Clicky

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2618 2323 ต

กรมประชาสัมพันธ์

เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2618 2323 ต

เปิดเหมือนปกติ

📣📣อย. อายัด‼️บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี ตรวจหาสารตกค้างอันตราย👉👉นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ...
27/01/2023

📣📣อย. อายัด‼️บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี ตรวจหาสารตกค้างอันตราย

👉👉นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานอาหารและยาไต้หวัน พบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี “Nongshim Shin Ramyun Black Bowl (Tofu Kimchi)” มีสารกำจัดศัตรูพืชเอทิลีนออกไซด์ ตกค้างในบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรส ในปริมาณ 0.075 มก./กก. โดยไม่ได้ระบุรุ่นการผลิตของสินค้าที่พบปัญหานั้น

📌📌สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการนำเข้าบะหมี่ดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศไทย ในชื่อ ชิน ราเมียน แบล็ค โบวล์ โทฟู กิมจิ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุงรสเผ็ดผสมเต้าหู้และกิมจิ ถ้วยใหญ่) (ตรา นงชิม) เลขสารบบอาหาร 10-3-07945-5-0811 ผู้นำเข้าคือ บริษัท โปรไทย จำกัด เลขที่ 359 ซอยลาซาล 22 ถนนสุขุมวิท 105
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ มีการนำเข้ามา 2 ครั้ง คือ รุ่นวันหมดอายุ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 480 ถ้วย และรุ่นวันหมดอายุ 8 พฤษภาคม 2566 จำนวน 2,560 ถ้วย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. ได้ดำเนินการอายัดสินค้าทั้งหมดและเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ และจะแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว.....

▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/154007
-------------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะ เช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรมทุกครั้ง.นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำน...
27/01/2023

กระทรวงการคลัง เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะ เช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรมทุกครั้ง
.
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งบางแห่งอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหากับสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ระมัดระวัง และตรวจสอบรายชื่อว่าบริษัทที่จะทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th
.
อ่านเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/153996
--------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพัน

📌📌เริ่มแล้ว “โครงการโคบาลจังหวัดชายแดนใต้” ยกระดับโคเนื้อสู่ตลาดฮาลาล สร้างรายได้ชุมชน----------------------------------...
27/01/2023

📌📌เริ่มแล้ว “โครงการโคบาลจังหวัดชายแดนใต้” ยกระดับโคเนื้อสู่ตลาดฮาลาล สร้างรายได้ชุมชน
------------------------------------------------
👉👉นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้เห็นชอบ “โครงการโคบาลชายแดนใต้” ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2565-2571) โดยให้ใช้งบประมาณทั้งหมดจากการกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1.5 พันล้านบาท ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ทำหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินการยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว นำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) โดย เมือวานนี้ (26.ม.ค.65) ได้มีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กับวิสาหกิจชุมชนนำร่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 13 กลุ่ม และจังหวัดนราธิวาส 1 กลุ่ม รวมวงเงินทั้งสิ้น 54 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ และยกระดับสินค้าโคเนื้อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สามารถเจาะตลาดฮาลาลโลก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน....

▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด
https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/153910
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “3 ทศวรรษ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ” ชิงเงินรางวั...
27/01/2023

กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “3 ทศวรรษ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดรับทั้งภาพจากกล้องดิจิทัล และกล้องโทรศัพท์มือถือ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม นี้
--------------------------------------

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษ “พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ” ซึ่งกองทัพอากาศร่วมกับประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีที่ตั้งอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยกำหนดแนวคิดในการประกวด คือ “3 ทศวรรษ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ” ซึ่งหมายรวมถึง มุมมองการถ่ายภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และจะต้องเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพอากาศ

สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล
2. ประเภทภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

รางวัลรวมกว่า 90,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล
- ชนะเลิศ : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- ชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท
- ชนะเลิศอันดับ 3 : เงินรางวัล 10,000 บาท

2. ประเภทภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
- ชนะเลิศ : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- ชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 7,000 บาท
- ชนะเลิศอันดับ 3 : เงินรางวัล 5,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล ได้แก่
- รางวัลผลโหวตคะแนนนิยม เงินรางวัล : 5,000 บาท
- รางวัลภาพประทับใจผู้บัญชาการทหารอากาศ เงินรางวัล : 5,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านทาง e-mail : [email protected] โดยแนบไฟล์ภาพถ่าย พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ติดตามหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่เฟซบุ๊ก “พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ” และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1172

--------------------------------------

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
26 มกราคม 2565

📣 พูดคุยแบบเป็นกันเอง กับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น "ปราบยาเสพติด ผลิตกฎหมายใหม่ เพิ่...
27/01/2023

📣 พูดคุยแบบเป็นกันเอง กับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น "ปราบยาเสพติด ผลิตกฎหมายใหม่ เพิ่มเงินเยียวยา ส่งเสริมเกษตร ไม่ทอดทิ้งผู้ต้องขัง ด้วยนิคมราชทัณฑ์ 4 ภาค" พร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยกับประชาชน
.
ในรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"
.
▪️ ติดตามกันแบบสด ๆ วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.02 น. - 09.00 น.
.
▪️ ทาง FM 92.50 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ พร้อมรับชมออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก Radio Thailand Live
.
👉 ร่วมฝากคำถามได้ที่ 02-2769717 , 02-2769721 และทางเฟซบุ๊ก Radio Thailand Live ได้เลย

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย เป็นลำดับที่ 191 ✨🎉 มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก (N...
26/01/2023

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย เป็นลำดับที่ 191 ✨
🎉 มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก
(Num Dok Mai Si Thong Phitsanulok Mango
หรือ Mamuang Num Dok Mai Si Thong Phitsanulok) 🎊
หมายถึง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มีลักษณะทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวล ไม่ช้ำง่าย ผลสุกเนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น เนียน ไม่มีเสี้ยนเ เนื้อแห้ง
ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง
ปลูกในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง
และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Cr. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

❄❄ หนาวกันอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 28 - 31 ม.ค. 66 อุณหภูมิลดอีก 2 - 4 องศาฯ ส่วนภาคใต้ ยังเจอฝนตกหนัก คลื่นลมแรง.กรมอุ...
26/01/2023

❄❄ หนาวกันอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 28 - 31 ม.ค. 66 อุณหภูมิลดอีก 2 - 4 องศาฯ ส่วนภาคใต้ ยังเจอฝนตกหนัก คลื่นลมแรง
.
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงสภาพอากาศในช่วงนี้จะมี มวลอากาศเย็น มาอีกระลอก ในช่วงวันที่ 28 - 31 ม.ค. 66 ทำให้อากาศหนาวเย็น ลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาฯ
.
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือน เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 15 (36/2566) มีผลกระทบในช่วงวันที่ 27 - 30 มกราคม 2566 โดยมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล

ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

💥💥ย้ำ ร้านอาหารใส่กัญชา ต้องติดป้าย แสดงสัญลักษณ์ - แสดงข้อความเตือนให้ชัดเจน---------------------------------------👉👉นา...
26/01/2023

💥💥ย้ำ ร้านอาหารใส่กัญชา ต้องติดป้าย แสดงสัญลักษณ์ - แสดงข้อความเตือนให้ชัดเจน
---------------------------------------
👉👉นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้บริโภคแพ้กัญชาในอาหาร และขนมนั้น กรมอนามัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ย่านตลิ่งชันร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยย้ำเตือนร้านอาหารที่มีการทำ ปรุง หรือประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาในอาหารปรุงสำเร็จ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์หรือแสดงข้อความเตือนให้ชัดเจน และแสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.....
▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด
https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/153568
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง.นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโร...
26/01/2023

สถานการณ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
.
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 15–21 มกราคม 2566 รายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 627 ราย เฉลี่ยวันละ 90 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 277 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 178 ราย ผู้เสียชีวิต 44 ราย เฉลี่ยวันละ 6 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 32.3 โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 มีผู้หายป่วย สะสม 2,593 ราย เสียชีวิต สะสม 167 ราย
.
อ่านเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/153551
--------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพั

🙏🏻✨ทำบุญเสริมพลังรับปีกระต่าย🐰✨ด้วยการสมทบทุน "กองทุน 30 พฤษภาฯ"เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยด้อยโอกาส และพระภิกษุ...
26/01/2023

🙏🏻✨ทำบุญเสริมพลังรับปีกระต่าย🐰✨ด้วยการสมทบทุน "กองทุน 30 พฤษภาฯ"

เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยด้อยโอกาส และพระภิกษุสามเณรอาพาธ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

📱💰ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่าน Mobile Banking Application ระบบ e-Donation

**ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จ**

❤️ความสุขของการให้ ความงดงามของการแบ่งปัน❤️
ข้อมูล :โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

7 ช่องทาง แจ้งเบาะแสทุจริต1. แจ้งเป็นหนังสือ โดยทำหนังสือเรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยยื่นด้วยตนเอง, มอบหมายผู้แท...
26/01/2023

7 ช่องทาง แจ้งเบาะแสทุจริต

1. แจ้งเป็นหนังสือ โดยทำหนังสือเรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยยื่นด้วยตนเอง, มอบหมายผู้แทน, ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางอีเมล์
2. แจ้งเป็นวาจาต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ทั่วประเทศ
3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ www.nacc.go.th
4. แจ้งทางโทรศัพท์ สายด่วน ป.ป.ช. 1205 หรือ โทร. 025284800-1
5. แจ้งผ่านเครือข่าย แอปพลิเคชัน WE / www.nacc.go.th/we
6. ส่งกล่องรับเรื่องร้องเรียน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
7. ช่องทางอื่น เช่น Facebook Line เป็นต้น

ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช.

🎯🎯สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ...
26/01/2023

🎯🎯สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อของประเทศไทย
--------------------------------
📌 กรุงเทพ ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์ปิดิกส์แห่งประเทศไทย พร้อมทีมคณะหัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ผู้จัดตั้งโครงการ “11 เครือข่ายผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์” และหัวหน้าแพทย์ผู้ดูแลแต่ละเครือข่าย ร่วมเปิดตัวการจัดตั้ง “11 เครือข่ายผู้ป่วยออโธปิดิกส์” (TOA 11 Patient Support Groups) ภายใต้ความร่วมมือของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นนำจากโรงพยาบาล และสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมผู้ป่วยโรคเดียวกัน สร้างกลุ่มผู้ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อเรียนรู้การดูแลรักษา และป้องกันตนเองจากโรคในเบื้องต้น

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/153565

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พ...
26/01/2023

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มน้ำเลย โดยพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดโดยให้มีการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ และได้เริ่มก่อสร้างในปี 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 อ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 7.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสนับสนุนน้ำต้นประชาชนเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 7 หมู่บ้าน รวม 2,200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 7,348 ไร่

#พ่อแห่งชาติ
#โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ

ครม. เห็นชอบช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท.นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิ...
25/01/2023

ครม. เห็นชอบช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงอยู่ กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กฟน. และกฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
.
-ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย

- ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย
.
ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 7, 500 ล้านบาทหรือประมาณ 1868.06 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน

อ่านเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/153431
--------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพัน

เตือน นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมีโทษหนัก--------------------------------------------------- หากตร...
25/01/2023

เตือน นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมีโทษหนัก
---------------------------------------------------
หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี อัตราโทษของคนต่างด้าว ที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694...

▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/153410
-------------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังช่วง 27-28 มกราคมนี้ อากาศนิ่งและปิด.ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหาน...
25/01/2023

ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังช่วง 27-28 มกราคมนี้ อากาศนิ่งและปิด
.
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 21-48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 36.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด ภาพรวมปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน
.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/153248
-------------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

🧑‍✈🧑‍✈ นายกฯ ประชุม ก.ตร.นัดแรก ปี66 เน้นย้ำ ตร.ต้องรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เป็นองค์กรที่สร้างค...
25/01/2023

🧑‍✈🧑‍✈ นายกฯ ประชุม ก.ตร.นัดแรก ปี66 เน้นย้ำ ตร.ต้องรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เป็นองค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ปชช.
.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.) โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเริ่มการประชุมถึง การทำงานของตำรวจในฐานะผู้รักษากฎหมาย สั่งการย้ำว่า ต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ และแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด เพราะอยากให้เป็นองค์กรที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น หลายกรณีที่เกิดขึ้น ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลย
.
ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

เลขที่ 9 กรมประชาสัมพันธ์ ถนน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 05:00 - 17:00
พุธ 05:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626182323

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมประชาสัมพันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมด้วยช่วยกัน 20 บาทของพี่ๆเพื่อท้องน้องอิ่ม
ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 7
เรียนท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการสร้างเพลงปลุกใจทั้ง "บ้านเกิดเมืองนอน" และ "รักกันไว้เถิด" โดยการเรียบเรียงเสียงประสานและทวงทำนองใหม่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
อย่างไรก็ตามความพยายามกระตุ้นความรักชาติและความสมัครสมานสามัคคีในระดับรากหญ้ายังไม่เกิดขึ้นเต็มที่ เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ
ประจวบกับในขณะนี้ปรากฎว่า มีศิลปินจำนวนมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมด ในพื้นที่ทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากอยู่ในสภาพตกงาน
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ศิลปินในพื้นที่มีว่างงานมีโอกาสหารายได้ จึงควรที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการต่อยอด ด้วยการเปิดให้มีการแข่งขันเรียบเรียงประสานเสียงเพลงปลุกใจ ในระดับจังหวัด โดยเงินรางวัลและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ทางกรมประชาสัมพันธ์กำหนด
อนึง หากเป็นไปได้ควรที่ ทางกรมฯควรส่งเสริมให้ศิลปินระดับรากหญ้า เช่น หมอลำ หมอแคน ..ฯลฯ ในวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากลาย เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ดร. สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ
ขอร้องเรียนนะครับ กรณี รพ.เกษมราษเปิดจองวัคชีน ชึ่งเราจ่ายเงินไปแล้ว แต่วัคชีนไม่มาตามที่กล่าวไว้ชึงทางโรงพยาบาลบอกไว้วัคชีนจะมากลางตุลาคมแต่ลื่อนไปอีกเราสามารถขอเงินคืนได้ไหมครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

PR Thai Government SATI Handcraft กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง Greenoffice สำนักงานสีเขียว Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand) เครือข่าย ทสม. Phaya Thai District กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส Sapan Kwai กรมทรัพยากรน้ำ กองกฎหมาย กรมสรรพากร กองกองทุนและส่งเสริมความเส กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad