โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดกก สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดกก เดิมชื่อ โรงเรียนสามัญวัดกก ตั้งขึ้นในปี 2501 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกกทุกท่านเนื่องด้วยกรุงเทพมหานครได้ให้นักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไป​ ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพ...
17/09/2021
BMA Safety Back to School "กทม. พาน้องกลับโรงเรียน"

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกกทุกท่าน
เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครได้ให้นักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไป​ ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพื่อเป็นการลดการติดเชื้อจากไวรัสโควิด19​ ดังนั้นในวันอาทิตย์​ ที่19​ กันยายน​ 2564​ ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไป​ (นักเรียนมัธยมปีที่1-3 )​ มาเขียนใบยินยอมเพื่อรับวัคซีน​ ตั้งแต่เวลา​ 08.30น.
https://m.youtube.com/watch?v=GOJvG4t-1LI&feature=youtu.be

ขอขอบคุณ1.วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อใน....

17/09/2021

วันนี้ผู้ปกครองจะได้เงินค่าอาหาร​ 840 บาท​ โอนเข้าบัญชีครับ​ ส่วนเงินสนับสนุนอีก2000บาท​ กำลังดำเนินการครับ​ ได้แน่นอนครับ

ขอแสดงความยินดี​กับรองฯชลลดา​ คำพรชัยสิริ​ ที่ได้รับรางวัล"ปิยชนน์​ คนการศึกษา" ปี2564​ ในปีนี้ครับ
09/09/2021

ขอแสดงความยินดี​กับรองฯชลลดา​ คำพรชัยสิริ​ ที่ได้รับรางวัล"ปิยชนน์​ คนการศึกษา" ปี2564​ ในปีนี้ครับ

ขอแสดงความยินดี​กับรองฯชลลดา​ คำพรชัยสิริ​ ที่ได้รับรางวัล"ปิยชนน์​ คนการศึกษา" ปี2564​ ในปีนี้ครับ

ตามนี้ครับกลุ่มเสี่ยงก่อน​ ชั่งน้ำหนักตัวเองรอได้เลยครับ
09/09/2021

ตามนี้ครับกลุ่มเสี่ยงก่อน​ ชั่งน้ำหนักตัวเองรอได้เลยครับ

ตามนี้ครับกลุ่มเสี่ยงก่อน​ ชั่งน้ำหนักตัวเองรอได้เลยครับ

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกก   โรงเรียนวัดกกดำเนินการมอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ใบงาน/แบบฝึกหัด(เพิ่มเติม) และอาห...
08/09/2021

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกก
โรงเรียนวัดกกดำเนินการมอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ใบงาน/แบบฝึกหัด(เพิ่มเติม) และอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ตามวันและเวลาในตารางกำหนดการ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ระดับชั้นอนุบาล1-2(เวลา8.30-11.30)
ระดับชั้น ป.1-ป.2(เวลา12.00-15.00)
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ระดับชั้นป.3-ป.4(เวลา8.30-11.30)
ระดับชั้น ป.5-ป.6(เวลา12.00-15.00)
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ระดับชั้นม.1-2(เวลา8.30-11.30)
ระดับชั้น ม.3(เวลา12.00-15.00)
* นำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองตัวจริงและใบเสร็จค่าเครื่องแบบสำหรับผู้ปกครองที่ดำเนินการจัดซื้อมาแล้ว
** เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสCOVID-19 ให้นำปากกาส่วนตัวมาเซ็นชื่อในเอกสาร

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างเคร่งครัด
1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2.เว้นระยะห่าง
3.ตรวจวัดอุณหภูมิ
4.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกก
โรงเรียนวัดกกดำเนินการมอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ใบงาน/แบบฝึกหัด(เพิ่มเติม) และอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ตามวันและเวลาในตารางกำหนดการ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ระดับชั้นอนุบาล1-2(เวลา8.30-11.30)
ระดับชั้น ป.1-ป.2(เวลา12.00-15.00)
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ระดับชั้นป.3-ป.4(เวลา8.30-11.30)
ระดับชั้น ป.5-ป.6(เวลา12.00-15.00)
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ระดับชั้นม.1-2(เวลา8.30-11.30)
ระดับชั้น ม.3(เวลา12.00-15.00)
* นำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองตัวจริงและใบเสร็จค่าเครื่องแบบสำหรับผู้ปกครองที่ดำเนินการจัดซื้อมาแล้ว
** เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสCOVID-19 ให้นำปากกาส่วนตัวมาเซ็นชื่อในเอกสาร

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างเคร่งครัด
1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2.เว้นระยะห่าง
3.ตรวจวัดอุณหภูมิ
4.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน  จากกรณีที่มีข่าวว่าบางโรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 1 กันยายน นั้น...
01/09/2021

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
จากกรณีที่มีข่าวว่าบางโรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 1 กันยายน นั้น
สำนักการศึกษาขอเรียนให้ทราบว่า เป็นข่าวลือที่ปราศจากข้อเท็จจริง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437โรงเรียน ยังคงให้เด็กนักเรียนได้เรียนOn line /On hand อยู่ที่บ้าน หากจะเปิดเรียนปกติในชั้นเรียนเมื่อใด สำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบโดยทั่วกัน.
ที่มา::นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
จากกรณีที่มีข่าวว่าบางโรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 1 กันยายน นั้น
สำนักการศึกษาขอเรียนให้ทราบว่า เป็นข่าวลือที่ปราศจากข้อเท็จจริง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437โรงเรียน ยังคงให้เด็กนักเรียนได้เรียนOn line /On hand อยู่ที่บ้าน หากจะเปิดเรียนปกติในชั้นเรียนเมื่อใด สำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบโดยทั่วกัน.
ที่มา::นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดีๆสำหรับนักเรียนมัธยมครับ​ ส่งผลงานในเพจห้องเรียนออนไลน์ในแต่ละชั้นครับ​ รับเกียรติบัตรทุกคนที่ส่ง​ วีดีโอใครยอด...
30/08/2021

กิจกรรมดีๆสำหรับนักเรียนมัธยมครับ​ ส่งผลงานในเพจห้องเรียนออนไลน์ในแต่ละชั้นครับ​ รับเกียรติบัตรทุกคนที่ส่ง​ วีดีโอใครยอดกดไลท์เยอะสุดรับรางวัลพิเศษ

กิจกรรมดีๆสำหรับนักเรียนมัธยมครับ​ ส่งผลงานในเพจห้องเรียนออนไลน์ในแต่ละชั้นครับ​ รับเกียรติบัตรทุกคนที่ส่ง​ วีดีโอใครยอดกดไลท์เยอะสุดรับรางวัลพิเศษ

ขอขอบคุณท่านเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียน ประสานหน่วยงานทุกภาคใ...
27/08/2021

ขอขอบคุณท่านเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียน ประสานหน่วยงานทุกภาคในการจัดทำ”โครงการปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์” ตอนนี้นักเรียนโรงเรียนวัดกกได้รับ Smart Phone เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับนโยบายการศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกๆคน ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอขอบคุณท่านเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียน ประสานหน่วยงานทุกภาคในการจัดทำ”โครงการปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์” ตอนนี้นักเรียนโรงเรียนวัดกกได้รับ Smart Phone เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับนโยบายการศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกๆคน ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนวัดกก ปีการศึกษา25641) การให้ความรู้ - กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับ...
27/08/2021

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนวัดกก ปีการศึกษา2564
1) การให้ความรู้
- กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติด + รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทุกระดับชั้น เข้าไปตามลิงค์นี้ครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMsiQzZoDaOjO-EZ9CsJn2kSW_56lZeCNgFVuv3PnisXMGDw/viewform
2) การประกวดแข่งขัน
- กิจกรรมประกวดระบายสี อ.1 - ป.3 คุณครูประจำชั้นจะแจ้งในไลน์กลุ่ม
- กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ + เขียนคำขวัญเชิญชวนต่อต้านยาเสพติด (สั้นๆ) ป.4-6 คุณครูประจำชั้นจะแจ้งในไลน์กลุ่ม
- กิจกรรมคลิปสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด ม.1-3 คุณครูประจำชั้นจะแจ้งในไลน์กลุ่ม
(*)ผลงานทุกชิ้น ส่งภายในวันที่ 5 กันยายน 64 (*)ทุกกิจกรรมมีเกียรติบัตรให้ครับ
📢อย่าลืมส่งผลงานด้วยครับ ได้คะแนนและเกียรติบัตรให้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนวัดกก ปีการศึกษา2564
1) การให้ความรู้
- กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติด + รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทุกระดับชั้น เข้าไปตามลิงค์นี้ครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMsiQzZoDaOjO-EZ9CsJn2kSW_56lZeCNgFVuv3PnisXMGDw/viewform
2) การประกวดแข่งขัน
- กิจกรรมประกวดระบายสี อ.1 - ป.3 คุณครูประจำชั้นจะแจ้งในไลน์กลุ่ม
- กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ + เขียนคำขวัญเชิญชวนต่อต้านยาเสพติด (สั้นๆ) ป.4-6 คุณครูประจำชั้นจะแจ้งในไลน์กลุ่ม
- กิจกรรมคลิปสร้างสรรค์ต่อต้านยาเสพติด ม.1-3 คุณครูประจำชั้นจะแจ้งในไลน์กลุ่ม
(*)ผลงานทุกชิ้น ส่งภายในวันที่ 5 กันยายน 64 (*)ทุกกิจกรรมมีเกียรติบัตรให้ครับ
📢อย่าลืมส่งผลงานด้วยครับ ได้คะแนนและเกียรติบัตรให้

รอรับได้เลย... ไม่เคยผิดพริ้ว... เยียวยาคือสัญญา... ปรารถนาเพียงเธอได้พบ... อย่า​ คอมเม้นมา​ เพราะได้แน่นอน​... (ทำเสี...
18/08/2021

รอรับได้เลย... ไม่เคยผิดพริ้ว... เยียวยาคือสัญญา... ปรารถนาเพียงเธอได้พบ... อย่า​ คอมเม้นมา​ เพราะได้แน่นอน​... (ทำเสียงติ๊ก​ ชิโร่ด้วย)

รอรับได้เลย... ไม่เคยผิดพริ้ว... เยียวยาคือสัญญา... ปรารถนาเพียงเธอได้พบ... อย่า​ คอมเม้นมา​ เพราะได้แน่นอน​... (ทำเสียงติ๊ก​ ชิโร่ด้วย)

17/08/2021

แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน
จากการที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครได้จัดทำ”โครงการปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์”นั้น
ขณะนี้ได้รับแจ้งจากบริษัทTRUE จะนำเลขหมายโทรศัพท์ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว มาส่งมอบให้สำนักการศึกษาในวันพุธที่18ส.ค.นี้ จึงทำให้กำหนดการส่งมอบมือถือให้กับทางรร.ต้องล่าช้าไป โดยกำหนดส่งมอบผ่านสำนักงานเขต ดังนั้นนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอยืมsmart phone ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ จากโครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์" จะได้รับเครื่องและเบอร์ ปลายเดือนสิงหาคม โดยให้รร.มารับจากเขต เพื่อส่งมอบให้ผู้ปกครองยืมนำไปเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนมือจริงๆ ได้เรียนออนไลน์โดยเร็วต่อไปครับ
อนึ่ง กสทช.ได้ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนกทม.ใช้เรียนออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่15ส.ค.-15ต.ค.64 รวม2เดือนเรียบร้อยแล้วครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ที...
09/08/2021
หน้าหลัก

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ที่ https://www.royaloffice.th/

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

ถึงวันนี้สถานการณ์จะแย่แค่ไหน​ ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป​ นักเรียนต้องเรียนอยู่ที่บ้าน​ ครูก็ต้องสอนออนไลน์​ ผู้บริหารต้องว...
06/08/2021

ถึงวันนี้สถานการณ์จะแย่แค่ไหน​ ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป​ นักเรียนต้องเรียนอยู่ที่บ้าน​ ครูก็ต้องสอนออนไลน์​ ผู้บริหารต้องวางแผนส่งเงินค่าอาหาร​ และประเมินผลการสอน​ ขอบคุณผู้บริหารทั้ง3ท่านที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วนกันและคุณครูทุกท่านที่ช่วยดำเนินการส่งเงินค่าอาหารให้ผู้ปกครอง​ผ่านระบบธนาคาร​ ถึงแม้จะมีอุปสรรคหลายๆอย่างแต่คุณครูทุกท่านทำเพื่อเด็กๆ​ ผู้ปกครองหลายท่านได้รับเงินค่าอาหารกลางวันแล้ว​ เด็กๆอย่าลืมส่งงาน​ ตามงานในแต่ละวิชาด้วยครับ​ ซึ่งจะมีผลต่อการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียน​ นักเรียนคนไหนที่ไม่เคยส่งงานหรือเข้าเรียนออนไลน์ช่วยแจ้งคุณครูประจำชั้นด้วยครับ​ เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหา​ เทอมนี้เราคงต้องเรียนอยู่บ้านทั้งเทอมครับ​ ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคน​รักษาสุขภาพด้วย... เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง​ สู้ๆ​ #โรงเรียนวัดกก

ถึงวันนี้สถานการณ์จะแย่แค่ไหน​ ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป​ นักเรียนต้องเรียนอยู่ที่บ้าน​ ครูก็ต้องสอนออนไลน์​ ผู้บริหารต้องวางแผนส่งเงินค่าอาหาร​ และประเมินผลการสอน​ ขอบคุณผู้บริหารทั้ง3ท่านที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วนกันและคุณครูทุกท่านที่ช่วยดำเนินการส่งเงินค่าอาหารให้ผู้ปกครอง​ผ่านระบบธนาคาร​ ถึงแม้จะมีอุปสรรคหลายๆอย่างแต่คุณครูทุกท่านทำเพื่อเด็กๆ​ ผู้ปกครองหลายท่านได้รับเงินค่าอาหารกลางวันแล้ว​ เด็กๆอย่าลืมส่งงาน​ ตามงานในแต่ละวิชาด้วยครับ​ ซึ่งจะมีผลต่อการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียน​ นักเรียนคนไหนที่ไม่เคยส่งงานหรือเข้าเรียนออนไลน์ช่วยแจ้งคุณครูประจำชั้นด้วยครับ​ เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหา​ เทอมนี้เราคงต้องเรียนอยู่บ้านทั้งเทอมครับ​ ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคน​รักษาสุขภาพด้วย... เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง​ สู้ๆ​ #โรงเรียนวัดกก

รบกวนผู้ปกครองที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล​ ช่วยกรอกข้อมูลด้วยครับ​ ก่อนเที่ยงวันนี้​ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...
04/08/2021
แบบสำรวจสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

รบกวนผู้ปกครองที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล​ ช่วยกรอกข้อมูลด้วยครับ​ ก่อนเที่ยงวันนี้​ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1je8OnZLWK7I6iXdJdEjBJyWbRtyAeZxwrnWhxlitKDyIDA/viewform

กรอกข้อมูลให้ครบตามความจริง

ด่วน! แจ้งผู้ปกครอง/นักเรียน กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งการสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ก่อนเวลา 12.00 น. วัน...
03/08/2021
แบบสำรวจสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

ด่วน! แจ้งผู้ปกครอง/นักเรียน กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งการสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 รบกวนผู้ปกครองด้วยนะครับ https://forms.gle/uXS9WwNUaVaczafG6

กรอกข้อมูลให้ครบตามความจริง

รอติดตามกับนโยบายช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนช่วงนี้​ ถ้ามีความคืบหน้าทางโรงเรียนจะรีบแจ้ง​ ***โปรโมชั่นของtrue
03/08/2021

รอติดตามกับนโยบายช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนช่วงนี้​ ถ้ามีความคืบหน้าทางโรงเรียนจะรีบแจ้ง​ ***โปรโมชั่นของtrue

รอติดตามกับนโยบายช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนช่วงนี้​ ถ้ามีความคืบหน้าทางโรงเรียนจะรีบแจ้ง​ ***โปรโมชั่นของtrue

โปรหมดแล้วพรุ่งนี้เรียนออนไลน์นะครับ ดูตารางเรียนออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปครับ
01/08/2021

โปรหมดแล้วพรุ่งนี้เรียนออนไลน์นะครับ ดูตารางเรียนออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปครับ

เพิ่มขึ้นทุกๆวัน​ ดูแลตัวเองให้ดีครับ
29/07/2021

เพิ่มขึ้นทุกๆวัน​ ดูแลตัวเองให้ดีครับ

เพิ่มขึ้นทุกๆวัน​ ดูแลตัวเองให้ดีครับ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ https://www.royalo...
27/07/2021
หน้าหลัก

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ https://www.royaloffice.th/

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

26 - 30 กรกฎาคม 2564 พักจอ ปิดไมค์ แล้วเราผ่อนคลายกัน งดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ คุณครูอาจจะทักทายผู้ปกครองและนักเรี...
24/07/2021

26 - 30 กรกฎาคม 2564 พักจอ ปิดไมค์ แล้วเราผ่อนคลายกัน งดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ คุณครูอาจจะทักทายผู้ปกครองและนักเรียนในไลน์กลุ่มเพื่อติดตามงานบ้างนะครับ (เพราะครูก็เหงาเหมือนกัน ^_^)😁🥰🥰🥰

26 - 30 กรกฎาคม 2564 พักจอ ปิดไมค์ แล้วเราผ่อนคลายกัน งดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ คุณครูอาจจะทักทายผู้ปกครองและนักเรียนในไลน์กลุ่มเพื่อติดตามงานบ้างนะครับ (เพราะครูก็เหงาเหมือนกัน ^_^)😁🥰🥰🥰

19/07/2021

สวัสดีวันแรกของสัปดาห์​ วันนี้เรียนออนไลน์ให้สนุกนะครับเด็กๆ​ #ขอบคุณเจ้าของคลิป

New​ High อีกแล้ววันนี้​ รักษาสุขภาพด้วยครับ​ #ยอดผู้เสียชีวิต​ #โควิดประเทศไทย
15/07/2021

New​ High อีกแล้ววันนี้​ รักษาสุขภาพด้วยครับ​ #ยอดผู้เสียชีวิต​ #โควิดประเทศไทย

New​ High อีกแล้ววันนี้​ รักษาสุขภาพด้วยครับ​ #ยอดผู้เสียชีวิต​ #โควิดประเทศไทย

เห็นยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตวันนี้แล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด​ พรุ่งนี้อย่าลืมมารับแบบฝึกหัด​ นมโรงเร...
10/07/2021

เห็นยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตวันนี้แล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด​ พรุ่งนี้อย่าลืมมารับแบบฝึกหัด​ นมโรงเรียน​ เงินค่าอาหาร​ ถ้าผู้ปกครองอยู่ในช่วงกักตัว​ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง​ มีอาการไม่สบาย​ ไม่ต้องมาครับและขอให้ติดต่อกับครูประจำชั้นโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไข

เห็นยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตวันนี้แล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด​ พรุ่งนี้อย่าลืมมารับแบบฝึกหัด​ นมโรงเรียน​ เงินค่าอาหาร​ ถ้าผู้ปกครองอยู่ในช่วงกักตัว​ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง​ มีอาการไม่สบาย​ ไม่ต้องมาครับและขอให้ติดต่อกับครูประจำชั้นโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไข

เด็กๆ​ ผู้ปกครอง​ และคุณครูต้องรอดครับครั้งนี้​ เราจะต้องผ่านไปต่อซีซั่น​ 4​ ให้ได้​ สู้ๆและดูแลตัวเองด้วย
09/07/2021

เด็กๆ​ ผู้ปกครอง​ และคุณครูต้องรอดครับครั้งนี้​ เราจะต้องผ่านไปต่อซีซั่น​ 4​ ให้ได้​ สู้ๆและดูแลตัวเองด้วย

แจ้งผู้ปกครอง​ ถ้าท่านหรือบุคคลในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการคล้ายกับโควิด19​ ท่านสามารถไปตรวจฟรีตามหน่วยบริการต...
08/07/2021

แจ้งผู้ปกครอง​ ถ้าท่านหรือบุคคลในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการคล้ายกับโควิด19​ ท่านสามารถไปตรวจฟรีตามหน่วยบริการตรวจเชิงรุกของกรุงเทพมหานครได้​ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด​ อาจต้องไปเช้าๆหน่อยครับ

แจ้งผู้ปกครองมารับแบบฝึก,หนังสือ,เงินค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวัน ตามวันเวลาตามที่แจ้งด้านล่างนี้ ผู้ปกครองท่านใดที่อยู่ใน...
07/07/2021

แจ้งผู้ปกครองมารับแบบฝึก,หนังสือ,เงินค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวัน ตามวันเวลาตามที่แจ้งด้านล่างนี้ ผู้ปกครองท่านใดที่อยู่ในช่วงกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถแจ้งกับครูประจำชั้นเป็นการส่วนตัวเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป รบกวนผู้ปกครองนำปากกาเซ็นต์เอกสารส่วนตัวมาด้วยครับ เพื่อลดการสัมผัส ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ

แจ้งผู้ปกครองมารับแบบฝึก,หนังสือ,เงินค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวัน ตามวันเวลาตามที่แจ้งด้านล่างนี้ ผู้ปกครองท่านใดที่อยู่ในช่วงกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถแจ้งกับครูประจำชั้นเป็นการส่วนตัวเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป รบกวนผู้ปกครองนำปากกาเซ็นต์เอกสารส่วนตัวมาด้วยครับ เพื่อลดการสัมผัส ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน​ โรงเรียนวัดกกได้จัดการเรียนสอนในรายวิชาอังกฤษ​ วิชาภาษาจีน​ โดยสอนจากคุณครูต่างชาติ​ และ...
03/07/2021

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน​ โรงเรียนวัดกกได้จัดการเรียนสอนในรายวิชาอังกฤษ​ วิชาภาษาจีน​ โดยสอนจากคุณครูต่างชาติ​ และในรายวิชาเสริมพิเศษ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพรบกวนผู้ปกครองและนักเรียนติดตั้งแอปพลิชั่นZOOM, Google​ Meet, Line​ ลงในสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์​ เนื่องจากการเรียนแบบ4On ที่ผ่านมานักเรียนยังเข้าเรียนและติดตามงานค่อนข้างน้อย​ ซึ่งจะมีผลต่อการวัดประเมินผล​ ถ้าผู้ปกครองและนักเรียนคนใดติดปัญหาในการเรียน​ ติดตามงาน​ รบกวนติดต่อที่ครูประจำชั้นครับ​ ทางโรงเรียนยินดีแก้ไขปัญหาร่วมหาทางออกไปด้วยกัน​ ถึงแม้สถานการณ์จะยังเปิดเรียนไม่ได้​ แต่การเรียนการศึกษาต้องเดินหน้าต่อไปครับ​ ย้ำอีกครั้ง... โรงเรียนวัดกกเปิดเรียนตั้งแต่14​ มิถุนายน​ 2564​ การนับชั่วโมงในการเรียนทางครูประจำวิชาจะนับจากการเข้าเรียนและการส่งงานทั้ง​ 4​ ONครับ

ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนอ่าน แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชน ว่าต้องปฏิบัติตนอย่...
01/07/2021

ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนอ่าน แนวทางปฏิบัติเมื่อมีเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชน ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร ข้อปฏิบัติอาจจะเยอะหน่อยครับแต่มีประโยชน์อย่างมาก อ่านและทำความเข้าใจ ช่วงนี้การแพร่ระบาดค่อนข้างหนัก ทั้งผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต รักษาสุขภาพกันทุกๆคนครับ

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนปีนี้โรงเรียนตัดชุดพละให้นักเรียนฟรีครับ​ รบกวนช่วยแจ้งขนาดของกางเกงวอร์มและเสื้อพละของนักเรียนให้ค...
30/06/2021

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนปีนี้โรงเรียนตัดชุดพละให้นักเรียนฟรีครับ​ รบกวนช่วยแจ้งขนาดของกางเกงวอร์มและเสื้อพละของนักเรียนให้ครูประจำชั้นด้วยครับ​ แจ้งผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนสะดวกที่สุดครับ

30/06/2021

นักเรียนคนไหนที่ยังไม่เคยเข้าเช็คชื่อหรือส่งงาน​ วันนี้เข้าไปโพสหรือทักทายคุณครูก็ยังดีครับ​ สื่อการสอน ใบงาน​ คุณครูฝากไว้เพจและในไลน์กลุ่มแล้วนะครับ​ ทางโรงเรียนจะนับชั่วโมงการสอน​ 4​ ON​ในการวัดประเมินผลนักเรียนด้วยครับ​ ตามคำสั่งของกรุงเทพมหานคร​ ฝากผู้ปกครองช่วยติดตามด้วยนะครับ​ โรงเรียนวัดกกเปิดเรียนตั้งแต่วันที่14​ มิถุนายน แต่เป็นการเรียนที่บ้านส่วนค่าอาหาร​ นมโรงเรียน​ อุปกรณ์การเรียน​ แบบฝึกหัดบางวิชา​ ผู้ปกครองหลายท่านรับไปแล้ว ใครที่ยังไม่มารับวันนี้เป็นวันสุดท้าย​ ขอให้ติดต่อกับคุณครูประจำชั้นด่วนเลยครับ​ #4ONโรงเรียนวัดกก​ #เรียนออนไลน์โรงเรียนวัดกก

อย่าลืมเรียนออนไลน์นะครับ​ บางวิชาอาจจะให้นักเรียนทบทวนจากวีดีโอคลิปการสอนของครู​ อาจจะยังไม่มีใบงานเพื่อไม่ให้ภาระงานขอ...
28/06/2021

อย่าลืมเรียนออนไลน์นะครับ​ บางวิชาอาจจะให้นักเรียนทบทวนจากวีดีโอคลิปการสอนของครู​ อาจจะยังไม่มีใบงานเพื่อไม่ให้ภาระงานของนักเรียนเยอะเกินไป​ วิชาไหนที่มีภาระงานอย่าลืมส่งมานะครับ​ รักษาสุขภาพด้วยนะเด็กๆเห็นสถานการณ์แล้วครูและนักเรียน​ คงต้องอยู่กับระบบออนไลน์​ ไปอีกนานครับ

อย่าลืมเรียนออนไลน์นะครับ​ บางวิชาอาจจะให้นักเรียนทบทวนจากวีดีโอคลิปการสอนของครู​ อาจจะยังไม่มีใบงานเพื่อไม่ให้ภาระงานของนักเรียนเยอะเกินไป​ วิชาไหนที่มีภาระงานอย่าลืมส่งมานะครับ​ รักษาสุขภาพด้วยนะเด็กๆเห็นสถานการณ์แล้วครูและนักเรียน​ คงต้องอยู่กับระบบออนไลน์​ ไปอีกนานครับ

27/06/2021

พรุ่งนี้เรียนออนไลน์​ รับแบบฝึกไปทำที่บ้าน​ นักเรียนคนไหนที่ยังไม่ส่งงาน​ รบกวนช่วยส่งด้วยนะครับ​ งานที่ส่งมีคะแนนให้ประเมินผลตามตัวชี้วัด​ คาดว่าเราคงจะเรียนอยู่ที่บ้านอีกหลายวันครับ​ จะนานอีกแค่ไหน​ รอคำสั่งจาก​ กทม.ครับ

26​ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26/06/2021

26​ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26​ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26​ มิถุนายน​ วันสุนทรภู่
26/06/2021

26​ มิถุนายน​ วันสุนทรภู่

26​ มิถุนายน​ วันสุนทรภู่

อย่าลืมวันพฤหัส​ วันศุกร์นี้​ มารับแบบฝึกหัดและค่าอาหารเช้า​ อาหารกลางวัน​ เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครั...
22/06/2021

อย่าลืมวันพฤหัส​ วันศุกร์นี้​ มารับแบบฝึกหัดและค่าอาหารเช้า​ อาหารกลางวัน​ เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด​ #ขอบคุณกทม.ที่สนับสนุนค่าอาหารในวิกฤตครั้งนี้

ที่อยู่

พระรามที่ 2 ซอย 44 แยก 5
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024151254

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดกกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดกก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน คุณครู โรงเรียนวัดกก ที่ทำเอกสาร ปพ.1 ขอเด็ก ป.6/1 ค่ะ เนื่องด้วยคุณแม่ได้ตรวจดูรายชื่อผู้ปกครอง ในปพ.1 ที่ทางโรงเรียนออกให้ (เนื่องด้วยชื่อผู้ปกครองผิดค่ะ ) คุณแม่ ชื่อ วีณา นนทรัตน์ แต่ใน ปพ.1 ของโรงเรียนพิมพ์ มา เป็น มีนา นนทรัตน์ รบกวนคุณครูเบส หรือคุณครูฝ่ายทะเบียน รบกวนออกเออกสาร ใหม่ให้คุณแม่ ด้วยค่ะ ** เนื่องด้วยวันที่24 เมษายน 2564 นี้ คุณแม่ต้องพานักเรียนไปสมัครเรียนต่อที่อื่นค่ะ (คุณแม่รบกวนขอภายในอาทิตย์หน้า นะค่ะไม่เกินวันศุกร์ ค่ะ) ของ เด็กหญิง นรภัทร สิมาชัย รหัสนักเรียน 05449 ชั้น ป6./1 ห้องคุณครูเจี๊ยบ ค่ะ คุณแม่ได้ฝากเอกสารที่ผิด กับรูปถ่าย2ใบ ของนักเรียนไว้กับคุณครูที่เข้าเวร วันนี้แล้วนะคะ
ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16
งานในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ
งานอาคารสถานที่ รร.วัดกก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้ปรับภูมิทัศน์สถานที่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร พ.ร.บ.การศึกษา 2551 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์ สุจริต 3.มีวินัย 4.ไฝ่เรียนรู้ 5.อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการทำงาน 7.รักความเป็น 8.มีจิตสาธารณะ
การเรียนการสอน ป.1/1
นักเรียนที่ผลการเรียนคณิตมีปัญหาให้นักเรียนพิมพ์ไปถามได้เลยนะครับมีงานไหนไม่ได้ส่งเปิดเทอมนำมาส่งด้วยนะครับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถเช็คผลการเรียนได้เลยนะครับ ทำตามขั้นตอนนะครับ ส่วนชั้นอื่นๆกำลังพัฒนาอยู่ในครั้งต่อไปครับ Update 6/04/2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามรถเข้าเช็ตได้แล้วนะครับ
https://www.facebook.com/113629213612154/posts/114576003517475/ ฝาก กดให้ลูกๆหลานๆชาววัดกกเราด้วยจ้า💖🙏
ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นแต่ชอบมากคะ เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ สามารถไปไกลได้อีก ปนฮาๆนิดหน่อยด้วย น่าร้ากกก😁💖💖
#วันนี้เด็กๆกลับกันกี่โมงค่ะครูขา😊😊
ต้องการติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับเอกสารของนักเรียน ที่จบการศึกษาชั้น ม.3 ปีพ.ศ.2545-2546 ยังมีข้อมูลของนักเรียนอยุมั้ยคะ? #รบกวนด้วยค่ะ
เคยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดกก ไม่ค่อยแน่ใจว่าปี พ.ศ.2545 หรือ 2546 รุ่นที่เราเรียนใส่ชุดพละสีเขียวค่ะ(คงจะนานมากน้อ555) ปัจจุบันยังสอนถึงม.3 หรือสอนแค่ระดับประถมคะ "" ระลึกถึงพระคุณที่3 "" #ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดกก !!! ( หทัยชนก บุญประไพ )