สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดความทั่วถึงและเสมอภ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักเ...
30/10/2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้อง MRP 1-2 ชั้น 38 ตึก CRC ALL Season Places ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร และร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การพลิกโฉมการศึกษาด้วย Digital Transformation for Education for The Basic Education” เพื่อรับฟังการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุค new normal ทั้งในด้านการบูรณาการการเรียนการสอน และระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การหารือแนวทางความร่วมมือตามที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจ “การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานในการจัดประชุมคณะก...
28/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการพิจารณาร่างแผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตลอดจนดำเนินการสรุปความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9

คุณครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประ...
15/10/2020

คุณครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 19 รุ่น สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ที่
https://www.obecdl.com/

คุณครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 19 รุ่น สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ที่
https://www.obecdl.com/

08/10/2020
OBEC Channel

OBEC Channel

“สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัด เน้นย้ำ “ความปลอดภัยในโรงเรียน” เป็นสำคัญ

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "ดร.อัมพร พินะสา" เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานhttps://1th.me/0tiGm
07/10/2020

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ "ดร.อัมพร พินะสา" เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://1th.me/0tiGm

02/10/2020

“ดร.อัมพร พินะสา” กับแนวทางการทำงานของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างวันที่ ...
02/10/2020

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประสานการทำงานระหว่าง สพฐ. โดย สทร. กับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) ของ สพท. ทั้ง 225 แห่ง

01/10/2020

“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
ยินดีต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เนื่องในโอกาส...
01/10/2020

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาการศึกษา

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสเข้าร...
01/10/2020

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย และได้มอบหนังสือนิทาน "อิเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้...
10/07/2020

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย และได้มอบหนังสือนิทาน "อิเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด" ให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
https://online.fliphtml5.com/umecv/shyr/

เรียนออนไลน์ ฟรี!!! พร้อมมี ✅ ประกาศนียบัตรกับ 3 คอร์สสุดฮอต  สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลด...
02/07/2020

เรียนออนไลน์ ฟรี!!! พร้อมมี ✅ ประกาศนียบัตรกับ 3 คอร์สสุดฮอต สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
รีบคลิกเลย 👉👉 https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
① Data Governance
② Data Analytics
③ Artificial Intelligence
#ทักษะดิจิทัลภาครัฐ #TDGA #สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล #สพร #DGA

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน's cover photo
02/07/2020

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน's cover photo

29/06/2020

วิดีโอ เรื่อง การถ่ายภาพให้ชัดทั้งภาพ ด้วยเทคนิค Stack Focus

โดย นายอัศวิน กลับมา
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29/06/2020
แต่งภาพสวยด้วย LIGHTROOM

วิดีโอ เรื่อง แต่งภาพสวยด้วย LIGHTROOM

โดย นายอัศวิน กลับมา
ครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26/06/2020
Digital Literacy OBEC

Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

พบกับ อ.วิชัย สีสุด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครูผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการศึกษารางวัล Inovative Teacher รุ่นแรกที่ไ...
26/06/2020

พบกับ อ.วิชัย สีสุด
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ครูผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
รางวัล Inovative Teacher รุ่นแรก
ที่ได้รับรางวัลจาก BILL GATE
จะพาทัวร์ระบบการจัดการเรียนออนไลน์
ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ที่รองรับการเรียนการสอนของนักเรียนกว่า 6,000 คน
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
https://qrgo.page.link/n6M8S

คำศัพท์ ยุคดิจิทัล
26/06/2020

คำศัพท์ ยุคดิจิทัล

คำศัพท์ ยุคดิจิทัล

ทักษะดิจิทัล 5 มิติที่บุคลากรภาครัฐต้องรู้อ่านเพิ่มเติมที่>>https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources_02https://ww...
26/06/2020

ทักษะดิจิทัล 5 มิติที่บุคลากรภาครัฐต้องรู้

อ่านเพิ่มเติมที่>>
https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources_02
https://www.ocsc.go.th/digital_skills

ทักษะดิจิทัล 5 มิติที่บุคลากรภาครัฐต้องรู้

อ่านเพิ่มเติมที่>>
https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources_02
https://www.ocsc.go.th/digital_skills

👉👉ด่วนที่สุด📣📣แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกั...
24/06/2020

👉👉ด่วนที่สุด📣📣
แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

📣📣ด่วนที่สุด
แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

23/06/2020

"ข้อมูลและสารสนเทศ"

ผลงานโดย นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
🎬รางวัลชนะเลิศ
🎬การประกวดสื่อประเภท Video Clip เพื่อการเรียนการสอน
🎬กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
🎬ระดับประถมศึกษา
ในการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒ...
23/06/2020
พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาไทย สพฐ. เปิดตัวนวัตกรรมสื่อเสมือนจริง (AR) เรียนรู้ป

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยมี นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สนก.สพฐ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช…

เลขาธิการ กพฐ. แจงประเด็นโรงเรียนออกระเบียบเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ
22/06/2020
เลขาธิการ กพฐ. แจงประเด็นโรงเรียนออกระเบียบเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ

เลขาธิการ กพฐ. แจงประเด็นโรงเรียนออกระเบียบเหยียดเพศ-ละเมิดสิทธิ

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการค…

22/06/2020
ตอนที่ 4 ระบบการวัดแสง (Metering Mode)

วิดีโอ เรื่อง Camera
"ตอนที่ 4 ระบบการวัดแสง (Metering Mode)"

โดย นายนิเวศน์ กุมเพ็ชร
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22/06/2020
ตอนที่ 3 การเลือกใช้โหมดในการถ่ายภาพ (Camera Mode)

วิดีโอ เรื่อง Camera
"ตอนที่ 3 การเลือกใช้โหมดในการถ่ายภาพ (Camera Mode)"

โดย นายนิเวศน์ กุมเพ็ชร
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22/06/2020
ตอนที่ 2 F-Stop, Speed Shutter, ISO, White Balance

วิดีโอ เรื่อง Camera
"ตอนที่ 2 F-Stop, Speed Shutter, ISO, White Balance"

โดย นายนิเวศน์ กุมเพ็ชร
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22/06/2020
ตอนที่ 1 พื้นฐานการควบคุมกล้อง (Basic Camera)

วิดีโอ เรื่อง Camera
"ตอนที่ 1 พื้นฐานการควบคุมกล้อง (Basic Camera)"

โดย นายนิเวศน์ กุมเพ็ชร
ครู โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18/06/2020
ตอนที่ 5 เทคนิคการใส่เลขหน้า

วิดีโอ เรื่อง Microsoft Word
"ตอนที่ 5 เทคนิคการใส่เลขหน้า"

โดย นายกฤษดา จำปามูล
ครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18/06/2020
ตอนที่ 4 การสร้างเอกสารข้อสอบ

วิดีโอ เรื่อง Microsoft Word
"ตอนที่ 4 การสร้างเอกสารข้อสอบ"

โดย นายกฤษดา จำปามูล
ครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18/06/2020
ตอนที่ 3 การสร้างสารบัญ

วิดีโอ เรื่อง Microsoft Word
"ตอนที่ 3 การสร้างสารบัญ"

โดย นายกฤษดา จำปามูล
ครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18/06/2020
ตอนที่ 2 การสร้างแผ่นพับ EP.2

วิดีโอ เรื่อง Microsoft Word
"ตอนที่ 2 การสร้างแผ่นพับ EP.2"

โดย นายกฤษดา จำปามูล
ครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18/06/2020
ตอนที่ 2 การสร้างแผ่นพับ EP.1

วิดีโอ เรื่อง Microsoft Word
"ตอนที่ 2 การสร้างแผ่นพับ EP.1"

โดย นายกฤษดา จำปามูล
ครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18/06/2020
ตอนที่ 1 การแทรกและตกแต่งภาพ

วิดีโอ เรื่อง Microsoft Word
"ตอนที่ 1 การแทรกและตกแต่งภาพ"

โดย นายกฤษดา จำปามูล
ครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผลงานจากโครงการส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาผลงานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้ (17 มิ.ย. 2563) เวลา 10.00-12.00 น. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สทร. ร่ว...
17/06/2020

วันนี้ (17 มิ.ย. 2563) เวลา 10.00-12.00 น. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สทร. ร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 35 เขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่อยู่

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

รถรับจ้างสาธารณะ รถส่วนตัว

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022885699

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากเผยแพร่สื่อด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขั้นตอนการเข้าระบบ เข้ายังงัยค่ะ เข้าแล้ว ไปต่อไปไม่ได้เลยค่ะ
สื่อการเรียนรู้ Interactive เรื่องคำราชาศัพท์ หมวดอวัยวะ TOUCH this image to discover its story. #ครูไทยสู้โควิด
นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล นักเรียนไม่พร้อมเรื่องอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ คุณครูนำส่งชุดการสอนถึงนักเรียนที่บ้าน Anytime Anywhere Anydevice #ครูไทยสู้โควิด
กิจกรรมสอนออนไลน์ตามประสาครูและนักเรียนที่กักตัวอยู่บ้าน ❤️แม้มีอินเตอร์เน็ตแต่เน็ตของนักเรียนช้าไม่สามารถวีดีโอคอลสอนได้ ✌️ก็ใช้การพิมพ์ผ่านแชทเฟสบุ๊คกันค่ะ เพื่อทบทวนบทเรียนก่อนเปิดเทอม จากครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาค่ะ ✌️ทำเต็มที่เพื่อนักเรียนของเราค่ะ #ครูไทยสู้โควิด
รบกวนฝากเพจ Edmodo Thailand ด้วยค่ะ Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์ รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ครูผู้ สอน โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร ทํางานร่วมกัน https://www.facebook.com/EdmodoTH/
เชียร์ทีม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม #SwordOfWar #OBECHackathon2019
สำหรับผู้รับบทบาท HR & English Trainer/Teacher โอกาสสุดท้ายสำหรับปีนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสิทธิ์ใช้งาน:Training EOL Corporate System'40 "For English Education's Goals & HR's Missions" วันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัดถ.ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง กทม.สอบถามโทร.02-1708725 ลงทะเบียนด่วนคลิกhttps://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=4674