ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่านสายด่วน 191 ในเขตพื้นที่ กทม. รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ผ่านหมายเลข 191

เปิดเหมือนปกติ

👨‍✈️👩‍✈️บก สปพ. (191) "เปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ" เสริมทักษะกำลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ...
16/12/2021
👨‍✈️👩‍✈️บก สปพ. (191) “เปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” เสริมทักษะกำล

👨‍✈️👩‍✈️บก สปพ. (191) "เปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ" เสริมทักษะกำลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ 👍👍

👍วันที่ 16-17 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องปร…

Photos from กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ's post
16/12/2021

Photos from กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ's post

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post
15/12/2021

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post

บก.สปพ.(191) ประชุมรับมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการ ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ วาระประจำ...
14/12/2021
“ครอบครัว บก.สปพ. (191) ต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ”

บก.สปพ.(191) ประชุมรับมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการ ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ วาระประจำปี 2564
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

นที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม บก.สปพ. พล.ต…

ปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่ม 16 ธ.ค. 64ประเด็น1. การเดินทางจากสนามบินไปที่พัก สำหรับ Test and Go2. พื้นที่นำร...
14/12/2021

ปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่ม 16 ธ.ค. 64
ประเด็น
1. การเดินทางจากสนามบินไปที่พัก สำหรับ Test and Go
2. พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
-มาตรการเข้าออกพื้นที่ของนักท่องเที่ยวในประเทศ
3. ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (HRC)
4. ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เป็นผู้ติดเชื้อ ประเมินโดยแพทย์แล้วพบว่า ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย
ปรับมาตรการ
การเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง เข้าพำนักในจังหวัดที่ทางราชการกำหนด เดินทางแบบ Seal Route กรณีแวะพักกำหนดจุดพักให้ชัดเจนไม่ปะปนผู้อื่น
พื้นที่ที่ไม่เป็นเกาะ ควบคุมยาก ควรปรับมาตรการโดยเพิ่มความเข้มข้นมาตรการ COVID Free Setting
เน้นสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
กักตัวในโรงแรมหรือที่พักเดิมหรือจองไว้แล้ว และผู้ประกอบการยินยอม
- สามารถทำกิจกรรมที่ไม่ปะปนกับบุคคลอื่นในโรงแรมได้
- กักตัว 14 วัน กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดในกลุ่มที่มาด้วยกัน หรือครอบครัวเดียวกัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 3 ครั้ง วันที่ 0, 5-7 และ 12-13
- กักตัว 10 วัน กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่นั่งติดกับผู้ติดเชื้อบนเครื่องบิน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง วันที่ 0, 5-7
กรณีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเข้าพักในโรงแรมที่เป็น Hotel Isolation อย่างน้อย 10 วัน โดยการพิจารณาของแพทย์ และเจ้าพนักงานโรคติดต่อของจังหวัดร่วมกัน
ที่มา : ศบค.

ปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่ม 16 ธ.ค. 64

ประเด็น
1. การเดินทางจากสนามบินไปที่พัก สำหรับ Test and Go
2. พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
-มาตรการเข้าออกพื้นที่ของนักท่องเที่ยวในประเทศ
3. ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (HRC)
4. ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เป็นผู้ติดเชื้อ ประเมินโดยแพทย์แล้วพบว่า ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย

ปรับมาตรการ
การเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง เข้าพำนักในจังหวัดที่ทางราชการกำหนด เดินทางแบบ Seal Route กรณีแวะพักกำหนดจุดพักให้ชัดเจนไม่ปะปนผู้อื่น

พื้นที่ที่ไม่เป็นเกาะ ควบคุมยาก ควรปรับมาตรการโดยเพิ่มความเข้มข้นมาตรการ COVID Free Setting
เน้นสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า

กักตัวในโรงแรมหรือที่พักเดิมหรือจองไว้แล้ว และผู้ประกอบการยินยอม
- สามารถทำกิจกรรมที่ไม่ปะปนกับบุคคลอื่นในโรงแรมได้
- กักตัว 14 วัน กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดในกลุ่มที่มาด้วยกัน หรือครอบครัวเดียวกัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 3 ครั้ง วันที่ 0, 5-7 และ 12-13
- กักตัว 10 วัน กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่นั่งติดกับผู้ติดเชื้อบนเครื่องบิน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง วันที่ 0, 5-7

กรณีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเข้าพักในโรงแรมที่เป็น Hotel Isolation อย่างน้อย 10 วัน โดยการพิจารณาของแพทย์ และเจ้าพนักงานโรคติดต่อของจังหวัดร่วมกัน

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร จำแนกตามกลุ่มประเภทผู้เดินทาง 6 กลุ่ม และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม เริ่ม 16 ธ.ค. 64ที่มา : ศบค.
14/12/2021

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร
จำแนกตามกลุ่มประเภทผู้เดินทาง 6 กลุ่ม
และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม เริ่ม 16 ธ.ค. 64
ที่มา : ศบค.

⚠ มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป1⃣ ยกระดับ COVID Free Personnel  1.1 ผู้จัดงาน ...
14/12/2021

⚠ มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่
มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป
1⃣ ยกระดับ COVID Free Personnel
1.1 ผู้จัดงาน พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
1.2 ตรวจคัดกรองผู้จัดงาน พนักงาน นักแสดง นักร้อง ทุกคนด้วย ATK ก่อนจัดงาน 72 ชั่วโมง
1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ
1.4 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
2⃣ ยกระดับ COVID Free Customer
2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง
2.2 คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ
2.3 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
3⃣ ยกระดับ COVID Free Environment
3.1 จัดงานในพื้นที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
3.2 จัดงานไม่ให้เกิดความแออัด
- จองตั๋วล่วงหน้า / ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน
- กำหนดช่องทางเข้า - ออก งานจุดเดียว
- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คน / 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการ
- กำหนดโซนของผู้ร่วมงาน
- งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
3.3 ทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว อุปกรณ์สัมผัสร่วมกัน ทุก 1-2 ชั่วโมง
3.4 กรณีมีการแสดง เว้นระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร
ที่มา : ศบค.

⚠ มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่
มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป
1⃣ ยกระดับ COVID Free Personnel
1.1 ผู้จัดงาน พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
1.2 ตรวจคัดกรองผู้จัดงาน พนักงาน นักแสดง นักร้อง ทุกคนด้วย ATK ก่อนจัดงาน 72 ชั่วโมง
1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ
1.4 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

2⃣ ยกระดับ COVID Free Customer
2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง
2.2 คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ
2.3 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3⃣ ยกระดับ COVID Free Environment
3.1 จัดงานในพื้นที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
3.2 จัดงานไม่ให้เกิดความแออัด
- จองตั๋วล่วงหน้า / ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน
- กำหนดช่องทางเข้า - ออก งานจุดเดียว
- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คน / 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการ
- กำหนดโซนของผู้ร่วมงาน
- งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
3.3 ทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว อุปกรณ์สัมผัสร่วมกัน ทุก 1-2 ชั่วโมง
3.4 กรณีมีการแสดง เว้นระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

📑 การบริโภคสุราในร้านอาหารช่วงเทศกาลปีใหม่🟧 พื้นที่ควบคุม🟨 พื้นที่เฝ้าระวังสูง🟩 พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเ...
14/12/2021

📑 การบริโภคสุราในร้านอาหารช่วงเทศกาลปีใหม่
🟧 พื้นที่ควบคุม
🟨 พื้นที่เฝ้าระวังสูง
🟩 พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
การบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65
สามารถเปิดบริการและบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น.
‼️ เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สาธารณสุขกำหนด
ที่มา : ศบค.

📑 การบริโภคสุราในร้านอาหารช่วงเทศกาลปีใหม่

🟧 พื้นที่ควบคุม
🟨 พื้นที่เฝ้าระวังสูง
🟩 พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

การบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65
สามารถเปิดบริการและบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น.
‼️ เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สาธารณสุขกำหนด

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ปรับระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 16 ธ.ค. 64พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ เชี...
14/12/2021

ปรับระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 16 ธ.ค. 64
พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย
ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สตูล สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี อุบลราชธานี
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม
นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พิจิตร พะเยา แพร่
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อ่างทอง อำนาจเจริญ
พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา ภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 18 จังหวัด)
ที่มา : ศบค.

ปรับระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 16 ธ.ค. 64

พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย
ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สตูล สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี อุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม
นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พิจิตร พะเยา แพร่
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อ่างทอง อำนาจเจริญ

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา ภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 18 จังหวัด)

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

13/12/2021

🔥 4 ข้อหาสำหรับขาโจ๋ “ยกพวกตีกัน” อย่าคิดว่าเจ๋ง อาจต้องไปนอนร้องเอ๋งที่โรงพัก
.
👎 การทะเลาะวิวาทมีเรื่องต่อยตี ยกพวกไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือยกพวกตีกัน จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนั้น การกระทำในลักษณะนี้มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
.
📌การมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และยกกันไปทำร้ายหรือขู่ว่าจะทำร้าย และสร้างความวุ่นวาย อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ป.อาญา ม.215)
.
📌 ถ้าผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
📌 สำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหัวหน้า หรือมีหน้าที่สั่งการกระทำความผิดนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
📌 หากยกพวกตีกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ผู้กระทำจะถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี (ป.อาญา ม.288)
.
👎 ผู้ที่ร่วมกระทำความผิดยกพวกไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือยกพวกตีกัน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ผู้ร่วมก่อเหตุจะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องเป็นผู้สมัครใจและเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ โดยผู้ที่ลงมือก่อเหตุก่อนจะไม่สามารถอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวตามกฎหมายได้
.
#ทะเลาะวิวาท #ยกพวกตีกัน #ตำรวจสอบสวนกลาง #CIBTHAILAND

Photos from กองกำกับการสายตรวจ - 191's post
12/12/2021

Photos from กองกำกับการสายตรวจ - 191's post

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post
12/12/2021

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post

Photos from กองกำกับการสายตรวจ - 191's post
10/12/2021

Photos from กองกำกับการสายตรวจ - 191's post

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ     พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗)ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุ...
10/12/2021

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗)
ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕

เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเป็นกฎหมายสูงสุดให้กับประเทศและปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ราชการจึงกำหนดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ

#๑๐ธันวาคม
#วันรัฐธรรมนูญ

ที่มา : พระลาน

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗)
ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕

เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเป็นกฎหมายสูงสุดให้กับประเทศและปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ราชการจึงกำหนดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ

#๑๐ธันวาคม
#วันรัฐธรรมนูญ

ที่มา : พระลาน

10/12/2021
10/12/2021

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนภัยแก๊งทวงหนี้เงินกู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังระบาด ตั้งสติให้ดี อย่าตื่นตระหนกและหลงเชื่อ รวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งดำเนินคดี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.policetv.tv/archives/21665

Photos from กองกำกับการสายตรวจ - 191's post
08/12/2021

Photos from กองกำกับการสายตรวจ - 191's post

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
05/12/2021

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
05/12/2021
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

191รวบ5แอดมินเว็บพนันออนไลน์ | Police News Varieties
05/12/2021
191รวบ5แอดมินเว็บพนันออนไลน์ | Police News Varieties

191รวบ5แอดมินเว็บพนันออนไลน์ | Police News Varieties

ข่าวเด่นรอบวัน 191รวบ5แอดมินเว็บพนันออนไลน์ By reporter4 - December 4, 2021 Share on Facebook Tweet on Twitter 191 รวบ 5 แอดมินเว็บพนัน เปิดคอนโดนหรูเป็นท...

ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า 191 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน...
04/12/2021

ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า 191 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔

ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า 191 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔

Photos from กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ's post
03/12/2021

Photos from กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ's post

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post
03/12/2021

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post

Photos from Police TV by UCI Media's post
03/12/2021

Photos from Police TV by UCI Media's post

เตือน รหัส OTP กุญแจดอกสุดท้าย ความลับที่ห้ามบอกใคร.....
02/12/2021

เตือน รหัส OTP กุญแจดอกสุดท้าย ความลับที่ห้ามบอกใคร.....

ตร. เตือน รหัส OTP กุญแจดอกสุดท้าย ความลับที่ห้ามบอกใคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับรหัส OTP เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับพี่น้องประชาชน โดยรหัส OTP นั้นเป็นชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยเป็นชุดตัวเลขหรือตัวอักษรจำนวนหนึ่ง ที่ระบบจะสุ่มขึ้นมาและส่งไปให้กับเจ้าของบัญชี ทางอีเมล หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน นอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านตามปกติ ซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของพี่น้องประชาชน ถือได้ว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูล จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะบอกรหัส OTP ให้กับบุคคลอื่น เพราะอาจทำให้ถูกคนร้ายนำไปใช้โดยมิชอบได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.policetv.tv/archives/21513

01/12/2021

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ "สุภาพบุรุษจราจร"

01/12/2021
30/11/2021

ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 1 ธ.ค. 64

• พื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด
ขอนแก่น จันทบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง ยะลา ระยอง สงขลา สตูล สระบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี
• พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชลบุรี นครนายก นครปฐม พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี
• พื้นที่เฝ้าระวังสูง 24 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา พิจิตร แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ
• พื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) 7 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา ภูเก็ต *จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 19 จังหวัด

ที่มา ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
30/11/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

น.1 เข้าใจผู้ประกอบการ แต่ขอร้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศ กทม.ด้วย – สถานีโทรทัศน์ส
29/11/2021
น.1 เข้าใจผู้ประกอบการ แต่ขอร้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศ กทม.ด้วย – สถานีโทรทัศน์ส

น.1 เข้าใจผู้ประกอบการ แต่ขอร้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศ กทม.ด้วย – สถานีโทรทัศน์ส

น.1 เข้าใจผู้ประกอบการ แต่ขอร้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศ กทม.ด้วยข่าวทั่วไป / By admin / November 27, 2021 November 27, 2021 นที่ 27 พ...

๒๕ พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” หรือ “วันมหาธีรราชเจ้า”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ...
25/11/2021

๒๕ พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” หรือ “วันมหาธีรราชเจ้า”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

รัชกาลที่ ๖ ทรงได้รับการถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ไส้ติ่ง) ขณะศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๔๔๓ แต่การผ่าตัดด้วยวิธีเปิดหน้าท้องในสมัยนั้นเพิ่งเริ่มทำมาไม่กี่รายและพระองค์ทรงเป็นคนไข้รุ่นแรก ๆ ของโลกที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง การเย็บแผลจึงเย็บเฉพาะที่ผิวชั้นนอกทำให้ผนังหน้าท้องบริเวณนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ทำให้เกิดช่องว่างในพระอุทร (ท้อง) ทำให้พระอันตะ (ไส้) ตกลงไปในช่องนั้นเสมอ ฉะนั้นเวลาเสวยอะไร มหาเล็กก็จะช่วยโกยพระอันตะออกจากช่องนั้น เพราะทรงปวดพระนาภีเป็นประจำ และเชื่อว่าคงเกิดพระโลหิตที่เป็นพิษอยู่ในช่องพระอุทรนั้น

และแล้วแผลผ่าตัดพระอันตะ (ไส้ติ่ง) ซึ่งทรงได้รับการผ่าตัดไว้เมื่อกว่า ๒๐ ปีก่อนเริ่มแตกออกและลุกลามเป็นพระโรคเยื่อหุ้มกระเพาะอาหารอักเสบ ถึงเดือนกันยายน ๒๔๖๘ รัชกาลที่ ๖ เริ่มมีพระอาการประชวรกระเสาะกระแสะมาโดยตลอด

“...วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ตอนเช้า เจ้าพระยารามราฆพเข้าไปกราบบังคมทูลขณะที่มีสติดีว่าพระนางเจ้าสุวัทนาจะประสูติวันนี้ก็ทรงกระวนกระวายพระทัย พอทรงได้ยินปืนเที่ยง ทรงดีพระราชหฤทัยจนถึงทรงยิ้มเพราะทรงมีพระราชดำรัสสั่งว่า ถ้าประสูติเจ้าฟ้าชาย ให้มีการยิงปืนถวายคำนับ พอเจ้าพระยารามราฆพกราบทูลว่าไม่ใช่ ก็ทรงนิ่งไปอีกจนบ่าย เจ้าพระยารามราฆพเข้าไปกราบบังคมทูลว่าประสูติแล้วเป็นเจ้าฟ้าหญิง ทรงหลับพระเนตรและรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันแผ่วเบาว่า “ก็ดีเหมือนกัน” แล้วทรงแน่นิ่งอยู่ตลอดมา

วันที่ ๒๕ กลางวันเจ้าคุณพระประยูรวงศ์เชิญสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาบรรทมพระยี่ภู่เข้าไปถวาย ทรงเอื้อมพระหัตถ์คล้ายๆ กับจะทรงจับ แล้วก็ทรงชักกลับ ทุกคนที่อยู่ในที่นั่นสุดจะกลั้นความโศกาดูรได้ เจ้าคุณพระประยูรวงศ์เชิญเจ้าฟ้าพระราชธิดากลับ ตั้งแต่นั้นก็ส่งสลบแน่นิ่ง หายพระราชหฤทัยรวย ๆ มีพลตรีพยาวิบูลอายุรเวช นั่งถวายตรวจชีพจรอยู่ตลอดเวลา จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ภายในพระมหามณเฑียรในพระมหาบรมมหาราชวัง...”

จากบันทึกของ จมื่นมานิตย์นเรศร (เฉลิม เศวตนันทน์) เรื่องรัชกาลที่ ๖ สวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๐๑.๔๕ น. ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ แต่ประเพณีไทยถือว่ายังเป็นวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน จึงจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี พระองค์ สิริพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา และเสด็จดำรงสิริราชสมบัติได้ ๑๕ ปี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือ ด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : โบราณนานมา

๒๕ พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” หรือ “วันมหาธีรราชเจ้า”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

รัชกาลที่ ๖ ทรงได้รับการถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ไส้ติ่ง) ขณะศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๔๔๓ แต่การผ่าตัดด้วยวิธีเปิดหน้าท้องในสมัยนั้นเพิ่งเริ่มทำมาไม่กี่รายและพระองค์ทรงเป็นคนไข้รุ่นแรก ๆ ของโลกที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง การเย็บแผลจึงเย็บเฉพาะที่ผิวชั้นนอกทำให้ผนังหน้าท้องบริเวณนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ทำให้เกิดช่องว่างในพระอุทร (ท้อง) ทำให้พระอันตะ (ไส้) ตกลงไปในช่องนั้นเสมอ ฉะนั้นเวลาเสวยอะไร มหาเล็กก็จะช่วยโกยพระอันตะออกจากช่องนั้น เพราะทรงปวดพระนาภีเป็นประจำ และเชื่อว่าคงเกิดพระโลหิตที่เป็นพิษอยู่ในช่องพระอุทรนั้น

และแล้วแผลผ่าตัดพระอันตะ (ไส้ติ่ง) ซึ่งทรงได้รับการผ่าตัดไว้เมื่อกว่า ๒๐ ปีก่อนเริ่มแตกออกและลุกลามเป็นพระโรคเยื่อหุ้มกระเพาะอาหารอักเสบ ถึงเดือนกันยายน ๒๔๖๘ รัชกาลที่ ๖ เริ่มมีพระอาการประชวรกระเสาะกระแสะมาโดยตลอด

“...วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ตอนเช้า เจ้าพระยารามราฆพเข้าไปกราบบังคมทูลขณะที่มีสติดีว่าพระนางเจ้าสุวัทนาจะประสูติวันนี้ก็ทรงกระวนกระวายพระทัย พอทรงได้ยินปืนเที่ยง ทรงดีพระราชหฤทัยจนถึงทรงยิ้มเพราะทรงมีพระราชดำรัสสั่งว่า ถ้าประสูติเจ้าฟ้าชาย ให้มีการยิงปืนถวายคำนับ พอเจ้าพระยารามราฆพกราบทูลว่าไม่ใช่ ก็ทรงนิ่งไปอีกจนบ่าย เจ้าพระยารามราฆพเข้าไปกราบบังคมทูลว่าประสูติแล้วเป็นเจ้าฟ้าหญิง ทรงหลับพระเนตรและรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันแผ่วเบาว่า “ก็ดีเหมือนกัน” แล้วทรงแน่นิ่งอยู่ตลอดมา

วันที่ ๒๕ กลางวันเจ้าคุณพระประยูรวงศ์เชิญสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาบรรทมพระยี่ภู่เข้าไปถวาย ทรงเอื้อมพระหัตถ์คล้ายๆ กับจะทรงจับ แล้วก็ทรงชักกลับ ทุกคนที่อยู่ในที่นั่นสุดจะกลั้นความโศกาดูรได้ เจ้าคุณพระประยูรวงศ์เชิญเจ้าฟ้าพระราชธิดากลับ ตั้งแต่นั้นก็ส่งสลบแน่นิ่ง หายพระราชหฤทัยรวย ๆ มีพลตรีพยาวิบูลอายุรเวช นั่งถวายตรวจชีพจรอยู่ตลอดเวลา จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ภายในพระมหามณเฑียรในพระมหาบรมมหาราชวัง...”

จากบันทึกของ จมื่นมานิตย์นเรศร (เฉลิม เศวตนันทน์) เรื่องรัชกาลที่ ๖ สวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๐๑.๔๕ น. ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ แต่ประเพณีไทยถือว่ายังเป็นวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน จึงจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี พระองค์ สิริพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา และเสด็จดำรงสิริราชสมบัติได้ ๑๕ ปี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือ ด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : โบราณนานมา

ที่อยู่

123 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

กองกำกับการศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. ศูนย์ผ่านฟ้า 191

เว็บไซต์

http://psd.metro.police.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ผ่านฟ้า 191 กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์ 191 กทม.

191 คือที่พึ่งแรกของประชาชน ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 หรือศูนย์วิทยุผ่านฟ้า อยู่ภายใต้ กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ บช.น.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เสียงจากผู้ผลิตซัพพลายเอ191ดีบ
โทสนะค่ะอยากจะถามว่าประเทศเพื่อนบ้านมาอาศัยคนไทยอยู่เเต่ไม่มีบัตรอะไรเลยเเต่มาอยู่นานอยากจะถามว่าผิดกฏหมายไหมค่ะ
ขอแจ้งความได้ไหมค่ะคือเราเห็นโพสๆหนึ่งในเฟสว่าใครใช้ซิมวันทูคอลแบบรายเดือนมากกว่า1ปีขึ้นไปจะเติมเงินไห้1000บาทเราก็หลงเป็นเยื่อ1ในนั้นมันก็ขอมาเป็นเพื่อนเราเราก็ตอบรับพอรับตอบรับเพื่อนมันก็ทักมาในข้อความขอเลขบัติประชาชนและเบอร์โทรศัพย์พอเราไห้มันมันบล๊อคเฟสหนีเลยแล้วมันก็แฮ็คเอาเงินในโทรศัพย์ไปทีล่ะ500/2ครั้งพอผ่านไปอีก2วันมาก็เข้ามาแฮ็คเงิยเราอีกครั้งซึ่งเราไม่ได้ไปแจ้งความแล้วแบบนี้เรามีวิธีไหนบ้างค่ะที่ไม่ไห้มันเข้ามาแฮ็คเงินเราอีกเราได้แคปไว้เป็นหลักฐานไว้ด้วยค่ะ
เพื่อนกันนะ
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนถึงการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ประสานรถกู้ภัย รถพยาบาล ได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณตำรวจ191 ค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆประสานได้เร็วมากๆเลยครับ🥰🥰🥰
ถ้าพิทักษ์๑รู้ว่ามีลูกน้องวิ่งเก็บส่วยที่สำโรงเหนือคงจะดีนะ..อ้างนายอย่างเดียว..เกลื่อนเมือง.
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ
เพื่อนกันนะ