สภาพัฒน์

สภาพัฒน์ ข้อมูลความรู้และข่าวสารด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญรับชมไลฟ์สด การสัมมนาและระดมความคิดเห็น การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุท...
21/07/2021

ขอเชิญรับชมไลฟ์สด การสัมมนาและระดมความคิดเห็น การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ทาง page SEA >>> https://www.facebook.com/SEANESDC/
และ page สภาพัฒน์ >>> https://www.facebook.com/NESDCfan

ขอเชิญรับชมไลฟ์สด การสัมมนาและระดมความคิดเห็น การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ทาง page SEA >>> https://www.facebook.com/SEANESDC/
และ page สภาพัฒน์ >>> https://www.facebook.com/NESDCfan

ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงhttps://www.nesdc.go.th/ewt_...
20/07/2021

ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11657&filename=index

#สศช. #สภาพัฒน์

ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11657&filename=index

#สศช. #สภาพัฒน์

Photos from Thailand Policy Lab  - TPLab's post
13/07/2021

Photos from Thailand Policy Lab - TPLab's post

12/07/2021
Photos from Thailand Policy Lab  - TPLab's post
10/07/2021

Photos from Thailand Policy Lab - TPLab's post

สศช. และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  อ่านเพิ่มเติม...
09/07/2021

สศช. และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม>>> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11647&filename=index

สศช. และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม>>> https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11647&filename=index

03/07/2021
สศช. และจังหวัดลำปาง ร่วมจัด การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (PCC) อ่านเพิ่มเ...
01/07/2021

สศช. และจังหวัดลำปาง ร่วมจัด การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (PCC)

อ่านเพิ่มเติม>>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11638&filename=index

สศช. และจังหวัดลำปาง ร่วมจัด การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (PCC)

อ่านเพิ่มเติม>>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11638&filename=index

สภาพัฒน์ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11630&filename...
30/06/2021

สภาพัฒน์ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11630&filename=index

#สศช. #สภาพัฒน์

สภาพัฒน์ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11630&filename=index

#สศช. #สภาพัฒน์

📣📣📣ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยสำนักงานส...
29/06/2021

📣📣📣ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยสำนักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 18 กรกฎาคม 2564
📝ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม :
https://bit.ly/3AeqvIz
📄ข้อมูลเพิ่มเติม
https://sdgs.nesdc.go.th/
https://youtube.com/c/SDGsThailand
ℹ️ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ทาง
ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - SDGs

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวาดภาพสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยสำนักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 18 กรกฎาคม 2564

ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม :
https://bit.ly/3AeqvIz

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://sdgs.nesdc.go.th/
https://youtube.com/c/SDGsThailand

23/06/2021

เจาะแผนฟื้นฟู โครงการเงินกู้โควิด 4 แสนล้าน ปชช.ได้อะไร ยั่งยืนหรือไม่?

ติดตามรับฟังได้ในบทสัมภาษณ์เลขาธิการสภาพัฒน์ ในรายการ Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
#แผนฟื้นฟู

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ 3อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11597&fil...
16/06/2021

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ 3
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11597&filename=index

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ 3
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11597&filename=index

02/06/2021
28/05/2021

นิทานดินแดนในฝัน

28/05/2021
28/05/2021

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส มนทิรา แซ่หว่าง กับน้ำเสียงที่ยิ้มได้

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส บุญธิดา ชินวงษ์ บิวตี้บล๊อกเกอร์ที...
28/05/2021
บุญธิดา ชินวงษ์ บิวตี้บล็อกเกอร์ที่ใช้เท้าแต่งหน้า

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส บุญธิดา ชินวงษ์ บิวตี้บล๊อกเกอร์ที่ใช้เท้าแต่งหน้า https://youtu.be/RUz9GZcc0Mk

------------------------------------ติดต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/NESDCfanTw...

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส ดำเกิง มุ่งธัญญา ครูผู้ไม่ยอมจำนนก...
28/05/2021
ดำเกิง มุ่งธัญญา ครูผู้ไม่ยอมจำนนกับความมืดบอด

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส ดำเกิง มุ่งธัญญา ครูผู้ไม่ยอมจำนนกับความมืดบอด https://youtu.be/xjhT5G8Euc8

------------------------------------ติดต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/NESDCfanTw...

- Last-Mile Delivery -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDeข้อมูลกา...
27/05/2021

- Last-Mile Delivery -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDe
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]
#สภาพัฒน์ #โลจิสติกส์

- Last-Mile Delivery -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDe
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]
#สภาพัฒน์ #โลจิสติกส์

27/05/2021
งานสัมมนาเศรษฐกิจ บนโลกออนไลน์ เวทีแรกแห่งปี! Thailand Survivor … ต้องรอด

มาร่วมเสริมเติมความรู้สู้โควิด-19 ค้นหาทุกแนวทางพาธุรกิจรอด ตั้งรับ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับร่วมมองอนาคตเศรษฐกิจไทย ผ่านกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากสุดยอด 7 ผู้บริหาร-นักธุรกิจ และฝ่ายบริหารภาครัฐบาล
.
พบกับ
📌คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คีย์แมนเศรษฐกิจคนสำคัญ
📌คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ CEO บริษัท ฟู้ดแพชชั่นฯ เครือข่ายร้านอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
📌คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ CEO กลุ่มอิตัลไทย นอกจากอุตสาหกรรมหนัก ยังมีธุรกิจ Hospitality ที่กำลังเผชิญความท้าทาย
📌คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา หัวขบวนของ "เจ มาร์ท" ที่วันนี้ขยายธุรกิจออกไปรอบทิศ
📌คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน กับความเคลื่อนไหวที่ไม่ยอมหยุดนิ่งของยักษ์ใหญ่ โตโยต้า
📌คุณแสนผิน สุขี กับจังหวะก้าวครั้งสำคัญของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) ที่ทุกคนนึกไม่ถึง
📌ปิดท้ายด้วย คุณฐากร ปิยะพันธ์ CEO บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ ร่วมแชร์มุมมองการบริหาร ในยุคที่ธุรกิจไทยต้องก้าวข้ามทุกอุปสรรค

ขอขอบคุณ Prachachat - ประชาชาติ ที่จัดสัมมนาดีๆในครั้งนี้ค่ะ

25/05/2021

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
จัดทำ “BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2564

💡ธีม “เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรไทย ด้วยเกษตรสมัยใหม่”

ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน
🚩 บีโอไอ กับการส่งเสริมระบบเกษตรสมัยใหม่
🚩 วี ที แหนมเนือง 2017 Plant Factory สู่อาหารเพื่อสุขภาพ
🚩 เอ็นเนอร์ไกอา เลี้ยงสาหร่ายด้วยระบบอัจฉริยะ
🚩 มาตรการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจฐานราก

🖱 คลิกอ่านฉบับนี้
https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/04/index.html

📌 อ่านฉบับย้อนหลังได้ที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list&language=th

📝สนใจสมัครสมาชิก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
คลิก www.boi.go.th
(อยู่บริเวณมุมบน, ด้านขวา, หัวข้อ “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก”)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111
📧[email protected]
🌐www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2564https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11566&filename=index#ภาวะสัง...
24/05/2021

สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2564
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11566&filename=index

#ภาวะสังคม #สภาพัฒน์ #สังคมQ1ปี2564

สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2564
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11566&filename=index

#ภาวะสังคม #สภาพัฒน์ #สังคมQ1ปี2564

รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2564   รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/35AJAV7#ภาวะสังคมไทย #สภาพัฒน์ #ThailandSocialOu...
24/05/2021

รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2564
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/35AJAV7
#ภาวะสังคมไทย #สภาพัฒน์ #ThailandSocialOutlook #กัญชา #หนี้ครัวเรือน #วัคซีน #การจ้างงาน #สังคมไร้เงินสด #คืนเด็กดีสู่สังคม

24/05/2021
การแถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 1/2564

การแถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 1/2564
เอกสารประกอบ >>> http://bit.ly/35AJAV7
#ภาวะสังคมไทย #สภาพัฒน์ #ThailandSocialOutlook #กัญชา #หนี้ครัวเรือน #วัคซีน #การจ้างงาน #สังคมไร้เงินสด #คืนเด็กดีสู่สังคม

สศช. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)...
21/05/2021

สศช. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)
อ่านเพิ่มเติม>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11564&filename=index

สศช. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)
อ่านเพิ่มเติม>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11564&filename=index

สภาพัฒน์แจงงบประมาณปี 2564 และการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพียงพอพยุงเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนจากวิกฤตโควิด-19อ่านต่อ>>>htt...
18/05/2021

สภาพัฒน์แจงงบประมาณปี 2564 และการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพียงพอพยุงเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนจากวิกฤตโควิด-19
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11560&filename=index

สภาพัฒน์แจงงบประมาณปี 2564 และการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพียงพอพยุงเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนจากวิกฤตโควิด-19
อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11560&filename=index

GDP ไตรมาสแรก ปี 2564 -2.6%​ คาดทั้งปี 2564 ขยายตัว 1.5-2.5%​อ่านต่อ >>> https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=115...
17/05/2021

GDP ไตรมาสแรก ปี 2564 -2.6%​ คาดทั้งปี 2564 ขยายตัว 1.5-2.5%​
อ่านต่อ >>> https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11559&filename=index
#สภาพัฒน์ #จีดีพี #ThailandGDP #เศรษฐกิจไทย #NESDC

GDP ไตรมาสแรก ปี 2564 -2.6%​ คาดทั้งปี 2564 ขยายตัว 1.5-2.5%​
อ่านต่อ >>> https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11559&filename=index
#สภาพัฒน์ #จีดีพี #ThailandGDP #เศรษฐกิจไทย #NESDC

GDP ไตรมาสแรก ปี 2564 -2.6%​ คาดทั้งปี 2564 ขยายตัว 1.5-2.5%​รายละเอียดทั้งหมด >>> http://bit.ly/37tNzEJ#สภาพัฒน์ #จีดีพ...
17/05/2021

GDP ไตรมาสแรก ปี 2564 -2.6%​ คาดทั้งปี 2564 ขยายตัว 1.5-2.5%​
รายละเอียดทั้งหมด >>> http://bit.ly/37tNzEJ
#สภาพัฒน์ #จีดีพี #ThailandGDP #เศรษฐกิจไทย #NESDC

17/05/2021
การแถลงข่าวรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (QGDP) ไตรมาสที่ 1/2564

การแถลงข่าวรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (QGDP) ไตรมาสที่ 1/2564

ดาวนโหลดเอกสารทั้งหมด >>> http://bit.ly/37tNzEJ
#สภาพัฒน์ #จีดีพี #ThailandGDP #เศรษฐกิจไทย

ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีhttps://www.nesdc.go.th/ewt_n...
12/05/2021

ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11541&filename=index

#สศช. #สภาพัฒน์

🗣 คำแถลงของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรื่อง "ความร่วมมือในการรับมือและแก้ปัญหาวิกฤติการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย"
11/05/2021

🗣 คำแถลงของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง "ความร่วมมือในการรับมือและแก้ปัญหาวิกฤติการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย"

🗣 คำแถลงของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง "ความร่วมมือในการรับมือและแก้ปัญหาวิกฤติการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย"

สภาพัฒน์เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ew...
10/05/2021

สภาพัฒน์เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11532&filename=index
#สภาพัฒน์ #พรกเงินกู้

สภาพัฒน์เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายและแผนการใช้งบประมาณมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

อ่านต่อ>>>https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=11532&filename=index
#สภาพัฒน์ #พรกเงินกู้

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส เสาวลักษณ์ ทองก๊วยhttps://www.yout...
06/05/2021
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการ สร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส เสาวลักษ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาส เสาวลักษณ์ ทองก๊วย
https://www.youtube.com/watch?v=irbM354FosI

------------------------------------ติดต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/NESDCfanTw...

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 🥳📣📣 ได้รับรางวัลกระเป๋าผ้าพับได้  จำนวน 100 รางวัล 👏😍ในกิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพลิกโฉมประ...
05/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 🥳📣📣

ได้รับรางวัลกระเป๋าผ้าพับได้ จำนวน 100 รางวัล 👏😍

ในกิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน

(กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

1.ณัฐวรา แตงเสน
2.ณัฐวุธ วิลามาศ
3.ดร. บุษกริน นิติวงศ์
4.นิกร พรหมคต
5. ธีระพจน์ แสวแก้ว
6. กาญจนา ภู่เจริญ
7. จิรภา ชูดำ
8. ส.อ.เสกสรรค์ ศรีสุข
9.สรศักดิ์ เฮียบสกุล
10.อัญชนินทร์ พุทธิมงคล
11. สมัคร นามสีฐาน
12. ศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย
13.กมลรัตน์ ดินกามิน
14. สุณี ภู่สีม่วง
15.ทักษ์ดนัย นิลกำแหง
16. ธนพล จันทร์เที่ยง
17. ดุษฎี สิทธิเวช
18. อิสระวัจน์ สิทธิการุณ
19. กฤษณ์ ลิ่วธนกุล
20. ภิตินันท์ เทียนรุ่งเรืองแสง
21. พิริยพงศ์ ปานสันเทียะ
22. คารม ทองหนูรุ่ง
23. บุญชวน สุทธิเดชาภรณ
24. นิตา พัฒนพลานนท์
25. ธวัชชัย ทีปะปาล
26. อมรรัตน์ ดีแท้
27.วันวิสา ไชยบุญทัน
28. ดวงเดือน ขัติยเนตร
29. ธนิต รอดบน
30. นีรนุข เกิดกุญชร
31. ชนัญญา พานิชพงศ์
32. ณัฐโชติกานต์ อุดมบำเพ็ญบุญ
33. อดิเทพ วงศ์วิวัฒน์
34. พิมพ์จุฑา ทองรัตน์
35. นิธินาถ สายสมบัติ
36. เพียรธรรม พื้นพงษ์พัฒน์
37. ปรัชญา กาดีโลน
38. เกษม ขวัญกิจรวี
39. พัฒน์ชนัน เสน่ห์ไทย
40. วารีนันท์ ระวีโชติพัฒน์
41. ศิโรธร อยู่ฤทธิ์
42. ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
43. เกตุ พราหมณี
44. นิธิพงศ์ อภัย
45. บุญยง สาระ
46. รจเรข สหวัฒนชัย
47.นาริฐา ศุภภัคพงษ์
48. ธนโชติ วงษ์เกิด
49. สุณี นิยมเดชา
50. โสมนัส พริ้มแก้ว
51. ขจิต นาวีระ
52. สิทธิศักดิ์ มารักษ์
53. วัชรพงษ์ แซ่จื๋อ
54. วราภรณ์ สุขประเสริฐ
55. ฉัตราวุธ สุขเฉลิม
56. สุรศักดิ์ ขุมทอง
57. นันทิกร อรรคปทุม
58. พิชามญชุ์ ทองเชื้อ
59. ธัญณิชา เรืองเพ็ง
60. ว่าที่ ร.ท.ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
61. นิคม หนูทอง
62. นิตยา สงวนไทย
63. พัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี
64. ธนากร แสนคำ
65. บรรเจิด ศิยะพงษ์
66. ญาณวดี พงศากลวัชร
67. นัด อ่อนแก้ว
68.สวนเพาะรัก
69. จักรพงศ์ ขรขวา
70. ธรรมทัศน์ ธรรมปัญญวัฒน์
71. ณิชารัศม์ มนตรีอมรวงศ์
72. กิตติชัย โมราราย
73. วรัชชญา ตั้งธีระพัฒน์
74. นันทพร ประทีปทอง
75. พรชิตตา สุขานนท์
76. ตรีชาติ เลาแก้วหนู
77. ผาณิต รุจิรพิสิฐ
78. กัลยรัตน์ สหับดิน
79. นิกร พรหมคต
80.วิชาฎา ศรีสมครุฑ
81.อลงกฎ โอทอง
82. พิยะดา อุดเสน
83.ภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีปี่แก้ว
84.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
85.ญาณาธร เธียรถาวร
86. จุฑาทิพย์ วงศ์รัตน
87. พยอม น้ำแก้ว
88. จุติพร ไชยมณี
89. ทิพย์ธีรา รัมมณีย์
90. สุทธิพงษ์ ปาไหน
91.ประนอบ คงสม
92. ดร.วรี เรืองสุข
93. ศิวกร สืบศักดิ์อีเมลล์
94. พรภวิษย์ เก่งการกิจ
95. กมล เนตินานนท์
96. ทักษพร เรืองคำ
97. สุทธิชัย ปัทมจิตร
98. เสรี ศรีหะไตร
99. อาทิตย์ ชื้อสุจริตไพบูลย์
100. โชติอนันต์ พรรัตนพิทักษ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 🥳📣📣

ได้รับรางวัลกระเป๋าผ้าพับได้ จำนวน 100 รางวัล 👏😍

ในกิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน

(กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

1.ณัฐวรา แตงเสน
2.ณัฐวุธ วิลามาศ
3.ดร. บุษกริน นิติวงศ์
4.นิกร พรหมคต
5. ธีระพจน์ แสวแก้ว
6. กาญจนา ภู่เจริญ
7. จิรภา ชูดำ
8. ส.อ.เสกสรรค์ ศรีสุข
9.สรศักดิ์ เฮียบสกุล
10.อัญชนินทร์ พุทธิมงคล
11. สมัคร นามสีฐาน
12. ศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย
13.กมลรัตน์ ดินกามิน
14. สุณี ภู่สีม่วง
15.ทักษ์ดนัย นิลกำแหง
16. ธนพล จันทร์เที่ยง
17. ดุษฎี สิทธิเวช
18. อิสระวัจน์ สิทธิการุณ
19. กฤษณ์ ลิ่วธนกุล
20. ภิตินันท์ เทียนรุ่งเรืองแสง
21. พิริยพงศ์ ปานสันเทียะ
22. คารม ทองหนูรุ่ง
23. บุญชวน สุทธิเดชาภรณ
24. นิตา พัฒนพลานนท์
25. ธวัชชัย ทีปะปาล
26. อมรรัตน์ ดีแท้
27.วันวิสา ไชยบุญทัน
28. ดวงเดือน ขัติยเนตร
29. ธนิต รอดบน
30. นีรนุข เกิดกุญชร
31. ชนัญญา พานิชพงศ์
32. ณัฐโชติกานต์ อุดมบำเพ็ญบุญ
33. อดิเทพ วงศ์วิวัฒน์
34. พิมพ์จุฑา ทองรัตน์
35. นิธินาถ สายสมบัติ
36. เพียรธรรม พื้นพงษ์พัฒน์
37. ปรัชญา กาดีโลน
38. เกษม ขวัญกิจรวี
39. พัฒน์ชนัน เสน่ห์ไทย
40. วารีนันท์ ระวีโชติพัฒน์
41. ศิโรธร อยู่ฤทธิ์
42. ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
43. เกตุ พราหมณี
44. นิธิพงศ์ อภัย
45. บุญยง สาระ
46. รจเรข สหวัฒนชัย
47.นาริฐา ศุภภัคพงษ์
48. ธนโชติ วงษ์เกิด
49. สุณี นิยมเดชา
50. โสมนัส พริ้มแก้ว
51. ขจิต นาวีระ
52. สิทธิศักดิ์ มารักษ์
53. วัชรพงษ์ แซ่จื๋อ
54. วราภรณ์ สุขประเสริฐ
55. ฉัตราวุธ สุขเฉลิม
56. สุรศักดิ์ ขุมทอง
57. นันทิกร อรรคปทุม
58. พิชามญชุ์ ทองเชื้อ
59. ธัญณิชา เรืองเพ็ง
60. ว่าที่ ร.ท.ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
61. นิคม หนูทอง
62. นิตยา สงวนไทย
63. พัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี
64. ธนากร แสนคำ
65. บรรเจิด ศิยะพงษ์
66. ญาณวดี พงศากลวัชร
67. นัด อ่อนแก้ว
68.สวนเพาะรัก
69. จักรพงศ์ ขรขวา
70. ธรรมทัศน์ ธรรมปัญญวัฒน์
71. ณิชารัศม์ มนตรีอมรวงศ์
72. กิตติชัย โมราราย
73. วรัชชญา ตั้งธีระพัฒน์
74. นันทพร ประทีปทอง
75. พรชิตตา สุขานนท์
76. ตรีชาติ เลาแก้วหนู
77. ผาณิต รุจิรพิสิฐ
78. กัลยรัตน์ สหับดิน
79. นิกร พรหมคต
80.วิชาฎา ศรีสมครุฑ
81.อลงกฎ โอทอง
82. พิยะดา อุดเสน
83.ภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีปี่แก้ว
84.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
85.ญาณาธร เธียรถาวร
86. จุฑาทิพย์ วงศ์รัตน
87. พยอม น้ำแก้ว
88. จุติพร ไชยมณี
89. ทิพย์ธีรา รัมมณีย์
90. สุทธิพงษ์ ปาไหน
91.ประนอบ คงสม
92. ดร.วรี เรืองสุข
93. ศิวกร สืบศักดิ์อีเมลล์
94. พรภวิษย์ เก่งการกิจ
95. กมล เนตินานนท์
96. ทักษพร เรืองคำ
97. สุทธิชัย ปัทมจิตร
98. เสรี ศรีหะไตร
99. อาทิตย์ ชื้อสุจริตไพบูลย์
100. โชติอนันต์ พรรัตนพิทักษ์

ที่อยู่

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

รถเมล์ 8, 2, ปอ.8, 59, 511, 44, 53

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622804085

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาพัฒน์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาพัฒน์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ยินดีต้อนรับสู่ Official page

ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

บริหารงานสื่อสาธารณะ โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สศช. ร่วมกับ

การถ่ายทอดสด จากทีมงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศช.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด