ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่านสายด่วน 191 ในเขตพื้นที่ กทม. รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่านหมายเลข 191

เปิดเหมือนปกติ

09/10/2021

“ดินแดง....ไม่เดียวดาย”
นครบาลใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นครบาลแนะเลี่ยงเส้นทาง"คาร์ม็อบ" กรณีมีการชุมนุมฯ 9 ต.ค.2564 พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแ...
09/10/2021

นครบาลแนะเลี่ยงเส้นทาง"คาร์ม็อบ" กรณีมีการชุมนุมฯ 9 ต.ค.2564
พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้ง 191 ตลอด 24 ชม.

นครบาลแนะเลี่ยงเส้นทาง"คาร์ม็อบ" กรณีมีการชุมนุมฯ 9 ต.ค.2564

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ กรณีวันที่ 9 ต.ค.2564 ได้มีการนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ กลุ่มพลเมืองโต้กลับบริเวณหน้าศาลฎีกาเวลา 17.00 น.
กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก จะจัดกิจกรรมคาร์ม๊อบในเวลา 14.00 น. และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเยาวรุ่นทะลุแก๊ส บริเวณแยก
ดินแดง เวลา 17.00 น. นั้น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อเข้าดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมฯดังกล่าว โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก สำหรับการปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 กลุ่มพลเมืองโต้กลับ ไม่ปรากฏการชุมนุมฯ และกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน การชุมนุมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความวุ่นวายแต่อย่างใด ในส่วนของกลุ่มที่ก่อความไม่สงบกลุ่มทะลุแก๊ส ช่วงเวลา 18.40 น. มีเสียงประทัด 3 ครั้งบริเวณฝั่งสวนป่าวิภาวดี แต่ไม่พบมวลชนมารวมกลุ่มกันแต่อย่างได ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ผบช.น. ได้มีมาตรการในการเข้าไปแก้ไขปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุด และจากการปฏิบัติการแก้ไขปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่แยกดินแดง ของวันที่
8 ต.ค.2564 ตามนโยบาย ผบช.น. สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 5 ราย ใน ข้อหา “ออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.” พกอาวุธมีดฯ และ “มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” และได้มีการตรวจพบตรวจพบวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ประทัดบอล พลุ โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี และตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จำนวน 3 จุด ได้แก่บริเวณริมคลองข้างแฟลต 8 บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารเกล้าสยามคอนโด และ บริเวณถนนมิตรไมตรีตรงข้ามมัสยิสดินแดง จำนวนหลายรายการได้ส่งให้ EOD ทำการตรวจสอบต่อไป
การดำเนินการทางกฎหมาย ตั้งแต่เดือน ก.ค.2563 จนถึงปัจจุบันมี มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 650 คดี ขณะนี้ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นและสั่งฟ้องไปแล้ว 304 คดี
อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน 346 คดี

ข้อห่วงใยที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมากที่สุดจึงขอความร่วมมือ ดังนี้
1. กรณีผู้ที่มีบ้านเรือน หรือร้านค้า อยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ชุมนุมฯ ให้แจ้งเตือนบุคคล
ในครอบครัว และบุคคลรอบข้าง หากไม่มีเหตุจำเป็นไม่ควรออกไปนอกที่พักและอาคารในช่วงที่มีการชุมนุมฯ
2. หลีกเลี่ยงการสัญจรไปในเส้นทางที่มีการชุมนุมฯ โดยขอให้ไปใช้เส้นทางที่คู่ขนานกันกับเส้นทางที่ได้รับผลกระทบแทน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1197 และ Facebook 1197
3. หากมีบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความปลอดภัยเข้ามาในที่พักอาศัยหรือทุบทำลายสิ่งของมีค่าที่เป็นของท่านเองหรือสาธารณะประโยชน์ พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 191

บช.น. ขอแจ้งเน้นย้ำว่ากรุงเทพมหานคร ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การชุมนุมฯหรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่โรค จะเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 11 ลง 30 ก.ย.2564 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการร่วมกิจกรรมการชุมนุมฯต่างๆ เพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยโดยรวมของประเทศชาติและประชาชน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”"ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2564ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
09/10/2021

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”"
ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2564
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน“ไลออนร็อก”"
ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 09 ตุลาคม 2564
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

09/10/2021

พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

👮‍♂️" ยินดีต้อนรับ ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ สู่ครอบครัว 191 (บก.สปพ.)" ♡♡เราจะก้าวไปด้วยกัน♡♡#191ที่พึ่งแรก...
08/10/2021

👮‍♂️" ยินดีต้อนรับ ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
สู่ครอบครัว 191 (บก.สปพ.)" ♡♡เราจะก้าวไปด้วยกัน♡♡
#191ที่พึ่งแรกของประชาชน

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ...
08/10/2021

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 05.00 น.

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังจากได้รับวัคซีน mRNAที่มา : กรมการแพทย์
08/10/2021

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
หลังจากได้รับวัคซีน mRNA
ที่มา : กรมการแพทย์

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
หลังจากได้รับวัคซีน mRNA

ที่มา : กรมการแพทย์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระช...
08/10/2021

๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี

🚨"ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภัยทุกยาม"🚓บก.สปพ. (191) บูรณาการกำลังออกตรวจร่วมกับ บช.ทท. และ บก.ป. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยเขตพ...
07/10/2021

🚨"ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภัยทุกยาม"🚓
บก.สปพ. (191) บูรณาการกำลัง
ออกตรวจร่วมกับ บช.ทท. และ บก.ป.
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#191ที่พึ่งแรกของประชาชน

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564...
07/10/2021

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 05.00 น.

191จับยาบิ๊กล็อต ย่านบางใหญ่-บางแค ยึดไอซ์400 กิโล เค160กิโล มูลค่ากว่า190 ล้าน
07/10/2021
191จับยาบิ๊กล็อต ย่านบางใหญ่-บางแค ยึดไอซ์400 กิโล เค160กิโล มูลค่ากว่า190 ล้าน

191จับยาบิ๊กล็อต ย่านบางใหญ่-บางแค ยึดไอซ์400 กิโล เค160กิโล มูลค่ากว่า190 ล้าน

191จับยาบิ๊กล็อต ย่านบางใหญ่-บางแค ยึดไอซ์400 กิโล เค160กิโล มูลค่ากว่า190 ล้าน เร่งขยายผลจับกุมกลุ่มผู้ร่วมขบวนก....

ตำรวจ 191 จับขบวนการค้ายาเสพติดได้ 2 เครือข่ายใหญ่ ตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก ไอซ์มากกว่า 400 กิโลกรัม ยาบ้ามากกว่า 370,0...
06/10/2021
191 จับยาล็อตใหญ่ ไอซ์ 400 กก. ยาบ้า 370,000 บาท – สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจ 191 จับขบวนการค้ายาเสพติดได้ 2 เครือข่ายใหญ่ ตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก ไอซ์มากกว่า 400 กิโลกรัม ยาบ้ามากกว่า 370,000 เม็ด จับผู้ต้องหาได้รวม 6 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.policetv.tv/archives/20380

191 จับยาล็อตใหญ่ ไอซ์ 400 กก. ยาบ้า 370,000 บาทข่าวทั่วไป / By admin / October 6, 2021 October 6, 2021 ตำรวจ 191 จับขบวนการค้ายาเสพติดได้ 2 เครือข่าย...

06/10/2021

ผบช.น.แถลงคดี 191 จับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
ยาไอซ์ 400 กิโล ยาเค 160 กิโล ยาบ้า3แสนกว่าเม็ด

06/10/2021

" นครบาลใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน "

น.1 มอบถุงยังชีพแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
06/10/2021

น.1 มอบถุงยังชีพแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

05/10/2021
ตำรวจนครบาลชี้แจง ประเด็นประชาชน3รายขับรถ จยย.เสียหลักล้มเอง

ตำรวจนครบาล ขอชี้แจงประเด็นประชาชน 3 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ระดมยิงแก๊สน้ำตาขณะขับขี่จนเสียหลักล้ม บริเวณแยกมิตรไมตรี

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post
04/10/2021

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post

Photos from กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ's post
04/10/2021

Photos from กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ's post

02/10/2021

📢 #Update จุดบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก 2 จุดตรวจ
🕵 จุดบริการตรวจคัดกรอง กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ วัดยาง เขตสวนหลวง
ตั้งแต่วันที่ 4-8 ต.ค และ 11-15 ต.ค 2564 (9-10 ต.ค 64 #งดบริการ)

🕵 จุดบริการตรวจคัดกรอง กลุ่มกรุงธนใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เขตบางบอน
ตั้งแต่วันที่ 4-10 ต.ค. 2564

ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564

02/10/2021

วันนี้(ศุกร์ที่ 1 ต.ค.64) เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วรวิทย์ ญาณจินดา รอง ผบก.สปพ. ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากผู้แทน Xudong SHAN, Ph.D.
กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ CPP ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น./ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post
01/10/2021

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post

🌟กทม. แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ...
01/10/2021

🌟กทม. แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูง ระหว่างวันที่ 1-5 ต.ค.64
🎯จากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม 11 ชุมชน จำนวน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม ยานนาวา บางกอกน้อย และคลองสาน
🎯ขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว

🌟กทม. แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูง ระหว่างวันที่ 1-5 ต.ค.64

🎯จากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม 11 ชุมชน จำนวน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม ยานนาวา บางกอกน้อย และคลองสาน

🎯ขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ช่วยทูต รองหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน บก.สปพ. (191)
29/09/2021
“ผู้ช่วยทูต (รองหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงทางการทูต ) เยือน บก.สปพ.”

ผู้ช่วยทูต รองหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน บก.สปพ. (191)

วันนี้ 29 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. Juan (John) A. AybarDepu…

191 บุกทลายแหล่งผลิตอาวุธปืนเถื่อนรายใหญ่ย่านฝั่งธนผู้ต้องหาได้เปิดเพจเฟสบุ๊คโดยใช้ชื่อว่า “อาเฉา สำรอง” ในการแสดงสินค้า...
29/09/2021

191 บุกทลายแหล่งผลิตอาวุธปืนเถื่อนรายใหญ่ย่านฝั่งธน
ผู้ต้องหาได้เปิดเพจเฟสบุ๊คโดยใช้ชื่อว่า “อาเฉา สำรอง” ในการแสดงสินค้าของตน ซึ่งมียอดผู้เข้าชมประมาณสองล้านครั้งพร้อมมีผู้ติดตามห้าหมื่นคน
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.policetv.tv/archives/20341

28/09/2021

☆28 กันยายน 2564 ครบรอบ104 ปี
วันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day ) ☆

ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เริ่ม 1 ต.ค. 64*ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น.อย่างน้อย 15 วั...
27/09/2021

ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด
เริ่ม 1 ต.ค. 64
*ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น.อย่างน้อย 15 วัน

*ห้ามรวมคนมากกว่า 25 คน
* บริโภคในร้านอาหารได้ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 75% มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% เล่นดนตรีได้ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร)

*ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ำ และห้องประชุม/จัดเลี้ยง)

*ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ยกเว้นการใช้ไอน้ำ

*สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ กิจกรรมที่มีการรวมคน ให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ก.ศธ. และ ก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

*สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขัน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด
เริ่ม 1 ต.ค. 64
*ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น.อย่างน้อย 15 วัน

*ห้ามรวมคนมากกว่า 25 คน
* บริโภคในร้านอาหารได้ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 75% มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% เล่นดนตรีได้ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร)

*ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ำ และห้องประชุม/จัดเลี้ยง)

*ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ยกเว้นการใช้ไอน้ำ

*สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ กิจกรรมที่มีการรวมคน ให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ก.ศธ. และ ก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

*สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขัน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

การปรับลดระยะเวลากักกัน สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นตา...
27/09/2021

การปรับลดระยะเวลากักกัน สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นตามนโยบายรัฐบาล เริ่ม 1 ต.ค. 64
1.มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
• ทุกช่องทาง (ทางอากาศ/ทางบก/ทางน้ำ) กักตัวอย่างน้อย 7 วัน ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 2 ครั้ง
2.ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
• ทางอากาศ /ทางน้ำ กักตัวอย่างน้อย 10 วัน ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 2 ครั้ง
• ทางบก กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 2 ครั้ง

** ผู้เดินทางมาก่อน 1 ต.ค.64 ยังไม่ครบ 14 วัน ให้ใช้เงื่อนไขแบบไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

การปรับลดระยะเวลากักกัน สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นตามนโยบายรัฐบาล เริ่ม 1 ต.ค. 64
1.มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
• ทุกช่องทาง (ทางอากาศ/ทางบก/ทางน้ำ) กักตัวอย่างน้อย 7 วัน ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 2 ครั้ง
2.ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
• ทางอากาศ /ทางน้ำ กักตัวอย่างน้อย 10 วัน ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 2 ครั้ง
• ทางบก กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 2 ครั้ง

** ผู้เดินทางมาก่อน 1 ต.ค.64 ยังไม่ครบ 14 วัน ให้ใช้เงื่อนไขแบบไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ศบค. ปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยสามารถทำกิจกรรมในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดได้ ดังนี้• กิจกรรมที่สา...
27/09/2021

ศบค. ปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยสามารถทำกิจกรรมในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดได้ ดังนี้

• กิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ)
1. การออกกำลังกายกลางแจ้ง
2. การว่ายน้ำ
3. การปั่นจักรยาน (กรณีมีสถานที่ที่มีลักษณะปิด และควบคุมได้)
4. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก
5. การประชุมสำหรับนักธุรกิจเข้ามาระยะสั้น

• กิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) และสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร(Organizational Quarantine : OQ) ประเภท ก. ค.
1. การออกกำลังกายกลางแจ้ง
2. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก

ทั้งนี้ การปรับมาตรการให้เป็นไปตามระดับพื้นที่สถานการณ์อยทั่วราชอาณาจักรของที่ตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด เน้น DMH และมีการลงจองนัดหมายกิจกรรมล่วงหน้า

เงื่อนไขกรณีมีการทำกิจกรรมตามที่กำหนด
1. ผู้เข้ากักตัวเซ็นยินยอมรับความเสี่ยงกรณีมีการติดเชื้อ
2. โรงแรม และโรงพยาบาล คู่ปฏิบัติการ (เอกชน) ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น การสอบสวนโรค การกักกันโรค การตรวจหาเชื้อ การทำความสะอาด เป็นต้น

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ศบค. ปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยสามารถทำกิจกรรมในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดได้ ดังนี้

• กิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ)
1. การออกกำลังกายกลางแจ้ง
2. การว่ายน้ำ
3. การปั่นจักรยาน (กรณีมีสถานที่ที่มีลักษณะปิด และควบคุมได้)
4. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก
5. การประชุมสำหรับนักธุรกิจเข้ามาระยะสั้น

• กิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) และสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร(Organizational Quarantine : OQ) ประเภท ก. ค.
1. การออกกำลังกายกลางแจ้ง
2. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก

ทั้งนี้ การปรับมาตรการให้เป็นไปตามระดับพื้นที่สถานการณ์อยทั่วราชอาณาจักรของที่ตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด เน้น DMH และมีการลงจองนัดหมายกิจกรรมล่วงหน้า

เงื่อนไขกรณีมีการทำกิจกรรมตามที่กำหนด
1. ผู้เข้ากักตัวเซ็นยินยอมรับความเสี่ยงกรณีมีการติดเชื้อ
2. โรงแรม และโรงพยาบาล คู่ปฏิบัติการ (เอกชน) ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น การสอบสวนโรค การกักกันโรค การตรวจหาเชื้อ การทำความสะอาด เป็นต้น

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เช็กลิสต์ ผ่อนคลาย 10 กิจการ/กิจกรรม พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติเห็นชอบข้อเสนอการ...
27/09/2021

เช็กลิสต์ ผ่อนคลาย 10 กิจการ/กิจกรรม พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง

สถานที่และสถานประกอบการที่สามารถเปิดกิจการได้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เปิดดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯโดยกระทรวงสาธารณสุข

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ สามารถเปิดทำการได้

3.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน

4. ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์ เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

5. ร้านทำเล็บ เปิดดำเนินการได้แต่ต้องนัดหมาย

6. ร้านสัก เปิดดำเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้าลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา) เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ สามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำ เพื่อสุขภาพในกิจการสปาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

8. ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือลดจำนวนเหลือประมาณ 50% สวมหน้ากากตลอดเวลาและไม่รับประทานอาหาร

9. การเล่นดนตรีในร้านอาหารเปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้อง นักดนตรีและลูกค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศรวมทั้งการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID-Free Setting

10. ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ยังไม่เปิดดำเนินการ ให้มีการติดตามสถานการณ์ 2-4 สัปดาห์ เนื่องจากทำให้มีการเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหลายพื้นที่และมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

**เน้นย้ำผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID-Free Setting ก่อนเปิดบริการ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เช็กลิสต์ ผ่อนคลาย 10 กิจการ/กิจกรรม พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับมาตรการสำหรับกิจกรรมและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง

สถานที่และสถานประกอบการที่สามารถเปิดกิจการได้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เปิดดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯโดยกระทรวงสาธารณสุข

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ สามารถเปิดทำการได้

3.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน

4. ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์ เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

5. ร้านทำเล็บ เปิดดำเนินการได้แต่ต้องนัดหมาย

6. ร้านสัก เปิดดำเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้าลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา) เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ สามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำ เพื่อสุขภาพในกิจการสปาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

8. ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือลดจำนวนเหลือประมาณ 50% สวมหน้ากากตลอดเวลาและไม่รับประทานอาหาร

9. การเล่นดนตรีในร้านอาหารเปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้อง นักดนตรีและลูกค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศรวมทั้งการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID-Free Setting

10. ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ยังไม่เปิดดำเนินการ ให้มีการติดตามสถานการณ์ 2-4 สัปดาห์ เนื่องจากทำให้มีการเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหลายพื้นที่และมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

**เน้นย้ำผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID-Free Setting ก่อนเปิดบริการ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

123 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

กองกำกับการศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. ศูนย์ผ่านฟ้า 191

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์ 191 กทม.

191 คือที่พึ่งแรกของประชาชน ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 หรือศูนย์วิทยุผ่านฟ้า อยู่ภายใต้ กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ บช.น.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เสียงจากผู้ผลิตซัพพลายเอ191ดีบ
โทสนะค่ะอยากจะถามว่าประเทศเพื่อนบ้านมาอาศัยคนไทยอยู่เเต่ไม่มีบัตรอะไรเลยเเต่มาอยู่นานอยากจะถามว่าผิดกฏหมายไหมค่ะ
ขอแจ้งความได้ไหมค่ะคือเราเห็นโพสๆหนึ่งในเฟสว่าใครใช้ซิมวันทูคอลแบบรายเดือนมากกว่า1ปีขึ้นไปจะเติมเงินไห้1000บาทเราก็หลงเป็นเยื่อ1ในนั้นมันก็ขอมาเป็นเพื่อนเราเราก็ตอบรับพอรับตอบรับเพื่อนมันก็ทักมาในข้อความขอเลขบัติประชาชนและเบอร์โทรศัพย์พอเราไห้มันมันบล๊อคเฟสหนีเลยแล้วมันก็แฮ็คเอาเงินในโทรศัพย์ไปทีล่ะ500/2ครั้งพอผ่านไปอีก2วันมาก็เข้ามาแฮ็คเงิยเราอีกครั้งซึ่งเราไม่ได้ไปแจ้งความแล้วแบบนี้เรามีวิธีไหนบ้างค่ะที่ไม่ไห้มันเข้ามาแฮ็คเงินเราอีกเราได้แคปไว้เป็นหลักฐานไว้ด้วยค่ะ
เพื่อนกันนะ
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนถึงการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ประสานรถกู้ภัย รถพยาบาล ได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณตำรวจ191 ค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆประสานได้เร็วมากๆเลยครับ🥰🥰🥰
ถ้าพิทักษ์๑รู้ว่ามีลูกน้องวิ่งเก็บส่วยที่สำโรงเหนือคงจะดีนะ..อ้างนายอย่างเดียว..เกลื่อนเมือง.
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ