กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ Department of Older Persons (DOP) พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(14)

เปิดเหมือนปกติ

🧐อยู่อย่างไรไม่ให้เครียด?🧐อยู่อย่างไรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ที่ดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
22/08/2021

🧐อยู่อย่างไรไม่ให้เครียด?
🧐อยู่อย่างไรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ที่ดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🌷สาระน่ารู้กับกรมกิจการผู้สูงอายุ วันนี้ขอนำเสนอวิธีดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุในช่วง โควิด-19 สำหรับสมาชิกในครอบครัวจะต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างไร?
และ ตัวผู้สูงอายุเองจะต้องดูแลตนเองอย่างไร? ให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
👉🏻ขอเชิญรับชมและนำไปปฏิบัติกันได้เลยจ้า

❤️ดูแลคนที่คุณรักให้มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจพร้อมสู้กับภัย โควิด-19 กันนะคะ❤️

🧐อยู่อย่างไรไม่ให้เครียด?
🧐อยู่อย่างไรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ที่ดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🌷สาระน่ารู้กับกรมกิจการผู้สูงอายุ วันนี้ขอนำเสนอวิธีดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุในช่วง โควิด-19 สำหรับสมาชิกในครอบครัวจะต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างไร?
และ ตัวผู้สูงอายุเองจะต้องดูแลตนเองอย่างไร? ให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
👉🏻ขอเชิญรับชมและนำไปปฏิบัติกันได้เลยจ้า

❤️ดูแลคนที่คุณรักให้มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจพร้อมสู้กับภัย โควิด-19 กันนะคะ❤️

มีทุกข์ พบปัญหา โทรสายด่วน 1300 ศพส. บ้านทักษิณ จ.ยะลา พร้อมช่วยเหลือ
21/08/2021

มีทุกข์ พบปัญหา โทรสายด่วน 1300 ศพส. บ้านทักษิณ จ.ยะลา พร้อมช่วยเหลือ

มีทุกข์ พบปัญหา โทรสายด่วน 1300 ศพส. บ้านทักษิณ จ.ยะลา พร้อมช่วยเหลือ

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ห่วงใยอาการเจ็บป่วย และ สภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID-19 จากสถานการณ์การแ...
21/08/2021

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ห่วงใยอาการเจ็บป่วย และ สภาพจิตใจ ของผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 ที่มีความรุนแรงในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง เพราะในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นผู้ป่วย หรือมีสมาชิกในครอบครัว ป่วย จาก COVID-19 อาจจะเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล ในบางรายอาจเกิดอาการซึมเศร้า กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ขาดรายได้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือทำมาหากิน ได้แบบเดิม และเกรงการตกเป็นภาระของลูกหลานในครอบครัว หรืออาจไม่มีบุคคลในครอบครัวดูแล
กรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักถึงปัญหาของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาทางด้านจิตใจ จึงขอให้ สมาชิกในครอบครัวช่วยกัน
-สังเกตผู้สูงอายุและรับฟังปัญหา รวมถึงภาวะความผิดปกติทางด้านจิตใจว่ามีความเครียด วิตกกังวลกับสิ่งไหนหรือไม่ อย่างไร เพื่อช่วยกันดูแล ทำความเข้าใจ
-ให้กำลังใจ และใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว
-ใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย สื่อสารชัดเจน เพื่อสร้างกำลังใจ และ ความคิดบวก
-เชิญชวนผู้สูงอายุให้ทำกิจกรรมที่ท่านชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียด
-สังเกต ติดตามอาการ ประสานแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลอาการ และรับการรักษาทันเวลา

และสำหรับตัวท่านผู้สูงอายุ .-
-ควรหมั่นดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
-นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
-เลือกรับข่าวสารที่พอสมควร
-ดูแลสภาพอารมณ์โดยหากิจกรรมที่ทำแล้วผ่อนคลาย เช่น ปลูกต้นไม้ การทำอาหาร ทำงานศิลปะ ทำกิจกรรมฝึกสมอง ผสมผสานกับเทคนิคคลายเครียดต่าง ๆ เช่น ฝึกการหายใจอย่างถูกวิธี การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือการนวดคลายเครียดให้ตนเอง
-ปรึกษาพูดคุยกับคนในครอบครัว ถึงอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความจริง เพื่อร่วมกันดูแลรักษา ให้ทันเวลา
และสำคัญที่สุด ทุกคนในครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกัน COVID-19 โดยเคร่งครัด (สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ) และ ดำเนินการให้ ผู้สูงอายุในบ้านได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยเร็วที่สุด โดยติดต่อ อาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อพม อสม หรือ อสส เพื่อประสานการฉีดวัคซีนดังกล่าว

สุดท้ายนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ขอส่งความห่วงใย กำลังใจ และ การปฏิบัติตน ให้ สมาชิกในครอบครัว และ ผู้สูงอายุทุกท่าน เพื่อร่วมกันดูแลสภาพจิตใจ แก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติ โควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ศพส.ขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบป้ายบ้านให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ...
20/08/2021

ศพส.ขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบป้ายบ้านให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

ศพส.ขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบป้ายบ้านให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

ช่วยเหลือแล้ว ครอบครัวผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดย ศพส.วาสนะเวศม์
20/08/2021

ช่วยเหลือแล้ว ครอบครัวผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดย ศพส.วาสนะเวศม์

ช่วยเหลือแล้ว ครอบครัวผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดย ศพส.วาสนะเวศม์

ศพส.จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมฝึกสมาธิบริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ
20/08/2021

ศพส.จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมฝึกสมาธิบริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

ศพส.จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมฝึกสมาธิบริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
20/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
20/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

20/08/2021

ปนะชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 “สังคมสูงวันคนไทยอายุยืน”

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างถูกวิธี ป้องกันโควิด-19
19/08/2021

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างถูกวิธี ป้องกันโควิด-19

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างถูกวิธี ป้องกันโควิด-19

สมุนไพรไทยเสริมภูมิคุ้มกันสูงวัยให้ห่างไกล COVID-19 โดย ศพส.บ้านบางแค
19/08/2021

สมุนไพรไทยเสริมภูมิคุ้มกันสูงวัยให้ห่างไกล COVID-19 โดย ศพส.บ้านบางแค

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
19/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
19/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
19/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

การประชุมสมัชชาผุ้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 "สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน" วันที่ 20 สิงหาคม 2564
19/08/2021

การประชุมสมัชชาผุ้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 "สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน" วันที่ 20 สิงหาคม 2564

การประชุมสมัชชาผุ้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 "สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน" วันที่ 20 สิงหาคม 2564

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
19/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
19/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
19/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
18/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
18/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

ศพส.บ้านทักษิณ จ.ยะลา ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจาก COVID-19
18/08/2021

ศพส.บ้านทักษิณ จ.ยะลา ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ศพส.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายเสริมสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน
18/08/2021

ศพส.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายเสริมสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน

ช่วยเหลือแล้ว ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาทางสังคม โดย ศพส.จังหวัดลำปาง
18/08/2021

ช่วยเหลือแล้ว ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาทางสังคม โดย ศพส.จังหวัดลำปาง

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
18/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
18/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
17/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

5 ส. พัฒนา สร้างความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุให้ห่างไกลจาก COVID-19 โดย ศพส.บ้านทักษิณ จ.ยะลา
17/08/2021

5 ส. พัฒนา สร้างความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุให้ห่างไกลจาก COVID-19 โดย ศพส.บ้านทักษิณ จ.ยะลา

17/08/2021

หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีไฟ
ต้องการทำกิจกรรมและต้องการประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุช่วยคุณได้!!
นางสุภาภรณ์ เนตรประจักษ์ อายุ 63 ปี ประกอบอาชีพ
" ทำสวน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา " จังหวัดกรุงเทพฯ
สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพโดย
"กองทุนผู้สูงอายุ"

ศพส.บ้านบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมภูมิคุ้มกัน พิชิตกายแข็งแรงต้านโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ
17/08/2021

ศพส.บ้านบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมภูมิคุ้มกัน พิชิตกายแข็งแรงต้านโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ

สมุนไพรไทยต้านภัย COVID-19 โดย ศพส.บ้านบางแค
17/08/2021

สมุนไพรไทยต้านภัย COVID-19 โดย ศพส.บ้านบางแค

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
17/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
17/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
17/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post
17/08/2021

Photos from กรมกิจการผู้สูงอายุ's post

ศพส.ภูเก็ต นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม
16/08/2021

ศพส.ภูเก็ต นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

ศพส.ภูเก็ต นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม

ที่อยู่

อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 20 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์ความรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 4. บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วิสัยทัศน์ปี 2559 “มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626424335

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกทม.และ #เจ้าหน้าที่จากเขตคันนายาว ที่ได้อุตส่าห์เดินทางนำถุงยังชีพมาส่งให้ถึงที่เลย ถึงแม้จะไม่มากแต่อย่างน้อยทำให้รู้ว่า #เจ้าหน้าที่ๆดีดียังมีอยู่จริง และต้องขอบคุณมากที่สุดคือคุณพี่ #ณัฐธิดา เจ้าที่ๆคอยประสานงานให้นุ๋ค่ะ🙏🙏🙏
เงินคนพิการเข้าวันไหนแล้วไ้เท่าไร
เพียงเงินบริจาคคนละนิดของท่าน สามารถช่วนเติมเต็ม ความรัก ให้กับน้องๆ ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาด covid 19 เพื่อให้ผู้สูงอายุสดใส เด็กๆสุขสันต์ตามที่พวกเราตั้งใจ
จะติดต่อและสอบถามเรื่องการเปิดรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในหน่วยงาน จะมีช่องทางไหนที่สะดวกในการติดต่อได้รวดเร็วไหมคะ เช่นทางไลน์น่ะค่ะ ปัจจุบันอยู่กทม.น่ะค่ะ
ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีนี้ ในการยท่นขอค่าจัดการศพ อปท.ไม่เรียกเก็บเอกสารได้หรือไม่ เนื่องจากไม่จำเป็นเพราะว่ากรมกิจการผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับ คนมายื่น อปท.ก็รู้จักอยู่แล้ว
จงพยายามค้นหาชาติหน้า เพื่อพบนั้นจงได้ ดูไปที่การก้าวหมุนชองโลก ห้อตะบึงไป ที่นั้นไมม่ีความเกิด สูฐญาภาอนาคตไม่เคยมี แต่โลกพยายามยกปัจจุบัน เพื่อก้าวไปทั้งหมด ปัจจุบันทั้งนั้นแหละ ก้าวล่วงไเวลาไปสู่อนาคต โลกอนาคตนั้นไม่มี เมื่อปัจจุบันไปถึงอนาคต ที่ไม่มี ปัจจุบันนั้นไม่มีด้วยค่าอนาคต ไม่มี อันความไม่มีคือสมบูรณ์บท ความมีเข้าไปไม่ได้ ความมีจึงหลุดพ้นทันท ีณสถานภาพไม่มี สมบูรณภาพในสิ่งมีนั้นเอง เราอันไม่ได้เกิด กำลังเดินทางไกลคืออริยะ ธรรมชาติอันไม่มีการเกิดนี้แหละ มันมาก มีอายุชัยกาลชองวัตถ ุมีอายุขัยกรรม ก็ความดับที่อายุขัยกาลนำพาไป สู่ความสิ้นสุด ดังนั้นทุกข์ทำส้นตีนอะไร
ขออนุญาตแนะนำบทความของเอินเวย์ค่ะ ปวดต้นคอ ปวดไหล่ แขนชามือชา สัญญาณเตือนโรคกระดูกคอ โรคกระดูกคอเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุและในวัยหนุ่มสาว อาการของโรคกระดูกคอ • ปวดต้นคอ ไหล่และสะบัก • ปวดหรือเวียนศีรษะ • ปวดหนักท้ายทอย • ตาพร่ามัว • แขนชา มือชา สาเหตุโรคกระดูกคอที่พบบ่อย • ภาวะกระดูกคอเสื่อม • อิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะ • คอเคล็ดหรือยอก • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา ปวดต้นคอ ไม่ต้องผ่าตัด การแพทย์จีนมีทางออก 📞 สายด่วนสุขภาพเอินเวย์ 02 751 4399 Line : @enwei (https://line.me/R/ti/p/%40ead8762s) 📩 M.Me/enweigroup http://www.enwei.co.th https://www.youtube.com/watch?v=Vjb7hF3mPHc #ปวดต้นคอ #กระดูกคอเสื่อม #ปวดคอ #Herbina #เอินเวย์ #Enwei #สมุนไพรจีน #แพทย์จีน #หมอจีน #ยาจีน #แขนชา #ปวดสะบัก #ปวดหัวไหล่ #โรคกระดูก #เมื่อยคอ #มือชา #กระดูกคอ #ออฟฟิศชินโดรม #ปวดบ่า #ปวดท้ายทอย #เจ็บหัวไหล่ #รักษาปวดต้นคอหมอนรองกระดูกคอ #เจ็บบ่า #เมื่อยต้นคอ #เจ็บต้นคอ #เมื่อยหัวไหล่ #อาการปวดหัวท้ายทอย #กระดูกคอทับเส้นประสาท #สะบักจม #ปวดสะบัก