สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
06/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ (QA)

(6 พ.ย. 63) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ด้านแผนงาน , ด้านสำรวจและออกแบบ , ด้านก่อสร้างทาง , ด้านก่อสร้างสะพาน , ด้านบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย , ด้านกำกับและบังคับใช้กฎหมาย พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน QA ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแต่ละด้าน โดยมี เลขานุการคณะอนุกรรมการการติดตามประเมินผล (Quality Assurance, QA) แต่ละด้าน เข้าร่วมประชุมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักบำรุงทาง ชั้น 3 อาคาร 3 กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
06/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ตรวจสอบและรับรองโรงงานผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต(RFB)และหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP)

(6 พ.ย.63) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ตรวจสอบและรับรองโรงงานผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต(Rubber Fender Barrier :RFB)และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post :RGP) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพหลักนำทางยางธรรมชาติ โดยมีนายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้ว กุดละว้า และแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น จะเป็นหนึ่งในโครงการในการฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อย เชื่อมโยงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นคงในชีวิต แก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากให้กับเกษตรกรได้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จากแนวพระราชดำริอ่างพวงสู่การแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน การสร้างเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรืออ่างพวง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเชียงไกร เป็นหนึ่งในโครงการจากแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
05/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณสวนสาธารณะ แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณสวนสาธารณะ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝั่งพระนคร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้ว

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ศูนย์บริการร่วมคมนาคมได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2549 เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านคมนาคมแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ และคณะทำงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม มีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธาน และหน่วยงานราชการในสังกัด เป็นกรรมการ มี 19 หน่วยงานจากสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง มาให้บริการประชาชน ณ จุดเดียวกัน อาทิ บริการรับเรื่องส่งต่อเส้นทางเดินรถไฟ บริการรับเรื่องส่งต่อเรือโดยสาร บริการรับเรื่องส่งต่อด้านรถไฟฟ้าใต้ดิน บริการรับเรื่องส่งต่อด้านสายการบิน บริการรับเรื่องส่งต่อเดินรถ บขส. บริการแนะนำเส้นทาง บริการตู้เติมบัตรทางด่วน Easy Pass ชำระบิลค่าน้ำค่าไฟฟ้า บริการตู้รับชำระภาษีรถประจำปี บริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ อาทิ ตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง สิทธิการรักษา ประกันสังคม บริการให้ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ บริการเปลี่ยนรูปแบบใบขับขี่ กรณีชำรุดเสียหาย บริการตรวจสอบสภาพจราจร บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม เป็นต้น

เนื่องจากอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ให้บริการประชาชนในอดีตมีพื้นที่ขนาดเล็ก ประสบปัญหาสถานที่คับแคบ จากประชาชนที่มารับบริการมีจำนวนมาก และในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ให้บริการ กรมทางหลวงชนบท จึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารใหม่ ซึ่งมีขนาด 3 เท่าของพื้นที่เดิม พร้อมทั้งยกระดับตัวอาคารให้สูงขึ้น โดยอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น เปิดให้บริการกับประชาชน ระหว่าง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. นอกจากนี้ ทช.ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโดยรอบ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการ นั่งเล่น พักผ่อน หย่อนใจ ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมถึงมีห้องน้ำสาธารณะไว้บริการ จนถึงเวลา 18.00 น. อีกด้วย

ปัจจุบันศูนย์บริการฯดังกล่าว ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการที่หน่วยงานต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 -212-5644 – 45

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
05/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หน้า 11

ทช. ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมคมนาคมและสวนสาธารณะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการประชาชนเต็ม
05/11/2020
ทช. ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมคมนาคมและสวนสาธารณะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการประชาชนเต็ม

ทช. ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมคมนาคมและสวนสาธารณะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการประชาชนเต็ม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคม และบริเวณสวน.....

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
05/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1

(5 พ.ย. 63) นายกฤชเทพ สิมลี อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมร่างประกาศกรม เรื่องจรรยาข้าราชการกรม พ.ศ. 2563 โดยมีนายดรุณ แสงฉาย อดีตอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

ทั้งนี้ นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต บรรยายสรุปการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 โครงการ บรรยายธรรมะหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
04/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563

( 30 ต.ค.63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[Youth Power One Day Camp ตอน เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง สร้างแนวทางจิตอาสา]
.
ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ กับ 1 วันแห่งมิตรภาพที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น แต่มีจุดเป้าหมายเดียวกัน คือ เรียนรู้แนวทางการทำจิตอาสาและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ จ.อ่างทอง

ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เพจเกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม ภายใต้โครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุขสู่สังคม (Youth Power) จัดกิจกรรม Youth Power One Day Camp ตอน...เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง สร้างแนวทางจิตอาสา วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ จ.อ่างทอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการทำจิตอาสาของเยาวชน ด้วยวิถีชีวิตการสร้างอาชีพของคนในชุมชน จ.อ่างทอง ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ครับ
.
#YouthPower
#พลังเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขสู่สังคม
#เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม
#OSCY

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ชมอีกครั้งบรรยากาศการรับเสด็จจาก 23 ต.ค. 63 ณ พระบรมมหาราชวัง ก่อนวันพรุ่งนี้ 🇹🇭 ]
.
[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
04/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
โครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดการชุมชน ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีปกาเกอะญอ ในการบริหารจัดการ ทำให้ชาวบ้านแม่ซา รวมถึงหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
บ้านหินลาดและบ้านนาไฮ เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างในโครงการพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากเขื่อนภูมิพลและแม่น้ำแม่ตื่น สำหรับนำไปใช้อุปโภคบริโภค และมีการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกในครัวเรือนเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมถึงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนในระยะยาว

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
04/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท ขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ของคนในพื้นที่ที่ผูกพันกับสายน้ำและพระพุทธศาสนา ตามแนวคิด สายน้ำแห่งความเชื่อ เส้นทางแห่งความศรัทธา “นาคาวิถี”

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ให้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางเพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) รวมทั้งยกระดับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ถนนเดิมด้วยการบูรณาการด้านทัศนียภาพ สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมทางหลวงชนบท

โดยเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” เป็นเส้นทางเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 750 กิโลเมตร
โดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบระยะที่ 1 จากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) – หาดมโนภิรมย์ – วัดสองคอน – แก่งกะเบา – พระธาตุพนม) ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะได้พบกับ ความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่างๆ รวมทั้งความสวยงามของศาสนสถานของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของผู้เดินทางอย่างแน่นอน และจะดำเนินการสำรวจออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไป ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565

ซึ่ง ทช. มีแผนที่จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้เกิดการบูรณาการทางความคิดและใช้เป็นหลักในการออกแบบรายละเอียดต่อไป

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
04/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หน้า 6

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
04/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 หน้า 7

แนะใช้ทางเลี่ยง “นม.3052” บ้านท่ามะปรางค์ หนีน้ำท่วมอุโมงค์ทับลาน
04/11/2020
แนะใช้ทางเลี่ยง “นม.3052” บ้านท่ามะปรางค์ หนีน้ำท่วมอุโมงค์ทับลาน

แนะใช้ทางเลี่ยง “นม.3052” บ้านท่ามะปรางค์ หนีน้ำท่วมอุโมงค์ทับลาน

กรมทางหลวงชนบท แนะใช้เส้นทางเลี่ยง สาย นม.3052 กรณีน้ำท่วมอุโมงค์เชื่อมผืนป่า ทล.304 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โครงการ ป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน]
.
โครงการ ป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ทรงขอร้องให้คนไทยทุกคน ช่วยกันรักษา ดูแลผืนแผ่นดิน สมกับที่ได้อยู่อาศัยมาด้วยความสุขให้รู้จักคุณค่าใยทรัพยากร ที่สำคัญ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อย่าตัดไม้ทำลายป่า ช่วยกันปลูกต้นไม้ ทรงย้ำว่า “อยากให้มีน้ำ ต้องไม่ตัดป่า” จึงเป็นที่มาของโครงการ "ป่ารักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า โดยใช้มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลาย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า และปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและถูกทำลาย อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมือง โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอีกด้วย

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำในป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณเหนือเขื่อนลำปะทาว]
.
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้านตาดรินทอง วัดป่ามหาวัน อาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการปลูกป่าให้เต็มพื้นที่ป่าภูหลง บนเทือกเขาภูแลนคาให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า สามารถลดปัญหาภัยแล้ง และเขื่อนลำปะทาว ก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้ต่อไป

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 1 พ.ย. 63 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงพระดำเนินทักทายพสกนิกร รับสั่ง เราก็รักประชาชน 🇹🇭]
.
เมื่อเวลา 20.20 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มีพระปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
.
ระหว่างที่ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ อีกทั้งยังทรงโน้มพระวรกายเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างไม่ถือพระองค์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฎิสันถารตอบกับราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเปล่งเสียงถวายพระพร “เรารักในหลวง”ด้วยน้ำตาคลอเบ้า ซึ่งพระองค์ก็ตอบกลับไปว่า “เราก็รักประชาชน” และทรงมีพระราชฎิสันถารความตอนหนึ่งว่า “ต้องช่วยกันรักษาบ้านเมือง"

#ทรงพระเจริญ

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
04/11/2020

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท โชว์แผนพัฒนาถนนท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ กระจายได้รายได้สู่ชุมชน สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ทช.มีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทาง
เพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) ทช.จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (2561-2580) โดยมีการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทให้มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นจุดชมทิวทัศน์หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งในปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย จากจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดนราธิวาส แบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะคือ
- ระยะที่ 1 จากจังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดชุมพร ระยะทางประมาณ 659 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 35 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ และในปี 2565 ได้เสนอของบประมาณดำเนินการอีก จำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2566
- ระยะที่ 2 จากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 555 กิโลเมตร เริ่มต้นก่อสร้างบางช่วงแล้วตั้งแต่ปี 2563
โดยมีแผนก่อสร้างขยายไหล่ทาง 25 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร 41 โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2569
- ระยะที่ 3 จากจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 144.59 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างได้ในปี 2566 แนวเส้นทางประกอบด้วย แนวเส้นทาง
สายหลัก ความยาวรวม 88.64 กิโลเมตร, แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว ความยาวรวม 48.75 กิโลเมตร และแนวเชื่อมต่อกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยช่วงจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดชุมพร ความยาวรวม 7.20 กิโลเมตร
- ระยะที่ 4 จากจังหวัดสงขลาถึงจังหวัดนราธิวาส ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร คาดว่าจะสำรวจออกแบบในปี 2566

นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจออกแบบถนนเพิ่มเติมแนวเลียบเทือกเขาตะนาวศรี ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร แนวเส้นทางประกอบด้วย แนวเส้นทางสายหลัก ความยาวรวม 186 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี และ 2 อำเภอ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว ความยาวรวม 71.30 กิโลเมตร และแนวเส้นทางที่เชื่อมกับโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ความยาวรวม 87.70 กิโลเมตร

2. ถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” สนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 750 กิโลเมตร โดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบระยะที่ 1 แล้ว จากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร และจะดำเนินการสำรวจออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565

3. ถนนเลียบชายเขาด้านทิศใต้ของเขาใหญ่ “บูรพาคีรี” มีระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งในจังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ

ที่อยู่

ชั้น5, 6
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025515475

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด