ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)

ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal) กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าหัตถกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

โครงการต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์อาหารและ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เพื่อรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC)

วัตถุประสงค์โครงการ
(1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสินค้า การกำหนดกลยุทธ์การตลาด ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) และกลุ่มสินค้าหัตถกรรม (Craft Products) ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย
(2) เพื่อสร้างผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออกรายใหม่ที่เข้มแข็ง
(3) เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) และสินค้าหัตถกรรม (Craft Products) ของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ สร้างส่วนแบ่งตลาดให้กับสินค้าดังกล่าว
(4) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างผู้ประกอบการ SMEs สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) และสินค้าหัตถกรรม (Craft Products) รายใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบธุรกิจสำหรับประชาชน

งานสัมมนาเรื่อง ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
21/02/2012

งานสัมมนาเรื่อง ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

17/02/2012

การสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกลในกรุงเทพได้ผ่านไปแล้วนะคะ

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้ทำการสัมภาษณ์ไปแล้วทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่

อดใจรออีกหน่อย....

ทางทีมงานจะรีบนำผลการผ่านเข้ารอบจากกรรมการมาประกาศให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะคะ

16/02/2012

วันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กันใช่ไหมน้า...

แล้วเจอกันนะคะ

09/02/2012

พรุ่งนี้....พรุ่งนี้วันสุดท้ายของการสัมครเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะ

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมทำกิจกรรม
กับทางทีมงานต้นกล้าทูโกล

อย่าพลาด...รีบๆสมัครเข้ามากันนะ

และท่านผู้ประกอบที่สมัครเข้ามาแล้ว เติมพบกันนะคะ

08/02/2012

ผ่านไปแล้วนะคะ สำหรับงานสัมมนา

ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ทางทีมงานหวังว่าท่านผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และแนวทางการประกอบกิจการเพื่อการส่งออกนะคะ

แต่อย่าลืมนะคะ...
ท่านผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกล

ท่านสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์
ที่อยู่ 1755 ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

2. ทางโทรสาร 02-530-9791

3. ทาง E-Mail: [email protected]

แล้วมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะ

02/02/2012
ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)

ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)

ท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกล

อย่าช้า!!!

อย่าพลาด!!!

ทางโครงการเปิดรับสมัครจนถึง วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นี้เท่านั้นนะคะ

ท่านสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์
ที่อยู่ 1755 ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

2. ทางโทรสาร 02-530-9791

3. ทาง E-Mail: [email protected]

แล้วมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะ

02/02/2012

ท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกล

อย่าช้า!!!

อย่าพลาด!!!

ทางโครงการเปิดรับสมัครจนถึง วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นี้เท่านั้นนะคะ

ท่านสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์
ที่อยู่ 1755 ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

2. ทางโทรสาร 02-530-9791

3. ทาง E-Mail: [email protected]

แล้วมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะ

27/01/2012

ท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกับเรา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากอัลบั้มรูปของเราได้นะคะ

แล้วส่งใบสมัครมาที่E-Mail: [email protected]

26/01/2012

ท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกับเรา สามารถส่งใบสมัครมาที่ E-Mail: [email protected]

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข 02-530-9790 และ 085-482-8872 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ E-Mail: [email protected] ได้นะคะ

26/01/2012
http://dl.dropbox.com/u/24145231/Program-Bkk.pdf

หากสนใจนำธุรกิจ Smes ของท่าน (กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม หรือ หัตกรรม เท่านั้น) เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีที่ปรึกษา จาก มธ.เข้าไปช่วยจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกสู่ตลาด AEC อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่

http://dl.dropbox.com/u/24145231/Fact%20Sheet.pdf
http://dl.dropbox.com/u/24145231/Program-Bkk.pdf

23/01/2012
http://dl.dropbox.com/u/24145231/Program-Bkk.pdf

เชิญเข้าร่วมสัมนาฟรีหัวข้อติดปีก SMEs ไทยสู่ตลาดอาเซียนที่ทาง มธ.จัดร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก วันที่ 7 กพ.นี้ ที่กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดา

สนใจเข้าร่วมสัมนาเข้าไปดูรายละเอียดวิทยากรและหัวข้อได้ที่

http://dl.dropbox.com/u/24145231/Program-Bkk.pdf

หากสนใจนำธุรกิจ Smes ของท่าน (กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม หรือ หัตกรรม เท่านั้น) เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีที่ปรึกษา จาก มธ.เข้าไปช่วยจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกสู่ตลาด AEC อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่

http://dl.dropbox.com/u/24145231/Fact%20Sheet.pdf

ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)
18/01/2012

ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)

ติกปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
18/01/2012

ติกปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

18/01/2012

งานสัมมนาเรื่อง “ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ภายในงานจะมีการพูดถึงความเป็นมาและประโยชน์ในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าหัตถกรรม ภายใต้ข้อตกลง AEC รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะมีการเสวนาจากอาจารย์ผู่เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และวิทยากรผู้ชำนาญการด้านสินค้าหัตถกรรม อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

งานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 (08.30 - 16.00 น.) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการส่งออก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข 02-530-9790 และ 085-482-8872 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ E-Mail: [email protected]

Strategic Center
17/01/2012

Strategic Center

Strategic Center จัดสัมมนากลยุทธ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Strategy 2012 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารจัดการระดับประเทศ อาทิ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ คุณประทีป ตั้งมติธรรม ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา และ คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ร่วมเสวนา พร้อมการบรรยายด้านกลยุทธ์การจัดการ การตลาด HR และ IT จากวิทยากรชั้นนำ 19 ม.ค. นี้ เวลา 13.00 - 17.00 น.

17/01/2012

โครงการดี มีสาระ…..ฟรี!!!

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ของโครงการต้อนกล้าทูโกล

จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC)

จัดขึ้นในหัวข้อ

“ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการส่งออก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข 02-530-9790 และ 085-482-8872 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ E-Mail: [email protected]

ขอเน้นนะคะ....ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานสัมมนานี้ FREE!!!

สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าหัตถกรรม
17/01/2012

สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าหัตถกรรม

สินค้าของผู้ประกอบการจากภาคเหนือ

Products
17/01/2012

Products

16/01/2012

วันนี้มีการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายของโครงการต้นกล้าทูโกล

การสัมภาษณ์จะเริ่มขึ้นในอีกครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ
(เริ่มการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป)

ผู้ประกอบการท่านใดมีนัดกับเรา
มาพบกันที่สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่)
ถ. สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

แล้วพบกันนะคะ

Ton Kla To Goal Seminar at Chaingmai
13/01/2012

Ton Kla To Goal Seminar at Chaingmai

12/01/2012

ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ!!!
สำหรับการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ "ต้นกล้า ทู โกล (TON KLA TO GOAL)”

เรียน ท่านผู้ประกอบการเขตภาคเหนือที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกล

ท่านจะได้รับแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งคำปรึกษาเชิงลึกและการติดตามอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด หากผู้ประกอบการเขตภาคเหนือผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกล

การสัมภาษณ์รอบสุดท้ายของโครงการต้นกล้าทูโกล
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ณ สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ
เริ่มการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

การสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2555 นี้ จะเป็นรอบสุดท้ายของเขตภาคเหนือแล้ว ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกลไม่ควรพลาดโครงการดีๆเช่นนี้

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณภาษิณี หมายเลข 02-530-9790 และ 085-482-8872 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ E-Mail: [email protected]

09/01/2012

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

09/01/2012

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ AEC กัน
การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการสร้างเขตการผลิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหรือตลาดเดียวกัน (Single Market and Production Base) ทำให้ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ ได้อย่างเสรี ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะดำเนินกระบวนการผลิตที่ใดก็ได้ในภูมิภาค รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศทั้งวัตถุดิบการผลิตและแรงงาน

06/01/2012

อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ
ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกล
หรือสนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ ดังนี้

"รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน"

รีบสมัครด่วน!!!

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวัชระ-รัตนา ตันตรานนท์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถติดต่อได้ที่ คุณภาษิณี โทรศัพท์หมายเลข 02-530-9790 และ 085-482-8872 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทาง E-Mail: [email protected]

27/12/2011
ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)

ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)

กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558

หัวข้อในการจัดสัมมนามีดังนี้

"รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน"

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวัชระ-รัตนา ตันตรานนท์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของการสัมมนาในหัวข้อ"รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน"

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวัชระ-รัตนา ตันตรานนท์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ที่สนใจ)

9.00 - 9.15 น. พิธีการเปิดโครงการ โดยตัวแทนจากกรมส่งเสริมการส่งออก

9.15 - 10.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ทำความรู้จักและการใช้ประโยชน์ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จาก AEC” โดยคุณสุพัฒน์ สงวนดีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน AEC กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10.15 -10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 -12.15 น. การเสวนาหัวข้อ “รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน”

คุณขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการส่งออกภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

อ.เผ่าทอง ทองเจือ ผู้ชำนาญการด้านสินค้าหัตถกรรม และเจ้าของแบรนด์Paotong

คุณองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซันสวีท จำกัด

คุณเปรมฤดี กุลสุ นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

12.15 -12.30 น. ช่วงถาม-ตอบ

27/12/2011

กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อรองรับการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558

หัวข้อในการจัดสัมมนามีดังนี้

"รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน"

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวัชระ-รัตนา ตันตรานนท์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของการสัมมนาในหัวข้อ"รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน"

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวัชระ-รัตนา ตันตรานนท์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับผู้ที่สนใจ)

9.00 - 9.15 น. พิธีการเปิดโครงการ โดยตัวแทนจากกรมส่งเสริมการส่งออก

9.15 - 10.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ทำความรู้จักและการใช้ประโยชน์ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จาก AEC” โดยคุณสุพัฒน์ สงวนดีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน AEC กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10.15 -10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 -12.15 น. การเสวนาหัวข้อ “รุก-รับอย่างไรให้ได้เปรียบในเวทีการค้าอาเซียน”

คุณขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการส่งออกภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

อ.เผ่าทอง ทองเจือ ผู้ชำนาญการด้านสินค้าหัตถกรรม และเจ้าของแบรนด์Paotong

คุณองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซันสวีท จำกัด

คุณเปรมฤดี กุลสุ นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

12.15 -12.30 น. ช่วงถาม-ตอบ

ที่อยู่

Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาษิณี หมายเลข 02-530-9790 หรือ 085-482-8872 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทาง E-mail: [email protected]

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ต้นกล้าทูโกล (Ton Kla To Goal):

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด