กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ Department of Older Persons (DOP) พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(8)

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมา...
26/10/2020

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ เข้าร่วมเตรียมการสนับสนุนข้อมูลภารกิจการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ณ อาคารสัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ มี...
26/10/2020

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 20 ปี พอช. "พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -​ 27 ตุลาคม 2563 เนื้องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)​ เข้าสู่ปีที่ 20 โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าวรวมจำนวนกว่า 160 คน ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันฯ ประกอบด้วย การกล่าวแสดงความยินดี และนำเสนอความเห็นในประเด็น "เหลียวหลัง แลหน้า 20 ปี พอช. การกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เศรษฐกิจฐานรากคือคานงัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของประเทศ" การบรรยายในหัวข้อ "โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน" จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรชุมชนอาวุโส ผู้แทนจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
26/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ

#แสนหดหู่ใจ #พ่อชราภาพ #ถูกบุตรสาวทอดทิ้ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชื่อนายเรือง (นามสมมติ) อายุ 81 ปี ชราภาพ ประสบปัญหาความยากลำบากในการครองชีพ ณ หมู่บ้านในตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยนายเรือง พักอาศัยอยู่กับบุตรชายที่มีสภาวะความพิการทางการเคลื่อนไหว ต่อมาบุตรชายได้เสียชีวิต ไม่มีใครดูแล บุตรสาวที่มีครอบครัวและทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้พานายเรือง ไปอาศัยอยู่กับญาติที่อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยตกลงกันว่าจะส่งเงินเลี้ยงดูบิดาเดือนละ 2,000 - 3,000 บาท หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี บุตรสาวก็ไม่ส่งเงินให้นายเรืองอีกเลย ญาติได้ติดต่อกับบุตรสาวแล้ว แต่บุตรสาวไม่ประสงค์รับอุปการะดูแลผู้เป็นพ่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบปัญหา เข้าพักภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประสานผู้นำ อาสาสมัคร ทำความสะอาดบริเวณภายในและรอบๆ บ้าน รวมถึงทำราวไม้ไผ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายเรืองใช้ในการจับเดิน ตลอดจน ดูแลในด้านสาธารณูปโภคและอาหาร ทั้งนี้ จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19เมื่อวันเสา...
26/10/2020

พม. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดพิษณุโลก (พลายชุมพล) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงบุตรโดยลำพัง และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพและหารายได้ให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ ในขณะที่บุตรหลานมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม ปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวผู้ปกครองเด็ก และชาวชุมชน เข้าร่วมงาน

'จุติ' เปิด 'บ้านเพิ่มสุข' ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
26/10/2020
'จุติ' เปิด 'บ้านเพิ่มสุข' ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

'จุติ' เปิด 'บ้านเพิ่มสุข' ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

'จุติ' รมว.พม.เปิด 'บ้านเพิ่มสุข'สถานรับเลี้ยงเด็กเมืองสองแควช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้มีโอกาสอ...

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย กองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและ...
26/10/2020

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย กองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวเดินต่อไปในอนาคต ของผู้สูงอายุ

ไทยคู่ฟ้า
26/10/2020

ไทยคู่ฟ้า

กู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน

#ไทยคู่ฟ้า อีกหนึ่งแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ที่เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน และเป็นการผลิตในครัวเรือน เช่น งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานจักสานต่าง ๆ เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยต่ำ
.
ล่าสุด กระทรวงแรงงาน จัดสรรเงินเพื่อปล่อยกู้วงเงินรวม 7,000,000 บาท ผ่านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อให้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 แบ่งเป็น ประเภทบุคคลกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 2 ปี ส่วนกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 งวด ผู้สนใจขอรับบริการได้ที่ กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

มนุษย์ต่างวัย
25/10/2020

มนุษย์ต่างวัย

ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่และหลายคนกำลังตกงาน มนุษย์ต่างวัยชวนมารู้จักกับ ‘ภูผาตาด โฮมสเตย์’ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้วิชาชีวิต ‘ล้ม’ แล้ว ‘ลุก’ ของลุงหมึก - ชำนาญ มณีวงษ์ เจ้าของโฮมสเตย์ที่เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ผู้ต้องตกงานเมื่อวัย 50 และดำดิ่งไปกับความรู้สึก “ไร้ค่า” ลุงหมึกใช้เงินก้อนสุดท้ายและ ‘ใจ’ ที่ไม่ยอมแพ้ กอบกู้ชีวิตด้วยการลงแรงบนพื้นที่ว่างเปล่าจนกลายมาเป็น ‘ภูผาตาด โฮมสเตย์’ และค้นพบความหมายของคำว่า ‘ความสุข’
.
“เราถูกบีบให้ออกจากงานที่ทำอยู่ในช่วงปี 2540 ตอนนั้นเราทำงานเป็นเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์ ช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท บริษัทเอกชนปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก คนที่เคยเป็นเจ้าของธุรกิจฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะหาทางออกกับชีวิตยังไง เราเองหลังจากตกงานในเวลานั้นก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงเหมือนกัน จะไปหางานที่ไหนก็ไม่ได้ ตอนนั้นข้างในจิตใจของเรามันรู้สึกเบื่อไปหมด เบื่อคน เบื่อสังคม เบื่อทุกอย่าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรดี
.
“การตกงานตอน 50 มันไม่มีทางเหมือนกับการตกงานตอน 20 แน่ ๆ เราอาจไม่มีงานทำเหมือนกัน แต่ความทุกข์ความกังวลมันคนละเรื่อง ในตอนอายุ 50 มันมีสิ่งที่คุณต้องแบก มีความรับผิดชอบ ความกดดันในชีวิตมากมายไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว สุขภาพ ความมั่นคง หรือแม้กระทั่งหน้าตาทางสังคม ลูกเมียจะอยู่ยังไง ไหนจะค่าเทอมลูก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไหนจะต้องคอยมานั่งตอบคำถามจากคนอื่นที่เราไม่อยากตอบ มันไม่เหมือนตอนที่เรายังหนุ่มอายุ 20 กว่า เราตกงานก็ยังไปหาเพื่อน ไปกินข้าวบ้านเพื่อนได้ ภาระค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไร เพราะเราอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีอะไรต้องกดดัน หรือถ้ามีก็น้อยกว่าตอนที่เราอายุ 40-50 แน่ ๆ ที่ทุกอย่างมันกลายเป็นความกดดันไปหมด
.
“ถ้าเงินที่มีอยู่เป็นน้ำ ก็เป็นน้ำที่ระเหยไปทุกวัน ไม่ได้มีน้ำใหม่มาเติม เพราะเราไม่มีงานใหม่ อย่างที่บอกงานในยุควิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้หาได้ง่ายๆ เราเองก็ไม่รู้จะทำอะไร ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตต่อไป
.
“เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า ความรู้สึกมันตกต่ำ ได้แต่รอให้เวลาผ่านไปวันๆ โดยไม่ได้ทำอะไร
.
“เราขับรถไปทองผาภูมิ ไปมันคนเดียว กะว่าจะไปหาที่พักนอนคนเดียวสักคืน ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะนอนที่ไหน แค่คิดว่าไปแล้วน่าจะพาตัวเองออกไปจากบรรยากาศเดิม ๆ”
.
ลุงหมึกเดินทางไปถึงอำเภอทองผาภูมิโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไร นอกจากการพาตัวเองออกจากความทุกข์ ทว่าในระหว่างที่เขากำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งข้างทางก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับเสนอขายที่ดินให้กับเขา

“เขายิ้มให้เราแล้วก็ถามว่ามีคนขายที่ดินสนใจไหม เราเลยคิดว่าลองดูก็ไม่เสียหายอะไร ก็เลยตามนายหน้าคนนั้นไปดูที่ เมื่อเดินดูเราคิดขึ้นมาในตอนนั้นเลยว่าเราอยากทำสวนอยู่ที่นี่ เราเบื่อคน เบื่อสังคม เบื่อกรุงเทพฯ จากตอนแรกที่กะว่าจะค้างคืน เราตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทันที กลับไปเล่าความคิดทุกอย่างให้ภรรยาฟัง พอวันหยุดสุดสัปดาห์เขาก็ขึ้นไปดูที่ดินด้วยกันกับเรา”
.
ลุงหมึกตัดสินใจนำเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ไปซื้อที่ดินจำนวน 24 ไร่ ก่อนจะปลูกต้นไม้ทำเกษตรอินทรีย์ โดยนานๆทีจะลงไปบ้านที่กรุงเทพฯ เวลาหมุนผ่านไปราว 3 ปี พืชผักผลไม้ของลุงหมึกก็ค่อย ๆ เติบโตออกดอกออกผล ชายร่างเล็กตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยหากมีเวลาว่างก็เอาผลไม้ลงไปขาย หรือไม่ก็ทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ กับเพื่อน พอให้ได้เงินมาเลี้ยงชีพบ้าง แต่วันหนึ่งเมื่อเขาไปแช่ตัวที่บ่อน้ำพุร้อนไม่ไกลจากสวน จุดเริ่มต้นของการทำโฮมสเตย์เล็ก ๆ ก็เริ่มต้นขึ้นมาจากตรงนั้น
.
“เราไปเจอคนไต้หวัน เขาพอพูดไทยได้มาแช่น้ำพุร้อนอยู่ เราคุยกันถูกคอ เลยชวนมาเที่ยวสวน ก่อนที่ตอนหลังเขาจะมาขอพัก ตอนนั้นยังมีเรือนอยู่หลังเดียว พอเขามาพักบ่อยเข้า เราก็เลยสร้างบ้านพักขึ้นมาอีกหลัง ซึ่งเขาก็ไม่ได้พักฟรี แต่ช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟด้วย ต่อมาเขาก็เลยชวนเพื่อนมาอีก 10 กว่าคน มันก็พอมีรายได้เข้ามา ก่อนที่จากนั้นเขาจะขอซื้อที่ของเรา เราก็แบ่งขายไป 1.5 ไร่ แล้วก็เอาเงินที่ได้มาปลูกบ้านเพิ่มจากที่ทำสวนอย่างเดียวก็กลายเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมา”
.
จากที่เต็มไปด้วยความทุกข์และมืดมิดชีวิตของลุงหมึกดูเหมือนจะมีแสงสว่างแห่งความสุขเล็ก ๆ ลอดเข้ามา เขาตั้งชื่อที่พักของตัวเองว่า ‘ภูผาตาด โฮมสเตย์’
.
ภูผาตาด โฮมสเตย์มีบ้านพักทั้งหมด 5 หลัง โดยแต่ละหลังมีชื่อเฉพาะและเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ‘พะเน้าพะนอ’ ซึ่งเป็นเรือนใหญ่พักได้ตั้งแต่ 6-13 ‘ออดอ้อน ฉอเลาะ’ พักได้ 2-4 คน ‘พะเพื่อน พะแพง’ ซึ่งเป็นบ้านแฝด 2 หลังติดกัน สามารถเข้าพักได้หลังละ 4-5 คนรวมแล้ว 10 คน ‘ระริกระรี้’ บ้านพักที่เหมาะกับคู่รักหนุ่มสาวและ ‘ออดอ้อนออเซาะ’ ซึ่งเป็นบ้านที่ลุงหมึกพักอยู่เอง
.
“บ้านทุกหลังจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างระริกระรี้ เราก็ทำให้มันระริกระรี้ตามชื่อจริง ๆ คือเราจะไม่มีประตูห้องน้ำแค่เอาผ้าบังเอาไว้เฉยๆ แล้วก็เป็นห้องที่มองเห็นเขาเห็นหมอก ห้องนี้จึงเป็นห้องที่เหมาะกับคู่รักหนุ่มสาวหรืออย่างพะเพื่อน พะแพงเราก็ทำให้เป็นเรือนสองหลังคู่กันตามชื่อ
.
“สำหรับภูผาตาดเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เราต้องการ แต่เราต้องการที่จะดูแลผู้มาเยือนให้ทั่วถึง โดยที่เราเองก็มีความสุข ไม่เหนื่อย ที่พักเรารองรับได้ทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ 40 คน แต่เอาจริง ๆ เราให้พักแค่ไม่เกิน 20 คนเท่านั้น เพื่อที่จะได้ดูแลทุกคนให้ดีที่สุด เขาสบาย เราก็สบาย มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย
.
“นอกจากนี้เรามีกฎของเรา คือไม่รับแขก walk-in ที่อยู่ๆ เดินเข้ามาพักได้เลย หากใครจะเข้ามาพักต้องโทรจองล่วงหน้า เพราะเราอยู่คนเดียว เราไม่มีการสต็อคอาหารอะไรไว้ทั้งสิ้น ถ้าเกิดรู้ล่วงหน้า จะได้มีเวลาเตรียมตัว แล้วก็เราให้พักเต็มที่ไม่เกิน 3 คืน เนื่องจากเรามีหน้าที่ต้องทำสวน บางทีเราไม่สะดวกที่จะดูแลเขาได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเรามีเวลาแน่นอนว่าไม่เกิน 2-3 วัน เราก็จะดูแลเขาได้เต็มที่
.
“ความสุข ความทุกข์ บางครั้งก็เป็นเรื่องของวัยเหมือนกันนะ เราตกงานตอน 50 กับตกงานตอน 20 ความทุกข์จากการไม่มีงานทำยังต่างกันเลย เมื่อมองความสุขในวันนี้เราก็รู้เลยว่า มันเป็นความสุขคนละแบบกับตอนเป็นหนุ่ม”
.
“ความสุขของเราทุกวันนี้คือการอยู่นิ่ง ๆ ไม่วุ่นวายกับใคร คนละเรื่องกับตอนเป็นหนุ่มเลยที่ความสุขจะเป็นการได้เอาชนะความท้าทาย การทำงานให้บรรลุผล ประสบความสำเร็จ
.
“เราว่ามันเป็นไปตามวัยนะ ตอนยังหนุ่มจะให้เรามาอยู่นิ่งๆ เหมือนตอนนี้มันก็ไม่ใช่ แรงขับดันของวัยมันไม่ได้เป็นแบบนั้น”
.
อ่านเรื่องราวฉบับเต็มของ 'ลุงหมึก' ต่อได้ที่ : https://www.manoottangwai.com/read/view/read-article-phuphatat-homestay/
.
#มนุษย์ต่างวัย #Manoottangwai #ตกงาน #คนสู้ชีวิต #ภูผาตาดโฮมสเตย์ #ทองผาภูมิ #กาญจนบุรี
.
ติดตาม ‘มนุษย์ต่างวัย’ ในช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
Website : www.manoottangwai.com
YouTube : www.youtube.com/c/มนุษย์ต่างวัย
LINE Official : @manoottangwai
Instagram : www.instagram.com/manoottangwai_ig/
PodBean : https://manoottangwai.podbean.com/
Sportify : https://spoti.fi/2BmuWay

แก้วสีชา KAW SEE CHA
25/10/2020

แก้วสีชา KAW SEE CHA

สืบเนื่องจากโพสที่แล้ว แอดเลยถือโอกาสรวบรวม
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ที่รับบริจาคถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

ใครที่มีถุงผ้า ไม่ได้ใช้และต้องการบริจาค
ส่งไปตามที่อยู่เหล่านี้ได้เลยจ้า 🥰
วงเล็บ (บริจาคถุงผ้า)

1.ห้องยาโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
229 ม.24 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160

2.แผนกเบาหวานโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
264 หมู่ 2 ต.ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240

3.คลินิกหัวใจวันศุกร์ โรงพยาบาลน่าน
ถ.วรวิชัย อ.เมืองจ.น่าน55000

4.รพ.พระนครศรี​อยุธยา
แผนกยา
ต.ประตูชัย
อ.พระนคร​ศรี​อยุธยา
จพระนครศรี​อยุธยา
13000​

5.คลินิกโรคหอบ โรงพยาบาลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

6.อนามัยบ้านนายาว
499 ม.15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

7.งานคลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง รพ.เจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290

8.โรงพยาบาลหนองคาย กลุ่มงานเภสัชกรรม
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

9.โรงพยาบาลวิเชียรบุรี​ แผนกเภสัชกรรม
เลขที่227​ ต.สระประดู่ อ.วิเชียร​บุรี​ ​
จ.​เพชรบูรณ์​67130​

10.คุณศราวุธ วรรณบุตร
โรงพยาบาลแพร่
แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุและระบบประสาท
144 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่54000

11.คุณชนุรดา เพ็ชรกำจัด
รพ.ศรีมหาโพธิ ต.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

12.คุณประกายดาว บำรุงธรรม
รพ นางรอง ตึก ตา หู คอ จมูก
ตำบล นางรอง อำเภอ นางรอง
จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

13.ตึกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหล่มสัก
15 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110

14. คุณมยุรฉัตร. หาญคำ
โรงพยาบาล ชนแดน ตึกสามัญ
ที่อยู่. 415 หมู่ 7 ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน อำเภอ ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

15.กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลสากเหล็ก
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

ท่านใดต้องการเพิ่มเติมโรงพยาบาล/หน่วยงานที่รับบริจาค พิมพ์ในคอมเม้นท์ได้เลยนะคะ แล้วแอดมินจะเพิ่มไว้ในโพสให้ค่ะ

ส่วนตัวแอดมินเองกำลังรวบรวมอยู่
แล้วจะทะยอยส่งให้นะคะ อาจจะมีไม่มากแต่ตั้งใจมอบให้ค่ะ 💖🤩💖

แชร์ได้นะคะ
ได้ให้ และได้ลดขยะพลาสติก ด้วยค่ะ ✌🏼

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ทีม One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชกา...
24/10/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ทีม One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 ราย ในโครงการสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข , หมู่บ้านรักษาศีล 5 , อ.ป.ต.) ณ วัดตะโก หลวงพ่อรวย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 20 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์ความรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 4. บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย วิสัยทัศน์ปี 2559 “มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+666424337

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการผู้สูงอายุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแนะนำบทความของเอินเวย์ค่ะ ปวดต้นคอ ปวดไหล่ แขนชามือชา สัญญาณเตือนโรคกระดูกคอ โรคกระดูกคอเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้สูงอายุและในวัยหนุ่มสาว อาการของโรคกระดูกคอ • ปวดต้นคอ ไหล่และสะบัก • ปวดหรือเวียนศีรษะ • ปวดหนักท้ายทอย • ตาพร่ามัว • แขนชา มือชา สาเหตุโรคกระดูกคอที่พบบ่อย • ภาวะกระดูกคอเสื่อม • อิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะ • คอเคล็ดหรือยอก • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา ปวดต้นคอ ไม่ต้องผ่าตัด การแพทย์จีนมีทางออก 📞 สายด่วนสุขภาพเอินเวย์ 02 751 4399 Line : @enwei (https://line.me/R/ti/p/%40ead8762s) 📩 M.Me/enweigroup http://www.enwei.co.th https://www.youtube.com/watch?v=Vjb7hF3mPHc #ปวดต้นคอ #กระดูกคอเสื่อม #ปวดคอ #Herbina #เอินเวย์ #Enwei #สมุนไพรจีน #แพทย์จีน #หมอจีน #ยาจีน #แขนชา #ปวดสะบัก #ปวดหัวไหล่ #โรคกระดูก #เมื่อยคอ #มือชา #กระดูกคอ #ออฟฟิศชินโดรม #ปวดบ่า #ปวดท้ายทอย #เจ็บหัวไหล่ #รักษาปวดต้นคอหมอนรองกระดูกคอ #เจ็บบ่า #เมื่อยต้นคอ #เจ็บต้นคอ #เมื่อยหัวไหล่ #อาการปวดหัวท้ายทอย #กระดูกคอทับเส้นประสาท #สะบักจม #ปวดสะบัก
อยากยืมเงินกองทุน หมุนเวียนในร้าน
พี่ชาย ปี61 ไปทำเรื่องเงินคนชรา ปี62 ตค.ควรได้เงิน ไปเช็คเรื่อง ทาง จนท.ไม่ทำเรื่องให้ ให้ยื่นเรื่องใหม่ ตค.62 ใครผิดอะ....
Music Therapies ดนตรีบำบัด อาจารย์ อภิปรัชญ์ คืนดี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เชียงใหม่
5 โรคสำคัญ และวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองเมื่อเกิดอาการอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุน รับชมวีดีโอ https://www.facebook.com/thaiseniormarket/videos/2005849549712242/
นพ.ทรงศักดิ์ กรสุทธิโสภณ อายุ 62 ปี ปัจจุบันยังเป็นหมอผ่าตัดประจำ รพ.ใน กทม. อยากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมสัมนาฟรึ ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อ "สูงวัยห่างไกลโรค และ อยู่กับมะเร็งอย่างมีสุข" รุ่น 1(11 พย) รุ่น 2(25 พย) ที่ไร่เทพโสภณ อ.หนองหญ้าปล้อง จเพชรบุรี รายละเอียด และวิธีสมัครดูเอกสารแนบมา
สนใจกองทุนผู้สูงอายุ ครับ ขอรายละเอียดและสถานที่ติดต่อด้วยครับผม
ขอความอนุเคราะห์ช่วยแชร์แบบสอบถามตามลิงค์ที่แนบไปด้วยค่ะ แบบสอบถามจัดทำโดยนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของกลุ่มBaby Boomers (ผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2489-2507 หรือ อายุ 54-72 ปี) อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีของราลวัลให้เป็นแก้ว Alice and Olivia x STARBUCKS double wall mug มูลค่า 1,200 บาท จำนวน1รางวัล จัดหาผู้โชคดีจากการสุ่มค่ะ link: https://goo.gl/forms/6HIz15EDNsAeuLdD2 ขอบคุณค่ะ
เยี่ยมผู้ป่วย นางผัน ขำเนี่ยว
อบรมฟรี!! สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อใครสนนะคะ😝 โครงการ "ปลูกผัก ❤️ รักทวีคูณ" กิจกรรมดีๆสำหรับสูงอายุที่ต้องการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์(พืชไร้ดิน) ไว้ทานเองที่บ้าน โดยใช้วัสดุเหลือใช้หรือขยะบรรจุภัณฑ์ที่หาได้ง่ายในครัวเรือน โดยทาง H2O Hydro Garden จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวน 2 รอบ ในวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ 14.00-17.00น. ณ โรงแรมบ้านสบาย ลาดพร้าว 71, กรุงเทพ โดยผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 🌿กติกาในการสมัครเข้าร่วม -ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต้องมีอายุ60ปีขึ้นไป -ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชวนญาติ/เพื่อน/เพื่อนบ้านของเขา มาร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1คนแต่ไม่เกิน 3คน โดยญาติ/เพื่อน/เพื่อนบ้านของเขา ต้องมีอายุมากกว่า 60 ปี 🌿จุดประสงค์ของโครงการ -ส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีที่ง่ายและต้นทุนต่ำ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่ยืนยาว -ส่งเสริมการปลูกผักเป็นกิจกรรมเพิ่มเสริมความสัมพันธ์และความรักในครอบครัวและชุมชน -สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมแบบเดียวกันเป็นกลุ่มเล็กๆที่บ้านของตนเพื่อขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง 🌿วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ Tel: 086 500 9698 Line: pangpuffpufff กดaddเพื่อนได้ทาง - bit.ly/2mWVwhG