กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2618 2323 ต

่อ 1000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเบอร์โทรภายในหน่วยงานที่ท่านทราบ

Website : www.prd.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/prdofficial
Twitter : https://twitter.com/prd_official
IG : https://www.instagram.com/prd_department

นายกรัฐมนตรีชี้แจงให้ความสำคัญกับ e - bidding ยืนยันรัฐบาลจะนำความโปร่งใส ธรรมาภิบาลมาสู่การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงา...
05/01/2024

นายกรัฐมนตรีชี้แจงให้ความสำคัญกับ e - bidding ยืนยันรัฐบาลจะนำความโปร่งใส ธรรมาภิบาลมาสู่การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงาน
▶️ อ่านข้อมูลทั้งหมด : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/247578
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ตรึงราคาพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน พลังงาน อาทิ ไฟฟ้า, น้ำมัน รวมถึง ก๊าซหุงต้ม ถือเป็นต้นทุนในการผลิตรวมถึงต้นท...
05/01/2024

ตรึงราคาพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน พลังงาน อาทิ ไฟฟ้า, น้ำมัน รวมถึง ก๊าซหุงต้ม ถือเป็นต้นทุนในการผลิตรวมถึงต้นทุนในการดำรงชีพของประชาชนทั่วไป
▶️ อ่านข้อมูลทั้งหมด : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/247644
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ไม่ว่าจะทำฟัน🦷 ฝากครรภ์🤰 เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย🤕สามารถยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ได้ตามนี้เล...
05/01/2024

ไม่ว่าจะทำฟัน🦷 ฝากครรภ์🤰 เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย🤕

สามารถยื่นรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม แบบออนไลน์ได้ตามนี้เลย 🤩

⚡️ แต่อย่าลืมเตรียมเอกสารเอาไว้ให้พร้อม Upload ในระบบด้วยนะ

❓หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือข้อมูลด้านอื่น สามารถสอบถามได้ที่
🏢 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
🖥️ เว็บไซต์ www.sso.go.th
📞 โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การดื่มสุรากับไวรัสโควิด -19
05/01/2024

การดื่มสุรากับไวรัสโควิด -19

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภ...
05/01/2024

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ. สมุทรสงคราม
>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.7 - 35.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.0 - 28.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.2 - 57.5 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 11.6 - 36.1 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.6 - 23.3 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 12 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.1 - 53.2 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ🏥🩺
-> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
-> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

สถานที่ห้ามขาย - ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
05/01/2024

สถานที่ห้ามขาย - ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ลงแดงคืออะไร ??
04/01/2024

ลงแดงคืออะไร ??

ปริมาณการดื่ม & ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด    #ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ
04/01/2024

ปริมาณการดื่ม & ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ

📌 มั่นใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจประเด็นสันติภาพภาคใต้ และเชื่อมั่นว่าแนวทางพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลจะทำให้เกิดความสงบส...
04/01/2024

📌 มั่นใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ใจประเด็นสันติภาพภาคใต้ และเชื่อมั่นว่าแนวทางพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลจะทำให้เกิดความสงบสุข
▶️ อ่านข้อมูลทั้งหมด : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/247357
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าของโลก▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/i...
04/01/2024

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าของโลก

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/247265
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

Kick off “30 บาทรักษาทุกที่” ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ม.ค. นี้▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/cate...
04/01/2024

Kick off “30 บาทรักษาทุกที่” ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ม.ค. นี้
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/247185
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จับมือ ...
04/01/2024

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จับมือ สนอง "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์" เดินหน้าเชื่อมข้อมูลพระ รักษาพยาบาลตามสิทธิ สำเร็จแล้ว 1.8 แสนรูป เร่งให้ครบใน พ.ค. นี้
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/247292
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ  #ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ
04/01/2024

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ #ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ

เขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบเห็นแจ้งตำรวจ "จับทันที" ฝ่าฝืนขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ...
04/01/2024

เขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบเห็นแจ้งตำรวจ "จับทันที" ฝ่าฝืนขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

📌 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2567 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go...
04/01/2024

📌 อัตราค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2567 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/247199
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

"ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"
04/01/2024

"ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"

❤️มาร่วม “ดูแลคนไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติ” ระดมทุนให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยเร็วที่สุด กับ “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อ...
04/01/2024

❤️มาร่วม “ดูแลคนไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติ” ระดมทุนให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยเร็วที่สุด กับ “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”

NITADE FUND RUN 2024 “มาRunดูแก” 🏃‍♀️
งานวิ่งที่จริงจังทุกเรื่อง...ยกเว้นเรื่องวิ่ง... หนึ่งเดียวในไทย ☝️
🎊งานวิ่งที่ครบครันความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว หรือแก๊งค์เพื่อน
ออกแบบมาให้ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ลูกหลาน วัยรุ่น หรือตัวจิ๋ว มาวิ่ง มาเดิน มาใช้เวลาสังสรรค์ด้วยกัน รวมถึง กลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะวัยไหน ก็มาสนุกได้หมด
🌳เส้นทางวิ่ง 6 km. ร่มรื่น สวยสุดในจุฬาฯ วิ่งบ่ายสี่ ไม่ต้องตื่นเช้า
✨ เสื้อ หมวก กระเป๋า เหรียญ ออกแบบพิเศษโดย Asava
😋อิ่มอร่อยกับ 60 เมนูเด่นเด็ด ณ เส้นชัย
เราจริงจังในการเลือกสรรเมนูเด็ด ดัง ถูกใจ มารวมไว้ที่เดียว อาทิเช่น
1) ร้านดังในตำนานย่านสยามสแควร์ ที่คิดถึงสุดๆ เช่น รสดีเด็ด 13 เหรียญ
2) ร้านดังใน TikTok เช่น เส้นหมี่ไก่ฉีก Emily, น้ำลำไย MR. BEAR, น้ำวุ้นใบเตย ซอยมังกร, ถังหูลู่ จากร้าน Sweet Daifuku, ไมโลโรงเรียน
3) ร้านดังตลอดกาล ที่พลาดไม่ได้จริงๆ เช่น จกโต๊ะเดียว, หมูกรอบธานี, ข้าวหน้าไก่แซ่พุ้น 97 ปี มิชลิน 5 ปีซ้อน
4) ร้านลับรสเด็ด ที่จะไม่ลับอีกต่อไป อุบไว้ให้มาเปิดตัวที่งานนี้เลย

🎉ศิลปินคนดังมาเป็นกองเชียร์ให้คุณ ความบันเทิงเพียบๆ ยืดเส้นเต้นไปกับ ภูมิ-แทค ลีดจตุรมิตรปีล่าสุด วงร็อครุ่นจิ๋ว คนดังมาเป็นกองเชียร์ นำโดย อัพ ภูมิพัฒน์ ก้อยนัตตี้ดรีม
💖และพิเศษสุดๆ โชว์สุดพิเศษ จากพี่ก้อง สหรัถ เพื่อพวกเรา ณ อุทยาน 100 ปี ตอนพระอาทิตย์ตก 🍃

📍วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2567 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
เวลา 15.00 - 18.30 น. บรรยากาศฤดูหนาว เย็นสบายๆ สวยสุดๆ

รายละเอียดครบครันและสมัครได้ที่นี่ https://shutterrunning2014.run/nitadefundrun2024
ูแก #นิเทศจุฬา #จริงจังทุกเรื่องยกเว้นเรื่องวิ่ง

เวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.
04/01/2024

เวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.

ครอบครัวของคุณจะห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างไร ?
04/01/2024

ครอบครัวของคุณจะห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างไร ?

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องอย่างไร ? กับการล่วงละเมิดทางเพศ
03/01/2024

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องอย่างไร ? กับการล่วงละเมิดทางเพศ

การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 22
03/01/2024

การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 22

ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566▶️ อ่านข้อมูล...
03/01/2024

ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/246609
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภ...
03/01/2024

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี จ.นครปฐม กรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.อ่างทอง จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.ระยอง และ จ. หนองคาย
>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.2 - 32.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.7 - 43.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.5 - 45.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.4 - 38.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.8 - 20.0 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 22 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.0 - 55.8 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ🏥🩺
-> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
-> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ครม. มีมติเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายการสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TA...
02/01/2024

ครม. มีมติเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายการสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/246615
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ครม. มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 8▶️ ...
02/01/2024

ครม. มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ 8
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/246612
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

2 มาตรการ ส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/cont...
02/01/2024

2 มาตรการ ส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/246607
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

รัฐหนุน e-Government เชื่อมข้อมูลระหว่างภาครัฐ-เอกชน เชื่อมข้อมูลแล้ว 95 หน่วยงาน เพิ่มความสะดวกให้ปชช. และภาคธุรกิจ▶️ อ...
02/01/2024

รัฐหนุน e-Government เชื่อมข้อมูลระหว่างภาครัฐ-เอกชน เชื่อมข้อมูลแล้ว 95 หน่วยงาน เพิ่มความสะดวกให้ปชช. และภาคธุรกิจ
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/246569
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ครม. เห็นชอบเพิ่มวันทำการประมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาประมงไทย คาดสร้างงานสร้างรายได้กว่า...
02/01/2024

ครม. เห็นชอบเพิ่มวันทำการประมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาประมงไทย คาดสร้างงานสร้างรายได้กว่าพันล้านบาท
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/246549
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

02/01/2024

📌 ถ่ายทอดสดไลฟ์ คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 2/1/2567

📸 รับชมวิดีโอถ่ายทอดสดนี้บน Facebook
https://fb.watch/pjpHX4Gnf5/?mibextid=ZbWKwL

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 แจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเ...
02/01/2024

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 แจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/246420
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

Easy E–Receipt เริ่มแล้ววันนี้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/cate...
02/01/2024

Easy E–Receipt เริ่มแล้ววันนี้
ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/246384
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

สถิติคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับวันส่งท้ายปีเก่าพุ่ง 2,247 คดี กรุงเทพฯ-สมุทรปราการสูงสุด 198 คดี▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ht...
02/01/2024

สถิติคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับวันส่งท้ายปีเก่าพุ่ง 2,247 คดี กรุงเทพฯ-สมุทรปราการสูงสุด 198 คดี
▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/246403
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ประกาศเฝ้าระวัง เหตุแผ่นดินไหวที่จะยังคงมีตามมาเป็นระยะ (Aftershock)กรณีฉุกเฉิน ติดต่อสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโตเกียว +8...
02/01/2024

ประกาศเฝ้าระวัง เหตุแผ่นดินไหวที่จะยังคงมีตามมาเป็นระยะ (Aftershock)
กรณีฉุกเฉิน ติดต่อสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโตเกียว +8190-4435-7812

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/246436
-----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯X :
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
🎯Web App : https://prdee.prd.go.th

ที่อยู่

เลขที่ 9 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 05:00 - 17:00
พุธ 05:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626182323

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมประชาสัมพันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด