สภาพัฒน์

สภาพัฒน์ ข้อมูลความรู้และข่าวสารด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลที่คาดว่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ►►► https://ww...
22/10/2020

กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ►►► https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=invest_se

#งบลงทุน #รัฐวิสาหกิจ #สภาพัฒน์

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อ่านต่อ>>...
16/10/2020

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10809&filename=index

วันพุธที่ 21 ตุลาคม นี้! .ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินสิ่...
16/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม นี้!
.
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง
"การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563
.
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 13.30 น. ทางเฟซบุ๊กเพจ "สภาพัฒน์" และเฟซบุ๊กเพจ การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ - SEA

#สภาพัฒน์ #SEA

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10808&filename=in...
15/10/2020

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10808&filename=index
#ยุทธศาสตร์ชาติ #ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

วันนี้มีข้อมูล “รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562” มานำเสนอค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติก...
14/10/2020

วันนี้มีข้อมูล “รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562” มานำเสนอค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่
[email protected]
เปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/LogisticsReport2020

ฝากติดตามเพจข้อมูลด้านโลจิสติกส์ในเครือสภาพัฒน์ด้วยนะคะ NESDC Logistics

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ
“รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562”
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่
[email protected]
เปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/LogisticsReport2020

ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน ภายใต้ ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ>>>https://www.nesdc...
14/10/2020

ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน ภายใต้ ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10785&filename=index

สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
13/10/2020

สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านรายละเอียด >> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10784&filename=index

#สภาพัฒน์

12/10/2020
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 1/2563อ่านเพิ่มเติม>>>https://www.nesdc.go.t...
12/10/2020

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10783&filename=index

“รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์” ชี้ ปัญหาเศรษฐกิจไทย มั่งคั่งแต่ไม่เติบโต กระตุ้น “สภาพัฒน์” ระดมสมองมองอนาคต-สร้างความเชื่อมั่นปร...
09/10/2020

“รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์” ชี้ ปัญหาเศรษฐกิจไทย มั่งคั่งแต่ไม่เติบโต กระตุ้น “สภาพัฒน์” ระดมสมองมองอนาคต-สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

อ่านรายละเอียด ►►► https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10781&filename=index

#สภาพัฒน์ #เศรษฐกิจไทย

📣📣📣  ประกาศ ! 📣📣📣รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบเหลื่อมรุ่นสนใจกรอกใบสมัครได้ที่ 📝📝📝ht...
09/10/2020

📣📣📣 ประกาศ ! 📣📣📣

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปแบบเหลื่อมรุ่น

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ 📝📝📝https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXOII0revdpBwgYWyo3zaExY-LmW5NjdKExzk8dseO6iZRgw/viewform

ภายใน 25 ตุลาคมนี้

#OECD ได้เผยแพร่รายงานการประเมิน #เศรษฐกิจไทย ในปี2020 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 6.9% ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โค...
07/10/2020

#OECD ได้เผยแพร่รายงานการประเมิน #เศรษฐกิจไทย ในปี2020 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 6.9% ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่จะกลับมาขยายตัวที่ 3.5% ในปี 2021

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ >>>
http://www.oecd.org/economy/thailand-economic-snapshot/

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ และทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ...
06/10/2020

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ และทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
.
“สภาพัฒน์” เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนแผนแม่บทฯ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ และเครื่องมือ ในการบรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
.
จึงเป็นที่มาของการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบ และประเมินสถานการณ์ จนได้ “แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ” ที่ยึดหลักคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) มาเป็นแนวทางพัฒนาประเทศให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก และยืนหยัดเจริญเติบโตต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
.
ด้วยเหตุนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ “(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565” เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และรายละเอียดต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
.
โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
อีเมล : [email protected]
ระบบ Online : http://nscr.nesdc.go.th/cpcovid/
ผ่านไปรษณีย์ : ตู้ปณ.9 ไปรษณีย์ทำเนียบรัฐบาล 10302
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมองอ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?...
06/10/2020

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมอง

อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10771&filename=index

สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถอดบทเรียนการบริหาร จัดการชุมชนท้องถิ่นบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบรรลุเป้าห...
06/10/2020

สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถอดบทเรียนการบริหาร จัดการชุมชนท้องถิ่นบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10768&filename=index

"สศช." ประชุมระดมความเห็น ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพิ่มศักยภาพบุคลากร นำ SEA ใช้วางแผนอย่าง...
06/10/2020

"สศช." ประชุมระดมความเห็น ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพิ่มศักยภาพบุคลากร นำ SEA ใช้วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10762&filename=index

#สภาพัฒน์ #สิ่งแวดล้อม #SEA

สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ “เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด” อ่านเพิ่มเติม >>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=1...
05/10/2020

สศช. สัมมนาสายงานเศรษฐกิจ “เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด”

อ่านเพิ่มเติม >>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10761&filename=index

#NESDC #COVID19

02/10/2020
Institute of Public Policy and Development - IPPD

สภาพัฒน์ ยุคใหม่ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย
.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คุณดนุชา พิชยนันท์ ในฐานะเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มุ่งหวังให้สภาพัฒน์ยุคใหม่ เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานทันสมัย ร่วมงานกับภาคธุรกิจและเอกชน รวมถึงการสร้างและสื่อสารนโยบายสาธารณะให้กับคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
.
เป้าหมายที่สำคัญคือ การทำให้ประเทศไทยมีพัฒนาการในมิติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จากนโยบายสาธารณะที่สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาของคนไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน
.
สำหรับบทความฉบับเต็มสามารถอ่านได้ที่ https://ippd.or.th/nesdc_ippd/

ที่มา: Institute of Public Policy and Development - IPPD

สภาพัฒน์ยุคใหม่ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย
.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คุณดนุชา พิชยนันท์ ในฐานะเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งหวังให้สภาพัฒน์ยุคใหม่ เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานทันสมัย มีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจและเอกชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างและสื่อสารนโยบายสาธารณะให้กับคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
.
เป้าหมายสำคัญคือ การทำให้ประเทศไทยมีพัฒนาการในหลากหลายมิติ โดยมาจากนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับมาจากงานวิจัยของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) คลังสมองของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของคนไทย ทั้งในระยะสั้นและยาวอย่างยั่งยืน
.
สำหรับบทความฉบับเต็มสามารถอ่านได้ที่ https://ippd.or.th/nesdc_ippd/

สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนเมืองยั่งยืน สู่ความเสมอภาคและเท่าเทียมอ่านเพิ่มเติ...
02/10/2020

สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนเมืองยั่งยืน สู่ความเสมอภาคและเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10760&filename=index

สภาพัฒน์ฯ ยุคใหม่ ปรับองค์กร ฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศไทย.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็น...
01/10/2020
สภาพัฒน์ฯ ยุคใหม่ ปรับองค์กร ฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาไทย

สภาพัฒน์ฯ ยุคใหม่ ปรับองค์กร ฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศไทย
.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นายดนุชา พิชยนันท์ ในฐานะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งหวังให้สภาพัฒน์ฯ ยุคใหม่ เป็นองค์กรที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ 4 ส่วน ดังนี้:
* การจัดวิธีการทำงานแบบใหม่ภายในองค์กร
* การสร้างนโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์การพัฒนาระยะยาว ด้วยงานวิจัยจากสถาบันนโนบายสาธารณะและการพัฒนา ที่เป็นคลังสมองของประเทศ
* การร่วมงานกับภาคธุรกิจและเอกชน
* การสื่อสารนโยบายสาธารณะให้คนรุ่นใหม่เกิดความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น
.
วิสัยทัศน์ทั้ง 4 มีเป้าหมายสำคัญ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น รวมทั้งฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมให้ได้อย่างมั่นคง
.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:https://ippd.or.th/nesdc_ippd/

ที่มา: Institute of Public Policy and Development - IPPD

เขียน: วิทวัส พุคคะบุตรเรียบเรียง: สุภาวดี ตันติยานนท์ก […]

29/09/2020
เวทีนำเสนอแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเมืองยั่งยืน

เวทีนำเสนอแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเมืองยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2563
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 84 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตรอ่านรายละเอียด ►►► https://www.nesdc.go.th/ewt_...
28/09/2020

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 84 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

อ่านรายละเอียด ►►► https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10710&filename=index

#สภาพัฒน์ #พระยาสุริยานุวัตร

28/09/2020
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก

พิธีเปิด "วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก เสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืนสู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม" (ครั้งที่๓)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ต่อ)

28/09/2020
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก

พิธีเปิด "วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก เสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืนสู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม" (ครั้งที่๓)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

28/09/2020
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก ครั้งที่3

พิธีเปิด "วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก เสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืนสู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม" (ครั้งที่๓)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สภาพัฒน์ ร่วมงาน “Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together”อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม>>https://www.nes...
25/09/2020

สภาพัฒน์ ร่วมงาน “Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together”

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10708&filename=index

#สภาพัฒน์ #NESDC #สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา #ippd

ที่อยู่

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

รถเมล์ 8, 2, ปอ.8, 59, 511, 44, 53

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622804085

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาพัฒน์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาพัฒน์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ยินดีต้อนรับสู่ Official page

ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

บริหารงานสื่อสาธารณะ โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สศช. ร่วมกับ

การถ่ายทอดสด จากทีมงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศช.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด