กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 2618 2323 ต่อ 1000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเบอร์โทรภายในหน่วยงานที่ท่านทราบ
Website : www.prd.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/prdofficial
Twitter : https://twitter.com/prd_official
IG : https://www.instagram.com/prd_department

เปิดเหมือนปกติ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตพลาสติก#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้...
05/07/2021

ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตพลาสติก

#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้ว #ระเบิดกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #เม็ดโฟม #ไพลีสไตรีน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตพลาสติก

#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้ว #ระเบิดกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #เม็ดโฟม #ไพลีสไตรีน

กรมควบคุมมลพิษ คำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในพื้นที่ไฟไหม้จังหวัดสมุทรปราการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ดำเนินการคำน...
05/07/2021

กรมควบคุมมลพิษ คำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในพื้นที่ไฟไหม้จังหวัดสมุทรปราการ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ดำเนินการคำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีน กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ Box Model ซึ่งใช้ข้อมูลอัตราการระบายจากแหล่งกำเนิด มาประมวลผลร่วมกับสภาพอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ โดยคำนวณจากรัศมี ใน 3 ระยะ ได้แก่
ระยะ 1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ซึ่งจากการคำนวณจะได้ค่าความเข้มข้นของสารสไตรีน ดังนี้
รัศมี 1 กิโลเมตร มีค่า 1,035.47 ppm
รัศมี 3 กิโลเมตร มีค่า 86.43 ppm
รัศมี 5 กิโลเมตร มีค่า 51.77 ppm
ทั้งนี้ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน กำหนดค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันของสารสไตรีนไว้ 3 ระดับ ได้แก่
👉ระดับที่ 1 มีค่า 20 ppm
(ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน)
👉ระดับที่ 2 มีค่า 130 ppm
( ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่ร้ายแรง)
👉ระดับที่ 3 มีค่า 1,100 ppm
(ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต)

#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้ว #ระเบิดกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #เม็ดโฟม #ไพลีสไตรีน

กรมควบคุมมลพิษ คำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในพื้นที่ไฟไหม้จังหวัดสมุทรปราการ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ดำเนินการคำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีน กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ Box Model ซึ่งใช้ข้อมูลอัตราการระบายจากแหล่งกำเนิด มาประมวลผลร่วมกับสภาพอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ โดยคำนวณจากรัศมี ใน 3 ระยะ ได้แก่
ระยะ 1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ซึ่งจากการคำนวณจะได้ค่าความเข้มข้นของสารสไตรีน ดังนี้
รัศมี 1 กิโลเมตร มีค่า 1,035.47 ppm
รัศมี 3 กิโลเมตร มีค่า 86.43 ppm
รัศมี 5 กิโลเมตร มีค่า 51.77 ppm
ทั้งนี้ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน กำหนดค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันของสารสไตรีนไว้ 3 ระดับ ได้แก่
👉ระดับที่ 1 มีค่า 20 ppm
(ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน)
👉ระดับที่ 2 มีค่า 130 ppm
( ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่ร้ายแรง)
👉ระดับที่ 3 มีค่า 1,100 ppm
(ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต)

#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้ว #ระเบิดกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #เม็ดโฟม #ไพลีสไตรีน

ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมิคอล ซอยกิ่งแก้ว 21 จ.สมุทรปราการ ระเบิด ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพั...
05/07/2021

ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมิคอล ซอยกิ่งแก้ว 21 จ.สมุทรปราการ ระเบิด ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

#สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ #โรงงานหมิงตี้เคมิคอล #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมิคอล ซอยกิ่งแก้ว 21 จ.สมุทรปราการ ระเบิด ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

#สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ #โรงงานหมิงตี้เคมิคอล #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

สธ.ห่วงไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม ส่งทีมคัดกรองสุขภาพประชาชนและดูแลสิ่งแวดล้อม.กระทรวงสาธารณสุข เผยเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม พบสา...
05/07/2021

สธ.ห่วงไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม ส่งทีมคัดกรองสุขภาพประชาชนและดูแลสิ่งแวดล้อม
.
กระทรวงสาธารณสุข เผยเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม พบสารเคมีที่กระทบกับระบบทางเดินหายใจ ส่งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์อพยพ 7 แห่ง พร้อมสั่งการ สคร.6 ชลบุรีคัดกรองสุขภาพประชาชนและให้ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ให้ความรู้การดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง รวมทั้งให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดเหตุ
.
นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่อาชีวเวชกรรมและฝ่ายเวชกรรม รพ.บางพลี สสอ.บางพลี รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่เข้าดูแลประชาชน ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกที่ศูนย์อพยพ 7 แห่งเกือบ 2,000 คน ได้แก่ วัดบางพลีใหญ่กลาง,รร.คลองบางกระบือ ,รร.ปริญญานุสรณ์ฯ ,ศาลพ่อแหลม , วัดบางโฉลงใน ,วัดบางโฉลงนอกและวัดบางพลีใหญ่ใน และประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานสารเคมี นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักควบคุมป้องกันโรคที่6 ชลบุรี ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานสารเคมี ประสานศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองรวมทั้งให้คำแนะนำด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดเหตุ
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/28061

สธ.ห่วงไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม ส่งทีมคัดกรองสุขภาพประชาชนและดูแลสิ่งแวดล้อม
.
กระทรวงสาธารณสุข เผยเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม พบสารเคมีที่กระทบกับระบบทางเดินหายใจ ส่งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์อพยพ 7 แห่ง พร้อมสั่งการ สคร.6 ชลบุรีคัดกรองสุขภาพประชาชนและให้ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ให้ความรู้การดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง รวมทั้งให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดเหตุ
.
นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่อาชีวเวชกรรมและฝ่ายเวชกรรม รพ.บางพลี สสอ.บางพลี รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่เข้าดูแลประชาชน ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกที่ศูนย์อพยพ 7 แห่งเกือบ 2,000 คน ได้แก่ วัดบางพลีใหญ่กลาง,รร.คลองบางกระบือ ,รร.ปริญญานุสรณ์ฯ ,ศาลพ่อแหลม , วัดบางโฉลงใน ,วัดบางโฉลงนอกและวัดบางพลีใหญ่ใน และประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานสารเคมี นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักควบคุมป้องกันโรคที่6 ชลบุรี ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานสารเคมี ประสานศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองรวมทั้งให้คำแนะนำด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดเหตุ
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/28061

👮👮 สตช. จัดสายตรวจดูแลศูนย์อพยพและบริเวณโดยรอบ จากเหตุโรงงานระเบิด.พล.ต.ต.ญาณพงศ์  โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ  เผยว่...
05/07/2021

👮👮 สตช. จัดสายตรวจดูแลศูนย์อพยพและบริเวณโดยรอบ จากเหตุโรงงานระเบิด
.
พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เผยว่า
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยสถานการณ์โรงงานสารเคมีผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด ในพื้นที่ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จากความไม่ปลอดภัยในที่อยู่อาศัย จึงต้องอพยพไปยังศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ ที่ทางราชการจัดให้
.
สำหรับในคืนนี้ และห้วงเวลาต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผบ.ตร. ได้กำชับให้ตำรวจพื้นที่จัดกำลังสายตรวจ ตรวจตราบริเวณศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบที่ประชาชนมาพักอาศัย ไม่ให้มีการก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนแก่ประชาชน
.
หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2740 3211 หรือ หากพบเห็นเหตุ บุคคลและสิ่งของต้องสงสัย สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชม.

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #เพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

👮👮 สตช. จัดสายตรวจดูแลศูนย์อพยพและบริเวณโดยรอบ จากเหตุโรงงานระเบิด
.
พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เผยว่า
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ห่วงใยสถานการณ์โรงงานสารเคมีผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด ในพื้นที่ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จากความไม่ปลอดภัยในที่อยู่อาศัย จึงต้องอพยพไปยังศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ ที่ทางราชการจัดให้
.
สำหรับในคืนนี้ และห้วงเวลาต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผบ.ตร. ได้กำชับให้ตำรวจพื้นที่จัดกำลังสายตรวจ ตรวจตราบริเวณศูนย์อพยพผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้และบริเวณโดยรอบที่ประชาชนมาพักอาศัย ไม่ให้มีการก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนแก่ประชาชน
.
หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2740 3211 หรือ หากพบเห็นเหตุ บุคคลและสิ่งของต้องสงสัย สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชม.

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #เพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

ตำรวจยืนยันพร้อมดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการอย่างเต็มกำลัง#ศูนย์...
05/07/2021

ตำรวจยืนยันพร้อมดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการอย่างเต็มกำลัง

#ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการ
#โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด

ตำรวจยืนยันพร้อมดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการอย่างเต็มกำลัง

#ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการ
#โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการสามารถขอความช่วยเหลือและพักพิงชั่วคราวได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผ...
05/07/2021

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการสามารถขอความช่วยเหลือและพักพิงชั่วคราวได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ จำนวน 8 จุด

#ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการ
#โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการสามารถขอความช่วยเหลือและพักพิงชั่วคราวได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ จำนวน 8 จุด

#ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการ
#โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด

05/07/2021
05/07/2021

18.55 น.จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรเป็นรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก บางพลี

ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานกับจังหวัดสมทุรปราการ ได้รับการยืนยันยังคงเป็นรัศมี 5 กิโลเมตร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศเดิม ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ในการประกาศให้ประชาชนอพยพเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการจากจังหวัดเท่านั้น #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

05/07/2021

Update ! 17.07 น. สถานที่พักพิงชั่วคราวและยอดรวมผู้อพยพจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการ

#โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด

🏡🏡 นายกฯ กักตัวปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนตัวทันที หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด ร่วมงานเปิด Phuket Sandbox ขณะที่ผลตรวจยังเป็น “ลบ...
05/07/2021

🏡🏡 นายกฯ กักตัวปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนตัวทันที หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด ร่วมงานเปิด Phuket Sandbox ขณะที่ผลตรวจยังเป็น “ลบ” ➰➰
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความกังวลและห่วงใย หลังเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ Phuket Sandbox (1 ก.ค.) ที่ผ่านมา และทราบภายหลังว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมงานด้วย
.
🩺🩺 ดังนั้น นายกฯ จึงจะใช้เวลาช่วงนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการติดตามและบริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเอง เพื่อคลายความวิตกกังวลของภาคส่วนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ยืนยันว่านายกฯ ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า ประเทศยังเดินไปข้างหน้า และยังต้องดูแลแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยผลตรวจเป็นลบ และที่ผ่านมาก็ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และยังคงตรวจเป็นระยะต่อไป
.
อย่างไรก็ตาม นายกฯ ยังขอความร่วมมือทุกคน ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชันในพื้นที่ที่กำหนด แม้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วก็ตาม
.
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กักตัว #โควิด #PhuketSandbox #นายกรัฐมนตรี

🏡🏡 นายกฯ กักตัวปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนตัวทันที หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด ร่วมงานเปิด Phuket Sandbox ขณะที่ผลตรวจยังเป็น “ลบ” ➰➰
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความกังวลและห่วงใย หลังเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการ Phuket Sandbox (1 ก.ค.) ที่ผ่านมา และทราบภายหลังว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมงานด้วย
.
🩺🩺 ดังนั้น นายกฯ จึงจะใช้เวลาช่วงนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการติดตามและบริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเอง เพื่อคลายความวิตกกังวลของภาคส่วนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ยืนยันว่านายกฯ ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า ประเทศยังเดินไปข้างหน้า และยังต้องดูแลแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยผลตรวจเป็นลบ และที่ผ่านมาก็ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และยังคงตรวจเป็นระยะต่อไป
.
อย่างไรก็ตาม นายกฯ ยังขอความร่วมมือทุกคน ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชันในพื้นที่ที่กำหนด แม้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วก็ตาม
.
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กักตัว #โควิด #PhuketSandbox #นายกรัฐมนตรี

🚁 🚁 ปภ. เผยหลังเฮลิคอปเตอร์บินเทโฟมดับเพลิง การลุกไหม้ลดลง แต่ยังมีบางส่วนกลับมาปะทุ .16.55 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ...
05/07/2021

🚁 🚁 ปภ. เผยหลังเฮลิคอปเตอร์บินเทโฟมดับเพลิง การลุกไหม้ลดลง แต่ยังมีบางส่วนกลับมาปะทุ
.
16.55 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยหลังจากที่นักบินและกำลังพลของกองทัพบกได้ร่วมกับ ปภ. นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 2 ลำ ขึ้นบินเทโฟมดับเพลิง ทีมภาคพื้นดินพบว่าการลุกไหม้ลดลง แต่ยังมีบางส่วนกลับมาปะทุไหม้ จึงได้ประสานจังหวัดสมุทรปราการนำทีมปฏิบัติการเข้าปฏิบัติการดับไฟ ทั้งหน่วยดับเพลิงของ กทม. และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
.
กำลังพลของ ทบ. ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตของ ปภ. เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทั้ง 2 ลำ จะยังคง stand by ประเมินการปฏิบัติการทางอากาศและทางภาคพื้นดินสลับกันไปตามสถานการณ์
.
ปภ. ได้สั่งการให้ศูนย์ ปภ. เขตใกล้เคียงนำรถไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสนับสนุนการทำงานในภาคกลางคืนแล้ว
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด

🚁 🚁 ปภ. เผยหลังเฮลิคอปเตอร์บินเทโฟมดับเพลิง การลุกไหม้ลดลง แต่ยังมีบางส่วนกลับมาปะทุ
.
16.55 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยหลังจากที่นักบินและกำลังพลของกองทัพบกได้ร่วมกับ ปภ. นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 2 ลำ ขึ้นบินเทโฟมดับเพลิง ทีมภาคพื้นดินพบว่าการลุกไหม้ลดลง แต่ยังมีบางส่วนกลับมาปะทุไหม้ จึงได้ประสานจังหวัดสมุทรปราการนำทีมปฏิบัติการเข้าปฏิบัติการดับไฟ ทั้งหน่วยดับเพลิงของ กทม. และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
.
กำลังพลของ ทบ. ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตของ ปภ. เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทั้ง 2 ลำ จะยังคง stand by ประเมินการปฏิบัติการทางอากาศและทางภาคพื้นดินสลับกันไปตามสถานการณ์
.
ปภ. ได้สั่งการให้ศูนย์ ปภ. เขตใกล้เคียงนำรถไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสนับสนุนการทำงานในภาคกลางคืนแล้ว
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด

🚨🚨 ด่วน!! อธิบดีอุตุฯ เตือนปชช.ระวังน้ำฝนปนสารพิษ โรงงานระเบิดช่วงเย็นวันนี้ 🚨🚨.วันที่ 5 กรกฎาคม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธ...
05/07/2021

🚨🚨 ด่วน!! อธิบดีอุตุฯ เตือนปชช.ระวังน้ำฝนปนสารพิษ โรงงานระเบิดช่วงเย็นวันนี้ 🚨🚨
.
วันที่ 5 กรกฎาคม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว 21 ม.15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา โดยแรงระเบิดส่งผลให้ตัวอาคารของโรงงานได้รับความเสียหาย ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง ว่า เบื้องต้นจากการสำรวจทิศทางลม ทั้งในระดับผิวพื้นและระดับเพดานอากาศ พบว่า จากจุดเกิดเหตุลมจะพัดกลุ่มหมอกควันจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก
.
นายณัฐพล กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วง คือ ช่วงบ่ายถึงค่ำ บริเวณ กทม.และปริมณฑล อาจมีฝนเพิ่มขึ้น หากฝนลงไปชะล้างกลุ่มควันเหล่านี้ซึ่งเป็นสารพิษ และตกลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบ่อน้ำ อาจส่งผลต่อประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้ำช่วงนี้ โดยในช่วง 1-2 วันนี้ ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

🚨🚨 ด่วน!! อธิบดีอุตุฯ เตือนปชช.ระวังน้ำฝนปนสารพิษ โรงงานระเบิดช่วงเย็นวันนี้ 🚨🚨
.
วันที่ 5 กรกฎาคม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว 21 ม.15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา โดยแรงระเบิดส่งผลให้ตัวอาคารของโรงงานได้รับความเสียหาย ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง ว่า เบื้องต้นจากการสำรวจทิศทางลม ทั้งในระดับผิวพื้นและระดับเพดานอากาศ พบว่า จากจุดเกิดเหตุลมจะพัดกลุ่มหมอกควันจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก
.
นายณัฐพล กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วง คือ ช่วงบ่ายถึงค่ำ บริเวณ กทม.และปริมณฑล อาจมีฝนเพิ่มขึ้น หากฝนลงไปชะล้างกลุ่มควันเหล่านี้ซึ่งเป็นสารพิษ และตกลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบ่อน้ำ อาจส่งผลต่อประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้ำช่วงนี้ โดยในช่วง 1-2 วันนี้ ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งตัวเองเพื่อดูระยะที่ปลอดภัยได้จาก link นี้https://mapdemo.longdo.com/fire-soi-king-kaew/.ถ้าในร...
05/07/2021

ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งตัวเองเพื่อดูระยะที่ปลอดภัยได้จาก link นี้
https://mapdemo.longdo.com/fire-soi-king-kaew/
.
ถ้าในรัศมี
5 km. อพยพด่วนที่สุด
7 km. เฝ้าระวังสูงสุด
10 km. เฝ้าระวัง
.
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งตัวเองเพื่อดูระยะที่ปลอดภัยได้จาก link นี้
https://mapdemo.longdo.com/fire-soi-king-kaew/
.
ถ้าในรัศมี
5 km. อพยพด่วนที่สุด
7 km. เฝ้าระวังสูงสุด
10 km. เฝ้าระวัง
.
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการสามารถเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ตามสถานที่ด้านล่างหรื...
05/07/2021

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการสามารถเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ตามสถานที่ด้านล่าง
หรือติดต่อประสานงานหมายเลข 065-9513465

#โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด #ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสมุทรปราการสามารถเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ตามสถานที่ด้านล่าง
หรือติดต่อประสานงานหมายเลข 065-9513465

#โรงงานหมิงตี้เคมิคอลระเบิด #ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

📣📣กรมอนามัย ห่วง‼️ไฟไหม้-ระเบิด โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก แนะปฏิบัติตัวหลังสัมผัสกับสารเคมีรั่วไหล และวิธีปฐมพยาบาลเบื...
05/07/2021

📣📣กรมอนามัย ห่วง‼️ไฟไหม้-ระเบิด โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก แนะปฏิบัติตัวหลังสัมผัสกับสารเคมีรั่วไหล และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น หวั่นกระทบต่อสุขภาพ
.
🔸🔸[ 5 ก.ค. 64 ]นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้-ระเบิด โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 เวลาประมาณ 03.30 น อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งพบว่าเกิดเพลิงไหม้ตัวอาคารโรงงานอย่างรุนแรง และมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ แรงอัดทำให้บ้านเรือนและโรงงานที่อยู่โดยรอบข้างรัศมี 500 เมตร ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบ ถังเคมีขนาด 2,000 ตันระเบิดภายในบริษัทมีแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เป็นวงกว้าง และมีควันดำฟุ้งกระจายไปในรัศมีหลายกิโลเมตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือประชาชนอพยพออกจากพื้นที่อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
.
💥💥เนื่องจากสารเคมีเป็นสไตรีนโมโนเมอร์ที่เป็นของเหลว ไวไฟ เมื่อติดไฟจะให้ควันหรือก๊าซที่ระคายเคืองหรือเป็นพิษ จึงห้ามอยู่ใกล้เปลวไฟและประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ สารนี้มีอันตรายต่อระบบอวัยวะสำคัญของร่างกาย ทั้งระบบ ทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบสร้างเลือด ตับ และระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อได้รับไอระเหยของสารนี้ทางการสูดดมส่งผลให้เวียนศีรษะ ง่วงซึม ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย หมดสติ จะต้องย้ายผู้ป่วยไปบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที
.
⏩⏩หากได้รับทางผิวหนังจะมีอาการผิวหนังแดง ปวด ให้ใช้วิธีล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
.
⏩⏩หากสัมผัสสารทางดวงตาจะทำให้ระคายเคืองตา ตาแดง ปวดตา จึงควรล้างตาด้วยน้ำ ในปริมาณมาก ๆ เช่นกัน เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
.
“ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีสารเคมีรั่วไหลออกมา ประชาชนควรตั้งสติ และปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
1.)✅อพยพออกจากพื้นที่ทันทีตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ และอยู่เหนือลม หรืออยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการสูดดมควัน
2.)✅กรณีที่สัมผัสควันไฟหรือไอระเหยจากสารเคมีให้รีบนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ หากสารเคมีเปื้อนผิวหนังให้ล้างและทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ แต่ถ้าสัมผัสสารเคมีหรือโดนไอระเหยเข้าดวงตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง และโทรเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669
3.)✅เมื่อออกจากพื้นที่ได้แล้ว หากพบว่ามีคนติดอยู่ห้ามกลับเข้าไปด้วยตนเองเด็ดขาด ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
4.)✅ติดตามข้อมูลสถานการณ์ จากหน่วยงานภาครัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
5.)✅ถึงแม้เหตุการณ์ไฟไหม้จะสงบลงแล้ว ยังไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสสารเคมีในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
📌📌สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หากเหตุการณ์สงบแล้วและกลับเข้าบ้านต้องประเมินสถานภาพตนเองและคนใกล้ชิด หากพบมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันที”อธิบดีกรมอนามัย
ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
( 05/07/2564 )
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

📣📣กรมอนามัย ห่วง‼️ไฟไหม้-ระเบิด โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก แนะปฏิบัติตัวหลังสัมผัสกับสารเคมีรั่วไหล และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น หวั่นกระทบต่อสุขภาพ
.
🔸🔸[ 5 ก.ค. 64 ]นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้-ระเบิด โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 เวลาประมาณ 03.30 น อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งพบว่าเกิดเพลิงไหม้ตัวอาคารโรงงานอย่างรุนแรง และมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ แรงอัดทำให้บ้านเรือนและโรงงานที่อยู่โดยรอบข้างรัศมี 500 เมตร ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบ ถังเคมีขนาด 2,000 ตันระเบิดภายในบริษัทมีแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เป็นวงกว้าง และมีควันดำฟุ้งกระจายไปในรัศมีหลายกิโลเมตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือประชาชนอพยพออกจากพื้นที่อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
.
💥💥เนื่องจากสารเคมีเป็นสไตรีนโมโนเมอร์ที่เป็นของเหลว ไวไฟ เมื่อติดไฟจะให้ควันหรือก๊าซที่ระคายเคืองหรือเป็นพิษ จึงห้ามอยู่ใกล้เปลวไฟและประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ สารนี้มีอันตรายต่อระบบอวัยวะสำคัญของร่างกาย ทั้งระบบ ทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบสร้างเลือด ตับ และระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อได้รับไอระเหยของสารนี้ทางการสูดดมส่งผลให้เวียนศีรษะ ง่วงซึม ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย หมดสติ จะต้องย้ายผู้ป่วยไปบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที
.
⏩⏩หากได้รับทางผิวหนังจะมีอาการผิวหนังแดง ปวด ให้ใช้วิธีล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
.
⏩⏩หากสัมผัสสารทางดวงตาจะทำให้ระคายเคืองตา ตาแดง ปวดตา จึงควรล้างตาด้วยน้ำ ในปริมาณมาก ๆ เช่นกัน เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
.
“ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีสารเคมีรั่วไหลออกมา ประชาชนควรตั้งสติ และปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
1.)✅อพยพออกจากพื้นที่ทันทีตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ และอยู่เหนือลม หรืออยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการสูดดมควัน
2.)✅กรณีที่สัมผัสควันไฟหรือไอระเหยจากสารเคมีให้รีบนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ หากสารเคมีเปื้อนผิวหนังให้ล้างและทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ แต่ถ้าสัมผัสสารเคมีหรือโดนไอระเหยเข้าดวงตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง และโทรเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669
3.)✅เมื่อออกจากพื้นที่ได้แล้ว หากพบว่ามีคนติดอยู่ห้ามกลับเข้าไปด้วยตนเองเด็ดขาด ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
4.)✅ติดตามข้อมูลสถานการณ์ จากหน่วยงานภาครัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
5.)✅ถึงแม้เหตุการณ์ไฟไหม้จะสงบลงแล้ว ยังไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสสารเคมีในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
📌📌สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หากเหตุการณ์สงบแล้วและกลับเข้าบ้านต้องประเมินสถานภาพตนเองและคนใกล้ชิด หากพบมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันที”อธิบดีกรมอนามัย
ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
( 05/07/2564 )
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

ที่อยู่

เลขที่ 9 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 05:00 - 17:00
พุธ 05:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

026182323

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมประชาสัมพันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

กรมประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2618 2323 ต่อ 1000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเบอร์โทรภายในหน่วยงานที่ท่านทราบ Website : www.prd.go.th Facebook : https://www.facebook.com/prdofficial Twitter : https://twitter.com/prd_official IG : https://www.instagram.com/prdnews/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการร้องเรียนการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ปล่อยผู้ป่วยนอนจนเกิดแผลกดทับขนาดใหญ่ ก่อนเข้ารักษา ไม่มีแผล (ภาพแผลน่ากลัว ขออนุญาตไม่ลงรูป!)
ตื่น ตื่น ตื่นเถิดผู้ใหญ่.... พวกหนูต้องการการปกป้องคุ้มครอง!!! อ่าน https://www.facebook.com/1660335044182511/posts/2957309011151768/?d=n
ความหวังมนุษย์อยู่ด้วยความหวังก้าวหน้าพัฒนาการและปกปักสิ้นหวังคือสถานภาพไร้ค่าแห่งเกริกมนุษย์กรรม ความหวังคือก้าวไกลเสรีภาพตระการสุขวิจิตรสรรและบันเทิงเริงสวยสดงดงามสรวยหวายและเพริศพริ้งไพเราะแห่งทุกท่วงทำนองคีตะวิลาสนี้ชื่อรมณีย์ยาภรณ์แล้.วรเจษต์
บากหมายถึงบากบั่นอันลำบาก แล้วเมื่อลำบากคือยากแสน เนติพลนิยมหมักหมมแคลน สิ้นสุดคลอนแคลนเนตินิยม
ขอทราบ เรื่อง การปลดล็อกกระท่อม จากบัญชียาเสพติดให้โทษ ว่าประกาศแล้วยังครับ
มา(ฉีดยา)กันเถิด https://www.facebook.com/228901777296089/posts/1581988798654040/
เตรียมอพยพคนไทย https://www.facebook.com/100008441590495/posts/2730217183936308/
อยากให้เร่งอัดโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้ชีวิตประจำวันช่วงโควิดในสื่อสารมลชนต่างๆด่วนเลยค่ะ เรียกประชุมสถานีโทรทัศน์ แอดมินเพจ ยูทูปเบอร์และนักโฆษณามาช่วยเถอะค่ะ งานสาธารณสุขจะเบาลงมาก แนะนำให้ทำเป็นโฆษณาสั้นๆแบบอย่ามองข้ามความปลอดภัย
ทำไมปัญหาเรื่องรพ.คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนาไม่ขึ้นวันให้จองในหมอพร้อมทั้งๆที่อายุ60มีสิทธฺ์ได้วัคซีนโควิด ทำไมยังไม่แก้ไขอีกรอมาเกิน24ชมแล้ว หรือไม่ก็เพิ่มทางเลือกให้เค้าจองที่อื่นได้เท่าเทียมกับชาวบ้านคนอื่นๆ ทำไมจำกัดให้จองได้ที่เดียว ที่ๆซึ่งไม่รับจองวัน ถามทุกรพ ใกล้บ้านก็ไม่สามารถลงทะเบียนให้ได้ เบอร์ก็ไม่ติดทำไมมันแย่ได้ขนาดนี้ ลบโพสเป็นอย่างเดียวแล้วชาตินี้จะได้ฉีดวัคซีนไม่ ทำเป็นแค่นี้จริงๆหรือ
ทำไมไม่แก้ปัญหาเรื่องรพ.คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนาไม่ขึ้นวันให้จองในหมอชนะวันทั้งๆที่อายุ60มีสิทธฺ์ได้วัคซีนโควิด ทำไมยังไม่แก้ไขอีกรอมาเกิน24ชมแล้ว หรือไม่ก็เพิ่มทางเลือกให้เค้าจองที่อื่นได้เท่าเทียมกับชาวบ้านคนอื่นๆ ทำไมจำกัดให้จองได้ที่เดียว ที่ๆซึ่งไม่รับจองวัน ถามทุกรพ ใกล้บ้านก็ไม่สามารถลงทะเบียนให้ได้ เบอร์ก็ไม่ติดทำไมมันแย่ได้ขนาดนี้
ใช้