กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ดูเเลเพจ นายกอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร
(49)

เปิดเหมือนปกติ

23 ต.ค. 63 เวลา 07.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวา...
23/10/2020

23 ต.ค. 63 เวลา 07.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

22 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแผนการพั...
23/10/2020

22 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแผนการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาอาชีพคนพิการ เป็นต้น โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลhttps://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2407558
23/10/2020
ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลบุคคลทั่วไป

ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2407558

ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลบุคคลทั่วไป

22 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือว่...
22/10/2020

22 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายไบรอัน หลิว รองกรรมการผู้จัดการบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G ณ ห้องประชุม กรุงเทพฯและภูเก็ต ชั้น 39 อาคาร จีทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
กพร.ได้ร่วมกับ บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G
(4G and 5G Wireless System’s Hardware Installation) ให้แก่บุคลากรฝึกของ กพร. เป้าหมาย 120 คน เพื่อนำไปขยายผลฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปอีก 300 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยครอบคลุมหัวข้อหลัก ๆ
อาทิ เครือข่าย 4G และ 5G รวมไปถึงการลงพื้นที่จริง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรออนไลน์ให้แก่บุคคลทั่วไป เป้าหมาย 3,000 คน ในปี 2564 ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ดำเนินการฝึกอบรมทั้งนี้ นำร่องการฝึกอบรมโดย สพร.13 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2563 จำนวน 20 คนในหลักสูตรการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่บุคคลทั่วไป นักศึกษาจบใหม่ แรงงานในระบบ และผู้ว่างงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานอุปกรณ์ช่างพื้นฐาน มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก สามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์สถานีฐานไร้สายในระบบ 4G และ 5G ตามข้อกำหนดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานนอกสถานที่ การตรวจสอบ
หลังการติดตั้งตามข้อกำหนดความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สพร.หรือ สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เปิดอบรมช่างเชื่อมแล้วครับ
22/10/2020

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เปิดอบรมช่างเชื่อมแล้วครับ

📢 เปิดรับสมัครในโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 หรือ คลิกลิ้งค์ https://forms.gle/TDbV4VwcnsgVYtcX9

22/10/2020
Huawei

https://www.facebook.com/huawei/

This is Huawei’s official page. Our mission is to bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

21 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝ...
21/10/2020

21 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ...
21/10/2020

21 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

21 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามกา...
21/10/2020

21 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ ชวนฝึกอาชีพบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
21/10/2020

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ ชวนฝึกอาชีพบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 7 หลักสูตร รายละเอียดตามรูปเลยครับ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนที่
https://tinyurl.com/wellness64

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ชวนช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ และช่างเชื่อม เข้ารับการประเมิน รับรองฝีมือ
21/10/2020

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ชวนช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ และช่างเชื่อม เข้ารับการประเมิน รับรองฝีมือ

📢📢📢 ช่างไฟฟฟ้าภายในอาคาร ⚡ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ⚡ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ⚡หากสนใจเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ อาคาร Smart Job Center กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ติดต่อ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทร. 02-2451707 ต่อ 1008

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ชวนช่างแอร์ ทดสอบฝีมือ
21/10/2020

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ชวนช่างแอร์ ทดสอบฝีมือ

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สนใจติดต่อ อ.ถวัลย์ น้อยอุทัย หมายเลขโทรศัพท์ 089-8802206 และ อ.ศรายุทธ บุญวะระ หมายเลขโทรศัพท์ 086-5048259

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขยายเวลารับสมัครฝึกอาชีพ
20/10/2020

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขยายเวลารับสมัครฝึกอาชีพ

ประกาศขยายเวลา ขยายโอกาสการรับสมัครหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564

20 ต.ค.63 เวลา 10.45 น. นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเสวนาแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานในการขับเคลื่...
20/10/2020

20 ต.ค.63 เวลา 10.45 น. นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเสวนาแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสำหรับจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง (35 จังหวัด) โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แรงงานเมืองแพร่ อย่ารอช้า รีบสมัครตั้งแต่บัดนี้- 27 ต.ค.63
20/10/2020

แรงงานเมืองแพร่ อย่ารอช้า รีบสมัครตั้งแต่บัดนี้- 27 ต.ค.63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน" ประจำปีงบประมาณ 2564
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามวันเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โทร.054-660025 ต่อ 17

ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญช่องทางเหล่านี้ครับ!!!
20/10/2020

ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญช่องทางเหล่านี้ครับ!!!

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ชวนฝึกทักษะ ฟรี!!!
20/10/2020

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ชวนฝึกทักษะ ฟรี!!!

รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 ต.ค.63 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงา...
20/10/2020

20 ต.ค.63 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

19/10/2020

ก.แรงงาน เปิดหลักสูตร 'อีคอมเมิร์ช' สำหรับวิสาหกิจชุมชน - NBT

ก.แรงงาน จับมือ ETDA เดินหน้าหลักสูตรอีคอมเมิร์ช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลhttps://www.bangkokbiznews.com/news/detail/...
19/10/2020
ก.แรงงาน เดินหน้าหลักสูตรอีคอมเมิร์ช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ก.แรงงาน จับมือ ETDA เดินหน้าหลักสูตรอีคอมเมิร์ช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903368

‘นฤมล’ ไฟเขียวหลักสูตรอีคอมเมิร์ช มอบ กพร. และ ETDA ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ย้ำ แรงงานทุกกลุ่มเป็นก.....

19 ต.ค.63 เวลา 13.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐ...
19/10/2020

19 ต.ค.63 เวลา 13.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือฯ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

19 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตก...
19/10/2020

19 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับนายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายศีขรินทร์ ชเนศร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทฯ เป็นพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's cover photo
19/10/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน's cover photo

19 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ย...
19/10/2020

19 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง วงเงินกว่า 1,600,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือ...
19/10/2020

19 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง กพร.กับ ETDA และหน่วยงานพันธมิตร โดยมี นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 ต.ค.63 เวลา 07.00 น. นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งเทคโน...
19/10/2020

19 ต.ค.63 เวลา 07.00 น. นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

18 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน...
18/10/2020

18 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 5]
.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่​ 5 นี้ขอนำเสนอในเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนกลางและหัวเมือง​ ว่าพระองค์ท่านทรงมีแนวทางอย่างไร​ หลังจากที่บ้านเมืองเริ่มว่างเว้นจากสงคราม​ และเริ่มฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ

17 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน ป...
17/10/2020

17 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ พระอุโบสถ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16/10/2020

เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารระบบ 5G - ททบ.5

ก.แรงงาน เปิด 40 หลักสูตรยกระดับช่างยนต์https://www.thansettakij.com/content/normal_news/453029
16/10/2020
เปิด40หลักสูตรยกทักษะช่างรถยนต์

ก.แรงงาน เปิด 40 หลักสูตรยกระดับช่างยนต์
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/453029

เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจ เพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหา การเงิน การลงทุน การตลาด เทคโนโลยี

16 ต.ค.63 เวลา 10.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปข้อมูลการประชุมติดตา...
16/10/2020

16 ต.ค.63 เวลา 10.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปข้อมูลการประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ครั้งที่ 25/2563 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านแรงงาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ชวนฝึกทักษะฟรี!!!
16/10/2020

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ชวนฝึกทักษะฟรี!!!

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพฟรี สมัครก่อน มีสิทธิก่อน "คลิ๊กลิ้งค์เพื่อสมัครหรือสแกน QR CODE https://forms.gle/y5irGNACNbm4kU2L8"

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022451707

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ก.เเรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัคร ช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง (ด่วน) อายุ 28 ปีขึ้นไป การศึกษา - ปวช-ปวส สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 038-688827 ,0987913012 บริษัท บีทีเอสแอร์ จำกัด 79/3 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21150
สัมมนาหลักสูตรการเป็นผู้ประเมิน
ขออนุญาตแชร์อีกหนึ่งพื้นที่ เพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนที่อยากขาย หรือซื้ออะไรก็ได้ ที่ดีกับทุกคนนะคะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ อาจเป็นอาชีพใหม่ของใครหลายหลายคนที่ตกงานอยู่ในขณะนี้ค่ะ ขอขอบคุณมากๆค่ะ น้ำใจของคนไทยเรามีไว้แบ่งปันและสู้ไปด้วยกันนะคะ https://www.facebook.com/groups/174621620564170
โทรไปภาค7อุบลไม่มีใครที่ไหนรับสายเลยมีแต่ระบบอัตโนมัติถามจริงๆตายห่ากันหมดแล้วหรือครับเจ้านายใครมีเบอร์สายตรงบอกที่ครับโทรมาเป็นเกือนแล้วโทรทุกวันเช้าบ่าย
อยากทราบค่ะสมัครลงเรียนไปแล้วจะมีรายชื่อแจ้งให้เห็นหน้าไหนคะ พยายามตรวจทุกวันเลย บอกด้วยค่ะ
ผมอยากรู้ ว่าทำไมเวลาไปถามสมัครพวกช่างยนต์ ช่างซ่อมจักยานยนต์ ทำไมถึงไม่ค่อยเปิดรับ หรือบางที่ก็บอกว่าเต็มบ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยครั
สอบถามค่ะ ส่วนของกรุงเทพฯ จะเปิดอบรมวิชาชีพช่วงไหนบ้างคะ เนื่องจากดูในเว็บแล้วไม่มีแจ้ง
ตามหาเพื่อนรุ่น26ทำความเย็นและปรับอากาศ
📣 #หนีCOVID ให้อยู่ติดบ้าน แต่ถ้าอยากได้งานนึกถึงทรู ทัช นะคะ #คนตกงาน ว่างงานกันเป็นแถว #พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 👨‍💻👩‍💻ใครว่างงานอยู่ กดสมัครงานonline ตามlinkได้เลย#ไม่ต้องเดินทาง #ไม่เสี่ยงติดโรค #งานประจำ #งานpart time #อนุสาวรีย์ชัย #แจ้งวัฒนะ สนใจสมัครงาน สมัครผ่านลิงค์นี้ได้เลยจ้า🙋‍♀️🙋 Call Center Food Delivery📌📌📌 https://goo.gl/forms/B1lLU00JgLqTemGR2 👉ลักษณะงาน : รับสายลูกค้าโทรสั่งอาหาร 👉รับอายุ ตั้งแต่ 18ปี 👉ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 📍สถานที่ปฎิบัติงาน : ตึกยิปซั่ม ซอยรางน้ำ อนุสาวรีย์ (ใกล้ BTS , Airport link ) หรือ อาคารธาราปาร์คอยู่ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตรงแจ้งวัฒ ✌️✌️สอนงานให้ก่อน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ 👍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📞 Tel 082-993-9540 ,02-858-5082,78,68,36,5294 [email protected] : @truetouchhrcenter Line id : Hrtruetouch Ig : truetouchhrcenter Fb : Truetouch hr center