กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 2618 2323 ต่อ 1000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเบอร์โทรภายในหน่วยงานที่ท่านทราบ
Website : www.prd.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/prdofficial
Twitter : https://twitter.com/prd_official
IG : https://www.instagram.com/prd_department

เปิดเหมือนปกติ

💥💥 ททท.ชง หัวหิน-ชะอำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox.ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่...
21/01/2022

💥💥 ททท.ชง หัวหิน-ชะอำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox
.
ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ที่เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
.
(1) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ โดยการปรับภาพลักษณ์หัวหินและชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของประเทศไทย
.
(2) เพื่อสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์หัวหินและชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
.
(3) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่มากกว่าการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

💥💥 ททท.ชง หัวหิน-ชะอำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox
.
ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox ที่เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
.
(1) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ โดยการปรับภาพลักษณ์หัวหินและชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของประเทศไทย
.
(2) เพื่อสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์หัวหินและชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
.
(3) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่มากกว่าการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ดาวเรือง เรืองรองด้วย พระบารมี  ดาวเรืองเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก และประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ โดยแ...
21/01/2022

ดาวเรือง เรืองรองด้วย พระบารมี

ดาวเรืองเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก และประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ ได้แก่
- ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigolds)
- ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds)
- ดาวเรืองลูกผสม (Mule Marigolds)

ดาวเรือง ปลูกเพื่อประดับแปลงเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังนำดอกมาใช้ในงานมงคลต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำมาสกัดทำเป็นสีย้อมผ้า โดยจะให้สีเหลืองทอง

ดอกดาวเรืองเป็น ดอกไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยดอกดาวเรืองมีสีเหลืองอร่ามตรงกับ “วันจันทร์” ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์ จึงเปรียบเหมือนพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ ที่เรียบง่าย และพอเพียง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง และพรรณไม้สีเหลือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้อมูลแหล่งที่มา : เพจอุทยานหลวงราชพฤกษ์

#เพลงพระราชนิพนธ์
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

ดาวเรือง เรืองรองด้วย พระบารมี

ดาวเรืองเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก และประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ ได้แก่
- ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigolds)
- ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds)
- ดาวเรืองลูกผสม (Mule Marigolds)

ดาวเรือง ปลูกเพื่อประดับแปลงเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังนำดอกมาใช้ในงานมงคลต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำมาสกัดทำเป็นสีย้อมผ้า โดยจะให้สีเหลืองทอง

ดอกดาวเรืองเป็น ดอกไม้ประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยดอกดาวเรืองมีสีเหลืองอร่ามตรงกับ “วันจันทร์” ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์ จึงเปรียบเหมือนพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ ที่เรียบง่าย และพอเพียง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปลูกดอกดาวเรือง และพรรณไม้สีเหลือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้อมูลแหล่งที่มา : เพจอุทยานหลวงราชพฤกษ์

#เพลงพระราชนิพนธ์
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

🔔ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ผลการตร...
21/01/2022

🔔ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้
ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
🔵ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 - 36 มคก./ลบ.ม.
🔵ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 - 36 มคก./ลบ.ม.
🟢ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 24 - 36 มคก./ลบ.ม.
🔵ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17 - 34 มคก./ลบ.ม.
🔵ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 19 มคก./ลบ.ม.
🟢กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 19 - 37 มคก./ลบ.ม.
โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

Cr. 🔔ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ตำนานการต่อสู้ของมวยไทย ตอนที่ 5     ในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นเจ้าเมืองตาก ได้มีทหารเอกคู่ใจที่มีความสาม...
21/01/2022

ตำนานการต่อสู้ของมวยไทย ตอนที่ 5

ในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นเจ้าเมืองตาก ได้มีทหารเอกคู่ใจที่มีความสามารถด้านมวยไทยมาก และอยู่ในชั้นแนวหน้าของทนายเลือก ชื่อว่า นายทองดี ฟันขาว หรือจ้อย ชาวเมืองพิชัย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระยาพิชัยดาบหัก เจ้าเมืองพิชัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกได้ที่ :
https://www.facebook.com/MuaythaitoOlympics/

#MuayThaitoOlympics
#รวมพลังคนไทย
#มวยไทยสู่โอลิมปิก

ตำนานการต่อสู้ของมวยไทย ตอนที่ 5

ในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นเจ้าเมืองตาก ได้มีทหารเอกคู่ใจที่มีความสามารถด้านมวยไทยมาก และอยู่ในชั้นแนวหน้าของทนายเลือก ชื่อว่า นายทองดี ฟันขาว หรือจ้อย ชาวเมืองพิชัย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระยาพิชัยดาบหัก เจ้าเมืองพิชัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกได้ที่ :
https://www.facebook.com/MuaythaitoOlympics/

#MuayThaitoOlympics
#รวมพลังคนไทย
#มวยไทยสู่โอลิมปิก

ขับรถย้อนศรผิดกฎหมาย อันตราย โทษปรับไม่เกิน 500 บาทหยุดความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย
21/01/2022

ขับรถย้อนศร
ผิดกฎหมาย อันตราย โทษปรับไม่เกิน 500 บาท
หยุดความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

ขับรถย้อนศร
ผิดกฎหมาย อันตราย โทษปรับไม่เกิน 500 บาท
หยุดความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

🎉 นายกฯ รับทราบและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาวาดา พร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ให...
21/01/2022

🎉 นายกฯ รับทราบและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาวาดา พร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจนักกีฬา และแฟนกีฬาชาวไทย
♦ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกฯ รับทราบและขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหากรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA วาดา) ที่สั่งคาดโทษแบนทำให้ไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ นั้น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/70861
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

🎉 นายกฯ รับทราบและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาวาดา พร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจนักกีฬา และแฟนกีฬาชาวไทย
♦ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกฯ รับทราบและขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหากรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA วาดา) ที่สั่งคาดโทษแบนทำให้ไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ นั้น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/70861
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565รวม 8,640 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 รายผู้ป่วยมาจากต่าง...
21/01/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
รวม 8,640 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย
ผู้ป่วยสะสม 138,267 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 8,641 ราย
หายป่วยสะสม 88,488 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,720 ราย
---------------------
เสียชีวิต 13 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
รวม 8,640 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย
ผู้ป่วยสะสม 138,267 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 8,641 ราย
หายป่วยสะสม 88,488 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,720 ราย
---------------------
เสียชีวิต 13 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ ย้ำ “สายด่วน” ต้องพร้อมให้ข้อมูลประชาชน ขณะที่ ศบค. กำหนดมาตรการสาธารณ...
20/01/2022

นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ ย้ำ “สายด่วน” ต้องพร้อมให้ข้อมูลประชาชน ขณะที่ ศบค. กำหนดมาตรการสาธารณสุขช่วงเทศกาลตรุษจีน
.
วันนี้ (20 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
.
เห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร พื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 25 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 8 จังหวัด ตั้งแต่ 24 ม.ค. 65 พร้อมเปิดรับลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go สำหรับคนไทยและต่างชาติ เริ่ม 1 ก.พ. 65 โดยไม่กำหนดประเทศต้นทาง เห็นชอบขยายระยะเวลา พรก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 2 เดือนตั้งแต่ 1 ก.พ.–31 มี.ค. 65 ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้.....
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/70914
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ ย้ำ “สายด่วน” ต้องพร้อมให้ข้อมูลประชาชน ขณะที่ ศบค. กำหนดมาตรการสาธารณสุขช่วงเทศกาลตรุษจีน
.
วันนี้ (20 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
.
เห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร พื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 25 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 8 จังหวัด ตั้งแต่ 24 ม.ค. 65 พร้อมเปิดรับลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go สำหรับคนไทยและต่างชาติ เริ่ม 1 ก.พ. 65 โดยไม่กำหนดประเทศต้นทาง เห็นชอบขยายระยะเวลา พรก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 2 เดือนตั้งแต่ 1 ก.พ.–31 มี.ค. 65 ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้.....
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/70914
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ใกล้รุ่ง (Near Dawn)”     เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ใกล้รุ่ง (Near Daw...
20/01/2022

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ใกล้รุ่ง (Near Dawn)”

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ใกล้รุ่ง (Near Dawn) ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วย ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ ทรงให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ขึ้น และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยแก้ไข ทรงพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลงครั้งแรก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2489

ที่มา : เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก

#เพลงพระราชนิพนธ์
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ใกล้รุ่ง (Near Dawn)”

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ใกล้รุ่ง (Near Dawn) ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วย ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ ทรงให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ขึ้น และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยแก้ไข ทรงพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลงครั้งแรก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2489

ที่มา : เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก

#เพลงพระราชนิพนธ์
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

ตำนานการต่อสู้ของมวยไทย ตอนที่ 4     เมื่อครั้งที่นายขนมต้มถูกจับเป็นเชลย และถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่กรุงอังวะ ประเทศพม่า เม...
20/01/2022

ตำนานการต่อสู้ของมวยไทย ตอนที่ 4

เมื่อครั้งที่นายขนมต้มถูกจับเป็นเชลย และถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่กรุงอังวะ ประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 พม่าได้จัดให้มีการฉลองชัยชนะ ในการทำสงครามกับไทย และสุกี้พระนายกองได้คัดเลือกนายขนมต้มให้ขึ้นชกกับนักมวยพม่า นายขนมต้มสามารถชกชนะนักมวยพม่าได้ถึง 10 คน "พม่าแพ้แก่นายขนมต้มหมดทุกคนจนถึงกับพระเจ้ากรุงอังวะตรัสชมเชยว่า คนไทยถึงแม้จะไม่มีอาวุธในมือ มีเพียงมือเปล่า 2 ข้าง ก็ยังมีพิษสงรอบตัว" แสดงให้เห็นว่านักมวยไทยมีฝีมือเป็นที่เลื่องลือ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกได้ที่ :
https://www.facebook.com/MuaythaitoOlympics/

#MuayThaitoOlympics
#รวมพลังคนไทย
#มวยไทยสู่โอลิมปิก

ตำนานการต่อสู้ของมวยไทย ตอนที่ 4

เมื่อครั้งที่นายขนมต้มถูกจับเป็นเชลย และถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่กรุงอังวะ ประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 พม่าได้จัดให้มีการฉลองชัยชนะ ในการทำสงครามกับไทย และสุกี้พระนายกองได้คัดเลือกนายขนมต้มให้ขึ้นชกกับนักมวยพม่า นายขนมต้มสามารถชกชนะนักมวยพม่าได้ถึง 10 คน "พม่าแพ้แก่นายขนมต้มหมดทุกคนจนถึงกับพระเจ้ากรุงอังวะตรัสชมเชยว่า คนไทยถึงแม้จะไม่มีอาวุธในมือ มีเพียงมือเปล่า 2 ข้าง ก็ยังมีพิษสงรอบตัว" แสดงให้เห็นว่านักมวยไทยมีฝีมือเป็นที่เลื่องลือ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกได้ที่ :
https://www.facebook.com/MuaythaitoOlympics/

#MuayThaitoOlympics
#รวมพลังคนไทย
#มวยไทยสู่โอลิมปิก

แนวทางเศรษฐกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BCG เชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565BCG ช่วยทำอะไรบ้าง?- สร้างศูนย์กลางระบบนิเวศเชิงเ...
20/01/2022

แนวทางเศรษฐกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BCG
เชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565

BCG ช่วยทำอะไรบ้าง?
- สร้างศูนย์กลางระบบนิเวศเชิงเศรษฐกิจ
- ปลดล็อกกฎระเบียบการค้าการลงทุน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจ
- จัดระบบและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเน้นความยั่งยืน
-ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 21 เขตเศรษฐกิจ

>สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม APEC มูลค่าเกือบ 600 ล้านดอลลาร์

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

แนวทางเศรษฐกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BCG
เชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565

BCG ช่วยทำอะไรบ้าง?
- สร้างศูนย์กลางระบบนิเวศเชิงเศรษฐกิจ
- ปลดล็อกกฎระเบียบการค้าการลงทุน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจ
- จัดระบบและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเน้นความยั่งยืน
-ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 21 เขตเศรษฐกิจ

>สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม APEC มูลค่าเกือบ 600 ล้านดอลลาร์

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

🔔ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ผลการตร...
20/01/2022

🔔ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้
ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเป็นส่วนใหญ่ สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
🔵ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 9 - 37 มคก./ลบ.ม.
🔵ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 8 - 26 มคก./ลบ.ม.
🟢ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 22 - 49 มคก./ลบ.ม.
🔵ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 19 - 38 มคก./ลบ.ม.
🔵ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 10 - 20 มคก./ลบ.ม.
🟢กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ตรวจวัดได้ 19 - 45 มคก./ลบ.ม.
โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

Cr.🔔ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

♦นายกฯ ห่วงใยประชาชน สั่งจัดการเด็ดขาดแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงระบาดหนัก ย้ำบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด แนะเพิ่มช่องทางแจ้งเบ...
20/01/2022

♦นายกฯ ห่วงใยประชาชน สั่งจัดการเด็ดขาดแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงระบาดหนัก ย้ำบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด แนะเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแส เพื่อประโยชน์ในการปราบปราม
🎉วันที่ 19 ม.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลากหลายช่องทางถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงประชาชน ระบาดอย่างมากในช่วงเวลานี้ โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชน จึงกำชับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะขึ้นแก่ประชาชน โดยเฉพาะการสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/70616
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

♦นายกฯ ห่วงใยประชาชน สั่งจัดการเด็ดขาดแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงระบาดหนัก ย้ำบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด แนะเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแส เพื่อประโยชน์ในการปราบปราม
🎉วันที่ 19 ม.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลากหลายช่องทางถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงประชาชน ระบาดอย่างมากในช่วงเวลานี้ โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชน จึงกำชับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะขึ้นแก่ประชาชน โดยเฉพาะการสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/70616
-----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565รวม 8,129 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,915 รายผู้ป่วยมาจากต...
20/01/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
รวม 8,129 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,915 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 214 ราย
ผู้ป่วยสะสม 129,627 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 6,978 ราย
หายป่วยสะสม 79,847 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,734 ราย
---------------------
เสียชีวิต 19 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
รวม 8,129 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,915 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 214 ราย
ผู้ป่วยสะสม 129,627 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 6,978 ราย
หายป่วยสะสม 79,847 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,734 ราย
---------------------
เสียชีวิต 19 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ที่อยู่

เลขที่ 9 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 05:00 - 17:00
พุธ 05:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

026182323

เว็บไซต์

http://www.prd.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมประชาสัมพันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

กรมประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2618 2323 ต่อ 1000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเบอร์โทรภายในหน่วยงานที่ท่านทราบ Website : www.prd.go.th Facebook : https://www.facebook.com/prdofficial Twitter : https://twitter.com/prd_official IG : https://www.instagram.com/prdnews/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมด้วยช่วยกัน 20 บาทของพี่ๆเพื่อท้องน้องอิ่ม
ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 7
เรียนท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการสร้างเพลงปลุกใจทั้ง "บ้านเกิดเมืองนอน" และ "รักกันไว้เถิด" โดยการเรียบเรียงเสียงประสานและทวงทำนองใหม่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตามความพยายามกระตุ้นความรักชาติและความสมัครสมานสามัคคีในระดับรากหญ้ายังไม่เกิดขึ้นเต็มที่ เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ ประจวบกับในขณะนี้ปรากฎว่า มีศิลปินจำนวนมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมด ในพื้นที่ทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากอยู่ในสภาพตกงาน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ศิลปินในพื้นที่มีว่างงานมีโอกาสหารายได้ จึงควรที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการต่อยอด ด้วยการเปิดให้มีการแข่งขันเรียบเรียงประสานเสียงเพลงปลุกใจ ในระดับจังหวัด โดยเงินรางวัลและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ทางกรมประชาสัมพันธ์กำหนด อนึง หากเป็นไปได้ควรที่ ทางกรมฯควรส่งเสริมให้ศิลปินระดับรากหญ้า เช่น หมอลำ หมอแคน ..ฯลฯ ในวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากลาย เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ขอแสดงความนับถือ ดร. สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ
ขอร้องเรียนนะครับ กรณี รพ.เกษมราษเปิดจองวัคชีน ชึ่งเราจ่ายเงินไปแล้ว แต่วัคชีนไม่มาตามที่กล่าวไว้ชึงทางโรงพยาบาลบอกไว้วัคชีนจะมากลางตุลาคมแต่ลื่อนไปอีกเราสามารถขอเงินคืนได้ไหมครับ