีมือและศักยภาพของช่างไม้สักให้ได้ตามมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นแหล่งผลิตไม้สักที่สำคัญ และมีอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน จึงได้มอบหมายให้ สนพ.แพร่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ซึ่งมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ประเภททีม ทีมละ 3 ทีม จำนวน 10 ทีม และสาขาช่างสีเฟอร์นิเจอร์ ประเภททีม ทีมละ 2 คน จำนวน 30 ทีม ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลละ 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลละ 7,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท 2.การจัดนิทรรศการของหน่วยงานรัฐและเอกชน และ 3. การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยวิสาหกิจชุมขนในราคาต้นทุน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการแบบระบบปิดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสนใจร่วมรับชม ให้กำลังใจผู้เช้ารับการแข่งขัน และร่วมสนุกรับรางวัลตลอดการแข่งขัน อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

28/08/2021
ถ่ายทอดสด

ตอนที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดสดงานแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สาขา “ช่างสีเฟอร์นิเจอร์”
โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

28/08/2021
การแข่งขันฝีมือแรงงาน

ร่วมติดตามการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และกิจกรรมภายในงาน ผ่านทาง Facebook Live นี้ได้ ลุ้นรับรางวัลมากมายจากการเข้าร่วมกิจกรรม จนถึงวันพรุ่งนี้

27/08/2021

** ฝึกอบรม หลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคาร **
ฝึกวันที่ 4 - 5, 11 - 12 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับจำนวน 20 คน เท่านั้น

** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม**

27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครง...
27/08/2021

27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ภายใต้ฐานวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom meeting ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ภายใต้ฐานวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom meeting ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพพนั...
27/08/2021

27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ภายใต้ฐานวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom meeting ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ภายใต้ฐานวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom meeting ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ...
27/08/2021

27 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) จำนวน 1,200 คน โดยมี นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติและมอบถุงยังชีพ ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงแรงงาน

27 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) จำนวน 1,200 คน โดยมี นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติและมอบถุงยังชีพ ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงแรงงาน

27/08/2021
26 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงง...
26/08/2021

26 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจราชการรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจราชการรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผ...
26/08/2021

26 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 4,000 ขวด มูลค่า 40,000 บาท 2. บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด มอบข้าวสาร เเอลกอฮอล์ เกลือเเร่ และยาเเก้ไอ มูลค่า 57,000 บาท และ 3. บริษัท ที เพอร์ซัน เเมเนจเม้นท์ จำกัด มอบเเอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตร มูลค่า 85,000 บาท ณ สำนักอธิบดี ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 4,000 ขวด มูลค่า 40,000 บาท 2. บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด มอบข้าวสาร เเอลกอฮอล์ เกลือเเร่ และยาเเก้ไอ มูลค่า 57,000 บาท และ 3. บริษัท ที เพอร์ซัน เเมเนจเม้นท์ จำกัด มอบเเอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตร มูลค่า 85,000 บาท ณ สำนักอธิบดี ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยอด "โควิด-19" เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 18,417 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,185 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 2...
25/08/2021

ยอด "โควิด-19" เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 18,417 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,185 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 297 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมทะลุหมื่นรายแล้ว ยิ่งย้ำถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงวิกฤติ และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ห้ามการ์ดตกเด็ดขาดนะคะ ด้วยความห่วงใยจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีม...
25/08/2021

25 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตตรวจราชการพื้นที่ 10 ในการตรวจราชการรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตตรวจราชการพื้นที่ 10 ในการตรวจราชการรอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรม...
25/08/2021

25 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรง ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด งานแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สาขา “ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และช่างสีเฟอ...
25/08/2021

กรมพัฒนาฝีมือแรง ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด งานแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สาขา “ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และช่างสีเฟอร์นิเจอร์” ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงาน)

กรมพัฒนาฝีมือแรง ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด งานแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สาขา “ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และช่างสีเฟอร์นิเจอร์” ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงาน)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ขอเชิญรับชม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร...
25/08/2021

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ขอเชิญรับชม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และ สำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานปราจีนบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Live สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เวลา 14.00-15.30 น.

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ขอเชิญรับชม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และ สำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานปราจีนบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Live สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เวลา 14.00-15.30 น.

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022451707

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ก.เเรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามผู้รู้หน่อยครับใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้า 1กำลังหมดอายุ 5 ทำยังไงบางและเตรียมเอกสารอะไรบางครับ
#ด่วน!!!. รับจำนวนจำกัด!! อบรมฟรี.. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยเรียนออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม Zoom รับสมัครถึง 30 ส.ค. 2564
สพร.18 อด. https://fb.watch/7CXqNmd15X/
ชอบคุณครับ.
ช่วงกักตัว 14 วัน เรียนฟรีออนไลน์กัน "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ได้ใบประกาศ https://cities.trueid.net/post/216440 #เรียนออนไลน์ #เรียนฟรี #ได้เกรียติบัตร #ได้ใบรับรอง #โควิดวันนี้
แนวโน้มรับรองหลักสูตรออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ Covid ระบาดหนัก แถมมาตราการห้ามคนอยู่ด้วยกันจำนวนมากกระทบอบรม สถานประกอบการทำยังไงได้บ้างคะ
รบกวนสอบถามคะ สถานประกอบการมีลูกจ้าง ครบ 100 คน กำลังจะไปยื่น สท 1 และ สท 4 อยู่เขตสวนหลวง ต้องไปยื่นแบบ สท 1 ที่ไหน เหรอคะ ( ไป ยื่นแบบ สท 1 และ สท 4 ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 ได้ไหมคะ หรือต้องไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดินแดง)
คลิปภาพวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2564 สพร.18 อด.
จัดการสอน ออนไลน์ หลักสูตรบริการ ประจำบ้าน หรือหมอประจำครอบครัวตนเอง หรือผู้บริบาล หรือ เรียกอะไรก็ได้ แต่มี เป้าหมาย ให้บริการดูแลสุขภาพ ประจำครอบครัว ตนเอง และเพื่อนบ้าน
Yuttana Konlman