depa Thailand ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบที่เป็นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

เปิดเหมือนปกติ

depa ขอขอบคุณโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ #ThailandPavilionคุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ Chi...
16/10/2021

depa ขอขอบคุณโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ #ThailandPavilion

คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ Chief Executive Officer Centara Hotels&Resort และ คุณสุภรัฐ จิราธิวัฒน์
Executive Vice President, Central Group ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทย โดยมี ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ depa ในฐานะ Thailand Pavilion Director ให้การต้อนรับ

ร่วมติดตามและให้กำลังใจ #ThailandPavilion ได้ที่ FB / IG: Expo 2020 Dubai Thailand

#expodubai2020 #depa #worldexpo #centaragroup #ThankYou

15/10/2021
เมืองไทยใหญ่อุดม 15 ต.ค. 64

แอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" สำคัญอย่างไร ? ในสภาพอากาศเช่นนี้

เชิญรับชมสด ๆ จาก

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

depa เปิดบ้านต้อนรับ นักธุรกิจและนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ ในงาน EEC Business Forum: Reconnecting International Business...
14/10/2021

depa เปิดบ้านต้อนรับ นักธุรกิจและนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ ในงาน EEC Business Forum: Reconnecting International Business with Thai Eastern Economics Corridor

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ เปิดบ้านดีป้าร่วมกับสาขาภาคตะวันออก ต้อนรับ นักธุรกิจและนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งนำโดยหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC) ในงาน EEC Business Forum: Reconnecting International Business with Thai Eastern Economics Corridor

โดย ดร.ปรีสาร ได้นำเสนอ บทบาทหน้าที่ของดีป้าในการดำเนินงานด้านดิจิทัล พร้อมวัตถุประสงค์ และแผนการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ TDV เพื่อนต้อนรับนักลงทุนจากต่างชาติ ที่พร้อมมาขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์กว่า 60 ท่าน ทั้งจากสถานทูต บริษัทชั้นนำ และหอการค้าประเทศต่างๆ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังการบรรยายจากผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง และ Gulf Energy เกี่ยวกับทิศทางและแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในเฟส 3

#depa #depaThailand #Digital #EEC #TDV

depa ร่วมกับ บริษัท โฟกัส อารีน่า จํากัด อัพสกิลดิจิทัลผู้สูงอายุสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ภัทรพร...
14/10/2021

depa ร่วมกับ บริษัท โฟกัส อารีน่า จํากัด อัพสกิลดิจิทัลผู้สูงอายุ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง นำทีมฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง พร้อมทีมวิทยากรจากบริษัท โฟกัส อารีน่า จํากัด จำนวน 5 ท่าน ร่วมจัดโครงการสอนผู้สูงวัยเกี่ยวกับไอที เพื่อให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต อาทิ การตั้งค่าอุปกรณ์มือถือ การติดตั้งและการใช้แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน Line, Facebook, YouTube เป็นต้น โดยผู้สูงอายุกว่า 90 รายจะได้รับความรู้ทั้งสิ้น 3 วัน

ในการนี้ ดร.ภัทรพร เย็นบุตร ได้กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมการโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

#depa #depaThailand #Digital

depa ร่วมกับ techsauce จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง Exclusive Course ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ depa Smart City Acceler...
14/10/2021

depa ร่วมกับ techsauce จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง Exclusive Course ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ร่วมกับ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง Exclusive Course ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ในหัวข้อ City Transformation Success Factors โดย Mr.David Fiske, Assistant Director of Urban Studies Lab มาร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับเมืองให้ประสบความสำเร็จ โดย Mr.David กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเมืองคือ ข้อมูลที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาและหา Solution ในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรแกรม Proof of concept (PoC) หรือ Living Lab ต่างๆก็มีความสำคัญ เนื่องจาก เราจำเป็นต้องทดลองก่อนว่า Solution นั้นสามารถแก้ไขปัญหาของเมืองได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อเลือก Solution ที่ดีที่สุดไป Implement กับเมืองจริงๆ นอกจากนี้การให้ Incentive ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการจูงใจให้หน่วยงานรัฐและเอกชนหันมาพัฒนา Smart City เพิ่มมากขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ของโครงการ depa Smart City Accelerator Batch 2 ได้ที่ page: depa Thailand และ Techsauce และทำความรู้จักกับ Digital Startup ทั้ง 25 ทีม ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ : https://techsauce.co/news/25-digital-startups-in-depa-smartcity-accelerator-program-batch-2

#depa #digitalstartup #smartcity

ไทย เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย สามเพื่อนบ้าน Mobility Zone ผุดโปรเจ็คท์ความอร่อยร่วมชาติ ผูกมิตรผ่านอาหารในงาน World Expo 2020...
14/10/2021

ไทย เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย สามเพื่อนบ้าน Mobility Zone ผุดโปรเจ็คท์ความอร่อยร่วมชาติ ผูกมิตรผ่านอาหารในงาน World Expo 2020 Dubai

นับว่าขึ้นชื่อด้านอาหารจานเด็ดไม่น้อยหน้ากันสำหรับสามเพื่อนบ้านในโซน Mobility ไทย เบลเยี่ยม และออสเตรเลีย สานสัมพันธ์ เดินหน้ากิจกรรม “A Taste of Mobility”
.
โดยเชฟจากทั้ง 3 ประเทศจับมือกันโชว์เสน่ห์ปลายจวักจัดเต็มทั้งเมนูคาวหวานครบชุด เริ่มจาก Pink Snapper Crudo จากเชฟชาวออสเตรเลีย ตามด้วยอาหารจานหลักที่ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ คือ มัสมั่นแกะ ซึ่งใช้เนื้อแกะจากออสเตรเลียเป็นวัตถุดิบ คลุกเคล้ากับเครื่องเทศให้หอม รับประทานคู่กับข้าวอบสับปะรด ซึ่งปรุงขึ้นจากข้าวแจ๊ซเบอรี่ของไทย ที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดงในโครงการ Expo Live ก่อนจะปิดท้ายด้วยเบลเยี่ยมวาฟเฟิล และช็อคโกแลตมูสจากฝีมือเชฟชาวเบลเยี่ยม
.
ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ dpea ในฐานะ Thailand Pavilion Director ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมลิ้มลองความอร่อยของเมนูพิเศษในครั้งนี้พร้อม Mr. Justin McGowan Australia Pavilion CG Mr. Patrick Vercauteren Drubbel Belgium Pavilion CG และแฟนเพจ Expo 2020 Dubai Thailand ผู้โชคดีจำนวน 2 ท่าน กล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ว่า
.
“การจัดงาน World Expo มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และแบ่งปันความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกที่มาร่วมจัดงาน และเราก็ไม่ได้แบ่งปันเพียงรสชาติความอร่อยที่ลงตัวของอาหารไทย แต่นำเสนอวัฒนธรรมของการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีเสียงดนตรีขับกล่อมเพิ่มความรื่นรมย์ระหว่างมื้อจากน้อง ๆ Thailand Pavilion Ambassador ซึ่งผลตอบรับนับว่าคุ้มค่ามาก”

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th

ร่วมติดตามและให้กำลังใจ #ThailandPavilion ได้ที่ FB / IG: Expo 2020 Dubai Thailand

#expodubai2020 #depa #worldexpo #ATasteofMobility #Belgiumpavilion #Australiapavilion #food

depa จับมือ UOB TheFinLab Thailand ติดอาวุธให้ธุรกิจ SMEs ในงาน “ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย 3 D...
14/10/2021

depa จับมือ UOB TheFinLab Thailand ติดอาวุธให้ธุรกิจ SMEs ในงาน “ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย 3 Digital Solutions”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ depa ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ ด้วย 3 Digital Solutions” โดยความร่วมมือระหว่าง depa กับ ธนาคารยูโอบี TheFinLab Thailand ภายใต้โครงการ Smart Business Transformation สนับสนุนให้ SMEs พบกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (Digital Provider) อีกทั้งสามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน
.
นอกจากนี้ นางสาวสุชาดา โคตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ depa ยังได้ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมแนะนำเครื่องมือส่งเสริมจากทาง depa เพื่อใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านมาตรการ depa mini Transformation Voucher
.
การจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดมุมมองการทำธุรกิจใหม่ในการนำเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม Digital Provider สามารถขยายตลาดและเพิ่มการลงทุน โดยมีผู้แทนจากหลากหลายบริษัทที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อเป็นโซลูชันในการแก้ไขปัญหา ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะสำคัญแก่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ว่าจะเป็น บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จำกัด (SmartUp) บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด (PEAK) และบริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด (ZWIZ.AI)

#depa #innovation #technology #depaxUOB #UOBTheFinLab #SMEs
#depaminiTransformationVoucher #depaTransformation #DigitalThailand

ฟรี ! สำหรับบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “depa - AWS Thailand Cloud Training Bootcamp”สำนักงานส่งเ...
14/10/2021

ฟรี ! สำหรับบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “depa - AWS Thailand Cloud Training Bootcamp”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท Amazon Web Services. Inc. (AWS) มุ้งพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา ในสถานบันของท่านก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต
.
สมัครได้แล้ววันนี้ – 8 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการสแกน QR Code
เช็กตารางการอบรมให้พร้อม แล้วมาพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน

#depa #depathailand #aws #amazon #cloudcomputing

14/10/2021
Arma

ลูกค้าวัยป๋วน "เจแปน" ต้องเจอ "อาม่า 5G"

#depa #depaThailand #Transform #Transformmarket #ตลาดสดยุควิถีใหม่ #digital #digitalstartup #digitalThailand #Courses #ดิจิทัล #innovation #technology #DigitalTransformation #SMEs #หาบเร่ #แผงลอย #tiktok #อาม่า #อาม่า5G #ร้านค้า

เกี่ยวกับโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่
เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำร่องใน 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และต่อยอดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวไปยังพื้นที่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัด (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ)

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : transformmarket.depa.or.th
E-mail : [email protected]
LINE OA: @transformmarket

เทคโนโลยี สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้อย่างไร ? มาทำความรู้จัก แอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” .พบกับ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินท...
14/10/2021

เทคโนโลยี สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้อย่างไร ? มาทำความรู้จัก แอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน”
.
พบกับ
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
.
ในรายการ
“เมืองไทยใหญ่อุดม” ทางช่อง 5
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

#depa #DigitalThailand #technology #innovation #CPS #Weather #FAHFON #Application #Farmer

เทคโนโลยี สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ได้อย่างไร ? มาทำความรู้จัก แอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน”
.
พบกับ
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
.
ในรายการ
“เมืองไทยใหญ่อุดม” ทางช่อง 5
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

#depa #DigitalThailand #technology #innovation #CPS #Weather #FAHFON #Application #Farmer

#ThailandPavilion ผลตอบรับดีเกินคาด 10 วันแรก ยอดผู้เข้าชมทะลุเป้า.ยูเออีเผยตัวเลขผู้เข้าชมงาน World Expo 2020 Dubai 10 ...
13/10/2021

#ThailandPavilion ผลตอบรับดีเกินคาด 10 วันแรก ยอดผู้เข้าชมทะลุเป้า
.
ยูเออีเผยตัวเลขผู้เข้าชมงาน World Expo 2020 Dubai 10 วันแรกพุ่งกว่า 4 แสนคน โดยอาคารแสดงประเทศไทย ออกตัวดีเกินคาด ดึงผู้ชมเข้าอาคารได้ทะลุเป้ากว่า 6 หมื่นคน
.
หลังจากเปิดงาน World Expo 2020 Dubai อย่างยิ่งใหญ่อลังการไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าภาพการจัดงาน Expo 2020 Dubai เปิดเผยตัวเลขผู้เข้าชมงานอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดงานช่วง 10 วันแรก รวมทั้งสิ้น 411,768 คน ไม่นับผู้แทนประเทศ แขกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำอาคารต่าง ๆ โดยหนึ่งในสามเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเพื่อเข้าร่วมงานโดยเฉพาะ
.
ในขณะที่อาคารแสดงประเทศไทย ในพื้นที่โซน Mobility สามารถดึงดูดความสนใจทำให้มีผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่อาคารได้สูงถึง 63,371 คน หรือคิดเป็น 15% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ทั้งยังมีโอกาสได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพ และประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการจัดงานเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
.
โดยเนื้อหาและการนำเสนอในห้องนิทรรศการ การแสดงประจำวัน อาหารไทยและความน่ารักของน้องรักและน้องมะลิ 2 มาสคอตประจำอาคารแสดงประเทศไทยเป็นคำตอบฮิตที่ผู้เข้าชมงานพูดถึงด้วยความชื่นชมเมื่อสอบถามถึงความประทับใจในการเข้าชมอาคาร
.
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน World Expo 2020 Dubai ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงมีนาคม 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของดูไบ สภาพอากาศที่เย็นขึ้นประกอบกับการผ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ จะทำให้ตัวเลขผู้เข้าชมงานจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างกับการจัดงาน World Expo ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน
.
ร่วมให้กำลังใจและลุ้นไปกับพวกเราที่อาคารแสดงประเทศไทยได้ที่ FB/ IG: Expo 2020 Dubai Thailand

#expo2020dubaithailand #expo2020dubai #depa #thailandpavilion #thailand #worldexpo #expo2020 #dubai #depa

#ThailandPavilion ผลตอบรับดีเกินคาด 10 วันแรก ยอดผู้เข้าชมทะลุเป้า
.
ยูเออีเผยตัวเลขผู้เข้าชมงาน World Expo 2020 Dubai 10 วันแรกพุ่งกว่า 4 แสนคน โดยอาคารแสดงประเทศไทย ออกตัวดีเกินคาด ดึงผู้ชมเข้าอาคารได้ทะลุเป้ากว่า 6 หมื่นคน
.
หลังจากเปิดงาน World Expo 2020 Dubai อย่างยิ่งใหญ่อลังการไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เจ้าภาพการจัดงาน Expo 2020 Dubai เปิดเผยตัวเลขผู้เข้าชมงานอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดงานช่วง 10 วันแรก รวมทั้งสิ้น 411,768 คน ไม่นับผู้แทนประเทศ แขกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำอาคารต่าง ๆ โดยหนึ่งในสามเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเพื่อเข้าร่วมงานโดยเฉพาะ
.
ในขณะที่อาคารแสดงประเทศไทย ในพื้นที่โซน Mobility สามารถดึงดูดความสนใจทำให้มีผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่อาคารได้สูงถึง 63,371 คน หรือคิดเป็น 15% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ทั้งยังมีโอกาสได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพ และประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการจัดงานเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
.
โดยเนื้อหาและการนำเสนอในห้องนิทรรศการ การแสดงประจำวัน อาหารไทยและความน่ารักของน้องรักและน้องมะลิ 2 มาสคอตประจำอาคารแสดงประเทศไทยเป็นคำตอบฮิตที่ผู้เข้าชมงานพูดถึงด้วยความชื่นชมเมื่อสอบถามถึงความประทับใจในการเข้าชมอาคาร
.
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน World Expo 2020 Dubai ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงมีนาคม 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของดูไบ สภาพอากาศที่เย็นขึ้นประกอบกับการผ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ จะทำให้ตัวเลขผู้เข้าชมงานจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างกับการจัดงาน World Expo ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน
.
ร่วมให้กำลังใจและลุ้นไปกับพวกเราที่อาคารแสดงประเทศไทยได้ที่ FB/ IG: Expo 2020 Dubai Thailand

#expo2020dubaithailand #expo2020dubai #depa #thailandpavilion #thailand #worldexpo #expo2020 #dubai #depa

depa ร่วมขับ UPM Academy เคลื่อนขับเคลื่อนธุรกิจที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (de...
13/10/2021

depa ร่วมขับ UPM Academy เคลื่อนขับเคลื่อนธุรกิจที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล” (Digital Transformation) ให้กับหลักสูตรผู้บริหาร 𝐑𝐄𝐒𝐏 : 𝐗-𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐫 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐮𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการหยิบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การลงทุนเพื่อรองรับกับโลกยุคใหม่ให้กับ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภาคการผลิตและบริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจขับเคลื่อนธุรกิจที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
.
ดร.ภาสกร ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นที่แนวทางกลไก ลักษณะ ของการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งไม่ช้าก็เร็วจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดไหน พร้อมเผยถึงความสำคัญของความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง (Citizen-Centricity) แนวทางการทำธุรกิจใหม่ ๆ (New Business Model) และการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่จะต้องมีความคล่องตัว (Agility) เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ตรงจุด ใช้เวลา ทรัพยากร เทคโนโลยี เหมาะสม โดยมี ดร. นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวลาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโสของดีป้า ร่วมบรรยายและถามตอบกับผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตร
.
หลักสูตร 𝐄𝐒𝐏 : 𝐗-𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐅𝐨𝐫 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐮𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 มีเป้าประสงค์ที่การสร้างเครือข่ายและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการ เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ กลยุทธ์องค์กร และการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ การคิด การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การลงทุนเพื่อรองรับกับโลกยุคใหม่ อาทิ ยุค 5G ความก้าวหน้าของ Internet of Things (IoT) เป็นต้น

Thailand Pavilion เปิดอ้อมกอดต้อนรับ Mr. Albert Croesi จากโมนาโค พร้อมชมอาหารไทยอร่อยดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใ...
13/10/2021

Thailand Pavilion เปิดอ้อมกอดต้อนรับ Mr. Albert Croesi จากโมนาโค พร้อมชมอาหารไทยอร่อย

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะ Thailand Pavilion Director ให้การต้อนรับ Mr. Albert Croesi Commissioner General และคณะเจ้าหน้าที่จากอาคารแสดงประเทศโมนาโค พร้อมนำชมนิทรรศการทั้ง 4 ห้อง โดยนาย Croesi และคณะแสดงความชื่นชมการแสดงนิทรรศการ มาสคอต รักและมะลิ รวมทั้งรสชาติอาหารไทยจากร้าน The Taste of Thai เป็นอย่างมาก
.
Dr. Kasititorn Pooparadai, Senior Executive Vice President of depa and Director of the Thailand Pavilion at Expo 2020 Dubai, had an honor of welcoming Mr. Albert Croesi, the Commissioner General of Monaco Pavilion and guiding him on a fascinating journey through Thailand’s Mobility for the Future.

#expo2020dubaithailand #expo2020dubai #depa #thailandpavilion #thailand #worldexpo #expo2020 #dubai

"ดีป้า” ร่วมพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔, กรุงเทพมหานคร - นายฉัตรชัย คุณปิต...
13/10/2021

"ดีป้า” ร่วมพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔, กรุงเทพมหานคร - นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธี

จากนั้นนางสาวอัจฉรินทร์ ได้เข้าวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม โดยทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ที่อยู่

Digital Economy Promotion Agency Ladprao Hills 80 Soi Ladprao 4 Ladprao Rd.,Chom Phon Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy Promotion Agency เรียกชื่อย่อว่า depa

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620262333

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Government Services

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ : องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ภารกิจ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นสปรารถนา ศิริวงศ์ ครีมโม กาฬสินธุ์
RE Phuket vaccination registration problem Please don't tell me to contact [email protected] when I already explained I don't have the kind of phone to get Line, nor can I get it with my laptop as the software is too old- or something. Please answer your phone 02 026 2333 I left 3 messages today. Please reset my vaccination application as I have been awaiting approval for 11 days now and the deadline is July 01
RE Phuket vaccination registration problem Please don't tell me to contact [email protected] when I already explained I don't have the kind of phone to get Line, nor can I get it with my laptop as the software is too old- or something. Please answer your phone 02 026 2333 I left 3 messages today. Please reset my vaccination application as I have been awaiting approval for 11 days now and the deadline is July 01
Hello I have sent a pm about difficulties registering on the Phuket Must Win Site as it has been pending for a week now
#TQMSALEFROMHOME6 #ประกันโควิด19 #ตัวที่ขายดีตอนนี้ #ประกันที่ทุกคนควรมี #สำคัญที่สุดในนาทีนี้!!! ###สนใจกดลิ้งสมัครได้เลยค่ะ### 📍เจอจ่ายจบ สินทรัพย์ประกันภัย ราคา499 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=29929&producttype=pa&s=640454 📍เจอจ่ายจบ อาคเนย์ประกันภัย ราคา1,037 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=30888&producttype=pa&s=640454 📍ค่ารักษา+ภาวะโคม่า สินทรัพย์ประกันภัย ราคา999 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=28847&producttype=pa&s=640454 📍ค่ารักษา+ภาวะโคม่า ทิพยประกันภัย ราคา1,250 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=28748&producttype=pa&s=640454 📍เจอจ่ายจบ+ชดเชยรายวัน วิริยะประกันภัย ราคา599 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=30992&producttype=pa&s=640454 📍ค่าตรวจโควิด+เจอจ่ายจบ +ค่ารักษา กรุงเทพประกันภัย ราคา899 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=31854&producttype=pa&s=📍640454
จะติดตามเรื่อยๆครับ
Ayu ajari
ขอแสดงความยินดีครับ
Internet of people and Internet of things = BIG DATA
โทรตอนนี้เลย ระบบ voice แจ้ง Operater ไม่สามารถรับสาย ได้ รบกวนนะคะ โทรกลับ 0864928951 จะสอบถามว่ามีอบรม Postage ไหม เดิม SIPA เคยจัดคะ
หน้า Web site ของกรม ก็ error menu ติดต่อเรา แก้ไขด้วยนะคะ หลายหน้าทีเดียวที่ error
ติดต่อยากคะ โทรไป 02 ไม่มีคนรับสายเลย ตั้งแต่ 9:00-10:30