กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force "Unbeatable Air Force"
RTAF Core Values "AIR" A : Airmanship, I : Integrity and Allegia กองทัพอากาศไทย (อักษรย่อ: ทอ.,อังกฤษ: Royal Thai Air Force : RTAF)
(584)

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา #สิริวัณณวรี #เจ้าหญิงดีไซน์เนอร์ #ผ...
05/01/2024

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
#สิริวัณณวรี
#เจ้าหญิงดีไซน์เนอร์
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

“การแข่งขันการใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน (Basic box pattern)” ATOC 2024   #กองทัพอากาศ
04/01/2024

“การแข่งขันการใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน (Basic box pattern)” ATOC 2024
#กองทัพอากาศ

๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช​ เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกร...
28/12/2023

๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช​ เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้าน ทั้งการวางแผนการรบ จนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกไปจากราชอาณาจักรกอบกู้เอกราชได้สำเร็จภายในเวลา ๗ เดือน นับตั้งแต่ที่เสียกรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี

#สมเด็จพระเจ้าตากสิน
#วันนี้ในอดีต

สวัสดีปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ครอบครัวเป็นสุขกองทัพอากาศจัดจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่    กองทัพอากาศ โดย ผู้บัญชาก...
26/12/2023

สวัสดีปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ครอบครัวเป็นสุข
กองทัพอากาศจัดจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่
กองทัพอากาศ โดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ อวยพรและมอบนโยบายความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมทั้งให้กองบินทั่วประเทศจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ (ห้วงเวลาตั้งแต่ ๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค.๖๗ ตามแต่ละพื้นที่ให้บริการ) โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

๑. จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเส้นทางและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๒. บริการห้องสุขา
๓. บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะ
๔. บริการน้ำดื่ม กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และผ้าเย็น
๕. ให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้น
๖. บริการแจ้งเหตุร้องทุกข์
สามารถติดต่อฉุกเฉิน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แสดง

เป็นอีกหนึ่งความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่กองทัพอากาศยินดีทำให้กับประชาชน

#กองทัพอากาศ

TRAINING IS COMPLETED. WE ARE READY‼️UNITED FOR NATION & PEOPLE #ดับไฟป่า #ใจถึงใจไปทันที
25/12/2023

TRAINING IS COMPLETED. WE ARE READY‼️

UNITED FOR NATION & PEOPLE

#ดับไฟป่า
#ใจถึงใจไปทันที

May your wish come true. Merry X'mas! 🎅🎄🎁🎉
25/12/2023

May your wish come true. Merry X'mas! 🎅🎄🎁🎉

 #วันนี้ในอดีต วีรบุรุษนักบินไทย น.ต.ศานิต นวลมณี ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๓สงครามอินโดจีน ปัญหาเรื่องแม่น้ำโขงใน...
23/12/2023

#วันนี้ในอดีต วีรบุรุษนักบินไทย น.ต.ศานิต นวลมณี ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๓

สงครามอินโดจีน ปัญหาเรื่องแม่น้ำโขงในฐานะเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส การรบทางอากาศที่ถือว่า เป็นการรบทางอากาศหรือการทำยุทธเวหา ครั้งแรกของประเทศไทย จึงอุบัติขึ้นเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ เวลา ๐๘๐๐ เครื่องบินโปเตส ๒๕ ของฝรั่งเศส บินมาทางทิศใต้ของนครพนม ร.ต.ศานิต นวลมณี ผู้บังคับหมวดบินที่ ๑ ฝูงบินตรวจการณ์ที่ ๔๒ ของกองบินน้อยผสมจังหวัดอุดร ประจำการอยู่ที่สนามบินอุดรธานี (สมัยนั้นเรียก สนามบินหนองขอนกว้าง) ซึ่งได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้บังคับหมู่ยามอากาศไปประจำจังหวัดนครพนม ได้นำเครื่องบินโจมตีแบบคอร์แซร์ ขึ้นสกัดกั้น โดยมี จ.ท.ประยูร สุกุมลจันทร์ นักบินประจำหมวดบิน ๑ ฝูงบินตรวจการณ์ที่ ๔๒ ของกองบินน้อยผสมจังหวัดอุดร ทำหน้าที่พลปืนหลัง ขณะเดียวกันเครื่องบินขับไล่แบบฮอว์ค-๓ จำนวน ๒ เครื่อง ทำการบินลาดตระเวนอยู่ไม่ไกลนักเข้าทำการช่วยเหลือ ในขณะที่เครื่องบินขับไล่แบบโมราณ ของฝรั่งเศส ๕ เครื่องเข้ายิงเครื่องบินคอร์แซร์ด้วยปืนกลอากาศ โดยเกิดการต่อสู้ทางอากาศขึ้น เครื่องบินคอร์แซร์สามารถยิงเครื่องบินขับไล่ข้าศึกได้ ๑ เครื่องร่อนลงได้รับความเสียหาย (ภายหลังมีข้อมูลยืนยันว่าเครื่องบินข้าศึกเครื่องดังกล่าวถูกยิงตก) ขณะเดียวกันเครื่องบินขับไล่แบบฮอว์ค-๓ ทั้งสองเครื่องเข้าทำการต่อสู้ช่วยเหลือจนกระทั่งฝ่ายข้าศึกบินข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งตรงข้าม และทำการบินเหนือดินแดนข้าศึกเพื่อดูเชิงอีกราว ๒๐ นาที ก่อนบินกลับไปสนามบินของตน ผลการปฏิบัติ ในการยุทธเวหาครั้งแรก ที่นานกว่า ๒๐ นาที เหนือนครพนม ในวันนั้นเครื่องบินฝ่ายเราปลอดภัย ฝ่ายตรงข้างเสียเครื่องบิน ๑ เครื่อง

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๓ เวลา ๐๕๐๐ เครื่องบินฝรั่งเศส ๑ เครื่องได้บินเข้ามาทิ้งระเบิดที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเหตุให้ราษฎรเสียชีวิต ๒ คน บาดเจ็บสาหัส ๑ คน และบาดเจ็บอีก ๕ คน เพื่อเป็นการตอบโต้ ทหารบกใช้ปืนใหญ่ ปืนเล็ก และปืนกลยิงไปยังท่าแขก และกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดครั้งใหญ่หลายแห่ง เวลา ๐๗๕๐ กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินฝูงใหญ่ ไปทำการโจมตีทิ้งระเบิดที่ตั้งทางทหารที่นครเวียงจันทน์อย่างหนัก ในการปฏิบัติการครั้งนี้เครื่องบิน คอร์แซร์ ซึ่งมี ร.ท.ศานิต นวลมณี (เมื่อ ๓๐ พ.ย.๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานยศเป็น เรืออากาศโท อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการรบดีเด่น) เป็นนักบินและ จ.อ.เฉลิม ดำสัมฤทธิ์ นักบินผู้ทำหน้าที่พลปืนหลัง ได้ทำการโจมตีกองกำลังฝ่ายข้าศึกนั้นทหารฝ่ายข้าศึกซึ่งตั้งปืนกลต่อสู้อยู่บนถังน้ำปะปาริมแม่น้ำโขง ทำการยิงต่อสู้อย่างหนาแน่น กระสุนถูก จ.อ.เฉลิมฯ ที่ทำหน้าที่พลปืนหลังเสียชีวิต เครื่องบินถูกยิงถังน้ำมันที่ปีกทะลุไฟไหม้ ตัวนักบินถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าได้พยายามนำเครื่องบินกลับฝั่งไทยและโดดร่มลง ทั้งเครื่องบินและนักบินตกลงที่หนองน้ำบ้านพรานพร้าว อ.ท่าบ่อหนองคาย ร.ท.ศานิตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารในกรุงเทพฯ จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๓ ร.ท.ศานิตฯ ถึงแก่กรรม นักบินทั้งสองได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญและพระราชทานยศสูงสุดเป็น น.ต.ศานิต นวลมณี และ ร.ต.เฉลิม ดำสัมฤทธิ์ ชื่อของ น.ต.ศานิตฯ ได้รับการยกย่องนำมาตั้งชื่อเป็นฝูงบินเรียกว่า ฝูงศานิต และฝูงบินอุดร เป็นฝูงบินแรกที่ได้รับการประดับสายยงยศไหมสีเขียวประดับฝูงบิน

ประวัติย่อ นาวาอากาศตรี ศานิต นวลมณี
ชื่อ นาวาอากาศตรี ศานิต นวลมณี
หมายเลขนักบินกองทัพอากาศ ๖๒๑
วันเดือนปีเกิด ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
สถานที่เกิด ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
บิดา - มารดา นายสีดอน และ นางบุญมี นวลมณี
การศึกษา มัธยมศึกษา - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
เตรียมอุดม - โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
ศิษย์การบินรุ่น น.๗-๘๑-๑ เลขประจำตัว รร.การบิน ๗๖
รับราชการ - พ.ศ.๒๔๘๑ เริ่มรับราชการในตำแหน่งสำรองราชการ กรมเสนาธิการทหารอากาศ (เดิม รร.การบิน ทอ.สังกัด กรมเสนาธิการทหารอากาศ)ยศ เรืออากาศตรี
- พ.ศ.๒๔๘๓ เป็นผู้บังคับหมวดบิน ๑ กองบินน้อยผสมอุดรธานี
- ๓๐ พ.ย.๒๔๘๓ ปฎิบัติการรบดีเด่น เลื่อนยศเป็น เรืออากาศโท
- ๑๐ ธ.ค.๒๔๘๓ ปฎิบัติการรบดีเด่น เลื่อนยศเป็น เรืออากาศเอก
- ๑๗ ธ.ค.๒๔๘๓ ปฎิบัติการรบดีเด่น เลื่อนยศเป็น นาวาอากาศตรี และ
ได้รับเหรียญกล้าหาญ ดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
- ๒๓ ธ.ค.๒๔๘๓ ถึงแก่กรรม รวมอายุ ๒๓ ปี
#ฝูงบินศานิต
#น่านฟ้าไทยจะมิให้ใครย่ำยี

22/12/2023

ซ้อมสู้กับไฟ
ส่วนปฏิบัติการดับ/ควบคุมไฟป่า (SHOOTER)
การฝึกบินควบคุมไฟป่า ทอ. ปี 67 ได้บูรณาการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยหลังจากส่วนลาดตระเวนค้นหาทางอากาศ (SENSOR) ส่งข้อมูลยืนยันพื้นที่เป้าหมายจุดไฟไหม้ที่สำคัญมายังส่วนควบคุมสั่งการเพื่อพิจารณาส่ง ส่วนปฏิบัติการดับ/ควบคุมไฟป่า (SHOOTER) เข้าไปจัดการจำกัดขอบเขตพื้นที่ไฟป่าอย่างรวดเร็วที่สุด ประกอบด้วย
อากาศยาน BT-67 (ฝูงบิน 461) ซึ่งบรรจุน้ำผสมสารควบคุมไฟป่า ทอ.สูตร 1 ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ผ่านการรับรองงานวิจัยแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อากาศยาน C-130 (ฝูงบิน 601) พร้อมอุปกรณ์ทิ้งน้ำผ่านท้าย RAMP
เฮลิคอปเตอร์ EC-725 (ฝูงบิน 203) รับ-ส่ง #ชุดเสือไฟ เข้าพื้นที่ปฏิบัติการ
เฮลิคอปเตอร์ บรรจุน้ำควบคุมไฟป่า Mi-17 (กองทัพบก) KA-32 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) AS 350 B2 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ) AS 350 B2 (กระทรวงเกษตรฯ)
เป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันไม่ให้ไฟป่าขยายวงกว้างลุกลามไปสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
UNITED FOR NATION & PEOPLE

#กองทัพอากาศ
#ใจถึงใจไปทันที

วันนี้ในอดีต​ เมื่อวันที่​ ๒๐ ธันวาคม​ ๒๕๒๒ กองทัพอากาศได้จัดการศึกษาหลักสูตรการบินถวาย​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี...
20/12/2023

วันนี้ในอดีต​ เมื่อวันที่​ ๒๐ ธันวาคม​ ๒๕๒๒ กองทัพอากาศได้จัดการศึกษาหลักสูตรการบินถวาย​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ​รัชกาลที่​ ๑๐​ ขณะดำรงพระอิสริยยศ​ นาวาอากาศตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร​ และทรงเริ่มฝึกบินตามหลักสูตรการบินกับเฮลิคอปเตอร์แบบ​ UH-1H ของกองทัพอากาศ​ พระองค์ฯ ทรงสำเร็จตามหลักสูตรเมื่อวันที่​ ๒๓​ กรกฎาคม​ ๒๕๒๓

#ทรงพระเจริญ
#รัชกาลที่๑๐
#ปฐมกษัตริย์นักบิน
#วันนี้ในอดีต

1st STEP การฝึกบินควบคุมไฟป่า ทอ. ปี 67    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกบินควบคุมไฟป่...
18/12/2023

1st STEP การฝึกบินควบคุมไฟป่า ทอ. ปี 67
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกบินควบคุมไฟป่า ทอ. ปี 67 ณ กองบิน 41 จว.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธ.ค.66 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมการปฏิบัติในการบินควบคุมไฟป่า และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนก่อนเกิดสถานการณ์จริง
มีอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจ #ควบคุมไฟป่า 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนลาดตระเวนและค้นหา (SENSOR) ประกอบด้วยเครื่องบิน DA-42MNG, AU-23, AEROSTAR BP, KODIAK 100
ส่วนดับ/ควบคุมไฟป่า (SHOOTER) ประกอบด้วยเครื่องบิน BT-67, C-130H, MI-17, KA-32, AS350B2
ส่วนลำเลียง/ส่งกลับสายแพทย์ (SUPPORT) ประกอบด้วยเครื่องบิน EC-725, C-130H, AS350B2
การบินควบคุมไฟป่าเริ่มจากนำจุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ Fire Information Report (FIR) มาวางแผนส่งมอบพื้นที่ให้เครื่องบินส่วนลาดตระเวนและค้นหา(SENSOR) เพื่อยืนยันเป้าหมายแบบ REAL-TIME ก่อนนำอากาศยานส่วนดับ/ควบคุมไฟป่า(SHOOTER) เข้าปฏิบัติ เป็นการประยุกต์ใช้อากาศยานที่เข้าร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบไฟป่าต่อประชาชนให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

UNITED FOR NATION & PEOPLE

#ใจถึงใจไปทันที

อากาศสบายๆ ฟังเพลงเพราะๆ สนุกสนาน🎄🎅🏻 #กองทัพอากาศ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “RTAF Music Festiva...
16/12/2023

อากาศสบายๆ ฟังเพลงเพราะๆ สนุกสนาน

🎄🎅🏻 #กองทัพอากาศ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “RTAF Music Festival” ครั้งที่ 2🎄🎅🏻
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
⏱ เวลา 17.00 - 21.00 น.
📍ณ บริเวณหน้าอาคารร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ (อาคารธูปะเตมีย์)
🎁 กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามของรางวัลมากมาย
🍿🍹 มีการออกร้านและเครื่องดื่มจำหน่าย
🚚 Food Truck 4 ร้าน ร้านค้า 14 ร้าน
👕 การแต่งกาย ชุดสุภาพ
การแสดงดนตรีมี 3 วง พบกับ
เวลา 17.00-18.30 น. 🎸วง RW BAND จาก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม)
เวลา 18.30-19.30 น. 🎸วง FLARE BAND จากโรงเรียนจ่าอากาศ
เวลา 19.30-20.30 🎸วง DERK BAND โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

กิจกรรม​ KPS AIR FORCE BASE OPEN HOUSE 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ...
15/12/2023

กิจกรรม​ KPS AIR FORCE BASE OPEN HOUSE 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมหลัก รวมทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมอบรมจิตอาสานักแยกขยะ
2. กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนการบิน
3. กิจกรรม One Day Pilot
4. กิจกรรม Open House โรงเรียนการบิน​ ประกอบด้วย
-การจัดนิทรรศการ "Training for the best pilots with Sustainability ESG2024
-การจัดแสดงเครื่องจำลองการบินเสมือนจริง (VR Simmulator)
-การจัดแสดงสาธิตการยังชีพในป่าและโดดร่มพาราเซล
-การจัดแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหาร โดยกองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน
-การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
-การสาธิตการปฏิบัติของสุนัขทหาร
-การบินหมู่ 4 ของอากาศยานทั้ง 3 แบบ ได้แก่ CT-4E , DA-42 และ T-6C

กิจกรรม Open House ที่จัดขึ้นในปีนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่กิจการและการปฏิบัติงานของโรงเรียนการบินแล้ว ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความร่วมมือกับทุกองค์กรและทุกชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงเรียนการบินในการร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน คือการสร้างความพัฒนาที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยยึดหลักการบริหารงานองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
#กองทัพอากาศ

Little Things, Make Big Days.ประมวลภาพกองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน ประจำเดือน พ.ย.66  #กองทัพอากาศ โดย 12 กองบิน และโรงเ...
15/12/2023

Little Things, Make Big Days.
ประมวลภาพกองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน ประจำเดือน พ.ย.66

#กองทัพอากาศ โดย 12 กองบิน และโรงเรียนการบิน ได้เข้าไป
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย รวมทั้งจัดกิจกรรมดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดเขตที่ตั้ง อาทิเช่น
• สนับสนุนรถบรรทุกน้ำอุปโภคและบริโภค
• มอบเครื่องห่มกันหนาว
• สนับสนุนรถพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย
• สนับสนุนพื้นที่หลบมรสุมแก่เรือประมงขนาดเล็ก
• ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาอุทกภัย และฟื้นฟูพื้นที่ให้แก่ประชาชน
• ออกหน่วยจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน
• ออกหน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ
• อื่น ๆ
กองทัพอากาศจะอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือประชาชนเสมอ

#ใจถึงใจไปทันที

ข่าวเท็จนำมาซึ่งการรับรู้และการตัดสินใจที่ผิดพลาด ในปัจจุบันมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย อีกทั้งมีบทลงโทษหา...
14/12/2023

ข่าวเท็จนำมาซึ่งการรับรู้และการตัดสินใจที่ผิดพลาด ในปัจจุบันมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย อีกทั้งมีบทลงโทษหากนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เราจึงควรตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง

สร้างการตระหนักรู้และต่อต้านข่าวสารที่เป็นเท็จ ด้วยการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณทุกครั้งก่อนแชร์ข้อมูล ข้อมูลใดที่ไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่ ข่าวไหนเป็นเรื่องไม่ดี หยุดไว้ไม่แชร์ต่อ และหากพบข้อมูลหรือเบาะแสข่าวที่เข้าข่ายเป็นเท็จ สามารถแจ้งไปยัง
https://www.antifakenewscenter.com/
มาร่วมกันสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่และการป้องกันแก้ไขปัญหาข่าวสารที่เป็นเท็จด้วยกันนะครับ
#ชัวร์ก่อนแชร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf

13/12/2023

จุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ Fire Information Report (FIR)

อีกหนึ่งขีดความสามารถที่กองทัพอากาศนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชน จากขีดความสามารถของมิติทางอวกาศ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ นำข้อมูลจุดความร้อนทั้งหมดจากดาวเทียมที่มีระบบ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) พร้อมอุปกรณ์ Thermal Remote Sensing ความละเอียด 375 เมตร มาวิเคราะห์คัดกรองเป็นจุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ และพิจารณากำหนดลำดับความสำคัญลงแผนที่ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนปฏิบัติในช่วงเช้าของทุกวัน ตลอดห้วงเวลาที่มีโอกาสเกิดไฟป่า

UNITED FOR NATION & PEOPLE

#ใจถึงใจไปทันที
#ดับไฟป่า
#กองทัพอากาศ

📣 แอดมินมีของที่ระลึกในงานการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 67 มาแจกครับ💙✨กติกาดังนี้  1. ตอบการเรียงลำดั...
12/12/2023

📣 แอดมินมีของที่ระลึกในงานการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 67 มาแจกครับ💙✨

กติกาดังนี้
1. ตอบการเรียงลำดับ Patch การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีอันไหนมาก่อน (เรียงตามตัวเลข)
2. กดไลค์และแชร์ภาพนี้ (ตั้งค่าสาธารณะ)

🎊 แอดมินจะทำการสุ่มรางวัลผู้ที่ตอบถูก และส่งของรางวัลถึงบ้านท่านครับ
📍(ขอปิดรับกิจกรรม วันที่ 13 ธ.ค.66 เวลา 20.00 น.)

#กองทัพอากาศ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📸 Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf

10 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันรัฐธรรมนูญ"เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงพร...
10/12/2023

10 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันรัฐธรรมนูญ"

เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม

#วันนี้ในอดีต
#วันรัฐธรรมนูญ

UNITED FOR NATION & PEOPLE         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจความพร้อมก่อนการฝึกบินควบคุมไฟป่า และหมอกควัน...
08/12/2023

UNITED FOR NATION & PEOPLE

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจความพร้อมก่อนการฝึกบินควบคุมไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 67 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการประยุกต์ใช้ขีดความสามารถกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งให้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

รายละเอียดการบรรยายสรุปประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติตามวงรอบ โดยการนำข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลจุดความร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้ Fire Information Report (FIR) ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับวางแผนการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย หลังจากนั้นให้ อากาศยานที่มีระบบตรวจจับ (Sensor) เพื่อยืนยันสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น และส่งสัญญาน Video Downlink ไปยังห้องบัญชาการและควบคุม (C2) และแบ่งมอบเป้าหมายให้หน่วยปฏิบัติ (Shooter) เข้าควบคุมสถานการณ์

#ใจถึงใจไปทันที
#ดับไฟป่า

สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔เกียรติยศ ผู้ครองฟ้า เหรียญกล้าหาญ ประดับธงชัยวันนี้ในอดีต สงครามมหาเอเชียบูรพา เริ่มต้นขึ้...
08/12/2023

สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔
เกียรติยศ ผู้ครองฟ้า เหรียญกล้าหาญ ประดับธงชัย

วันนี้ในอดีต สงครามมหาเอเชียบูรพา เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ประเทศญี่ปุ่นต้องการที่จะขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จึงได้ทำสงครามกับประเทศในแถบอินโดจีนภาคเหนือ กองทัพเรือญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกอ่าวมะนาวและอ่าวประจวบ เพื่อเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านเข้าประเทศพม่าทางช่องทางด่านสิงขร กำลังทหารของญี่ปุ่นพยายามเข้ายึดพื้นที่กองบินน้อยที่ ๕ จึงเกิดการสู้รบเป็นเวลากว่า ๓๓ ชั่วโมง เหตุการณ์สู้รบจึงยุติลงเมื่อได้รับโทรเลขแจ้งให้ทราบว่า จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารสูงสุด แจ้งกับผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๕ ว่าทางรัฐบาลยินยอมให้ฝ่ายญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่าได้ ในการสู้รบครั้งนี้ ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต ๔๑๗ คน ฝ่ายไทยเสียชีวิต ๔๒ คน เป็นทหารอากาศ ๓๘ คน ครอบครัว(สุภาพสตรี) ๒ คน ตำรวจ ๑ คน และยุวชนทหาร ๑ คน

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้อันกล้าหาญของนักรบแห่งกองบินน้อยที่ ๕ ที่ยอมเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้ทูลเกล้าขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญเพื่อประดับบนธงชัยเฉลิมพลในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และกองทัพอากาศได้จัดพิธีวางพวงมาลาให้กับเหล่าวีรชนผู้กล้า ณ อนุสาวรีย์วีรชนกองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจำทุกปี
#วันนี้ในอดีต
#สดุดีวีรชน

“𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 “ 🏛🌝22-24 ธันวาคม 2566 นี้เปิดเทศกาลท่องเที่ยว "พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน" ที่ #พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและ...
06/12/2023

“𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 “ 🏛

🌝22-24 ธันวาคม 2566 นี้
เปิดเทศกาลท่องเที่ยว "พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน" ที่ #พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ตั้งแต่ 1600-2200 น.

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมย้อนเวลาไปด้วยกัน กับ
🎶🕰 "ยุทธเวหาเหนือน่านฟ้าไทย ปลอบขวัญปลุกใจด้วยเสียงเพลง" ✈️🇹🇭

- Music in the Museum วงดนตรีจัดเต็ม 🎵🎼
- Activities กิจกรรมด้านการบินมากมาย ✈️🎮
- Food Truck & Night Market การออกร้านต่าง ๆ 🍕🍱
- Cosplays แต่งกายย้อนยุค 💃🕺

พิเศษในปีนี้ ‼️ เราเปิดพื้นที่ให้ทุกคน ‼️

📣 "เวทีคนมีของ" (Showcase on Stage) ใครชอบร้อง เต้น เล่นดนตรี แสดงความสามารถ มาร่วมสนุกกันได้ สมัครได้ที่ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkaBn9NBBpmo9XV6Rqjq8iq33DttRI-0CL2gcsm8f7IRUCLg/viewform?usp=pp_url หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ได้เลย "ฟรี"

📣 "พื้นที่คนมีฝีมือ" (Street Arts) ใครอยากสอนงานเชิงศิลปะ อยากเปิดหมวก หรืออยากเปิดพื้นที่ทำกิจกรรม สมัครได้ที่ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHUUKEMwUtkmSj3Nj-DWvHo9Hrto-y-qqjnXGcrZCEDMviQ/viewform?usp=pp_url หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ได้เลย "ฟรี"

📣 "ร้านค้าย้อนยุค" (Night Market) ใครอยากขายของ สมัครได้ที่ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-gY9GCWha_c6Iezp_vlRFWXzUzjFsN0EQE_NmZlnFiVgKmQ/viewform?usp=pp_url หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์ได้เลย (รับจำนวนจำกัดและมีค่าใช้จ่าย)

📌📌 ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดตาม Facebook : RTAF Museum พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
จะได้ไม่พลาด‼️❤️‍🔥เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอน 😍🥳

#ยุทธเวหาเหนือน่านฟ้าไทยปลอบขวัญปลุกใจด้วยเสียงเพลง

#พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

👨‍✈️👩‍✈️One Day Pilot ... โรงเรียนการบิน​ วันที่​ 14​ ธ.ค.66 นี้‼️มาเป็นนักบินที่โรงเรียนการบิน 1 วัน !!👨‍👨‍👦‍👦ขอเชิญน้อ...
06/12/2023

👨‍✈️👩‍✈️One Day Pilot ... โรงเรียนการบิน​ วันที่​ 14​ ธ.ค.66 นี้‼️

มาเป็นนักบินที่โรงเรียนการบิน 1 วัน !!
👨‍👨‍👦‍👦ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 (พร้อมผู้ติดตาม 1 คน) / โพสต์ภาพเฟสบุ๊ค เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ / ติดแฮชแทค / แคปภาพแล้วส่งใต้โพสต์นี้​ 👉 https://shorturl.asia/Nw309
🔥ลุ้นเป็น ผู้โชคดี 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House แบบ Exclusive

ประกาศผลผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ FB : โรงเรียนการบิน กำแพงแสน​ 👉 https://www.facebook.com/fts.rtaf.mi.th?mibextid=ZbWKwL ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.66
รายละเอียดตารางกิจกรรมใต้โพสต์ 👇
แล้วพบกัน ที่โรงเรียนการบิน กำแพงแสน​ครับ !!✈️

โรงเรียนการบิน ... จัดกิจกรรม Open House 🏡✈️ วันที่​ 14 ธ.ค.66 นี้ พบกันที่ โรงเรียนการบิน​ กำแพงแสนเปิดบ้านให้น้อง ๆ นั...
06/12/2023

โรงเรียนการบิน ... จัดกิจกรรม Open House 🏡✈️
วันที่​ 14 ธ.ค.66 นี้ พบกันที่ โรงเรียนการบิน​ กำแพงแสน

เปิดบ้านให้น้อง ๆ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาชมภารกิจของโรงเรียนการบิน ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ในแนวคิด "Training for the best pilots with Sustainability ESG2024"

กิจกรรมในงาน ดังนี้
👮‍♂️การแสดงทางทหาร
- การจัดแสดงเครื่องจำลองการบินเสมือนจริง (VR Simmulator)
- การจัดแสดงสาธิตการยังชีพในป่าและโดดร่มพาราเซล
- การจัดแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหารโดย พัน อย.รร.การบิน
- การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
- การสาธิตการปฏิบัติของสุนัขทหาร

✈️การแสดงภาคอากาศ การบินหมู่ 4 ของอากาศยานทั้ง 3 แบบ CT-4E , DA-42 , T-6C

- นิทรรศการ " Training for the best pilots with Sustainability ESG2024 "
- นิทรรศการ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการ ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/jJAjX1b28B5vmy7Z8

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.062-163-5598
แผนกกิจการพลเรือน โรงเรียนการบิน ✈️

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
06/12/2023

๗ ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

www.royaloffice.th/2023/12/01/ลงนามถวายพระพรออนไลน์-07-12-2566

#ทรงพระเจริญ

05/12/2023

การฝึกบินควบคุมไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธ.ค.2566 ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
กองทัพอากาศเตรียมความพร้อมขีดความสามารถของกองทัพอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประยุกต์ใช้ขีดความสามารถกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่า และหมอกควัน


#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#ไฟป่า #ควบคุมไฟป่า #กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
04/12/2023

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
ณ วัดลาดสนุ่น

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย การรับพระราชทานถุงพระราชทาน การอัญเชิญถุงพระราชทานให้ผู้ป่วยพิการ ณ ที่พักอาศัย โรงครัวพระราชทาน การให้บริการหน่วยทางการแพทย์ ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริการตัดผม การแสดงดนตรี การฝึกเสริมอาชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชน
ทั้งนี้ยังได้จัดนิทรรศการประสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดลาดสนุ่น สนามธูปะเตมีย์ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กองทัพอากาศขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
ด้วยหัวใจ

#วันพ่อแห่งชาติ
#รัชกาลที่๙
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ช่วยเหลือประชาชน
#กองทัพอากาศ

04/12/2023

🚁รีรัน❗️ พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567
#กองทัพอากาศ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📸 Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันนี้ในอดีต​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมกองบินทหารบก และทอดพระเนตรโ...
02/12/2023

วันนี้ในอดีต​ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมกองบินทหารบก และทอดพระเนตรโรงงานและโรงเรียนการบิน

“วันนี้ ได้เห็นแล้ว กิจการบินของกองบินได้ดำเนินไปอย่างดียิ่ง ของสิ่งนี้โลกเขาก็นับว่าเป็นของยากมากอยู่อย่างหนึ่ง แต่ได้เห็นคนไทยแท้ๆ ทำได้อย่างดีจริง โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่น ขอให้ได้รับความพอใจและขอบใจตั้งแต่ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาสูงจนชั้นต่ำสุดจงทั่วกัน” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งพิเศษไปยังสนามบินดอนเมือง เพื่อทรงตรวจเยี่ยมกองบินทหารบก และทอดพระเนตรโรงงานและโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2459 นับตั้งชาวสยามได้รู้จักเครื่องบินและการบินเป็นครั้งแรกเมื่อราวปี พ.ศ. 2453 ซึ่ง นายชาร์ล ฟัน เดล บอร์น (Charles van den born) ชาวเบลเยียม-ฝรั่งเศส ได้นำเครื่องบินปีกสองชั้นแบบอังรี ฟาร์มัง มาทำการแสดงเก็บเงิน ณ สนามม้าสระปทุมนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการทหารทุกด้านของสยามให้มีความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของเหล่าบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและกำลังพลที่มีความสามารถต่างๆ สูงขึ้น พระองค์จึงทรงเริ่มทำนุบำรุงกิจการทหารในด้านการป้องกันประเทศอย่างจริงจังและกว้างขวางยิ่งขึ้นในปีถัดมา โดยหลังจากที่ ‘พลเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช’ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสด็จไปยุโรป ได้ทรงทราบข่าวว่าประเทศฝรั่งเศสกำลังปรับปรุงกิจการการทหารอย่างกว้างขวางกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะมีการนำเอาเครื่องบินมาใช้ในการทหารมากขึ้น เมื่อเสด็จกลับมาได้ทรงปรึกษากับ ‘พลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ’ ถึงความจำเป็นในการมีเครื่องบินไว้ใช้ป้องกันประเทศ จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลรัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลาโหมทำการคัดเลือกนายทหารจำนวน 3 คน เพื่อไปศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศ ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นายทหารทั้งสามท่านได้กลับมาจัดตั้งกิจการบินขึ้นเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก เรียกชื่อว่า ‘แผนกการบิน’ ณ สนามม้าสระปทุม และย้ายไปยังตำบลดอนเมือง (ที่ตั้งสนามบินดอนเมืองจนกระทั่งปัจจุบัน) โดยได้ยกฐานะขึ้นเป็น ‘กรมอากาศยานทหารบก’ ‘กรมอากาศยาน’ และ ‘กรมทหารอากาศ’ ขึ้นตามลำดับ และยกฐานะขึ้นเป็น ‘กองทัพอากาศ’ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา
#วันนี้ในอดีต

ขอบคุณภาพจากแขกรับเชิญที่เข้าร่วมชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ...
02/12/2023

ขอบคุณภาพจากแขกรับเชิญที่เข้าร่วมชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2567
ชอบภาพไหนกดไลค์ได้เลยครับ 👍
#กองทัพอากาศ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📸 Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดำรงราชานุภาพ”เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์​ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา...
01/12/2023

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดำรงราชานุภาพ”เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์​ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการพัฒนาประเทศให้ได้รับความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านวงการการศึกษาของไทยที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกรมศิลปากร ราชบัณฑิตยสภา พิพิธภัณฑสถาน หอสมุดพระนคร อีกทั้งได้ทรงนิพนธ์หนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากกว่า 650 เรื่อง จึงทรงได้รับการถวายพระนามว่า “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งนับเป็นบุคคลไทยพระองค์แรก
#วันดำรงราชานุภาพ
#วันนี้ในอดีต

30/11/2023

ถ่ายทอดสด การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 67
#กองทัพอากาศ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📸 Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

📣 ขอเชิญชวนร่วมชมการแสดงดนตรี “RTAF Music Festival” 🎼🎶วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีให้กับข้าราช...
29/11/2023

📣 ขอเชิญชวนร่วมชมการแสดงดนตรี “RTAF Music Festival” 🎼🎶

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีให้กับข้าราชการ ทอ.และครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีผ่านกิจกรรมดนตรี
📣 จึงขอเชิญชวนร่วมฟังดนตรีและเป็นกำลังใจให้เยาวชน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.66, 1700-2000 ณ บริเวณหน้าอาคารร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ(อาคารธูปะเตมีย์)
🎸วง Only Monday จาก ดย.ทอ.อย.
🎸วง SHATA จาก นนอ.
🎸วง RW BAND จาก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย
👉ร้านอาหาร(Food Truck)
การแต่งกาย: ชุดสุภาพ 🎉

SHATA วงแนว Progressive Rock ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ซันชิโร่ นักร้องนำ, ชอ กีตาร์, แซม กีตาร์, เดียร์ เบส, เปา คีย์บอร์ด และบิว กลอง โดยเป็นการรวมตัวของสมาชิกวงที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช แล้วมาต่อยอดสร้างสรรค์งานดนตรีที่มีแนวคิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

SHATA ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงในมหกรรมดนตรี Big Mountain ครั้งที่ 12 ร่วมแสดงกับวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ณ Siam Square Walking Street และได้ไปเป็นศิลปินออกบูธในงาน Cat Food ปัจจุบัน SHATA กำลังเตรียมบันทึกเสียง Single ที่ซันชิโร่ นักร้องนำเป็นผู้แต่ง และกำลังเตรียมตัวไปแสดงใน มหกรรมดนตรี Big Mountain ครั้งที่ 13 อีกด้วย

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีเป็นการตรวจสอบความพร้อมขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในการป้องกันประเทศและช่วยเหลือ...
28/11/2023

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีเป็นการตรวจสอบความพร้อมขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ในการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน

สามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 30 พ.ย.66 เวลา 11.00 น. ได้ทาง เพจ “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” แล้วพบกันครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
📸 Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

🌕 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ไม่รู้จะไปลอยกระทงที่ไหน...มาลอยที่นี่ก็ได้นะครับ!!บริเวณสระน้ำ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ดอนเมือ...
27/11/2023

🌕 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ไม่รู้จะไปลอยกระทงที่ไหน...มาลอยที่นี่ก็ได้นะครับ!!
บริเวณสระน้ำ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ดอนเมือง (ชาวฟ้า) เวลา 18.00 - 22.00 น.

#รณรงค์ลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์
#ลอยกระทง
#งดปล่อยโคมลอย
#งดบินโดรน
#งดจุดดอกไม้ไฟ

ไม่ว่าใกล้หรือไกลเราจะไปหา เพราะชีวิตของประชาชน คือ สิ่งสำคัญ    กองทัพอากาศ โดย กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกา...
25/11/2023

ไม่ว่าใกล้หรือไกลเราจะไปหา เพราะชีวิตของประชาชน คือ สิ่งสำคัญ

กองทัพอากาศ โดย กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอใช้อากาศยานของกองทัพอากาศ ในการรับผู้ป่วย ฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้หน่วยบิน 2033 จัดเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 พร้อมกับทีมเวชศาสตร์การบิน ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อการรักษาไปยัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้กองทัพอากาศประยุกต์ใช้ขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ และกำลังพลสนับสนุนภารกิจลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ จากพื้นที่ห่างไกล และต้องการความเร่งด่วนในการส่งต่อทางการแพทย์ เพราะทุกนาทีนั้นมีค่า เราจึงช้าไม่ได้

#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานค
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Forceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด